Del 369: Omar vågar visa känslor samt en tandborste

Det var en gång en samstämmighet. Ja, så var det ju, SEMUS (sekulära muslimer) och Mohamed Omar (tidskriften Minaret) hade tänkt sig att visa mina bilder och utveckla en diskussion. Nu råder inte längre full enighet. För idag är Omar på dåligt humör. Han fräser till ordentligt på sin blogg och gör den därmed särdeles läsvärd. Intet är som då människan visar sina sjudande känslor.

Omar har nu fått se närmare på mina teckningar. Och det domslut han fäller är ingalunda nådigt:

”Tidigare skrev jag en debattartikel i Expressen där jag sade mig vara ’smått kränkt’. Då hade jag bara sett Vilks infama ’rondellhund’. Nu har jag via en journalistkollega fått titta närmare på en del andra av hans vidriga streckgubbar och blivit nödgad att revidera mitt uttalande. Jag är inte längre ’smått kränkt’. Jag är djupt äcklad och indignerad.”

Med hjälp av begreppet ”otillbörligt” bryter Omar ut i diatriber mot ”liberaler” (som han avslutningsvis definierar som anti-muslimer). Jag kan inte säkert avgöra om jag själv också skall ta plats i denna skara.

Omar väljer några mindre välvalda exempel på liberalernas tystnad:

”…knäpptysta när en iransk tidning i februari 2006 anordnade en tävling för att häckla Förintelsens offer. Var var hurraropen då?”

Ja, det var den statligt kontrollerade tidningen Hamshari som stod för den bravaden. Nog inte så mycket att hurra för. Ser man på bilden från utställningen kan man konstatera att de karikatyrer som är synliga är gammal hederlig USA och antijudepropaganda. Ingen bryr särskilt om detta, vi har sett det till leda och det kan även (med diskurskorrektioner) få plats på konstbiennaler.

teheran-cont-art-mus-holocaustkorr.JPG
Två konstintresserade damer på Hamsharis karikatyrutställning i Teheran i maj 2006

Men missnöje spirar även från andra håll. Vi skall inte glömma bort att judarna får en hel del stryk från muslimskt håll utan att någon tycks vara intresserad.

Ingmarie Froman har i dagens SvD lite bekymmer med teckningarna. Hon skriver också följande:”Jag har därför ett anspråkslöst förslag till Vilks: varför inte rita en modern judesugga?”

Inte bör jag visa mig oäven och högdragen inför en sådan given uppgift. Varsågod Ingmarie Froman:

judesugganlit.JPG
Modern kapitaliststinn judesugga på väg ut för att böka sönder några fredliga byar
(i Cézannes stil)

Man kan vila tryggt i konstens famn. Som Schiller sade, franska revolutionen hade gjort sig bättre i konsten med fiktiva giljotiner. Men det gäller att bevara lugnet och den intellektuella nivån. Och denna lilla batalj mellan Omar och mig borde inte påverka vår gemensamma vilja till öppet samtal och diskussion.

Även om jag inte är särskilt imponerad av profetens svavelosande predikningar (det är samma paternosterverk som i GT) har han rätt ibland. Profeten valde rätt tandborste, han borstade sig med en misw?k vilken vetenskapligt bevisats vara bättre än plasttandborsten.

aabunchofmiswak.jpg
Misw?k – den bästa tandborsten

Skall religionen bli ett intressant område för konsten? Det var länge sedan sist. 00-tal har precis kommit ut med nr 24-25 om religion och DN:s konstkritiker Dan Jönsson skriver två artiklar där han konstaterar att det är tunt med religionsaspekter i konstvärlden.

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

55 svar på Del 369: Omar vågar visa känslor samt en tandborste

 1. TJ skriver:

  Mohamed Omars logik förefaller mig lite bakvänd. Om Omar stått fast vid sitt åtminstone halva löfte hade vi kunnat hurra åt honom i allafall. Jag hade hurrat hursomhelst.

 2. Pontus Raud skriver:

  Hej Lars,

  det verkar som om det andliga bökar sig in i konstvärlden. Visserligen utan magi men väl med en gud i fronten. Jag vet inga siffror men jag antar att 90% av världen tror på något högre väsen. Det verkar vara vår styrka samtidigt som vår svaghet. Religonen med alla dess regler är väl mums för konstnärer men det känns som att gå i en snårskog av förnekanden, irrationell logik, patos och svavel.

