2488: Ständigt denne Nydahl

Han är en exceptionellt flitig skribent. Han är ingen optimist och emellanåt förefaller det som om han är på väg att ge upp. Men icke, det finns en otrolig energi i den mannen. Jag talar om Thomas Nydahl som med sitt sedvanliga flit har kommit ut med ytterligare en bok: ”Ett huvud är mer än fyra hundra struphuvuden”.

Inte bara att han skriver, han läser också och konsumerar otroliga mängder litteratur. Mycket av sin läsning redovisar han med sina egna reflektioner i sin blogg. Nydahl tillhör ingen grupp utan agerar helt på egen hand. Hans frankhet i politiska spörsmål passar förstås inte riktigt in i dagens värdegrundstänkande och officiella bullor. Det kan också vara så att Nydahls envishet vinner i längden nu när åsiktkorridoren har börjat rämna.

Varför skriver Nydahl? Ja, han säger själv i boken: ”Medskrivandet försöker jag hävda att man inte kan gömma sig. Man har, om inte annat så inför en själv, en plikt att formulera det man bör i sitt hjärta.” Och han fortsätter: ”I vanlig ordning skriver jag som en fri man och låter mig inte hindras av tidens politiska korrekthet och krav på självcensur och blundandet för det som kräver något av oss. Jag förvandlar ord som ’utmaning’ till vad det verkligen handlar om: stora och djupa problem och kriser för Sverige och västerlandet/…/ Mitt språk är det oroliga hjärtats.”

Så talade Nydahl och sammanfattar sin kritik så här: ”Man kan inte i en destruktivt förändringsnit i politisk eller religiös mening verka för olika former av förtryck och våld och tro att man i längden kan gå fri från anklagelser. Vår egen tid och vårt eget land bär på många sådana inslag i vardagen och det mesta har hittills försvarats med mångkulturmytologins allt slitnare argument.”

Nå, det är ändå inte en vanlig politisk bok utan litterära resor kors och tvärs genom tid och geografi. För Nydahl ger ständigt nytt liv åt såväl klassiker som mer eller mindre bortglömda skribenter. Det är ofrånkomligt att bildning inte kan glömmas bort. Nydahl ger mig en påminnelse om allt jag inte har läst och mycket som jag inte ens kände till. Det är alltid en givande stund att ta del av hans stora arbete med världslitteraturen.

Det här inlägget postades i Böcker. Bokmärk permalänken.

115 svar på 2488: Ständigt denne Nydahl

 1. Ulf skriver:

  Du har fel “sl”. BNP räknar per capita ökar i Sverige. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/

 2. Från Graven skriver:

  Nämn nu vilka nationalekonomer du hänvisar till, Ulf, samt de påståenden de gör.

 3. SSAB skriver:

  Senfärdighet och handfallenhet präglade och präglar S. En anakronism från 1900-talet som inte förstår 2000-talet.

  Estoniakatastrofen

  Tsunamikatastrofen

  Invandringsvågen

  Tre klassiska socialdemokratiska magplask

 4. CeDe skriver:

  Ökningen av BNP per capita beror inte på nytillkomna invandrares arbete utan på deras konsumtion av sina skattefinansierade bidrag.

 5. Jor-El skriver:

  Härlig pre 2015-nostalgi från Ulf. Stora delar av PK-samhället har gått vidare, förklarat sig själva naiva och vänt blad. I alla fall retoriskt. Det är en stor skuta att vända så det tar uppenbarligen sin tid:
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordhog-asylinvandring-trots-ny-flyktingpolitik?cmpid=del%3Afb%3A20171223%3Arekordhog-asylinvandring-trots-ny-flyktingpolitik%3Anyh%3Alp

  Men Ulf tuffar på i gammal god stil. Den ekonomiska nyttan med att generöst importera lågutbildade flyktingar och lycksökare från Långtbortistan till bostäder och arbeten som inte finns, och som sedan med sin låga utbildningsnivå ska försöka lära sig ett nytt språk – blir nog en allt svårare ”sanning” att sälja in för maktens ekonomiska hovnigdamer. Med nytt språkbruk och succesiv riktningsändring på stora skutan kommer makten behöva andra slutsatser.

  Hur förklarar den nu åberopade majoriteten av nationalekonomer tex. Malmö?
  Enligt deras teorier borde Malmö bada i pengar, men lever istället på försörjningsstöd från resten av landet.

