2422: Populära och impopulära

Rentav en populär ryttarstaty? Bildt kommer tydligen tillbaka enligt opinionen (Aftonbladet).

Eljest fortsätter det rätt spektakulära spelet i svensk politik. Batra lämnade scenen efter sina försök att dra samman en högerflygel med de förhatliga. Pragmatiskt korrekt men det blev lite för mycket på en gång. Istället har vi Löfven som ständigt får lägga om kursen för sin minoritetsregering. I Aftonbladet pekar Patrik Lundberg bittert ut Löfven som den store boven. Men någon måste klä skott i ett politiskt spel där alla kan vara med och styra. Däremot vill ingen byta med Löfven eftersom det blir att spela samma roll. Så tycks det också fortsätta om man inte når fram till den radikala kombinationen av socialdemokrater och moderater.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

85 svar på 2422: Populära och impopulära

 1. CeDe skriver:

  Irans president kräver av sin kvinnliga vicepresident att täcka sig ännu mer än med den hijab hon brukar.
  Är det inte dags att börja kräva att de muslimska männen ska täcka sig också för att undvika de homosexuellas tronande blickar.

 2. Ulf skriver:

  ”CeDe” verkar ha missat att det dödades fler kvinnor i familjerelaterade konflikter på sjuttiotalet än i dag trots att befolkning i Sverige ökat rejält sedan dess och naturligtvis också andelen muslimer.
  Om islam verkligen är en religion som uppmuntrar till våld mot kvinnor och barn så borde ju antalet mordoffer öka i takt med att gruppen muslimer växer i Sverige istället för att som nu minska.

  En relevant fråga är faktiskt vad det är i den svenska kulturen som gör svenska män så våldsamma och varför det våldet så ofta drabbar kvinnor och barn?

 3. CeDe skriver:

  Ja du Ulf, mästaren att pådyvla andra dina egna omskrivningar.

 4. Ulf skriver:

  Faktum är ju att kriminologerna är ganska eniga om att våldet i samhället tycks minska samtidigt som befolkningen och även andelen svenskar med invandrarbakgrund faktiskt ökar.
  Det verkar alltså som att våldet i det svenska samhället minskar i takt med att andelen ”etniska” svenskar minskar. Om vi sett en ökning av våldet samtidigt som Sverige blir allt mer mångkulturellt så hade många skyllt den negativa trenden på invandringen och mångkulturen.
  I det perspektivet är det faktiskt lite konstigt att ingen försökt förklara det minskade våldet med att gruppen infödda svenskar stadigt minskar och tidigare mer homogena svenska kulturen ersätts av mångkultur!

 5. CeDe skriver:

  Anmälningsbenägenheten bland muslimerna är mycket låg då konsekvenserna blir förödande eftersom våldet mot kvinnor är sanktionerat inom islam.

 6. Jor-El skriver:

  Ulf fortsätter att lägga snygga stämmor över den sittande maktens sirensång om sakernas tillstånd. Här har någon lyckats bildsätta detta mitt i prick…

  https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/21231785_10155037321483251_4666400503998942860_n.jpg?oh=69015f145187ec4044aeca7df53f8d7e&oe=5A274801

 7. Ulf skriver:

  Intressant statistik ”Jor-El” men vad har den att göra med ämnet som diskuteras?

 8. Ulf skriver:

  Det som utmärker dödligt våld är det upptäcks och anmäls i större utsträckning än andra brott. Därför anser kriminologer att just siffror rörande mord och dråp är mer tillförlitlig än statistik över andra brott.

  Om vi ser till statistiken över dödligt våld i familjerelationer så verkar alltså våld vara mer sanktionerat i kristna svenska familjer än i muslimska.

 9. CeDe skriver:

  Ulf, menar du att kristendomen sanktioner dödligt våld inom familjen. Skämtar du?
  Islam sanktionerar våld mot olydiga hustrur.
  Dödligt våld sanktioneras i Koranen mot otrogna.

  Klockrent – Jor-El!

