2517: En dag i åsiktskorridoren

För närvarande kan konsten inte bjuda på något som kommer i närheten av det paternosterverk som estetiseringen av värdegrunderna presterar.
I samma takt som värdegrundsamöban breder ut sig stramas yttrandefriheten åt. För att få filmstöd skall man nu genomgå en utbildningsdag med jämställdhet och normkritik, skriver Hynek Pallas. ”Normkritik” har blivit en förrädisk värdegrundsterm. Det kan verka som om det handlar om att utmana normer (vilket är en utgångspunkt för konsten). Man blir dock snart varse att det är en alldeles särskild grupp av normer det handlar om.

Så var det dagens nedslag. Ann Heberlein hade startat en insamling till en bok om kultur och våldtäkt. Kickstarter har emellertid stoppat den. Motiveringen som så här långt har kommit fram är följande:
”Kickstarter har inte publicerat någon offentlig förklaring men på Twitter återfinns ändå en motivering som en person som sponsrat säger sig ha fått från plattformen:
’Olämpligt innehåll, som inkluderar, men inte begränsar sig till explicit eller pornografiskt material. Hatiskt eller kränkande innehåll som misslyckas med att uppfylla Kickstarters inkluderande anda genom att bidra till diskriminering, trångsynthet eller intolerans mot marginaliserade grupper.’”

Logiken är enkel. Ingen tvekan om vad man kan förvänta sig av en sådan undersökning. Resultatet kan missförstås av mindre vetande medborgare som generaliserar. Vi är ännu inte mogna för så avancerade efterforskningar. Men Heberlein, trots att hon är starkt kontroversiell och förföljd av mången hatare, får sin sak uppmärksammad i t ex DN (den artikeln är låst).

Heberlein skall naturligtvis inte stoppas på det här nesliga sättet. Man kan tycka vad man vill om hennes svängiga stil (rondellhunden blev t ex för mycket för damen) men hon behövs för att få debatthjulen att gnissla.

En höjdare är den offentligt onanerande tv-chefen. Han fick lämna sin post men försvaras av flera kändisar. Det här exemplet är en utmaning för värdegrundskonstruktörerna. Om detta beteende skall ingå i en politiskt korrekt värdegrund hur skall det formuleras? Det som sker på fritiden och inte är olagligt och inte heller handlar om felaktiga åsikter skall ej föranleda arbetsgivarens anmärkning?

Kanske är HM-strumpan ändå en av de allra bästa. Mönstret på strumpan, förutsatt att man läser det upp och ner, påminner om det arabiska ordet för Allah. Kränkningen blev givetvis explosiv och HM lovar att se över sin värdegrund.

Dick Harrison har ägnat några spalter åt att förklara att det inte var bättre förr. Våldet under medeltiden var t ex mera utbrett än i vår tid. Ingen har påstått något annat och Harrison har kommit igen med nya påståenden om att dödligt våld ligger på samma nivå idag som på 50-talet (SvD). Tino Sanandaji kommenterar detta på FB:
”Under 1950-talet låg dödligt våld på 51 per år, eller 0.7 per hundra tusen invånare. Förra året var det preliminärt 110, eller 1.1 per hundra tusen.
Låt mig upprepa för de långsamma eleverna och professorerna. Sverige hade liksom nästa hela västvärlden en ökning av dödligt våld efterkrigstiden, en topp i slutet av 80- eller början av 90-talet följd av en kraftig nedgång. I Europa, Japan och USA har homicide rate ungefär halverats sen 1990.
I Sverige föll spontanvåld, alkoholmord och familjemord medan gängmord ökade. Det anmärkningsvärda är trendbrottet de senaste åren som ätit upp delar av nedgången, så att det Sverige är nästan tillbaks på samma nivå som 1990, avsevärt högre än 1950-talet.”

Slutligen har vi den alltmer invecklade könsidentiteten. Här haglar kränkningsmöjligheterna och i det här fallet fick man ta till censur för att de marginella skulle tillfredsställas. (Minerva)

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

153 svar på 2517: En dag i åsiktskorridoren

 1. Från Graven skriver:

  HALLÅ! EXPO!

  Ni får ragga fler aktivister till Vilks.net – det går inte så bra för Ulf!

  🙂

 2. Per skriver:

  Vänstern VILL INTE DEBATTERA OFFENTLIGT med kritiker av massinvandring från Mena och islamisering av Västeuropa! De vet att de i allmänhetens ögon kommer att förlora en sådan, öppen, debatt ”hen mot hen” i offentligheten/massmedia. Det är dags att sluta dalta med denna naiva vänster, som har en värdelös värdegrund. De bör attackeras offentligt i mycket högre utsträckning än vad som görs idag.

 3. Från Graven skriver:

  Självklart inte.

  De ”debatterar” via trollkonton från partikansliet.

 4. Från Graven skriver:

  Ett par år efter det att deras justitieminister försökt pressa web-leverantören att stänga ned motståndarens hemsida.

 5. sl skriver:

  Min åsikt är att det är Ulf som ofta framför halmdockor, men det känns inte som en medveten taktik, utan ett känslobaserat argumentationsfel. Ulf hittar alltid en detalj som inte är representativ för helhetsbilden, skjuter in sig på den detaljen och går i spin. I detta fall den tyska invandringen för hundratals år sen. När vi importerade tekniskt och ekonomiskt överlägsna individer, drog landet förstås nytta av det. Den tidens städer var byar med mur omkring, befästa marknadsplatser, befolkningen riskerade svält varje år och pungslogs för kungens krigsäventyr, ”pensionärerna” var backstugusittare, barnen arbetade från femårsåldern.

