2300: Tidskriften Bright

Idag var det fotboll. Inte i rutan utan på gröna mattan. Intensivt i två timmar, naturligtvis utan paus. Jodå, min idoga löparträning har gett gott resultat vad gäller konditionen. Det gick hyggligt bra, fyra mål, bortsett från att jag fick en kraftig tackling på revbenen. Det kommer att bli en tid med revbensgnäll.

Men det var inte det jag skulle skriva om. Tidskriften Bright har kommit ut med ett nytt nummer. Jag brukar skriva i den då och då, i det här numret skriver jag om yttrandefriheten. Bright ägnar sig i stor utsträckning åt religionskritik. I det här numret recenserar redaktören Camilla Grepe kioskvältaren Landsplågan Islam av den norska journalisten och författaren Hege Storhaug. I Norge har den väckt en uttalat animerad debatt. Nu finns den på svenska men vi lär inte få samma respons här. Som det brukar vara med sådana skrifter är det svårt att finna ett svenskt förlag.

Emellertid kan man inte komma ifrån att Islam är ett populärt debattämne som engagerar stora skaror. Och när Göran Greider (Aftonbladet) ger måste-lästips inför sommaren rekommenderar han Koranen. Han tycker att den ger god geografisk och historisk atmosfär. Dessutom citerar han en stillsam sura. Det verkar lite väl upplagt. Koranen tycks på något sätt ha blivit vänsterns heliga skrift. När jag själv läste den kan jag inte säga att det var någon större läsupplevelse eftersom den mest består av tröttsamma upprepningar och variationer på samma tjatande. Bäst är den när profeten blir mer expressiv och tar bladet från munnen. Antingen han utmäter fruktansvärda straff eller visar att paradiset är en avgiftsfri bordell av klass – för den som håller på rätt lag. Fast sedan slås man av att det här inte uppfattas som litteratur utan skall vara något mycket större och definitivt. I Bright har Svante Brandänge gått genom Koranen och lämnat en del intressanta iakttagelser. Hans synpunkter finns också på nätet, del 1 och del 2.

Det här inlägget postades i Böcker. Bokmärk permalänken.

109 svar på 2300: Tidskriften Bright

 1. Lars Vilks skriver:

  Du skriver att ”Invandrare i Sverige anses jobba för lite”. Det är ju riktigt men det är ett faktum eftersom det saknas arbeten. Det här med att utse syndabockar är idag allmänt känt och ständigt återkommande i debatten. Och till skillnad från förr har det ingen officiell förankring. Utom i faktiska frågor som t ex uppkomsten av utanförskap, bristande integration osv.

 2. Molly skriver:

  Ulf
  Du argumenterar ”svenskt”. ”Det finns en irrationell drift i vår kultur att finna syndabockar och peka ut godtyckligt valda grupper som avvikande och farliga.”
  Resultatet av detta resonemang är motrepliker som: Alla muslimer slår inte sina fruar. Detta har ingenting med islam att göra.
  I en vetenskaplig diskussion kan man använda begreppet Upplösningsnivå för att beskriva det du tar upp. Någon klagar: Jag gillar inte smörgåsbord. De salta och ättiksinlagda sillarna gör smörgåsbordet oätbart. Hela smörgåsbordet blir utdömt för en liten grupps sälta. Som våra invandrare. På smörgåsbordet finns också annat, kallskuret, varmrätter, ostar,osv. Varje grupp kan sedan studeras på en högre upplösningsnivå. Är det saltet och ättikan man vill utesluta, så kan man studera salamikorven, Jansons frestelse, inlagda gurkor.
  Våra invandrare har alla olika ursprung, kultur, bakgrund, utbildning och kan inte placeras i samma grupp som inlagd gurka och senapssill. Men inom olika grupper kan det finnas gemensamma smaker som man t.ex. vill undvika. Därför finns det könsfientliga ättikan inom olika kulturgrupper, men inte i hela gruppen sett ur en lägre upplösningsnivå. Alla muslimer könsstympar inte sina döttrar, det förekommer också bland ickemuslimer. Alla muslimer använder sig inte av äktenskap med barn, det förekommer också bland grupper som inte vet någonting om koranen.
  Det är detta vi måste kunna prata om och lära oss hur vi ska nå dem som bär med sig traditioner till vårt land som vi inte vill ha.

