2070: Folkfiender

Vem är dagens folkfiende? Man kan nog säga att det inte är som på Ibsens tid. Det handlar idag mer om olämpliga åsikter eller att man kan misstänka att sådana finns hos någon. Folkfienden kan fångas vimlet och ett bra exempel är Lars Lindström som blev uppbragt av att ha hört en man säga att han inte var feminist (Expressen). En folkfiende är uppspårad och den varnande katekestexten blir uppläst. Du skall naturligtvis vara feminist eller åtminstone säga det. Visserligen gick luften ur detta begrepp när Göran Persson får många år sedan deklarerade att han var feminist, men det handlar inte om sak utan om trosbekännelse.

Några speciella krav ställs inte på feministbekännaren. Om någon skulle säga sig vara ”särartsfeminist” skulle det förmodligen inte vara lämpligt. Feminismen är ett krångligt ämne men att gå in på det blir bara besvärligt. Det räcker länge med läpparnas bekännelse. För att inte vara en folkfiende.

Rasisten är naturligtvis också en folkfiende. En vanlig fråga i detta sammanhang är ”Är du rasist?” Rätt svar är självfallet ”Ja!” Ingen icke-rasifierad kommer ju undan. Men så djupt brukar man inte gå även om förnekandet vanligtvis bemöts med största misstro – eftersom det tydligen fanns orsak att ställa frågan. Nåväl, man kan ändå tala om någon form av rumsren icke-rasist. En sådan skiljer sig från antirasisten som är aktivist och som eo ipso trasslar in sig i rasistiskt tänkande, dock utan att bli folkfiende.

Om någon skulle vifta alltför intensivt med svenska flaggan eller tala varmt om det svenska kulturarvet är det läge för en ytterligare folkfiende: nationalisten som får misstänkas fiska i grumliga vatten.

Sammantaget kan man lätt se att antalet folkfiender uppvisar en brant stigande kurva sedan Ibsens dagar.

Det här inlägget postades i debatt. Bokmärk permalänken.

51 svar på 2070: Folkfiender

  1. Adam skriver:

    Problemet är gammalt. Ellen Keys feminism influerade långt utanför Sveriges gränser (den enda svenska feminist som mig veterligen nåt utanför Sverige vad gäller inflytande). Hon förblev hårt kritiserad i Sverige, som konservativ ickefeminist.

    Feminismen är en riktning som sedan slutet av 1700- talet tagit sig både socialistiska, liberala och konservativa uttryck. Men det sista, konservativ feminism, är nog detsamma som ickefeminism i Sverige. Dock inte alltid utomlands. I Turkiet under Atatürks sekulariserngsprocess slogs muslimska kvinnor för rätten att få bära slöja.

  2. minnesdagen skriver:

    Tittade en bit in på Lars Lindström, länken ovan.

    0:55 säger han,
    ”- Feminism är, vad jag kan förstå ,…”

    – Vadå ’vad jag kan förstå’ ?

    Problemet med feminism är att ingen vet vad feminism är.

  3. Rurik skriver:

    Tack Lars för en analys i särklass ! Har inget att tillägga utom ett citat från Oscar Wilde – ”Moral är intet annat än den hållning vi inta gentemot människor vi ikke kunna tåla”

  4. Jor-El skriver:

    Feminism är ett av många välkända samtida varumärken som skulle må bra av att byta namn på sig själv.
    En av anledningarna är såklart att det är så vitt och luddigt att det kan inbegripa lite vad som helst.
    En annan mer specifik anledning är att en rörelse som säger sig förespråka ”jämlikhet mellan könen” bara innehåller ett kön i sitt varumärkesnamn. Och man kan ju förstå detta i ett historiskt perspektiv, under tider när just kvinnor saknade rent juridiska rättigheter som män hade, att det var relevant att kalla denna rörelse för ”feminism”.
    Men idag, när det från många håll hävdas att vi minsann inte bara är två kön, och att kön i största allmänhet ändå i slutändan mest är en social konstruktion…är det inte lite mossigt att alla förväntas ha som mål att bli just ”feminister”?

