2383: Språkspelsmanualen

I dessa tider kan det vara till stor hjälp och glädje att framlägga en språkspelsmanual med kontinuerlig uppdatering. Den politiska scenen förändras, inte alltför snabbt men ändå påfallande. Jag minns t ex när jag 2010 gjorde uttalandet ”Vi har för stor invandring i förhållande till resurserna”. Jag trodde mig vara på fast mark eftersom det rådde en politisk enighet kring att integrationen fungerade dåligt. Det föreföll rimligt att det skulle behövas större resurser för att ändra på detta. Men jag var vid den tiden ingen rutinerad spelare och det här uttalandet har jag lett till många påhopp. Jag borde ha insett att reglerna säger att om man för saken på tal med ett så pass direkt uttalande kommer man att tillskrivas en osund agenda.

Nå, idag ett sådant påstående inte längre något påstående. I dagens språkspel är det givet att man inte bör närmare intressera sig för att diskutera de mera problematiska begreppen och företeelserna. Det är t ex mycket enklare, och dessutom roligare, att kalla någon för ”rasist” än att säga vad man menar med det. Likaledes svingar man fortfarande med lätt hand ”alla människors lika värde” trots att dess innehåll krympt till just intet.

Men språkspelet har ett enormt intresse och den som vill botanisera i denna värld har ingen brist på material. Emellertid finns det ingen vägledning om hur man bör gå tillväga för att delta. De flesta gör det alltjämt för att visa sin tillhörighet, alltså till den goda sidan och den ”kritiska” som givetvis blir ”den mörka”. På senare tid har det uppstått ett mellanläge som är svårbemästrat för den inblandade. Går man in där kommer man att få påhopp från den goda sidan och applåder från den mörka. Det anses betänkligt. Ett vanligt sätt att försöka bibehålla sin plats på den goda sidan (väldigt få är beredda att tänka sig något annat) är att deklarera ett avståndstagande. Ett bra exempel är när Mårten Schultz kommenterar Kent Ekeroth: ”Märkligt kräva att Åkesson ska sparka Ekeroth” (SvD). Det han skriver handlar bara om vad som gäller för riksdagsmän men det kan missförstås som något slags sympati varför Schultz mot slutet fogar in sitt avståndstagande för ingen skall tro något annat.

Så kan man göra men det är ingen vacker estetik. För språkspelets möjligheter ligger främst att skapa en sammanhållen dramatik där form och innehåll kan producera en överraskande och svårbedömd vändning, dvs. att undvika de schablonartade kompositionerna. Beroende på vad man vill uppnå. Jag antar att de flesta deltagarna inte vill uppnå något annat än att behålla sina positioner och att framstå som intressanta och uppmärksammade. Men spelet har många fler möjligheter.

Ett annat exempel är Södermalmspolisen skämt om den svenska lättkränktheten. Fredrik Virtanen har med stort allvar reagerat på detta tilltag (Aftonbladet). Häri ligger Södermalmspolisen missbedömning genom att de hade alltför rätt. Svenskarna är nämligen så lättkränkta att polisen borde ha förstått att ett sådant skämt skulle uppfattas som en riktig kränkning och inte som en metakränkning. Inte av alla för här dyker mellangruppen ”liberalerna” upp, som prövar att stödja tanken på att lättkränktheten existerar. T ex Krister Thelin som mycket seriöst argumenterar kring skämtet och yttrandefriheten (SvT Opinion).

Ett annat kärt ämne är näthatet och hatarna i allmänhet. Den som skriver något kontroversiellt kan idag räkna med en omfattande hatreaktion. Det borde tas emot med belåtenhet eftersom det är ett tydligt tecken på att den framförda åsikten har nått sitt mål. Näthatarna kan dra till med en hel del invektiv men är svaga när det gäller verkställigheten och dessutom inte särskilt kreativa i sina språkspel. Det är å andra sidan i regel inte heller avsändarna som lägger för lite arbeta på formen även om det får erkännas att det inte saknas försök att hitta någon originell ingång. Problemet med näthatet är dock att det har fått status ”Jag är näthatad. Det är mycket obehagligt. Jag tvingas till tystnad.” Som det skulle kunna sammanfattas. Men statusen har fört med sig att det är svårt att skilja på äkta och falskt näthat. Hatet florerar på alla sidor men hur skall gränsen dras?

