Del 546: Skuggboxning med biennaler

Kan man tänka sig samtidskonst utan stor- och småpolitik? Förstås kan man det när man ser vad som ställs ut. I spetsfunktionerna går det dock knappast att komma undan. Konsten kan visserligen vara gripande för perceptionen och entusiasmerande för teknikerna men det går inte att komma undan.

Det senaste numret av Paletten (270/271) kom för ett tag sedan. Ett läsvärt nummer som kretsar kring konstens väsentligaste infrastruktur: Biennalerna.

En gång i tiden när biennalerna var få var konsten de innehöll det intressanta. Men numera när antalet biennaler har förökat sig magnifikt är det annat som hamnar i ….i… (nej jag skriver det inte)..i brännpunkten. Om ”Biennalen – kittet mellan demokrati och diktatur” skriver Sabine B. Vogel. Biennalerna fungerar som ett sätt för en del betänkliga regimer att legitimera sig som öppna och frisinnade. Istanbul har lyckats väl med detta och så när som på ett par känsliga områden kan man röra sig fritt. Moskva, även där har det gått bra. Regeringen har förstått att det fina i biennalkråksången är att man kan ta emot en tämligen direkt kritik utan att det sprider sig. Samtidskonsten har med andra ord en samhällelig uppgift. En nästan perfekt symmetri: Regimerna legitimeras och konsten legitimeras som nyttig. Och än mer på pluskontot: Stadsbranding.

Här märker man att ironin har fått ordentligt fäste. Palettens redaktör Sophie Allgård inser att det är svårt för kritiken att nå utanför biennalen. Den rumänske konstnären Dan Perjovschi (347, älskad av hela konstvärlden, har klättrat 500 platser under det senaste året) ”visade en mindre smickrande bild av en grinande president Putin i sitt svarta judobälte med tre regimkritiker som tvingats till tystnad.”

Jodå, konstvärlden har en våldsam dragning till det subversiva. Sådana företeelser blir tämligen avslagna på biennalerna i de västliga kärnområden (där man säger att det inte längre finns några gränser). I Moskva kan de levas ut inför kritikerskaran på nittonde våningen i Federation Tower. Emellertid skall man inte blunda för att det utanför biennalens reservat finns konstnärer som drabbar samman med den regionala åsiktssaneringen.

Ryssland är utmärkt att pseudoprovocera medan Sharjahbiennalen i Förenade Arabemiratet är en annan sak. Där är gränserna så sköra och lättuppnåeliga att det blir pinsamt. Inga judar kommer in och det räcker med att man har en Israelstämpel i passet. Inget naket, ingen regimkritik. Men det finns ett positivt intresse för att närma sig det västerländska och åtnjuta lite av dess intellektuella goodwill. Med budgeten är det inget problem..

Sophie Allgård skriver också om Mercosulbiennalen i Porto Alegre i Brasilien. Den har fört en undanskymd tillvaro eftersom den alltsedan starten 1997 har varit en nationell angelägenhet. Nu har området vidgats, i varje fall till hela Syd- och Mellanamerika och det lär kunna fortsätta eftersom man har en hygglig budget.

Allgård gör en intressant kommentar till mexikanen Yoshua Okon (1543) som visar videoprov på den mexikanska polisens våldskultur. Poliserna gör alla möjliga obscena gester framför kameran och för att få fram detta ingick ”troligen även mutor”. Okon (medelklass) hamnar i ett moraliskt dilemma och därför ”slår Yoshua Okon på den svage: en underbetald och lågt utbildad polis, inte sällan av indianskt ursprung.”

Fängslande läsning finns det också om den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Där har det alltid varit en hopplös strid som alltid slutar med att det blir för trångt att i samma svåranvända lokal hysa Sverige, Norge och Finland. Med ett undantag, nämligen 2005 då Åsa Nacking biföll Miriam Bäckströms (966) och Carsten Höllers (129) förslag att ta ned glasväggarna. Då kunde det norska och finska bidraget inte placeras enligt planerna. Finska Laura Horelli (1338) hoppade av medan Matias Faldbakken (2631) svalde förtreten.