  När det gäller invandringen av i genomsnitt lågutbildade och kulturellt sett främmande herrar med avvikande moral, så blir de en belastning på socialbudgeten, bostadsförsörjning och polisen, om de inte finner de jobb som inte finns. Vid den låga sysselsättningsgrad och långsamma inträde på arbetsmarknaden vi redan känner till blir Tinos kalkyler rimliga, och det förstår Lindbeck et al med lätthet, eftersom de kan räkna. Norberg med kompanjon instämmer i artikeln länkad ovan, men pratar sen om annat, ett vanligt trick vi redan namngett; halmgubbe.

  Här pågår flera skeenden samtidigt, ett besvärligt problem för en population van vid en fråga och en lösning åt gången, vi har i vår kulturella bakgrund ständigt spökande att tron på Jesus allena löser alla problem, och vi använder den tankefiguren på allt. Invandrare med rätt ambitioner och utbildning fyller vårdcentraler, trafik- och städföretag med personal. Invandrare med fel ambition och utbildning fyller fängelser, brottsstatistik, socialutgifter, bostadsköer och den politiska debattens oförmåga. Den antirasistiska befolkningen är oförmögen att hantera jobbiga frågor, rösta fram handlingskraftig regering, den vill vara till lags, skylla på andra och hoppas allt går bra. Den vill inte ens se att importen av aspiranter på låglönejobb bara kan mötas med att man etablerar en låglönemarknad, alltså motsatsen till sextio års aktiv interventionistisk arbetsmarknads- och skattepolitik. Vår form av konsensus, där alla antas gå med på konfiskatorisk skatt på normalinkomsttagaren mot gratis vård skola omsorg och fiktivt försvar tål inte utgiften av massimport, något måste ge vika. Samhällskontraktet sviks av staten om den ska prioritera import som inte efterfrågas till solidariskt lön, om importen ska efterfrågas kommer det att ske till osolidarisk lön, och sakna rätt till samhällskontraktets förmåner. Tino är toppen, eftersom han pekar på det vänstern inte vill se. Den vill inte ta i problem, utan leva i drömmen om sin egen godhet.

  Det som kallas vänster idag, ett helt annat gäng än vänstern för sextio år sen, har stora svårigheter med moral och räknekunnighet. Moralen går ut på att spendera andras pengar, det finns alltid mer pengar att klämma ur svenskarna, och vi ska garantera global asyl i ett land med en skattebas som en nordamerikansk medelstor stad. Något kommer att ge vika, bäst vore att vi eliminerar global asylrätt, anhöriginvandring och bidrag, och väljer vilka vi släpper in. Som USA alltid gjort, ända tills södra gränsen blev ett såll. Sverige kan inte ha global asylrätt till alla som flyr dysfunktionella muslimska samhällen, storleksordningarna kan inte jämföras, vi är ett litet protestantiskt land, de är muslimska människomassor i helt annan storleksordning.

  Väljer vi inte själva, väljer andra åt oss, då kommer de att välja bort något vi tog för givet. Vi har försatts i en prekär situation, vi måste göra något, där finns hela tiden förvillare som skyller på andra. Är det inte rasism så är det EU´s bristande vilja, dvs folk klokare än vi som redan gör vad vi borde göra. Vi måste sätta ner foten, men vill inte. Tino underlättar i beslutsångesten, Ulf förvillar.

 6. CeDe skriver:

  Du är ett geni, sl!
  Din förmåga till klarsyn är outstanding. En tillgång som jag hoppas kommer ut i ännu större sammanhang.

 7. Från Graven skriver:

  Ulf är troende, sl, därför tillämpar hen en medveten taktik, tvärtemot vad du skriver.

  Hen kan ju naturligtvis vara sjuk ovanpå detta. Skäktningsargumenten och oförmågan att förstå sarkasmer och ironi pekar i den riktningen.

 8. Per skriver:

  CeDe
  Håller till fullo med. Jämfört med sl och denna stiliga och innehållsrika text är den kvarvarande ända-in-i-kaklet-dumvänstern knappt läs- och skrivkunniga.
  Och de som återstår blir allt mer aggressiva tycker jag mig ha märkt.

 9. sl skriver:

  Vänstern har alltid tillämpat ett problemformuleringsprivilegium, rätten att sätta agendan. När det inte går, blir den aggressiv. Den tror nämligen att den själv är god, och att det finns en ond höger, ”de andra”.

  Kampanjen mot Tino handlar om vänsterns tolkningsföreträde, i kampen för dess bevarande används flera metoder. Först ihjältigandet, sen rasistkortet, till sist halmgubben, man byter samtalsämne men låtsas att det hela tiden gällde vad man själv bytte till. När samtalet blir omöjligt för vänstern, när hela dess godhetsprojekt sätts ifråga, då uteblir den. Det blir tyst. Vänstern vill bestämma samtalets innehåll och ram. Man kan gå in på politism och liknande, och finna utbildning i hur man styr samtalet, genom att välja och förkasta vokabulär. Vänstern är pressad, det dagliga samtalet går inte vänsterns väg, det handlar om oförlåtliga högervindar och förkastliga samtalsämnen hela varje dag. Möjligheten att framstå som god på andras bekostnad krymper, när de verksamheter den tysta majoriteten i god tro betalat för fryser inne.