En manual för dagens politiska språkspel skulle kunna underlätta samvaron.

Det här inlägget postades i yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

117 svar på 2383: Språkspelsmanualen

 1. sl skriver:

  Du är ointelligent, Ulf. När man ställs inför en sådan fiende som islam, tvingas man bli likadan som fienden. Det är det som är lärdomen från Ferdinand och Isabella; för att bli kvitt islam tvangs de ta till islams metoder. Jag är inte problemet, jag är helt oproblematisk. Islam är problemet.

 2. Ulf skriver:

  Du är uppenbarligen inte är insatt i Spaniens historia och vet därför inte att judarna kunde leva i Spanien när muslimerna styrde landet. När sedan de kristna stod som segrare över islam 1492 så fördrevs judarna omedelbart och muslimerna gradvis.

  Onekligen ett bra exempel på västerlandets barbari och moraliska elände.

 3. Från Graven skriver:

  Ulf har ”glömt” al-Manurs massiva militära kampanjer norrut mot de kristna staterna.

 4. CeDe skriver:

  Vad är sant och vad är dikt och………..

  http://www.islam.se/historia/det-muslimska-arvet-i-spanien

 5. Ludvig K skriver:

  Håller med om att Mattias Hagbergs text i DN var ett haveri. Nästan obehaglig. Inte ens det uppställda syftet (att konkret jämföra en GP från idag med en GP från 2010) lyckades den med. Men att Alice Teodorescu är en dålig människa fick man veta mer än en gång.

 6. Ulf skriver:

  Snygg länk ”CeDe”. Naturligtvis gjorde även muslimerna skyldiga till krig och förföljelser men de förbleknar i jämförelse med vad som hände efter 1492 under Ferdinand och Isabellas våldsregemente.

 7. Lars Vilks skriver:

  Det ligger något i det du skriver. Den katolska regimen kunde inte erbjuda någon dans på rosor.

 8. sl skriver:

  Jag är fullständigt införstådd med att ”otrogna” kan få leva under islam, på nåder då och då avbrutet av pogromer. Poängen är att när islam ska besegras, tarvas ett exempellöst våld. Det beror på att islam är baserat på våld. Alla religioner innebär en kombination av idévärld och våld. Kristendomen är vår idévärld, den kan vi leva med. Islam kan vi inte leva med; ändå importeras det. Den katolska regimen kunde naturligtvis inte erbjuda fred, inte förrän den fördrivit muslimerna. Det var själva poängen med deras regim, den var ett svar på islams utbredning med våld. Fördrivningen av de spanska judarna var collateral damage. Man kan alltid leva med judar, de tvingar inte sin religion på andra. Till skillnad från muslimer och kristna. Svenskar är inte neutrala mellan muslimer och kristna. Svenskar är kristna, vare sig de tror eller ej. Svenskar bär på kristna värderingar, med eller utan tro på den heliga treenighet eller dess beståndsdelar.

  Ferdinand och Isabellas metoder, eller någonting värre, vår underkastelse, är islamimportens yttersta konsekvens. Den som importerar islam, ropar på Ferdinand och Isabella. Islamimporten förändrar oss. Vi tvingas bli annorlunda. Naturligtvis kunde inte katolikerna erbjuda någon dans på rosor, lika lite som Churchill kunde lova ”fred i vår tid”. Det berodde på deras motståndare. Nazism och islamism är fredens och frihetens fiende. Vår islamimport är dessutom ren nazistgödslingen, vi driver upp nazister i växthus, som en holländsk tulpanodling, när vi importerar islam.

  Syrien är äkta mångkultur. Det finns ingen fred med islam. Islam är inbördeskrig.

  Det är inte jag som ropar på krig, det var inte Ferdinand och Isabella som ropade på krig; islam bjuder sina grannar krig. Importerar man islam, importerar man inbördeskrig, och förändrar förutsättningarna för svenskt inrikes liv. Till exempel får man inte ”häda” genom bilder på gubbe i turban. Islam ger sig självt tolkningsföreträde och har rätt att mörda som hämnd för ”brottet”.

