2350: Provokationer, polis och fortkörning

“Provocations are like a Molotov cocktail. They only work one time out of ten, but when it works it can also be dangerous for the arm that is throwing it. It’s the price that has to be paid. I once had a trio of sculptures hanging from a tree in Milan that were vandalized. What I like about the public response is that it’s totally unpredictable. There’s just no way to anticipate it.”

Det menar konstvärldens provokatör nr 1, Maurizio Cattelan. Så är det, men under förutsättningen att provokationen inte kommer i en given kontext där intresset redan har samlat sig. Peter Springare skrev ett inlägg på FB om att ”förinta alla de vänsterextrema journalister som förpestar debatten med sina abnorma agendor” Att tillgripa ordet ”förinta” även i metaforisk mening är tämligen självklart en provokation av största mått och en flod av kommentarer har sett dagens ljus. Det går ju utmärkt att svara med lite lök på laxen som Oisin Cantwell gör i Aftonbladet. Han lyckas få in Goebbels och Breivik flankerade av Hitler och Åkesson. Man kan tycka att Springare varit klumpig men det är möjligt att han inte är någon genomtänkt stilist. Om han å andra sidan ville sätta fart på ruljansen så kan det räcka med ett sådant verb. Springare ger en replik i Nyheter Idag.

Det uttalas att Springare är en belastning för poliskåren. Angående belastningar kan man finna åtskilligt stoff i Hanne Kjöllers bok En svensk tiger från 2016. En både sorglig och upprörande bok om poliser som mobbas av kollegor och ledning. Jag läste den med stor behållning men en detalj gjorde att jag plötsligt fick ett visst tvivel. Hur objektivt är det här materialet? Hur mycket vill Kjöller genomföra sin tes om omänskliga delar av poliskåren? En av texterna handlar om en polisaspirant som hamnar i stora svårigheter efter en fortkörning: ”Hon polisanmäls för att ha kört i 180 km/timmen en eftermiddag i rusningstrafiken i centrala Malmö. Hon dömdes i tingsrätten utifrån ett polisvittne. Men SVT har kontrollerat hans vittnesmål, bland annat genom att provköra sträckan, och har kunnat visa att uppgifterna inte bara är otroliga, utan omöjliga.”

Händelsevis råkar jag veta lite mer om det här fallet. Man kan nog inse att det inte är lätt att köra omkring i centrala Malmö i rusningstrafiken i 180 km/timmen. Men händelsen inträffade på motorvägen utanför Helsingborg. Kjöller har slarvat med källorna, hon kunde ha sett i förundersökningsprotokollet som är citerat i Avpixlat.

Så lätt kan tvivel sås när man upptäcker oriktiga uppgifter.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

164 svar på 2350: Provokationer, polis och fortkörning

 1. Från Graven skriver:

  Och jag undrar också: tror du att sittande regering och deras politiskt tillsatta rikspolischef Dan Eliasson via mellanchefer kommer att lyckas tysta Springares redogörelse för invandrares brottsbenägenhet för gott?

  Tror du att de lyckas med en sådan fuling, Lars Vilks…

 2. Lars Vilks skriver:

  Vad Springares säger är att han vill verka för ett sakligare debattklimat.

 3. Från Graven skriver:

  problemet du har här, mohammad, är att för varje fråga som du kan ställa angående vad Springare menar, så kan man ställa fem frågor om vad Ylva Johansson, Ygeman, Eliasson, Löfven eller Mehmet Kaplan – då han satt i regering – menar!

  Och fonden till hela denna frågesport är dina sharia-ambitioner!

  Av din agenda följer dina frågor.

 4. CeDe skriver:

  Ställ dina frågor och jag ska säga dig vem du är ?

 5. Från Graven skriver:

  Javisst!

  Springare redovisar empiriskt stöd för en korrelation mellan ökad invandring och ökad brottslighet.

  EXAKT det som inte får diskuteras, eftersom att det det omkullkastar hela det korthus som invandringspremissen bygger på: dogmen att invandrare inte utgör en förlust.

  Alltså måste Springare misstänkliggöras!

  Varför bryr sig då mohammad? Det följer ju inte automatiskt att ISLAM ökar brottsligheten. Nej, men med en ökad invandring ökar också islam.

  Priset som mohammad vill att genomsnittsmedborgaren skall betala för hans sharia-ambitioner är att leva med ökad brottslighet. Springare utgör ett hot mot hela ekvationen, och mohammads drömmar riskerar att gå i kras.

