2383: Språkspelsmanualen

I dessa tider kan det vara till stor hjälp och glädje att framlägga en språkspelsmanual med kontinuerlig uppdatering. Den politiska scenen förändras, inte alltför snabbt men ändå påfallande. Jag minns t ex när jag 2010 gjorde uttalandet ”Vi har för stor invandring i förhållande till resurserna”. Jag trodde mig vara på fast mark eftersom det rådde en politisk enighet kring att integrationen fungerade dåligt. Det föreföll rimligt att det skulle behövas större resurser för att ändra på detta. Men jag var vid den tiden ingen rutinerad spelare och det här uttalandet har jag lett till många påhopp. Jag borde ha insett att reglerna säger att om man för saken på tal med ett så pass direkt uttalande kommer man att tillskrivas en osund agenda.

Nå, idag ett sådant påstående inte längre något påstående. I dagens språkspel är det givet att man inte bör närmare intressera sig för att diskutera de mera problematiska begreppen och företeelserna. Det är t ex mycket enklare, och dessutom roligare, att kalla någon för ”rasist” än att säga vad man menar med det. Likaledes svingar man fortfarande med lätt hand ”alla människors lika värde” trots att dess innehåll krympt till just intet.

Men språkspelet har ett enormt intresse och den som vill botanisera i denna värld har ingen brist på material. Emellertid finns det ingen vägledning om hur man bör gå tillväga för att delta. De flesta gör det alltjämt för att visa sin tillhörighet, alltså till den goda sidan och den ”kritiska” som givetvis blir ”den mörka”. På senare tid har det uppstått ett mellanläge som är svårbemästrat för den inblandade. Går man in där kommer man att få påhopp från den goda sidan och applåder från den mörka. Det anses betänkligt. Ett vanligt sätt att försöka bibehålla sin plats på den goda sidan (väldigt få är beredda att tänka sig något annat) är att deklarera ett avståndstagande. Ett bra exempel är när Mårten Schultz kommenterar Kent Ekeroth: ”Märkligt kräva att Åkesson ska sparka Ekeroth” (SvD). Det han skriver handlar bara om vad som gäller för riksdagsmän men det kan missförstås som något slags sympati varför Schultz mot slutet fogar in sitt avståndstagande för ingen skall tro något annat.

Så kan man göra men det är ingen vacker estetik. För språkspelets möjligheter ligger främst att skapa en sammanhållen dramatik där form och innehåll kan producera en överraskande och svårbedömd vändning, dvs. att undvika de schablonartade kompositionerna. Beroende på vad man vill uppnå. Jag antar att de flesta deltagarna inte vill uppnå något annat än att behålla sina positioner och att framstå som intressanta och uppmärksammade. Men spelet har många fler möjligheter.

Ett annat exempel är Södermalmspolisen skämt om den svenska lättkränktheten. Fredrik Virtanen har med stort allvar reagerat på detta tilltag (Aftonbladet). Häri ligger Södermalmspolisen missbedömning genom att de hade alltför rätt. Svenskarna är nämligen så lättkränkta att polisen borde ha förstått att ett sådant skämt skulle uppfattas som en riktig kränkning och inte som en metakränkning. Inte av alla för här dyker mellangruppen ”liberalerna” upp, som prövar att stödja tanken på att lättkränktheten existerar. T ex Krister Thelin som mycket seriöst argumenterar kring skämtet och yttrandefriheten (SvT Opinion).

Ett annat kärt ämne är näthatet och hatarna i allmänhet. Den som skriver något kontroversiellt kan idag räkna med en omfattande hatreaktion. Det borde tas emot med belåtenhet eftersom det är ett tydligt tecken på att den framförda åsikten har nått sitt mål. Näthatarna kan dra till med en hel del invektiv men är svaga när det gäller verkställigheten och dessutom inte särskilt kreativa i sina språkspel. Det är å andra sidan i regel inte heller avsändarna som lägger för lite arbeta på formen även om det får erkännas att det inte saknas försök att hitta någon originell ingång. Problemet med näthatet är dock att det har fått status ”Jag är näthatad. Det är mycket obehagligt. Jag tvingas till tystnad.” Som det skulle kunna sammanfattas. Men statusen har fört med sig att det är svårt att skilja på äkta och falskt näthat. Hatet florerar på alla sidor men hur skall gränsen dras?