 6. sl skriver:

  1) Den statistiska metod som används, minsta kvadratmetoden, även kallad regressionsanalys, kan inte användas som bevis på kausalitet. X leder inte till Y, de samvarierar, av någon anledning, som precis lika gärna kan ligga utanför hypotesen. Jämför med klimathysterin, samma problem.

  2) BNP beräknas på olika sätt, alltefter vad som efterfrågas politiskt. Lånefinansierad konsumtion kan höja BNP ett år. Den ska betalas ett annat år, av någon annan. Skit detsamma!

  3) När ekonomifakta påstår saker, kan BNP mycket väl ha ökat, helt utan att invandringen är förklarande faktor. De nytillkomna kan mycket väl inte ha satts i arbete, utan bo på skattefinansierad fritidsanläggning i Skinnskatteberg, Kil, Flen, varsomhelst. BNP kan öka pga massivt bostadsbyggande, finanseilla affärer. Hur vet ekonomifakta med hur många capita man ska dividera med. Det är ju ingen som vet vilka som befinner sig i landet, eller var. När min vän blir rånad och sätter polisen i arbete, ökar BNP då?

  4) Begreppet investering används av vissa världsfrånvända politiker på ett helt bakvänt sätt. Att riva något, och hävda att det ökar BNP, är typisk feministisk miljöpartism. BNP kan alltså beräknas efter eget skön.

  Jag har en examen i nationalekonomi och finansiell ekonomi. Statistiska fiktioner på politiskt uppdrag sväljes ej. Det är fullt möjligt att en ökning av invandringen försett arbetsmarknaden på vissa platser med mer låglönefoder, men den har försett oss med utträngningsmekanismer från socialförsäkringar och har politiska kostnader för oss undersåtar. Ritad gubbe i turban framtvingar skattefinansierad livvakt. Vi stigmatiseras om vi invänder, vårt politiska system fjärmas från väljarna, ett extremistparti sitter i regering, hänvisande till falsk statistik, inget av de statsbärande partierna är riktigt regeringsdugligt. Hur ska affären ses som helhet? Bortsett från att den än så länge betalas av de svenskar som bor eller skulle ha bott i Fittja och liknande.

  Det finns självklara metoder. Sluta ge bidrag som överstiger lönen i Libyen, underkänn medborgarskap erhållna efter hot eller lögn, ge islam status som fientlig religion, vilket den är. Sy in och förvara marockanska gatugangsters enligt speciallagar. Allt är otänkbart, majoritetssamhället håller fast vid illusioner från 1974.

 7. Ulf skriver:

  Varför skall skutan vändas överhuvudtaget? Näringslivet vill ha invandring, nationalekonomer och statistiker anser att massinvandring är nödvändig för vårt lands ekonomiska tillväxt. Då är det ju inte så konstigt att politikerna fortsätter med den generösa invandringspolitiken.

  Här är presenterar en nationalekonom en rapport om de viktigaste faktorer som gör att vissa kommuner hamnar i en ekonomisk och social kris. Invandringen är inte en av de faktorerna.

  https://www.svt.se/nyheter/invandrarna-fa-i-manga-problemkommuner

 8. CeDe skriver:

  Det räcker inte att bevisa att jorden är rund för vissa är den ändå fortfarande platt.

 9. Från Graven skriver:

  Ulf

  Det där är en politisk partsinlaga – inte en oberoende nationalekonoms analys.

  Är detta verkligen grunden för dina lösryckta påståenden?

 10. Jor-El skriver:

  Mitt tips är att när vi om några år framåt i tiden med lite distans tittar tillbaka på 2010-talet så tror jag det kommer betraktas som samma ekonomiska galenskap som nästan höll på att ge oss ’löntagarfonder’ på 80-talet.
  Ebberöds Bank, dopad med ideologiskt högmod.

 11. Ulf skriver:

  Hade verkligen planerna på löntagarfonder något stöd bland ekonomer? Jag har ganska dimmiga begrepp om hur löntagarfonderna diskuterades i början av åttiotalet men jag har inga minnen av att forskarvärlden ställde sig bakom fonderna.
  Kanske kan du “Jor-El” upplysa mig på den punkten?