  Men allt är inte vänster, majoriteten är politiskt passiv och knuffas runt av egenmäktiga politiker som vill sitta vid makten oavsett allt. Egentligen handlar problemet med okontrollerad invandring av individer som sänker genomsnittlig intelligens och utbildningsnivå om att vi inte vill eller vågar ta konsekvenserna. Vi försöker äta kakan och ha den kvar. Vi jamsar med.

  Vi måste kunna säga nej till vad vi inte vill ha. Vi har rätt att göra det i eget land. Vi betalar notan. Vem som helst kan inte kräva att få flytta in, och få betalt för det. Vi har rätt att vägra betala, att vägra släppa in. Vi har rätt att upphäva medborgarskap som stulits, erhållits genom utpressning eller bedrägeri, eller måste förfalla pga terrorism. Vi har rätt att vägra statsfientliga muslimska partier valdeltagande, vi har rätt att stänga fientliga moskéer, vi har rätt att internera illegala inhabitanter utan tidsbegränsning, särskilt om de försörjer sig på brott.

 10. Ulf skriver:

  Du har väl noterat ”sl” att varken Johan Norberg eller Fredrik Segerfeldt tillhör vänstern.
  Tanken på att en stor invandring till Sverige gagnar vårt land har stöd bland både de borgerliga partierna och företrädare för det privata näringslivet. Hade invandringsprojektet endast varit en angelägenhet för den svenska vänstern så hade det projektet dött sotdöden för länge sedan, precis som löntagarfonderna som mycket riktigt var ett vänsterprojekt.

 11. sl skriver:

  Ja, Ulf, det har jag. Norberg och Segerfeldt är liberaler, dvs borgerlig vänster. De godhetstävlar med socialismens ruiner. I artikeln du länkade till erkänner de förbehållslöst att vid för låg sysselsättning blir importen en nettokostnad. Sen vill de prata om annat. Medan sysselsättningen är låg. Om man till slut vidgår att sysselsättningen är för låg kan man alltid skylla det på svenskarna. ”Vi” har misslyckats med integrationen. ”Vårt” fel. Vänd andra kinden till.

  ”Cui bonos?” Vem gagnas? Follow the money. Näringslivet erhåller konkurrens om arbetsplatserna, dvs prispress på arbetskraft, och slipper brist på arbetskraft. De uppskattar importen av en sydafrikansk dataexpert mer än de oroar sig för kostnaden för tvåtusen illiterata tunisier, de sistnämndas kostnad hamnar på någon annans bord. Näringslivet vill ha invandring, det är Sveriges proletärer som betalat till sin egen sjukvård och pension som står för fiolerna. Svenska proler erbjuds också möjlighet att bo lite trängre till högre kostnad, ”finns det hjärterum så finns det stjärterum”. Andras hjärterum och stjärterum, den svenska modellen.

  De borgerliga partierna kan också räkna, när pengarna inte räcker till vad som utlovats kan man sälja en försäkring till, helt nya arbetsuppgifter, att täcka upp för offentliga tillkortakommanden kommer att uppstå, ”BNP ökar”. Det är sveriges arbetare och tjänstemän som betalar skatt till sig själva, sina kommunikationer, sin vård skola omsorg, de får betala en gång till. Genialt! Arbetskraftsinvandring av arbetslösa innebär att de får betala det åt andra, ännu mera genialt!

  Invandring från muslimska länder drivs primärt ur de agerandes lycksökarperspektiv, ur svenskt perspektiv är det ett projekt drivet av oförmåga att reglera. Det är jobbigt att göra något, bättre att bara låta det hända, och inte ta någon politisk risk. Goddagspiltarna och godhetsministrarna blir förvånade över att det kommer hundratusentals när vi delar ut bidrag som överstiger lönen för att sälja sina möbler i hemlandet, de får inte stå som hjältar i rapport, utan schavotterar på flashback. ”Rasistiska pack” är omdömet om svennarna som får räkningen, de har det ändå för bra, och är så otroooligt egoistiska! Till skillnad från de generösa och solidariska politikerna. Som vill gärna diskutera feminism med saudiprinsar med privatbödel i källaren.

  Den svenska solidariteten hade en gång utgågnspunkt i eget ansvar, men det är längre länge sedan. Numera delar de solidariska ut andras medel.

  Tinos bidrag, som erhållit namnkunniga ekonomers stöd, är att visa på att import från arbetslöshetsarméer i lågt utvecklade länder visserligen dammsuger de länderna på sina läkare (!plus i kanten gång på gång!), men främst importeras folk med för kort och dålig utbildning, sk raketingenjörer. ”De kommer inte i arbete”. De passar inte efterfrågan, med mindre än att de lyckas pressa lönen för skoputs mycket kraftigt. Det gillar både näringsliv och allians, nästan gratis gräsklippning!

  Partiet som för sina tilltänkta medlemmars räkning borde ha stämt i bäcken, det socialdemokratiska före detta arbetarpartiet, numera miljötanterna skattehöjarna, har gått från 45 till 30% av väljarna, likt ett kommunicerande kärl har det dykt upp ett sverigedemokratiskt arbetareparti som motsätter sig skattefinansierad låglönekonkurrens. Trots en mur av offentligt sanktionerat avståndstagande.