  5. CeDe skriver:

    Till förorterna vågar sig dock inte våra feminister.
    Eller dessa ter sig inte tillräckligt intressanta eftersom antifeministerna där sällan utgörs av ”vita”.
    Färg och religionstillhörighet verkar ha en avgörande betydelse för sekulärt feministiskt engagemang.

    http://www.aftonbladet.se/debatt/article20941726.ab

  6. minnesdagen skriver:

    Apropå folkfiender, och citat.
    Här är ett citat från Solzhenitzyn, som sammanfattar en hel del,

    http://bollyn.com/#article_15128

  7. Molly skriver:

    Feminism har fastnat i slöjor! Den betyder det bäraren ger den för innehåll: En svenska på svensk ambassad i arabiskt land sa: ”Kvinnor saknar kläder att gå ut i. Slöjan döljer fattigdom!”- En kvinnlig forskare jag mötte i Amsterdamm sa: ”Nu vågar jag ta av mig slöjan när konferenser är slut. Alla kollegor har åkt hem. Får någon hemma veta att jag uppträtt utan slöja blir jag bestraffad.” – ”Går jag ut utan slöja och utan beskyddare (barn, bror) kommer min man att slå mig.” sa en kvinna i ett muslimskt land. Kvinnan har ingen frihet så länge söner, äkta män, manliga släktingar har rätt att prygla henne till döds för brottet att ta av sig slöjan. Det finns inga realistiska val hon kan göra så länge sharialagarna ger all makt till männen.

  8. Doktorn skriver:

    Mäster Lars,
    med lätt ironi beskrivna
    folkfiender är antifeminister, antirasister och nationalister. Ibsens var ’visselblåsare’- i kamp mot den ’kompakta majoriteten’. Men i vilken pipa blåser feministbelackaren, ’xenofoben’ och ’Svensko Banérs Vänner’? Deras gemensamma nämnare, eller ’den samma hatt’ de alla sitter under är den Internationalistiska Ideologins konsekvenser, nationalstaternas upplösande, religionens avskaffande, familjens uppgående i kollektivet och rasernas sammanblandning. Om än ingen läst om detta i DN, kunde envar med lite år på nacken kunna konstatera att dessa fyra delmålssättningar länge i allt ökande utsträckning blandats in i vår dagliga verklighet. Detta förutsätter en ’blandare’ vi emellertid kan lämna därhän. Vilks folkfiender är bara lite anständigt och allmänt störda utav dess sakta åtdragande snara. En folkfiende utav betydligt grövre kaliber är 86-åriga Ursula Haverbeck, vilken likt ett ’pansarskeppet Fruktar-ingen’ i tysk radio sagt att förintelsen är bluff och riskerar 5 år i fängelse för detta. Vi lämnar även motiven bakom VK2 och Israel mm. etc. osv. därhän. Faktum är att tyskarna är ett civiliserat folk och den stora ’judeförintelsen’, vilka dunkla krafter bakom historiens kulisser hoppats på uteblev. Därför dikades gaskammarmyterna och 6 miljoner upp efter kriget. Intet av detta håller, vare sig vetenskapligt eller juridiskt. Myterna vilar tungt på tyskars och bildade européers självkänsla, vilket Ursula Haverbeck sökte mildra. Hon, liksom beundrande signaturen ’Dokt.’ är därmed antisemitiska folkfiender – och ’antisemitism’ är varje oönskad analys av judiska förehavanden. Egentligen är en folkfiende den, som har ett alldeles för bra förstånd – det var så för Ibsen 1882 och är samma fortgent. Maktens strukturer älskar dumhet. Varen dumma, och I skolen bliva rikligen dekorerade med utmärkelser, pris samt finfina galoner!