  MVH Pontus

 3. Stygge Sigge skriver:

  ”Lars mfl”: Omars handlande samt kommentarer enligt ovan bekräftar med önskvärd tesen om att det EJ existerar några sekulära&moderata muslimer. Antingen är man muslim eller EJ! Inse nu detta. Att föra en dialog med dessa ormungar göres ej!

 4. Lars skriver:

  Pontus

  Så länge man nöjer sig med att tro på ett eller annat väsen är problemet inte så stort. Det är när väsendet får auktoritet över hur världen skall bedrivas som det blir besvärligt. Då går anden över i världsliga lagar med straffrättsliga konsekvenser.

 5. Lars skriver:

  Stygge Sigge

  Oförenligheten är inget hinder för att utbyta erfarenheter och ståndpunkter. Tror du att total konfrontation leder till några goda resultat?

  Vad som kan uppnås är att religiösa uppfattningar är en privat affär och inte något som generellt skall ha giltighet i samhället.

 6. Gote skriver:

  Ingmarie Fromans artikel är ytterligare ett exempel på ett ifrågasättande av ärligheten i islamkritiken. Denna slags kritik tycks kortfattat gå ut på att det finns en dold agenda, där islamkritiken egentligen inte är en religionskritik i allmänhet och inte heller ett hävdande av det fria ordet, utan snarare ett ställningstagande i den urgamla konflikten mellan öst och väst.

  Om jag rannsakar mig själv så finner jag faktiskt ett ställningstagande från min sida, och det är, oavsett vad Froman och andra vill tro, ett ställningstagande för frihet, jämlikhet, yttrandefrihet, sekularism etc. Det är där den absoluta lojaliteten ligger. Om jag sedan upplever dessa värderingar hotade, kan jag av strategiska skäl och för att skydda dessa värderingar, välja att vara mera kritisk åt vissa håll och mindre åt andra håll.

  Detta är inte konsekvent och naturligtvis inget jag skryter med. Som den kulturpessimist jag är tror jag dock att det ibland tyvärr kan vara nödvändigt att inte ständigt såga av den gren man sitter på, om inte allt man håller högt skall gå åt skogen. Inser omedelbart att det är just detta slags resonemang man ofta kan anklaga religiösa (särskilt fundamentalistiska) att ägna sig åt ständigt och jämt, och det är just det som är svagheten i deras filosofi. Tricky situation…

 7. Stygge Sigge skriver:

  Bäste Lars: Lyckas du eller någon annan med konststycket att få dessa muslimer att inse att religion är en ”privat affär” skall jag per omgående byta namn till ”Rondellhunden Sigge”. Varför är det sällan problem med ex buddister,hinduer mfl.mfl, utan oftast bara islam?. Kanske beror detta på att islam som ett dåligt plagiat av ”Gamla Testamentet” och ”Tanach” och uppdiktad av härföraren och massmördaren Mohammed är en politisk religion som både andligt och fysiskt strävar efter världsherraväldet. Jag är nog lika dåligt beläst på konst som du förefaller att vara på historia då du frågar om ”konfrontation leder till några goda resultat”. Med ett 1,400 årigt historiskt facit i hand är tyvärr endast konfrontation lösningen på problemet islam, detta jordens ogräs.

  Med hälsningar

 8. TJ skriver:

  Som jag skrev i ett tidigare inlägg, postmodernismen, den konstnärliga, gjorde sig av med en massa modernistisk bråte på 80-talet. Följaktligen dras numera konstvärlden med postmodernistisk bråte som även det vore skönt att bli av med. Jag läste en text av Svante Folin idag som jag tycker ger stöd en sån ståndpunkt och som dessutom berör diskussionen om Vilks rondellhundar.