 3. Ulf skriver:

  Just nu har dessa idéer ingen officiell förankring men om en tillräckligt stor andel av väljarna anser att någon etnisk eller religös grupp i Sverige är ett problem så kommer även det officiella Sverige att ändra åsikt.

  I Ungern har detta redan skett, år 2010 fick Jobbik sjutton procent av rösterna. Nu kan politiker och allmänhet tala öppet om judarnas strupgrepp över landets ekonomi och att ungrarna i sitt hemland kommer att trängas undan av judarna på samma sätt som palestinierna anses ha marginaliserats i Israel.

  I Finland har nu Sannfinländarna så mycket makt att de kan ändra i läroplanen för att få bort den så förhatliga ”tvångssvenskan”.

  Om en tillräckligt stor andel av majoritetsbefolkningen håller något för en sanning så kommer förr eller senare de tankarna att styra hela nationen. Det är därför som jag känner sådan olust inför epitet som hurri, landsplåga och skadedjur eftersom de avhumaniserar hela det offentliga samtalet och så småningom normaliserar ett vi och dom tänkande som ingen tjänar på, inte ens majoritetsbefolkningen.

 4. Ulf skriver:

  Till Molly
  Jag håller helt med dig.

 5. CeDe skriver:

  Jag kan bara tycka att biter man den hand som föder en så bör handen dras tillbaka.

 6. CeDe skriver:

  Ulf,
  Det finns ändå ett litet aber i allt ditt tänkande. Hur mycket tolerans och humanitet vi än visar och ger islam så kan det aldrig återgäldas eftersom islam är en rigid ideologi som inte ruckar på sina principer att inte erkänna något annat än islam.

 7. Ulf skriver:

  Till CeDe

  Om de sex miljoner judar som mördades av kristna européer för drygt sjuttio år sedan hade fötts i det av islam dominerade Mellanöstern så hade flesta fått uppleva sin ålderdom, så mycket för islams ”rigiditet”.

 8. CeDe skriver:

  Och om vi återgår till nuet. Hur många ickemuslimer är dödade av muslimer bara de senaste åren.

 9. Från Graven skriver:

  Ulf

  Det ter sig som att du i en bisats pliktskyldigt bekräftar att de problematiska delarna av islamsk doktrin bör kunna diskuteras samtidigt som din övergripande inställning verkar vara till islams försvar – har jag förstått dig rätt?

 10. Per skriver:

  Frågor till Ulf

  1. Håller du med om påståendet att det pågår en islamisering av Västeuropa?
  Ja eller nej?

  2. Om du svarar ja på fråga 1: Bejakar du denna process (har inget att invända mot, behöver inte hejdas osv)?

  3. Om du svarar ja på fråga 2: Ser du ändå inga allvarliga hot i denna utveckling eller tycker du att det i huvudsak är en positiv utveckling av Västeuropa?

 11. Ulf skriver:

  Till CeDe

  Det får du väl ta reda på själv CeDe.
  Jag har inte förnekat att islam liksom kristendomen kan vara en mycket grym religion. Lars Vilks levnadsöde är ju ett bevis på vad islamister och fanatiker kan tillåta sig i den religionens namn.

  Du CeDe verkar inte anse att det som hände i Europa i mitten av förra århundradet inte är intressant men jag anser att det är en allvarlig felsyn. Det går inte att förstå dagens Europa utan att känna till massmorden på romer och judar.
  De tomma synagogorna och de forna judiska kvarteren som nu bebos av kristna är en ständig varning till oss européer vad vi är kapabla att göra mot de som vi anser inte passar in i vår kultur.

  Efter 1945 har vi ändå försökt bättra oss och det är just genom humanitet och tolerans som Europa växt och blivit en plats människor flyr till och inte som tidigare från.

  Om vi slutar vara toleranta mot muslimerna som nu bor i Europa kommer snart även andra grupper att drabbas. Säkerligen judarna men också sexuella minoriteter, ursprungsbefolkningar som samer och människor som råkar bor på fel sidan om en nationsgräns som i östra Ukraina.
  Till sist kommer vi att börja döda varandra helt urskillningslöst som under de båda världskrigen.

 12. Ulf skriver:

  Till Per

  Hur definierar du islamisering?

