2424: När de höga idealen möter motstånd

Ingen kan klaga på upptågen och tilltagen. De beslöjade ministrarna startade en större föreställning. En del skribenter har försökt dra till att handla om klädkod men det är naturligtvis inte saken. Det är dock lätt att förstå de stunder när de höga idealen kommer på kollisionskurs med realiteterna. Principer är en fin sak och så länge det inte har några konsekvenser är det lätt att hålla sig till sådana. Det roliga med slöjparaden var förstås att reträtten blev så visuell och talande. Men skam den som ger sig, ministrarna samlade sig till en hattparad. Vi tycks hamna i musikalen: Damer på cabaret, från det politiska till det spralliga. Nu väntar jag bara på ett dansnummer med höga bensparkar.

Trumpen håller igång och lyckas varje dag få ett fullständigt mediegenomslag. Som läsarna inte har kunnat undgå kom Sverige i centrum. Det är klart att hans kritik var osaklig men frågan är hur osakliga politiker får vara. Det är en vanlig företeelse.

Nog så vågat har Naomi Abramowicz kommenterat den upprörda händelsen med att påpeka att Sverigebilden inte är vad den har varit. Landet som velat se sig som föredöme för alla andra nationer bemöts inte längre med artighet och beundran.

Det är lätt att gå vilse i sina värdegrunder. Ett flagrant exempel är Ekerö bibliotek som inte vill köpa in Tino Sanandajis bok Massutmaning eftersom man har fått för sig att den skulle ha ett stötande innehåll. Alice Teodorescu (GP) berättar historien om att det en gång var ett bibliotek där man kunde låna Mein Kampf men inte Massutmaning. Men blott den senare hade felaktiga värderingar.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

146 svar på 2424: När de höga idealen möter motstånd

 1. sl skriver:

  Den svenske målaren Ivan Augeli var svensk och invigdes i en sufiorden i Kairo 1902. De i Sverige boende muslimerna är inte svenskar, islam är fullständigt osvenskt och strider mot basala svenska värderingar, eftersom dessa är kristna i sin grund.

 2. Ulf skriver:

  ”Från Graven” är som vanligt svarslös. Sedan är det ganska intressant att försvarare av sverigedemokrater som ”Från Graven” ständigt tar upp detta diskussionsinlägg skrivet av Jimmie Åkesson utan att ha läst igenom det. 🙂

 3. Från Graven skriver:

  Ha ha ha!!!

  V – a – r – j – e g – å – n – g Ulf kommer med ett tvärsäkert påstående med citat så har han klippt och klistrat!

  Varje gång!!!

 4. Ulf skriver:

  Du verkar ha lite problem med svenska språket ”Från Graven”. Du förstår uppenbarligen inte den text som du själv citerar.
  Åkesson syftar på” en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa” . Den förändringen är män, kvinnor och barn som bekänner sig till islam och därför utgör ett större hot än Sovjet.

 5. Från Graven skriver:

  Du verkar ha lite problem med svenska språket ”Ulf”. Du förstår uppenbarligen inte den text som du själv citerar.
  Åkesson syftar på ””…som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”” . Den förändringen är en förlust av en sekulär, demokratisk, jämlik värdegrund som byggts upp under århundraden.

 6. Adam skriver:

  sl

  Den kristna kulturvärld du lovtalar, har en lång antisemitisk tradition. Lyckligtvis med ett trevligt undantag i Code Napoleon 1804, som gav judar medborgeliga rättigheter i Frankrike. Lagen influerade sedan andra europeiska länders lagstiftning. Code Napoleon var inte en särskilt kristen lag. Både Jean Jacques Régis de Cambacérès och Louis-Joseph Faure, de två jurister, som ledde utformningen av lagen, var mest influerade av franska upplysningstänkare. Code Napoleon 1804 gav både religionsfrihet, och åtskiljande av kyrka och stat.

  Det vanliga svenska argumentet, att islam inte passar in i Sverige, då Sverige är en homogen kultur, härstammar ifrån 1800-talet. Det var i samband med frågan om judar skulle få ingå i den svenska kulturen, en fråga som skapats med den liberala lagstiftningen ifrån Frankrike.

  Professor W.E. Svedelius formulerade 1868 det argument, som allt sedan dess upprepats i Sverige:

  ”Det svenska folket utgör en i hög grad inom sig sjelf likartad folkmassa och njuter den stora lyckan att ega sitt land så godt som utan delning med något annat folk.”*

  Svedelius argument liknar dina. Försöker inte anklaga dig för antisemitism, utan påpeka att historien har dömt Svedelius argument som felaktigt. Judar blev en väl integrerad folkgrupp i Sverige.

  ————

  *’Anteckningar för akademiska examina i statskunskap’. Första häftet. Uppsala, 1868. sid 9.

 7. Ulf skriver:

  På vilket sätt är detta vårt största utländska hot?

 8. Ulf skriver:

  ”Från Graven” visar sin okunnighet i både det svenska språket och den svenska historien. Sverige har inte varit demokratiskt i hundra år än mindre i århundraden.

 9. Från Graven skriver:

  Det får du väl fråga Åkesson om.

