2315: Mot höstens biennaler

Curatorerna håller fortfarande utställningarna i strama tyglar. Och ännu har konstvärlden inte något bättre att tillgå som aktuell värdemätare än biennalen. Om en dryg månad skall en svensk curator i elden, Maria Lind skall curatera Gwangjubiennalen i Sydkorea. Den här biennalen har erövrat en plats i samtiden som imponerande och resursrik. Samtidigt får man tillägga att den, likt praktiskt taget alla asiatiska biennaler, inte har något större inflytande utan mest är en uppvisning av det som redan visats i västvärlden.
Hur kommer det då att gå för Maria Lind? Kraven är inte alltför stora och Lind är en erfaren curator. Dessutom kan man räkna med att det blir en biennal med politisk profil. En garanti för att det skall gå vägen kan man ana i hennes toppning av laget med Hito Steyerl (159), Anton Vidokle (2283 – Vidokle är dock i första hand curator och skapare av bland annat e-flux journal)) och Raqs Media Collective (406).

Linds tema för utställningen är The Eighth Climate (What Does Art Do?). ”Det åttonde klimatet” är hämtat från den esoteriska geografin och det är helt i sin ordning att söka en sådan utgångspunkt. Men sedan har vi problemet hur man landar detta i den praktiska hanteringen. Ty curatorn skall i regel förmedla en mera handfast vara. Lind tänker sig en koppling till den globala uppvärmningen vilket förefaller mig vara en lite väl tillrättalagd lösning. Tyvärr blir det ännu värre när Lind ägnar sig åt en gammal föreställning om konsten som mystisk seismograf. Hon tänker sig konstens kapacitet som siare av framtiden. Detta, menar Lind, är varken konst för konstens skull eller konst som nyttighet. Hon har förstås rätt i det men det hjälper föga, konsten som ”före sin tid” är en hopplöst romantisk idé. Den enda sanning som kan återfinnas i den tanken är att konst förmår att skapa en konst som konstvärlden understundom måste ha lite tid på sig för att acceptera.

Ett något oväntat uppslag som Lind tar med sig till Gwangju är Jättebjörnlokan genom ett projekt av Ingela Ihrman. Man kan förstå vad som lockar. Jättebjörnlokan är en icke önskvärd invandrare som kan “hota befintlig biologisk mångfald och orsaka socioekonomiska skador”.

Frågan är dock hur användbar metaforen Jättebjörnlokan kan vara. Lind vill i varje fall veta
”Vilka berättelser skapas kring de besvärliga arterna, kring skadedjuren och ogräset?”

Men det är möjligt att konstvärlden kan fascineras av Jättebjörnlokan. Det lär i varje fall vara biennaldebut för detta fenomen.

Gwangjubiennalen
Jättebjörnlokan

Det här inlägget postades i Biennaler. Bokmärk permalänken.

142 svar på 2315: Mot höstens biennaler

 1. Ulf skriver:

  Klarsynt av dig Ludvig.

 2. Ludvig K skriver:

  Till och med en gris kan ju förstå att när Sverigedemokraterna gör valda uttalanden om charkuteribranschen så är det fara och färde.

  Men befinner man sig där solen aldrig når och kanske livnär sig på jordärtsskocka kan det för all del vara svårt att se nyanserna.

 3. mohammad skriver:

  I kontexten av djurens rätt till ett liv fritt från lidande, vill jag ställa halal- och koscherslakt som ett utslag av sinnesrubbad religiös rituell fanatism, fullständigt ovärdigt ett civiliserat samhälle.

  Härtill vill jag lägga alla djurs rätt till sitt eget livslopp – djuren skall leva – inte slaktas…

 4. CeDe skriver:

  Där är vi äntligen överens, mohammad: ”…halal-och koscherslakt som utslag av sinnesrubbad religiös fanatism, fullständigt ovärdigt ett civiliserat samhälle.

  Stor kram för ditt uppvaknande!

 5. Från Graven skriver:

  Hurra! mohammad tar ställning för det rätta och rimliga (och det har hänt ett par gånger förut).

