2394: Det skulle ha kunnat vara så

Fake News, har jag hört, skall man akta sig för. Men det finns undantag. Om sådana nyheter tjänar det som betraktas som en god sak, kan de passera. Det kan dock bli problematiska protester.

Invandrarnas utbildningsgrad har varit en uppmärksammad fråga under flera år. De tidigare rapporterna kunde meddela en hög utbildningsgrad men det visde sig alltså vara Fake News. Statsministern har dock inte avvikit från den ursprungliga linjen något som Anna Dahlberg (Expressen) kommenterade.

Och i provinserna kan det bli ännu lustigare. Idag kom det en Västervikshistoria. Alla fakta bör inte läggas fram och även om det är officiell statistik kan den ifrågasättas. De källkritiska problemen tätnar.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

81 svar på 2394: Det skulle ha kunnat vara så

 1. Ludvig K skriver:

  Fejknyheter nästan varje dag nu…
  Exempelvis i följande text:
  https://www.svt.se/kultur/bok/hard-internationell-kritik-mot-bokmassan

  ”Kulturambassadörerna menar att Bokmässans ställning i frågan är ’djupt problematisk’ och att de åsikter som torgförs av Nya Tider är olagliga i flera av de undertecknandes hemländer.”

  Vore intressant att veta vilka…

  Även följande kommuniké väcker en del frågetecken…
  http://www.regeringskansliet.se/artiklar/2017/02/fakta-om-migration-och-kriminalitet-i-sverige/

  Dags att dra fram Orwell och Koestler igen och läsa dessa noga.

 2. Jor-El skriver:

  Prognoserna om det förutsedda kompetensregnet verkar vid närmare granskning överdrivna. Klimatförändringarna?

  https://pbs.twimg.com/media/DDWIx7MXYAEmvX6.jpg:large

 3. Jan skriver:

  Fake och fake, så länge man kan slå mynt av det så spelar det ingen roll vad det är. Pengar luktar inte och har ingen moral

  http://projectveritas.com/video/american-pravda-cnn-producer-says-russia-narrative-bullsht/

  Jan

 4. Ulf skriver:

  Att Dan Nilsson inte litar på det som står i Massutmaningen kan nog bero på den allvarliga kritik som riktats mot boken. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6630024

  I en annars mycket välvillig recension av Massutmaningen i Expressen av Johan Anderberg så konstaterar recensenten att Tinos beskrivning av Malmös ekonomiska problem helt enkelt inte stämmer.

  Det finns alltså all anledning att ta de uppgifter som presenteras i Tinos bok med en rejäl nypa salt.

 5. Lars Vilks skriver:

  Du vill så gärna Ulf. Du hittar någon kritik och med det fyndet vill du misstänkliggöra Tinos bok. Svårigheten att komma åt den är att han använder sig av offentlig statistik. För övrigt har Tino bemött den kritik du nämner.

 6. Ulf skriver:

  Om jag förstod Jerzy Sarnecki rätt så använder sig Tino av just sådan statistik som passar honom vilket inte är förbjudet. Problemet är att Tino menar att de slutsatser han drar av detta subjektiva urval av offentlig statistik utgör en vetenskaplig sanning.

  För några år sedan kom Tino i polemik med Dick Harrison om det tyska inflytandet och immigrationen till Sverige under medeltiden. I det fallet var Tino uppenbarligen helt enkelt okunnig om den aktuella forskningen i ämnet. Tino försökte uppenbarligen debattera ett ämne han inte behärskade.
  Här är Dick Harrisons svar som belyser detta pinsamma faktum: http://blog.svd.se/historia/2015/01/04/en-kommentar-om-invandringsdebatten/

  Meningen med mina inlägg är inte att bevisa att Tino har fel. Jag vill bara visa att hans slutsater har rönt allvarlig kritik från experter på de ämnen som Tino försöker diskutera men som ligger utanför hans eget forskningsfält.

 7. Lars Vilks skriver:

  Du har dragit den med Harrison förr. Som du kan se i Tinos bok behandlar han saken igen och som jag kan se med fullgoda källor. Resultatet blir detsamma. tidigare invandringar kan inte jämföras med dagens. Det är inte särskilt förvånande.

 8. CeDe skriver:

  För Ulf gäller det inte fullgoda källor utan som alltid hans egen politiska hemvist.

 9. Ulf skriver:

  Det handlar inte om att jämföra medeltidens invandring med dagens utan att Tino ibland uppenbarligen skriver om sådant han inte är insatt i.
  Tinos huvudkälla verkar vara ett inslag i vetenskapsradion från 2008 där Per Sidén berättar om det tyska inflytandet i städerna.
  Att tyskar verkade utanför städerna tas inte upp i programmet. Antagligen är det därför som Tino hävdar att tyskarna inte bodde på landet vilket strider mot all historisk forskning.

