2707: Gören bättring

Så här på årets första dag kan man behöva en ordentlig domedagspredikan. Som när i en gången tid pastorn domderade från predikstolenpå temat ”Gören bättring ty den yttersta dagen är nära”. Aftonbladet serverar påpassligt tvenne sådana urkunder. Den allestädes närvarande Göran Greider slår sig lös med frammanandet av allehanda olyckor. Dock ser han visionärt ett framtidens hopp i ”Klimat-Greta”. Strindbergs sista förhoppning var korset men detta är numera utbytt mot mera populära symboler..

Athena Farrokhzad är inte sämre. I en utpräglat dyster dikt ser hon ruiner överallt och eländigt arvegods. Så kan hon inte motstå att lägga till den alltför slitna historiska och bakåtåkande ängeln som blivit berömd genom Walter Benjamin och som identifieras med en teckning av Paul Klee.

Man kan trots allt livnära sig medelst dylika krönikor.

Med detta önskar jag mina läsare ett fortsatt gott nytt år 2019!

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

66 svar på 2707: Gören bättring

 1. Point skriver:

  Så talade den Siste Profeten.

  Frälsningen är nära. Vi ha bara tio år på oss, sen är allt förbi. Enstaka kolgruvor och finansiärer är småttigheter, de spela ingen roll på det stora hela. Det minsta som kräves är en global befolkningshalvering. Alltför många syndare äta, andas, värma och fortplanta sig till ingen nytta, utan fastmer till andras olycka. Utan drastiska åtgärder drabba oss den yttersta dagen inom kort. Statt upp, sjung ut, förtvivla ej, vi ha kort om tid!

  von Gravens servila futtighet imponerar ej. Evangelium enligt Hypotesen kräver Kännbara Uppoffringar. Vi tala icke om köttransonering, bilförbud, subventionerade resor längs förfädernas räls eller skam över flygande. Klimatet kräver permanent stopp för alla Co2-utsläpp, ingenting mindre än drakonisk befolkningsminskning kan rädda Herrens trofasta undan klimatets sammanbrott. Detta är inget att skämta om, Hypotesen är Lagen, den har osviklig logik som avslöjar kättaren utan pardon. Rökning är tvivelsutan brott mot mänskligheten, och bör straffas hårt, att det ens är tillåtet är en styggelse. Falska profeters dans runt guldkalven skall avslöjas i all sin skändlighet.

  Ta varann i hand, följen Hypotesens Lag, och i skola bliva rikt belönade. Amen.

 2. Från Graven skriver:

  Där har du en av dina lagspelare, Per. Håll till godo.

 3. Point skriver:

  Villoföraren von Graven blandar likt djävulen beständigt bort korten. I förnekelse och skuld törs han inte följa Hypotesens Lag till skön fulländning, utan hoppa likt en dvärg runt guldkalven, sneglande på likasinnade farisséers ömkliga steg. Vem ska kasta första sten? Vem ska kliva upp från sin sjukbädd, nyfrälst av insikt?

  Hypotesens Lag förbjuder alla invändningar, kättaren skall fjättras vid skuldens kvarnhjul och sänkas i havet, för folkets skull. Halleluja!

 4. Per skriver:

  Från Graven
  Detta skriver du om folkningsmängdens betydelse för klimatuppvärmningen/CO2-utsläppen:

  ”En kort sökning resulterar i stora antal vetenskapligt publicerade artiklar som tar med befolkningsmängden i beräkningarna vad avser framtida projektioner på de olika utfalls-scenarierna. Men steget från att ha full förståelse för befolkningsmängdens inverkan på klimatet till att föreslå en drakonisk befolkningsreduktion är nog ganska långt.”

  Inte särskilt klargörande väl?
  Och fortsatt ingen egen bedömning av vad det kan bero på att befolkningsfrågan, trots vad du skriver ovan, lyser med sin frånvaro från de som slår larm om klimatförändringen!!!!!

