Konstteori
vilks.net / konstteori / samtid och konstforskning
Samtid och konstforskning
- av Lars Vilks

Sid 1
- Vad är konstforskning?
- Bildvetenskap och visuell kultur
- Aspekten
Sid 2
- Kanon
- Identitet
- En teori om allting
Sid 3
- Konstvetenskap som Vetenskap om Visuell Kultur
- Problemet med kontexten
 
------------------------------

Hela texten som PDF
PDF Dokument Samtid och konstforskning
- 13 kB


PDF Dokument Acrobat Reader 4.05c.
Ladda ner Acrobat här
line
 
Samtid och konstforskning

Vad är konstforskning?
Alltsedan "konsthistoria" blev otillräckligt som beteckning för ett forskningsområde, har detta område varit instabilt. Det var en högst rimlig iakttagelse att "konsthistoria" varken kunde möta ett mera allmänt behov av forskning kring visuell kultur eller ens kunde försvara en prioriterad historik av vissa objekt och företeelser.

Bildvetenskap och visuell kultur
Det kunde verka betydligt bättre att fånga in det visuella på ett mera generellt sätt. Den helt övervägande delen av visuella företeelser tillhör inte konsten. Man kommer dock inte förbi problemet så enkelt. Om det finns visuella fenomen som är konst och andra som inte är det, hur skall skillnaden definieras? Ett sätt är naturligtvis att strunta i skillnaden och låta de visuella fenomenen demokratiseras så att alla kan behandlas lika, alltså vare sig de är konst eller ej. Om det kan kallas för strategi eller pragmatism, så är det väl på det sättet som konstforskningen hanterat det problemet. Det ligger emellertid åtskilliga hundar begravda i efterdyningarna av ett sådan handlingsplan.

Aspekten
Om man skall närma sig det visuella kan man fråga sig på vilket sätt. Här tillhandahöll den gamla konsthistorien ett svar: den estetiska aspekten. Det är väl här det börjar bli riktigt besvärligt. Den estetiska aspekten är svår att bestämma. Och den ändlösa och komplexa historia som knyts till det estetiska är knappast något som får plats i konstforskningen. Återstår därför att ta det pragmatiskt, vilket innebär något i stil med att uppmärksamma det visuella som form, bildspråk, tänkbara betydelser. Här finns då plats för en ständig påbyggnad av metoder: de gamla som stilanalys och ikonografi och de många tillskotten: sociologi, perceptionspsykologi, psykoanalys, genusforskning etc. En inte särskilt sensationell slutsats är att konstvetenskapen ersätter teori med metod.   Nästa sida

vilks.net / konstteori / samtid och konstforskning