2289: Mytologier

En i våra dagar återkommande gest, inte olik Alexander och den gordiska knuten, är att ”krossa myten om…” Myterna blir fler och fler och det är inte olikt månghövdade hydran som Herkules kämpade emot. För varje huvud som höggs av växte två nya ut. Myterna frodas.

Redan 1957 skrev Roland Barthes om det moderna samhällets myter i Mytologier. Postmodernismen skulle dock med eftertryck överbjuda hans framställning genom att hävda att allt var mytologi, intet var mer sant än något annat, mytologi som mytologi. Varje ståndpunkt innebär skapandet av en berättelse och därmed en mytologisk framställning.

Riktigt lika långt vill man inte gå idag. Istället har ”krossa myten” blivit ett enkelt sätt att lösa svåra problem. Petter Larsson (Aftonbladet) visar hur lätt man kan lösa problemet med våld i förorter och no go-zoner. Det rör sig helt enkelt om myter vilket han visar med statistik. Att statistiken dock meddelar att otryggheten är större i förortsområden förklarar han med att invånarna oftare kan ha sett t ex någon knarkhandlare i kvarteret. Är man inte nöjd med Larssons slutsatser går det bra att begagna samma metod: Statistik är naturligtvis också en mytologisk framställning. För att göra detta lite mer anpassat till en möjlig verklighet (därom talar alltid mytologierna) kan man nöja sig med att påtala sättet att använda statistik som en källa till intressanta berättelser som kan leda precis dit man önskar.

Den goda nyheten är att alla samhällsproblem utan svårigheter och utan någon kostnad kan lösas vid skrivbordet. Det enda som krävs är en liten smula kreativitet.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

106 svar på 2289: Mytologier

 1. Från Graven skriver:

  Sedan tar vi det igen:

  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

  Religiös slakt är tillåtet i Sverige så länge djurskyddslagarna följs!

 2. CeDe skriver:

  Så det kan bli, Från Graven. Att Ulf råkade glömma just de raderna som bekräftar ditt resonemang.

 3. Från Graven skriver:

  Till sist, här är Humanisternas inställning (och min) till manlig omskärelse:

  http://www.dn.se/debatt/tillat-omskarelse-forst-i-vuxen-alder/

  Resten av anklagelserna du skriver liknar närmast hysteri och fria fantasier och tillbakavisas.

  Lär dig läsa innantill innan du sluggar vilt i luften som en drucken!

 4. Ulf skriver:

  Nu anser ju varken de rapporter som polisen publicerar eller kriminologer att det finns sådana områden som beskrivs i wikipediaartikeln i Sverige.

  Vad har djurskydd med omskärelse att göra?

 5. Från Graven skriver:

  Ja CeDe!

  Hur tusan skall Ulf nu hantera frågan!? Han har ju själv angivit samma källa som stöd för sin tes! Bara råkat glömma det som debatten rör!

 6. Från Graven skriver:

  Ha, kolla Ulf nu. Totalt kortsluten!

  DET VAR JU DU SJÄLV SOM TOG UPP OMSKÄRELSE OCH KOSHERSLAKT, ULF!!!

  Ulf, 5:e Juni 12:04:
  Vi har också ett riksdagsparti som vill göra det olagligt att importera kosher kött och omskära nyfödda pojkar.

  Gå hem och nyktra till Ulf!

 7. CeDe skriver:

  Först hänvisar Ulf till Wikipedia, sen tar han avstånd från dess sanningshalt.

  Nu börjar han nästan bli lite tröttsam, Från Graven.

 8. Ulf skriver:

  Vad är problemet, sådana områden finns inte i Sverige. Därom är polisens utredare och kriminologer eniga.

  Om vi fortsätter att använda din definition av vad som utgör en sådan där förarglig zon så jobbar du och Humanisterna tillsammans för att göra hela Sverige till en ”no go-zon” för judar. Känns inte det kusligt?

 9. Ulf skriver:

  Till Från Graven
  Jag märker att dina argument blir allt svagare men de blir inte bättre för att skriker, det är bara ofint

 10. Från Graven skriver:

  Ulf

  Det som känns ”kusligt” är när du inte kan läsa innantill:

  1. Inom djurskyddslagarna är religiös slakt tillåtet i Sverige- så är det och så bör det förbli!
  2. Manlig omskärelse av spädbarn bryter mot FN’s konvention om de mänskliga rättigheterna!
  3. I din egen källa(!) ges ”no go zoner” även den definition som jag använder mig av!
  4. Dy har bett om källa – och fått den! – på där svensk polis använder sig av begreppet ”no go zoner” om svenska områden!