  9. Jor-El skriver:

    Nu hamnade detta inlägg på fel ställe först, så ni får ursäkta dubbelposten på annat ställe…

    Antisemitism är ett annat varumärke som borde tänka på namnbyte av dess frambärare. Dels för att dess värde har devalverats kraftigt av stort överuttnyttjande av uttrycket,
    men även på grund av sin bristande definition av betydelse.

    Absolut konstigast och mest absurt blir det för att beskriva dom hot som judar i tex. Malmö upplevt på senare år. Dessa hot kommer i stor utsträckning från människor med rötter från ett annat semitiskt folk – arabiska muslimer.
    Med sina antisemitiska handlingar är man alltså rent språkligt antipatiska mot sig själva.
    Lite som om det skulle uppstå konflikter mellan letter och estländare, och vi skulle kalla den enes handlingar mot den andre för antibaltiska…

  10. Lars Vilks skriver:

    Doktorn, det är inte förintelseförnekarna som är folkfiender eftersom deras agenda betraktas som helt omöjlig. Folkfienderna är sådana som har substans att komma med och därför måste mästras. De ligger alltför nära det som kunde vara en helt rimlig kritik.

  11. Doktorn skriver:

    Jag har just satt min heder i vad Herr Lars bedömt vara omöjlig agenda. Mig gives nu två val – antingen taga Vilks Blogg för en sekt med allvetande ledare och fortsätta ta hänsyn till hans personliga åsikter – eller tacka gör mig.

  12. Inge skriver:

    Doktorn har rett i at det er mye stygt i jødisk tradisjon. Grådighet, rasisme, overgrep. På grunn av jødeforfølgelse og Holocaust er det ufint å snakke om sånt. Dermed blir sannheten fortiet og Doktorn blir fritt vilt.

  13. Lars Vilks skriver:

    Min beskrivning av sakläget är väl korrekt? Dem man jagar som folkfiender är inte förintelseförnekare utan alla som har åsikter som på något sätt kan knytas till SD eller liknande.

  14. Inge skriver:

    Du har helt sikkert rett i det. Jeg føler meg skitten når jeg beveger meg inn i diskusjoner som denne, fordi jødehat er et reellt problem.

  15. Doktorn skriver:

    Vilks beskrivning ’av sakläget’ är inte korrekt och åsyftade ’man’ … vem är denne ’man’ … om inte annan än hans egen personliga analysförmågas personifiering till universell norm.

    Till signaturen Inge må påpekas att jag inte uppviglat till ’judehat’ – endast varit kritisk till historieskrivning. Egna omedvetna reaktioner skall inte projiceras på signaturen ’Doktorn’. Lite forskning i en OBS! autentisk och pålitlig version av Talmud kommer att vara både omskakande och förklarande – men sådana fakta undanbad jag mig uttryckligen att beröra i aktuella kommentar.

  16. Lars Vilks skriver:

    Vad är det som inte är korrekt? ”Man” avser en allmänt vedertagen åsikt och jag själv har inget att invända mot den, jag ser förintelseförnekandet som en apart historia som inte behöver tas på större allvar. För det måste väl stå klart för Doktorn att den allmänna uppfattningen om förintelseförnekandet/den judiska konspirationen betraktas som en hopplös sekt i den rådande ordningen?

  17. minnesdagen skriver:

    Ordet ’hat’ missbrukas konsekvent och metodiskt för att tysta kritiska röster.

  18. Doktorn skriver:

    Gamle vän!
    När Jag läste ’folkfiendebloggen’ och dess bekvämt ironiserande ton, beslöt jag mig ta reda på vilket läger Du egentligen tillhör – den kompakta majoriteten – eller folkfiendrnas – de mäktiga ensamma. Vad som ’står klart’ för Dig är vad alla tycker. Doktorn är ’apart’.

  19. Lars Vilks skriver:

    I frågan om förintelseförnekandet är det väl självklart att Doktorns uppfattning i frågan betraktas som apart. Jag själv har inte anledning att tycka något annat.

