2707: Gören bättring

Så här på årets första dag kan man behöva en ordentlig domedagspredikan. Som när i en gången tid pastorn domderade från predikstolenpå temat ”Gören bättring ty den yttersta dagen är nära”. Aftonbladet serverar påpassligt tvenne sådana urkunder. Den allestädes närvarande Göran Greider slår sig lös med frammanandet av allehanda olyckor. Dock ser han visionärt ett framtidens hopp i ”Klimat-Greta”. Strindbergs sista förhoppning var korset men detta är numera utbytt mot mera populära symboler..

Athena Farrokhzad är inte sämre. I en utpräglat dyster dikt ser hon ruiner överallt och eländigt arvegods. Så kan hon inte motstå att lägga till den alltför slitna historiska och bakåtåkande ängeln som blivit berömd genom Walter Benjamin och som identifieras med en teckning av Paul Klee.

Man kan trots allt livnära sig medelst dylika krönikor.

Med detta önskar jag mina läsare ett fortsatt gott nytt år 2019!

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

66 svar på 2707: Gören bättring

 1. Per skriver:

  Apropå Greiders domedagsprognos vad gäller klimatet.
  Själv har jag tidigare inte följt debatten särskilt mycket om detta ämne.
  Men hur är egentligen läget? Är naturvetarna i det närmaste helt överens med Greider och Rockström? Eller inte.
  Och varför pratar alarmisterna inte om befolkningsökningen på jorden om nu läget är så akut? Deras tes är ju att människans SO2 utsläpp är orsaken till uppvärmningen. Logiskt borde de ju i så fall ha en politik för en snabb befolkningsminskning de närmaste decennierna! Men inte ett ord om detta behov. Är det något jag inte har förstått? Tänker jag fel?

 2. Per skriver:

  Löjligt korrekturfel – CO2!
  Men min tanke är att Greider borde förspråka att kvinnor globalt borde föda max 1 barn. Ungefär. Och begreppet omställning som man pratar om borde främst avse att få våra samhällen och ekonomier att fungera med säg en dubblering eller tredubbling av andelen pensionärer i befolkningarna. Vad säger Greider om detta?

 3. Point skriver:

  Det sista hoppet är fortfarande korset, det är från den läran profeterna emanerar. I judisk-kristen tradition dyker profeterna upp när israeliterna är i kris och upplyser härskaren inför allt folket om vilka valmöjligheter och konsekvenser Herren erbjuder.

  Krisen är en klimathypotes, endast omfattande självpiskning duger som altar-offer. Resen icke, äten icke, värmen er icke! Trenne profeter känna sig för dagen kallade, äro några utvalda? Väder-Pär vädrar EU-lön. Vissa profeters huvuden begärs på fat, andra skola bliva rikt belönade. Profeten för dagen är ett Utvalt Barn med Asberger-diagnos och ett lätt drag av Downs syndrom över ögonen. Av barn och dårar får man höra sanningen. Extra trovärdig, således.

  För den händelse att klimathypotesen för dagen skulle ha någon verklig innebörd, erbjudes en allenarådande lösning. Endast drastisk global befolkningsreduktion skall nedbringa globala Co2-utsläpp i absoluta tal. Än så länge skrapa profeterna blott ytan. Inför allt folket proklameras allmän flygskam och brännmärkas plastpåsar.

  Men hava de trovärdighet? Verkar de inte vara poeter snarare än profeter? Dessutom lite för tjocka om magen. Riktiga profeter är anskrämligt magra, för klimatets skull iklädda ett utsläppsfritt skynke, med en torr gren i handen. Profetens uppenbarelse måste bära syn för sägen. Har Greta tänkt igenom vad chipsförbud verkligen innebär, har Göran avstått sin öl mer än någon enstaka afton? Eller är det blott ”vi” som måste underkasta oss?