  ALL djurskötsel skall vara värdig djuren, inte endast kosher och halal. Men det finns heller inga skäl till att kosher och halal skall undantagas!

  Ännu bättre vore det om slakt kunde upphöra helt. Världens resurser räcker längre om vi slutar att odla grödor endast för att ge till djur som vi sen slaktar och äter upp. Ät grödorna direkt så kan vi föda fler och minska svält.

 6. Ulf skriver:

  Har du ” Från Graven” läst intervjun på SKMA:s blogg där Aron Verständig uttalar sig om Sverigedemokraternas politik?

 7. Ulf skriver:

  Så du CeDe menar att judendomen är sinnesrubbad och inte passar in i ett civiliserat samhälle. Har du verkligen tänkt igenom den kommentaren CeDe?

 8. Från Graven skriver:

  Ulf, du har ju klart och tydligt tagit ställning emot djurskyddet i samband med religiös slakt. Flera gånger.

  Nu försöker du i vanlig ordning blanda bort korten.

  Jag är inte socialkonservativ. Sverigedemokraternas politik intresserar mig lika lite som vänsterpartiets. Gå någon annanstans med dina ständiga patetiska försök att utmåla meningsmotståndare som rasister och antisemiter.

 9. Från Graven skriver:

  Men för all del, för att göra dig glad läste jag bloggen och hittade då fdöga förvånande det här:

  Under senare decennier har en förstärkt antisemitism även kunnat noteras i arabiska och muslimska länder. Denna strömning har många orsaker. Även om judar under medeltiden mötte betydligt större tolerans i den muslimska världen jämfört med det kristna Europa, förekom i den muslimska världen också förakt och diskriminering gentemot judar. Under slutet av 1800-talet introducerades europeisk antisemitism av framför allt kristna församlingar i Mellanöstern. Efter första världskriget och i och med ökningen av judisk invandring till Palestina fick vid sidan av motstånd mot det sionistiska projektet (strävan efter att bilda en judisk stat) även politisk antisemitism större spridning. …

  …Den legitimitet och utbredning som antisemitismen fått i arabiska och vissa andra muslimska stater bör förstås mot bakgrund av bristen på demokrati och yttrandefrihet och närvaron av auktoritära eller totalitära regimer i denna del av världen.

  …Med den politiska islamismens framväxt har judefientligheten i den arabiska och muslimska världen givits en allt mer religiös färgning. I radikal islamistisk ideologi och propaganda utgör antisemitism ett centralt inslag. Även vissa muslimska grupper i Europa och andra delar av världen påverkas av denna utveckling.

  Det är så man vill gråta över hur dum människan i allmänhet, och Ulf i synnerhet, kan vara inför det totalitära!

 10. Ulf skriver:

  ”Från Graven” verkar inte vilja dela med sig av sina tankar och reflektioner när det gäller intervjun med Aron Verständig. Undrar varför 🙂

 11. Från Graven skriver:

  posta länken så skall jag läsa

 12. Ulf skriver:

  Det är väl tillfälle att binda ihop notisen om jättelokan med diskussionen i detta forum om hur religösa minoriteter behandlas i vårt land.
  Flera skribenter har i denna tråd flera gånger återkommit till att varken judiska traditioner eller jättelokan hör hemma i Sverige. Båda företeelserna strider mot vad många anser var en svensk norm och identitet

  Argumenten är desamma, rationella och klara. Jättelokan är giftig och måste därför försvinna. Skäkting strider mot Sveriges närmast världsunika lagar runt rituell slakt och därmed även föreställningen att svenskar är världens största djurvänner (undantaget vargen) . Att dessa lagar infördes på trettiotalet och att de avskaffades i större delen av Europa efter Hitlertysklands fall 1945 är något som gärna glöms bort i debatten.

  Det tredje största partiet i Sverige vill gå längre, de vill även förbjuda import av kosherkött samt omskärelse av nyfödda pojkar.
  Följden skulle naturligtvis bli att många svenskar med judisk identitet skulle lämna Sverige. Men det tycks inte uppröra varken media eller allmänhet som tycks anse att Sverige skulle klara sig bra utan både judar och jättelokor.