  20. Doktorn skriver:

    Där har vi det igen! Du tar hela kompakta majoritetens bedömning till stöd för något Du kanske själv har tänkt – men troligast endast anammat från en allmän pool av godkända idéer. Din bildning är stor – men till vad nytta om den inte är Din egen? Hela kompakta majoriteten står i vägen mellan Dig och den fria tanken. Jag skulle gissa Du kommer att invända med ’diskursernas’ lära om den starkares makt över det till sanning räknade – men Ibsens ’folkefiende’ stod ensam och var ingen ’diskurs’.

  21. Lars Vilks skriver:

    Den kompakta majoriteten har rätt ibland.

  22. Doktorn skriver:

    Just precis – Du tillhör den kompakta majoriteten. Därför är Du oemottaglig för
    väl härledbara, men oväntade fakta.

  23. Inge skriver:

    Problemet med slike diskusjoner er at deltagere ikke evner eller ikke ønsker å skille mellom det deskriptive og det normative, mellom fakta og verdi. Dermed er diskusjonen forgiftet i utgangspunktet.

    Doktorn, det er ikke slik at den som står alene automatisk har rett, mens flertallet automatisk har feil. Det kreves noe mer, nemlig fakta.

    Dere i Sverige slapp unna krigen. Mange norske jøder rømte til Sverige og noen til Storbritannia. De som ikke slapp unna ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirene i Tyskland (Polen). Her er en liste: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_deportees_from_Norway_during_World_War_II

    De var ikke forbrytere. Deres eneste ”forbrytelse” var at de var jøder.

    Jeg støtter deg i at det er mye ondskap blant jøder, som blant oss andre, men hvis du ønsker å fornekte Holocaust/förintelsen, må du legge fram fakta. Blant annet må du forklare hvor det ble av de norske jødene.

  24. Från Graven skriver:

    Tar fram popcorn

  25. Inge skriver:

    Från Graven,

    Jeg er oppriktig nysgjerrig på Doktorns forhold til de norske jødene som ble arrestert og deportert. Kanskje han vet noe jeg ikke vet.

  26. CeDe skriver:

    Stå på dig Lars, är det nån som inte tillhör den kompakta majoriteten så är det väl du!

  27. Från Graven skriver:

    Inge

    Jag håller med.

    Jag har pratat med en kvinna som satt i Auschwitz och kom till Sverige med de vita bussarna.

    Jag skulle nog själv – med all respekt – också vilja ha lite förstahandsinformation från vår Doktor.

  28. Rurik skriver:

    Instämmer med Inge och Från Graven – tillsluter mig de väntandes skara . .

  29. Doktorn skriver:

    Inge – Du vill gärna medla och bidraga med egna synpunkter – men med Ditt ’judehat’ kommer Du ingen vart – eftersom jag från början endast talade om historieförfalskning och bad alla att bortse nämnda hotande komplikation. Mina bästa internetkällor är judar, som genomskådat spelet ni alla dansar efter med ångest i strupen att inte vara politiskt korrekta nog och representera de ’riktiga åsikterna. Ni är sorgliga parodier på ’fritt tänkande människor’.

  30. Från Graven skriver:

    Ja men vad har du för belägg?

    Nätet är ju inte exakt en tillförlitlig källa.

  31. LH skriver:

    Spar popcornen till en värdigare underhållning. Det här är freakshow.

  32. Doktorn skriver:

    Von Graven,
    som Du torde kunna dra Dig till minnes mördades de vits bussarnas Folke Bernadotte av Israels krigsmakt 1948 på öppen gata och samtliga israeler jublade när det skedde och de visste det skulle ske.

  33. Från Graven skriver:

    Ja det vet jag.

    Vad har detta med förintelsens varande eller icke varande att göra?

  34. Inge skriver:

    Doktorn,

    Når jeg nevnte jødehat var det ikke rettet mot deg. Kanskje det er språkproblemer her. Jødehat er et reelt problem, slik vi har sett nylig ved terrorhandlingene i Brussel, Paris og København. Terroren var ikke rettet mot personer eller Israel, men mot jøder. De fleste, også du, forstår sikkert at terrorhandlingene dermed føyer seg inn i en gammel tradisjon av jødehat. Arrestasjonen og deportasjonen av norske jøder under 2. verdenskrig var del av den samme tradisjonen.