En manual för dagens politiska språkspel skulle kunna underlätta samvaron.

Det här inlägget postades i yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

117 svar på 2383: Språkspelsmanualen

 1. Ludvig K skriver:

  Ibland kan jag känna att det är litet för rörigt här inne på Vilks.net.

 2. Från Graven skriver:

  Hitta ett annat forum då

 3. Från Graven skriver:

  Ett forum där ordung muss sein!

 4. mohammad skriver:

  Att integrationen fungerar dåligt är inte en följd av att ”Vi har för stor invandring i förhållande till resurserna”.

  För de initierade ligger konsensus numera i att resurserna inte används kostnadseffektivt till vad som just avses dvs integration.

  För övrigt – ibland kan jag också känna att det är litet för rörigt här inne på Vilks.net…;)

 5. Ludvig K skriver:

  Det jag blir nyfiken på – är LV:s uttalande om invandringen också ett språkspel?

  Är det inte lite långsökt att avfärda allt som man inte själv tycker som språkspel. För att inte säga förmätet.

  Man väljer själv vad som är i konst här i världen och inte.

 6. sl skriver:

  Elementär hat-teori.

  Hat finns av två sorter, gott och ont. Klasshat är gott, allt hatande uppåt i den förutbestämda hierarkin är jämlikhetsbefrämjande och därmed gott. Rashat är ont, det är riktat nedåt i den hierarki som fastslagits av vänstern. Ont hat är höger, gott hat är vänster. Sen trettiotalet bestämmer vänstern dagordningen och grunderna för social teoribildning.

  Men det finns smolk i bägaren. Arbetarklassen, jämlikhetens forna bastion och tilltänkta tillskyndare, uppträder inte enligt teorierna. På arbetsplatserna är SD näst största parti, de är mao rasister. Arbetarklassen fylls av brinnande ont hat, medan det goda och fostrande hatet flämtar med allt svagare låga. Allt enligt den vänster som utropade sig till arbetarklassens förtrupp. Jämmer och elände, vad gick fel?

  Om man importerar låglönekonkurrens och delar ut bidrag till den som aldrig betalt in något, och omfördelar resurserna för vård-skola-omsorg-bidrag till den som tycker den betalade alltihop, erhålles invändningar. Om man rubricerar dessa invändningar som rasism, sprider sig en enorm förvirring. De goda, arbetarna, är plötsligt onda. Varför var arbetarna goda? Pga sin plats i hierarkin, långt ner. Flyktingarna, allihop raketforskare med familj i teorin, ensamkommande skäggbarn i praktiken, står lägre i hierarkin, därmed av högre godhetspotential än tom vår ariska arbetarklass. Nu märkte ni genast att arisk arbetarklass låter illa, eller hur? På ett nytt sätt. Nyss stolt och blåögd, men nu?

  Vad kan fastslås? Den vänster som såg som sprungen ur arbetarklassen, förstår inte ens dess elementäraste villkor, och har bara tolererats, den möter inga arbetare utom när bostadsrättsföreningen ska slipa golv. Då kommer en massa polacker, förtjust berättas om hur strävsamma och ordentliga de är, mycket bättre än svenska överbetalda sölkorvar. Denna vänster predikar det goda hatet, blandar bort korten om rasism, förbjuder oönskad debatten, och försöker styra över samtalet till inbillade klimatförändringar, den kan inte läsa den omständlige Marx, och tror på Malthus utan att veta vem det är. När den upphäver sin röst, gör den det med samma auktoritet och i samma position som de som protesterade mot importen av tolv judiska läkare från nazityskland. Då ville de inte importera judar, nu vill de importera muslimer. Är det av betydelse? Nej, detta är en fråga om svensk självuppfattning, statister är statister.

