2792: Behovet av en ny furstespegel: ”Partiledaren”

Machiavellis ”Fursten” behöver en modern uppföljare. En lämplig titel är ”Partiledaren”. Onekligen finns det utmärkta förebilder, inte minst landets två skickligaste politiker. Naturligtvis Löfven som mot alla odds och tämligen impopulär sitter kvar i val efter val. Som det var på Machiavellis tid gäller det att skapa allianser. För att åstadkomma sådana behöver man en gemensam fiende som möjligen kan vara i stånd att å sin sida finna allierade. En andra förebild är Annie Lööf som skickligt har arbetat sig fram till allt större makt. Den vilsne liberalledaren förstod aldrig riktigt spelets hårda regler och vänsterpartiet hade inte något val annat än att låta det hela passera. Liksom för ”Fursten” skall ”Partiledaren” alltid ljuga på ett övertygande sätt. Man kan t ex åberopa en högre moralisk plikt eller formulera en yttre fara för riket, ja för världen. På så sätt blir svikna löften berättigade. Väljarna är förvisso till dels missnöjda men Partiledaren vet att det är långt till nästa val och glömskan, hand i hand med den sedvanliga propagandan kommer att ordna sådana besvär. Annie Lööf vet också att hon utan vidare kan byta fot och återgå till de gamla kumpanerna om det skulle bli läge.

Man kan bara applådera. Under tiden får vi slita med det svåra begreppet Fake News. Det förefaller som om nästan allt kan sorteras under detta begrepp. Instanser som skall reda upp härvan genom att påtala de falska nyheterna och ge garanti åt att de officiella regeringsunderstödda bulletinerna är fullt trovärdiga har inte helt kunnat leva upp till detta. Om det någonsin varit någon sådan avsikt. I ”Partiledarens” tidevarv går det lika bra med legitimerad lögn. Just nu skall vi ta ställning till BRÅ:s rapport, sekunderad och garanterad av den alltid lojale Jerzy. Jens Ganman har, med ironisk uppgivenhet, kommenterat rapporten men det hjälper givetvis föga:

1) Rapport släpps.

2) Jerzy uttalar sig: “Det har inget med invandring att göra.”

3) Halva svenska folket stänger av.

4) DN och Aftonbladet hjälper Jerzy att driva hem sina teser.

5) Tino skriver arg motförklaring på FB.

6) En miljon människor delar hans inlägg (men läser inte).

7) Folk avvännar varandra/blockar på Twitter.

8) Stefan uttalar sig om den växande högerextremismen.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

48 svar på 2792: Behovet av en ny furstespegel: ”Partiledaren”

 1. Jor-El skriver:

  Jerzy Sarnecki borde tilldelas en tapperhetsmedalj för ”lång och trogen tjänst i arbetet att upprätthålla en god bild av Sverige”. Härligt att få svart på vitt att män som kommer från medeltida kulturer med kvinnlig underkastelse som norm har dumpat dessa värderingar vid gränsen tillsammans med pass och övriga identitetshandlingar.

 2. DanTor skriver:

  BRÅ-raport med frågeställning om detta resultat SR 29/5 18.
  BRÅ-tanten. trots hjälp, svajjade betänkligt under den mycket vänliga och i detta sammanhang illa sedvanligat tillrättalagda tillmötesgående SR-samtalet.

  Raporten beskriver ej vilken härkomst brottet har som uppväxt eller klansammanhang i Sverige, smygs som hastigast som bisats in mot slutet av SR-hurrarropen av en, förmodligen, efterklok till besining kommen BRÅ-tant.

  Leken fortsätter givet Fursten ligger under var av dessas, oxåvill-vara, kudde.

 3. Klas skriver:

  Klockren tidslinje!

 4. pöbeln skriver:

  Vilks
  Menar du att BRÅs rapport är fake news? Eller ska vi ta den som empiri?

 5. Från Graven skriver:

  Inte ens rapportförfattarna själva säger att man kan dra de slutsatser som Jerzy Sarnecki gör. Studien tittar inte på härkomst utan går omvägen över kommuner och försöker sedan dra mycket mycket osäkra slutsatser av detta.