 9. Ulf skriver:

  Så att man fördrev judarna från Spanien var en konsekvens av att de kristna ville fördriva muslimerna. Man ville fördriva en folkgrupp men fördrev istället en annan. Kan du förklara hur det gick till ”sl”?
  Om nu kristna alltid kan leva med judarna, varför kastade de kristna ut dem från Spanien och mördade sex miljoner judar i Centraleuropa i mitten på det förra århundradet. Var även Förintelsen en del av kristendomens krig mot islam?

  Många frågetecken ”sl”, skall bli intressant att läsa svaren.

 10. Lars Vilks skriver:

  1400-talets Iberiska halvö är något annat än dagens situation. Där krigades det framlänges och baklänges och allianser slöts även mellan kristna och muslimer. Det var naturligt nog inte fråga om ett idealistiskt befrielsekrig utan, som det brukar vara med krig, för att vinna fördelar.

 11. Från Graven skriver:

  En karta över Almanzors (al-Mansurs) militära kampanjer mot staterna i norr:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Almanzor#/media/File:Map_Almanzor_campaigns-en.svg

 12. Från Graven skriver:

  al-Mansur brandskattade varenda kristen stad han kunde, inklusive Barcelona.

  Santiago de Compostela brandskattade han och tog katedralens klocka. Att ta kyrkklockor var att beröva området dess identitet.

  En kyrkklocka samlar traktens invånare; ringer vid födsel, bröllop, fest och död. En kyrkklocka var den kommunikation trakten lyssnade till i händelse av kris, brand, fara.

  Att tysta kyrkklockor var en islamsk ansträngning under al-Mansur.

 13. sl skriver:

  Givetvis är iberiska halvöns 1400-tal skilt från vår tid, men det är samma gamla islam. Det är samma gamla islam som drabbar dig, Lars. Den oreformerade religionen. Den kommer inte att gå att reformera, den måste besegras med samma metod som den sprider sig, med våld.

  I Syrien har pågått samma sak, olika kombinationer av kristna och muslimer krigar mot varann, krig handlar alltid om makt, stöld och vinst. Taktiska allianser, begränsade i tid och rum. Strategiskt och tidlöst vill islam förinta alla andra religioner, en grundpelare i religionen. Islam handlar om total underkastelse, och att utrota de otrogna. Det är vi som är de otrogna, särskilt Lars, jag är anonym, men givetvis otrogen sett ur imperialistiskt islamistiskt perspektiv. En praktisk metod att undvika islams förföljelse är att inte tillåta islam att etablera sig. Islam är imperiebyggare. Imperier byggs på andras bekostnad. Det finns ingen fred med islam. Islam är permanent krig.

  Ju mer islam etablerat sig, desto blodigare blir befrielsen. Ferdinand och Isabellas fördrivning av muslimerna skedde med hjälp av katolicismen, den etablerades istället med järnhand, allt som avvek förbjöds och fördrevs, även judarna. Ferdinand och Isabellas sätt att besegra islam är det enda som fungerar, de använde sig av islams metod, mord och fördrivning. Svensk islamimport av idag reser ytterst frågan; ”hur ska vi förhålla oss till dem som flyttar hit, trots att de föraktar oss?”

  Judar missionerar inte, de försöker inte utrota andra religioner. Judar har ingen plan på världsherravälde, de lär inte ut sin religion. Tvärtom, det måste förfalskas dokument av tsarens säkerhetstjänst som ”sion vises protokoll” för att hitta plan på judiskt världsherravälde. Det går att leva bredvid judar, att vissa inte vill är inte judarnas fel. Judar förföljs ibland, i Sverige främst av muslimer, samt ett fåtal nazister.

  Jag förstår att du Lars inte kan säga det rakt ut, du skriver om islam som en religion som kan reformeras, som kyrkan. Gjorde du inte det, skulle du kallas rasist. Du har blivit kallad rasist bara för att du blivit mordhotad för att ha ritat gubbar i turban. Gränsen för att bli kallad rasist går vid att erkänna att det finns problem med invandringen som inte beror på oss. Beskriver man invandringsproblematiken som ett svenskt problem, beroende på oss, då är man solidarisk. Men om man ens antyder att något enda litet problem med invandringen beror på de invandrade, då är man rasist. Därmed har också ordet rasist förlorat sin traditionella mening. Den verkliga rasismen, den vi importerar från mellanöstern och nordafrika, den kvarstår. Den låtsas man inte om.

