2428: Massutmaning

Jaha, så har jag läst mig genom Tino Sanandajis bok Massutmaning. Ingenting tyder på annat än att Sanandaji har gjort ett noggrant arbete och åstadkommit det första samlade grundmaterialet kring invandringens problematik. Boken och Sanandaji har blivit politiskt möjlig. För några år sedan skulle den ha åstadkommit ett ramaskri. Det finns dock fortfarande åtskilliga som tar avstånd. Som man kan förvänta sig är Anders Lindberg på Aftonbladet inte någon supporter: ”Han driver en politisk tes hämtat från internets djupaste hålor. Det han skriver är inte sant, inte vetenskap och bör inte tas seriöst.” Citatet finns i Expressens intervju. Och man kan konstatera att Sanandaji har fått ett gott mottagande i den tidningen (och även på många andra håll). I en annan artikel i Expressen uttalar sig Stefan Jonsson om det samband mellan invandrare och kriminalitet (som Sanandaji framhåller i sin bok).

”Den vänsterorienterade kulturskribenten Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet, hävdar att det knappast finns något samband mellan invandrare och kriminalitet. Han säger att etniskt ursprung är helt irrelevant för att förstå varför brott begås.
Väger vi in sociologiska och ekonomiska variabler i ekvationen är det väldigt svårt att peka på något samband mellan invandrare och kriminalitet. Det är en ideologisk förenkling som används för att göra invandrare till syndabockar, säger Stefan Jonsson.”

Sanandaji känner förstås väl till detta resonemang men påpekar det inte alltför långsökta sambandet mellan invandring och socio-ekonmiska variabler. Det skulle vara intressant att veta hur Jonsson ser på detta. Men problemet för Jonsson är förmodligen att boken har skrivits: ”Stefan Jonsson säger att ”Sanandaji bidrar till en livsfarlig demonisering av invandrare”. Det här har varit igång länge, redovisas kostnader, socio-ekonomiska problem, kriminalitet i förbindelse med invandrare finns en rädsla att det kan öka främlingsfientligheten. Detta har i sin tur lett till en rad mytbildningar om vad som egentligen gäller. Länge kunde man gång på gång få sig till livs att invandringen var lönsam vilket den naturligt nog inte kan vara med en arbetslöshet som har ökat från 23 % 2006 till 54 % 2016. Inget land har satsat så mycket på åtgärder och projekt för integrering som Sverige. Något mätbart resultat tycks inte ha uppnåtts.

Sanandaji har skapat sig en mellanposition, alltså att kunna föra en kritisk diskussion om invandring utan att förlora sin auktoritet. Han har tagit avstånd från SD något som med förtjusning citeras i Expressen. Men det är klart att han fortfarande är ett rött skynke för vänstersidan som dock inte har kommit med några sakliga motargument gentemot det han lägger fram i sin bok. Massutmaning är ingen munter läsning men förmodligen nödvändig för den som vill delta i en seriös diskussion. Sedan vore det intressant med några mera djupgående recensioner, trots allt befinner sig många av resonemangen på en relativt hög nivå och det finns ju andra experter utöver Sanandaji. Vi får väl se om det kommer något sådant genmäle.

Har en sådan bok något intresse för konsten? Jo, det skulle jag vilja påstå. Det är inte ovanligt att konstnärer arbetar med migrationsproblematik. Tyvärr är det så att sådana projekt är starkt ideologiskt styrda och därför är det otänkbart att man skulle vilja lyssna på vad Sanandaji har att säga. På Tensta konsthall pågår en kurs i migrationens historia och problematik och vad som försiggår där (i samarbete med bland annat Södertörn högskola och t ex är Stefan Jonsson en av föreläsarna) har en annan vinkling.

Det här inlägget postades i Böcker, politik. Bokmärk permalänken.

77 svar på 2428: Massutmaning

 1. Från Graven skriver:

  Aha… det om pågår ute på kommunala simhallar kanske är konstinstallationer a’la Anna Odell, utförda av studerande vid Södertörns!

  Vi tvingas konfronteras våra egna fördomar genom spegling av våra förväntningar! Om vi förväntar oss kulturellt baserade patriarkala, sexuellt basala och primitiva beteenden så är det så samhället kommer att konstrueras.