 13. Från Graven skriver:

  Ulf skriver: 2016 2 augusti kl. 17:24

  Det tredje största partiet i Sverige vill gå längre, de vill även förbjuda import av kosherkött samt omskärelse av nyfödda pojkar.

  För det första: Kosher och halal-slakt är tillåtet i Sverige om slaktmetoden följer jordbruksverkets regler om djurskydd.

  För det andra: SD (inte mitt parti) vill förbjuda import av kosher- och halal-kött som slaktats med metoder som står i strid med svensk djurskyddslagstiftning.

  Din lögn blir ju inte sann endast för att du fortsätter att upprepa den, Ulf!

 14. Ulf skriver:

  Det är väl dags och slopa de där gamla nasselagarna om djurskydd.
  Hitler har ju varit död i mer än sjuttio år nu så det är lugnt nu, ingen kommer att bomba oss bara för att vi får samma lagar för djurskydd som övriga Europa.

 15. Ulf skriver:

  ”Från Graven” menar uppenbarligen att även även Aron Verständig ljuger när han påstår, citat: ”Sen ska man ju komma ihåg att SD är ett antijudiskt parti. Partiet vill förbjuda import av kosherkött och omskärelse.”

  Det pågår uppenbarligen en lögnkampanj mot Sverigedemokraterna om vi får tro ”Från Graven”.
  Men det tycker jag inte vi skall göra:-)

 16. Från Graven skriver:

  Skulle Aron Verständig uttrycka sig oklart så är ju frågan vad det i så fall beror på.

  Är han felciterad? Har han missförstått? Har han läst någon annans desinformation och underlåtit att fakta-granska uttalandet?

  Ulf, du arbetar ju själv väldigt hårt på att försöka etablera uttrycket som ”sanning”. Kanske Verständig blivit lurad av någon som du?

  Jag har största respekt för dem som arbetar mot antisemitism och med utbildning och upplysning. Jag har därmed ingen respekt alls för sådana som inte klarar av att hålla sig objektiva i detta värv. Du själv t.ex.

 17. Från Graven skriver:

  Verständig kan jag som sagt inte uttala mig om, men att du ljuger, Ulf, är ju glasklart. Du har ju fått dina påståenden rättade otaliga gånger men fortsätter trots detta medvetet med någonting som uppenbart är ren desinformation.

 18. Ulf skriver:

  Det är klart att du i”Från Graven” inte kan uttala dig om Aron, då faller ju hela ditt korthus av trams samman.

  I ett tidigare inlägg om terrordådet i München skrev du så här: ”DN nämnde aldrig att Sonboly ropade ”Allahu Akbar” när han sköt tonåringarna på MacDonalds, men tryckte hårt på att han haft Breivik som profilbild”
  Bonnierägda Dagen Nyheter skulle alltså mörka terrorism. Tja, kanske lika troligt som att Aron ljuger eller ännu bättre, att jag har vilselett Aron 🙂

  I din värld blir allt så krångligt ”Från Graven”. Dagens Nyheter konspirerar mot sina läsare. Aron Verständig har kanske blivit lurade av någon, oklart vem. De olagliga djurtransporterna verkar har något med Arons påstående om antijudiskt att göra, oklart vad.
  Måste vara jobbigt att leva i en sådan bubbla!

 19. Från Graven skriver:

  Jag kan inte uttala mig om varför Verständigs uttalande inte stämmer överens med jordbruksverkets regler eller SD riksdagsmotion, om han nu är citerad korrekt.

  Jag kan däremot uttala mig att uttalandet inte stämmer (om han är korrekt citerad); helt enkelt därför att Jordbruksverkets och SD’s riksdagsmotion regler ligger öppna att läsa och kan jämföras till exempel med vad du försöker etablera som en ”sanning”.

  Här är Jordbruksverkets regler om religiös slakt:
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

  Här är Sverigedemokraternas (inte mitt parti) riksdagsmotion:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-halal–och-koscherslakt_H3021300

 20. Från Graven skriver:

  Jag kan inte uttala mig om varför Verständigs uttalande inte stämmer överens med jordbruksverkets regler eller SD riksdagsmotion, om han nu är citerad korrekt.

