2677: Återigen: Park får dom

Att Dan Park fälldes var ingen större överraskning. Det är inte lätt att skapa ordning i hans aktiviteter som svävar mellan att vara konst, politiska kommentarer och en generell prövning av yttrandefriheten. Försvaret blir lika förvirrat och någon konsträttegång tycks man inte vara intresserad av. Det är inte heller lätt eftersom Park agerar utanför konsten. Han är ingen processkonstnär med ett vidare perspektiv av vad som skall ingå i konsten. När han skriver på twitter är det inte fråga om konst. Han skrev t ex “Att manliga blattar älskar våldtäkt är väl inget nytt” (Lokaltidningen). Jag har inte läst domen så jag vet inte exakt vad han har blivit fälld för men det är klart att det uttalandet är en generalisering. Måhända kan man inte säga att ”blattar” är en folkgrupp men å andra sidan är ”folkgrupp” så urvattnad att det närmast refererar till kategorier där det går att placera rasismen om så önskar. Man kan tänka sig att Park inte menar att uttalandet gäller för alla blattar men det framgår naturligtvis inte. Lyssna också på Mårten Arndtzén i Kulturnytt.

Det krävs en knivskarp avvägning för att driva ett konstprojekt som rör vid den svenska yttrandefrihetens känsliga gränser (i Danmark är det lättare, Park slapp åtal där). Kontexten kommer aldrig fram ordentligt om den överhuvudtaget är ordentlig. För frågan är vilka intressen Park har för det sensitiva politiska innehållet som föreligger både i verken och hans uttalanden.

En sak är säker. I de här kvarteren finns konstens gränser.

Publicerat i konstteori, politik | 85 kommentarer

2676: O Värdegrund!

Nils Karlsson skriver i Dagens Samhälle om det alltid pågående värdegrundsarbetet. Sådant, som Karlsson nämner, alltid tycks sluta med konsultarvoden och karameller.

Frågan är varför värdegrunden har kopplat ett diktatoriskt grepp om stora delar av världen. Går man närmare in på det finner man just ingenting, blott ett retoriskt paternosterverk.

Som alla läsare vet är värdegrunden i konsten kort och koncis: Våld, grymhet och orättvisa.

Publicerat i politik | 11 kommentarer

2675: Knep och knåp i politiken

Nog för att vi bereds underhållning i den politiska statistikens korridorer. Robsam är igång igen nu med intressanta uppgifter om huru många utlänningar som sitter i svenska fängelser. Inte särskilt många meddelar Robsam. För att få sina siffror mer hanterliga räknas alla med svenskt medborgarskap för svenskar, något som Tino uppmärksammar på FB.

Man kommer inte ifrån att Robsams kreativitet är användbar. Om man så skulle önska, och det är många som så önskar, är det möjligt att reducera antalet utlänningar i fängelser genom att tilldela dem svenskt medborgarskap. På så sätt kan man enkelt nå en nollösning och visa på goda framsteg i integrationsfrågan.

Visserligen är den filosofiska formuleringen på denna metod ”att luras utan att ljuga”, men dock.

Publicerat i politik | 7 kommentarer

2674: Konst som skall hävas som konst

Inte ens konsten har dt lätt i identitetspolitikens irrgångar. En utställning av (det blir alltid svårt att skriva rätt här) ”inföddas” objekt har mött protester från inföddas organisation AAIA. Organisationen hävdar bestämt att objekten inte är konst (The Art Newspaper). Det här har ett visst konstteoretiskt intresse. Konstvärlden betraktar dessa objekt som konst. På senare tid med ännu större emfas än tidigare eftersom man på intet sätt vill mena att konst är en vit, västerländsk och patriarkalisk affär.

Nu kan man plötsligt närma sig det dystra konstaterandet att konst faktiskt kommer från ett så olämpligt håll.

Det är inte vanligt att väl etablerade konstföremål förlorar sin konststatus och det lär väl inte heller bli så i det här fallet eftersom det är svårt att förhindra en betraktare att se något som konst. Helt omöjligt är det inte om betraktarens blick förses med en sträng politisk lins. För museidirektörer, curatorer, kritiker etc. lär det bli att finna en hållbar balansgång.