 10. mohammad skriver:

  Sin vana trogen bygger Vilks halmgubbar och avfärdar argumenten med lättsamma påståenden utan att utveckla den egna argumentationen – förhäxad av Tinos bok då urvalet av ”offentlig statistik” passar honom som hand i handske…

 11. CeDe skriver:

  Vi bryr oss inte om Ulf. Han är otillförlitlig och ointressant.

 12. pöbeln skriver:

  Vi bryr oss inte om CeDe. Hen är otillförlitlig och ointressant.

 13. Ulf skriver:

  För de som tvivlar på det tyska inflytandet på det svenska samhället, kulturen och språket under medeltiden så rekommenderar jag varmt ”Signums svenska kulturhistoria: medeltiden”.

 14. CeDe skriver:

  Skulle det ge oss någon tröst åt dagens problematiska invandring…?

 15. Lars Vilks skriver:

  Det finns ingen anledning att betvivla det lika lite som det franska inflytandet under 1700-talet och det amerikanska under 1900-talet.

 16. Ulf skriver:

  Det handlar om Tinos trovärdighet ”CeDe”.
  Varför väljer Tino att polemisera mot en professor i historia som till på köpet är en expert på medeltidshistoria när Tino själv saknar elementära kunskaper i ämnet?

  Svaret kan bara bli att Tino helt enkelt saknar självinsikt och gärna tar en fight i ämnen som han dåligt insatt i.
  Jag skulle vilja påstå att Jerzy Sarnecki i radioinslaget jag länkade till här ovan gör ungefär samma analys av de delar av ”Massutmaningen” som handlar om brottsligheten i dagens Sverige.

 17. pöbeln skriver:

  I en annan del av verkligheten, där kan det se ut så här:
  https://www.youtube.com/watch?v=NJ0Nr3OxCVI

 18. CeDe skriver:

  Du är rörande, pöbeln. Men det är också på grund av tidigare generationers aningslöshet och naivitet som det överhuvudtaget har uppstått områden som utanförskapsområden. Att vara snäll är bra men det räcker inte hela vägen fram.

  Sverige har med sin politik triggat människor hit. Allt blev dock ej rosenrött för alla.
  En kedja är inte starkare än den svagaste länken.

 19. CeDe skriver:

  Och den svenska naiviteten fortsätter. CSN-bidrag ges för utbildning vid Medina universitetet i Saudiarabien. Endast muslimska män får studera där.
  2,5 miljoner har under senaste fem åren betalats ut till svenska studenter som sedan återvänder till Sverige som missionärer för den mest hårdföra tolkningen av islam.

 20. Ulf skriver:

  Naturligtvis så ser jag Jerzy Sarnecki som mer trovärdig än Tino när det gäller kriminologi.
  Att Tino som uppenbarligen inte är insatt i ämnet kallar Jerzys påståenden befängda och utan empiriskt stöd är onekligen ett präktigt självmål av Tino. Det är ju Tino som presenterar teorier om den tyska invandringen till Sverige utan empirist stöd och som kritiserar en professor i kriminologi utan att ha tagit del av de teorier som professorn bygger sina teorier på.

 21. CeDe skriver:

  Tino har aldrig utgett sig för att vara kriminolog. Tino är ekonom och statistiker.
  Jerzys är kriminolog men han kan inte räkna.

 22. Ulf skriver:

  Tino Sanandaji skriver onekligen märkliga saket på sin facebook. I det här inlägget påstår han att Sveriges befolkning inte skulle minska om invandringen till vårt land upphörde: https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153219289448231:0

  Den som läser Tinos inlägg får lätt intrycket att hans påståenden har stöd av statistiker och demografer men så är inte fallet. I SCB:s publikation” Sveriges befolkning 2009-2060 ”
  (Demografiska rapporter 2009:1) på sidan 16 står uttryckligen: ”Utan invandring minskar befolkningen”. Sedan följer ett längre resonemang men av texten framgår att det är Lena Melins påståenden som stöds av forskningen och inte Tinos.

 23. CeDe skriver:

  Tino har helt rätt. La man alla pengar som invandringen kostar på att underlätta för barnfamiljer så skulle den svenska nativiteten öka med rekordfart.

 24. Ulf skriver:

  Tino menar att han kan mer om historia än historiker och mer om kriminalitet än kriminologer. Jag vet tillräckligt mycket om historia för att se svagheterna i Tinos resonemang om det tyska inflytandet i Sverige under medeltiden men jag är inte tillräckligt insatt i kriminologi för att bedöma Tinos påståenden om brottsligheten i Sverige.