  Denna vänster är överklass, den spottar nedåt, men vägrar fatta det, självbilden tål inte spegel. Det är problem med subjekt-definitionen, därav förvirringen. Arbetarklassen har blivit ond. Vänstern företräder inte arbetarklassen. De förtryckta flyktingarna har visat sig hysa ondingar. Man kan inte ens prata om vem vi importerar, själva debatten är så farlig för mentalhygienen att den måste stampas ut som gräsbrand. Vems mentalhygien är i fara? Det bör vara den vänster som för samtalet på premisser som aldrig rått, som fått huvudvärk.

  Som en liten förrätt; är Sverige landet lagom, ett förnuftigt land som går en medelväg i världens ondska och egoism? Nej, Sverige är världens mest fd protestantiska land, som uppfostrar hög som låg, utan att ha en aning om hur landet ligger. Är Sverige modigt? Nej, Sverige är hycklande och dumdristigt. Är svensk social ingeniörskonst mästerlig? Nej, svenskar är goda protestanter, extremt lydiga och byter åsikt när de uppfattar det som påbjudet uppifrån. Varför är kvällstidningarnas skräpskribenter så skitnödiga? Därför att de lever av att skriva, och gör man hur stora kappvändningar som helst kan texter jämföras. Dessutom är de Goda, och kan inte byta till Onda utan att frågor om Vandel reses.

  Komplicerad hat-teori. Den vänster som inte alls är solidarisk, inte företräder arbetare, slarvar bort andras pengar och inte tål debatt, men håller hov i tv och tidningar, måste bära på avsevärda mängder konnotativ dissonans. Teori och praktik matchar extremt illa. Trycket i kärlen lättar om man släpper ut lite hat mot rasister. Nutida gott hat.

  Kommer det goda hatet att leda till något gott? Inte den här gången heller. Hat är hat, föder sig självt, och utöver det vi redan hade, är vi storimportörer av extra hett hat vi inte har en aning om. Från årtusenden innan vi fanns kommer det hat vi importerar, medan vi problematiserar självbilden.

 7. sl skriver:

  Haha Mohammad, det där var riktigt kul, oavsiktlig humor när den är som bäst!

  Initierade? Per självdefinition tillhör alla aftonbladets skribenter dit.
  Konsensus? Det exkluderar givetvis de protesterande per definition. Det råder inte konsensus, vänsterreaktionen på det är förnekelse, via avsiktlig språkförbistring. Dess åsikt brukade vara ”konsensus”, men utvecklingen verkar ogin.
  Kostnadseffektivt? Är raketforskarbidragen för små?

  Vad är det som saknas i Sverige? Initierade. Konsensus. Vems kostnadseffektivitet?
  Vi är snåla med gränsbevakning och lagefterlevnad på kort sikt, och skördar inbördeskrig på lång sikt. Import av låglönekonkurrens sänker jämviktspriset på arbetsmarknaden, tror du IKEA eller LO uppfattar det som ett problem?

  Det är inte rörigt inne på Vilks. Det är rörigt i huvudet på vänstern konsensusteoretiker. Deras mellanmjölk är skämd, brödet torrt, vinet surt, osten uppäten av möss. Nyss såg allt så gott ut!

 8. CeDe skriver:

  ”För de initierade ligger konsensus numera i att resurserna inte används kostnadseffektivt till vad som just avses dvs integration” mohammad talar om resurser som avser invandringen. Han tror att det låg en jättestor hög med pengar som bara väntade på konsumerande invandrare. Invandringskostnaderna är ett gigantiskt ekonomiskt slöseri med pengar som inte ens finns utan antingen får tas från annan verksamhet eller lånas upp.
  Självklart har vi en alldeles för stor invandring i förhållande till resurser som inte finns. Men många politiker lever i en drömvärld om att allt kommer att ordna sig och inom S finns nu falanger som vill återgå till de regler för invandring som rådde under hösten 2015.
  Och i mohammads nattliv råder naturligtvis också ett ständigt mörker.

