2493: Tillnyktring 2017

2017 förändrades den politiska diskussionen. Den ständigt återkommande ömma punkten, invandringsfrågan, kunde, åtminstone delvis, bli föremål för en saklig diskussion. Det hade naturligtvis varit bäst om man redan på ett tidigt stadium hade redovisat det faktiska läget istället för att skönmåla, dölja eller servera direkta lögner. Det skapades en misstänksamhet som i sin tur polariserade, inte bara Sverige, men i synnerhet här, den politiska hållningen i två segment: de goda och de onda. SD fanns tillhands som en konkretisering av ondskan och därmed blev det möjligt att undvika sakfrågor för att istället peka ut vilka som inte stod upp för ”allas lika värde”.

På sistone har reträtterna varit många och häpnadsväckande. Samtidigt har man problemet med hur det skall gå till att ändra åsikter som tidigare har framlagts med den totala överlägsenheten i att tillhöra de rättrådiga.

Det är klart att situationen inte är ”normaliserad”, många fortsätter tappert att upprepa gammalt blomsterspråk och nattståndna förhoppningar. Andra, som den pragmatiska regeringen, talar verserat med kluven tunga.

Och det tycks som den urstarka svenska ekonomin (vi har råd med allt) har kommit något av sig.

Jag har själv följt den här farsen sedan 2007.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

51 svar på 2493: Tillnyktring 2017

 1. sl skriver:

  Generellt brukar högkonjunkturen först synas i inköpschefsindex, och högkonjunkturens sista fas är extremt bostadsbyggande för kunder som inte finns. Risken är väl att våra nybyggda bostadsrätter hamnar i händerna på migrationsverket, och delas ut till ickebetalande. På vår bekostnad. Naturligtvis.

 2. CeDe skriver:

  Ja, det är ju vi som betalar migranternas konsumtion som i sin tur hyfsar till BNP till Ulfs och andras enfaldiga belåtenhet.

 3. Från Graven skriver:

  Riksbanken skriver just det:

  På kort sikt kan den ökade asylinvandringen innebära positiva effekter för tillväxten i form av både högre privat och offentlig konsumtion, då efterfrågan ökar på till exempel mat, bostäder, utbildning och omsorg. Högre efterfrågan kan också generera högre sysselsättning i form av till exempel lärare, vårdpersonal och byggarbetare. Den ökade offentliga konsumtionen som krävs för att tillgodose dessa behov ökar samtidigt de offentliga utgifterna.

  Ulf har bara ”råkat” klippa bort detta i sin redogörelse.

 4. Per skriver:

  Ulf
  Dina citat i den andra tråden) från Nordea och Riksbanken (om asylinvandringens påstådda lönsamhet) bevisar ingenting.
  Bara för att någon blåögd utredare skriver att asylinvandringen är lönsam så behöver ju detta inte överensstämma med verkligheten.
  Så länge merparten inte kommer in i heltidssysselsättning i för landet produktiv sektor så är det fråga om en brakförlust. Så enkelt är det. Nordea och Riksbanken har ingen annan statistik som visar på något annat än det som alla numera vet.
  Dina inlägg är goddag yxskaft Ulf. Och bara för att en skribent anger källor så blir inte inlägget starkt. Det beror nämligen på kvalitén på källan som man hänvisar till! Förstår du? Vår tids samhällsforskning är i stora delar av usel kvalitet. Till stor del är det fråga om ideologiproduktion snarare än Forskning. Exempelvis: Södertörns Högskola.

 5. Från Graven skriver:

  Det Ulf har gjort är att – i vanlig ordning – klippa och klistra.

  Han har klippt bort allt som inte passar honom. Han har understrukit det som passar honom. Med detta som grund försöker han prångla ut en helt igenom falsk bild av verkligheten.

  Den som är intresserad kan tråla tillbaka genom trådarna till den punkt där Ulf presenterar en SD-motion där Ulf klippt bort sista meningen för att hans tes skall hålla. När han blev påkommen framhärdade han, helt ogenerat, trots att det stod klart att han manipulerat innehållet.

  Ulf har gjort detsamma med wikipedia-artiklar. det som inte passar försvinner.

  Ni ser exakt samma beteende i hur han i den andra tråden presenterar Riksbankens rapport. Sönderklippt, redigerad och hopklistrad att passa honom.