  ”Den sekulära kumulativa tankeprocess som kritiskt ifrågasätter alla dogmer, heliga kor och tabun har varit spektakulärt framgångsrik när det gäller att behärska verklighetens materiella aspekter. Alla andra kulturer, inklusive de som tillber Allah, måste anpassa sig till det naturvetenskapligt-tekniska paradigmet eller gå under. Det går inte längre att upprätta mentala kulturreservat. Man kan inta en kulturrelativistisk/nihilistisk moralposition om man skippar mänskliga rättigheter, feministiska agendor och andra uttryck för västerländsk kulturimperialism, men att förfäkta kognitiv relativism/nihilism är antingen postmodernistiskt koketteri eller intellektuell harakiri.”

 9. Lars skriver:

  Stygge Sigge. Eller tvärtom. Vi kan därmed lära oss av historien att konfrontation inte är någon väg till framgång. Situationen med en värld som måste samarbeta globalt tvingar fram helt andra synpunkter och det gäller också islam. Att ensidigt markera fientlighet är som jag ser det ingen god strategi. Muslimerna har blivit en del av västvärlden och man skall inte förutsätta att de alla saknar god vilja att finna samarbetsformer.

 10. Lars skriver:

  TJ. Så sant. Den postmoderna relativismen bygger på den enkla principen att intet kan fullt ut bevisas som absolut sanning. Men alla beteenden och ståndpunkter kommer vi inte att betrakta som lika bra. Relativismen bygger t ex på att det kan föras en fri debatt med förnuft och logiska resonemang. Om motsatsen vore lika bra skulle relativismen inte ens kunna hävdas.

 11. Hans-Christian Karlsborn skriver:

  Stygge sigge: Jag tror du är inne på en farlig linje när du använder den sortens språk som ”endast konfrontation för att få till stånd en lösning på problemet islam-detta jordens ogräs”. Det är för aggressivt och alienerar sannolikt många muslimer som står och väger..Besinning min vän!
  Vad jag förstår SKA SEMUS ställa ut Lars jyckar eller??

 12. Carin Madsén Kollberg skriver:

  Dan Jönssons inlägg gladde mig! Äntligen var det någon inom konstvärlden som vågande! Och började inse.

  /Damen

 13. jazz skriver:

  En nederländsk biskop uppmanar kristna att kalla Gud för ’Allah’. Den katolska ledaren tror att det skulle hjälpa till att minska spänningen mellan religionerna. – The Almighty is above such ”discussion and bickering,” he insisted.
  KÄLLA: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=57178

  Kan Gud/Allah även förväntas ”stå över” att hans sändebud avbildas som rondellhund.?

  Mvh gg

 14. jazz skriver:

  Den historiska utvecklingen av gudsbilden och utvecklingen av människans medvetande kan ses som parallella interagerande processer. Religionen fungerar som en sorts själv-psykoanalys på det kollektiva planet om man så vill. Hur detta kan fungera kan den intresserade ta del av i C.G. Jungs ”Svar till Job”.

  I den aktuella debatten kan man se det så att Rondellhunden medvetandegjort aspekter av profeten som tidigare var fördolda i det omedvetna. De kan då bli föremål för medveten analys som kan leda till en ny syn på profeten, men nu på en högre medvetandenivå.

 15. Yngve Rådberg skriver:

  Lars, jag tycker du hanterar diskussionen balanserat och bra. Ändå kan jag inte hålla mig ifrån att flika in en liten anmärkning. Du känner nog igen den vid det här laget.

  ”Den postmoderna relativismen bygger på den enkla principen att intet kan fullt ut bevisas som absolut sanning.”

  Principen är inte så enkel som den ser ut. Den är i själva verket något av ett kunskapsteorins gödelteorem. Eftersom den performativt förnekar sin egen sanningshalt påstår den att det är både möjligt och omöjligt att bevisa sanning. Alltså en princip som gör sig själv meningslös. (Men som kanske ändå är meningsfull på något irrationellt sätt?)

  /Yngve

 16. Lars skriver:

  Hej Yngve. Fin teckning, ”drömmen” så vackert anspelande på den store spanjoren.

  Jag vet att det inte går att komma fram till att förklara den grund man står på när man förklarar. För att påpeka den saken för man ställa sig på grunden igen etc.

 17. Fredrik skriver:

  Säga Gud eller Allah? Varför inte kompromissa. Vi säger: Gallah.

