3025. Konstkritikens möjligheter

Konstkritik kan skrivas på många sätt. Genom att vi sedan ett bra tag befinner oss i en stark trend med representation och identitet är det fullt möjligt att enbart gå efter matematiken. Sedanlänge vet vi att varje utställning granskas utifrån vilka olika sorters människor som är med. Separatutställningar är lite svårare. Man kan visserligen hävda att det är en ojämlikhet fördelning av sådana. De flesta museer vet dock detta och ser till att undvika den kritiken. Men det fanns andra vägar t ex hur många kvinnor som är nämnda i beledsagande texter. Om detta inte utfaller till belåtenhet kan detta markeras med att man nöjer sig med det missnöjda konstaterandet. Så visade Milou Allerholm vägen om John Baldessaris utställning på Moderna (Kunstkritikk). Egentligen ingen större överraskning. Representationen har etablerat sig som en kvalitet i konsten.

Publicerat i om utställningar m m | Lämna en kommentar

3024: Livvakter del 2

Det var vid jultid 2018 som dramatiken tätnade kring min personskyddsenhet. Min nära och kära Maj (för övrigt min enda anhörig) skulle komma hem från utlandet. Som brukligt skulle jag möta henne för vidare färd till hennes bostad. I dagarna hade man meddelat mig att denna bostad skulle klassificeras som säkerhetsrisk men det var inte på något sätt akut. Men några dagar före jul kom ett drastiskt besked. Det blev ingen hämtning av Maj eller någon transport till hennes bostad (trots att detta sedan månader var inlagt i planeringen). Jag erinrade då om den vanliga gången vid dessa tillfällen; att det alltid var den nödvändiga uppgiften för mig att någon dag i förväg sätta på värmen och se till att ställa ett fordon till hennes disposition. Svaret var nej, motiverad med frasen: ”Beslutet är taget, så får det bli!” Därmed kunde åtminstone något av enhetens motto (”kommunikation, flexibilitet, dådkraft”) uppfyllas. Om någon gång det brister i kommunikation och flexibilitet så dock inte i dådkraften.

Maj var naturligtvis upprörd över att hamna ensam i sena natten på flygplatsen och på något sätt ta sig till en ouppvärmd bostad. I samtal med ledningen tyckte hon att jag på egen hand skulle möta henne och ledsaga henne hem. Så att det framkom hur illa vi blev behandlade. Detta verkställdes dock inte eftersom logistiken är komplicerad för ett övervakat skyddsobjekt. Men det var tillräckligt för att enheten skulle visa ytterligare dådkraft och betrakta henne som en säkerhetsrisk och inställa henne till förhör.

Maj anländer i natten till en kylig bostad.
Publicerat i livvakter | 1 kommentar

3023: Livvakter del 1

Livvaktsskyddet är en del av projektets relationella estetik. I detta ämne finns en del att redovisa.

Under åtta år hade mitt livvaktsskydd utövats i välvilligt samförstånd.  Men en dag fick jag ett oväntat besked om att jag skulle vara observant på mina förflyttningar. De skulle göras i mitt intresse och inte i någon annans. Eftersom jag är placerad på behörigt avstånd från min tidigare närmiljö blev förflyttningar enligt myndigheten besvärande. Jag upplystes om att de nyinköpta bilarna tog mycket bensin. Alldenstund jag inte kunde förstå vilka av mina transporter som utfördes i någon annans intresse förhörde jag mig närmare om saken. Jag fick då veta att vissa resor klassificerades som ”serviceresor”. Mysteriet tätnade då jag inte kunde erinra mig att jag utfört något som inte jag själv var engagerad i och kunde motivera (som skyddsperson ska man egentligen inte behöva motivera vad man vill göra). Saken var alltför komplicerad för att behandlas på gruppchefsnivå därför besvarades min fråga av kommissarien:

”Termen ’serviceresa’ är inget vedertaget begrepp utan mer en intern benämning på en del i ett uppdrag.

Det är alltså inte själva resan man bedömer att personskydd behövs på, utan uppdraget som skyddspersonen skall åka till. Dessa transporter brukar benämnas som ’servicetransporter’ eller ’serviceresor’. I vanliga och i de allra flesta personskyddsuppdrag möter man upp skyddspersonen på platsen där uppdraget äger rum och hon/han tar sig själv dit och därifrån.”

Efter detta kom kommissarien fram till att det inte gäller för mig eftersom jag inte kan möta upp. Jag befinner mig i ett skyddat boende och kan inte på egen hand utföra någon form av förflyttning.  Begreppet ”serviceresor” kunde avvecklas men så lätt ger sig inte en myndighet som vill göra nedskärningar. Den goda tiden med livvaktsskyddet var förbi, nu väntade inskränkningar och åtstramningar.

Kommissarien i begreppsutredning

(forts. följer)

Publicerat i livvakter | Lämna en kommentar

3022: Nya antirasisthit

Antirasismen fortsätter att leverera. En befriande konsumtionsmöjlighet efter månader med corona. När det dyker upp förslag att ta bort statyer av Linné har man en ordentlig nyhet som omedelbart väcker uppbragta känslor. I Sverige torde det mest röra sig om symboliska utspel som kommer att fortgå en tid tills man tröttnat. Och då har vi säkert nya mål (smp).

Och John Cleese Fawlty Towers har fått ett kolossalt genomslag (The Guardian).

Det är fint när människor engagerar sig och vi blir ytterligare övertygade om att medielandskapet och dess rörelser är världen.