 13. Per skriver:

  Komplettering till mina frågor till Ulf:

  Jag antar att du förstår/inser att frågan om huruvida en islamisering pågår av Västeuropa – inte är en värderings-åsiktsfråga utan att det är en empirisk samhällsvetenskaplig, bl.a. demografisk, fråga, där svaret utfaller efter mätning av olika variabler.

  Däremot kan man ju anse att det är en oviktig/ointressant frågeställning. Om man anser detta så beror det förstås på hur man ser på islam som samhällsideologisk och politisk rörelse. Det ger ju också en hint om vilka grundläggande samhällsvärderingar man har.

 14. Från Graven skriver:

  Ulf

  Med ”islamisering” skulle man kunna till exempel avse de uttryckligen islamska skiljedomstolarna i Storbritannien som etablerats under den lagstiftning som omfattar skiljedomförfaranden (1996 Arbitration Act).

 15. Per skriver:

  Ulf

  J,ag är inte expert i ämnet men jag skulle ändå kunna skriva en A4 med skissartade synpunkter på detta. Men grovt sett kan man väl nämna några kriterier

  Allt mer ökade krav på tillämpning/införande av sharialagstiftning som Från Graven nämner.

  En allt större andel av befolkningen som är (troende) muslimer.
  Ett allt större antal moskéer.
  En gradvis tillbakagång i utvecklingen vad gäller jämställdheten mellan män och kvinnor där denna utveckling är relaterad till värderingar och attityder i den muslimska/islamska kulturen/politiken.
  Ökade krav från en allt större andel av befolkningen på könsseparering i skolor, offentliga inrättningar etc.
  Allt mer av krav på att kvinnor ska dölja allt mer av sina kroppar i sin klädsel.
  Ökade inslag av informella shariapoliser i stadsdelar med en stor andel muslimer.
  Ökat antal gruppvåldtäkter.
  Ökat hot om våld mot personer, organisationer, journalister etc. som är kritiska till islam.
  Allt större inslag av ”hederskultur” och våld mot kvinnor som är relaterat till detta.
  Ökade krav på religiösa friskolor, och där samtidigt en stor andel av dessa inför koranläsning som en viktig del av undervisingen.
  Ökade krav på att muslimska regler ska gälla kring vad som serveras för mat i skolor etc.
  Osv. Osv.

  Jag väntar med spänning på dina svar på mina tre frågor ovan.

 16. Lars Vilks skriver:

  Det är uppenbart att det är svårt att finna några exempel på extrema hållningar. Jobbik är det man brukar dra fram men man får komma ihåg att antisemitismen inte är något nytt där. Att samtidigt ta fram Sannfinländarna blir lite dålig passform. Frågan om svenskan är också en gammal tvistefråga som länge har hängt på repen. Varför skall man prioritera svenskan när andra språk har betydligt större användningsområde?

 17. CeDe skriver:

  Behövs det mer för att se den pågående islamiseringen. Kom ut Ulf, stå för att du sympatiserar med islam. Det är inte olagligt.

  http://www.expressen.se/nyheter/longread/utanforskapet-inifran/har-i-orebro-vill-jag-egentligen-ryck

 18. CeDe skriver:

  Något fel på min läsare, den som vill kan gå själv till Expressen/ sorry

 19. Ulf skriver:

  Till Per
  Om du med en islamisering menar att andelen svenskar som betraktar sig som muslimer kommer att öka så får vi nog räkna med en stadig islamisering av Sverige och Europa under de närmaste decennierna.
  Anledningen till denna ökning är att gruppen ålderspensionärer ökar medan födelsetalen minskar. Då behövs invandringen från MENA-länderna om vi inte vill hamna i samma demografiska knipa som Japan.

  I Sverige fungerar det så att religiösa samfund, idrottsrörelsen och en mängd andra olika organisationer kommer med förslag om reformer och lagändringar som diskuteras i massmedia och valda församlingar.
  Om nu det framställs önskemål om sharia så får det diskuteras i massmedia och kanske även i våra valda församlingar som sedan fattar beslut i ärendet, det är just så en demokrati fungerar.
  Vill det svenska folket ha ett land format efter islam så kommer de att rösta fram ett sådant.