 18. Nima skriver:

  När jag läste SvD:s kommentar hoppades jag innerligt att du skulle göra en kapitaliststinn sugga. Vilket du också gjorde! Touché. 🙂
  http://nordicdervish.wordpress.com/2007/08/19/368/
  http://nordicdervish.wordpress.com/2007/08/22/the-muhammedbild-that-should-not-be/

 19. Håkan skriver:

  Ja inte tecknar du bra. Det är för väl att du berättar vad dina bilder ska föreställa.

  Och det föder en intressant tanke: är det bilden eller tanken bakom som är av vikt?

  Är det det senare kan ju t.o.m. jag klottra lite och kalla resultatet ’Muhammed masturberar’ och som resultat få ett koppel rabiata dårar på halsen? Oavsett om bilden mest liknar telefonblocksklotter.

  Debatten är viktig och jag tycker du sköter den väl, Lars. Fanatiker har ingen humor.

 20. Jesper skriver:

  Här finns flera av bilderna som ingick i tävlingen i Iran: http://www.den-svenske.com/txt/EEVZZuuAAlYZzveRwI.shtml

  Många av bilderna är välarbetade och har ofta en djupare tanke bakom än vad exempelvis Jyllands-Postens bilder haft. Ingen bild, vare sig dessa eller Vilks bilder borde stoppas av moralkärringar. Yttrandefriheten är viktigare än någonsin eftersom den idag är så hotad från olika håll.

  Lycka till Vilks med din kamp för yttrandefriheten!

 21. Gud? Run! skriver:

  Fredrik: ”Säga Gud eller Allah? Varför inte kompromissa. Vi säger: Gallah.”

  Amen. Det bekräftar dessutom det jag alltid misstänkt, att herrens plan för människorna inte kommer till uttryck bäst i bibeln utan i en annan skrift: Galago

 22. Yngve Rådberg skriver:

  Just det Lars, det är märkligt hur tankens virvlar i sitt sökande efter fäste alltid tycks hamna antingen i självreferens, självmotsägelse eller infinit regress. Exempelvis har vi institutionsteori, kunskapsrelativism och positivism. Det är som om dessa oåtkomliga figurer markerar gränserna för tänkandet, samtidigt som de inte ger någon som helst stadga åt det. Vad är det då för fel på människans hjärna? Är det hybris eller fattas det en pusselbit? Vad tror du? Finns det någon bot?

 23. Pontus Raud skriver:

  Hej Yngve,

  Jag tror som du att man aldrig kan uppnå en sanning utan att dela den med dess falskhet. Jag gillar ordspråket ”It takes all sorts to make a world” för att den förespråkar det som religon kan ha problem med. Att inkludera alla sorter. Konstvärlden bygger oxå på principen att inkludera eller att exkludera. jag tycker att institutionsteorin är en exkluderande teori.

  MVH Pontus

 24. Yngve Rådberg skriver:

  Bäste Pontus.

  Jag vet uppriktigt sagt inte vad jag ska tro om sanningen. Sannolikhet är ett behändigare om än lite färglöst begrepp. Det låter sansat och bra, men det når liksom aldrig riktigt fram. Religionens stora fördel gentemot rationalismen är att den hänvisar direkt till en okänd storhet. Det handlar om omedelbar hänvändelse, utan reflektion. Därmed slipper man undan virvelfigurena. Men man måste, åtminstone tillfälligt, blunda för problemet att den erbjuder något osannolikt.

  Sen finns ju den helt vanliga hänvändelsen till helt vanliga människor. Den förutsätter också en stark tro på att det är någon ”där ute”… bortom språket.

  Yngve

 25. Pontus Raud skriver:

  Det gamla slaget mellan vetenskap och religon. Där i det empiriska mäniskan bär det yttersta ansvaret emedan i religonen så hänvisar man ansvaret till gud, som naturligtvis inte kan ställas till svar för sina handlingar.

  MVH Pontus

 26. Pingback: PRESSMEDDELANDE: Utställning och dialog stoppad med omedelbar verkan « Sekulära Muslimer i Sverige - SEMUS

 27. Pingback: Sänd mina rötter regn » Blog Archive » En plikt är en plikt

 28. Fredrik skriver:

  … Eller för den som vill ha en mer personlig och intim relation – Gullah.