  Felet ligger hos betraktaren!!!

 2. Ulf skriver:

  Onekligen är de mest uttalade kritikerna av Tino Sanandaji personer med anknytning till Miljöpartiet eller vänstern.
  Men Tino får inte mycket stöd från högern.Viktiga företrädare för borgerligheten som Annie Lööf som ser Ayn Rand och Margret Thatcher som sina förebilder och Fredrik Reinfeldt som träget arbetat för skattesänkningar under sina två mandatperioder som Sveriges statsminister går ständigt ut i media och försvarar en generös invandringspolitik.

  Faktum är att Tino Sanandaji inte heller har något direkt stöd för sina teorier om invandringen bland andra nationalekonomer eller hos näringslivet.

  Däremot är Tino mycket populär bland Sverigedemokrater. I Expressens intervju uttalar han sitt förakt over just sverigedemokratiska väljare. Just de människor som till stor del har finansierat hans nya bok.
  Funderar aldrig Tino Sanandaji på varför det är främst ”skånskt trash med låg IQ” som stöder hans påståenden och inte nationalekonomer, demografer och statistiker!

 3. Ludvig K skriver:

  Ändå gripande att det behövdes en invandrare för att dyrka upp den svenska låsningen.

  Jag upplever att fler och fler inser att Tino har en del poänger. Motståndet är förstås starkast från ”identitetsvänstern”, eftersom stora delar av deras tankegods bygger på idén om att invandraren är den förtryckta. Ska bli intressant att se hur gänget på REMESO går från att ha varit kultursidornas gunstlingar till kvacksalvande pseudovetenskapsmän. Här t ex Sakines recension: http://www.vlt.se/opinion/ledare/sakine-madon-massutmaning-ar-lika-plagsam-som-viktig

 4. Lars Vilks skriver:

  Har du läst boken Ulf? Tino lägger inte fram några speciella teorier utan sammanställer tillgänglig statistik. Dessutom ger han en lång rad referenser till andra nationalekonomer och forskare. Hans sammanställningar av statistiken har inte fått någon allvarlig kritik. Så det är svårt att påstå att det skulle vara kontroversiellt på annat sätt än att det redovisas öppet. Vilka nationalekonomer, demografer och statistiker menar du har en avvikande mening från det som Tino redovisar?

 5. Ulf skriver:

  Jag har inte läst Tino Sanandajis bok men av intervjun i Expressen så får jag det intrycket att hans bok inte är så kontroversiell. Den innehåller ju mest siffror hämtade från olika offentliga myndigheter.

  Däremot hävdar ju Tino att invandringen är en minuspost för den svenska ekonomin och att den inte kan lindra vårt lands demografiska problem.

  Här uttalar sig Riksbankens chef om flyktinginvandringens välsignelser: https://www.svd.se/ingves-flyktingar-positivt-for-bnp/om/riksbankens-minusranta

  Credit Suisse om flyktinginvandringens gynnsamma inflytande på Europas ekonomi och demografi: http://www.va.se/nyheter/2015/09/24/rapport-flyktingkrisen-ekonomin/

  Svensk Näringsliv om hur viktig invandringen är för vårt lands näringsliv: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/utlandsfodda-ett-maste-for-servicesektorn

  Arbetsförmedlingens prognoser och positiva syn på invandring: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/arbetsformedlingen-sverige-behover-stor-invandring-for-att-undvika-arbetskraftsbrist

  En dansk rapport om hur invandringen på ett gynnsamt sätt påverkar arbetsmarknaden för infödd arbetskraft: http://www.sns.se/wp-content/uploads/2017/01/sns-analys-nr-39.-invandring-och-arbetsmarknaden-for-infodda-%E2%80%93-erfarenheter-fran-danmark.pdf

  Professorn i historia Dick Harrisson kommenterar Tino Sanandajis bristande kunskaper om dagens forskning när det gäller den svenska medeltiden: ://blog.svd.se/historia/2015/01/04/en-kommentar-om-invandringsdebatten/

  En OECD rapport som visar att invandringen går med vinst: http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/