  ”Cui Bono”. Försök lägga det på minnet, det är användbart. Borgerliga partier är inte mer allmännyttiga än socialdemokratiska, de är till för sig själva. Det är en karriär, byggd på andras pengar. Ju mindre trassel, ju trevligare vinprovningar och ju fler selfies med Peter Jöback, desto trevligare är livet. Stenkastning mot poliser i Alby, det är någon annans bord. Det är säkert rasisternas fel. Invandring är jättebra! Äntligen går miljoprogrammet med vinst, trycka in femton turkar i en trea, de sover i skift, ungarna drar in fickpengar på att råna svenska tioåringar.

  Genialt! Hur kan någon vara emot detta nysolidariska praktupplägg? Det måste vara REN EGOISM!

 12. Från Graven skriver:

  Fast det där med att det är kapitalet som vill ha låglönepress via den sinneslösa importen har vi gått igenom så många gånger att har inte vänstern, och vanligt folk i allmänhet, fattat det än så kommer de aldrig att fatta hur blåsta de blivit av högern i ohelig allians med tokvänstern. Jag skulle inte vilja vara Stefan Löfven i socialdemokratisk-historiskt perspektiv. Överlever socialdemokratin värdegrundsomvälvningarna så kommer framtidens sossar att skaka på huvudet åt eländet.

 13. Ulf skriver:

  Lars Vilks påstående att Tinos teorier om den tyska invandringen under medeltiden är helt okontroversiella är onekligen kuriöst.
  Om en professor i historia och även erkänd expert på svensk medeltid menar att Tinos teorier är kontroversiella så är de kontroversiella!

 14. Ulf skriver:

  Så de är alltså både vänstern och kapitalisterna som ligger bakom massinvandringen enligt både ”sl” och ”Från Graven”. Varför handlar då alla inlägg här bara om vänstern? Mycket märkligt.

 15. Lars Vilks skriver:

  Vi har dragit det här tidigare.

 16. sl skriver:

  Jag är medveten om att mina inlägg har lite mer innehåll, men får samtidigt känslan av att Ulf inte läser så noga.

  1) Huvudaktör vid massinvandring är den invandrande, subjektet, det skriver jag tydligt. 2) Huvudaktör vid svensk ekonomiskpolitisk hantering av invandring är svenska politiker, de företräder sig själva, inte sina väljare. Partiet jag röstade på företräder inte mig, inget av de andra partierna heller. Jag röstade på minst dåliga parti, ganska vanligt.
  3) Huvudaktör vid rasistblamering av invandringskritiker är vänstern, solidaritetsstöldens apologeter med det inbillade tolkningsföreträdet. ”De som låsas vara goda”. Den svenska vänstern har bytt klassinnehåll, den företräder sig själv, ideologibildande medelklass, är uppfylld av fantasier om genus och klimat. Den företräder inte svensk arbetarklass och dess intressen, men låtsas det ibland ändå.

  Den tyska invandringen är ett sidospår som slutar vid en stoppbock, de var näringsidkare, inte bidragstagare, i ett land med periodisk svält utan sociala avgifter, skatten gick till krig. Dagens Sverige lockar med gratis pengar, mat och boende, på svensk skattebetalares bekostnad, till individer med i genomsnitt kort och undermålig utbildning i allt utom judehat. Även kallat ”raketingenjör”. Vad är det för poäng med att jämföra måttlig individimport för femhundra år sen som höjde medel-IQ och produktivitet med dagens massinvandring som sänker medel-IQ och produktivitet? Mena-importen får inte jobb i tillräcklig utsträckning, och lever på bidrag. De kan lätt bli en stor nettoutgift, det är Tinos huvudlinje, stödd av avsevärd sakkunskap, Norberg håller med i den länkade artikeln. Ulfs bidrag, att strunta i huvuddraget, och skjuta på små detaljer utan betydelse för huvuddraget, får inte avsedd effekt. Vi blir inte lurade.

  Kan du läsa innantill, Ulf? Läs mitt förra inlägg, du är redan bevarad. Ditt påstående att allt bara handlar om vänstern är bemött. Varför frågar du som om något vore oklart? Ingenting är oklart, utom framtiden; kommer den nyinvandrade underklassen att bidragsfinansieras eller sänka lönen på okvalificerade arbeten? Troligen bägge.

  Det är därför vi begåvats med SD, ett parti för svenskar som inte ska med, och reagerar på negativt stimuli. Avskyn för SD är tragikomisk, partiet är bildat som resultat av övriga partiers politik. Vitt ariskt motstånd har fått gratis draghjälp av övriga partier i att bygga ett massparti de aldrig mäktat med själva. Övriga partier förser dem med väljare.

  Än en gång; varför vill alliansen, borgerlig vänster, importera muslimer som inte efterfrågas? Den borgerliga vänstern, historielösa ateister sen hela femtio år, fattar inte faran med islam, vill vara i sosseskor och leka alla goda gåvors givare, men inser att lönespridningen kommer att öka, och tycker det är bra. Ökad lönespridning är omtyckt bland höginkomsttagare, och illa sett bland låginkomsttagare. Partiet som borde ha invänt, socialdemokraterna, numera ett medelklasstantparti, har förlorat många av sina arbetarväljare till sverigedemokraterna. Härom hösten var det faktiskt socialdemokraterna som lyckades få personal till tullen, inte alliansen. Liket spratt till.