  Den är så dålig metodologi att det är skrattretande!!!

  De som tror att BRÅ försöker dölja någonting har verkligen fått vatten på sin kvarn.

  Särskilt när ”slutsatserna” går stick i stäv mot slutsatserna från korrelationsstudier i överrepresentationen av våldtäktsmän från utomeuropeiska länder gjorda i Norge och Danmark.

  Jerzy Sarnecki står alltmer ensam i detta. Ja, han står faktiskt i skamvrån med den usla statistiska metod han nedlåter sig till.

 6. Ulf skriver:

  Om ”Jor-El” har rätt i sin förmodan att vi importera män som lever efter medeltida traditioner med kvinnlig underkastelse som norm så blir det lite svårt att förklara varför det dödliga våldet mot kvinnor minskar.
  Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid så gäller följande, citat ”Sedan början av 2000-talet har dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskat med närmare 20 procent.”

 7. Från Graven skriver:

  Men våldtäkterna har ökat.

 8. CeDe skriver:

  Och då är nog ändå inte de sanktionerade våldtäkterna i vissa hem medräknade.

 9. Per skriver:

  Per
  1. De flesta våldtäkter anmäls inte till polisen, är min gissning.
  2. Ca 8 procent (!) av alla anmälda våldtäkter resulterar i fällande dom.

 10. Per skriver:

  Om vi gör ett grovt antagande att oanmälda våldtäkter är lika många som de som anmäls så bli slutsatsen att ca 1 av 40 våldtäkter leder till en fällande dom.
  Det är i princip riskfritt att våldta en kvinna i dagens Sverige. Om gärningsmannen som fälls är under 18 år så blir det löjligt lågt straff dessutom.
  Orryggheten för kvinnor i Sverige närmar sig läget i t.ex. Sydafrika.

 11. Ulf skriver:

  Enligt DN:s artikel om den nya rapporten från Brå som behandlar sexualbrott så har våldtäkter där våld används inte ökat de senaste tio åren.

 12. Per skriver:

  Ulf
  Min sista mening var osaklig. Antalet våldtäkter i Sydafrika är sannolikt mycket högre än i Sverige. Men det är närapå riskfritt att begå våldtäkt i Sverige. Och det bådar ju inte gott för utvecklingen framåt.

 13. Från Graven skriver:

  Enligt DN!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆

  Enligt DN tjänar Sandviken EN HALV MILJARD på sitt flyktingmottagande!!!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

  Enligt DN förekom inga sexuella trakasserier på Zara Larssons konsert i Kungsan!!!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

 14. Neuman skriver:

  Husbonden röst. Bit ej den hand som föder. Partiet kallar, beställningsjobbet effektuerat, husblatten viftar på svansen. Låg röst, signalera förtroende. Kommer att ha råd med elbil. Inte gratis, grattis!

 15. Ulf skriver:

  ”Från Graven” blev inte oväntat svarslös. I ”Från Gravens” värld så är vetenskapliga forskningsresultat inget värda.

 16. Från Graven skriver:

  I alla fall inga som Jerzy Sarnecki hasplat ur sig!

  😆 😆 😆

 17. Ulf skriver:

  ”Från Graven” har uppenbarligen varken läst artikeln i DN eller Brå:s rapport. ”Inte heller det var oväntat.

 18. Från Graven skriver:

  Jag har läst artikeln i SVD där rapportförfattaren själv säger att Jerzy Sarnecki inte kan dra de slutsatser han gör!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆

 19. Från Graven skriver:

  Tydligen håller BRÅ med mig!!!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆

 20. Ulf skriver:

  ”Från Graven” försöker diskutera texter som signaturen inte läst. Inte undra på att ”Från Graven” som vanligt hamnar snett.
  Det är ju Brå rapporten som konstaterar att, citat ”Bilden av att de grövsta sexualbrotten, det vill säga våldtäkter som inrymmer våld, inte ökat får stöd av utvecklingen av antalet personer som vårdats med anledning av sexuella övergrepp” slut citat.