  Tino menar att påståendet att det behövs en invandring till Sverige för att undvika att vårt lands befolkning börjar minska.
  På sidan 39 står det så här i denna publikation utgiven av statistiska centralbyrån, citat ”Det innebär att Sverige på sikt skulle få en folkminskning om det inte vore för invandringen. ” http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/BE0401_2015I60_BR_BE51BR1502.pdf

  Nationalekonomer, statistiker, demografer och historieprofessorer tycks helt enkelt inte hålla med Tino.
  Tino vill hela tiden ge sken av att det är han och inte Reinfeldt som har forskarsamhället på sin sida men egentligen är det faktiskt vår förre statsminister som har forskarnas stöd, inte Tino.

 6. Ulf skriver:

  Det blev viss fel på slutet, det skall naturligtvis stå ”Tino menar att påståendet att det behövs en invandring till Sverige för att undvika att vårt lands befolkning börjar minska inte stämmer”.

 7. Lars Vilks skriver:

  Det är väldigt få forskare i Sverige som har forskat kring invandringen. Däremot finns det många tyckare. Om invandringen är lönsam får man utgå ifrån att invandrarna kommer i arbete. De rapporter som du hänvisar till utgår från äldre siffror och material från tidigare skeden med arbetskraftsinvandring. Det vi har att ta ställning till är den nuvarande situationen när det inte längre finns arbeten att tillgå.
  Tino tar upp saken om demografin i sin bok och förmodligen har han rätt för sig. Jag kan inte på rak arm finna det avsnittet i boken men även här har han officiell statistik som grund. En annan sida av demografin är att det inte är populationen i sig som är avgörande utan vad som behövs av kunnande och utbildning för att möta framtidens krav.

 8. sl skriver:

  Lagen om utbud och efterfrågan gäller alltid. Om man ökar utbudet av okvalificerad arbetskraft så sjunker marknadens jämviktpris på okvalificerad arbetskraft.

  Vad är okvalificerad arbetskraft? En S-Ylva utdömde nyss bilreparatörer som okvalificerade, hon kan väl laga sin egen bil i fortsättningen kan man tycka. Gräsklippning, att gå ut och gå med annans hund, att skotta grus för hand, att skotta snö, något vem som helst i arbetsför ålder kan göra, det är okvalificerad arbetskraft.

  Är S-Ylva okvalificerad? Ja, till att leda landet, men inte till tjyv och rackarspel i de kretsar som väljer varandra till regering. Att leda landet kräver en särskilt kompetens; rätt vänner. Det är allt.

 9. sl skriver:

  De sk SD-lågpannorna röstar alltså på ett fullt rationellt alternativ, ”nej till låglöneimport”. Det är vanlig egenintressespolitik, som Sverige är fullt av.

  Varför protesterar inte alliansen? Den är borgerlig och anser att svenska arbetare är överbetalda.

  Varför protesterar in socialdemokratin? Ja detta är gåtan, men den är också enkel. Socialdemokratin låtsas företräda svenska arbetare, men företräder egentligen sig själv, som ”meritokrati” bland tjänstemän. Hade socialdemokratin företrätt svenska arbetare hade den fört SD´s invandringspolitik, och SD hade inte existerat. Socialdemokratin är borgerlig.

  Sen finns ett par skräp-partier för lätt efterblivna, mp och V. De har en protestpolitik som inte kan genomföras, men som resulterar i högre skatt.

 10. Per skriver:

  Alla har inte förstått att vi har fått en ny typ av invandrare på senare år jämfört med 1960-70-talet. Och från andra typer av länder.

  Jag tror att det finns många faktorer/minusposter som inte alls är med i Tinos beräkningar och många av dessa är svåra att kvantifiera.
  Uppeldade bilar och annan skadegörelse t.ex.
  Hur ska kvinnors ökade oro för våldtäkt etc. värderas?
  Bristande tillit mellan människor i etniskt/kulturellt splittrat samhälle ökar många typer av transaktionskostnader.
  Försämrad skolundervisning för alla pga att många elever har dåliga svenskkunskaper.
  Samt ca 100 likartade poster till.