 4. Från Graven skriver:

  Per

  97% av forskarsamhället inom relevanta forskningsfält ställer sig bakom förklaringsmodellen att den observerade globala uppvärmningen är orsakad av utsläpp av växthusgaser, varav koldioxid är en. Det finns andra växthusgaser, metan till exempel, som har än mer olyckliga egenskaper, men koldioxid anses vara den mest problematiska eftersom att vi släpper ut så väldigt mycket av den när vi förbränner fossila bränslen (olja, gol, naturgas). Fysiken bakom uppvärmningen är egentligen inga konstigheter alls och har varit känd sedan långt innan uppvärmningen startade (18/1900-tal). Vill du så kan du enkelt reproducera effekten med lite bakpulver och vinäger (för att skapa koldioxid), två glasburkar och två termometrar. Fyll den ena burken med koldioxid. Stick ned termometrarna genom ett hål i locket och ställ i solsken. Jämför temperaturen i de två burkarna.

  De som av olika skäl förkastar förklaringsmodellen har ännu inte lyckats presentera en sammanhållen alternativ modell som är underbyggd av mätdata. Det brukar istället röra sig om svepande avfärdanden blandat med ett ihärdigt ifrågasättande av i princip varenda detalj – ner till enskilda mätvärden – som förklaringsmodellens proponenter publicerar. Avfärdande-metoden är identisk med den som de stora tobaksbolagen använde sig av när de avfärdade tanken att det finns ett kausalt samband mellan rökning och lungcancer.

 5. Q skriver:

  Point skriver ovan: ”För den händelse att klimathypotesen för dagen skulle ha någon verklig innebörd, erbjudes en allenarådande lösning. Endast drastisk global befolkningsreduktion skall nedbringa globala Co2-utsläpp i absoluta tal.”
  Således samma slutsats som jag dragit.

  Från Graven du stödjer ju tesen om människans co2utsläpp som orsaken till uppvärmningen. Okey men kan du förklara varför man inte för fram den mest effektiva, nödvändiga politiken, kampanj för global befolkningsminskning? Jag fortsätter att vara skeptisk så länge motåtgärderna inte motsvarar den hotbild som målas upp. Logiken saknas helt enkelt!

 6. Från Graven skriver:

  Vad mig anbelangar så får du vara hur skeptisk du vill. Du har valt att inte acceptera vad den rationellt och vetenskapligt betingade forskarvärlden har att säga, det är allt.

 7. Per skriver:

  Det blev fel avsändare ovan. Q var Per.
  Du svarar inte på min fråga Från Graven.
  Om läget är akut. Om Jorden hotas av en accellererande upvärmning pga CO2-utsläpp – Varför då inte föra fram radikal befolkningsminskningspolitik?
  Jag kan hota med att bli lika tjatig som Ulf om du inte svarar!

 8. Från Graven skriver:

  Hu! Då är det bäst jag svarar!

  Själv har jag inte tagit ställning till åtgärder som intervenerar i världens befolkningstillväxt. Men, oavsett vilka metoder man tar till så måste utsläppen från förbränning av fossila bränslen drastiskt reduceras.

 9. Ulf skriver:

  Anledningen till att det skrivs så lite om den så kallade befolkningsexplosionen beror antagligen på att många forskare är ganska övertygade om att jordens befolkning inte kommer att växa nämnvärt efter år 2050.
  Rapporterna är lite motstridiga så det går inte med säkerhet att avgöra hur jordens befolkning kommer att utvecklas efter 2050.

  Säkert är Europas befolkning kommer att minska vilket innebär att migrationen till kontinenten från Afrika och MENA kommer att fortsätta samtidigt som antalet infödda européer i arbetsför ålder minskar i allt snabbare takt.
  Jobben måste ju göras och tar européerna ”slut” så får man ta arbetskraften utanför Europa.

 10. Från Graven skriver:

  Ulfs motiv klarnar!