 5. Från Graven skriver:

  Men befolkningsmängden är ju en faktor som tas med i problematiken när forskarsamhället arbetar med utfallsscenarierna.

  Per, jag är osäker på vad du eftersöker; skall jag förstå det så att för att du skall acceptera att det existerar en logik i klimatvarningarna så måste forskarsamhället (förmodat via dess representant i klimatfrågan, IPCC?) föreslå en reducering av jordens befolkning?

 6. Per skriver:

  Från Graven
  Yes! Jag är nog otydlig ibland. Snårigt ämne. Men nu har polletten trillat ned.
  Om de som framför teorin och larmar så är det väl ganska självklart att de måste föra fram effektiva motåtgärder. Annars kan man ju dessutom undra om de tror på hotet själva! Co2 fortsätter ju att öka i atmosfären med nuvarande politik. Kina och Indien ska bygga hundratals nya kolkraftverk. Och Jordens befolkning fortsätter att öka i snabb takt. Points höftning om behovsnivån på befolkningsminskningen låter helt rimlig i min bedömning. Att läkarna inte talar om detta skavervi mitt huvud.

 7. Per skriver:

  Att de som larmar inte talar om behovet av en stor befolkningsminskning, t.ex. genom max1barnspolitik, skaver i mitt huvud – ska det stå.

 8. Per skriver:

  Med Points bibliska stil skulle mitt förslag bli:

  Och det hände sig vid den tiden (2019) att från IPCC utgick ett påbud över hela världen att kvinnor skulle föda max 1 barn, i det att CO2-utsläppen kunde minskas radikalt.
  Eller
  Varen icke så fruktsamma och bliven därmed färre på jorden …
  Osv.

 9. Från Graven skriver:

  Per, så skulle man kunna skriva.

  Man skulle också kunna skriva:

  Och det hände sig vid den tiden (2019) att folk fortfarande var av tron att det från IPCC kunde utgå påbud. Men däri bedrogo de endast sig själv, ty från IPCC kunde endast utgå rekommendationer om hur mycket koldioxidhalten bör reduceras för att undgå Armaggedon. Påbud om hur slika reduktioner skall uppnås kan endast utgå från de som den världsliga beslutsmakten hava.

  Halleluja!

 10. Från Graven skriver:

  Och det hände sig även vid denna tid (1997) att beslutshavande ifrån alla länder gingo varandra till mötes i Kyoto för att där komma överens om ett heligt protokoll att följa för att uppnå IPCC’s rekommendationer. Men om detta kommo de aldrig helt överens. Och de tvista fortfarande därom.

  Hosianna!

 11. Från Graven skriver:

  Men 2018 gingo den unga flickan Greta från Svea rike till FN’s klimatkonferens i polackernas rike och sade: ”Nu skärpen ni eder och kommen äntligen överens om detta heliga protokoll i det att mitt tålamod brista, min moder äro berömd, hennes PR-vänner sluga, och Limhamns kyrka betrakta mig vara Jesus. Man skulle kunna tro att jag tala inför tomma stolar!”

 12. Per skriver:

  Från Graven
  Väl formulerat!
  Men om nu den vägen är otillräcklig (otillräcklig ambitionsnivå på utsläppsminskningen, förutsatt att teorierna är naturvetenskapligt riktiga) och den ej heller fungerar politiskt/tekniskt/industriellt, så kanske man måste tänka i nya banor?
  T.ex. bör demografer räkna på vad det skulle innebära för befolkningsutvecklingen (och mängden CO2) med max 1 barn per kvinna.
  Det låter nog orealistiskt, men jag skulla vilja se en diskussion om detta bland samhällsforskare.