 14. sl skriver:

  http://www.svd.se/samordningsministerns-svar-pa-utanforskapet-en-samordnare/om/dodsskjutningarna-i-rinkeby

  Beskrivning i svensk politiskt korrekt press; ”politiker har visat upp sig i Rinkeby och krävt hårdare tag, det har inte fungerat”.

  Varför har det inte fungerat? De har inte eliminerat brottslingarna, inte låst in eller likviderat dem. Politiker har inte gjort något, de har pratat. De har gjort som Chamberlain, han som inte dög.

 15. CeDe skriver:

  Finns då risken, sl att Sverige kan bli ett nytt Iberiska halvön. Vi har ju fortfarande en muslimsk invandring trots den nya åtstramningen. Människor med ID handlingar kan fortsatt komma in i Sverige om de uttrycker ordet asyl.
  Med tillräckligt antal muslimer bildas så småningom ett politiskt parti med islamska förtecken och på den vägen så går det väl att få reell makt. Islamsk sharia kan ta över Sverige – helt fredligt. Att återta landet lär nog inte gå på fredlig väg.

 16. sl skriver:

  Jag tror inte alls att vi blir ett nytt iberiska halvön, men däremot blir vi förändrade av islamimporten. Jag kan redan se hur folk tittar snett på varann i Stockholm södra förorter, vem är svensk, vem är inte svensk, vem kan man lita på, vem går plötsligt till attack utan förvarning?

  Ferdinand och Isabella återerövra ett våldtaget land genom att ge igen med samma metod, vi har bara muslimsk minoritet, men där den bor gäller vare sig svensk sedvanerätt eller juridik, uttryckning möts med stenkastning, när blir det skjutvapen? Bara en tidsfråga. Vi har redan mycket lågintensivt inbördeskrig och hjälplöst mumlande politiker; ”fred i vår tid”. En bön om hjälp från dem som ska hjälpa. Yttrar de sig utanför den trådsmala filen kallas de rasister.

 17. sl skriver:

  Uppsala har numera en stor fin muslimsk minoritet, då kan det bli så här hemtrevligt.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article24052374.ab

 18. CeDe skriver:

  Ja, och alltid nekas det till brott. Antingen inser de inte att det är ett brott eller också lutar de sig på vedertagen uppfattning att lyckas man med ett brott så är det godkänt av de högre makterna.
  Detta händer i minoritet som med pågående politik inte alltför avlägset kan vändas till majoritet.
  Det höjda flerbarnstillägget skyndar på.

 19. asiktenmin skriver:

  ”Wir schaffen das”!!!!!!!! Nicht.
  http://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/706a465a-40ec-44b4-8028-d97feba745b0
  Så var stormästaren i naivitet och ”godhetsiver” ute ur garderoben.

 20. sl skriver:

  Det är nog inget brott, utan kanske muslimsk rättvisa, vem vet?

  Tänk att pressen inte inser att genom att mörka sammanhangen drar publiken automatiskt vissa slutsatser. Ingen tror att det är skandinaver eller österrikare, alla inser vems bestraffningstradition detta är. Nu skrev de ändå något alls, men genom halvkväden visa uppstår nya komplikationer.

 21. Ulf skriver:

  Med tanke på att det grova våldet minskar i vårt samhälle samtidigt som andelen svenskar som bekänner sig till islam så har signaturen ”sl” en del att förklara när det gäller påståendet att islam är en våldsam religion.

  Det dödliga våldet mot både barn och kvinnor har minskat sedan 1990. Skulle jag resonera på samma sätt som signaturen ”sl” gör om islam och våld så betyder detta att Sverige har blivit en tryggare plats för särskilt kvinnor och barn i takt med att gruppen svenska protestanter utgör en allt mindre del av befolkningen.