 11. Jor-El skriver:

  Och så det uppenbara mitt framför näsan på alla, forskare eller inte.
  Om nu senare decenniers invandring är manna från himlen, varför rullar sig inte Malmö, Södertälje och Botkyrka i pengar vid detta laget?
  Man sitter ju med alla essen på handen…

 12. Krister skriver:

  Exakt sl, SD, Trump, Le Pen, brexitar och alla andra ’populister’ för arbetarpolitik – för populationen, pöbeln.

 13. Ulf skriver:

  Till Lars Vilks

  Jag har faktiskt lite svårt att se Riksbankens chef som en tyckare. Camilla Läckberg definitivt ja men inte Riksbankschefen.
  Sammanställningen från Svenskt Näringsliv handlar inte om arbetsinvandringen på 60 och 70-talet utan situationen 2014.
  Enligt artikeln i DN så bygger OECD-rapporten på siffror från 2007-09.
  Kanske tänker du Lars på Arena rapporten som tar upp invandringen till Sverige från 50-talet fram till nu. Jag tog inte med den eftersom den är skapad i en tankesmedja ideologiskt knuten till vänstern.

  Tino diskuterar de svenska födelsetalen på facebook och refererar till SCB men missar att informera om att SCB inte delar hans slutsatser: https://www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10152964553533231

 14. CeDe skriver:

  Problemet är islam med de rättrogna. Bland pöbeln som Krister så föraktfullt nämner arbetarna finns det så många underbara människor, iranier kurder irakier mfl som jag dagligen kommer i kontakt med, arbetare som antingen lämnat islam eller varit i konflikt med men som jobbar på för att komma in i det svenska samhället.
  Att SD, Trump och kanske även Le Pen värnar dessa samlade arbetare ser Krister som något populistiskt och föraktfullt.

 15. Per skriver:

  CeDe
  Jag tolkade Kristers inlägg tvärtom.
  Men jag kommer inte ihåg om han är på den rätta/förståndiga sidan,
  dvs om det var ironi eller allvarligt menat.

 16. mohammad skriver:

  Jaha du CeDe

  Nu är helt plötsligt invandrarna underbara människor – tror du SL och von Graven också kommer att drabbas av denna närmast religiösa omvändelse..?

 17. CeDe skriver:

  Vadå omvändelse. Islam och kriminalitet har jag inte mycket till övers för.

 18. sl skriver:

  Du är rätt dum du, mohammad; tror du jag röstar på SD?

  Mina inlägg är av motsatt karaktär. De som röstar på SD gör det av rationella skäl. Det är därför anti-sd propagandan inte funkar, de som röstar på SD förstår vad de röstar på och varför. Import av låglönekonkurrenter men ”arbetarrörelsens” välsignelse är drivhus för svensk högerextremism, de vanliga riksdagspartierna krattar manegen för SD. När 100.000kronors ministrarna försöker platta till Sveriges låginkomsttagare som ska få halv pension och flyttas bakåt i kön i vårdcentralen med tillmälet ”rasism” förlorar ordet sin valör.

  Den senaste MENA-importen jag träffade var från Iran och möjligen homosexuell. Hen var snäll, gjorde allt för att passa in, intelligent, uppmärksam och antagligen rädd. Och glad för att vara här. Jag gjorde ett litet misstag och nämnde islam. Det var hen inte pigg på att tala om; vi var i Svenska Kyrkan. Hen var glad att vara där också.

 19. Robert skriver:

  Ulf. Vad exakt är då din tes? Sammanfatta gärna helt kort.
  Jag kan också googla fram tyckare som med eller utan nationalekonomisk forskarbakgrund tycker i princip vad som helst. Men frågan är hur intressant det är. Jag undrar därför vad exakt du tycker eller anser i frågan. Förutom att du är en alltigenom god människa som inte tillhör det lågpannade proletariat som misstänker att Sanandaji har en poäng. Det står klart vid det här laget.

 20. Från Graven skriver:

  Jag talar alltid om doktrin, vilken jag gladeligen kritiserar, och som jag inte ser varför jag skulle be om ursäkt för den sakens skull.

  Jag vet att det är ett ynkligt försök av ”antirasisterna” att byta ut t.ex. ordet ”islam” mot ”muslimer” för att försöka tvinga in folk i rasistfållan. Varför skulle mohammad vara annorlunda? För mig är det tvärtom mohammad som är satt under lupp med sitt stöd för kvinnans underställande mannen inom den islamska världen.