Man kan nästan få intrycket av att fjolårets evenemang konsoliderade de territoriella framstegen. Jacob Dahlgrens pilkastningstavlor och Sirous Namazis utbredda container tog utställningsrummet medan finländaren Adel Abidins resebyrå med destination Bagdad fick placeras i ett sidoutrymme. Den andra finländaren Maaria Wirkkala klarade sig bättre men på bekostnad av islänningarna. Island har under ett antal år hyrt den s k Aaltopaviljongen men nu åkte de ut. De norska representanterna Toril Goksøyr och Camilla Martens hamnade på utsidan där de lät en fönsterputsare ständigt putsa rutorna. För att det skulle bli riktigt autentiskt lät man en riktig neger utföra arbetet. Men där gjorde man halt och lät den anställde få konstnärslön istället för att följa avtalet för städare.

Komplicerat men spännande och lärorikt. Konsten har som vi här har sett tre väsentliga samhällsuppgifter: Att legitimera betänkliga regimer, att fungera som stadsbranding och att vara ett tillhåll för konstvärldens interna positioneringar.

goksoyr-martens-it-would-be-nice-07-ven.jpg
Toril Goksøyr och Camilla Martins It would be nice to do something political 2006

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, om utställningar m m. Bokmärk permalänken.

136 svar på Del 546: Skuggboxning med biennaler

 1. RURIK (ria) skriver:

  Hawler :
  Hans Blix har aldrig förstått sig på politik.
  Därför begrep han inte att det var det amerikanska folket som måste föras bakom ljuset för att angreppet på Saddams regim skulle kunna komma till stånd. Blix uppfattade bara att hans personliga auktoritet var ifrågasatt. Lika lite förstod han av vad som utspelades i Irak under sina många inspektionsresor i landet. En gång stod Hans Blix i centrum för världens uppmärksamhet. Men det är nu redan mycket länge sedan . . .

 2. Saudisk tolerance skriver:

  LFPC om saudisk tolerance:

  ”Saudi-Arabien: Når kravet om respekt rammer én selv i nakken

  Dette er ikke så lidt komisk. I deres iver efter at få indført globalt forbud mod krænkelse af religioner – dvs. krænkelse af ideologien/religionen islam – er det pludselig gået op for Saudi-Arabien, at dette ville medføre en uacceptabel omkostning for dem selv: At respektere polyteistiske religioner samt kætterretninger indenfor islam, herunder Ahmadiyya-sekten. Foreløbigt er en resolution som skulle igangsætte arbejdet hen imod dette mål i FN blevet nedstemt af deres eget Saudi Shoura, en rådgivende samling. Det er vanskeligt at se international lovgivning om dette spørgsmål gennemført, hvis det skal beskytte alle religioner lige, og ikke blot den muhamedanske trosretning. Jøder og kristne må således kunne rejse en sag omkring Koranens omtale af dem som “aber og svin”, og de saudiske toldmyndigheder kan næppe fortsætte med at ødelægge konfiskerede bibler og krucifikser på stedet.”

  http://snaphanen.dk/2008/03/20/onward-allah%c2%b4s-soldiers-2/#more-2592

 3. RURIK (ria) skriver:

  Saudisk tolerance :
  Det är muslimens plikt att ljuga om den personliga trostillhörigheten eller islam hotas.
  De saudiska skriftlärde kommer finna en lösning som beskyddar islam mot alla krav.
  33 av 120 medlemmar av Saudi Shoura ville godkänna förslaget. De har säkert redan sin plan klar.

 4. RURIK (ria) skriver:

  RÄTTELSE :
  Det ska stå ”33 av 110 medlemmar”

 5. Christer Eriksson skriver:

  Saudisk tolerance: När ska de arabiska diktaturerna rätta sig efter FN’s konvention om de mänskliga rättigheterna? Arabländerna är vana vid att nonchalera FN’s program när det inte stämmer överens med Islam och koranen och borde ha uteslutits från den klubben för länge sedan!