  Lite statistik om det minskande våldet: https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-och-misshandel.html

  Mer läsning: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-12-10-det-dodliga-valdet-i-sverige-1990-2014.html

 22. Ulf skriver:

  Signaturen ”sl” påstår att Ferdinand och Isabella gav igen med samma mynt mot muslimerna. Det är helt enkelt fel.

  Muslimerna fördrev inte judar på det sätt som ”de katolska majestäterna” gjorde efter Granadas erövring 1492. Du hittar bara på ”sl” för att stödja ett resonemang som inte hänger ihop.

 23. Lars Vilks skriver:

  Hur och vad man skall läsa av i dessa siffror är inte självklart. Se https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153063023733231:0

 24. sl skriver:

  Ulfs ska kanske ta igen lågstadiets grundkurs i skriftligt modersmål? Jag påstår inte vad Ulf påstår att jag påstår. Jag påstår att för att bli av med islams översitteri krävs stora mängder våld, därför är det intelligent att inte alls importera islam. Jag påstår också att judarna fördrevs av katolikerna i samband med återerövringen av Spanien från islam. Judar och kristna kan få leva som undersåtar i muslimska riken, utsatta för pogromer då och då. En utsatt position, som att ”leva i utanförskap”. För att bli av med islam krävs kraftfullare insatser. Den som fått sitt land invaderat av islam kan mycket väl tänkas vilja bli av med islam. Då får man tänka sig Ferdinand och Isabellas metoder. Inte trevliga. Det an då tänkas vara förtänksamt att stämma i bäcken istället för i ån. Kan ett sånt uttryck vara bekant för herr Ulf?

  Det är en prestation att läsa innantill som Ulf. Allt blir uppochner eller bakåfram. Ingenting rätt uppfattat. Hur bär du dig åt för att misslyckas? Eller det kanske bara är meningen, att retas lite, lixom? Av någon anledning tror jag inte du är smart nog för det. Du verkar genuint dum.

 25. Från Graven skriver:

  Koranen 4:34 – Sura an Nisa:

  Kvinnan är underställd mannen… om kvinnan inte lyder, slå henne

 26. Lars Vilks skriver:

  Du har alldeles rätt i det här. Ferdinand o Isabella var dåliga affärsmän och körde iväg judarna samtidigt som de tog deras tillgångar i beslag. Det blev en en engångsvinst medan muslimerna såg till att kontinuerligt förse sig med en särskilt skatt. Enligt devisen, bättre mjölka än slakta.

 27. Ulf skriver:

  Men om islam nu är så grym mot kvinnor ”Från Graven” varför har det dödliga våldet mot kvinnor minskat i Sverige samtidigt som andelen svenskar som bekänner sig till ökar.
  I rapporten om det dödliga våldet 1990-2014 konstateras, citat ”Även dödligt våld mot kvinnor i nära relationer har minskat sedan mitten av 00-talet, från tidigare i snitt 17 offer per år till i snitt 13 per år under 2008–2013.” . Är infödda kristna svenskar mer grymma än muslimerna ”Från Graven”? Det verkar ju vara en konsekvens av ditt resonemang.

 28. Från Graven skriver:

  Suck – hedersvåldet ökar

 29. Per skriver:

  Latent våld, hot om våld, är det i antal/f rekvens mest utbredda (strukturella) våldet, gissar jag. Det effektivaste våldet, är det som inte behöver begås, för att uppnå målet underkastelse, att folk (oftast kvinnor) böjer sig inför den hotfulla. Och om våldet ändå sker så vågar den utsatta inte vittna om det (till en alltmer försvagad stat), inför hotet om att utsättas för ännu mera våld. Det är ungefär som i maffialand, en tystnads- och rädslans kultur utvecklas. Brottsstatistiken blir alltmer missvisande. Hoten/hotbilden räknas inte av t.ex. Brå. Och de ej anmälda våldsbrotten blir inte heller bokförda. Det enda som med viss säkerhet räknas rätt är antalet mördade. Vad som heller interäknas är att folk (t.ex. unga kvinnor) börjar bete sig på olika sätt (t.ex. vara ensamma ute, eller vara lättklädda osv.) för att inte utsätta dig för risken att utsättas för våld, även om man/hon inte har hotats specifikt. Man upplever sig leva i en allmänt alltmer hotfull miljö.