  Aldrig tidigare i historien har svenska kvinnor haft så bra möjligheter att studera på forskarnivå, göra yrkeskarriär och få till utbildning, yrkeskarriär och löneutveckling som i dag.
  Denna frigörelse har skett samtidigt med att antalet muslimer ökat i Sverige. De som menar att fler muslimer i Sverige automatiskt leder till sämre villkor för landets kvinnor har här en del att förklara.

  När det gäller sexualbrott så är kriminologerna uppenbarligen osäkra om det ökade antalet anmälda brott verkligen betyder att det faktiska antalet brott ökat eller om bara anmälningsbenägenheten ökat.

  För att sammanfatta så svarar jag ja på första frågan.
  På den andra frågan måste svaret bli att vi helt enkelt får leva med att muslimer i allt större antal bosätter sig i Europa.
  Hur samspelet mellan muslimer och icke muslimer blir i Europa beror på hur båda grupperna är beredda att kompromissa om sådant det förut tagit för givet, inget dåligt i sig.

 20. Per skriver:

  Ulf

  Tack för ditt relativt utförliga svar.
  Detta skulle kunna utvecklas till en lång och utförlig debatt om framtiden för Västeuropa vad gäller massmigration från Menaländer. Jag antar att din hållning gäller för hela detta geografiska område. Du anser alltså att det är nödvändigt att Västeuropa islamiseras i meningen får en allt större andel muslimsk befolkning. Och att detta inte är något dåligt i sig. Även om det innebär att islam blir den dominerande religionen här och att sharialagar kommer att införas gradvis på ett demokratiskt sätt.
  Det är enligt dig alltså okey att låta en religion och kultur, som jag själv anser är att likna med en fascistisk struktur, ta över Västeuropa. Defaitism kan man kalla det. Eller ett kulturellt och samhälleligt självmord.
  Platsen är begränsad här men en avslutande i detta inlägg: I en dokumentärfilm från ca 2011 om Muslimska Brödraskapet etc intervjuades en forskare i Kairo som studerat islams historia i hela sitt långa liv och han varnade med eftertryck europeerna för ett ökat inflytande av islam i Europa. Han ansåg oå att det skulle vara en allvarlig förlust för mänskligheten/världssamfundet om Europa islamiserades. Europas gåva till mänskligheten är framför allt demokratin och de mänskilga rättigheterna och jämställdheten mellan kvinnor och män (vid sidan om teknik o vetenskap o kultur/konst) och detta politiska föredöme, som har fungerat som kompassriktning för hela världens utveckling/modernisering (t.ex. vill kvinnorättsaktivister i Tunisien ha samma jämställdhet som kvinnorna i Skandinavien, inte bara lite bättre situation som kvinnorna i Egypten; snart med din defaitistiska låtgåpolitik så kan dom snart inte hänvisa till detta alternativ för sin samhällsförändring), kommer om några decennier vara förlorat i ett islamiserat Europa med sharialagar osv. Om det inte blir inbördeskrig mellan de två kulturerna, europeisk/svensk kultur och arabisk/muslimsk/islamisk.

  Mitt alternativ är stopp för masinvandringen från Menaländer. Endast POLITISKA flyktingar som arbetat politiskt mot ”islamfascismen” i sina länder t.ex. kvinnorättsaktivister och andra som lever under dödshot/hot om långa fängelsestraff borde få asyl här. Då kan de oå arbeta vidare mot islmiseringen i Europa och för en demokratisk revolution i sina länder under skydd här.
  Detta är en offensiv/proggressiv politik som gynnar både Europas folk och hela världens folk. Du har ingen politik alls mer än ”gilla läget vad som än händer”.
  Din hållning leder Europa mot ett läge som kan jömföras med fascism – eller ett långvarigt kontinentalt inbördeskrig. Klaschen mellan civilasionerna typ. Uselt enligt mig.
  Återkom gärna med ytterligare inlägg Ulf.

 21. Ulf skriver:

  Till Per
  Som du förstår så delar jag inte din mörka bild av islam även om jag också skräms av främst salafisternas groteska tolkning av islam.

  Men det som blir avgörande för hur islam kommer att spridas i Europa beror inte på politiska beslut utan på näringslivets krav på arbetskraft.
  Just nu råder det i praktiken närmast lågkonjunktur i stora delar av Europa men förr eller senare kommer en riktig högkonjunktur. När den kommer så blir behovet av arbetskraft så stort att de infödda européerna inte räcker till, lösningen blir med största säkerhet massinvandring från MENA-området.