 11. Per skriver:

  Det var inte mycket till svar FG.
  Om nu användningen av fossila bränslen måste minska radikalt
  så borde det ju ligga nära till hands att se befolkningsexplosionen som det största problemet. CO2-utsläppen fortsätter ju att öka. Och du har inte funderat på detta alternativ att föra fram frågan om en nödvändig befolkningsminskning? Jag håller med om i stort sett allt du skriver här på Vilks Net, men i denna fråga verkar det vara stopp i tankeverksamheten.

 12. CeDe skriver:

  Vår befolkning kommer säkert att öka i takt med invandring men inte i samma utsträckning arbetskraften då muslimska kvinnor nekas på religiösa grunder att arbeta utanför hemmen.
  Men utandningsluften lär bli den samma. Bättre då att ta hit färre men arbetande individer.

 13. Point skriver:

  För den händelse hypoteser om framtida händelser skulle råka inträffa, trots naturlig svaghet i bevisningen om det ej timade, måste ändå A komma före B.

  Befolkningsökningen är huvudsaklig orsak till eventuella klimatförändringar, därest dessa hava mänskliga Co2-utsläpp till grund. Härav följe att befolkningen måste storligen reduceras för att komma till rätta med klimatet. Drömmar om ett islamiskt Europa är otänkbara och måste avvisas, befolkningen måste ovillkorligen minskas, Europa går före i kristen självplågan. Frågan är med vilka metoder Asiens och Afrikas befolkningar drastiskt minskas. Strålning, chemtrails, gas, miljögifter ?

  Detta är vad en profet värd namnet måste utveckla. För klimatets skull. Greta och Göran befinna sig redan i bakvattnet. De sakna insikter i Alexanderhugg, bland så mycket annat. Greta har inte tagit till sitt hjärta att fredagsmyset blir utan chips och läsk, Göran förstår ännu icke att sakna sin framtida öl. Som poetiska charlataner utan äkta asketiskt sinnelag kan de inte vara kallade att vittna mot faror Herren sänt i folkets väg, eller äga en realistisk vision för hur Herrens dom skall blidkas. De sakna Heseikels, Ruts eller Johannes resning.

  Däremot kunna de bliva saliga, var och en i sin tro. Även kallat ”den breda vägen”, tillika ”munväder”.

 14. Per skriver:

  Ulf
  2050 har jorden redan brunnit upp om Rockströms och Göran Greiders alarm är vetenskapligt riktiga – med beaktande av den politik de förespråkar, dvs noll koll på befolkningsfrågan. Och massinvandringen till Västeuropa från Menaländerna förvärrar drastiskt problemet, eftersom en fortsatt befolkningsökning i Afrika stimuleras av migrationen.

 15. Ulf skriver:

  Så länge Europas demografi fortsätter att förändras i nuvarande riktning och näringslivets behov arbetskraft består så kommer invandringen till Europa att fortsätta. Om det sedan blir muslimer eller kristna afrikaner som kommer att utgöra merparten av invandrarna får väl framtiden utvisa.

 16. Point skriver:

  Klimatet sätter härför ovillkorligen stopp. Global kokning av människosläktet skämtas inte bort med ”näringslivets efterfrågan”, pensionärer med gåstol får söka annan hjälp. Här gäller det större ting av yttersta allvar.

 17. Mer eller Mindre skriver:

  SMHI och i stormedia försöker alltid skrämmas med att olika väderfenomen som regn/torka, orkaner, värmeböljor osv bara blir värre och värre.

  I Sverige brukar man så här års skrämmas med att det blir en jättekall och snörik vinter eller tvärt om att det blir en grön Jul. Den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson i Ubbhult har gjort en tankeväckande sammanställning av hur det larmats om detta (2018-12-29).

  Det började redan tidigare men år 2006 så hade klimatforskningen på SMHI nått dithän att man med säkerhet kunde fastslå ”att det skulle bli helt snöfria vintrar i stora delar av Sverige i en nära framtid, där skidanläggningarna tvingas stänga inom bara några decennier och att det sista Vasaloppet snart är kört”.