 30. Från Graven skriver:

  Polisen i Malmö prioriterar ned vardagsbrott på grund av den galloperande grova våldsutvecklingen:

  http://www.sydsvenskan.se/2016-12-04/polisordern-lagg-undan-vardagsbrott

 31. Från Graven skriver:

  Från Sveriges Radio P4 – 5:e december, 12:48

  Flera tunga mordutredningar, ett stort antal mordförsök och samtidigt en stor utredning om överfallsvåldtäkter har gjort Malmöpolisen hårt belastad. Utredningarna är så många att man inte har haft tillräckligt med folk för att bemanna dem, enligt den rutin som polisen själv har.

 32. mohammad skriver:

  Ulf tar SL på bar gärning i syltburken – SL ställer åt sidan den korrekta historieskrivningen för att passa den egna islamofoba argumentationen.

  Och då kommer givetvis invektiven och det ökända hjärnsläppet fram – typ von Graven – ”det har jag aldrig sagt”.

  ”Fördrivningen av de spanska judarna var collateral damage.” skriver SL.

  Märkligt – förutom den väl timade minnesförlusten – hur ”fördrivning” och ”colleteral damage” ges utrymme att samsas i samma huvudsats…

 33. Ulf skriver:

  Tino Sanandaji är nationalekonom och inte kriminolog, det är viktigt att ha i åtanke när man läser hans inlägg.

  Tino anser att det ökade antalet anmälda våldsbrott innebär ett ökat antal faktiska brott. Kriminologer anser att det inte utan noggrann analys av de anmälda brotten går att göra en sådan generalisering över brottsutvecklingen.

  Att som Tino gör hänvisa till rättspatologen Jovan Rajs utan att nämna källan för Jovans påståenden är märkligt. Vad stöder sig Jovan på för slags undersökningar, det får vi inte reda på. Att en vetenskapligt skolad person som Tino återger Jovans påstående utan att ha forskat i källorna är enligt mig ganska anmärkningsvärt.

  Det dödliga våldet ökade under hela efterkrigstiden fram till 1990. Hur många av lasermannens offer som hade dött om brotten utförts på 30-talet är faktiskt inte relevant för diskussionen. Hade förbättrad sjukvård varit förklaringen till det minskade dödliga våldet så hade vi ju sett ett minskat antal offer för mord och dråp sedan 30-talet. Men nu ökade alltså de dödliga våldet trots att alla medicinska framsteg fram till början av 90-talet.

  Sveriges befolkning har ökat, andelen svenska muslimer har ökat och ändå så minskar det dödliga våldet. Att i det läget påstå att islam gör Sverige till ett mer våldsamt samhälle är bara befängt!

  Mer läsning: http://www.forskning.se/2016/02/08/valdet-minskar-trots-fler-anmalningar/

 34. Ulf skriver:

  Återigen ”sl”. Om judarna inte var något problem för kristna i Spanien och Europa varför är det just kristna och inte muslimer som har varit judarnas värsta bödlar? Anser du att de sex miljoner judar som dödades av kristna européer på 40-talet också mördades för att stoppa islams framfart på vår kontinent och var den motion Anna Hagwall lade fram i syfte att bryta judarnas makt över svensk media också riktat mot islam?

 35. Från Graven skriver:

  Här kan ni läsa om ”Farhud”, den nazi-inspirerade pogrom som, i princip avslutade kapitlet judar som en historisk kultur i Irak:

  (från United States Holocaust Memorial Museum):
  https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007277

 36. Från Graven skriver:

  En rapport från den 21 Mars 2016 utgiven av Israeliska Utrikesdepartementet om hur de sista judarna nu evakuerats från Jemen.

  http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/People/Pages/The-historic-end-of-aliyah-from-Yemen-21-Mar-2016.aspx

  Jemen är nu tömt på judar efter att våldsamma attacker på judar stadigt ökat sedan 2008.

 37. Från Graven skriver:

  Det finns inte så många judar kvar att fördriva i många islamska stater.

  Jag går gärna igenom statistiken över den judiska populationsregressionen i islamska stater; stat för stat.