    Kanskje burde jeg ikke blande meg inn i denne diskusjonen, men jeg er nysgjerrig. Jeg ønsker å forstå den verden jeg har havnet i. Hvis du kan underbygge din påstand om at holocaust er historieforfalskning, så er jeg villig til å lytte.

  35. Lars Vilks skriver:

    Det tycks vara så enkelt att Doktorn menar att det fria tänkandet innebär att man delar Doktorns åsikter.

  36. Robert Andersson skriver:

    Ursula Haverbeck är ett tydligt exempel på när staten våldför sig på en person för att denne råkar vara knäpp.

  37. minnesdagen skriver:

    Förintelsen i havet, brittiska bombflyg,

    ”A highly effective RAF bombing and rocket raid had destroyed the fleet and killed over 7,000 concentration camp inmates who had been imprisoned on the ships”

    http://www.b-29s-over-korea.com/Cap-Arcona-Maritime-Tragedy/Cap-Arcona-Maritime-Tragedy.html

  38. Doktorn skriver:

    Från Graven,
    det är en myt man trummar i skolelever att nätet är opålitlig kunskapskälla – tvärt om – här kommer alla till tals. Intet kan cencureras, eller förtigas. Den uppväxande ungdomen önskar man emellertid medelst ’korvstoppning’ göra till ’kompakt vuxen-majoritet’. Dädan graderingen mer, eller mindre pålitliga källor.

    DEN AV ER, som kan motbevisa Ursula Haverbeck – dvs. att gaskamrarna existerade och framföra tekniska bevis, dokument, förklara hur mordvapnet fungerade osv. kommer jag att lyfta på hatten inför.

    Ni kunde börja med att googla efter föregångares försök. ’Mitt bästa bevis för att gaskamrarna existerat’, ’de tio bästa bevisen osv…. Jag minns inte längre exakt hur rubrikerna löd – men nätet är ett underbart instrument och en outtömlig encyklopedi.

    Men kom ihåg – tekniska, ovedersägeliga bevis skall det vara – innan Ni i Ert hjärta dömmer ett helt folk till vanära.

  39. Från Graven skriver:

    Doktorn

    Förvisso är nätet en källa även till ovedersägliga fakta.

    Det jag avser med min förfrågan är vilka belägg du har för att ”Mina bästa internetkällor är judar, som genomskådat…” är de som de utger sig för att vara.

  40. CeDe skriver:

    Antar att Doktorn ber sina patienter att bevisa att de är sjuka.

  41. Jor-El skriver:

    F G, du får ursäkta att jag blandar mig i beefen du / ni har med Doktorn just nu angående ”Förintelsens” omfattning och medel.
    Men om man letar efter judiska källor som motsäger konsensus på området bör man definitivt lyssna till David Cole. Då får ni hans version med yamaka / kippa och allt…
    https://youtu.be/PWCOjOj4RAU

  42. Från Graven skriver:

    Jor-El

    Ingen fara.

    Tack för länken. Skall titta vid tillfälle.

  43. Doktorn skriver:

    Till Inge
    och alla som inte heller misstycker – lite seriös läsning om ett stort historiskt problem – en länk (bland många) om bakgrunden till Ursula Haverbecks ’aparta’ utsago.
    http://inconvenienthistory.com/archive/2014/volume_6/number_3/the_great_holocaust_mystery.php

  44. Adam skriver:

    Doktorn

    Det är intellektuellt ohederligt att posta en länk till en så lång text och mena på: läs. Då kan jag posta en länk till en text av Hilberg eller Lantzman, som hävdar motsatsen, och säga läs detta. Det är inget bra sätt att diskutera på. Rättare, det är ingen diskussion alls.