 17. Erik van der Heeg skriver:

  Vi (bokförlaget Greycat) gjorde en privat crowdfunding för Heberleins bok. Vi fick in en miljon kronor på tre dagar. Nu kommer den ut!

 18. sl skriver:

  Grattis!

 19. CeDe skriver:

  Lite mer klarsyn, denna gång från Per Gudmundson, SVD:

  https://www.svd.se/akilov-borde-aldrig-ha-varit-har

 20. Krister skriver:

  Hoppas ni får ut boken innan valet.

 21. Jor-El skriver:

  Det glädjer mig att det uppenbara försöket att skjuta Ann Heberleins crowdfunding genom Kickstarter i sank fick motsatt effekt.

 22. Ulf skriver:

  Jag blir förbryllad över Lars Vilks svar här ovan. Menar han att det inte finns några trovärdighetsproblem med Tinos svepande generaliseringar runt den tyska invandringen till Sverige under medeltiden?
  Är det plötsligt inget problem med att presentera påståenden om historiska skeenden utan att presentera några källor som stöder dessa påståenden!

 23. Från Graven skriver:

  Ulf. Enligt npf-kriterierna skall du till och med bli förbryllad över olika ansiktsuttryck.

 24. Från Graven skriver:

  Ulf

  När du använder könsord på bloggen så blir Lars 🙁
  När du inte använder könsord på bloggen så blir Lars 🙂

 25. Ulf skriver:

  Naturligtvis har du rätt ”sl” att frågan om huruvida den tyska invandringen till Sverige var lönsam eller ej är irrelevant för dagens diskussion om hur invandringen påverkar vårt land i dag och i framtiden.
  Anledningen till att jag tar upp den diskussionen är att den ger en bra bild på hur slarvigt och oseriöst Tino diskuterar ett ämne och hur han vilseleder genom att presentera en källa som han påstår stöder hans resonemang men som egentligen handlar om något annat.

  När det gäller frågan om vilka intressen som ligger bakom massinvandringen till Sverige så skulle jag vilja påstå att näringslivets krav på öppna gränser och en stor invandring för att undvika brist på arbetskraft är det viktigaste kraften bakom den förda politiken.
  Det är ingen slump att Maud Olofsson som är en stor anhängare av den förda invandringspolitiken sitter i styrelsen för organisationen ”Svenskt Näringsliv”. Att sedan organisationen hela tiden påpekar invandringens betydelse för näringslivet borde inte vara särskilt förvånande.
  http://blogg.svensktnaringsliv.se/fokus-pa-jobben/invandring-ar-avgorande-for-sveriges-kompetensforsorjning/

 26. Ulf skriver:

  Jag läser här ovan att ”Från Graven” anser att mina åsikter om skäkting visar på att jag är mentalsjuk på något sätt.
  Jag delar de åsikterna om skäkting med cirka 13 miljoner judar och jag måste säga att detta faktum får mig att känna mig helt lugn vad det gäller min mentala hälsa.

  Att ”Från Graven” ständigt fortsätter att vräka ur sig antisemitiskt skit utan att Lars reagerar är däremot anmärkningsvärt.

 27. Från Graven skriver:

  Ulf

  Att kalla vanligt folk antisemiter 🙁
  Att inte kalla vanligt folk antisemiter 🙂

 28. Från Graven skriver:

  Och Ulf… vi använder inte ordet ”mentalsjuk” här på bloggen.

 29. Från Graven skriver:

  Kommer du inte förbi bilderna, Ulf?

 30. Lars Vilks skriver:

  Tino anger källorna i Massutmaning. Men, som sagt, det här har vi dragit genom förr.

 31. Lars Vilks skriver:

  Idag är det ingen som talar om Olofssons visioner…

 32. Lars Vilks skriver:

  Jag kan inte se att Från Graven har vräkt ur sig något antisemitiskt.

 33. sl skriver:

  Vad har den tyska medeltida invandringen med dagens muslimska invandring att göra?

  Vi importerade i måttlig dos tyskar som höjde vår kulturella nivå för femhundra år sen, nu massimporterar vi inavlade muslimer som sänker medel-IQ, och det finansieras över samma skatt som betalar vård skola omsorg.

  Är tyskinvandring 1515 relaterat med musliminvandring 2015? Hur då? På vilket sätt?

 34. Ulf skriver:

  Enligt Tinos facebook upprepade Maud dessa visioner den 25 december.
  Så här citerar Expressen henne när det gäller de senaste årens massinvandring:
  ” Enligt Maud Olofsson vill människor höra vart landet är på väg och hur vi tar oss framåt. Inte minst när det gäller invandringen.
  – Om tio år kanske vi säger att det var det bästa som hände Sverige. Vi såg till att människor lärde sig svenska och kom in på arbetsmarknaden. Så boostade vi ekonomin ” slut citat.
  Maud Olofsson sitter i Svenskt näringsliv styrelse och hennes uttalande går väl i linje med organisationens syn på invandringens betydelse.

  Missat det Lars?

 35. sl skriver:

  Jag ser nu att Ulf vidgår att tysk och muslimsk invandring med femhundra års intervall inte är relaterat. Varför ska det då vara relaterat för Tino? Det är två olika saker, med motsatta konsekvenser, även för Tino, det har han förstås påpekat dessutom.