Publicerat i konstteori, politik | 10 kommentarer

2673: Dagens groll

Man bör akta sig för klan. Då menar jag inte lokala klanvälden i Sverige utan att överhuvudtaget kritisera sådana. Klan är ett typiskt identitetsbegrepp. Kritik av klan = högerextremist. Att säga att det inte är något problem = vänsterextremist.

Sinziana Ravini har recenserat Johan Lundbergs och Per Brinkemos antologi ”Klanen”. Ravini drabbas av den alltmer utbredda folksjukdomen ”obehag” och kan endast lätta sitt ankare genom att påtala att hon funnit ännu en rasistisk bok (Aftonbladet). Ravini är väldigt ojämn som skribent, ibland tycks enbart färdas på ideologispåret.
DN har under de senast åren alltmer blivit en källa för flagranta Fake News. Åsa Linderborg är inte särskilt mild i sin kritik (Aftonbladet). Men det är väl så att de flesta ändå tror på DN så tidningen behöver inte bekymra sig. Kritik kan man ruska av sig.

Ännu en smärre fejd har utbrutit i riket. Ej helt oväntat är Tino Sanandaji inblandad. Han skrev för flera månader sedan om ökningen av anmälningar av våldtäkter och sexuellt ofredande, ökningen var sedan 1975 700 %. Hans inlägg diskuterades för någon dag sedan på FB. Då ryckte hans fanatiska ärkefiende Marie Robsam ut med alla sina pekpinnar och påståendet att Tino inte kan räkna. Hennes beräkningar gav ett helt annat resultat. Det var bara det att Robsam tydligen inte lade märke till att Tino hade 1975 som startår. Dock var denna nyhet så lockande att Aktuellt Fokus inte kunde hålla sig utan drog till med den skadeglada rubriken om Tinos bristande räkneförmåga.

Vill man studera den överväldigande befängdheten hos många debattörer (eller snarare sådan som skriver inlägg) kan man se på Aktuellt Fokus FB-sida. Förnuft hjälper inte, många skrivare är endast intresserade av att placera en åsikt i ett kommentarsfält.

Publicerat i politik | 17 kommentarer

2672: Våra geniala företrädare

Bäst är om politiker gör så lite som möjligt. Det finns ändå mycket att göra som att säga att man skall göra något som inte blir gjort. Eller att försöka sätta samman en regering, en fråga där det inte finns någon anledning att förhasta sig.

Eller att glädja det röstande folket med goda nyheter om projekt som man trots allt har satt igång. Således talade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: ”Nyanlända kommer i arbete allt snabbare. Självklart behöver mer göras, men glädjande att våra viktiga reformer gör skillnad: alla kommuner tar nu emot flyktingar, vårdnadsbidrag avskaffat och föräldraförsäkring reformerad, tydliga krav på individen har införts t ex utbildningsplikt, snabbspår för dem med yrkeskompetens, utbildning och lokala jobbspår för att utbilda till bristyrken, extratjänster i välfärden.”

Det låter bra och det är det väsentliga. Eftersom de flesta bara läser första meningen och inte ser någon anledning att betvivla densamma kan man bara säga föredömligt. Petiga läsare kan konstatera att ministern redovisar en lika enkel som effektiv lösning av problemet arbetslöshet för utrikes födda: Ju fler arbeten som staten tillsätter och betalar ju mindre arbetslöshet. Vanligtvis är det illa sedda personer som brukar stå för sådana upptäckter. Tino Sanandaji naturligtvis, men även SR och Expressen. Inte ens subventionerade arbeten har fått ner arbetslösheten för nyanlända kvinnor. Ett av svaren från arbetsförmedlingen är sublimt: ”Det här är fortfarande ett av de utmaningsområden som vi jobbar med. Och vi kanske inte har fördjupat oss mer exakt vad skillnaden består i, men vi ser att vi behöver jobba mer med målgruppen kvinnor.”