  I en demokrati som Sverige finns naturligtvis alltid möjligheten att välja bort massinvandring men det kommer att bli svårt. Näringslivet, nationalekonomer, demografer och alla former av kändisar kommer att propagera för en liberal invandringspolitik.
  De som motsätter massinvandringen måste förklara hur pensioner och vård skall kunna fungera när en krympande grupp arbetsföra skall försörja en växande skara ålderspensionärer samtidigt som välfärdssamhället förblir intakt, det blir inte lätt.

 22. Lars Vilks skriver:

  Ulf. Det är väl ändå så att om det kommer en högkonjunktur kommer detta att särskilt aktivera de asiatiska industrierna som tillverkar det mesta för bolagen i Europa. I Europa kommer man att ha behov av utbildad arbetskraft vilket man svårligen kan få genom massinvandring.

 23. Från Graven skriver:

  ”salafisternas groteska tolkning av islam”

  Koranen är explicit avseende kvinnans underordnande. Koranen är också explicit avseende våld gentemot kvinnor som konfliktlösningsmetod.

  Det är alltså inte en ”tolkning” såsom den djupt okunnige och (medvetet?) vilseledande Ulf försöker framställa det.

 24. Från Graven skriver:

  Att Ulf sedan anser dödsstraff för apostosi eller våld gentemot kvinnor vara acceptabla värdegrunder så länge som de tillkommer medelst demokratiska val visar återigen hur grovt Ulf gör bort sig här på Vilks.net.

 25. Ludvig K skriver:

  Det är djupt orättvist av dig Från Graven att få det till att salafisterna inte representerar en mycket aggressiv gren av islam. Blir inte bättre av att du smutskastar Ulf, om än i lightversion.

  Håll huvudet kallt! Keep it complex!

 26. CeDe skriver:

  Det är just karaktärer som Ulf och Ludvig K som banar vägen för islamiseringen som de sen inte vill erkänna.

 27. Adam skriver:

  Ja! Där kom den igen! Det är alltid Ludvigs fel;) Det är viktigt att komma ihåg det. Visst, terrorister osv. Men det är Ludvig som ställer till det.

 28. Adam skriver:

  Gillar den intellektuella stringensen när CeDe inte vill diskutera kristendomens samröre med förintelsen (förlåt Minnesdagen och Tallskog för att jag använder ett begrepp jag vet ni ogillar) eftersom diskussionen bör handla om vad som händer idag. Förintelsen är tydligen en allför avlägsen historisk händelse för att ha relevans i dagens värld. Däremot kan man gå tillbaka ända till 600- talet när det gäller islam.

 29. Från Graven skriver:

  Ludvig

  Jag kan inte se att jag gjort det du skriver; jag gav två exempel på islamsk doktrin som är så uttryckliga att de inte behöver uttolkning. Ulf försöker avdramatisera problematiska delar av islamsk doktrin genom att påskina att de är ”tolkningar” när de i själva verket är tydliga stipulationer.

 30. Ulf skriver:

  Till Från graven
  Vad vill du egentligen diskutera, det enda jag förstår av ditt resonemang är att du inte ens läst wikipediaartikeln om wahhabism. Var det poängen med ditt inlägg?

 31. Från Graven skriver:

  Poängen med mitt inlägg, Ulf, är att du felaktigt låter påskina att islamsk doktrin (koranen, sunnah) som bryter mot mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen skulle vara ”tolkningar”.

  De stipulationer jag har tagit upp – dödsstraff för apostosi och våld gentemot kvinnor som konfliktlösningsmetod – är explicita i koran och sunnah.

 32. Ulf skriver:

  Till Lars Vilks.

  Nog tycks det finnas ett stort intresse för massinvandring bland europeiska demografer och ekonomer.
  Thomas Lindh skriver så här på sidan 79 i den rapport han publicerade i Globaliseringsrådet serie, citat: ”Regionen Mellanöstern-Nordafrika (MENA) utgör ett mycket bra komplement till Europa i befolkningshänseende”.

  http://www.regeringen.se/contentassets/acf503b0273549829cbb79ce7431759f/sverige-i-en-aldrande-varld—framtidsperspektiv-pa-den-demografiska-utvecklingen

  I den här artikeln publicerad av Europaparlamentet diskuteras hur immigration från Turkiet kan dämpa den demografiska krisen i Europa.