 6. Ulf skriver:

  Lars Vilks gör det onekligen mycket lätt för sig genom att dela upp de som diskuterar för och nackdelarna med invandringen i två läger, de onda och de goda. Där jag antar att Miljöpartiet och Vänsterpartiet står för det ”goda” som enligt Lars innebär en naiv välvilja gentemot asylinvandringar och som inte är baserad på några reella fakta eller konsekvensanalyser.

  Som jag visade med min länk till Riksbankens rapport från 2015 så fanns det alltså ett starkt stöd bland ekonomer för en massinvandring till Sverige. Det finns alltså ett tredje läger i debatten och det är näringslivet, ekonomer och statistiker. Jag skulle vilja påstå att varken Reinfeldt, Löfven eller Merkel skulle ha fört den invandringspolitik som de gjorde utan det stödet från finansvärlden och forskarna.

  https://www.va.se/nyheter/2015/09/24/rapport-flyktingkrisen-ekonomin/

  Lars Vilks förenklade modell av den svenska invandringsdebatten utelämnar så många variabler att den faktiskt blir missvisande.

 7. CeDe skriver:

  Jag säger bara; Ulf ge dig!

 8. Ulf skriver:

  K-kompisarna kör järnet, charmigt!

 9. Från Graven skriver:

  Rasistanklagelser och könsord är allt du har att komma med, Ulf.

 10. Lars Vilks skriver:

  Det starka stödet är nu förfluten tid. Annars skulle inte regeringen och andra politiker ha skiftat fot i saken. Du kämpar för en förlorad sak.

 11. Ulf skriver:

  Ni får det ni förtjänar ”CeDe” och ”Graven”, håll till godo!

 12. Ulf skriver:

  Just nu Lars så finns det en stark folklig opinion mot den tidigare invandringspolitiken som väl kan sägas ha kulminerat 2015. Det är klart att politikerna tar hänsyn till den oron och ändrar både tonläge och politik.

  De problem som den tidigare invandringspolitiken syftade till att avhjälpa kvarstår dock. Europas låga födelsetal ökar inte, européerna blir i medeltal allt äldre och näringslivet ropar på invandrad arbetskraft. För att åtgärda dessa problem finns det inte många alternativ än invandring, Det skall bli intressant att se när vinden vänder.

 13. sl skriver:

  Japan är ett intressant föregångarland i detta hänseende. Industriell struktur, obetydligt familjebidrag, varsamhet med den japanska folkstammen får eventuellt ett land med 110 milj invånare att utvecklas till 60 milj. Frågan är om det kommer att saknas befolkning, det kanske inte finns några jobb?

  Som tidigare visats är kausalitet och statistik på helt olika plan, statistik är bara en metod för att mäta samvariation, den bevisar ingenting, men används på felaktigt sätt varje dag. Ekonomer och statistiker är politiska uppdrag, de har någons agenda att genomföra, de är ”hired guns”. De uppträder som präster, en slags förklarande gurus, men har bortförklaringar som arbetsuppgift. Ett politiskt uppdrag, med olika uppdragsgivare. Svensk näringsliv vill ha låga löner, öka lönekonkurrensen via större arbetskraftsreserv, vänstern är inte tillräknelig, s vill ha nya väljare när de gamla går någon annanstans, ingen klarar av inrikeslagar som raskt tar importerat slödder från gatorna och in i läger för utrikes transport.

  Att öka Europas födelsetal skulle kräva dels omfördelning från alla till barnfamiljerna, men också att där fanns en arbetsmarknad, en framtid för barnalstrande generation. Sydeuropa är delvis avindustrialiserat, politikerna hindrar jobb, hindrar bostadsbyggande, importerar samtidigt låglönekonkurrens. I praktiken är Italien ett maffialand, där politiker och maffia samarbetar under täcket, nu kommer det till oss. Politiker är ett yrke, precis som hora. Det är inte politiker som löser problem, det är uppfinnare. De politiker som importerar islam, importerar ett stort problem. Tämligen medvetslöst. Det hade gått att säga; ”muslim? nej tack, åk hem”. Men inte. Hellre lågintensivt inbördeskrig i andra kvarter än ens egna. Vi hade kunnat välja och sagt; ”ta in bara östeuropéer, inga araber”. Icke, vi tar hellre in arabisk rasism än stoppar den vid gränsen. Den som protesterar kallas rasist. Jojo.

 14. Från Graven skriver:

  Jag var häromveckan på besök vid ett av de två äldsta och mest ärevördiga universiteten i Storbritannien. Arbetskraften i universitetsstaden, inklusive den akademiska markpersonalen, är uteslutande från Östeuropa. Hårt arbetande, välutbildade, goda språkförmågor, serviceinriktade samt respektfulla.

