3352: Etikens behag

“Ethics are the aesthetics of the future” – ett citat från en av Jean-Luc Godards filmer (Le Petit Soldat). Tillskrivet Lenin. Även Lenin kan lämna ett och annat bidrag som landar väl i vår tid. Och inte minst i konsten. Frågan är om denna etik innebär distans, det så kallade ”ointresserade välbehaget”. En svår avvägning som dock kan väckas till liv genom en recension på Kunstkritikk. Biennalen i det norska Moss (jag var därstädes med 2006 men då var det andra tider) har försetts med den vinnande rubriken ”postkolonialism på punschverandan”.

Ja, därhän har det gått, det postkoloniala paternosterverket vevar på som det har gjort alltför länge men kan också ses som en behaglig cocktailmusik för besökarna. Betraktaren fullföljer konstverket men i det här fallet är det inte mycket som behöver tilläggas.

Publicerat i konstteori, om utställningar m m | 1 kommentar

3351: Max på Leger

Lite konstutställning. Max Book på Galerie Leger i Malmö.

Konstnären vinkar till publiken
Målning i blandteknik ”Hej S”. Konstnären beskriver den: ”En kvinna som har fallit i den dyiga bäcken. En tävlingsmotorförare har kört omkull. Kvinnan är glad att finna en olycksbroder och vinkar glatt.”
Publicerat i om utställningar m m | 3 kommentarer

3350: Bygg- & skjutbranschen

Johan Ehrenberg kunde idag i ett meddelande om tidningen ETC:s förträfflighet att det inte enbart stannar vid ideologiskt revolutionära löften. Även den pågående cementkrisen kan tidskriften hantera:

”Går det att bygga utan cement?

Klart det går!

Vi på ETC gör det!”

Generellt sett är det korrekt. Jag har t ex byggt Nimis utan cement. Men närmar man lämnar trähanteringen blir det svårare. Det finns ju ler och långhalm men det är svårt att se det som en lösning. För att nå den förborgade hemligheten är man nog tvungen att teckna en prenumeration.

”Låt oss lustiga vara”, så var det väl en gång men nu tvingas man tillägga ”med måtta och varsamt hänsynstagande”. Skjutarvisan i TV4 blev för mycket för den strama korrektheten. Å andra sidan blir det genom det bittra protestallvaret ännu lustigare: Nyheter 24.

Publicerat i politik | 14 kommentarer