Efter all denna djupsinnighet känns det nödvändigt med ett kulturkonservativt konstverk, ett riktigt gammalt från 1968. På något sätt verkar det passa väl in i vår tid både som verk i sig och som kommentar till tidens politiska strider. Bruce Nauman.

Publicerat i politik | 2 kommentarer

2671: Aftonbladets egen slugger

I alla fall kan vi vara glada över att vi har Martin Aagård. Inte för att det är mycket till konstdebatt som Modernautställningen har gett upphov till men i brist på annat får man ta det lilla. Och Aagård gör vad han kan (Aftonbladet). Mycket känslor, mycket ideologi och en beundransvärd brist på källor. Numera sägs det att man inte skall komma med påståenden utan att hänvisa till källor, men det gäller givetvis inte för dem som är ute i angelägna ärenden. Att inte vilja förstå är ett annat sätt.

De rättmätiga provokatörerna uteblir skriver Aagård: ”Det fördes länge en strid mot ”det politiskt korrekta” på symboliska arenor inom konsten, musiken och litteraturen. Vilket var bra. Men det senaste decenniet har detta symboliska krig beslagtagits (jag undviker ordet ”approprieriats”, livrädd för att framstå som pk) av inga mindre än extremhögern.”

Det är tunt med exempel från Aagårds sida. Västvärldens mera framträdande provokatörer torde vara Tania Bruguera, Jonathan Meese, Santiago Sierra, Artur Zmijewskij. Bruguera gav sig på den kubanska bristen på yttrandefrihet, Meese gör sina performance med nazihälsning, Sierra har bland annat fyllt en tidigare synagoga med giftig gas, Zmijewskij gjorde video med nakentafatt som anspelade på koncentrationsläger. Konstvärlden har haft lite bekymmer med dessa, men inte särskilt mycket och ingen av dem kan väl föras samman med extremhögern.

Ser man lite mera samlat på konstprovokationen riktar den sig av tradition mot borgarbrackorna, alltså den grupp som upprätthåller konventionerna och som sitter på definitionsmakten. Man frågar sig naturligt nog var brackorna sitter idag. Enligt min bedömning är Aagård ett inte oävet exemplar. Tror sig vara i radikal opposition mot makten men blir stort inte mer än en försvarare av det som man konventionellt bör hålla sig till.

En annan sak är att Aagård inte kan få in skillnaden mellan Sunna i Modernautställningen och Dick Bengtsson. Vi vet utan vidare vad Sunna vill och tycker och att han tar i för hela slanten medan Bengtsson förblir gåtfull.

Enligt vad Aagård skriver är Dan Park numera organiserad fascist. Tyvärr utan källhänvisning. I varje fall har hans provokationer en märkbar effekt på samhället och är principiellt nog så intressanta. Han är just nu indragen i en ny rättsprocess och en del av konstvärldens agenter vill gärna se honom återigen skaka galler.

Angående mina diskreta små kompositioner utbrister Aagård: ”Lars Vilks är en annan gammal anarko-konstnär som snubblat in i den välkomnande nationalkonservativa famn som desperat behöver yttrandefrihetsmartyrer.”

En lyckad provokation måste drabba konstvärldens lite mera initierade medlemmar. Att t ex skåda hur Aagård i upprördhet hoppar jämfota i sina spalter är ett gott tecken.

Publicerat i Konstkritik, om utställningar m m | 22 kommentarer

2670: När yttrandefriheten upprör

Petter Larsson kommenterar domen mot den österrikiska kvinnan E. S. (Aftonbladet). Domstolen har alltså fällt kvinnan beroende på hennes uppsåt, nämligen att smutskasta profeten genom att kalla honom för pedofil. Fakta i målet är att han, enligt vedertagna uppgifter, hade sex med en 9-åring. Det gör honom inte till pedofil eftersom det är en läggning som inte kan bekräftas. Det kan ge upphov till ”berättigad upprördhet”.

Larsson menar att domstolen går för långt och att det är illavarslande för yttrandefriheten. Även i Sverige kan man oroa sig eftersom det finns möjligheter till en vid tolkning av ”hets mot folkgrupp” eller ”missaktning mot folkgrupp”.