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=sv&type=IM-PRESS&reference=20080414FCS26499#title3

  Här är en rapport från Arbetsförmedlingen från förra året:

  http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2015-04-10-Hog-nettoinvandring-behovs.html#.Vh_b61ztmko

  Arbetskraftsinvandring verkar inte vara så intressant, det viktigaste tycks vara att invandrarna är unga och gärna välutbildade.

  Jag vill också avsluta med att tacka dig för hur väl du sköter din blogg, det är verkligen en fröjd att kunna diskutera så lätt och smidigt utan att vänta i timmar eller dagar på att inlägget skall publiceras. Stort tack!

 33. Lars Vilks skriver:

  Man brukar redovisa förhoppningar. Men om du t ex ser på Tino Sanandajis analyser verkar det inte lika enkelt.

 34. Ulf skriver:

  Till Från graven.

  Var i mitt inlägg skriver jag om dödsstraff för apostasi och våld gentemot kvinnor som konfliktlösningsmetod?

  Vad det gäller ditt inlägg om apostasi (rätt stavning) så gäller följande.
  Apostasi bestraffas onekligen i många länder med muslimsk folkmajoritet men inte i alla och straffen varierar. Uppenbarligen har det tolkats en hel del när det gäller apostasi.

 35. CeDe skriver:

  Skillnaden Adam är att tyska nazisters förintelse av judar inte är något idag pågående.
  När det gäller islam behöver man inte gå tillbaka till 600-talet, den är still going strong.

 36. Ulf skriver:

  Nu Cede var det ju även kristna européer som deltog i Förintelsen, de polacker som mördade sina judiska grannar Jedwabne 1941 skulle nog ha blivit förvånade om någon kallade dem nazister.

  I Afrika pågår just nu konflikter där muslimer och kristna massakrerar varandra.

 37. Per skriver:

  Ulf

  Också en framtid för ditt och ”elitens Europa” skapat av en naiv ingenjörskonst?

 38. Per skriver:

  Ordet social tappade jag bort – en naiv social ingenjörskonst,
  och sannolikt i motsättning till viljan hos majoriteten av Europas folk!
  Européer i gemen vill nog inte att Europa skall utvecklas till en Mena-kontinent bland andra. Därför kommer sannolikt EU att falla sönder.

 39. Ulf skriver:

  Tino Sanandaji är en ganska ensam röst i debatten om invandringen. Även om han delvis stöds av Joakim Ruist och professor Jan Ekberg.
  Tino Sanandajis forskning är uppenbarligen mycket respekterad på Handelshögskolan.
  Kanske kommer han att gå till historien som den nationalekonom som hade rätt. Ungefär som Galileo Galilei fick rätt i sina teorier om planetsystemet trots att att han motarbetades av sin tids forskarsamhälle.

  Framtiden ger svaret men än så länge tycks de i forskarsamhället som anser invandringen som i grunden positiv för Sveriges ekonomi vara i majoritet.

 40. Adam skriver:

  CeDe: Som svensk tror jag man ideologiskt sett kan vara kritisk till islam på två olika vis

  1) Sekulärt. Organiserad religion i en liberal demokrati som Sverige innebär oftast problem eftersom det medför negativt reaktionärt inflytande på politiken, och på bostadsområden där religionen är i majoritet, eftersom dessa områden blir mindre sekulära än andra svenska bostadsområden.

  2) Kulturellt. Svenskar tillhör en protestantisk kultur vi ska värna mot exempelvis muslimsk kultur. Sverige hålls samman av denna protestantiska kultur och därför måste den premieras, annars riskerar Sverige falla sönder. På ett större plan hela Europa. Svenskar har mer gemensamt med katoliker än muslimer. Vi måste därför värna våra europeiska traditioner mot främmande kulturers inverkan.

  Själv tillhör jag den första kategorin.

 41. Adam skriver:

  Man ska inte glömma bort vad som händer Polen. Som svensk har jag väldigt svårt att känna mer kulturell tillhörighet till Polen.

  Referring to Nazi German death camps as ”Polish” could be outlawed if the country’s new right-wing government has its way.

  Poland’s deputy justice minister, Patryk Jaki, told reporters in Warsaw on Monday to: ”Stop attributing to Poland the role of Holocaust author.”