  Dessutom är jag sedan tidigare skyldig ”mohammad” en genomgång av polisens rapport över svenska utanförskapsområden. Vi kan titta på ökningen av våld i dessa områden och de samhällsproblem detta för med sig:

  Polisens rapport:

  https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/%C3%96vriga%20rapporter/Utsatta-omraden-sociala-risker-kollektiv-formaga-o-oonskade-handelser.pdf

 38. Från Graven skriver:

  Enligt polisen (från rapporten ovan):

  Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:
  · Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.
  · Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  · Parallella samhällsstrukturer
  · Våldsbejakande religiös extremism
  · Närhet till andra utsatta områden

 39. Ulf skriver:

  Intressant rapport ”Från Graven” vilka typer av våld är det som har ökat, hur mycket ökar det och från vilka årtal gäller denna ökning.

  Jag läste nog lite slarvigt men jag kunde inte hitta någon statistik.

 40. Ulf skriver:

  Du skriver med all rätt upprört över de brott som drabbar judar i framför allt Mellanöstern ”Från Graven” och det är mycket berömvärt. Men du glömmer att kanske tjugo procent av svenskarna är beredda att rösta på ett parti som vill göra det omöjligt att leva ett judiskt liv i Sverige.

 41. Från Graven skriver:

  Iran:

  Judiska populationen ner från 25 000 (2009) till 8756 (2012)

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Iran

 42. Från Graven skriver:

  Saudiarabien:

  Det finns i princip inga judar kvar i Saudiarabien. Judiska gudstjänster är förbjuda enligt lag.

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Saudi_Arabia#cite_note-guidesa-11

 43. mohammad skriver:

  Von Graven kapitulerar således vad gäller frågan om Kristen eller Muslimsk fördrivning av Judarna i Al-Andalus genom att nu blanda bort korten?

  Gott så….

 44. Från Graven skriver:

  Turkiet:

  Judar ned från tidigare 23 000 till 17 000 (2010).

  År 2012 rapporterades ambitionen bland judar ha ökat med 100% (!) på grund av ökad antisemitism, och 2013 ökade emigrationen markant.

  https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Turkey#cite_note-69

 45. Från Graven skriver:

  Jag diskuterar mer än gärna vad som hände för 500 år sedan:

  Bland annat den arabiska slavhandeln! Den arabiska slavhandeln som mer eller mindre motsvarar den transatlantiska i volym med mellan 11.5 miljoner och 17 miljoner slavar i en slavhandel som räknas som den tidigaste i industriell skala och föregår den transatlantiska med 700 år.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trade

 46. mohammad skriver:

  Fördrivningen av Judarna på Iberiska halvön bäste Greven – vilket åtminstone jag uppfattat var sakfrågan – hur kommer denna in i den nymornade kontexten…?

 47. Från Graven skriver:

  En balansering av din och Ulfs skönmålning av islamska övergrepp på mänskligheten, bäste mohammad. Vilket bland annat tagit sig uttryck i att du till och med relativiserat SS: den islamska SS-divisionen ”Handschar” som du ju härförleden tyckte trots allt inte hade dödat så jättemånga judar.

 48. mohammad skriver:

  Nja – nu är du allt ute i ogjort väder Greven – du får ju till och med absolut cred och beröm för ditt engagemang.

  Jag vidhåller jag dock att ditt spammande i tråden – utanför kontexten – inte är att balansera sakfrågan.

  Greppa nu snuttefilten och natti natti kompis – det kommer en dag imorgon…;)

 49. Från Graven skriver:

  Visst är det det när ”Ulf” dillar på om ”fredens religion”. Empirin talar ju sitt tydliga språk. Om det finns några judar alls i islamska stater så är det frågan om en handfull, som dessutom minskar i antal.

  Kontexten är al-Mansurs veritabla krigskampanj mot de kristna staterna på norra iberiska halvön, med ambitionen att frånta de brandskattade områdena sin kulturella identitet.

  Hur man kan få två mänskliga katastrofer som den samtida fördrivningen av judar ut ur den islamska världen – väl dokumenterad – samt den islamska våldsdominansen på den iberiska halvön att framstå som ett fredligt utövande av religion är ju inte i överensstämmande med empirin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.