 6. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria): Revolution i allmänhet borde implicera att det nu är västvärldens tur att revoltera över FN’s märkliga konvention mot blasfemi eftersom den strider mot yttrandefrihet och religionskritik!

 7. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Instämmer i princip men tror inte det behövs.
  FN har i praktiken spelat ut sin roll och kommer att kollapsa när USA upphör med finansieringen.
  Tills vidare tycks amerikanarna mena att det är det bättre att samla alla någonstans även om inget av större värde uträttas. Den uppfattningen kan man nog stödja i brist på bättre alternativ.
  Det börjar dock bli dags att tona ned retoriken om FN`s betydelse i den svenska debatten.
  Här har vi mycket att lära av arabvärlden !

 8. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Jag har lite svårt att se att diskussionen här, eller stödet för Vilks, kan betraktas som kontroversiellt i vissa kretsar om man tar utgångspunkt i FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  Artikel 19
  Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

  Artikel 27
  1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

  2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

  Artikel 30
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 9. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  (Har skrivit en tidigare kommentar som fastnat i spamfiltret)
  Om muslimerna lyckas att få FN att anta en resolution som upphäver de mänskliga rättigheterna
  bör vi inte ta den på allvar.
  Samtidigt är det positivt att muslimerna inte längre hemlighåller sina avsikter.
  Det ger även vanligt folk en chans att förstå vad som händer.

 10. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria): Exempelvis är det en överväldigande majoritet i många muslimska länder som stödjer sharia-lagen, eller att islam ska ligga till grund för samhällsbygget. Betänker man då vilka reella effekter detta har på de mänskliga rättigheterna så är kulturkrocken uppenbar!

  http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=7

 11. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria):
  De muslimska länderna har anslutit sig till FN och är därigenom förpliktigade att värna de mänskliga rättigheterna.
  Hur den saken sköts vet vi alla.
  Nu har man gemensamt enats om en ny tolkning som tillåter avrättning av minderåriga.
  Så vill man införa regler via FN som upphäver de mänskliga rättigheterna också för ikke-muslimer.
  Detta kommer att göra allmänheten medveten om vad som pågår.
  Låt oss hoppas att allmänheten vet sitt eget bästa!

 12. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria): ”Låt oss hoppas att allmänheten vet sitt eget bästa!”

  Jag med, hoppas bara inte vi i sann postkononial anda förskjuter våra egna värden!

 13. RURIK (ria) skriver:

  Lars!
  Efter att ha legat inne en liten stund försvann mitt inlägg på nytt.
  Är imponerad över spamfiltrets kreativitet denna långa fredag !

 14. RURIK (ria) skriver:

  Lars !
  Ser nu åter inlägget trots upplysnigar om att det väntar på moderation.
  Detta blir spännande !

 15. Den anden Profet-krise skriver:

  Uriasposten.net om religionskritik og islamofobi:

  ”Tina Magaard: Islamisterne bruger islamofobi-begrebet til at afvise religionskritik
  Når det regner på Søvndal, så drypper det på P1, eller hvordan er det nu det er. Sjælden fornuftig Søndagsorientering – Den anden Profet-krise. Fra programomtalen.

  “Anden runde af Muhammed-krisen, Profetkrisen eller karikaturkrisen blev indledt for en måned siden, da Politiets Efterretningstjeneste opdagede et planlagt mordforsøg mod tegneren Kurt Westergaard. Ham der har tegnet den efterhånden famøse tegning af profeten Muhammed med en håndgranat i turbanen.

  17 danske aviser valgte at bringe tegningen, også aviser, der under den første Profet-krise havde undladt at bringe de oprindelige karikatur-tegninger fra Jyllands-Posten i september 2005.