  Vi kan gå till närmsta svenska bibliotek för en jämförelse hur olika kulturer beter sig i upplysningens verkstäder. Den ena kulturen, den östeuropeiska, hjälper till att bygga upp. Den andra är här för att riva ner.

 15. Från Graven skriver:

  Riksbankens analys talar sitt tydliga språk: om invandringen skall ses ur ett arbetskraftsperspektiv så måste en urskiljningslös utomeuropeisk invandring till varje pris undvikas. Endast mellan 50 och 55% av de arbetsföra åldrarna väljer att arbeta. De utomeuropeiskt födda arbetar minst av alla; mindre än svenskfödda, mindre än övriga utrikes födda (läs danskar, norrmän, polacker, centraleuropéer, östeuropéer).

  Pensionsmyndigheten säger det i klarspråk. Den stora invandringen från länder med låg utbildningsnivå kommer att fördubbla statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet. Inte rädda pensionssystemet såsom det var tänkt.

  Pensionsmyndighetens Ole Settergren säger:
  Det är känt sedan länge att asylinvandrare har betydligt lägre genomsnittsinkomster och så kommer de till Sverige vid högre ålder, och då blir livsinkomsten otillräckligt för att komma över golvnivån i pensionssystemet

  Att basera framtidens pensioner på lågutbildade utomeuropeiska invandrare är ingenting annat än Eberöds bank.

 16. Per skriver:

  Hur sjuk islamsk kultur/politik är visas av ett aktuellt exempel. I Egypten har den ”moderata islamska” regimen lagt fram ett lagförslag som skall straffbelägga/förbjuda ateism. Ungefär så, minns inte detaljerna.
  Jag undrar när/om det med tiden skall klarna för vänstern (i bred bemärkelse) i Västeuropa/USA vad muslimsk kultur/politik innebär. För att nå fram till det så måste grundläggande ståndpunkter som utvecklats under efterkrigstiden (postkolonial identitetspolitik, postmodernism, kulturrelativism osv.) brytas ned. Ett enormt socialpsykologiskt drama bör en sådan omställningsprocess innebära. Intressant att följa detta förlopp framöver. Eller kommer vänstern att hamna i ett helt reaktionärt/antimodernt läger?

 17. Ulf skriver:

  Du Per verkar innefatta både moderater och centerpartister i begreppet vänster. Blir inte det lite underligt?

 18. Från Graven skriver:

  De vanliga lögnerna från Ulf.

  Här är det öppna brevet från den brittiska regeringen till europeiska invånare i Storbritannien:

  https://www.gov.uk/government/news/pms-open-letter-to-eu-citizens-in-the-uk

 19. Ulf skriver:

  Bara för att du är en lögnare så är inte alla andra det ”Från Graven”. Så Washington Post är amerikanska lögnare, här är några brittiska lögner.
  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/28/britains-850000-polish-citizens-face-backlash-after-brexit-vote/?utm_term=.59ca0957bbb3

 20. Per skriver:

  Ulf
  Nej det gör jag förstås inte.
  Men vänsterns position idag i frågan om islam och islamisering, klan-och hederskulturens utbredning (ex. Vänsterpartiets hållningslöshet) går ju på tvärs mot den traditionella moderniseringsivern och t.ex. den ursrungliga kvinnorörelsen i England osv.

 21. Ulf skriver:

  Jag håller med dig om det Per men det är ju även traditionellt borgerliga partier som tar ungefär samma ståndpunkt.

 22. Från Graven skriver:

  Självklart ljuger du, Ulf.

  Att ignorera den brittiska regeringens officiella avsiktsförklaring till EU-invånare i Storbritannien, daterad den 19:e oktober 2017, till förmån för en artikel i en tabloid-blaska, daterad 28:e juni 2016(!)…

  är att ljuga!

 23. Ulf skriver:

  Du visste uppenbarligen inget om hur många britter ser på polacker ”Från Graven”. Nå, nu vet du!

  P.S
  I jämförelse med tramset i det där dokumentet du hänvisar till så är ”The Suns” artikel oändligt mer trovärdig.

 24. Från Graven skriver:

  Och hur ”ser många britter på polacker” enligt den artikel du länkar till då, Ulf?

  Sluta insinuera och citera istället!

 25. Från Graven skriver:

  Hoppsan!?

  Letar du fortfarande efter någonting negativt sagt av en britt om polacker i artikeln, Ulf?

  Måste du kanske hitta en annan artikel?