  Sedan hade vi tre kalla vintrar med mycket snö 2010-2013 och då hade SMHI tänkt till ordenligt och vände på budskapet: ”Vänj er vid skräckvintrar!”. Europa kommer att få kallare vintrar på grund av den globala uppvärmningen.

  Men 2015 hade de ångrat sig igen och varnade för att vi skulle få gröna vintrar inom en snar framtid i södra delen av landet. Eller var det tvärt om att det skulle bli kallare och mer snö? Krigsrubrikerna i dagstidningar och SvT vittnade om att det hur som helst skulle bli ett helvete; alltifrån en ny istid till 7-8 grader varmare.

  Och 2018 är inte sämre på att skrämmas med den där bergfasta vetenskapen som ingen forskare ifrågasätter. Till sin förvåning konstaterar forskarna och SMHIs pålitliga klimatmodeller att det blir betydligt mer snö i Sverige. Men det kan bli mindre också. Allt enligt SvTs rapportering.

  Ungefär som vanligt alltså. Gott att veta!

 18. Per skriver:

  Point
  Klarspråk om än lite gammaldags.
  Frågan är väl bara om det är CO2 400ppm + som styr klimatet eller solens varationer och diverse thermodynamik. Själv har jag ingen susning. Irriteras bara av frånvaro av logik i debatten.

 19. Från Graven skriver:

  Per

  Visst finns det annat som förändrar klimatet, såsom du skriver. Men det saknas tydlig korrelation mellan sådana alternativ och den pågående temperaturökningen. Korrelationen mellan den ökande halten av CO2 och ökande temperatur är däremot mycket stark.

  Man får liksom välja; skall man gå över ån efter vatten och försöka hitta kausalitet mellan en variabel som uppvisar urusel korrelation med temperaturökningen? Och detta till priset av att bortse från ett redan bevisat kausalitetssamband för en variabel vars korrelation med temperaturökningen är mycket stark? Självklart inte.

  Men det är ju detta som klimatskeptikerna vill. Det är med andra ord hos klimatskeptikerna som logiken brister.

 20. Per skriver:

  Från Graven
  Logiken brister på båda hållen i så fall.
  Om du har ett problem och förstår hur det skapats ( om du nu gör det)
  så måste du för i h-e ta till de metoder/åtgärder som krävs för att lösa problemet!
  Min skepsis kvarstår så länge problembeskrivning och motåtgärder inte stämmer överens.

 21. Från Graven skriver:

  Nu tror jag att jag förstår vad du menar. Men, vetenskapen kan ju bara leverera en förklaringsmodell och projiceringar av vad som händer under olika omständigheter: t.ex de berömda 2 graderna (eller hur mycket det nu var) till 2100 (eller när det nu var).

  Hur världen skall tackla eländet är ju upp till hur vi väljer att leva våra liv, samt till ännu större del hur politikerna väljer att hantera saken. Tittar man på hur Kina hanterar situationen så ser det ut som att vi redan är rökta. De mängder avfall de helt ohämmat pumpar ut floder och hav, och de enorma mängder koldioxid de släpper ut, är katastrofala.

 22. Per skriver:

  Från Graven
  Jag tror att du ännu inte helt förstått min (och Points mer välformulerade och genomtänkta) huvudsakliga synpunkt. Det är inte i första hand frågan om ”hur vi väljer att leva våra liv” som du skriver. Poängen är snarare att det finns några miljarder för många liv/människor på jorden, för att kunna åstadkomna en tillräckligt stor och snabb minskning av CO2 i atmosfären (förutsatt att CO2 är huvudorsaken till uppvärmningen). Och att prognosen är fortsatt snabb befolkningsökning. För Afrika en dubblering till 2050 och ännu en dubblering till 2100? Osv.
  Så länge man inte från ledande politiker och forskare för fram målsättningen och konkreta åtgärder för en drastisk befolkningsminskning, typ maxettbarnspolitik, så kan jag inte ta dem på allvar. Argumentekvationen går inte ihop helt enkelt.