  According to the BBC, to suggest Poland ”took part, organised or was co-responsible for the crimes of the Third Reich” would become illegal if a proposed bill is passed.

  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/polish-government-to-outlaw-any-implication-of-countrys-role-in-holocaust-atrocities-a6879096.html

 42. mohammad skriver:

  Att personer som Per von Graven genom sitt falska tal om Korans skrivningar ger stöd för muslimska extremisters omänskliga handlande är synnerligen oroväckande, minst sagt…

 43. Per skriver:

  Mohammad

  Att personer som du med din inställning till islam och förvirrade osamnanhängande resonemang befinner dig i Sverige är synnerligen oroväckande!

 44. Per skriver:

  Skrivfel av mig: dig ska vara sig, ovan.

  Adam
  Varför välja bara ett av de två skälen till att vara kritisk mot islam?
  Och i punkt två är det inte främmande kulturers inverkan generellt
  i första hand, utan just den muslimska kulturens ”inverkan” på vårt moderna samhälle som vi måste värna oss emot!

 45. Krister skriver:

  Det smärtar mig Ulf, Ludvig, Adam…m.fl. – snälla människors tid är förbi!

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/inget-land-for-den-snalla-manniskan/

 46. Adam skriver:

  Per: I texten du länkar till lånar Carsten Jensen en idé från en toppdelad artikel från nyhetssajten Politico, som varit i omlopp ett tag. Den är mycket mer intressant, och (faktiskt) mörkare än Jensens text

  … in 1979, when the consoles at our early warning hub in Colorado lit up with indications of a large-scale Soviet missile attack, president Jimmy Carter’s national security adviser, Zbigniew Brzezinski, received back-to-back calls in the middle of the night informing him of the imminent nuclear destruction of the United States. The second call reported an all-out attack. Brzezinski was seconds away from waking Carter to pass on the dreadful news and convince him of the need to order retaliation without delay (within a six-minute deadline). Brzezinski was sure the end was near.
  Just before he picked up the phone to call Carter, Brzezinski received a third call, this time canceling the alarm. It was a mistake caused by human and technical error. A training tape simulating an all-out Soviet attack had inadvertently slipped into the actual real-time attack early warning network. The impending nuclear holocaust was a mirage that confused the duty crew.

  Read more: http://www.politico.com/magazine/story/2016/06/2016-donald-trump-nuclear-weapons-missiles-nukes-button-launch-foreign-policy-213955#ixzz4DdVbDG9k

 47. Adam skriver:

  Det här är, i dessa historielösa tider, rätt intressant. B Franklins åsikt på 1700- talet om problemet med den tyska kulturens integration i USA.

  I remember when they modestly declined intermeddling in our Elections, but now they come in droves, and carry all before them, except in one or two Counties…In short unless the stream of their importation could be turned from this to other colonies, as you very judiciously propose, they will soon so out number us, that all the advantages we have will not in My Opinion be able to preserve our language, and even our Government will become precarious.
  http://www.dialoginternational.com/dialog_international/2008/02/ben-franklin-on.html

 48. Krister skriver:

  Det är bra att vara bildad, påläst, kunna se bakåt i historien och försöka dra paralleller i nutiden – men det går inte att extrapolera framtiden.
  Ibland är det sunt att kliva ut ur sin akademiska verkstad och bara känna av åt vilket håll vindarna blåser.

 49. Från Graven skriver:

  Ulf

  Det där är ju ett ordentligt felslut. Stipulationerna jag nämnde – dödsstraff för apostasi (tack) och våld gentemot kvinnor som konfliklösningsmetod – är tydligt definierade i koranen och sunnah.

  Att sedan vissa islamska nationer väljer att tillämpa dem eller inte är ju inte en tolkningsfråga! Det är en fråga ifall man vill förlika sig med islamsk doktrin fullt ut eller inte.

  Dina försök att avproblematisera djupt orättfärdig och omänsklig doktrin medelst ”tolknings”-argumentet är antingen ett resultat av att du är vilseledd, inte orkat öppna koranen och läsa på själv, eller att du har en agenda.

  Oavsett vilket så har du gjort det klart och tydligt att du inte har några problem med att demokratin nedmonteras till förmån för islam – det är bara att läsa dina inlägg ovan, där skriver du det svar på vitt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.