 9. Lars Vilks skriver:

  Det hjälper inte att några ”de initierade” påstår att det inte finns något problem förutom effektivisering. Skall man genomföra det får man tillföra resurser för effektivisering som ändå inte är någon garanti. Den fråga som återstår är hur det skall gå till och vem som skall bestämma att så här enkelt är det.

 10. Lars Vilks skriver:

  Metaspråkspel kan ingå i språkspelet men vi har knappast kommit dit ännu. Fortfarande tänker sig debattörerna att omtagningar och de inbördes ordväxlingarna är substans.

 11. asiktenmin skriver:

  ”Översteprästen” Reinfeldts tidigare högra hand har kommit ut ur garderoben, den om flyktingpolitik, ansvar och verklighet. Priset får medborgarna betala, själva glider de omkring med fina uppdrag och pengar på kontot. Fy……..
  http://kvartal.se/artiklar/de-goda-foresatserna

 12. Ulf skriver:

  Faktum är att det råder närmast koncensus bland nationalekonomer och demografer om att invandringen är nödvändig för Sverige om vi vill bibehålla välfärden och ha en rimlig ekonomisk tillväxt. Att sedan inte vårt land inte kan ta emot hundrafemtio tusen flyktingar varje år är inte heller det kontroversiellt.

  När Lars Vilks 2010 påstod att ”Vi har för stor invandring i förhållande till resurserna” så hade det uttalandet inget stöd bland nationalekonomer, demografer eller företrädare för näringslivet. Inte undra på att ingen lyssnade till Lars.

  Södermalmspolisen lilla ”skämt” är onekligen mycket olyckligt. Den svenska polisens problem med rasism och sexism inom kåren har de senaste åren belyst genom Skåmepolisens olagliga register över romer och Stockholmspolisen register över misshandlade kvinnor.
  Att nu göra skadan värre genom ett enfaldigt ”skämt” visar hur isolerad den svenska polisen är från det samhälle den är satt att skydda och hjälpa. Tragiskt!

 13. CeDe skriver:

  Skolan går på knäna, sjukvården går på knäna, äldreomsorgen går på knäna, bostadsbristen är gigantisk. Våld, vandalisering, bränder, misshandel, dödsskjutningar sexofredanden och våldtäkter eskalerar. Men allt är i sin ordning och välfärden är bibehållen enligt Ulfs hänvisningar till valda nationalekonomer och demografer.

 14. Från Graven skriver:

  Är det någon mer som får känslan av att Ulf helt har släppt kontakten med verkligheten?

 15. Ulf skriver:

  Nu har de grova våldet minskat det senaste kvartseklet, beror det också på invandringen ”CeDe”?

  Att ta emot hundrafemtiotusen människor på ett år ställer till problem för både sjukvården, bostadsmarknaden och utbildningsväsendet. Det är därför det råder en sådan enighet bland experter att vi inte kan hantera sådana volymer. Därför har också lagarna ändrats med påföljd att invandringen minskat till mer hanterbara volymer.

 16. Från Graven skriver:

  Chefsåklagare i Malmö slår larm: Polisens brottsutredningar på väg mot kollaps

  http://www.sydsvenskan.se/2016-11-26/chefsaklagare-i-malmo-slar-larm-polisens-brottsutredningar-pa-vag-mot-kollaps

 17. Lars Vilks skriver:

  Det var sannerligen inget som jag hade hittat på, det var välkänt liksom alla ”hitte på”-rapporter om lönsamhet och nödvändighet angående invandringen. Den enkla förklaringen var att ett sådant uttalande var politiskt inkorrekt. Man säger inte på det sättet eftersom man då kan misstänkas för att ha rasistiska sympatier.
  Ditt sätt att komma fram till en slutsats angående polisens skämt är väl en märklig ”från det enskilda till det allmänna”. Det var inte den svenska polisen utan en enda enhet som låg bakom detta. Och hur kan du säga att skämtet inte uppskattades i vida kretsar? Det kan lika väl vara tvärtom att de humorlösa är de som är isolerade från samhället.