  Er der tale om ytringsfrihed i et vestligt demokrati overfor religiøs intolerance i den muslimske verden. Eller er der andre kræfter på spil. Kræfter som på et par uger har gjort SF’s formand til noget der ligner en ny Holger Danske, fordi han har fordømt de formørkede og højreorienterede islamistiske kræfter i Hizb ut-Tahrir, som han mener bør ’gå ad helvede til’.

  Er det vi oplever en kulturkrise – et civilisationsopgør, en radikalisering af en lille gruppe muslimer, der bl.a. støtter terrorens retorik og mål? Eller er det noget helt andet? Medvirkende, Ph-d Tina Magaard fra Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet, Peter Wivel, Politikens Tysklandskorrespondent og Jens Nauntofte, DRs mangeårige Mellemøsten medarbejder.””

  http://www.uriasposten.net/?p=5593#respond

 16. Grundloven - eller - islam skriver:

  ”Islam, politikerne og grundloven

  Vi kan selvfølgelig ikke i tolerancens navn have foreninger indenfor landets grænser, som utvetydigt opfordrer til drab
  Her er noget, vi er specielt rasende over:
  Politikerne bryder Grundloven når det passer dem, til trods for at de har aflagt en højtidelig erklæring om at ville overholde den. Men sjældent gør de det så åbenlyst, frækt og vedholdende som de gør det overfor den stigende islamisering af vort land.

  Muslimerne hævder som bekendt at politik og religion ikke kan adskilles, og at Koranen er Allah’s hellige og uforanderlige lovbog. Islam er følgelig både en religion og et politisk program, som man uden et træde nogen for nær kan betegne som totalitært.

  Nuvel. Hvad den religiøse side angår taler Grundloven helt klart. §69 lyder:

  “De fra Folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes ved lov”

  Hvordan det lov skal se ud siger Grundloven også. I § 67 hedder det:

  Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog må intet læres og intet foretages, som strider mod sædeligheden eller offentlig orden.”

  Hvis folketingspolitikerne vil overholde Grundloven, er der ingen vej udenom: de skal pinedød ordne et fra Folkekirken afvigende trossamfunds forhold ved lov, og det hellere i dag end i morgen.

  Denne lov må naturligvis indeholde bestemmelser, der sikrer at §67 overholdes og sanktions-bestemmelser i tilfælde af at “sædeligheden og den offentlige orden” krænkes. Og man bør være opmærksom på at retten til at forsamles for at dyrke Gud strengt taget kun tilsikres borgere. Grundloven garanterer ikke enhver tilløbende flok fremmede forsamlingsfrihed i Danmark. Selvfølgelig ikke.

  “Sædelighed” er et forældet ord. Det betyder noget i retning af hvad flertallet mener er acceptabel opførsel. Oplæsning af koranvers, der opfordrer til mord på vantro, eller nedsættende tale om andre folkeslag og religioner vil være eksempler på Koran-skriftsteder, som enhver imam (bønneleder) burde være forpligtet til at afsværge før han opnår tilladelse til at holde moske.

  Så bli’r der måske ikke så meget tilbage af koranen, men det må muslimerne så leve med, hvis de fortsat vil bo i Danmark.

  Hvad angår den politiske side af islam, så burde politikerne også se nærmere på den grundlov, de har lovet at overholde. §78, stk. 2 lyder:

  “Foreninger, der virker eller søger at nå deres mål med vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende bliver at opløse ved dom.””

  http://www.siad.dk/

 17. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Lars, jag tycker att du har ett gott förslag om att förlägga melodifestivalen i Gaza om det kan minska motsättningarna mellan muslimer och västvärlden. Frågan är bara hur intresserade dem är själva? Samtidigt ser vi idag ett principiellt motstånd emot att Kina ska arrangera OS, och själv tänker jag bojkotta den genom att inte titta på TV. Frågan är hur världen skulle förhålla sig till om OS istället skulle arrangeras av Saudiarabien eller Iran som har lika lite respekt för de mänskliga rättigheterna som Kina?