 26. Lars Vilks skriver:

  Den tidigare invandringspolitiken syftade inte till att lösa befolkningsproblemet utan var ett argument för Sverige som humanitär stormakt. Hade det handlat om demografin skulle det ha rört sig om frågor som ”Hur många”, ”Vilka utbildningsnivåer behöver vi”, ”Vilka kostnader handlar det om”.

 27. Ludvig K skriver:

  Men vad innebär egentligen humanitär stormakt? Det är ett ganska svepande ord som ger negativa konnotationer och lämnar en del åt slumpen tror jag.

  Jag undrar om inte den moderna invandringspolitiken bottnar i en del andra drivkrafter också. En sorts ångest över att ha klarat sig undan bra under världskrigen. En sorts vilsenhet efter att ha slutfört arbetarrörelsens projekt om att ge arbete, bostad och centrum åt alla. En sorts känsla av skuld, som kanske går längre tillbaka i tiden, och som är den av det lutherska arvet, men kanske även går ännu längre tillbaka. En osäkerhet inför den egna kulturen, vilket på sina håll tar sig uttryck i en besatthet vid andra länders sedvänjor och kulturer (t ex genom att ta till sig andra länders kök). Men också en nyfikenhet och en uppfinningsrikedom, en tro på att det här kan gå vägen, då man har lyckats så bra med så mycket annat. Så samtidigt som det är en osäkerhet kring det egna, så finns det också ett enormt självförtroende, som gränsar till dumdristighet och övermod.

 28. Ludvig K skriver:

  Vad som dock är ironiskt är att Sverige för lång tid framöver, hur sargade vi än är på hemmaplan, ändå har stärkt vårt varumärke som ett alldeles unikt land med egna regler och lagar, vilket man får säga är ganska svårt i en globaliserad värld. Ur ett långt perspektiv kanske den ansvarslösa invandringspolitiken blir mycket gynnsam för konstinstallationen Sverige. Men för vanliga människor är det kanske inte någon större tröst att bo i en installation.

 29. SSAB skriver:

  Läst i SvD idag:

  Ett land på väg mot kollaps. Det är en bild av Sverige som sprids allt oftare. Det måste tas på allvar – annars kan handel och turism påverkas, menar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist.

  – En överdriven Sverigebild kan utnyttjas och underminera vårt samhälle, säger han.

 30. Från Graven skriver:

  Fjärde gruppvåldtäkten på kort tid i Malmö inatt.

  Från polisens presskonferens: ”Varken polisen eller någon annan myndighet kan gå ut och lova någon trygghet

  Varefter polisen tillägger: ”Medborgarna ska röra sig som vanligt

 31. Från Graven skriver:

  Kanske detta bidrager till bilden av ett land i kollaps:

  http://www.skd.se/2017/12/14/unga-trakasserar-handlare-och-kunder-i-galleria/

 32. Ludvig K skriver:

  Det viktiga är hur landet ser ut ute i världen, inte hur det fungerar för sina egna medborgare.

  Sverige är fåfängans land.

 33. CeDe skriver:

  Sverige är det dåliga självförtroendets land med stort behov av extern bekräftelse.

 34. Ulf skriver:

  Hej Lars Vilks

  Det har gjorts beräkningar om hur många invandrare Sverige behöver per år. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist

  Bland annat OECD har beräknat invandringens kostnader när det gäller skatteintäkter och utgifter. För Sveriges del var det ett litet plus eller minus beroende på hur uträkningen gjordes. https://www.europaportalen.se/2013/06/invandring-en-lonsam-affar-for-skattebetalare

  Vad det gäller utbildningsnivåer så är det nog omöjligt att göra en sådan beräkning. Sverige är ingen planekonomi där staten kan beräkna hur många lokalvårdare eller dataprogrammerare som behövs under de närmaste åren.

  Den här artikeln är en bra förklaring till varför Angela Merkel släppte in så många flyktingar 2015.
  https://www.theguardian.com/news/datablog/2016/jan/06/refugee-influx-helps-halt-decline-in-germanys-population

  Europas födelsetal är helt enkelt för låga och näringslivet kräver att gränserna hålls öppna för invandring. Samtidigt så finns en stark folklig opinion mot en sådan politik både i Sverige och Tyskland.

  Nu står vi inför ett valår och många partier vill profilera i invandringsfrågan och kräva mindre volymer. Hur det blir 2019 när näringslivet återkommer med krav på öppna gränser och nationalekonomer fortsätter att skaka på huvudet över födelsetalen återstår att se.