 18. Från Graven skriver:

  Blev Ulf kränkt av Södermalmpolisens skämt om lättkränkthet?

  lol

 19. CeDe skriver:

  Även om Sverige skulle stänga av invandringen helt och hållet nu förutom då all anhöriginvandring till dem som redan fått tillstånd att stanna i Sverige och alla dessa som ännu inte fått beslut på sin asylansökan så har vi ändå stora problem med dem som på grund av sin religiösa låsning inte tillåts att integreras i ett ickemuslimsk land. Kvinnorna tillåts inte att arbete utanför hem och barn, och männen kräver speciella bönerum på sina ev arbetsplatser.

  Sign Ulf sjunker allt djupare ner i förnekelsens kvicksand.

 20. CeDe skriver:

  Det finns däremot inget förbud mot att nyttja de otrognas välfärdssystem.

 21. Jor-El skriver:

  Vad gäller volymerna i förhållande till resurserna så fick vi ju se en handbromssladd på området för ett år sedan. Ena dagen – vi bygger inga murar, nästa – vi bygger (av nöd tvugna) murar.
  Från den ”ljusa sidan” var detta tänkt att endast vara ett temporärt tillstånd.
  Dock kommer baksmällan från dom senaste årens migrationsfest bli långvarig.
  Rom byggdes inte på en dag, inte heller modulhus i Täby.
  Och så ett helt gäng anhörighetsinvandring till redan överfulla system.
  Grupp kommer obönhörligen ställas mot grupp, vilket ingen skönsång eller mångkulturslyrik i världen kommer kunna dölja.
  SD’s valfilm från 2006 om kvinnor i burka som tävlar med pensionärer mot en nödbroms, om än fortfarande plump, kommer att kännas mer och mer relevant.

  Refugees welcome, mer i teorin än i praktiken:
  http://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/onsketankande-ledde-fel-i-flyktingpolitiken/

  Eftertankens kranka blekhet inifrån maktens korridorer är påtaglig i länken som asiktenmin redan bjudit på – De goda föresatserna och haveriet utan återvändo:
  http://kvartal.squarespace.com/artiklar/de-goda-foresatserna

  Reinfeldt känns idag som en akterseglad byfåne på ett torgmöte alla har lämnat.
  Där fortsätter han att lalla på om ”kompetensregn”, ”pensionsräddare” och stora tomma fält och skogar med gott om plats för massor av nya svenskar.
  För resten av Sverige återstår att hitta på en arbetsmarknad med ”enkla jobb” som vi redan har avvecklat genom teknisk utveckling och flykt till låglöneländer.
  Och att bygga massa en massa modulhus då.

 22. Ulf skriver:

  Att ditt påstående var politiskt inkorrekt är naturligtvis sant Lars. Men faktum är att 2010 hade ditt påstående om att invandringen inget stöd bland nationalekonomer eller för den delen statistiker och demografer.
  De rapporter du kallar ”glädjerapporter” var ofta även dem författade av forskare. Du kan ju avfärda dem men för politiker och beslutsfattare så är läget annorlunda. De har ju helt enkelt ett annat ansvar för Sverige och vårt lands ekonomi.