 13. Per skriver:

  Så här skriver Ivar Arpi i SvD 6 sept 2018 (r7brik och ingress i en för mig låst artikel):
  ”BARA DIGERDÖDEN KAN RÄDDA KLIMATET
  Räcker det verkligen att vi höjer flygskatten, bensinskatten, inför köttskatt och förbjuder plastbestick? Räcker det ens om vi förbjuder icke eldrivna flyg och bilar, och alla blir veganer? Det är ingen som säger det högt, men för att lösa klimatfrågan måste runt 85 procent av jordens befolkning elimineras. (…)”

  Jag har själv inte läst fortsättningen på texten. Men det låter lite som Point perspektiv i denna tråd.

 14. Från Graven skriver:

  Här är grejen, Per: journalisterna är alarmistiska (vilket för min del är OK) men de är även otroligt enögda (vilket inte är OK). Det finns beräkningar på jordens bärighet visavi befolkningsmängden, och planeten jorden klarar av att härbärgera och föda långt mer människor än vad som vanligtvis diskuteras. Långt fler än vad vi är nu. Förvisso icke under samma resursslöseri och miljöförstöring som nu (under denna katastrofala triad av förbrukande av ändliga resurser, miljöförstöring och koldioxidutsläpp så ser det onekligen dystert ut).

  Det gäller alltså att snabbt stävja förbränningen av fossila bränslen, medelst tillämpningar av alternativ.

  Finns dessa alternativ? Absolut! Kärnkraft är ett!
  För de som inte gillar kärnkraft så är t.ex biodiesel under utveckling; likaledes de solcellsdrivna batteribilarna; MAERSK har avicerat en kraftig reduktion av sin smutsiga sjödieselförbrukning medelst de bränslereducerande vindfångarna som håller på att testas, o.s.v, os.v. Det moderna flyget drar idag 30% mindre flygbränsle tack vare nya lättare material och nya start- och inflygningsrutiner. Varje innovation i sig är som att spotta den törstige i halsen, men på bred front så kommer det till slut att ge avtryck i en reducering av koldioxidutsläppen.

  Det finns alltså all anledning att höja blicken från alarmismen och se framtiden an. Men, och det finns ett stort men… och det är Kina och Indien som just nu håller på att höja levnadsstandarden för närmare två miljarder människor, och de gör det med fossila bränslen. Det är förvisso bråttom med alternativa teknologier!

  Det är alltså prematurt att föreslå en slakt av halva jordens befolkning(!) inom de närmsta tio åren(!) såsom den besynnerlige och outbildade ”Point” gör.

  Skulle vetenskapssamhället lägga fram en så absurd idé skulle de aldrig tas på allvar någonsin igen. Däremot som Lars Vilks skrev tidigare i tråden så måste en befolkningsreduktion ses som en verklig men långsiktig ambition. David Attenburough är inne på samma spår.

 15. Från Graven skriver:

  Det så kallade ”tankeförbudet” (även ett de facto forskningsförbud) på kärnkraft som Birgitta Dahls riksdag lagstiftade om 1986 är en av de absolut skamligaste, mest kontraproduktiva interventioner i forskning som en svensk politiker-elit någonsin kräkt ur sig. Sverige hamnade hopplöst på efterkälken i utvecklingen av de nya och långt säkrare kärnkraftsteknologierna som finns som realistiska alternativ idag.

  Kärnkraft måste förvisso också fasas ut – av lätt insedda skäl – men kärnkraft är (i mitt personliga tycke) det minsta av två onda ting jämfört med de fossila bränslen.

  Men där har du ju de vetenskapsfientliga miljömupparna som sätter sig på tvären igen. Där kan man verkligen ondgöra sig över stalinisterna 2.0 – miljöpartiet. Hel-ete vad jag tycker illa om Mp. Jag glömmer aldrig Maria Wetterstrand undanviftande av akademikern som presenterade siffror på den falska och i slutändan miljöförstörande ekonomi som etanolbränslena utgjorde. Idag är etanoldriften en stendöd miljöpartistisk dinosaurie.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.