 21. Ulf skriver:

  Läs igenom mitt första inlägg Robert där jag lägger fram min tes och återkom gärna sedan med mera konkreta frågor.

 22. Lars Vilks skriver:

  Du får nog läsa boken för att vi skall komma vidare. Det blir för komplicerat att återge Tinos material. I alla fall hänvisar han till två studier angående kostnaden för flyktingar (2015 o 2016). Nettokostnaden ligger på ca 70 000 kronor per flykting och år. Angående pensioner har pensionsmyndigheten beräknat att asylinvandringen kommer fram till år 2100 att generera 70 miljarder i intäkter med utgifterna kommer att bli 150 miljarder. Bara som exempel.

 23. Från Graven skriver:

  Ha ha, det skall Ulf till att argumentera mot en nationalekonoms bok utan att ha läst den!

  Inte ens femtekolonnaren Krister är så korkad, och särskilt inte den slipade mohammad!

 24. Krister skriver:

  Jag känner inte något som helt förakt för pöbeln, och inte heller Pöbeln – tvärtom sympati.

  Jag känner däremot anitpati mot de som sviker sina egna. Nyvänstern, Reinfelt och Blair som exempel.

 25. Per skriver:

  Ja Tino är väl nationalekonom, men han gör ingen bredare samhällsekonomisk analys. Säger jag utan att ha läst boken. Hans minusposter är för snäva gissar jag.
  Sedan finns det förstås även plusposter i en samhällsekonomisk kalkyl, typ rikare och mer mångfacetterat kulturliv, fler bra fotbollsspelare osv. Det gamla svenska ordspråket lyder ju att man får ta det onda med det goda, men detta förutsätter ju att det onda är klart mindre än det goda. I detta fall med massinvandring från mena-länder överväger det onda (islam och lågutbildade klanrelaterade människor etc.) med god marginal. Resultat: stort minus i en samhällsekonomisk kalkyl och alltså större minus än Tinos siffror. Detta är min och breda folklagers bedömning. Verklighets folk med utvecklat bondförnuft och kontakt med de vardagliga förhållandena på markytan räknar fram detta vid köksbordet, i fikarummet och på puben.

 26. Krister skriver:

  Framgången för ’populistisk’ politik hos populationen är högst rationell.

 27. Ulf skriver:

  ”Från Graven” är uppenbarligen oförmögen att läsa innantill som vanligt men det är klart, vad kan man begära av en korkad antisemit. 🙂

 28. Per skriver:

  Nämns orden islam, islamisering i Tinos bok?
  Om inte så är den inte bara för snäv i beräkningarna av kostnader utan saknar även tillräcklig politisk analysförmåga. Jag läste någon stans att han också var negativ till assimilering. Stämmer det? Om mina farhågor stämmer så har bara kommit halvvägs i jobbet.

 29. Från Graven skriver:

  Ha, det skall Ulf till att argumentera mot en nationalekonoms bok utan att ha läst den!

  Inte ens femtekolonnaren Krister är så korkad, och särskilt inte den slipade mohammad!

 30. Ulf skriver:

  Du har helt rätt i att det är meningslöst att försöka diskutera Tinos bok med någon som inte läst den. Låt oss därför sluta med det.

  Meningen med mitt första inlägg var mer att nyansera debatten runt Tinos tidigare påståenden och visa att det finns ett starkt stöd inom forskarsamhället men också inom det privata näringslivet för en generös invandringspolitik.

  När Fredrik Reinfeldt påstår att hans åsikter om invandringen stöds av forskningen har han faktiskt rätt!

 31. Lars Vilks skriver:

  Jag tror att det enda sammanhang han berör islam är att islamisering inte ligger bakom upploppen och stökigheterna i ”utsatta områden”. Angående assimilering menar han att man har rätt att behålla sin identitet. Han känner t ex sig själv som kurd.

 32. mohammad skriver:

  Von Graven attribuerar sig med att han är doktrinär i sin ”kritik” av Islam och Judendomen – läs muslimer och judar.