 6. Ulf skriver:

  Enligt Brottsförebyggande Rådet så har det dödliga våldet minskat sedan 1990. Beror den minskningen på den ökande invandringen? Om Peter Springare var en seriös debattör så skulle han ta upp även den frågan.

  Jag är dock inte så förvånad över att han undviker frågan. Att verkligen diskutera brottsutvecklingen i Sverige är nog inget Peter klarar av. Om det beror på okunskap eller en ovilja är väl lite oklart.
  Peters förvirrade debatteknik tyder dock på att det snarare beror på okunskap och bristande kunskap när det gäller hur brottsligheten utvecklats det senaste kvartsseklet i Sverige.

 7. Från Graven skriver:

  Tino Sanandaji
  January 3, 2016

  Tino skriver och citerar DN (nb dubbla citationstecken!):

  ”DN-debatt om brottslighet: ”Vad gäller minskad invandring som lösning på brottslighet så bidrar gruppen utrikes födda endast med en mindre andel (drygt 20 procent, Källa: Brå) till den totala brottsstatistiken. Den stora majoriteten brott finns alltså kvar även om man skulle sätta helt stopp för invandring.”

  [Sedan skriver tino som följer]
  ”Sist Brå rapporterade detta var 2005, om perioden 1997-2001. Då stod de med svenskt ursprung bara för 60 procent av brott även när trafikbrott och andra småbrott räknas in.

  [och citerar igen]
  ”Närmare 60 procent av de nästan 1 520 000 brotten som dessa personer var registrerade för under perioden kan hänföras till personer födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Nästan en fjärdedel av brotten är registrerade på utrikes födda och närmare 20 procent på svenskfödda personer med en eller bägge föräldrarna födda utomlands. Brå har, med utgångspunkt från detta, försökt skatta hur samtliga anmälda brott fördelar sig på olika grupper. Bilden förändras då något, främst eftersom även de brott som begåtts av personer som inte är folkbokförda i Sverige kommer att inrymmas. Denna grupp beräknas svara för 7 procent av de anmälda brotten under perioden”

  [Tino kommenterar detta]
  Kriminalvården vägrar redovisa andel utrikes födda fångar, men nämner andel utrikes födda som saknar svensk medborgarskap. Ungefär 7 procent av befolkningen är invandrare utan svensk medborgarskap samtidigt som gruppen utgör 29 procent av de i fängelse. Till detta kommer invandrare med svenskt medborgarskap samt andra generationens invandrare. När det gäller misstänkta för grova våldsbrott som rån och dödligt våld var de med utländsk bakgrund majoritet redan i Brås gamla rapport.
  Många av DNs läsare föredrar att leva i ett alternativ universum där invandring har en marginell roll i brottslighet. It’s science!”

 8. Ulf skriver:

  Tino skriver inget om att det dödliga våldet minskat under det senaste kvartsseklet. Inte så konstigt eftersom detta faktum inte passar in i den bild av brottsligheten Tino vill ge.

  Om någon lever i en bubbla så är det uppenbart Tino. Inte läsarna av Dagens Nyheter.

 9. Lars Vilks skriver:

  Tino skriver: ”Från tidigt 1990-tal till början av 2010-talet sjönk det dödliga våldet i Sverige, men uppvisade ett trendbrott 2012. Mellan 2012 och 2015 ökade det dödliga våldet åter igen från 68 till 112 fall. I relation till befolkningen är det dödliga våldet fortfarande lägre än de moderna toppåren 1989-1991.” Hur läser du egentligen, Ulf?

 10. Ulf skriver:

  Jag läser statistiken som BRÅ gör. Tino väljer att ta 2011 som utgångspunkt, ett år när antalet offer var rekordlågt. Om man som BRÅ väljer att se det hur det dödliga våldet utvecklats under en längre period så stämmer mitt resonemang. Jag har inte hittat på detta själv utan jag citerar i princip bara BRÅ:s hemsida.,

 11. Från Graven skriver:

  Men Ulf…

  Förstår du verkligen inte vad du gör för kvantitativa felslut!?

  På allvar!?

 12. Från Graven skriver:

  Vad Tino säger är att oavsett hur våldsbrottsstatistiken fluktuerar så kan invandrare vara överrepresenterade.

  Du verkar vilja säga att om våldsbrotten gått ned och invandringen ökat så måste nedgången i våldsbrott bero på den ökade invandringen !

  Du kan inte göra ett sådant antagande utan att titta på fördelningen!

  Förstår du verkligen inte detta!?

  Detta fenomen (till synes korrelerande, men faktiskt icke-korrelerande) inom statistiska korrelationsstudier kallas för ”confounding”.