 23. Från Graven skriver:

  Helt rätt. Argumentationsekvationen hänger inte ihop därför att forskarsamhället inte är beslutsfattarna och beslutsfattarna tar sig friheten att avfärda forskarsamhället.

  Det är tuffa beslut som måste tas, men hur får man Kina och Indien att avbryta uppsvinget i levnadsstandard för sina medborgare? Eller åtminstone fördröja det tills rätt teknologi är etablerad för att ej påverka miljö och klimat.

 24. Per skriver:

  Du förstår fortfarande inte Från Graven!
  Inte heller ”forskarsamhället” för fram kravet på en snabb befolkningsminskning!
  Argumenteringen haltar även där.

 25. Från Graven skriver:

  Per

  Men det är inte forskarsamhällets sak att kräva snabba befolkningsminskningar. Forskarsamhället kan 1) erbjuda en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell att acceptera eller förkasta, 2) presentera olika utfalls-scenarier vid olika utsläppsnivåer, 3) definiera rekommendationer till vilka nivåer koldioxidhalterna bör reduceras (beroende på de olika utfalls-scenarierna) .

  Utöver detta kan det naturvetenskapliga forskarsamhället inte göra särskilt mycket mer. Vissa forskare förvisso kanske vill föreslå befolkningsminskning, men lika säkert kommer andra inte att vilja föreslå just den metoden (men kanske andra). Men detta förhindrar inta att båda kategorierna kan vara överens om orsaken till uppvärmningen samt att nivåerna måste bromsas och reduceras. Men de kan ju som sagt vara oense om hur.

  Till exempel David Attenborough (fast jag vet inte ifall han är forskarutbildad) vill begränsa befolkningen till miljöns bärighet. Jag är inte nödvändigtvis emot det, jag är bara osäker på vilka strategier som är effektivast. Eftersom att det är en kraftig intervention i människors liv vill jag begrunda konsekvenserna samt alternativen innan jag bildar mig en personlig uppfattning.

 26. Lars Vilks skriver:

  Befolkningsminskning torde vara ett långsiktigt projekt. Ser man på stora utsläppsländer som USA och Kina har man knappast några befolkningsökningsproblem där. Det större problemet är modernisering och tillväxt/utveckling.

 27. Point skriver:

  Logiken är obönhörlig; gäller klimathypotesen så står drastisk befolkningsminskning på dagens program. Vi har bara tio år på oss!

  USA (330 milj gudfruktiga) har minskat sina årliga Co2-utsläpp med 5%, men Kina och Indien (1 miljard vilda hedningar vardera) bygger ett nytt kolkraftverk i veckan. Vad kan det vara som får dem att strunta i profeternas visdomsord, varför ser de inte sitt eget bästa?

  Det kan bero på att dessa förtappade själar aldrig haft några profeter, inte lider av någon arvssynd, inte måste be om förlåtelse och späka sin utmärglade lekamen fem gånger om dagen. Det kan vara att de inte känner till den yttersta dagen, alltid om tio år, och inte lever i samma föreställningar om synd och förlåtelse som evangeliets marschbenägna fotsoldater i knytblus. Kanske misstro de obevisade hypoteser med lättfattliga men oacceptabla konsekvenser. Kanske le de i mjugg åt långnäsornas nervöst självgoda fnoskighet, och exportera helst solceller, särskilt till polartrakter? Vem vet?

  Men stämmer hypotesen om global koldioxidinducerad kokning av människosläktet, är frågan obönhörligen vilka som måste avlivas. Småpotatispolitik, såsom förbjudande av bil, biff och blöja är rakt av icke tillfyllest. Klimatet och frälsningen kräver långt mer. Vi har bara tio år på oss! Precis som alla andra år.

  Gud hör bön.

 28. Från Graven skriver:

  Måleriskt nonsens.

 29. Point skriver:

  Fåvitskt är den klentrognes ord.
  Enkel är russinplockandets konst.
  Utan tro är logiken bortom graven intet.

  Bara tio år att vandra klimatevangeliets smala väg. Halleluja!