 18. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Här pekar du på något som kan få avgörande betydelse.
  Risken finns att allmänheten väntar med att reagera tills det är för sent.
  När muslimerna är i majoritet i våra europeiska samhällen blir det svårt att lösa problemen med demokratiska metoder.
  En sån situation kan vi undvika genom att agera skyndsamt.
  Vi bör klargöra de mänskliga rättigheternas fundamentala betydelse och inte visa någon flexibilitet i sådana sammanhang.

 19. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag är helt enig. Själv är jag en person som har vunnit mycket i mitt liv på att vara konsekvent och resolut i avgörande frågor men det har samtidigt varit i skarp kontrast till den relativistiska syn som ändå är förhärskande i samhället. Jag är också orolig för att ingen saknar kon förrän båset är tomt.

 20. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Det försvunna inlägget har nu återigen försvunnit och tydligvis ”modererats” .
  Lämnar debatten i avvaktan på att det återkommer.

 21. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag tror att vi själva bär skulden till om religionen, eller pseudovetenskaper, ännu en gång skulle bli en maktfaktor i Europa. I exempelvis Sverige så är det bara humanisterna och Folkpartiet som på fullt allvar försvarar det sekulära samhället. Alla borde reflektera mer över fördelarna, och det överlägsna, med den västliga kulturen och försvara den öppet med rationella argument, och sådana argument finns det gott om!

 22. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Ps. Jag nämner endast humanisterna och Folkpartiet som enda förkämpe för det sekulära samhället och dem som tror att Sverigedemokraterna sitter inne med lösningen på problemet bör vara uppmärksam på att dem istället förespråkar en tillbakagång till en kristen teokrati. Ds.

 23. Göran E skriver:

  Lars Vilks skrev för två dagar sedan ang. Gaza och Hamas.

  Min kommentar antydde att terrorism bör bekämpas, och att det är palestinaaraberna i Hamas själva som dragit eld över området.

  ”Göran. Visst kan man resonera som du. Men vad hjälper det? Har vi förståelse för det sätt man slår
  tillbaka på, tja, inte leder det till några förändringar. Är båda parter beredda på att visa sin uthållighet inför en hjälplös omvärld som måste tänka på sina primära intressen?”

  Nej Lars,

  Några ord hjälper förstås varken ditten eller datten. Men det gör inte heller reflexen att låtsas som om terrorism, arabisk hederskultur och antisemitism inte är ett grundläggande problem i konflikten. Ett problem som kan bekämpas militärt och diplomatiskt. Ett problem som kan göras värre om man som von Bildt och Mona Sahlin vill belöna Hamas med inbjudningar till Rosenbad och ge dem pengar att köpa vapen för.

  Jag hävdar:

  Om raketattackerna och terrorismen från Gaza upphör, så upphör luftangreppen över området.
  Tyvärr gäller inte det omvända.

  Jag hävdar vidare att terrorism, liksom MC-kriminalitet, maffiaverksamhet och knarkhandel bör och kan bekämpas med våld snarare än penninggåvor och medkännande.

  Jag menar att man måste slå tillbaka mot ovanstående och att vi som själva inte är involverade i den hedervärda uppgiften just bör visa förståelse för det sätt på vilket man slår tillbaka.

  Även för palestinaarabernas skull måste Hamas krossas.

  Du resonerar:

  ”Naturligtvis skall man förlägga European Song Contest till Ghaza. Israel är ju med och Ghaza har tidigare ingått (och gör väl så än) i dess lilla imperium. En enkel lösning: Man sjunger och dansar sig ur svårigheten och hela Europa deltar.”

  Varför inte förlägga Festivalen till Nordirland, Baskien, Tjetjenien, Korsika, Kosovo eller kurdiska Irak istället?

  Här talar rektor som kommer mitt in i bråket och separerar kombattanterna.

  Den desperata längtan är att – om man nu inte intar ett klassiskt israelhatande perspektiv – få sammanfatta konflikten med ”sluta bråka nu omogna busungar, nu brister vi istället ut i sång”. Det får mig att tänka på von Bildt och hans dåtida kompis:

  http://youtube.com/watch?v=OfbN6VphDxg

  Med vänlig hälsning,
  Göran E.