 12. Per skriver:

  Ulf
  Du svarar mig angående mitt påpekande att jordens befolkningsökning måste ses som ett mycket allvarligt fenomen för den fortsatta miljöförstörelsen (och klimatförändringen i den mån denna påverkas av människans aktiviteter):

  “Signaturen “Per” ställer den befogade frågan om varför inte befolkningsexplosionen längre ses som ett trängande problem.
  Svaret är att födelsetalen sjunker i nästan alla länder utanför Afrika vilket gör att den tidigare oron för att världen skulle drabbas av en okontrollerbar befolkningstillväxt med vidhängande fattigdom inte längre känns aktuell.
  Dagens forskare är mer oroade över de problem som en åldrande och ständigt krympande befolkning kommer att innebära för majoriteten av världens länder.”

  Jag tittade lite snabbt på siffrorna över “works population growth/ourworldindata.org”. Vad man där säger är att den procentuella ÖKNINGSTAKTEN har minskat sedan toppåret 1962, då den låg på ca 2% ökning per år och att ökningstakten sakta sjunker under detta århundrade. Men jordens befolkning beräknas att fortsätta öka i absoluta tal från dagens dryga 7 miljarder till ca 12-13 miljarder år 2100. Under de närmaste ca 80 åren blir alltså den ökningen ca 70-80%. Dvs inte så långt från en fördubbling!
  Att man i miljödebatten och de som driver den alarmistiska debatten om klimatförändringen inte tar upp denna utveckling, den mycket stora befolkningsökningen som väntas under detta århundrade, är för mig obegripligt. Om klimatalarmisterna ska kunna tas på allvar så måste man ju i det lägret förespråka ett stopp för befolkningsökningen, och egentligen föra fram en målsättning om en befolkningsminskning under vårt nuvarande århundrade!
  (Med reservation att min amatörmässiga och snabba faktagranskning kan ha några felaktigheter)

 13. Från Graven skriver:

  Noterar att Ulf duckat för frågan om majoriteten av nationalekonomer.

 14. Ulf skriver:

  Jag tror att du har rätt i dina beräkningar Per men det verkar inte som om forskarna ser denna fördubbling av jordens befolkning som ett stort problem.

  En förklaring kan var att forskarsamhället anser att alla dessa människor kan försörjas och åtnjuta en västerländsk levnadsstandard utan att jordklotets resurser tar slut.

  Onekligen ett mycket positivt scenario och jag hoppas innerligen att forskarna har rätt!!

 15. CeDe skriver:

  Ulf, en fördubbling leder till en fyrdubbling till en åtta….. osv. Självfallet måste födelseantalen begränsas så snart som möjligt. Inte bara för matens skull utan den miljöpåverkan det innebär.

 16. Ulf skriver:

  Uppenbart så delar inte forskarna “CeDes” oro för en framtida okontrollerbar befolkningsexplosion.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Population_growth#Into_the_future

 17. Per skriver:

  Ulf
  Du är verkligen en obotlig optimist. Inga problem. Som inte går att lösa.
  För mig verkar det som att en stor del av “forskarsamhället” har en politisk bias.
  Det verkar vara politiskt inkorrekt att slå ned på de höga födelsetalen i Menaländerna. Därmed faller ju mycket av deras trovärdighet även i klimatpolitiken. Om det är okey att Afrikas befolkning fördubblas på 50 år, om de inte ser detta som en miljökatastrof så vet inte jag var logiken finns i den av FN styrda internationella miljöpolitiken. Dessutom leder det till en politisk/social/ekonomisk katastrof för Europa genom fortsatt massinvandring från Afrika/Menaländerna. Merparten av migranterna kommer inte att vara/bli anställningsbara i ett högteknologiskt/högproduktivt näringsliv. Islamiseringen kommer också att eskalera.

 18. CeDe skriver:

  Inom islam är barnbegränsning otillåten, så där är expansionen okontrollerbar. Men det kanske är marginellt för dina experter, Ulf!

 19. CeDe skriver:

  Och Sverige är ju extra lockande med sina höjda flerbarnstillägg.