  Det stora problemet med Tino är egentligen inte hur mycket rätt eller fel han har i sakfrågan utan hans uppenbara oförmåga att använda en vetenskaplig metod när han försöker diskutera olika ämnen som ligger utanför hans eget forskningsområde.
  Det är onekligen märkligt att en person med så lång erfarenhet av forskning som Tino väljer att argumentera så slarvigt och ibland helt enkelt ovetenskapligt.

 25. CeDe skriver:

  Det är som alltid resultatet som räknas!

 26. CeDe skriver:

  Att lyckas få tyst på Ulf är en framgång!

 27. Lars Vilks skriver:

  Det är naturligtvis inte fråga om vem som kan vad. Både i forskning och i debattinlägg är det synnerligen vanligt att man talar utanför sitt egentliga gebit. Det är nödvändigt när det handlar om mera översiktliga ämnen. Man hanterar detta genom att använda sig av tillförlitliga källor. Harrison tar i den artikel du hänvisade till för sig utan några sådana källor när han diskuterar ekonomi och invandring. Han sväljer också skrönan om syriernas utbildningsnivå (en hårdhänt granskning av Harrison art gjort av Arnstberg: https://morklaggning.wordpress.com/2015/01/01/tricky-dick/ ) . Det han diskuterar med Sanandaji handlar om vad som landsbygd. Tyskarna fanns inte enbart i städerna utan även i bruksorterna. Så frågan gäller om bruksorter skall ses som tätbefolkade områden eller räknas som landsbygd. I sin bok Massutmaning har Tino preciserat sitt resonemang och redovisar också sina källor. Angående hans inlägg mot Jerzy är det inte fråga om att vara expert på kriminologi utan om en enkel metodfråga som Jerzy ignorerar, förmodligen av ideologiska skäl.

 28. Ulf skriver:

  Mitt inlägg om handlar främst om hur Tino Sanandaji i sitt resonemang om det tyska invandringen antagligen medvetet vilseleder den som utan historiska förkunskaper läser hans text och att den ”källa” som Tino hänvisar till egentligen inte alls stödjer Tinos påståenden. Att diskutera resten av Dick Harrisons artikel och om han har rätt eller fel i sitt resonemang om vinsterna med invandring blir nog inte särskilt konstruktivt.
  Det jag vill diskutera är om det går att lita på det förmenta vetenskapliga resonemang som Tino presenterar i sina texter.

  När det gäller Tinos påstående på facebook om att Sveriges befolkning inte skulle minska om invandringen upphörde så presenterar Tino en ”källa” som förefaller stödja hans resonemang. Men som den uppmärksamme läsaren ser i den rapport jag citerade så har Tino inget vetenskapligt stöd för sina påståenden.

  I en artikel från 2013 så visar Michael Nordberg och Fredrik Segerfeldt hur Tino systematiskt använder ”källor” som enligt Tino stödjer hans påståenden. När Michael och Fredrik kontrollerade dessa källor så visade det sig att de inte alls stödde Tinos resonemang.

  Det förefaller alltså som om att Tino har utvecklat en ovana att ange källor som egentligen inte är relevanta för eller ibland även motsäger de påståenden som Tino presenterar. Dan Nilssons tvivel på Tinos trovärdighet kan väl därmed anses bekräftat!

  Länk till Fredrik och Michaels artikel: http://migro.se/slutreplik-till-tino-sanandaji-av-johan-norberg-fredrik-segerfeldt/

 29. CeDe skriver:

  Varför får inte skolan de resurser som krävs, varför får inte polisen de pengar de ber om, varför räcker inte pengarna till bättre åldringsvård, varför har vi inte råd med mer bemanning i sjukvården, varför måste Sverige fortsätta låna, varför varför varför, trots den lönsamma invandringen…??

 30. sl skriver:

  Tinos trovärdighet som ekonom och statistiker och ekonom är stor.

  Statistik kan enkelt manipuleras, i statistikens grundstatuter påminner den studenten om att den inte visar på kausalitet, vilket precis alla ignorerar. Ingen som hänvisar till statistik vet ens om att statistikerns metod, minsta kvadratmetermetoden, även kallat regression, inte äger att bevisa orsakssamband. Det är en enkel formel om samband mellan x och och y som bara visar på deras eventuella samvariation, men inte dess orsaker.