  Jag kan däremot uttala mig att uttalandet inte stämmer (om han är korrekt citerad); helt enkelt därför att Jordbruksverkets och SD’s riksdagsmotion regler ligger öppna att läsa och kan jämföras till exempel med vad du försöker etablera som en ”sanning”.

 21. Från Graven skriver:

  Vad gäller DN så kan du fortfarande inte läsa innantill.

  Dessutom skriver du ihop egna slutsatser av vad jag har skrivit, och sedan attackerar du dessa dina egna slutsatser. Metoden kallas ”halmgubbe”.

 22. Ulf skriver:

  Nej, den kallas analys.

 23. Från Graven skriver:

  Nej, när man tillskriver andra åsikter, uttalanden eller slutsatser som inte är deras för att sedan kritisera dessa, så kallas det inte ”analys” det kallas för ”halmgubbe”.

 24. Ulf skriver:

  Jag analyserar dina inlägg på ett sätt som du inte gillar eftersom det blottlägger svagheter i din argumentation, inget mer.

 25. Från Graven skriver:

  Men dina slutsatser stämmer inte med de åsikter jag har.

 26. minnesdagen skriver:

  – ’Men dina slutsatser stämmer inte med de åsikter jag har.’
  … vissa kör med mallar, bl.a. antisemitismmallen. Stämmer du på något i mallen, så appliceras automatiskt en massa andra åsikter på dig som person.

 27. minnesdagen skriver:

  ’Så du CeDe menar att judendomen är sinnesrubbad och inte passar in i ett civiliserat samhälle. Har du verkligen tänkt igenom den kommentaren CeDe?’

  Judendomen har, liksom islam, ett bagage av ociviliserade texter. I judendomens fall flera tusen år gamla. Vissa saker passar definitivt inte in i det som de flesta uppfattar som en civilisation i Sverige. Ett specifikt exempel är Josua, som är samma sak som förintelseboken. Applicerat av sovjetiska judiska kommissarier under 1930 och -40 talet så har sådant visserligen hänt, relativt nyligen, i Europa, men det är väl bara marxisterna som anser det vara civiliserat, eller om de uttalar sig lite försiktigt, … ett nödvändigt ont.

 28. Ulf skriver:

  Från Graven

  Att mina slutsatser inte stämmer med dina åsikter beror på att du i det konkreta fallet med Sverigedemokraternas lagförslag inte gör någon analys av vad en sådan lag skulle betyda i praktiken.
  De som hävdar att lagen i praktiken innebär ett slut för importen av kosherkött gör det med tanke på Sveriges världsunika hårda lagar mot skäktning. Det finns helt enkelt inget kosherkött som kommer att kunna importeras om djuren måste vara slaktade på ett sätt som följer svensk lag.

  Aron Verständig vet det, det är därför han formulerar sig som han gör: citat”Sen ska man ju komma ihåg att SD är ett antijudiskt parti. Partiet vill förbjuda import av kosherkött och omskärelse.”

 29. Ulf skriver:

  Minnesdagen

  Kommunismens ideologi bygger främst på romantisk europeisk filosofi från tiden runt 1800, särskilt då Hegel men även Rousseau.
  Stalins massmord är alltså en logisk följd av den Västerländska civilisationens bankrutt under tiden 1800-1945. I det sammanbrottet spelar Gamla testamentet ingen större roll.

 30. Från Graven skriver:

  Ulf

  Men då får ju du och Aron Verständig (om han är citerad korrekt) ändra premisserna för analysen så att den görs på ett korrekt faktaunderlag.

  Att du friserar sanningen lite för att din analys skall stämma är ju helt enkelt ohederligt. Ändra din halvsanning/halvlögn om villkoren för importförbudet – och redogör för motionen samt jordbruksverket regler såsom de faktiskt är formulerade – så går det ju utmärkt att göra en konsekvensanalys i alla fall, om det är det du vill.

  Här är Jordbruksverkets regler om religiös slakt:
  http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/religiosslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000220.html

  Här är Sverigedemokraternas (inte mitt parti) riksdagsmotion:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-halal–och-koscherslakt_H3021300

 31. Från Graven skriver:

  Ulf

  Men då får ju du och Aron Verständig (om han är citerad korrekt) ändra premisserna för analysen så att den görs på ett korrekt faktaunderlag.