 13. Från Graven skriver:

  Du måste skynda dig att dra antisemitkortet, Ulf, för det här går just nu inte särskilt bra för dig.

 14. Ulf skriver:

  Det är väl ganska självklart att invandrarna är överrepresenterade i vissa typer av brott. Invandrarna är som grupp yngre och fattigare än de etniska svenskarna. Det är just sådana faktorer som skapar brottslighet.
  Det som är intressant är ju att invandrarna inte verkar vara lika våldsamma som de mer nordiska brottslingarna som härjade i Sverige på sjuttio och åttiotalet.

 15. Lars Vilks skriver:

  Nu förstår jag inte vad du håller på med. Läs mitt citat från Tinos bok. Han känner ju väl till att antalet dödligt våld har sjunkit bortsett från den stigning som skett under de senaste åren. Angående invandringens effekt på detta kan man inte göra någon bedömning eftersom siffror saknas. Men det vara så att antalet hade sjunkit ännu mer om det inte hade funnits invandrarrelaterat dödligt våld.

 16. Ulf skriver:

  Att du klagar på Israels lagstiftning och jämför den med Nazityskland samtidigt som du vill göra det omöjligt att leva som jude i Sverige visar väl hur du tänker ”Från Graven”. Eller snarare inte tänker skall det väl vara. 🙂

 17. Från Graven skriver:

  Så där ja, känns det lite bättre nu?

  Antisemitanklagelserna är som en snuttefilt för Ulf.

 18. Ulf skriver:

  Till Lars:

  Om Sverige inte hade haft någon invandring alls så hade vi haft en mindre och äldre befolkning än vi har i dag. Antagligen hade vi också haft färre fall av dödligt våld än i dag. Det är inget kontroversiell ståndpunkt och jag tror att de flesta kriminologer håller med om resonemanget.

 19. Ulf skriver:

  Att komma med lögner om Israel och judar är uppenbarligen din snuttefilt ”Från Graven”.

 20. Från Graven skriver:

  Eh… nej, Ulf.

  Du har försökt klippa och klistra ihop den historian flera gånger, och ständigt misslyckats att övertyga.

  Allt färre köper rasistkortet som förklaringsmodell.
  Alltfler provoceras av ert användande av rasistanklagelsen som slentrianverktyg när ni är renons i argument.

 21. Ulf skriver:

  Nu är det ju faktiskt du ”Från Graven” som anklagar den judiska majoriteten i Israel för att rösta fram rasistiska lagar.

 22. Från Graven skriver:

  Eh… nej.

  Men jag förstår att du måste fly åt det hållet just nu ikväll. Du har gjort bort dig och måste blanda bort korten.

 23. Ulf skriver:

  Om någon har gjort bort sig är det väl du ”Från Graven”. Att klistra in sådant du inte begriper i dina inlägg verkar var din specialitet.

 24. Från Graven skriver:

  Nja, en smula statistik kan jag från min forskningsutbildning, så det var ju lätt att se hur du drattade på arslet när du försökte dig på ämnet.

 25. mohammad skriver:

  Lars

  Om du fortfarande när ambitionen att gälla som en tryck och yttrandefrihetens förkämpe har du faktiskt att på konstitutionella grunder skarpt fördöma Springares skrivningar i saken – men jag kan förstå våndan av att du nu målat in dig i ett hörn.

  Att verka för ett sakligare debattklimat kan för övrigt knappast läggas Springare till last…;)

 26. Lars Vilks skriver:

  På vilka konstitutionella grunder?

 27. Från Graven skriver:

  Nyspråk

  Den som verkat för att tysta på denna blogg är du, mohammad. Hela din tillvaro här har gått ut på en enda sak: att kritisera Lars Vilks för hans rondellhund. Islam är oundvikligt ett stort ämne att problematisera i samband med detta drar du rasistkortet dagara i ända!

  Att du inte skäms – att du inte skäms!

  Vet ni varför mohammad inte skäms, gott folk?

  mohammad har en agenda.

 28. Ulf skriver:

  Det är väl uppenbart för alla som tagit del av Peter Springares inlägg om den svenska journalistkåren att Peter saknar förståelse för hur viktig en fri och öppen debatt är för en demokrati.
  Att sedan hans utspel förstärker bilden av den svenska polisen som en kår präglad av odemokratiska värderingar är naturligtvis mycket allvarligt. Faktum är att hans uttalanden bekräftar just den negativa bild av den svenska polisen som de journalister som Peter antagligen anser vara vänsterextremister försöker måla upp.