 35. Lars Vilks skriver:

  Ulf, du är siste man på skansen som håller fast vid förlegade skönmålningar. Arbetskraftsbristen kräver hög kompetens och den har vi inte fått genom invandringen vilket arbetslöshetssiffrorna visar. OECD:s gamla rapport är missvisande etc etc. Verkligheten borde hinna i kapp dig också. Men samtidigt är det fint med just en desperat ”siste man på skansen, jag ger mig aldrig”.

 36. Från Graven skriver:

  OECD har inte visat att invandring är en vinst för den svenska staten. När alla offentliga utgifter är inkluderade visar OECDs egen beräkning att invandring är en förlust för den svenska staten på 0.57% av BNP. Detta kan man se på tabell 3.7.

 37. Från Graven skriver:

  Mikael Sjöberg, född 25 augusti 1967, är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker med en bakgrund i fackföreningsrörelsen. Sjöberg är sedan 17 mars 2014 generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

  Utnämningen fick kritik av SACO och dess ordförande Anna Ekström då Sjöberg saknar forskarbakgrund och även grundläggande högskoleutbildning, vilket SACO inte ansåg var en lämplig bakgrund för att leda ett forskningsinstitut.

 38. Ulf skriver:

  Så länge näringslivet och nationalekonomerna också är kvar på ”skansen” så kommer nog invandringen fortsätta även i framtiden och i ungefär samma volymer som innan 2015.

 39. Från Graven skriver:

  Var vänlig hitta en enda nationalekonom som säger att att den utomeuropeiska migrationen från länder med låg utbildningsnivå är en nettovinst för Sverige – och hänvisa till beräkningen som ligger till underlag för ett sådant påstående, så att vi är överens om vilket underlag det är som vi skall diskutera.

 40. Från Graven skriver:

  Din OECD-rapport har just kollapsat, Ulf. Den visar en nettoförlust för den svenska staten på 0.57% av BNP när alla offentliga utgifter har inkluderats.

 41. Från Graven skriver:

  Dessutom duckar du fortfarande: hur “ser många britter på polacker” enligt den tabloidartikel från 2016 som du hänvisar till?

 42. Ulf skriver:

  Jag har redan redovisat de källor som stödjer mina påståenden. Tråkigt att du ”Från Graven” inte förstod innehållet i dem

 43. Från Graven skriver:

  Ulf, du har redovisat källor som vederlagt dina påståenden.

  I övrigt noterar jag att du avböjer att förtydliga vad artikeln redovisar m.a.p. de intervjuades syn på de hårt arbetande polska medborgarna. Faktum är att deras syn är erkännande och respektfull.

 44. Från Graven skriver:

  Man kan ju verkligen uttrycka det som siste man på skansen. Ett annat uttryck som kanske passar ännu bättre kommer från Taubes ”Briggen Bluebird av Hull”.

  Ulf står surrad och har ”glömts” ombord.

  Det ideologiskt drivna ”Expo” och deras – enligt egen utsaga – icke-demokratiska filial ”Tillsammansskapet” vars uppgift är ”organisering”. ”Organisering” innebär i princip organisering av aktivism. Exempel på aktivism är t.ex. #Jagärhär som genom massanmälningar försöker få Facebook-konton nedsläckta, annonsörer att avboka, samt kunder och återförsäljare att upphöra med produkter. Man hittar även aktivister på flashback; de identifieras ganska snabbt i trådarna i det att de skriver likt drönare/robotar – de går aldrig i debatt eller dialog. Likt Ulf har de ett meddelande som till varje pris skall levereras.

  Om ett sådant nätverk får tag i en personlighetsstörd individ som tilldelas ett aktivist-uppdrag, så bryr sig nätverket naturligtvis inte om hur den individen i grunden mår.

  Ulf står surrad och har ”glömts” ombord.

 45. Per skriver:

  Förutom att man kan ha olika uppfattningar om de Nationalekonomiska kalkylen (där det är omöjligt att migration av analfabeter från Somalia är lönsam) så har vi det bredare begreppet Samhällsekonomisk kalkyl, med flera plus och minusposter varav en del är svårkvantifierbara i kronor, utan endast sätts upp som poster med plus eller minuskaraktär. En sådan sistnämnd minuspost är att kvinnor i Malmö nu känner obehag/ rädsla att gå ut ensamma på kvällen. Flera liknande minusposter som är svåra att kvantifiera går säkert att ställa upp i en samhällsekonomisk kalkyl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.