 30. Från Graven skriver:

  Whatever

 31. Point skriver:

  Vi har tio år på oss. Amen!

 32. Från Graven skriver:

  Bra, kom tillbaka om tio år.

 33. DanTor skriver:

  Klimatet vardet vilket klimat? Ärdet vädret som menas måntro som såsmåningom blir slags klimat.
  Varför så mycket ord om visst antaget väder-klimatet och antagnas människors väl och ve, märkligt.
  Mina tankar, är jag ensam, angående nuvarande välochve-saken, alltså sända mina gener in i framtiden, är om min avkomma kommer hem i helt skick, annat får av naturliga skäl givetvis, anstå.

  Gott-Folk, lugna och fina låt oss sluta hyckla och det kommer att dröjja bra tid tills nästa framtida större missväxt och antalet av sådana vändor, mera precist tills utsädet är förbruka.
  Då och ensak är hyggligt säker och om min skissade händelse sker, den miljard som händelsevis blir som rest utav dessa svält-vändor dessa kommer samtliga att ha kvalat in som, kanibaler.

  Påtal om och annan vy och att komma hem i, helt skick. Luta er tabax det är gott om tid och människor från därstädes, är här på sedvanlig kort historisk visit för att äta sig mätta, dagligen. Till skillnad från att kunna det, därstädes.

 34. Från Graven skriver:

  Foliehattarna firar julafton.

 35. Per skriver:

  Från Graven
  Dina svar blir inte bättre över tid. Lite grand som metmasken på en krok. Kommer ingenstans trots krumbukter.
  Du svarar att ”det är inte forskarnas sak att kräva snabba befolkningsminskningar”. De håller på med sitt och andra får sköta åtgärdssidan. Den ena handen ska alltså inte bry sig om vad den andra handen gör, även om dessas otillräckliga åtgärder tycks leda till att JORDEN BLIR OBEBOELIG!
  Patetiskt är bara förnamnet. Du hävdar alltså en linje som innebär att forskarkollektivet kan frånhända sig ansvaret för om motåtgärderna är tillräckliga för att lösa det problem som bara forskarna kan ha full insikt i.
  Men din ställning är ”what so ever”.

 36. Från Graven skriver:

  Per, det var ett svar till skribenten ”Point” m.a.p dennes nonsens-svada.

  Det är ett missförstånd att forskarsamhället skulle sitta passiva inför den globala uppvärmningen. Ny teknologi tages fram genom både offentligt finansierad grundforskning och kommersiell forskning. Ta Lithium-batteriet som nu driver alltfler bilar än endast Tesla. Nya magnetmaterial som skapar effektivare generatorer (=mer utvunnen energi på samma vindstyrka), o.s.v.

  Det jag försöker säga är att forskarsamhället saknar beslutsbefogenhet över samhällsprocesser. De kan endast ge rekommendationer och förse beslutsfattarna med underlag (samt ny teknologi).

 37. Per skriver:

  Från Graven
  Du möter inte frågan, VARFÖR forskarna, samt politikerna, INTE TAR UPP BEFOLKNINGSFRÅGAN, som en nödvändig variabel i strategin för att möta klimathotet. Om nu CO2-utsläppen är den huvudsakliga orsaken till uppvärmningen. Att inte detta sker gör att jag är lite skeptisk till att de har tillräckligt på fötterna i sin teori om växthuseffekten och dess avgörande betydelse för den nuvarande uppvärmningen. Att det inte skulle vara forskarnas bord att lägga sig i valet av motåtgärder finner jag huvudlöst korkat. Forskarsamhället består ju dessutom av en serie av discipliner som är kopplade till varandra, delvis överlappande.

 38. CeDe skriver:

  Det är kanske så att det är en känslig fråga som lätt kan uppfattas som rasistisk då väl merparten av överbefolkningen finns i den tredje världen.