  En transparent självlögn för att komma runt den uttalat renodlade Islamofobiska och Antisemitiska retoriken.

  Den ende som enligt min mening kommer i närheten av att kunna hävda en något så när trovärdig teologisk doktrinkritik härinne synes vara Per.

  En konsekvent hållning i kommentarerna som vad gäller Islam tyvärr har en benägenhet att slockna i slukhål av typ konspiratoriska Islamiserings och Eurabia teorier….

 33. Per skriver:

  mohammad

  Tack för det positiva omnämnadet, men jag är nog en av dem som äger minst kunskap om islam härinne. Har aldrig bemödat mig om att gå till källorna. Från Graven m.fl. islamkritiker här har väl ca 10 ggr så mkt kunskap i ämnet. Och hur du och Ulf får deras position till ”islamofobi” och antisemitism förstår jag inte.
  Angående min eventuella konspirationsteori så kan jag bara bekräfta den. Islam bedömer jag som en enda stor politisk/ideologisk konspiration mot ”Västerlandet” och vår demokrati, jämställdhet, sekularism etc. Men det är inte terrorister typ IS/al Qaida som utgör det största hotet utan islamistiska organisationer som Muslimska Brödraskapet m.fl. som arbetar långsiktigt/tålmodigt med sitt islamiseringsprojekt för Europa/USA …
  Ledarsidorna.se:
  NOTIS 2017-02-25
  MSB presenterar en förstudie om Muslimska Brödraskapet
  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har uppmärksammat hur islamistiska organisationer växer i Sverige och blir ny faktor att ta in i planeringen av samhällets förmåga att skydda demokratiska värden. ….

  Har även MSB drabbats av islamofobi/konspirationsteorier?

 34. CeDe skriver:

  Det går inte att peka ut islam utan att peka ut muslimer.

 35. CeDe skriver:

  Vad har hänt längs vägen? Jag har kristna vänner från både Irak och Libanon som vittnar om att för inte mer än 10-20 år sedan så kunde muslimer och kristna leva tillsammans fredligt. Detsamma har jag läst om Syrien där de kristna tidigare under Assad levde skyddat och tryggt i landet.

 36. Ludvig K skriver:

  Man kan säga mycket om Från Graven, men någon antisemit eller islamofob är han inte. Jag har följt diskussionerna här på bloggen tillräckligt länge för att kunna avfärda den typen av påhopp. Det blir lite väl spekulativt att påstå att han har en dold agenda bakom sitt engagemang. Om det dessutom är fel, är det en allvarlig anklagelse. Och något som Från Graven har all rätt att bli upprörd över. Därtill är det, liksom i fallet med att anklaga PewDiePie för att vara antisemit, något som djupt devalverar begreppen antisemit och islamofob.

  minnesdagen är en äkta antisemit. Det har han gång på gång bevisat. Punkt.

  Så skärp er. Man måste kunna föra en dialog utan att bli kallad för såna saker hur som helst. Det förväntar jag mig faktiskt av det här forumet. Det kan inte fastna vid att ni tar till antisemit- och islamofobkorten när argumenten tryter. Det blir alltid samma visa.

 37. Ulf skriver:

  Självklart Ludvig är ”Från Graven” en antisemit. Signaturen uppfyller med råge de kriterier för en antisemit som Henrik Bachners definierar i sin bok ”Återkomsten”.

 38. Ludvig K skriver:

  Ok Ulf.

  Vi vet alla att du tycker det nu. Vad sägs om att vända blad?

 39. Ulf skriver:

  Det finns enligt mig Ludvig ungefär sex miljoner skäl att inte vända något blad.
  När det gäller PewDiePie så är jag inte särskilt insatt i vare sig hans kanal eller diskussionen om de Youtube klipp som fått flera stora företag att bryta samarbetet med honom. Du Ludvig verkar vara väldigt säker på att han inte är antisemit, varför?

 40. Ludvig K skriver:

  Att förringa Förintelsen som du gör nu är för mig betydligt mer antisemitiskt än Från Gravens problematiserande av omskärelse från födseln (som inte bara judar ägnar sig åt). Det finns riktig antisemitism i Sverige 2017 och du gapar om Från Graven. Skaffa dig lite perspektiv. Alla är inte antisemiter.