  Att du friserar sanningen lite för att din analys skall stämma är ju helt enkelt ohederligt. Ändra din halvsanning/halvlögn om villkoren för importförbudet – och redogör för motionen samt jordbruksverket regler såsom de faktiskt är formulerade – så går det ju utmärkt att göra en konsekvensanalys i alla fall, om det är det du vill.

 32. Ulf skriver:

  Varför inte kolla upp artikeln om Aron och själv ta del av hans uttalanden. Vilka analyser har du själv gjort runt andra länders lagstiftning när det gäller skäktning?

 33. Från Graven skriver:

  Varför skall jag jaga runt för att se ifall du har citerat honom korrekt? Och varför skall jag jaga runt för att utröna varför Verständigs tillskrivna uttalande inte matchar vare sig Jordbruksverket eller SD’s riksdagsmotion?

  För mig räcker det att påpeka att ditt/(& Verständigs?) uttalande inte stämmer överens med vad som faktiskt sägs i Jordbruksverkets regler samt SD’s riksdagsmotion.

  Rätta till ditt felaktiga och vilseledande uttalande så är problemet ur världen! Du kan därefter diskutera dina konsekvensanalyser utan att dessa riskerar att avfärdas på att de bygger på felaktiga antaganden.

 34. Ulf skriver:

  ”Från Graven” menar alltså att både Aron Verständig och Svenska kommittén mot antisemitism vars ordförande är en aktad journalist som Willy Silberstein ljuger eller i bästa fall missleder opinionen i syfte att skada Sverigedemokraterna.

  Vad ligger egentligen bakom dessa konspirationsteorier, vad är syftet? Att sprida islam i Europa och Sverige genom att undanhålla allmänheten information och samtidigt sprida desinformation om Sverigedemokraterna. Varför skulle dessa individer och organisationer svartmåla Sverigedemokraterna. Vad har partiet gjort dem för ont!

  Är det inte enklare att bara konstatera att du ”Från Graven” inte förstått att kött slaktat enligt jordbruksverkets regler aldrig kan bli kosher vare sig det är slaktat i Sverige eller utlandet.
  Jag förstår det, Aron förstår det, Sverigedemokraterna förstår det definitivt men du ”Från Graven” förstår det uppenbarligen inte.

 35. Från Graven skriver:

  Nonsens – Nu fabulerar du fritt.

  Det du (och Verständig – jag har nu kollat) säger avseende SD’s motion stämmer ju inte med vad motionen säger!

  Att påstå att att det inte går att leva enligt judiska eller muslimska seder avseende kosher och halal är ju rent nonsens. Kosher- och halal-slakt är tillåtet i Sverige om man använder slaktmetoder där djuren inte lider.

 36. Ulf skriver:

  Om nu Verständig, Silberstein skulle ljuga vad är då orsaken. Det kan ju inte vara något missförstånd från deras sida eftersom att motionen kan läsas av alla och Silberstein är gammal journalist och van vid research.
  Eller så är det så att kött som slaktas enligt jordbruksverkets regler inte räknas som kosher.

  P.S
  Du kan inte jämföra halal och kosherslakt eftersom halalslakt i Sverige sker enligt jordbruksverkets regler

 37. Från Graven skriver:

  Se till att djuren inte lider så är problemet löst.

 38. Ulf skriver:

  Om djuren inte skall lida så måste vi nog sluta med all slakt.
  Varför inte införa samma lagstiftning som i andra demokratier, USA borde vara en bra förebild.

 39. Från Graven skriver:

  De bedövningsmetoder som är lämpliga för olika djur beskrivs på Jordbruksverkets hemsida – så nej, all slakt orsakar inte lidande.

  Men för all del, jag har inget emot att all slakt upphör.

  Och tjurfäktning.

 40. Ulf skriver:

  Menar du att djur som slaktas i Sverige inte lider?

 41. Från Graven skriver:

  De som bedövas innan slakten lider mindre än de som inte bedövas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.