 29. Pingback: Antiklimiax « Nordic Dervish

 30. Pingback: Muslimers sårade känslor i Örebro « Sekulära Muslimer i Sverige - SEMUS

 31. John-David skriver:

  I’d reject his art based on the fact that he draws like a retarded child.

 32. Vlad skriver:

  Shame on you mr.Vilks.
  Actually you just regular udothob.

 33. Pingback: Ironic Surrealism II » Mo’s Dog Days of Summer

 34. Pingback: Sverige: Lars Vilks har tegnet en “jødeso” « Veritas Universalis

 35. basatefe skriver:

  You are drawing a caricature about *Muhammed S.A.. You can’t harm to Muhammed S.A. But This caricature leaves your under the responsibilty in the God peace. If, there,a bit the bilief to God on your heart. You can’t harm to the Moslems and the Islam. Merely, You harm to your life that after your death. It’s the mistake to decide, before the ISLAM recognize.By to draw one such caricature, you vomiting the your hatred.

 36. John skriver:

  I hate you …you are the most unprincipled human body I see…
  you cannot a good christian also…I hate you…

 37. John skriver:

  Umar?m cehennemde cay?r cay?r yanars?n,?erefsiz köpek….

 38. Eugen skriver:

  How about a funny sketch of the art critic breaking his neck while looking out for his own ass?

 39. Eugen skriver:

  How about a funny sketch of Ingmarie Froman breaking her neck while looking out for her own ass?

 40. affe skriver:

  Dom är ju inte riktigt klok muslimerna, börjar bränner flaggor och docker p.g.a en bild.

 41. myzgo skriver:

  e du helt dum i huvudet

 42. marko1965 skriver:

  Stick to your guns Lars. I can’t say that I understand your art but I do understand fascism whether it is under the guise of politics or religion. The west needs to keep helping Muslim refugees and avoid tripping into racist actions but we cannot ever relinquish our hard earned right to speak and think freely.

 43. Eugen skriver:

  Jag stodjer dig!

 44. Brian Milton skriver:

  Are you able to reply in English? I have a book publication here in England in November which I want to discuss with you, so see if it is worth co-ordinating events.

 45. JESTE skriver:

  Del 369: Omar vågar visa känslor samt en tandbo

  A STA KADA IH SUTRA BUDE JOS VISE U EVROPI,KADA SE UZME U OBZIR DA IH JE VEC DANAS U NJOJ MNOGO? ONI SU PROBLEM POSTALI ONDA KADA SU PRESLI PREKO BOSFORA! OD TADA SU BALKANCI TRAZILI POMOC ZAPADA DA SE SPRECI NAJEZDA ISTIH SA ISTOKA, A I SADA SE NJIMA PRUZA PODRSKA!! NEKIMA SU BILI DOBRI KAO SLUGE-AFGANISTAN,KOSOVO,BOSNA,…,ALI SU PROBLEM-LOSI KAO GOSPODARI.!? I…..?

 46. Oskar K. Nous skriver:

  Klart att man skall kunna kritisera religion! En synpunkt däremot, är att dina motiv är plumpa och dåligt genomtänkta. Vad är det egentligen du vill säga? På det sätter tycker jag att Jyllandspostens Muhammedbilder var mycket bättre. Där tar man upp och aktuelliserar problem.

 47. Pingback: Claris » Lingonplock och lite om Oscar

 48. Pingback: » Hjälp med Sverige och annat Nyheter f

 49. anonyme skriver:

  Ok vilks you think you made something funny, you think you are democratic and you believe in free speach ,fuck all these lies this is not true and you know it you just want to be famous want to make money nothing else but the price of your fame will be your death so go to hell vilks soon as possible cuse you deserve it you fuckin idiot now do you agree with me also my words are piece of freedom of speach…If you dont know freedom of speach is to speak right no to insult others you think that we eat these boll shit that your tolerant you are democratic or liberal but all know that you are idiot some accepts this and others do not accepts but also they know so in the end i will tell you your end you made a big mistake even if you say sorry there will be no sorrow for you and soon you will be die cuse you are in game with muslims and you know what can do muslims for allah for their religion so just be prepare for the end of the game and we will si how brave you are cuse you said that you will not stop this art even if the price of it will be dead ahahhaha you will se after your death the price cuse the terrible price isnt death the terrible cost for you will be after death will be HELL…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.