En pikant, visserligen teoretisk, juridisk detalj är Larssons påpekande: ”Att skydda människor, och deras möjlighet att utöva sin tro är en sak, och hade Muhammed varit vid liv hade E.S kunnat fällas för förtal.”

Juridiken är sträng och det skulle väl bli så att Muhammed vann förtalsfrågan medan han istället kunde åtalas för sex med minderårig. Så att det blir rätt.

Publicerat i yttrandefrihet | 4 kommentarer

2669: En liten konstkontrovers

Modernautställningen har skapat en liten konstkontrovers. De flesta recensenter är ytterst positiva medan, vilket redan noterats här, Nils Forsberg och Mårten Arndtzén är kritiska. Det handlar alltså inte om att utställningen skulle ha några kontroversiella inslag. Diskussionen rör främst problemet med att den är konventionell. Och så detta med curatorernas iver att placera utställningen i en förväntad värdegrund. Inget för konstvärlden obekvämt förekommer. Något som stör ordningen kan betraktas som ett avsteg från den givna värdegrunden och som ligger utanför åsiktskorridoren. Föga förvånande har Martin Aagård omedelbart anmält sig som frenetisk gränspolis. Han har också fått svar från Forsberg som lätt genomskådar den Aagårdska charaden. Dock tvingas han till förödmjukelsen att försäkra att han inte gillar nazism. Aagårds kollega i Aftonbladet, Ulrika Stahre ger goda recensioner.
Lars-Erik Hjertström Lappalainen är förtjust i utställningen och särskilt glad är han för att det han kallar för ”kändiskulturen” inte framträder. Han är tydligen inte glad för att kända konstnärer kan få framskjutna platser. Det är knappast något problem. Internationella utställningar av samtidskonst har på senare tid fyllts med mindre kända namn. Att kända konstnärer kan få en mera omfattande uppmärksamhet hänger samman med två saker. Dels har de kunskap och erfarenhet och dels är det lättare att ta ställning till en konstnär som har givna referenser. Men i det här fallet kan man undra om det är möjligt att tala om några kändisar. Den enda konstnär som har uppnått ett visst mått av internationellt genomslag är Meriç Algün som torde ha en ranking på ca 1.500. Britta Marakatt-Labba har på kort tid blivit mycket uppmärksammad men hennes ranking är ännu blygsamma 6.850.

Vad man aldrig får veta i recensioner är på vilken nivå vi rör oss. Är vi i den högsta elitserien eller ett par divisioner ner? Och hur skall man se på vad som är bra konst idag? Vi har t ex något som man kan kalla för ”flyktingkonst” eftersom detta ämne figurerar i praktiskt taget alla utställningar. Lämpar sig ämnet för konst? Självklart kan man vinna politiska poänger genom att uppmärksamma detta som en angelägen fråga och man kan räkna med att inte få någon sträng kritik eftersom ämnet betraktas som ömmande. Som det brukar heta ”i dessa tider med främlingsfientlighet, rasism och nationalism”. Men det är svårt att skapa tillräcklig distans till ett sådant innehåll. I princip bör konstnären ägna sig åt att gestalta och i görligaste mån undvika att engagera sig i politisk aktivism eller propaganda.

Publicerat i om utställningar m m | 1 kommentar

2668: Blasfemin igen

Försvaret gentemot blasfemi har sina framgångar. En lång rättsprocess avslutades i EU-domstolen som fastställde en dom från Österrike. Den åtalade kvinnan befanns skyldig efter att ha uttalat att den populäre profeten kunde kallas för pedofil. Ett vanligt förekommande påstående som inte kan sägas vara taget ur luften. Men det hjälper inte eftersom domstolen menar sig ha “carefully balanced her right to freedom of expression with the right of others to have their religious feelings protected.” (NYT). Har man yttrandefrihet kommer man inte ifrån att de kränkta känslorna infinner sig. Precis som det skall vara om det inte var för att något alldeles särskilt är på gång i detta ändlösa daltande. Ärendet har inte väckt någon större uppmärksamhet I Sverige men i norska Aftenposten påpekas skandalen.

Publicerat i yttrandefrihet | 20 kommentarer