    Ska vi på allvar diskutera historiska felaktigheter kring förintelsen är det upp till DIG att välja ut ett gäng fakta som bevisar din sak, framställa dessa faktan på ett begripligt sätt, och låta oss kommentera det.

  45. Adam skriver:

    Annars kan jag inte se det som annat än att du pratar skit.

  46. Adam skriver:

    Jor-el: samma sak med dig, om vi ska ta dig på allvar. En youtube- länk till en jude i kippa som kritiserar vedertagen historieskrivning är löjligt. En jude i kippa gör det inte sant. Vad som gör det sant är om det personen säger kan verifieras som sant.

    Ska vi tro på dig så posta ett gäng fakta som bevisar din sak, och framställ dessa faktan på ett sätt så man förstår vad du menar.
    Annars får vi dra slutsatsen att du också pratar skit.

  47. Inge skriver:

    Doktorn,
    Jeg skal lese alt som skrives i lenken din. Samtidig er en tysker, Oskar Gröning, for retten i Tyskland. http://www.theguardian.com/world/2015/apr/21/bookkeeper-of-auschwitz-oskar-groning-admits-moral-guilt-as-trial-opens

    ”Gröning’s main task, he said, had been collecting the money that was found in prisoners’ clothing and luggage, recording it in a ledger, keeping it in a steel safe, and at various intervals, taking the money to the Reich headquarters in Berlin, a task which earned him the nickname “the bookkeeper of Auschwitz”.

    It was crucial to the case, he said, that Gröning had long admitted knowing from the very beginning of his tenure that Auschwitz-Birkenau was an extermination camp. “Already on his first day the accused was informed by a colleague that those who were not chosen to work would be sent to their deaths,” Lehmann said.”

    Gröning er bare ett av mange øyevitner. Jeg forstår ikke hvordan det er mulig for deg og for andre jeg har diskutert med tidligere, blant annet personer som har lenket til norske Vigrid, å la være å ta inn over dere at Hitler-Tyskland hatet jøder og ønsket å utrydde dem.

    Minnesdagen,
    Mener du at de norske jødene ble drept i britenes bombing av skipene?

  48. Jor-El skriver:

    Adam – det som kommit att kallas Förintelsen och detaljerna kring detta är ett gigantiskt område. Om jag skulle portionsmata dig med alla detaljerna i David Coles föreläsning skulle Vilks blogg snabbt kantra över till att bli ett forum för revisionism, vilket blogginnehavaren själv avvisat intresse för.
    Från Graven efterfrågade judiska källor av Doktorn för sina alternativa teorier och jag angav en sådan källa, fritt för alla med ett öppet sinne att beskåda och begrunda. Och även om inte David Coles kippa gör honom till en större sanningssägare än någon annan på området så kan kanske hans ultrajudiska framtoning göra hans alternativa information mer lättillgänglig då ”antisemitism” för en gångs skull kan uteslutas som bevekelsegrund för teorierna som presenteras…

  49. minnesdagen skriver:

    ”Mener du at de norske jødene ble drept i britenes bombing av skipene?”

    – Enligt källorna på internet var många av passagerarna judiska. En del var norska, men de kom också från många andra länder.

    Jag vet inte om de skepp med fångar som bombades av britterna, på något sätt var kopplat till Folke Bernadottes vitabussprojekt, eller om det var på något annat initiativ som dessa gav sig ut.

  50. Från Graven skriver:

    Tack och lov finns Himmlers Posen-tal bevarade.

    Det finns ju stora mängder dokument med tyskarnas egen statistik över den nödvändiga logistiken, men där syftet aldrig anges specifikt. Detta problem löses emellertid av Himmler själv, samt Rudolf Höss vitttnesmål i Nürnberg.

    Rudolf Höss vittnesmål och Himmlers Posen-tal tillsammans med tyskarnas egen statistik utgör – tillsammans med ögonvittnens vittnesmål – en alltför tung och gedigen bevisbörda för revisionisterna att bortförklara.

    På dessa punkter tvingas de helt enkelt att ljuga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.