 39. Point skriver:

  Syndaren vrider sig likt masken på kroken. Om tio år ligger von Graven i graven, samman med alla i anden svaga. Klimatet medger icke hädande förnekare. År efter år adderar människosläktets stora synder nya miljondelar till koldioxidens teufel. Att sänka koldioxidhalten medelst förbud mot bil, biff och blöja är okristligt otillräckligt, det sänker inte ens ökningen.

  För att mota klimathotet i grind tarvas krafttag, det är skarpt läge och mänsklighetens största utmaning i all tider. Minst en halvering av jordens befolkning är det pris som hållbart sänkt Co2-halt kräver. Inom tio år, annars går vi hand i hand mot det stora ångkoket. Vilka skola offras på klimatets heliga altare?

  Se där en utmaning för en äkta profet.

 40. CeDe skriver:

  Klimatet får offras på rasismens heliga altare.

 41. Point skriver:

  Vår tids största fråga är klimatet. Man får inte ställa folken mot varandra, men A kommer före B, och den vite mannen har spritt koldioxiden i atmosfären, till allas undergång. Den skyldige måste straffas, befolkningsdecimeringen måste av rättviseskäl inledas i Europa och Nordamerika. Tyvärr räcker inte det, de skyldiga utgöra inte ens en femtedel av jordens befolkning. Även oskyldiga afrikaner måste offras för klimatet. Ingen nåd gives, blott krafttag i Herrens namn är tillfyllest.

  Tveka ej, trons svärd är rättvist, och klimatet kräver det. Helt visst går vi annars alla under. Utmaningar är till för att antas. Rättvisan kräver den vite mannens undergång.

  Tackom och lovom.

 42. DanTor skriver:

  Angående Graven och resonemang och batteri-bil och viss generatortype PM-generator, PM står för permanentmagnet.

  Battri-bil är givetvis vägs ende, dock förståeligt det värmer fint, som visst vätskeläck, till en början.
  Mera intressant ”Nya magnetmaterial” nytt njaee ABB lade fram sina PMgeneratorer slutet 2013, vi talar MW nu.

  När det gäller förluster jämfört tidigare och ABBs PMmaskin.
  Generatorns rotor roterar inuti/omgiven av en stator, statorn är kopplad till visst nät.
  Ej PM-maskin då parasitera rotorn på statorn detta ligger runt 1/3 av det totala parasiterandet; värme, friktion, magnetfält, medflera.
  Totala parasiterandet ca 4% beroende av vindtrycket mot turbinen.

  ABBs ”högfarts” PM-maskin levererar ca 98% under/vid över medeltryck. Som en juste annan elektrisk maskin, transformatorn.
  Generera energi och håll i minnet det genereras endast växelström emellertid i framtiden kanske det kan finnas maskin som genererar likström, påtal om att minska förluster.
  Tills dess, i framtiden ge oss kärnkraft och förbränningsmotorer, bannlys nya engångsartiklar, batterier

  Påtal om tillfälligt värmande läckvätska och hur mycket parasiterar batteritillverkningen eller föralldel batteribilsägarna på övriga eller övrigt eller veåfasa rentav kommer klassas som parasitoider? Naturligtvi ingenting, eller hur –frågor på-det!

 43. Sniff skriver:

  Från Graven, vilken uppvisning i tålamod, imponerade!

 44. CeDe skriver:

  Den vite mannens undergång är allas undergång.

 45. Från Graven skriver:

  Som jag sade tidigare i tråden: metoden som klimatförnekarna använder sig av är svepande avfärdanden kombinerat med ett härdigt ifrågasättande av allt – allt – som sägs av proponenter till den rådande förklaringsmodellen.

  DanTor här ovan är ett utmärkt exempel. Läs gärna DanTors inlägg av 2019 3 januari kl. 19:43 för ett case in point. Dessutom ett strålande exempel på hur saker medvetet tas ur sin kontext.

 46. Från Graven skriver:

  Per

  En kort sökning resulterar i stora antal vetenskapligt publicerade artiklar som tar med befolkningsmängden i beräkningarna vad avser framtida projektioner på de olika utfalls-scenarierna. Men steget från att ha full förståelse för befolkningsmängdens inverkan på klimatet till att föreslå en drakonisk befolkningsreduktion är nog ganska långt.