 20. Jor-El skriver:

  Så samma ”forskarsamhälle” som idag belägger oss med djup klimatångest och varningar om jordens överutnyttjade resurser skulle alltså inte se några problem med en fördubblad befolkning i framtiden, som dessutom förväntas åtnjuta västerländsk levnadsstandard?
  Jisses, där försvann logiken ut genom fönstret…

 21. Ulf skriver:

  Jag håller delvis med dig “Jor-El” men samtidigt så går det inte att förneka de enorma framsteg när det fäller materiella framsteg som sker i Kina och Indien men också under de senaste åren i Afrika.
  Kanske är du liksom jag uppvuxen på sjuttio eller åttiotalet när svenskarna matades med olika teorier om hur världen skulle gå under i världssvält och fattigdom.
  Uppenbart var de teorierna inte byggd på vetenskaplig grund, ibland överträffar verkligheten dikten!!

 22. Ulf skriver:

  In english please “CeDe”. You can´t limit yourself to texts written in Swedish 🙂

 23. Per skriver:

  Ja är det inte fantastiskt konstigt/ologiskt att den stora befolkningsökningen Menaländerna/Afrika som prognosticeras för decennierna framåt inte verkar nämnas i av etablissemangets politiker, forskare, journalister samtidigt som man ringer i alla alarmklockor vad gäller miljöförstöring och klimatförändringen? Det är någonting som är helt galet här! Bland dessa finns det ingen (som jag märkt) som slår alarm, för fram allvarlig kritik, t.ex. när en islamist som Erdogan riktar en uppmaning till alla muslimska kvinnor att (av islams politiska expansionistiska skäl) skaffa sig typ minst fem barn. Osv. Den intellektuella och politiska nivån hos västvärldens etablissemang är förskräckande låg.

 24. CeDe skriver:

  Den uppmaningen sker ständigt i de bidragstagande moskéerna i Sverige utan att någon reagerar.

 25. Ulf skriver:

  Varför skulle någon reagera “CeDe”? Sverige behöver fler barn!

 26. CeDe skriver:

  Det tror jag inte alls för då skulle man underlätta för de arbetande småbarnsföräldrarna.

 27. CeDe skriver:

  Man ser inte många heltidsarbetande svenska mammor med fem, sex ungar i släptåg.

 28. Ulf skriver:

  Per tycker det är ologiskt att inte politiker reagerar på den snabba befolkningstillväxten i Afrika och vissa länder i Mellanöstern.

  Förklaringen till denna passivitet är med största säkerhet den att ekonomer och politiker ser Afrika och Mellanöstern som en resurs när det gäller importen av arbetskraft till ett allt mer åldrande och glesbefolkat Europa.

  Angela Merkel lyckades lägga beslag på mer än en miljon nya medborgare 2015 och hade det inte varit för motståndet bland missnöjda tyskar så hade antagligen den öppna importen fortsatt i några år till.
  I Sverige så är asylinvandringen fortsatt hög utan att det väcker någon större uppmärksamhet i media eller den politiska debatten.
  Att invandringen gör Sverige till ett rikare och mer välmående land är helt enkelt ett axiom för både politiker, media, näringsliv och forskare.

 29. Från Graven skriver:

  lol!

  I andra trådar har Ulf visat att han inte förstår när man trollar med honom; Aspergers, eller liknande? Bryr mig egentligen inte då det är klart är att killen har en skruv lös.

  Den här tråden är på många sätt ganska underhållande då Ulf lyckats med konststycket att helt på egen hand fullt sysselsätta över fem vuxna och i övrigt fullt rationella personer utan att behöva backa upp sina påståenden mer än en enda gång – och den gången duckade han.

 30. Per skriver:

  Ulf

  Då skriver, med min inskjutna parentes:
  “Att invandringen (alltså den aktuella som helt domineras av, till största delen lågutbildade män från Menaländer) gör Sverige till ett rikare och mer välmående land är helt enkelt ett axiom för både politiker, media, näringsliv och forskare.”

  Tror du verkligen på denna utsaga, med mitt förtydligande? Vad menar du med rikare? Ur ekonomisk synpunkt? Eller mer socialt blandat/tudelat? Välmående vad menas med det? Också ekonomiskt, eller menar du tryggare, eller vad?
  Ditt resonemang saknar stringens/tydlighet!