 41. Adam skriver:

  Ulf

  Pseudodebatt. Du var bra när du höll dig till kritik av Sanandajis teser, men det här…

  Graven tror på naturrätten. Den kan bäst sammanfattas med följande citat:

  ”The natural liberty of man is to be free from any superior power on earth and not to be under the will or legislative authority of man, but to have only the law of nature for his rule.” – John Locke (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Naturrätt)

  Förstår du nu varför Graven går hårt åt religiösa texter och sedvänjor?

  Ska tilläggas jag har kritiska synpunkter på naturrätten. Men den är inte antisemitisk.

 42. Ludvig K skriver:

  https://m.youtube.com/watch?v=oVkenZQ8vRg

  Detta klipp sammanfattar ungefär hur jag ser på PewDiePie-bråket. Men även dina anklagelser, som devalverar antisemitism-begreppet, som verkligen är värt att värna om.

 43. Ulf skriver:

  Så att ljuga om Israel är en del av naturrätten, där lärde jag mig något nytt Adam!

 44. Adam skriver:

  Ulf

  Skilj på lögn och bullshit. Lögn är en medveten akt av att förleda sin någon. Bullshit är att förstora och förvränga saker. Man gör ofta det i debatter. Ju mer uppvarvade de som debatterar blir, ju mer slutar de tänka, och tillslut häver de bara ur sig massa bullshit.

 45. mohammad skriver:

  Herr Ludvig K – förfaller tyvärr till argumentationsfel av komplementära menings uttydningar – à la von Graven – mot vilka han själv sedan argumenterar…

 46. Ulf skriver:

  Så praktiskt Adam. Enligt dig så behöver ingen stå för man sagt eller skrivit. Det är bara att skylla på naturrätten eller om det inte fungerar konstatera att påståendet ändå bara är bullshit och inte allvarligt menat.

  Ett allvarligt råd till de som läser detta inlägg. Använd inte det här sättet att argumenterar när du grälar med din sambo, det kan sluta i blodvite. 🙂

 47. Krister skriver:

  Haha mohammad, vilken tjusig mening.

  Håller med Ludvigs försvar av FG som princip, eller som ett kategoriskt imperativ som vi kantianer skulle säga, jag och FG, hehe.

  Jag önskar bara att FG själv skulle kunna följa din gyllene regel om hur man bör föra en dialog för ”tillslut häver han bara ur sig massa bullshit”.

 48. Ludvig K skriver:

  Kom igen Ulf, alla här vet redan vad du anser om Från Graven. Du har flera gånger blivit ombedd att lägga ner glåporden. Oavsett vad Från Graven är så retar du ju bara upp folk med att hålla på som du gör. Sluta sök konflikt och håll dig till saklig diskussion istället så blir allt roligare.

 49. Ludvig K skriver:

  Det är förresten intressant att du väljer just Henrik Bachner som grund för din tes. Det råder inte konsensus kring Bachners användande av antisemitism-begreppet. Det finns t.o.m. de som har anklagat Bachner för att koka ihop en ”farlig och felaktig begreppsdefinition av antisemitism”.

 50. Ludvig K skriver:

  Jan Guillous kommentar om Henrik Bachners ”Återkomsten”:

  ”Den ledande uttolkaren av antisemitism i Sverige, doktor Henrik Bachner, har således varit i elden i de flesta stora medier under senare tid. Han fick en undermålig doktorsavhandling godkänd vid Lunds universitet, ämnet var den svenska antisemitismen, där han försökte leda i bevis att samtliga vänsterpersoner i Sverige, från Gunnar Fredriksson till Jan Myrdal, som uttalat sig kritiskt om Israels politik var antisemiter. Den vetenskapliga analysen i avhandlingen gick ut på att alla dessa antisemiter visserligen inte någonsin formulerade sig antisemitiskt. Men det berodde antingen på illistighet eller på att de själva inte förstod att de var antisemiter.
  Kring denna tes byggde Bachner upp ett regelverk om hur kritik mot Israel skulle tolkas och ett av hans favorittemata var att den som jämför Israels politik med Hitlertysklands är antisemit därför att han skuldbelägger offren.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.