 11. Från Graven skriver:

  Ulf

  Du har gjort bort dig! Man up och ge dig!

 12. Ulf skriver:

  Nej, omskärelse av nyfödda pojkar bryter enligt en förkrossande majoritet av rättslärda och jurister inte mot FN´s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

  Du hoppar hela tiden mellan olika definitioner av vad ”no go zoner” är. Du presenterade tidigare en egen definition men när jag påpekade svagheterna i den så bytte du till wikipedias, du får allt bestämma dig vad som gäller.

  Jag har redan utförligt i ett tidigare inlägg anfört mina invändningar mot din poliskälla.

 13. Från Graven skriver:

  Du får börja ange källor nu Ulf: källa på först påståendet tack!

  Jag har från början sagt att definitionen av ”no go zoner” är mycket vidare än den du valt.

  Du har gjort bort dig inför öppen ridå Ulf. Att du sprattlar vidare hjälper dig knappast att rädda ansiktet.

 14. Ulf skriver:

  För självklarheter behövs inga källor, omskärelse av nyfödda pojkar är tillåten i de flesta länder. Alltså anser majoriteten av jurister och rättslärda just det jag påstod.

  Ja, jag har förstått att din definition av vad som utgör en ”no go zon” är mycket vid 🙂

 15. Från Graven skriver:

  Det finns många saker som bryter mot MR-konventionen som är tillåtna i många länder. Att de är tillåtna enligt lokala lagar ändrar inte det faktum att de bryter mot konventionen. Det jag skriver är att manlig omskärelse bryter mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, precis som kvinnlig omskärelse gör det.

  Det är definitionen av ”no go zoner” enligt din egen källa som jag använder mig av för att peka på hur du selekterar bort definitioner enligt dessa dina egna(!) källor som motsäger vad du försöker säga.

  Du har gjort bort dig Ulf.

 16. Ulf skriver:

  Nu var inte frågan vad som i dina och Humanisternas ögon bryter mot MR-konventionen utan vad jurister och rättslärda anser om saken.

  Wikipedia ger en definition av vad som kan anses utgöra en ”no go zon” och jag konstaterar att varken poliserna bakom rapporten från 2014 eller kriminologer tycks anse att det finns ”no go zoner” i Sveriges.
  Du refererar till vad en polis anser men den analysen tycks inte delas av hans kollegor inom polisen och de kriminologer som sysslar med forskning och statistik rörande områden med starkt utanförskap.

 17. Från Graven skriver:

  Det var exakt det som var frågan – innan du försökte ändra den.

  Humanisterna hänvisar till MR & Barnkonventionens skydd för barn mot det som benämns ”Harmful Traditional Practices”. De omfattar bland annat omskärelse.

  Principen är enkel: barn skall skyddas mot ingrepp mot deras kroppar på religiösa grunder tills de är gamla nog att själva ta ställning. Att omskärelse är lagligt i många länder innebär inte att dessa därmed är tillåtna enligt konventionerna.

 18. Palinurus skriver:

  Stort tack, Från Graven, för din lika initierade som övertygande skildring av läget! Jag förstår nu till fullo hur illa ställt det är här i förorten och kommer att flytta så fort jag bara kan.

 19. mohammad skriver:

  Greven

  Försök att hålla samman argumenten, trots att Ulf tålmodigt ger dig ingången så framhärdar du i sedvanlig dåraktighet.

  Saken blir inte bättre av att du skriker och är oförskämd, tvärtom…

 20. Från Graven skriver:

  mohammad

  Jag tänkte att vi kunde gå igenom rapporten tillsammans, du och jag, som gamla vänner. Vi kan börja med begreppsdefinitionerna, därefter går vi in i de specifika problemen som gör att polisen talar om ”no go areas”.