  Vad gäller dessa grupper så tror jag det bland (kommunal)politiker blir en snabbt minskande andel som anser detta om ökad rikedom och välmående. Mainstreammedia och näringsliv är nog de som kommer att få en långsammast minskande andel som stödjer tesen om ökade rikedom/välmående. Bland samhällsforskare och ekonomer sjunker nog andelen som stödjer påståendet snabbast. Något axiom är det knappast för någon snart förutom en mindre grupp journalister på Aftonbladet, DN, och typ ETC. etc. Den som kommer att hålla fast längst vid denna tes om ökad rikedom/välmående är nog du själv Ulf.

 31. Ulf skriver:

  Forumets reservantisemit “Från Graven” har här ovan presenterat ett inlägg helt vikt åt min ringa person.
  Det är onekligen intressant hur “Från Graven” så åskådligt, svart på vitt illustrerar hur en obildad xenofob tänker.

 32. Från Graven skriver:

  Spelar ingen roll, Ulf. I princip står du ensam här på forumet.

 33. Ulf skriver:

  Vad jag menar Per är ekonomiskt tryggare. Organisationen “Svenskt Näringsliv” påpekar ständigt hur viktigt det är med en stor invandring. Nordea publicerade nyligen en rapport där just asylinvandringen ansågs var mycket lönsam. För några år sedan så publicerade Riksbanken en rapport med i princip samma innehåll, Arbetsförmedlingen anser att Sverige behöver få in runt 60 000 nya arbetare per år . Sedan finns internationell forskning som även den ser asylinvandring som en vinst för det nya värdlandet.

  Du Per “tror” att kommunalpolitiker, representanter för näringslivet och andra aktörer inom media, forskningssamhället med mera kommer att ändra sig vad det gäller invandringens positiva inverkan på den svenska ekonomin men presenterar inga exempel. Det är inte heller det särskilt stringent 🙂

  Jag vill påstå att det är ekonomernas, demografernas och statistikernas forskning runt asylinvandringen som gör att politiker och journalister har en sådan positiva syn på invandring. Ett faktum som verkar provocerar många här på Vilks.net.

 34. Ulf skriver:

  Om du tror att det stör mig “Från Graven” då är du ännu dummare än jag trodde 🙂

 35. Från Graven skriver:

  Självklart stör det dig inte. Det ligger i själva definitionen av “knäpp”.

  Men knäpp eller ej: åtminstone en källa hade varit på sin plats till något av dina otroliga påståenden.

  Fast, det kanske är svårt att hitta en källa som backar upp det du skriver:
  En förklaring kan var att forskarsamhället anser att alla dessa människor kan försörjas och åtnjuta en västerländsk levnadsstandard utan att jordklotets resurser tar slut.

 36. Ulf skriver:

  Du “Från Graven” försöker delta i en diskussion om ett ämne som du helt saknar kunskaper i, därav din förvåning över vad jag skriver i mina inlägg.
  Det är inte första gången och antagligen inte den sista.

  Istället för argument baserade på fakta och logiskt resonemang använder du dig av personangrepp och oförskämdheter. Ett beteende som verkligen är utmärkande för en knäppskalle!

 37. Från Graven skriver:

  Jamen, ge en källa då 🙂

 38. Inge skriver:

  Offentlige rapporter viser at innvandringen, først og fremst fra Afrika og Asia, bidrar til å svekke offentlige finanser i Norge. Hver innbygger må betale 10 000 kr. mer i skatt. http://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/betydningen-for-demografi-og-makrookonomi-av-innvandring-mot-2100

  Kanskje de økonomiske lovene virker annerledes i Sverige?

 39. Per skriver:

  Ulf
  Om vi bortser från islamiseringen, klankulturens utbredning, hederskulturen utbredning, en våldsammare kriminalitet osv. – och enbart ser det strikt samhälls-/nationalekonomiskt – hur skulle den s.k. asylinvandringen, dvs. migrationen från Menaländerna kunna vara lönsam för samhället, öka välståndet osv. när det enligt en vanlig beräkning tar 7-10 år innan hälften av migranterna kommer i arbete? Dessutom hur definieras arbete/sysselsättning? Andelen är nog mindre än hälften som har ett samhällsekonomiskt produktiv konkurrenskraftig/ kvalitativ heltidssysselsättning. En stor andel av migranterna försörjs ju snarare än bidrar till försörjningen.
  Dessutom hinner de inte på detta korta yrkesliv inte tjäna in tillräckligt för sin egen pension. … Matematiken ser inte bra ut.