  Som vilken jycke som helst förstår spelar det roll vem man låter flytta in. Om det kommer tyska hantverkare och köpmän blir det ordning och produktion, om det kommer muslimer med frånstötande synpunkter på kvinnlig underkastelse och krav på husrum och mat så får man bråk på stan. Varför är någon förvånad? Varför jämföra liten men signifikant import av tysk knowhow för flera hundra år sen med storskalig import av i genomsnitt lågt utbildad och inavlad produkt av främmande religionskrig?

  På svenska kallas det att jämföra äpplen och apelsiner.

 31. Ulf skriver:

  Om det är något som 1900-talet borde ha lärt oss ”sl” så är det att tyskar knappast med någon slags automatik står för ordning och produktion. Du ”sl” verkar ha glömt bort angreppskrigen, folkmorden, slaveriet och det massiva sexuella våldet som tyskarna släppte loss i stora delar av Europa i mitten på förra seklet.

  Ändå så har tyskarna ändrat sig och nu är deras kultur så upplyst, demokratisk och human så det besinningslösa mördandet för drygt sjuttio år sedan verkar som en ond dröm.

  Den tyska historien lär oss att människor och kulturer kan ändra sig. Det gäller alla kulturer och inte bara den tyska.
  Det är något du borde ha i åtanke ”sl” .

 32. CeDe skriver:

  Tyskar står för ordning och produktion.

  Som uppvuxen i en känd stor botanisk trädgård i norra Stockholm kan jag stå för det.
  Varje år i slutet av mars kom det upp C:a 30 trädgårdselever från Tyskland och arbetade fram till slutet av oktober då de tackade för sig och bjöd på oktoberfest i en av packladorna. Det var ordning och reda med dessa hårt arbetande unga tyskar som trädgården inte hade klarat sig utan. Det varade under hela min uppväxt så det var inte någon enstaka grupp som utmärkte sig utan alla var av bästa arbetarkvalitet.

 33. CeDe skriver:

  Vidriga handlingar av ynkliga män, säger Löfven om sexövergreppen på Bråvalla.
  Men det är ju just dem som han bjudit in och så stark värnar om.
  I och för sig har han också sagt att tafsande är en svensk tradition.
  Kanske är det dags att entlediga den där mannen från sitt uppdrag.

 34. Ulf skriver:

  Varför inte läsa en handbok om europeisk nittonhundratals historia ”CeDe”. Du verkar ha missat ett och annat . 🙂

 35. sl skriver:

  Notera nu Ulfs debattteknik; min huvudpunkt var att statistik inte bevisar kausalitet, det ligger inherent i metoden. Ulf märker det inte ens, utan drar nazistkortet direkt. Ulf kommer inte ens på tanken att invändningarna mot statistik som metod kan vändas mot Tino. Det spelar ingen roll, Ulf förstår inte vad jag säger. Men Tino, som doktorerat i ämnet, förstår förstås vad han sysslar med, och har säkert försäkrat sig mot feltolkningar. Troligt är att Tino gjort avgränsade prognoser av begränsat värde av det slag man kan göra, men redan här har han förbrutit sig mot vänsterns tolkningsföreträde, och blir kallad rasist.

  Vilken är min andra huvudpunkt? Det beskedliga antal tyskar vi importerade för några hundra år sen var professionella, de höjde vår nivå. Hur fick Ulf alls in nazismen? Och är nazismen problemet? Nej, problemet är ISLAM, en antivetenskaplig arabimperialistisk krigarreligion med många obehagliga egenskaper vi ogillar och ändå storimporterar.

  Det här tricket, att själv välja ut en liten del av ett meddelande, och inte det viktigaste, sen lägga allt krut på det, och låtsas som att man har svarat, det är Ulfs standardmetod. Tyvärr kommer man inte framåt, utan står och stampar på stället, tills debatten går i spin. Då slipper man debatten om otrevliga saker, och kan lalla runt i vänsterland som om inget hänt. Vilket var meningen.

 36. Ulf skriver:

  Vad har statistik och kausalitet med mina inlägg om Tino Sanandajis metod att på ett missvisande sätt referera till källor eller forskning som han påstår stödjer hans resonemang?

 37. CeDe skriver:

  Jag kan bara utgå från min erfarenhet av de tyskar som jag lärde känna under 15 års tid.

  En bonus var att vi barn fick högsta betyg i ämnet tyska.