 24. Hawler skriver:

  RURIK,

  I en värld där det inskränkta nationalistiska tänkandet härskar är det ytterst svårt att mobilisera folklig opinion i en nation för att gå ut i krig med syfte att försvara människor av annan nationalitet.
  Varför skulle människor med amerikanskt medborgarskap offra sina liv för att försvara människor med annat medborgarskap?!
  Det paradoxala är att folk i alla länder vill att någon ingriper för att stoppa förtryck och folkmord, men man hoppas att någon annan ska göra det! Ofta förväntar man sig att supermakten (USA) ska göra det. Och när USA gör det så går samma människor ut och demonstrerar mot sk USA-imperialismen!
  Hur ska vi ha det?!
  Ska omvärlden låta ex den iranska regimen decennium efter decennium sitta kvar vid makten och förtrycka det iranska folket? Eller ska vi se det iranska folkets sak som vår och agera för att stoppa förtrycket med alla medel?
  Vad tycker ni gott folk?!

 25. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Blockuppdelningen i svensk politik omöjliggör f n genomslag för folkpartiets sekulära program.
  Endast hotet från Sd kan ändra på den saken.
  Det är en något paradoxal situation men ändamålet helgar kanske medlen ?
  Sd kan under alla omständigheter förväntas bli tungan på vågen efter nästa val.
  Det politiska landskapet kommer i så fall att ändras dramatisk.
  Avgörande beslut måste då fattas av de ledande svenska politikerna.
  Låt oss hoppas att även dessa vet sitt eget bästa !

 26. Tapani skriver:

  Gatukontoret ovetandes gör ett par gatuskyltar i Teheran ett radikalt uttalande som nog vore värt ett upplopp eller två från Rage Boy och hans vänner:
  http://www.ufile.info/upload/1206021496.jpg

  Icke förstå? Jo, åt ena hållet ”Islamiska Republikens gata”. Åt motsatt håll: ”Frihets-gatan”.

  Så rätt det kan bli ibland.

 27. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag inser också fördelen med SD’s polemik, däremot har jag lite till övers för deras program eftersom det inte heller ligger i vårat intresse med en återgång till en kristen etik och samhällsbyggnad. Jag hoppas därför att de etablerade partierna, i likhet med folkpartiet, tar sitt samhällsansvar och att varken SD, Kd, eller för all del också det odemokratiska Vänsterpartiet kommer in i riksdagen vid nästa val.

 28. RURIK (ria) skriver:

  Hawler :
  Mellanöstern är en mycket komplicerad del av världen där olika intressen kolliderar. USA måste balansera dessa och samtidigt främja sina egna.
  F n gör Iran stor nytta som hot mot sina sunnimuslimska grannar.
  Detta kanske kan utnyttjas för att pressa fram en uppgörelse i Palestinafrågan. Bushadministrationen hoppas på det just nu.
  Om McCain blir president får han veta om Iran utvecklar kärnvapen.
  Det kommer han inte att acceptera.
  De amerikanska väljarna kommer att svara på din fråga .

 29. RURIK (ria) skriver:

  Hawler :
  Mellanöstern är en komplicerad del av världen där olika intressen kolliderar. USA måste balansera dessa och samtidigt främja sina egna.
  F n gör Iran stor nytta som hot mot sina sunnimuslimska grannar.
  Detta kanske kan utnyttjas för att pressa fram en uppgörelse i Palestinafrågan. Bushadministrationen hoppas på det just nu.
  Om McCain blir president får han veta om Iran utvecklar kärnvapen.
  Det kommer han inte att tolerera.
  I presidentvalet ger det amerikanska folket svaret på din fråga.

 30. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Det hade väl varit fint om en färgad Obama heller kvinnlig Clinton kunde bryta mönstret i amerikansk politik, men just nu önskar jag McCain, i brist på Guiliano, som president med tanke på sakfrågan!