 40. Per skriver:

  Obligatorisk hemläxa för Ulf
  är att läsa denna artikel två, nej fem ggr.:
  https://ledarsidorna.se/2017/12/efter-samhallskontraktet-ulstermodellen/

 41. SSAB skriver:

  I boken Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt (1889), finns citatet : Was mich nicht umbringt macht mich stärker

  Ett mer aktuellt citat: Wir schaffen das

  Sverige kommer som alltid ut starkare efter svåra kriser och påfrestningar.

  God fortsättning!

 42. Per skriver:

  SSAB
  Du har retirerat till önsketänkande, utan saklig grund.
  Dessutom, historien upprepar sig inte om förutsättningarna är annorlunda än tidigare.

 43. Ulf skriver:

  Tack Per för länken till artikeln om klaner på “Ledarsidorna”. Erik van der Heegs artikel verkar till största delen vara baserad på en krönika av Torben S. Hansen. Han kallas historiker av Erik men jag har tyvärr inte kunnat googla fram några mer precisa uppgifter om Torbens akademiska meriter.

  Förutom att vara historiker så tycks Torben anse sig vara antropolog, kriminolog och statsvetare. Det är bara för mycket 🙂

  Svepande påstående om brottsligheten i Danmark, familjestrukturer och kriminalitet som inte stöds av några referenser till vetenskapliga texter eller andra källor överhuvudtaget går inte att ta på allvar. Visst finns det klaner i vissa delar av världen och säkerligen finns det grupper av invandrare som lever i klanstrukturer i Danmark och Sverige. Men Eriks generaliseringar kombinerat med bristen på källor blir helt enkelt inte trovärdiga.

  En av de som kommenterat Eriks artikel hoppas att någon politiker skall läsa den. Om någon politiker verkligen läser artikeln så kommer säkert hen att skaka på huvudet och istället googla fram Riksbankens rapport från 2015 som just har noter och källangivelser, har man inte det så är det svårt att bli tagen på allvar.

  http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2015/151028/rap_ppr_ruta1_151028_sve.pdf

 44. Från Graven skriver:

  Torben S. Hansen
  Lektor Emeritus
  Köpenhamns universitet

  Han har ju i alla fall mer akademiskt på fötterna än vad du har Ulf.

  För övrigt, saxat ur den rapport du själv hänvisar till:

  Men det råder fortfarande stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan svensk- och utlandsfödda (se diagram 4:16). Sysselsättningsgraden bland samtliga utlandsfödda har visserligen återhämtat sig till ungefär samma nivå som före finanskrisen 2008–2009, men för personer som är födda utanför Europa har sysselsättningsgraden legat förhållandevis stilla strax under 55 procent de senaste åren

  samt

  Att invandringen nu ökar kraftigt på kort tid innebär att etableringen på den svenska arbetsmarknaden riskerar att ta ännu längre tid framöver. Situationen är exceptionell och innebär en stor utmaning för ett, i dagsläget, underdimensionerat svenskt mottagningssystem.

 45. Från Graven skriver:

  Man tackar för länken, Ulf.

  Den vederlägger nämligen dina egna teser.

 46. Ulf skriver:

  Till Inge.

  Den svenska riksbanken ansåg i en rapport från 2015 att asylinvandring är lönsam på kort sikt för Sverige och även på längre sikt om flyktingarna kan utbildas och sysselsättas.
  http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2015/151028/rap_ppr_ruta1_151028_sve.pdf

 47. Från Graven skriver:

  Från rapporten Ulf länkar till

  http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2015/151028/rap_ppr_ruta1_151028_sve.pdf

  Men det råder fortfarande stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan svensk- och utlandsfödda (se diagram 4:16). Sysselsättningsgraden bland samtliga utlandsfödda har visserligen återhämtat sig till ungefär samma nivå som före finanskrisen 2008–2009, men för personer som är födda utanför Europa har sysselsättningsgraden legat förhållandevis stilla strax under 55 procent de senaste åren

  samt

  Att invandringen nu ökar kraftigt på kort tid innebär att etableringen på den svenska arbetsmarknaden riskerar att ta ännu längre tid framöver. Situationen är exceptionell och innebär en stor utmaning för ett, i dagsläget, underdimensionerat svenskt mottagningssystem.

 48. Ulf skriver:

  Vilka teser?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.