  Brå håller uppenbarligen inte med ”Från Graven”.

 21. Från Graven skriver:

  Ulf skriver 2018 23 september kl. 17:47

  De som forskar om sexualbrott håller inte med dig Per när du påstår att de sexuella våldet ökar i dagens Sverige.”

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriminologen-osakert-om-brotten-okar

  Härom året påstod du ju att sexualbrotten inte ökar alls!

  😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

 22. Ulf skriver:

  Så föll ”Från Gravens” argument i spillror. Vad signaturen menar i sitt senaste inlägg är obegripligt.
  ”Från Graven” har gått i spinn, som vanligt.

 23. Från Graven skriver:

  Ulf 2018: sexualbrotten ökar inte

  😆 😆 😆 😆 😆

 24. Per skriver:

  Ulf
  Du bortser helt från oanmälda sexualbrott. Om chansen att uppnå en fällande dom är ca 8% så är det ju förståeligt att kvinnor inte anmäler, speciellt som en anmälan för mycket obehag med dig och i många fall skapar en hotbild för offret. Du måste gå under ytan Ulf i dina analyser och tänka lite utanför mainstreammedia-boxen.

 25. Från Graven skriver:

  Ulf bortser från mycket!

  Han bortsåg från att Nina Runge inte var forskarutbildad men hänvisade ändå till henne som ”forskare”. Hennes politiskt tillrättalagda tvekan inför sexualbrottens ökning upphöjde Ulf till sanning och slagträ i debatten så sent som 2018.

  Nu när dörren är insparkad av alternativmedia – ej av DN! – så dyker Ulf upp igen och försöker skadebegränsa.

 26. Ulf skriver:

  ”Från Graven” skriver om Nina Runge men hänvisar till en artikel där företrädare för Brå och Jerzy Sarnecki kommer till tals.

  Förvirrat så det förslår ”Från Graven”. Vet du ens själv vad du menar!

 27. Från Graven skriver:

  Nej, jag skriver om Ulfs position så sent som för ett år sedan: sexualbrotten hade inte ökat, enligt Ulf. Till stöd för sitt påstående hade Ulf ”en forskare” – läs en Fil Kand-student med blått hår.

 28. Ulf skriver:

  ”Från Graven” kan inte ens länka till den artikel hen refererar till och verkar ta blått hår som ett tecken på bristande kompetens.
  Du bara spammar tråden för att du är sur på att Brå:s utredning kommit fram till att våldtäkter där våld används inte ökat de senaste tio åren.

 29. Från Graven skriver:

  Jag länkade till ditt episka uttalande att sexualbrotten inte ökar, inklusive länken till Jerzy Sarnecki ovan, blindstyre.

 30. Från Graven skriver:

  Och, JA, blått hår är en dålig markör för kompetens 😆

 31. Ulf skriver:

  Spammandet bara fortsätter men våldtäkterna där våld används blir inte fler för det.

 32. Från Graven skriver:

  Men Ulf… härom året påstod du ju att sexualbrotten inte gick upp alls!

  Och nu är du tillbaka med en ny spännande idé! 😆

 33. pöbeln skriver:

  Samtidigt på andra sidan atlanten…
  https://www.youtube.com/watch?v=jh3syx7lKeU

 34. Ulf skriver:

  ”Från Graven” har blivit islamist och bedömer kvinnors akademiska kompetens efter deras hårfärg.
  Men våldtäkterna där våld används blir inte fler för det.

 35. Från Graven skriver:

  Så man blir expert bara för man har blått hår?

  Nu förstår jag varför dina ”forskare” har så hög träffsäkerhet på sina projektioner om det pyttelilla problemet med sexualbrotten – ”nu utan våld” säger vänstern! 😆

 36. Ulf skriver:

  Vänstern?

 37. Från Graven skriver:

  Sarnecki, Runge, m.fl.

  Sarnecki är ju enligt egen utsaga Marxist, vilket förklarar en hel del.