 31. Hawler skriver:

  RURIK,

  Min fråga var mer allmän och principiell.
  Ska vi i Sverige se det kurdiska folkets sak som vår?
  Ska vi ingripa militärt för att stoppa folkmordet i Darfur?
  Är det vår skyldighet att hjälpa de många frihetstörstande folken i världen att bli av med sina tyranner?
  Osv…

 32. RURIK (ria) skriver:

  Hawler :
  Kanske var din fråga mer av moralisk än politisk natur ?
  Personligen anser jag då att amerikanska soldater inte ska offra sina liv för att befria Iran.
  Händelserna 1979 som det iranska folket måste ta ansvar för gör det närmast omöjllgt.
  Dessutom blir det få som kommer att tacka deras anhöriga för uppoffringen men desto fler som kommer att anklaga de döda (och levande) levande soldaterna för allehanda krigsförbrytelser. Det iranska folket måste nog självt betala priset för sin frihet.

 33. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Hawler:

  Låt mig ge ett svar på din fråga i RURIK’s frånvaro genom att hänvisa till FN’s deklaration om de mänskliga rättigheterna!

  ”En internationell angelägenhet
  Om en kränkning sker av de mänskliga rättigheterna är det i första hand den aktuella statens ansvar att se till att den enskilde får upprättelse. Men de mänskliga rättigheterna är en internationell angelägenhet och det är därför fullt legitimt för andra stater att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där rättigheterna kränks. Inom området för de mänskliga rättigheterna är det alltså stater som har skyldigheter och individer som har rättigheter. Enskilda individer är skyldiga att under landets lagar respektera andra människors rättigheter. Enligt huvudregeln är det dock enbart stater som internationellt kan ställas till svars för kränkningar av de mänskliga rättigheterna.”

  http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=3&navid=65

 34. RURIK (ria) skriver:

  Hawler :
  Min uppfattning är att det är djupt omoraliskt att se detta som en principiell fråga.
  Om principerna ska ha någon mening talar vi om människor som ska dö för att uppnå vissa mål.
  Detta måste avgöras från fall till fall och av dem som ska betala priset.
  Lyckligtvis känner jag inte till att något land utifrån har blivit befriat från diktatur och skräckvälde av principiella orsaker.
  Såna förklaringar tillhör retorikens domäner.
  I verkligheten regerar förnuft och egennytta.

 35. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag tycker att du komplicerar frågeställningen för mycket. Det är viktigt att skilja på faktuella och normativa frågor. Det är en typiskt normativ fråga om vi borde invadera andra länder eller inte. I detta fallet så har vi faktiskt en moralisk rätt att göra det med hänvisning till mänskliga rättigheter men däremot är det inte våran skyldighet.

 36. Hawler skriver:

  Christer Eriksson,
  Tack för svaret.
  ”… fullt legitimt för andra stater att framföra åsikter om och försöka påverka situationen i olika länder där rättigheterna kränks”, kan ju tolkas på olika sätt. Formuleringen uteslutar inte militära medel som ett sätt att påverka situationen i olika länder.
  Jag skulle dock vilja ändra ”fullt legitimt för andra stater” till ”andra stater är förpliktigade”!

  RURIK,
  I en globaliserad värld där avstånden krymper alltmer och geografiskt avlägsna konflikter påverkar oss på ett eller annat sätt behövs ett nytt tänkande. Det gamla inskränkta nationsorienterade tänkesättet ter sig alltmer otidsenligt och förlegat!

 37. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Jag har blivit ombedd att uttala min mening och den är inte komplicerad.
  Jag avvisar den normativa frågan som omoralisk och i detta sammanhang och förklarar det med faktuella argument.

 38. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag är enig med dig i det mesta men en normativ fråga är alltid moralbaserad! Det finns inga faktuella argument där eftersom du då genast hamnar i en annan begreppsvärld.