  Ett ”särskilt utsatt område” definierar polisen så här:
  · Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.
  · Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  · Parallella samhällsstrukturer
  · Våldsbejakande religiös extremism
  · Närhet till andra utsatta områden

  Och det där verkar ju inte alls bra! 15 sådana områden har vi i Sverige utav 55 utsatta områden. Hänger du med? Säg till när du är redo för incidentrapporteringen. Därefter går vi igenom konsekvenser för området och invånarna. Ulf får gärna vara med, här exkluderar vi ingen!

 21. Ulf skriver:

  På vilken sida/sidor förekommer termen”no go areas”?

  Till sist, omskärelse av nyfödda pojkar ingen konfliktfråga i världen även om du och föreningen Humanisterna tycker annorlunda.

 22. CeDe skriver:

  Man kan också kopiera Ulfs svar: För självklarheter behövs inga källor!

 23. Från Graven skriver:

  Välkommen Ulf till diskussionen runt rapporten om de 55 utsatta områden och de 15 särskilt utsatta områdena – de som insatschefen från polisen även benämner ”no go area”.

  Det kan löna sig att först titta på termen utsatt, vilket främst kommer att vara ur det polisiära perspektivet. Dessa områdena är onekligen socioekonomiskt utsatta men de aspekter av definitionen som polisen har är (ur rapporten):

  [polisens fetningar]
  …kännetecknas av att de boende upplever att det finns en potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering av det exceptionella vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området

 24. Från Graven skriver:

  Det där sista är intressant.

  Vi har till exempel nicen ”e” och ”Palinurus” som ovan i tråden överhuvudtaget inte vill kännas vid några problem. Detta kan förklaras av antingen 1) att de bor i en vanlig förort från miljonprogrammet, 2) att de bor i ett av de ca 40 ”utsatt område” snarare än ett av de 15 ”särskilt utsatt område”, eller 3) att de, såsom polisen och kriminologerna uttrycker, det ej reflekterar över det avvikande läget i området på grund av normaliseringen av det exceptionella.

 25. Från Graven skriver:

  Jag glömde 4) att de har en agenda

 26. Adam skriver:

  Graven

  Jag tror inte man ska hänga upp sig på om anglicismen är giltig eller inte, blir bara en meningslös verbal issue där ord står mot ord. Vad som är viktigt är de problem som svenska polisen beskriver och som du redovisar. På det problemet finns nog ingen annnan lösning än fler poliser och en nationell insats mot den här typen av kriminalitet. Eftersom det gäller Rosengård och Bergsjön (varför har fula miljonprogramsområden ofta så vackra naturnamn?) har nog problemet satts inom parentes just för att inget vinner något politiskt på att dra igång en satsning mot den här typen av kriminalitet. Vänstern skulle skicka polisen på sina egna väljare, och högerns väljare bor inte där…

  Återstår då endast ett parti som kan ta tag i det. Ni vet vilket. Och när dom börjar prata om hårdare tag mot dessa områden så… Ja, ni vet vad dom kallas för då. Börjar på r…;)

 27. Från Graven skriver:

  Adam

  🙂

 28. Ulf skriver:

  Adam

  Det är nog få som betvivlar att Sverigedemokraterna skulle ta i på allvar mot buset i förorterna om partiet fick en sådan möjlighet.

  Det finns dock som alltid en baksida. I ett Sverige där Sverigedemokraterna har ett stort inflytande kommer etniska minoriteter som judar och samer att få problem.
  Som du Anders kan se av mina tidigare inlägg så vill Sverigedemokraterna göra det omöjligt för religösa judar att bo kvar i Sverige.

  Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade för fortsatta tvångssteriliseringar av transpersoner så sent som 2013.

  Sverigedemokraterna har helt enkelt svårt att acceptera både etniska och sexuella minoriteter, partiet har i sitt riksdagsarbete själva bekräftat den bilden.
  Inte undra på att deras förslag till lösningar av samhällsproblem möts med misstro, ibland obefogad sådan.

 29. Från Graven skriver:

  Även KD var svårflörtade inför förändringen. Det är på grund av sådana profileringar som det är svårt att förlika sig med den socialkonservativa delen av svensk politik.

  För övrigt så ansluter jag mig till Adams linje och vill tillägga att om man från samtliga övriga riksdagspartier tydligt problematiserar problemen så tar man röstunderlag från SD.

 30. Från Graven skriver:

  Sedan kan man ju fråga sig var logiken ligger i att bekymra sig över att judar skall tvingas in i livsvillkor som de inte själva valt (Ulfs ”förbud” mot kosherslaktat kött) men deras barn skall det!

