vilks.net / Hommage ā Alfred Nobel
Hommage ā Alfred Nobel
» Spräng Omfalos/Blow up Omfalos
Ingress
Konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel är ett relationellt arbete som når sin höjdpunkt på Nobeldagen den 10 december. År 2001 firar Nobelpriset 100-årsjubileum. Den 10 december kommer skulpturen Omfalos på Kullabergs naturreservat att sprängas med 100 kg dynamit genom en total blow up.

Omfalos har av tingsrätten i Malmö dömts att snarast avlägsnas från reservatet. Konstnärerna Lars Vilks (utpekad som upphovsman av rätten) och Ernst Billgren (ägare av Omfalos) menar att de funnit ett sätt att avlägsna verket och samtidigt skapa ett ännu starkare.


» Nästa sida: Beskrivning av konstprojektet Hommage ā Alfred Nobel

» Beskrivning | Ansökan till Länstyrelsen | English summary


Mer information:
»Nimis & Arx
»Ladonien


vilks.net / Hommage ā Alfred