 10. Ulf skriver:

  Ända till 1965 var det i Sverige inte straffbart att våldta sin lagvigda hustru, det var en del av den svenska kulturen på den tiden.
  Kristendomen lär ut att kvinnan är oren och ska lyda mannen. Klart att ett sådant budskap kan fungera som en ursäkt för våld mot kvinnor.

  Ordspråksboken 3:12
  ”Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.” Att spöa upp ungarna har uppenbarligen bibelns uttryckliga stöd.

 11. CeDe skriver:

  Du talar om gamla testamentet, Judarnas inspiration, och jag talar om Kristendomen som är baserad på Jesus Kristus i nya testamentet.

 12. Ulf skriver:

  Kristendomen bygger lika mycket på gamla testamentet som på vad Jesus kanske eller kanske inte predikade om.

 13. CeDe skriver:

  Står inget i nya testamentet om att slå sin hustru och sina barn.
  Nu får du ge dig, din mytoman.

 14. CeDe skriver:

  Tala med vilken präst du vill, ingen predikar något dyligt!

 15. Ulf skriver:

  Det står i Bibeln och för en kristen så räcker det.

 16. CeDe skriver:

  Du kommer undan med våld i familjen i ett muslimskt land – men knappast i ett kristet.
  Du är dummare än tåget!

 17. sl skriver:

  Ulf är uppenbarligen inte alls införstådd med Bibeln. Första halvan (GT) är det judiska folkets historia som den uppfattades för tvåtusen år sen. Abrahams förbund, det första förbundet med det judiska folkets gud, ersätts i och med Jesus av det andra förbundet, genom Jesus, Guds son, genom hans offer på korset. Det första förbundet är överspelat i och med det andra, det är det andra som gäller. GT är en historiebok.

  Bibeln första del tolkas inte bokstavligt av kristna, däremot sammanfaller gamla testamentet med Torarullarna i Synagogan.

  Jag tror inte Ulf ska ha några åsikter om kristna alls. De är inte underbyggda med kunskap, utan med Ulfs sedvanliga förmåga att sila mygg men svälja kameler. Förmodligen ett bibeluttryck 😉

 18. Ulf skriver:

  I länder som Ryssland, Frankrike, Italien och Storbritannien är våld inom familjen tillåtet. Jag antar att även du ”CeDe” räknar dessa länder som kristna.

  Jag märker att du börjar komma med personangrepp nu när jag pressar dig. Tråkigt men inte helt oväntat.

 19. CeDe skriver:

  Ja, det finns vissa länder som inte har kommit längre men de åberopar inte bibeln som försvar för sina handlingar.

 20. Ulf skriver:

  Åtminstone fram till 1734 år lag så grundades den svenska lagstiftningen på gamla testamentets lagar. Anledningen till det är naturligtvis att lagtexterna i gamla testamentet tolkades som Guds ord.

  Att anklaga andra för okunnighet i ett ämne man själv uppenbarligen helt saknar kunskaper i blir bara pinsamt ”sl”.

 21. Ulf skriver:

  Självklart åberopar kristna Bibeln eftersom de tror att den boken innehåller Guds ord.
  https://www.youtube.com/watch?v=wzsVeUDdGiw

 22. Från Graven skriver:

  Ulf

  Bibeln är en antologi. I vilken bemärkelse menar du att den innehåller ”Guds ord”?

  Koranen däremot, är Allahs egna ord, nedtecknade utan omskrivning, och direkt påbjudna att följas som lag.

 23. Ulf skriver:

  Bibeln är enligt väldigt många kristna Guds ord och innehåller direkta uppmaningar till människorna hur de skall leva och Gud anser uppenbarligen att barn skall uppfostras med våld.

 24. Från Graven skriver:

  Stor skillnad

 25. sl skriver:

  Ulf kan ta en universitetskurs om fem poäng i kristendom, och lära sig något om bibeln, istället för att svänga sig med tomma fraser om ”många kristna” och ”uppenbarligen”. Du har ingenting att säga, Ulf, men du maler på, gärna i påhittade små detaljer, presenterade som helhet. Du är en dålig lyssnare, därför lär du dig heller ingenting. Jag har alltså läst bibelkunskap, och inser att det har inte Ulf, det märks direkt på den bjäbbiga ansatsen.