  Jag vet att den manliga omskärelsefrågan är politiskt omöjlig, men det är ett mycket dåligt skäl att förkasta principen om att människor själva har rätten att välja religion (positiva religionsfriheten) eller avstå från den (negativa religionsfriheten).

  Här väljer Ulf att försvara att man skär förhuden av små barn innan de har chansen att protestera och menar att detta ligger i linje med att låta människor själva välja religion och leva enligt dess traditioner!

  Och dessutom vill Ulf slänga djurskyddet på soptippen som lök på laxen!

 31. CeDe skriver:

  Du är en redig påg, Från Graven!

 32. Adam skriver:

  Ulf: Det är med SD som med Donald Trump. Lyssnar man ordentligt på Åkesson eller Trump hittar man åtskilligt av intressanta ideer (som t ex Trumps kritik av USAs truppnärvaro i Sydkorea). På det hela taget är bägge två på tok för galna för att ses som dugliga att styra landet. Men man bör inte ifrågasätta att bägge framför vettiga saker som inte framförs av annat parti/ presidentkandidat. Förhoppningsvis tvingas de andra att i en inte alltför avlägsen framtid ändra sin politik för att appelera till en större väljargrupp – framför allt vita låginkomsttagare; SD:s och Trumps kärnväljare.

 33. Ulf skriver:

  Anders

  Den verkligt intressanta frågan blir då vilket tankegods andra partier lånar från Sverigedemokraterna. Kanske blir det bara hårdare tag mot kriminella i förorterna. Det är nog okey för de flesta svenskar även de som bor i de utsatta områdena.

  Om det blir intoleransen mot olika minoriteter som sprids till andra partier så blir det värre. Först och främst drabbas samer, judar, kvinnor och sexuella minoriteter.

  I längden drabbas även hela nationen när irrationella idéer sprids genom samhällskroppen.
  I stället för att lösa konkreta ekonomiska och administrativa problem så väljer politikerna att peka ut syndabockar. I Finland är det den svensktalande minoriteten som skall ställas till ansvar medan man i Ungern riktar bannstrålen mot judar och romer.

  En sådan politik löser inte de verkliga ekonomiska, administrativa och sociala problemen och är i längden endast destruktiv för alla medborgare.

 34. Adam skriver:

  Ulf: Visst är SD ett vidrigt parti, precis som Trump är en vidrig presidentkandidat. Men vill man förstå varför de når sådana framgångar de gjort måste man se till vad de säger som har substans. Och det finns en hel del, som dessutom inte representeras hos någon annan. New Yorker och Politico har skrivit en del intressant om hur Trump. Han vågade t ex kritisera USAs krig i Irak i en av de republikanska debatterna. Han har gått ut med en mer isolationistisk linje i försvarspolitiken, USA ska dra sig ur flera internationella konflikter. Den amerikanska vänstern sympatiserar med honom i den frågan, men har ingen kandidat för det. Jämför Clintons retorik om hårdare tag mot Putin, jämfört med Trump, som vill samarbeta med honom. Bland de republikanska kandidaterna ansågs Kasich och Rubio vara försiktiga mittenkandidater som kunde locka demokratiska väljare i ett presidentval. Deras linje mot Putin var skrämmande, de ville försvara Ukraina på ett sätt som kunde orsakat ett tredje världskrig. Ändå var det Trump som stal alla rubriker som den ”hemska kandidaten”.

  Min poäng är att det bakom en välkammad och mediatränad yta kan det förekomma värre idéer med mer katastrofala konsekvenser än hos gaphalsar som Donald Trump.

 35. CeDe skriver:

  Adam, ibland kanske man ändå ska lyssna lite även på de ”vidriga” som under lång tid varnat för det asylkaos som Sverige just nu befinner sig i.
  Inrikesminister Ygeman kommenterar situationen med orden: Det är ju lätt att vara efterklok.

 36. Ulf skriver:

  CeDe

  Om Sverigedemokraterna hade varit ett seriöst part så hade partiet antagligen haft mer inflytande än nu. Men vem vill lyssna till eller ta på allvar ett parti som uppenbarligen ser alla minoriteter som ett hot!