 39. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Hawlet: ”Jag skulle dock vilja ändra “fullt legitimt för andra stater” till “andra stater är förpliktigade”

  Det vill inte jag, eftersom det då innebär en pliktetik som kan vara mycket mer fördärvande än vad du kan föreställa dig!

 40. Hyckleriets fiende numro 1 skriver:

  tittar på ”Let´s dance”!
  saknar ett muslimskt par i tävlingen!
  skulle se ut…
  …en syn för Allahar!

 41. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Då jag avvisar giltigheten av den normativa frågan blir din analys irrelevant. Jag avvisar att t ex du eller Hawler är moraliskt skyldiga att dö för att befria något plågat och underkuvat folk som lider under diktatoriskt förtryck någonstans på jorden.
  Ni måste själva få bestämma om detta är värt att dö för.

 42. RURIK (ria) skriver:

  P.S. Jag anser också att överhuvudtaget ställa frågan är djupt omoraliskt .

 43. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria) var snäll och läs vad jag skriver: ”I detta fallet så har vi faktiskt en moralisk rätt att göra det med hänvisning till mänskliga rättigheter men däremot är det inte våran skyldighet.”

  Naturligtvis tycker jag, liksom du, att folket själva har det yttersta ansvaret för att befria sig själva, däremot är det inget som hindrar oss att blanda oss i, så länge vi själva har en giltig uppfattning om varför det sker till folkets bästa!

 44. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Försök att bedöma argumenten istället för prestigen av att ha rätt eller fel.

 45. Lars skriver:

  Göran E, Du skriver varför inte lägga melodifestivalen till ”Nordirland, Baskien, Tjetjenien, Korsika, Kosovo eller kurdiska Irak istället” för Palestina. Det är nog så att Palestina är det intressantaste objektet för närvarande. Kosovo är ännu inne i en obestämd utveckling och kanske klarar man sig utan festival. Men saken handlar om att föra in andra omständigheter som inte är omedelbart belastade. Allting annat tycks vara så genom- och slutkört. Bildt och Friggebo i sjunga bort problemen tagen. Men de representerar sannerligen inte melodifestivalen.

 46. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Jag har läst vad du skriver , men oenigheten ligger i huruvida det är moraliskt försvarligt att ställa själva frågan.
  Genom att fråga antyder du att det kan vara moraliskt riktigt att människor dör för en principiell fråga som du menar är viktig.
  Detta menar jag är omoraliskt.
  Det borde vara självklart att om en människa är beredd att offra livet för en princip är det en princip hon själv anser så viktig att hon är beredd att dö för den.

 47. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Nya problem med spamfiltret.
  Håll ut !

 48. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria) No offence! 🙂

 49. Hawler skriver:

  Christer Eriksson,

  Jag har varit med om ett de värsta folkmorden i modern tid. Jag är den enda av min familj som genom ett smärre ”mirakel” lykades överleva.
  FN gjorde inte så mycket för att ”påverka situationen” trots att det enligt FN´s stadgar är ”legitimt” att agera.
  Jag vet personligen inte vad som är ”mer fördärvande än vad (jag) kan föreställa (mig)” som kan hända, vid en eventuell ändring av FN:stadgar.

  Jag förstår dock din poäng.
  Generellt kan man konstatera att FN´s stadgar har inte lyckats skapa fred och stabilitet i världen. Och jag tror föga på att en ändring av stadgarna skulle åstadkomma så mycket, heller.
  Ytterst hänger det förstås på vem/ vilka som tolkar stadgarna och i vilket syfte. Så länge vi har en värld där en majoritet av länderna styrs av skumma regimer som kränker de mänskliga rättigheterna och struntar i ingågna avtal när det inte passar så är det svårt att förlita sig på ett FN där dessa länder ingår och har rösträtt.
  Vi får hoppas att USA får en president som principfast följer den väg som G W Bush har stakat ut.

 50. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria):
  Min uppfattning är varken rätt eller fel – den er min personliga mening i en moralisk fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.