  ”Point” gör i och för sig, 2019 3 januari kl. 12:02, ett tappert försök: ”Men stämmer hypotesen om global koldioxidinducerad kokning av människosläktet, är frågan obönhörligen vilka som måste avlivas.

  …med en understrykning av förslaget, 2019 3 januari kl. 19:02, för att det inte skall råda några tvivel: ”Minst en halvering av jordens befolkning är det pris som hållbart sänkt Co2-halt kräver. Inom tio år, annars går vi hand i hand mot det stora ångkoket.

  Själv är jag inte förvånad. Det är så där det brukar låta även inom de konspirationsteoretiska kretsar som hävdar att månlandningen aldrig ägt rum, eller att jorden är platt.

  Men det förvånar mig att Per slår sig samman med dem.

 47. Från Graven skriver:

  Argumentet lyder alltså så här – någorlunda nedkokat – från bland annat ”Point”: om inte forskarsamhället föreslår en slakt av halva jordens befolkning de närmsta tio åren(!) så kan inte klimathotet vara sant, för hade det varit det så hade forskarna föreslagit just en sådan slakt, alltså ljuger forskarna om klimatet.

  Kom igen; ni hör ju själva vad det är för sorts debattör som kommer dragandes med sådana absurditeter.

  Och Per, du är naturligtvis fri att tro vad du vill.

 48. Point skriver:

  von Graven vrider sig likt Judas inför översteprästen, en patetisk syn. Är hatten fästad med rem runt hakan, tål fodret varje krumsprång? Är silverpenningarna för få?

  Klimatet smala stig kräver oerhörda uppoffringar, intet mindre än en storskalig populationsminskning i närtid kan leda till sänkta Co2-nivåer. Utan tvekan är det värt priset, allt annat vore hädiskt. Frågan är bara vem som ska betala. Här är icke jude eller grek. Den vite mannen bär ansvaret, men vit mans fullständiga offer är otillräckligt. Klimat-Greta har lovat att inte flyga, klimat-Göran har lovat intet, offren imponera storligen på bedjande församlingar mangrant iförd insulerad hatt.

  Det är anstötligt att se en modig klimatkrigare i folierad rustning vackla inför trons pris. Småskuret och tarvligt, för att inte säga fegt. Var storslagen, ge församlingen klimatevangeliets vederkvickande ord med full styrka till den yttersta dagen. Tron kan försätta berg. Halleluja!

 49. Per skriver:

  Från Graven
  Jag tror ingenting. Förhåller mig öppen för olika teorier.
  Men har man sagt A så får man väl ta konsekvensen och betala priset som Point säger. Befolkningsrefuktion behöver ju inte betyda slakt. Jag tänker mer demokratiskt beslutad NORM om max1barn per kvinna.
  Men eftersom detta inte framförs som politik så tvivlar jag (än så länge)
  på ”konsensus”-situationen bland fysikerna. En stor del forskar väl enligt policyn för att få medel att betala av villalånen?
  Jag sökte lite på nätet och hittade ASTROFYSIKERN OCH KLIMATFORSKAREN Richard Lindzen. Han är sedan ca 30 år knuten till MIT. Har varit medförfattare till en IPCC-rapport. Han verkar inte passa in i Isabella Lövins koncensusgäng. Vad säger du som är insatt om en sådan figur? Han borde väl inte finnas om forskarsamhället var helt eniga i frågan om CO2s betydelse?

 50. Från Graven skriver:

  Lindzen har varit finansierad av Peabody Energy; världens största privatägda kolgruveföretag.

  Det där är ingenting särskilt ovanligt. Det har även funnits namnkunniga forskare som har hävdat att rökning inte orsakar lungcancer. Finansierade av tobaksbolagen. Det är så man bedriver lobbying för sin industri – man finansierar forskare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.