 29. Ulf skriver:

  ”Från Graven” som inte kan läsa innantill än mindre skriva argumenterande texter påstår sig ha en forskarutbildning.
  Vilket skämt 🙂

 30. Från Graven skriver:

  Ulf,

  Du gjorde bort dig ordentligt igår kväll avseende statistiken.

 31. Ulf skriver:

  Nu yrar du igen ”Från Graven”.

 32. Från Graven skriver:

  Nåväl

  Den som vill läsa tråden och skaffa sig en egen uppfattning kan göra det.

  Nu väntar jag med stort intresse på mohammads svar till LV. mohammad är ute på tunn is, och kan så pass mycket juridik att han vet att LV synat hans bluff.

  Lars har ställt den rätta frågan och nu vill jag se mohammad slingra sig.

 33. Ludvig K skriver:

  Fan gubbar,

  Sluta nu. Ingen har någon nytta av ert tjafsande. Ni kan väl mejla varandra istället.

 34. CeDe skriver:

  Lite kan ni väl käbbla, det har ju ett underhållningsvärde också!

 35. mohammad skriver:

  ”På vilka konstitutionella grunder?” – frågar Lars Vilks.

  Tryckfrihetsförordningen – svarar mohammad…

 36. Lars Vilks skriver:

  Och vilket problem medför den?

 37. Från Graven skriver:

  Fan va gött att se LV lugnt och sakligt mula mohammad!

 38. mohammad skriver:

  Demokratiska och politiska åtgärder som avlägsnar förutsättningarna för journalister att verka – ställer givetvis som ostridigt till ett konstitutionellt problem – bland annat utifrån skrivningarna i Tryckfrihetsförordningen.

  Att detta kan vara så svårt att tänka sig själv…;)

 39. Från Graven skriver:

  Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär rätt att för offentliggörande lämna upplysningar i vilket ämne som helst till bland annat media och författare. Rätten följer av tryckfrihetsförordningen, TF och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.

  Meddelarfriheten gäller även OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN.

 40. Lars Vilks skriver:

  Vad jag förstår vill Springare ha en sakligare debatt och vill få bort extrema åsikter. Hur han har tänkt sig att det skall gå till har han inte preciserat. Så för närvarande kan man bara fantisera efter vad man önskar.

 41. Från Graven skriver:

  – Med ”demokratiska och politiska åtgärder” är det rimligt att anta att Springare avser att medelst riksdagsval tillsätta politiker som tar sig an de problem och systemfel som Springare exponerat.

  – Sättet som Springare avser att ”åtgärder[na]” skall implementeras på bör vara att fortsätta exponera de journalister som ägnar sig åt uppenbart falska alster såsom ”Sandvikenrapporten” samt det förtal och de karaktärsmord de tillämpar mot dem som kritiskt granskar deras agendasättanden.

 42. mohammad skriver:

  Demokratiska och politiska åtgärder som avlägsnar/begränsar förutsättningarna för journalister att verka – begränsar givetvis också meddelarfriheten.

  Big Bad Von tänkte tydligen inte på det – jag har ju sagt till dig att tänka efter innan du postar…

  LOL

 43. mohammad skriver:

  Springare lämnar mycket att fantisera om vad han önskar – helt klart – men att det skulle föreligga några oklarheter i hur han önskar tysta meningsmotståndaren är att hänge sig åt skygglappsdoktrin…

 44. Från Graven skriver:

  LOL?

  mohammad skriver (2017 27 mars kl. 21:00):

  Demokratiska och politiska åtgärder som avlägsnar/begränsar förutsättningarna för journalister att verka – begränsar givetvis också meddelarfriheten.

  Var har Springare skrivit detta?

  Källa, tack!

 45. Från Graven skriver:

  mohammad försöker en halmgubbe

 46. Ulf skriver:

  Peter Springare har med sina formuleringar om ”vänsterextrema journalister” och märkliga påståenden om att ”vi behöver inga extrema journalister” knappast gjort debatten sakligare.

 47. Från Graven skriver:

  Men det har han förklarat och bett om ursäkt för.

  Sedan när ber vänsterextrema journalister om ursäkt!?

 48. Ulf skriver:

  Mig veterligen har han bara bett om ursäkt för tiraden om att ”förinta vänsterextrema journalister. I en krönika publicerad den 19 mars i ”Fria Tider” använder han de formuleringar jag citerade.

 49. Från Graven skriver:

  Ulf hänvisar till Fria Tider!!!!!?

  Jag har påpekat Ulfs antisemitism förut. Nu är vi där igen.

 50. Lars Vilks skriver:

  Det tycker du, men du har ju också din agenda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.