 38. Per skriver:

  Ulf
  Våldtäkter utan fysiskt våld betyder att de utförts med HOT om fysiskt våld.
  Sannolikt även med hot om våld om våldtäkten polisanmäls. Du tänker hela tiden för ytligt Ulf! Skenet, ytfenomenen, bedrar ofta.

 39. pöbeln skriver:

  Per
  Framförallt handlar det om ändrad lagstiftning där försvarslöst tillstånd kommit med i lagen. Offret sover eller är berusad svarar för huvuddelen av våldtäkter utan fysiskt våld. Vilket alltså är en relativt ny lagändring. Och en bra sådan.

 40. pöbeln skriver:

  Graven
  Tycker du att man kan använda BRÅ som källa för att resonera kring sexualbrott? Eller bedriver BRÅ en komplott?

 41. Från Graven skriver:

  BRÅ är kloka nog att uttrycka sig försiktigt i rådande fall. Det är därför rapportförfattaren inte håller med Sarnecki om hans slutsatser.

 42. Ulf skriver:

  På vilket sätt håller Brå inte med Sarneckis om hans slutsatser? När det gäller just våldtäkterna där våld används så är ju skrivningen i DN:s artikel där Sarnecki uttalar sig och formuleringen i rapporten närmast identiska.

 43. Från Graven skriver:

  Dagens Nyheter valde att intervjua kriminologen Jerzy Sarnecki som säger: ”Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott och att vi inte haft någon ökning av sexualbrott under de senaste åren.

  Ett uttalande som Stina Holmberg anser vara olyckligt.
  Vi är alltså mer försiktiga i våra slutsatser än Jerzy Sarnecki. Vi har gjort två analyser som inte bygger på härkomst. För det behövs en annan studie. Den ska göras längre fram”, säger Holmberg.

  https://www.svd.se/bra-rapporten-om-…as-politiserad

 44. Ulf skriver:

  Alla som läst artikel i Dagens Nyheter vet att rapporten inte handlar om våldtäktsmännens härkomst.
  Vad vill du egentligen säga med ditt inlägg ”Från Graven”.

 45. Från Graven skriver:

  Jaha, men Jerzy Sarnecki verkar inte ha förstått att BRÅ-rapporten ”inte handlar om våldtäktsmännens härkomst”, eftersom han försökte dra slutsatser om just det! 😆 😆 😆

 46. Ulf skriver:

  Sarnecki drar inga sådana sådana slutsatser i den mening du citerar ”Från Graven”.

 47. Från Graven skriver:

  Jerzy Sarnecki i DN 2019-05-29: ” – Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott, säger professor Jerzy Sarnecki vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.”

  Utifrån studiens upplägg så går det inte att dra en sådan slutsats.

  Stina Holmberg kommenterar därför Jerzy Sarneckis slutsats i Svenska Dagbladet:
  – Vi är alltså mer försiktiga i våra slutsatser än Jerzy Sarnecki. Vi har gjort två analyser som inte bygger på härkomst. För det behövs en annan studie. Den ska göras längre fram“, säger Holmberg.

 48. SSAB skriver:

  KLART: Dan Park överklagar till HD

  Dömdes för hets mot folkgrupp och förtal.

  Den kontroversiella gatukonstnären och Malmöbon Dan Park dömdes till fyra månaders fängelse för hets mot folkgrupp och förtal. Nu överklagar han en av åtalspunkterna till Högsta domstolen.

  Enligt handlingen gäller det ett blogginlägg med ett rasistiskt budskap som han skrev våren 2016. Men Dan Park hävdar att det var en kommentar kring den målsägande personens egen användning av samma bild.

  Dan Park har dömts för både hets mot folkgrupp och förtal efter publiceringen och fått betala 10 000 kronor i kränkningsersättning till den målsägande.

  Totalt har han dömts till sju fall av hets mot folkgrupp och flera fall av förtal

  https://24malmo.se/klart-dan-park-overklagar-till-hd_5f47e3f5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.