 37. CeDe skriver:

  Man måste väl kunna särskilja det vettiga och ta till sig det om man har lite flexibilitet i tankeförmågan, men rädslan för att bli kallad rasist är det som har fått avgöra. Så resultatet som vi nu ser är helt självförvållat av klena hjärnor.

 38. Ulf skriver:

  CeDe

  Jag skulle inte vilja påstå att Jimmie Åkesson, Björn Söder och de andra som nu styr Sverigedemokraterna har klena hjärnor, det vore att gå för långt..
  Att partiet inte anses som en seriös samarbetspartner av övriga riksdagspartier är däremot helt självförvållat.

 39. CeDe skriver:

  Så du menar att asylkaoset som vi nu ser är alltså Jimmie Åkessons, Björn Söders mfl:s fel trots att de aldrig har haft något inflytande?
  Det jag menar är naturligtvis att övriga partier inte haft förmågan att tillvarata, förrän på senare tid, det värdefulla som SD har påpekat.

 40. Från Graven skriver:

  Betänk att SD fortfarande är de enda som har stake nog att problematisera islam.

  Alla andra partier har ju hittills upprepat vikt ned sig för auktoritära ideologier: nazismen (Karl Gerhard censurerades för att vi inte skulle stöta oss med Nazityskland); Sovjetsocialismen (utrikesminister Bodströms famösa ”vi skall inte kritisera system”-uttalande) och nu islam.

  Ni får tåla att SD skördar framgångar när övriga politiska etablissemanget tävlar om att stryka islam medhårs.

 41. CeDe skriver:

  Och islam är väl knappast att betrakta som en minoritet.

 42. Ulf skriver:

  CeDE

  Sverigedemokraternas trams om kosher, vurmen för tvångssteriliseringar, ständiga avhopp och skandaler inom riksdagsgruppen gör att inget annat riksdagsparti vill ha med dem att göra. Om dessa skandaler och huvudlösa utspel som exempelvis Björn Söders uttalanden i DN om den svenska judenheten inte är ett resultat av partilednings oförmåga till ledarskap vem är skall då utpekas som ansvariga.

  De övriga partierna har ändrat sin politik på grund av krisen inom EU och inte på grund av vad SD ”påpekat”.

 43. CeDe skriver:

  Då var väl Ygemans uttalande ”det är lätt att vara efterklok” ganska malplacerat.

 44. CeDe skriver:

  Vad jag kan minnas så varnade SD länge för det generösa asylmottagandet som fungerade som en magnet och var den främsta orsaken till att så många till varje pris sökte sig till Sverige.

 45. Från Graven skriver:

  Självklart! Och det var FULT att tala om siffror. Man kunde bli av med jobbet och bli utsparkad som volontär från Röda Korset om man dristade sig till att ifrågasätta gränslös invandring.

  Det är bara att surfa tillbaks något år eller två och läsa dagspressen.

  Allt finns dokumenterat.

 46. CeDe skriver:

  Eller för att återigen citera Ulf: ”För självklarheter behövs inga källor!

 47. Ulf skriver:

  Sverigedemokraterna och deras företrädare har kört samma visa i decennier om den förfärliga invandringen och de har alltid haft fel i sina domedagsprofetior.

  När verkligheten sedan förändrades och flyktingvågen blev ohanterlig under hösten 2015 så reagerade riksdagspartierna utan att behöva några råd från Sverigedemokraterna.

 48. Lars Vilks skriver:

  Saken är nog lite mera komplicerad än så. Invandringens problem var uppenbara långt tidigare. Redan 2012 dök den kända rubriken ”Hur mycket invandring tål Sverige?” upp. Och vid den tiden förekom, och även senare, fantasifulla uppgifter om invandringens stora vinster. Men saken med SD är väl framför allt att de tog röster från andra partier. Det var en alldeles riktig tanke att bli av med ett på flera sätt oönskat parti genom utfrysning och propaganda. Så blev man av med Ny Demokrati. Men det blev tvärtom eftersom problemen med invandringen och integrationen innehöll en hel del substans. I det läget skulle de övriga partierna bytt strategi och anammat problematiken. Men man valde att köra på. Nu sitter man där med ett parti som har lyckats etablera sig även om de inte har samma slagkraft som tidigare.

 49. CeDe skriver:

  Ok Ulf, du får ha dina schablonuppfattningar, lite primitiva för min del så jag drar mig ur diskussionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.