  Här är lite länkar, först ut är svenskt Näringsliv: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/utlandsfodda-ett-maste-for-servicesektorn

  På sidan 80 i denna rapport menar professorn i nationalekonomi Thomas Lindh att: ”En gemensam arbetsmarknad EU-MENA skulle med all sannolikhet kunna underlätta omställningen till en äldre befolkning i Europa.” här är länken till rapporten: http://www.regeringen.se/contentassets/acf503b0273549829cbb79ce7431759f/sverige-i-en-aldrande-varld—framtidsperspektiv-pa-den-demografiska-utvecklingen

  Här är en rapport från Arbetsförmedlingen: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html#.Vh_b61ztmko

  Jag skulle vilja påstå att det är svårt att även i dag hitta nationalekonomer som inte anser att fri rörlighet för människor, varor och kapital över gränserna i grunden är något positivt. Även om de håller med om att en invandring på 150 000 per år är lite för mycket av det goda 🙂

 23. Ulf skriver:

  Säkert uppskattades skämtet i ”vida kretsar” Lars. Problemet är ju att Södermalmspolisens hån mot brottsoffer ligger väl i linje med det förakt gentemot misshandlade kvinnor och etniska minoriteter som polisen visar upp i de två register jag nämnde i mitt tidigare inlägg.

  De som redan misstror polisens inställning till allmänheten får nu mer vatten på sin kvarn. Om den misstron ökar så blir polisens arbete svårare. Det är en utveckling som hela samhället förlorar på, inte bara polisen.

 24. asiktenmin skriver:

  Klimathotetets? eskalering? på grund av inflödet av 100 000 tals individer från mena länderna, är det nästa ämne för självrannsakan hos våra folkvalda?
  http://www.di.se/nyheter/svenskarna-forbrukar-42-jordklot/

 25. sl skriver:

  Ulf förstår ingenting av statistik, förstår man. Det påhittade behovet av utrikes födda konstrueras meddelst prognoser byggda på regressionsanalys, trots att den alltid lanseras med påpekandet att variablernas korrelation inte bevisar orsakssamband, används den alltid som bevis på orsakssamband. Det kallas ”lögn, förbannad lögn och statistik”, där de sistnämnda är den grövsta formen av lögn. Vem har hittat på begreppet? Statistiker. Vad är klimathotet? Fippel med statistik.

  Är det verkligen ingen som finner det egendomligt att det grova våldet minskar med nya dödsskjutningar varje vecka? En dödsskjutning per sommar var löpsedelmaterialet halva sommaren för trettio år sen. Det kan ju vara alkoholrelaterat familjevåld som minskat, det var kanske mycket stort förr. Uppgörelser bland kriminella med illegala skjutvapen har givetvis inte minskat. Illegala vapen har ökat.

  Att polisen tar avstånd från dem som hotar dem verkar rimligt. Importerar man rasism erhålles naturligtvis rasism. Polisen tar skiten, helt enkelt. Södermalm kan vara glada att ha en polis på utryckningsavstånd, det är mer än vad de flesta har.

 26. Ulf skriver:

  Åh ”sl” du är allt en riktig skämtare! En professor i nationalekonomerna som Thomas Lindh förstår sig inte på statistik. Men det gör du 🙂

 27. minnesdagen skriver:

  Ulfs påstående om nationalekonomer och statistiker är nonsens.
  Vilket stöd invandringen haft bland nationalekonomer vet vi egentligen inget om. Det har inte funnits någon fri debatt i frågan.

  Allt som publicerats har varit beställda rapporter. Beställda från agendadrivande medier. Det vi har fått förmedlat såsom nyheter och fakta, har varit vinklat och förljuget så som beställaren har betalt för att det skall vara. Sedan har beställaren publicerat valda delar på ett sådant sätt att det förljugna vinklats och förvrängts ännu mer.

 28. Ulf skriver:

  Signaturen ”minnesdagen” menar inte helt oväntat att det ligger en sammansvärjning bakom den svenska invandringspolitiken och att alla forskare är köpta eller tvingade till tystnad av ”någon” eller ”något”.

  Nu var ju inte meningen med mina inlägg att plädera för att invandringen är lönsam och viktig för Sverige. Jag vill bara visa hur starkt stöd den förda invandringspolitiken har haft inom forskarvärlden och näringslivet.