 38. Lars Vilks skriver:

  Du har inte visat att Tino missvisande refererar till källor och forskning. Angående Tyskarna och Harrison har han diskuterat detta i boken där han anger flera källor. Det finns ingen anledning att betvivla detta eftersom det inte är någon kontroversiell fråga. Tyskarna fanns inte på landsbygden och invandringen var mycket låg i procent räknat om man ser på total folkmängd. Där finns inget att hämta där hur gärna du än vill. Angående den kritik han har fått av Nordberg och Segerfeldt får man förstå att dessa herrar har en agenda och därför vill finna något att anmärka på. Forskare brukar referera till källor som stödjer deras ståndpunkter och frågan är om källorna är relevanta. Jag har svårt att tro att Tino skulle göra något misstag med det. Han har för övrigt svarat på kritiken. Och fråga om befolkningsökningen uppfattar jag som en rent formell historia, att Sveriges befolkning inte skulle minska utan invandring utan ha ett litet överskott. En helt annan sak är om det skulle vara tillräckligt.

 39. Ulf skriver:

  Till Lars.

  Vi får väl enas om att vi inte riktigt kan enas om huruvida Tino använder eller inte använder källhänvisningar och citat på ett systematiskt missvisande sätt.

  En sista fråga som jag dock inte kan låta bli att ställa är hur du kan mena att Sveriges befolkning inte skulle börja minska om invandringen upphörde. Har du någon statistiker eller demograf som du vill referera till?

 40. CeDe skriver:

  Det beror väl på hur man använder de frigjorda slantarna! Finns väl ingen statistik på det.

 41. Ulf skriver:

  Vilken toppenidé ”CeDe”. För de pengar vi sparar när invandringen upphör så köper vi naturligtvis barn i Afrika. Så löstes den gordiska knuten!

 42. CeDe skriver:

  För pengarna som vi sparar underlättar vi för barnfamiljerna: kortare arbetstid, möjlighet till längre betald barnledighet mm,mm. Det finns massor att göra för stressade småbarnsföräldrar. Det är bara viljan som fattas. Pengarna skulle ju finnas.

 43. CeDe skriver:

  Snyggt jobbat…Lars!

 44. Per skriver:

  Ulf förstår inte vad begreppet kultur står för. Det är brett och djupgående begrepp som utvecklas under lång tid, som en samhällsorganisation, med en viss utvecklingsnivå, social struktur, ekonomiskt system, kunskapsnivå osv.
  Även högtstående kultur kan under vissa historiska omständigheter drabbas av temorär kollaps eller ett diktatoriskt maktövertahande osv. Och sådana olyckor kan alla samhällstyper drabbas av, och lågt utvecklade samhällen löper ändå större risk att temporärt kollapsa, drabbas av diktatoriska övergrepp. T.ex i Afrika för inte så länge sedan, med etnisk rensning/ folkmord etc. Vad jag vill säga med detta lite amatörmässiga resonemang är att nazismen och liknande diktaturer är inget utmärkande för just den tyska kulturen, inte ens på 30-talet. Hade arbetarrörelsens olika grenar och liberaler varit förmögna att enas gentemot det fascistiska hotet som växte fram som en mindre del av den tyska samhällsprocessen så hade nazisterna aldrig kunnat ta makten. Det tyska stalinistiska kommunistpartiet vägrade att samarbeta med socialdemokratin, vilka man helt idiotiskt benämnde ”socialfascister”. Detta ledde till politisk handlingsförlamning och nederlag, lämnade en öppning för de fascistiska strömningarna att växa sig starka. De två arbetarrörelsepartierna har en mycket stor historisk skuld till nazismens maktövertagande! Idag agerar socialdemokratin på ett sätt (tillåter massinvandring av muslimer) som möjligen bäddar för ett islamfascistiskt maktövertagande i Västeuropa inom en inte allt för avlägsen framtid.

 45. CeDe skriver:

  Ulf har inget behov av att förstå. Hans drivs av en agenda vart den än driver honom.
  Det gör livet så mycket enklare – inget onödigt tankearbete. En underkastelse som kan liknas vid en religion.

 46. Ulf skriver:

  Först och främst ett stort tack till dig Lars för att gjorde dig besväret att lägga upp länken till den publikation som Tino använder som källa för sitt påstående om att Sveriges befolkning inte skulle börja minska om invandringen upphörde.

  På sidan 60 så konstateras det att, citat: ”Mellan 20 och 30 års ålder har utrikes födda kvinnor i genomsnitt något fler barn än Sverigefödda kvinnor. Vid 40 års ålder har de
  Sverigefödda kommit ikapp och både inrikes och utrikes födda
  kvinnor uppnått 1,9 barn i genomsnitt”.

  1,9 barn per kvinna är inte tillräckligt för att undvika en demografisk utveckling som till slut resulterar i att befolkningen börjar minska.

  Det är just därför som författarna till rapporten ”Sveriges befolkning 2009-2060 ” på sidan 16 konstaterar att ”utan invandring minskar befolkningen”. https://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0401_2009I60_BR_BE51BR0901.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.