  Tinos skrivande i dagsfrågan handlar om växelspelet mellan offentligt finansierad invandring av ej efterfrågad arbetskraft. Det finns svensk efterfrågan på syriska läkare, men de flesta som kommer har ingenting att erbjuda den svenska arbetsmarknaden mer än muskelmassa med kommunikationsförhinder. I Sverige använder man en batteridriven gaffeltruck som ersätter tjugofem skäggiga bärare. Tino är ekonom, såna tittar på in- och utflöde av betalningsmedel. Han har noggrant visat något lättfattligt; vid aktuella sysselsättningsgrader kostar ej efterfrågad ekonomisk migrant mer pengar ur offentliga kassor än de levererar in via betald skatt på arbete. Är det märkligt? Nej,det är självklart. Därtill saknas det bostäder, de är jättedyra att bygga därför att det regeringsparti som är byggarbetarfackets förlängda arm vill att det ska vara dyrt, så att deras klienter blir nöjda.

  Det är mycket lätt att intuitivt förstå Tinos hypotes, varför ska vi koncentrera oss på att bli förvirrade i en bisak som hände för femhundra år sen som lätt kan missförstås? Vi får bara mumbojumbo-svar från Ulf, strunt om tysk invandring, strunt om näringslivet och Maud Olofsson. Näringslivet har inte bett om etthundrafemtiotusen allah-yrande halvanalfabeter som skaffar kniv efter en vecka, näringslivet pratar om vad de vill ha in; programmerare, designers, kapital, doktorer i kemi och fysik, experter på halvledare, dna och mitokondrier. Vi får såna också, de utgör någon procent av importen.

  Det finns kreativa lösningar av ett slag vi känner igen; man kan höja skatten per capita per svensk så att det räcker till mat och bostad till höjd andel muslim per svensk. Hur kan det komma sig att ingen föreslår det? Eller kommer det efter valet? Måhända?

  Det finns också en annan kreativ lösning. Vi slutar ge bidrag till ankommande flyktingar. Dels minskar budgetproblemen, dels kommer de genast att bli färre. Om vi dessutom elimierar anhöriginvandring och berättar att salsica-korv är obligatoriskt, nyttigt, gott, intelligensförhöjande och passar bra till väl avvägda Riojaviner minskar problemet ytterligare.

  För att inte tala om blodpudding med rårörda lingon…

 36. Lars Vilks skriver:

  Ingalunda har jag missat den godbiten. Det är alltid svårt med reträtten och någon skall ju vara siste hen på skansen.

 37. Ulf skriver:

  Jo ”sl”, näringslivet har just bett om ”etthundrafemtiotusen allah-yrande halvanalfabeter som skaffar kniv efter en vecka”. Det behövs människor för att sköta enkla uppgifter och det kan halvanalfabeterna syssla med.
  Sedan vill naturligtvis företagarna ha experter också. Det är därför vi har massinvandring.

 38. Lars Vilks skriver:

  Det kan inte ha undgått dig hur regeringen förtvivlat har försökt att få till ”enkla arbeten”. Men det är svårare sagt än gjort.

 39. Ulf skriver:

  Inga nationalekonomer skulle råda den svenska regeringen att ta emot 150000 personer per år under något decennium. Men anstormningen år 2015 har inte påverkat den svenska ekonomiska uppgången under perioden.
  Nationalekonomen Joakim Ruist skriver den 25 december 2017 så här på sin blogg om de senaste årens invandring, citat: ” jag tycker att man helt tryggt mot bakgrund av dessa grafer kan konstatera att Sverige inte har tagit emot fler flyktingar än vad vi klarar av att integrera på arbetsmarknaden”

  Joakim Ruist sticker inte under stol med att det finns problem med att få alla dessa nya medborgare i arbete men uppenbart ser han också ganska hoppfullt på framtiden.
  Precis som Maudan då 🙂

 40. Jor-El skriver:

  Hur dålig markkontakt Ulf än har i sina inlägg hoppas jag härefter att många som argumenterar mot honom slutar att göra det från perspektivet att han representerar någon slags ”vänster”.
  Senaste tidens flitiga referenser till Svenskt Näringsliv, schweiziska kreditinstitut och Norberg & Segerfeldt indikerar snarare ”skörbjuggs-liberal”.
  Jag tror hans bibel bla. är ”Migrationens kraft” av just Norberg & Segerfeldt.
  Rösten i höst läggs antagligen i första hand på Centern, med en möjlig stödröst på Miljöpartiet istället vid skarpt läge.

  Skörbjuggs- (eller Kåkstads-) liberalismen i grovt tillyxad och högst egenvinklad definition:

  1. Marknaden fixar allt och reglerar sig själv.

  2. Att flytta vart man vill är en grundläggande mänsklig rättighet. Nationsgränser är gammal unken barlast från världskrigens mörker.

  3. Om dom välfärdssystem som bygger på insamlande av kollektiva medel och fördelande av desamma inom nationsgränser krackelerar under tyngden av inflöde av nya behövande i förhållande till dom gemensamt genererade resurserna – so be it! Se punkt 1. och 2.

  Är Maud Olofsson verkligen en positiv referens?
  Jag tror dom flesta fortfarande förknippar henne mest med dom 89 skattemiljarder hon slarvade bort i Nuon-affären…

 41. sl skriver:

  Ulfs enastående tröghet har ändå ett underhållningsvärde.