 29. Jan skriver:

  Heberlein: Sluta dela in människor i onda och goda

  Vänstermänniskor, i Sverige liksom i USA, är så övertygade om sin egen förträfflighet och godhet att de vägrar att befatta sig med den ondskefulla högern.

  högermänniskor ser på sina politiska motståndare på ett annat sätt än vänstern – medan vänstern betraktar högern som ”ond”, anser högern att vänstermänniskor helt enkelt har fel

  https://www.gp.se/ledare/heberlein-sluta-dela-in-m%C3%A4nniskor-i-onda-och-goda-1.4006494

  Så sant som det är sagt. Vänstern är sekulariserade kristna. Gud är inte död utan bara bytt skepnad.

  Jan

 30. Från Graven skriver:

  Ulf, forskarvärlden och näringslivet är inte samma sak.

  Självklart har näringslivet ingenting emot att marknaden överflödas av urval till billig arbetskraft.

  Den här debatten har först mycket mer transparent i Storbritannien där man är öppen och ärlig med att vissa samhällsgrupper vinner på en fri invandring, nämligen övre medelklass och uppåt till kapitalägarna.

  De 12% sämst ställda i Storbritannien förlorar på en fri invandring.

  Om du kan hitta forskarrapport som redovisar beräkningar på invandringens effekter på ekonomin, så varsågod och länka till den.

 31. Jor-El skriver:

  Detta märker DN sina artiklar med nuförtiden, med tanke på debatten om ”Fake News” får man anta.

  ”Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.”

  För den som undrar, jodå den sitter även vidhäftad med artikeln om den sk. ”Sandviken-rapporten”. Apropå lögn och förbannad dikt:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/tjanar-over-en-halv-miljard-pa-invandringen/

 32. Från Graven skriver:

  Jor-El

  Jag vet! Det är hur kul som helst!

  I nivå med Wolodarski blålögn att det var Sara Skyttedal som tog det till domstol.

 33. Från Graven skriver:

  Har du tagit en skärmdump förresten?

  Sandvikenrapporten med DNs kvalitetscertifikat vidhäftat måste ju bara sparas till eftervärlden!

 34. Jor-El skriver:

  Skärmdumpat, utprintat, laminerat, inramat. Hänger bredvid den knypplade bården med ”Du skall inga andra gudar hafva jämte mig”.

 35. Ludvig K skriver:

  Till Ann Heberlein skulle jag vilja säga: sluta dela in människor i obsoleta höger- och vänsterfack.

 36. Molly skriver:

  Ulf: Du skriver att du ville visa hur starkt stöd den förda invandrarpolitiken har haft inom forskningsvärlden och näringslivet.
  Har man levt ”inom forskningsvärlden” själv så lär man sig ganska snart att det är dyrt att forska. Har man inte uppdrag, så får man sluta med detta. Man är en politikens tjänare. Man måste vara lyhörd för vilka besked de som har makt över invandringspolitiken behöver för att fortsätta styra över densamma. Förlåt, men jag måste säga att du är ganska naiv.

 37. Ateisten skriver:

  HIPP HIPP HURRA!
  För två år sedan observerade jag att DN börjat ta små myrsteg från rent fördömande till visst försvar för LV. Via Orrenius’ bok kan vi idag konstatera att helomvändningen är fullbordad: http://www.dn.se/kultur-noje/maria-schottenius-jag-far-ett-behov-av-att-forsvara-den-trixige-lars-vilks/

  Att ”Rocky” på samma sida i papperstidningen skojar om bibelns skapelseberättelse får en gammal ateist att slå frivolter.

 38. Jan skriver:

  Vem kallade hälften av Trumps väljare för ”förtappade”

  ”Ett bedrövligt gäng rasister, homofober, sexister, främlingsfientliga och islamofober”

  Vi som läst vår bibel vet att fåren kommer att skiljas från getterna. Var dom förtappade hamnar är allmänt känt liksom var vi kan hitta dom som är fyllda av den heliga anden.