Publicerat i politik | Lämna en kommentar

3021. Tigerbråk

Upphovsrätten har sina defekter. Var gränserna går för den konstnärliga friheten är svårt att avgöra. Omslaget till Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” avbildar en välkänd tiger vars upphovsrätt ägs av Beredskapsmuseet i Djuramossa.  Det borde inte vara något problem efter de satiriska tillägg som Flam har gjort. Men man vet aldrig. (Aftonbladet)

Publicerat i yttrandefrihet | 1 kommentar

3020: Dagens schlager

Man glömmer lätt att det nu så heta ämnet för dagen inte handlar särskilt mycket om rasism utom om estetiseringen och fiktionaliseringen av ämnet. Dramatik och kraftfullt vinklade uttalanden skapar den rätta känslan av dramatik. Demonstrationerna i Malmö var fredliga och blev därför snabbt ointressanta (Kvällsposten). I de olika ringhörnen återfinnes duellanterna med givna roller. Ingen kan riktigt besegra den andre eftersom båda har sina anhängare som trogen hejarklack (ETC). Om det finns någon rimlig och modererad slutsats är den av föga värde eftersom den helt enkelt blir lite tråkig.

När nu så många statyer har åkt ner i en utlevande entusiasm dyker problemet med de tomma plintarna upp. Banksy har kommit med ett utmärkt förslag som kan tillfredsställa alla (Instagram). Ett alternativ är statyer av George Floyd, mannen som visade att även den värste outsider aldrig kan räknas bort. Han återvände från de fördömda som helgon. Inget är omöjligt i den postmoderna teatern.

Publicerat i politik | 4 kommentarer

3019: Dagens landskap

Var någonstans i konventionernas rike bör konstnärerna befinna sig? I en tid styrd av ett hårdpolariserat värdegrundsschakt torde svaret vara i ”lagom”. Ty där finns den äkta radikalismen (ur estetisk synpunkt).  ”Är du antirasist?” – ”Lagom”, Är du rasist? –”Lagom”. Inte kan särskilt många godhetspoäng vinnas därmed. Långt lättare är att låta sig dras med i den vinnande konventionens norm. Det kostar ingenting och ger intryck av hög moral och ansvarstagande. Idén med konstens ständiga brytpunkt med det upprättade ligger inte riktigt där.

Länge har vi haft statyer och minnesmärken som objekt. Hur man än härjar bland dessa kan man inte komma undan historien, blott att försöka minimera dess påminnelser (artnet). Ett par lokala höjdpunkter i denna nit är kravet på rivning av Egyptens pyramider och borttagandet av Linnéstatyer.

Inte ointressant hur i betydande utsträckning BLM har lyckats tränga tillbaka det hittills så dominerande coronaengagemanget. Men nyheter har sin tid och det blir alltid en fråga om hur länge den här skall hålla.

Nåja, Corona lär fortsätta ett bra tag och många människor sitter i sina karantäner. Som karantänsakkunnig kan jag delge några tips i denna intervju med Navid Modiri.

Publicerat i om utställningar m m, politik, Projekt | Lämna en kommentar

3018: Demokratiska kravaller

Förväntningarna var stora på manifestationen i Göteborg. Och mycket riktigt blev det vad man kunde önska av en hyggligt verksam sensation. Det kom betydligt fler än 50 personer och polisen kunde naturligtvis inte upplösa den ivriga folksamlingen. Stundom gick det hett till vilket gav ett mervärde åt mediereportagen (Aftonbladet).

Kajsa Ekis Ekman har några funderingar kring hur man skall användas skadegörelse och stöld som ett effektivt påtryckningsmedel när någon folkgrupp önskar en förändring. Under mottot ”slå sönder mera” kan intressegrupper på ett enkelt sätt vinna gehör för vad de nu önskar. Det förefaller lovande ehuru det nog är nödvändigt med en bestämd tilläggsparagraf i våra demokratiska spelregler. (ETC)

Publicerat i politik | 3 kommentarer

3017: Vem vinner mest?

Olovliga och olämpliga demonstrationer för att manifestera rättvisa. Medievinsten är stor, uppmärksamheten kan man inte klaga på. Vad det handlar om är naturligtvis att väcka opinion. Frågan är i vilken grad man har lyckats väcka sympatier. Tveeggat, förmodligen blev det mer kritik än framgång. Den gråtande polisen blev ett vackert nummer av polis som vågar visa känslor men just det är inte riktigt förenligt med myndighetens uppdrag varför det är en kontroversiell performance. Nu får vi se om det blir ännu en tillställning i Göteborg nästa vecka eller om man (vilket nog skulle vara klokt) drar sig tillbaka för att inte göra saken värre. Det är möjligt att genomföra en ordnad demonstration men en sådan ger inte samma utlopp för inneboende behov.

Publicerat i politik | 31 kommentarer

3016: Karnevalen bryter ut

De omfattande demonstrationerna i Stockholm formade sig till en intressant uppgörelse mellan Black Lives och Corona. Den försiktige bör inte uttala någon aggressiv kritik eftersom misstanken då lätt kan väckas att det rör sig om understucken rasism. Det krävs en överläkare för att markera att det faktiskt är ett problem som villats bort i en ideologisk utlevelse (Aftonbladet). Som nyhetsmaterial är det storartat, Corona får vika för karnevalen.

Vackert nog och närheten till den religiösa övertygelsen demonstrerades av en knäböjande polis. Det kan dock ha varit en taktisk fint eftersom masshysterin var ett faktum (Aftonbladet).

Publicerat i politik | 3 kommentarer