  1) De har inte kommit i sysselsättning. Bara hälften fick uppehållstillstånd, efter en tragikomisk fars om hur man mätte skäggbarns ålder. Hälften som inte fick uppehållstillstånd smalt bort, försvann i ingenting, kanske sover de i skift med femton andra i en trea i Alby? En av dem mördade fem på Drottninggatan, och ska nu kosta miljoner framöver.

  2) De betalas första året med statens lånade pengar, men efter något år får kommunerna betalningskravet i knät, där debatteras hur många kronor kommunalskatten ska höjas, vem som ska betala boendet. Det är nog där Tino kommer in, han fascistförklaras efter att på pekat på diskrepansen mellan pengar in och pengar ut. Svammel om tysk invandring, näringslivet och Maud hjälper inte mot Tino. Han är inte slarvig, inte lögnaktig, det är hans motståndare som är slarviga, lögnaktiga, och sannolikt inte ens förstår eller vill förstå vad han pratar om. Ekonomi är för svårt för vissa.

  Näringslivet har givetvis inte efterfrågat 150.000 pers till enkla arbeten som inte finns, däremot kan man vid mitt köpcentrum numera se kortväxta skäggiga 25åringar som vallar svensk pensionär i rullator, de har fått offentligt finansierade jobb. Mitt industriområde har nästan bara svarthårig personal, svarthåriga kusiner utan kontrakt?

  Det är importen som tar sig hit därför att vi lockar med bidrag, den vill släpa hit sin familj och ha den bidragsförsörjd också. Anledningen till importen är tvåfaldig; islams dysfunktionella länder erbjuder klanbaserad misär utan arbetsmarknad, och vi lockar med bidrag. Den offentliga sektorns beslutande organ, svävande i solemn avskildhet i skyn, med fascistfiltret mot undersåtarna permanent aktiverat, erbjuder undersåtarnas pengar till andra.

  Näringslivet är oroat över kompetensbrist, det är den de talar om när de talar om invandring. Den svenske skattebetalaren är löntagare eller har en firma som anställer bara en själv, de erhåller nöjet att dela med sig av vård skola omsorg till några som inte ”kommer i arbete”. Maud har slarvat bort pengar på Nuon, vad hindrar henne från att slarva mer? Jag har sett Maud på ett par meters håll, hon bättre än Åsa Romson, det är allt.

  Ulfs oförmåga att hålla en tanke i huvudet mer än en sekund är en för mig obekant förmåga. Naturligtvis ser Joakim Ruist optimistiskt på framtiden. Importen kostar bara svensk löntagare pengar, inte näringslivet. Näringslivet vinner i alla ändar; säkrare personförsörjning, sjunkande kostnader pga ökande konkurrens inom arbetskraften. Löntagarna utsätts för ökande skatt, sjunkande lön, indragna förmåner samt ett och annat litet överfall där polisen släpper gärningsmannen efter en timme pga bristande bevis. Näringslivet talar inte för svenskarna, liksom politikerna och islamisterna. De talar alla i egen sak. Vi kan bara höra på, och skaka på huvudet. Men snart är det val. Showtime…

 42. sl skriver:

  Min nära omgivning erbjuder inte bara kommunalt anställda skäggbarn vallande svensk handikappad pensionär, jätteglad privat anställd svart arbetskraft, en syrisk månadslön i veckan för att hissa upp och ner bilar och byta däck, bägge är solskenshistorier jämfört med de egentliga orostecknen. Vid tunnelbanan kan man numera mötas av skäggiga barn i grupp som meddelar att de vill knulla ens mamma, och i papperskorgarna letar svensk pensionär utan rullator efter glas att panta. Pensionen är slut när hyran är kvar, om de har någon alls.

  Och svaret är inte ”skattesänkningar”, eller ”skattehöjningar”, svaret är att svensk politiker lever i skyddad verkstad, och tror att alla andra också gör det. Maud visste inte vad hon gjorde, och i vilket fall spelar det henne ingen roll, hon får inga konsekvenser. Hon är en utmärkt representant för svensk politiker. Goddagspilt.

 43. Ulf skriver:

  Du ”sl” tänker som en gammaldags kommunist när du påstår att ett näringslivets intressen kolliderar med medborgarnas väl och ve.
  Det som är bra för näringslivet är helt enkelt bra för svenskarna. Om den svenska ekonomin tar stryk på grund av arbetskraftsbrist så drabbas medborgarna, gamla som unga mycket negativt. Det är därför som politikerna på alla sätt försöker gynna den fria företagsamheten i Sverige och när företagarna genom sina intresseorganisationer kräver massinvandring så får vi det. Så enkelt är det!

  Uppenbarligen tycker organisationen Svenskt Näringsliv att Maud passar i deras styrelse och jag har inte sett att organisationen tagit avstånd från hennes uttalande. Det är naturligtvis inte så konstigt eftersom hennes ståndpunkt ligger väl i linje med den generösa invandringspolitik som just Svenskt Näringsliv vurmar för.

  Till sist ett klargörande. De svenska reallönerna ökar sedan ett par decennier och den svenska staten lånar inte pengar utan tvärtom så sjunker statsskulden.

 44. Från Graven skriver:

  Det tar 8+ år för ungefär hälften i arbetsför ålder att skaffa sig arbete, samt att de ”positiva effekter” som ses – enligt din egna riksbanksrapport – är att BNP ökar p.g.a. att de offentliga utgifterna ökar.