  Jan

 39. Jor-El skriver:

  Rondellhunden i populärkulturen – Rocky har förslag till förolämpade muslimer:
  http://www.dn.se/PageFiles/73862/20161215.gif

 40. CeDe skriver:

  Jan, man måste nog vara lite av ett geni själv för att känna igen ett geni?

 41. sl skriver:

  Man får gratulera Schottenius till att ha gjort sig förtjänt av titeln journalist. Här finns ju dussintals skitskribenter som inte gör det, tex hela aftonbladets redaktion.

 42. Från Graven skriver:

  Det börjar bli hippt att försvara Lars Vilks!!!

 43. Från Graven skriver:

  ”Titta vad självständigt jag kan tänka, jag vågar försvara Lars Vilks”

  Så synd bara att tillräckligt mycket vanligt folk har gått i bräschen i så många år att vi omöjligt kan bli impade av ”journalister” som slipstreamar efter på säkert avstånd.

 44. sl skriver:

  http://www.dn.se/kultur-noje/sa-dor-det-liberala-arvet-i-goteborg/

  Om man importerar islam, vad tror de ska hända? Om liberalism kännetecknas av låtgåattityd mot islam, nazism och kriminella gäng, så elimineras den.

  ”Fred i vår tid” kallade Chamberlain sin eftergiftspolitik mot Hitler. Den lönade sig inte, och han ersattes av Churchill, som höll nödvändig standard. Om man importerar islam, finns två alternativ:

  1) man hukar för islam, och får lyda under andras svärd.
  2) man utvecklar motsvarande våldskapacitet själv och eliminerar fienden.

  Ferdinand, Isabella och Churchill. Det adekvata svaret. Enda lösning som fungerat. Mycket blodig och nedslående, men det minst dåliga alternativet. ”Liberalism” fungerar inte mot islam och nazism. Liberalism är inte statsinterventionism eller anarki, utan en lättmargarinsversionen av kristen konservatism, den lever bara i samhällen som först fått individens internkontroll via kristendomens synd-teori och praktik.

 45. Från Graven skriver:

  Det är inte liberalism som DN representerar för stunden. Det är medlöperi.

 46. sl skriver:

  Det håller jag med om. Chamberlain var invald som konservativ i parlamentet, men bar sig åt som just den sorts liberal som ger bort andras egendom. Liberalism finns bara i kristen konservativ kontext. När grunden för liberalismen hotas, måste den för stunden överges.

 47. Ulf skriver:

  Varför försöker du ”sl” försöker göra antisemiterna Ferdinand och Isabella till hjältar, två riktiga gangsters i den europeiska historien?
  De två personerna representerar exakt samma intolerans som dagens islamister, har det verkligen undgått dig ”sl”!

 48. Ulf skriver:

  Till Molly.

  Jag konstaterade bara att 2010 så var det närmast omöjligt att finna stöd för påståendet: ”Vi har för stor invandring i förhållande till resurserna” i rapporter eller undersökningar skrivna av forskare eller rapporter publicerade av näringslivet. Vad sedan författarna hade för åsikter privat är visserligen intressant men som jag ser det inte så intressant i just den här diskussionen som handlar om vad som fanns tillgängligt i skrift.

  En lite nyfiken fråga Molly. Varför tror du att det var så viktigt för både politiker men också för näringslivet att ljuga om invandringens kostnader 2010?

 49. sl skriver:

  Ulf är inte bara naiv, utan explicit dum i huvet. Ferdinand och Isabella har den enda framgångsrika politiken mot islam. Judarna var inte huvudmålet, de åkte med i farten. Det är precis vad jag menar. I kampen mot islam går en hel del förlorat. Billigast är att inte tillåta islam från början. Ju mer etablerat islam, desto blodigare strid. Fört ryker liberalismen.

 50. Ulf skriver:

  Det är bra att du visar vem du är ”sl”. Du är inte bättre än islamisterna i Rakka.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.