  Bibeln är en antologi skriven av människor. Där finns en liten text som heter ”Tio Guds bud” presenterad i Första Testamentet. Tio guds bud antas vara guds ord till människorna. Budorden är av den karaktären att de gynnar samhällets fortbestånd och utveckling, förbuden mot att mörda och stjäla är fortfarande progressiva. Inget budord nämner bestraffning av olydiga barn. Det står att barn ska lyda sina föräldrar, inte att föräldrarna ska ge barnen stryk. Två saker samtidigt att hålla i huvet, är det en för mycket för Ulf?

  Nästan hela GT består av profeters ord. Profeten var en karaktär som dök upp vid kris och pekade ut vägen för den världsliga makten. Heseikel, och så vidare. I praktiken är GT det judiska folkets historia, vad de trodde i Sverige 1734 är också historia, men en annan historia. Jesus säger ”första förbundet är dött, det nya förbundet är genom mig”. Förbundet med gud, alltså. Gamla testamentets tid är förbi, men tio guds bud gäller förstås.

  Alla faller i fällan att jämföra kristendom och islam. De ska inte jämföras. Islam är arabiska angripares verktyg, påhittad på 600-talet med judendom som förebild. Kristendomen är stommen i vår traditionella kultur, med judisk bas. Islam skändar oss, islam föraktar oss, islam spottar på oss. Kristendomen är vår historia, med andra ord inte perfekt, men heller inte vår fiende, på samma sätt som ens förfäder inte kan vara ens fiende. Bibeln bör studeras utan att man tror saker. Studiet av bibeln utvecklades vidare av skolastikerna, katoliker. Härav vårt ord ”skola”.

  Bokstavstroende tycker per definition att de har rätt. De äger emellertid bara ett förhållningssätt, inte en sanning, de kan bara tala för sig själva. De kan påstå saker om bibeln, men det får man ta med en nypa salt. När de hänvisar till urgamla skrifter, måste man skilja på skriften och den som pekar.

 26. Från Graven skriver:

  Ja, det är besynnerligt hur envist många försöker relativisera bort koranens ondska med hjälp av bibeln.

  Den ena texten (koranen) utger sig för att vara guds ord och människornas lag.
  Den andra texten (bibeln) är en textsamling av olika människors betraktelser.

  Ändå vill folk framställa dem som ekvivalenter!

  (facepalm)

 27. Ulf skriver:

  Nej, För de flesta kristna under historien var Bibeln inte en samling av olika människors betraktelser.
  Wikipedia sammanfattar förhållandet, citat ”Den kristna kyrkans syn på Bibeln är att den är Guds ord samtidigt som den är tillkommen genom mänsklig aktivitet.”

  Länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibelsyn#Guds_ord_i_Skriften_och_traditionen

  P.S
  Personangrepp visar bara att du ”sl” känner dig trängd och börjar få slut på argument i ett ämne du egentligen inte behärskar.

 28. CeDe skriver:

  Lägg av, Ulf!

 29. Ulf skriver:

  Så blev du svarslös igen ”CeDe”.

 30. CeDe skriver:

  Ja, det finns ju inte mer att säga, allt är ju redan sagt. Men du måste ju få sista ordet.
  Så var så god, ingen bryr sig!

 31. sl skriver:

  Bibelns första del är det judiska folkets historia författad av människor. Är det svårt att fatta? Bibelns andra del är Jesu liv, död och uppståndelse, samt den tidiga kyrkans internkommunikation. Är det svårt att fatta?

  Sen kan man tro en massa saker, det är en annan sak. Eftersom vissa hänvisar till bibeln när de hävdar saker de tror, kan det vara bra att känna till den.

 32. Ulf skriver:

  Tack.

 33. Ulf skriver:

  Käre ”sl”.
  Varför inte läsa wikipediartikeln jag länkade till?

 34. CeDe skriver:

  Ulf, det visar ju på en avgrundsdjup skillnad i synen på Bibeln kontra Koranen. Så vad är det du vill säga?

 35. Ulf skriver:

  Läs vad jag skriver i mina inlägg här ovan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.