  En observation från Svensk Näringsliv själva:

  https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/enkla-jobb/nio-ar-for-att-fa-ett-jobb_666070.html

 45. sl skriver:

  Och Ulf tänker som en gammaldags fascist, det är bara gammaldags korporativism att påstå att alla har samma intresse. Näringslivet anställer folk med användbara förmågor, Maud har givetvis ett stort och intressant kontaktnät. Hon kan ha slarvat bort miljarder, hos Svensk Näringsliv behöver de inte låta henne komma nära pengarna.

  Massinvandringen kommer sig inte av vare sig politiker eller näringsliv, det är migranterna som står för initiativet, och vi som har att förhålla oss. Svenska politiker har inte initierat massinvandringen, de har bara förhållit sig amatörmässigt till den.

  Det verkar inte som om Ulf ännu har fattat Tinos insats. Tino är ekonom, har räknat på kassaflöden under realistiska förutsättningar, dvs låg anställbarhet, och kommit fram till att skattebetalarna går back. Näringslivet kan göra vinst, skattebetalarna gå back, samtidigt.

 46. Jor-El skriver:

  Sverige skulle idag kunnat vara ett land med skön mångkultur, med stor förankring, medkänsla och nyfikenhet från ursprungsbefolkningen i förhållande till dom nya influenserna.

  Men under lång tid har vi med tjänstemannamässig nit och precision valt att köra alla dessa och liknande fall på porten:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/avstod-delar-av-lon-under-tre-manader-utvisas?cmpid=del%3Afb%3A20180202%3Aavstod-delar-av-lon-under-tre-manader-utvisas%3Anyh%3Alp

  Alltmedan det med slapp hand har givits utrymme för alla dessa att stanna:

  https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/doms-for-gruppvaldtakt-men-slipper-utvisning/

  Det har sitt pris att vara en ’humanitär stormakt’ och den dagen låglönekonkurrens kostar mer än det smakar i form av krossad social infrastruktur och brutet samhällskontrakt så flyttar nog det flyktiga kapitalet och vinstgivande näringslivet gärna vidare till bättre fungerande omgivningar.
  Jag spår en lysande framtid för dom gamla öststaterna bakom gamla järnridån som inte begått våra misstag…

 47. Ulf skriver:

  Signaturen ”Jor-El” har missuppfattat ganska mycket när det gäller hur invandringen påverkat Sveriges ekonomi.
  Kostnaderna för invandringen är mycket svåra att mäta. Att ta in 1500000 nya svenskar per år är dyrt men som nationalekonomen Johannes Ruist konstaterar på sin blogg så påverkar inte ens sådana extrema siffror den svenska ekonomin negativt på ett mätbart sätt. Se blogginlägget för den 25 december: http://joakimruist.blogspot.se/

  När det gäller de gamla öststaterna så står de inför en demografisk kris av episka dimensioner som även kommer att sätta käppar i hjulet för ländernas ekonomiska utveckling.
  Till det kommer de politiska läget, många av länderna präglas av politisk extremism, antisemitism, hat mot homosexuella och förakt gentemot kvinnors rättigheter. Faktorer som knappast gör dessa länder särskilt attraktiva för det internationella kapitalet.
  https://www.ft.com/content/70813826-0c64-33d3-8a0c-72059ae1b5e3

 48. Ulf skriver:

  Det viktigaste är att näringslivet tjänar på invandringen ”sl”. Politikerna vet att om inte det svenska näringslivet gynnas så blir det inga skattepengar överhuvudtaget. Det är privat företagsamhet som är grundstommen i Sveriges ekonomi.

 49. sl skriver:

  Det framgår att Ulf inte tagit till sig innehållet i Tinos arbete.

  Det finns flera invandringar samtidigt. En består av välutbildade personer som lyfter Sverige, och som näringslivet önskar sig. En annan som lockas med bidrag och som vill ta hit sina anhöriga för mer bidrag. Det är helt riktigt att vi bör ta in experter som efterfrågas, men vi måste samtidigt säga nej till oönskade individer som vill kliva i honungsfällan våra politiker erbjuder på vår bekostnad.

  Vi kan inte erbjuda gränslös asyl för ekonomiska migranter byggd på svenska skattebetalares plånböcker. Svenskarna är alldeles för få jämfört med de bidragstörstande.

 50. Jor-El skriver:

  Dom stackars östländerna får väl trösta sig med tysta bibliotek, mindre lättantändliga bilar, färre massvåldtäkter och terrorattacker då i all sin misär. Och det handlade ju inte om hur det ser ut idag, utan om en förutspådd framtid…

  Vad gäller Sverige så finns kanske även nedanstående fenomen med någonstans i välkomnandet av dom stora massorna från Svenskt Näringsliv. Förutom den rena låglönekonkurrensen då:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/180-000-ater-arbetslosa-efter-nystartsjobb

  Med ständigt inflöde av nya människor med dålig eller obefintlig matchning mot svensk arbetsmarknad kan man förvissa sig om att ’samhället’ ständigt kommer att behöva bistå med en stor del av lönerna för att hålla arbetslöshetsstatistiken i schack.

  And there’s nothing like a free lunch!

  And keep ’em coming – Tack för att ni valde Sverige!

  https://www.expressen.se/gt/personalens-larm-inifran-migrationsverkets-forvar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.