 10. Från Graven skriver:

  ”Ulf” visar sin okunnighet i både det svenska språket och den svenska historien. Sverige har baserat sin demokrati på hundratals år av europeisk utveckling av de upplysta idealen.

 11. Ulf skriver:

  ”Från Graven” påstod i ett inlägg från ”2017 6 februari kl. 19:45” när vi diskuterade Tino Sanandajis nya bok att invandring bara kan sluta i utanförskap eller sexuella övergrepp.

  Jag frågade då dig från ”Från Graven” om Tino är en invandrare i utanförskap eller tillhör den sort som ägnar sig åt sexuella övergrepp.
  Du glömde visst att svara på den frågan så nu frågar jag igen. Vilken av de två typer av invandrare som du beskriver är Tino Sanandaji ?

 12. Ulf skriver:

  Åkesson vet vad han menar med det han skriver. Det är du ”Från Graven” som inte förstår svenskan i en debattartikel skriven och anpassad för en kvällstidning. 🙂

 13. Från Graven skriver:

  Ulf skriver:
  2017 22 februari kl. 23:09

  ”Från Graven” påstod i ett inlägg från ”2017 6 februari kl. 19:45” när vi diskuterade Tino Sanandajis nya bok att invandring bara kan sluta i utanförskap eller sexuella övergrepp.

  Eh… nej.
  Något sådant påstående har jag aldrig gjort.

  Försök igen, Ulf.

 14. Från Graven skriver:

  Du, Ulf, gjorde däremot ett sådant påstående. Som du nu tillskriver mig.

  Ulf,

  Sök hjälp.

 15. Adam skriver:

  sl

  Västvärldens kulturhistoria börjar omkring 600-talet f.Kr. Kristendom inleder sitt inflytande först under första århundradet e.Kr. Ta t ex alla de begrepp som är centrala inom modern vetenskap, likt rationalism, skepticism osv., de härstammar från det intellektuella livet i antikens Aten. Frågor om hur man bör leva ett gott liv, hur en stat bör inrättas på bästa sätt, de kommer också ifrån antikens Aten. Jag menar inte man kan tänka bort kristendomens inflytande över utvecklingen av västvärlden, men lika lite kan det atenska arvet tänkas bort, och den antika perioden föregick kristendom historiskt, med omkring 700 år.

  Frågan man bör ställa sig, är vilken influens som har varit störst. Och
  utgår vi ifrån att västvärldens ursprung står att finna de begreppsliga diskussioner som uppstod i antikens Aten, kan Platon och Aristoteles rimligen betraktas som viktigare än jesus kristus. Kanske även Bibeln.

  Det atenska arvet har samexisterat med islam förrut. Levde väl hos araber och perser under senmedeltiden. I Europa var dessa ideal under samma period satta på undantag, till följd av kristna kyrkan…

 16. sl skriver:

  Adam

  jag anser att västeuropa står på ett atenskt och ett judiskt ben, kristendom är judisk religion för icke-judar. ”Här är icke jude eller grek”, osv. Kristendomens judehets är en slags inbördeskrig.

  Det atenska arvet lever vidare inom vissa områden, men inte deras religion, samexistens mellan antik filosofi och islam byggde naturligtvis på den antika filosofins underkastelse under islam. Islam betyder ordagrant underkastelse.Att just idag nedvärdera kristendomen till förmån för Platon göres lätt, men stämmer inte så bra på stora delar av intervallet 600-2017. Det var nog tvärtom under betydande perioder.

  Jag undrar om jag höjer det svenska religiösa arvet till skyarna, jag accepterar det och den påföljande avkristningen, men accepterar inte nya liknande förhållningsorder från islam. Den svenska religiösa tradition som samtidigt varit mest progressiv och mest hånad är nog de folkliga frikyrkorna, Carola-religionen, den bär på mer anglosaxisk kristen tradition och är mer frihetlig i förhållande till staten.

  Att judar kunde integreras i Sverige beror på vi krävde det och de accepterade. Judarna var aldrig många nog att bilda parallellsamhällen, utan blandade sig med svenskarna, och försvann in i folkkroppen. Sunni-muslimerna gör anspråk på att bestämma, deras tradition har överhöghet där de kommer ifrån, de accepterar inte vår inbjudan att bli inlemmade på våra villkor. Kommer de i för stora skaror bygger de parasitära parallellsamhällen. Det har redan hänt i Frankrike.

  Både judar och araber är semiter. Det finns kristna araber. Jag är alltså inte emot judar eller araber (semiter) per se. Islamisterna är emot mig, islam betyder underkastelse. Jag är inte problemet. Islam är problemet.

 17. Från Graven skriver:

  Adam & sl

  Det är ett privilegium att få följa era tankeutbyten från första parkett!

 18. CeDe skriver:

  Tack Lars Vilks för att vi får, nästan fritt, härja här på din blogg!

 19. Adam skriver:

  sl

  Begrepp är knepiga, religiösa som filosofiska och politiska. Lars Gustafsson skrev att folk tenderar behandla begrepp likt polerade metallklot. Man ser bara deras yta. Men, skrev Gustafsson vidare:

  ”Öppna kloten och du skall finna de rymmer varsin myrstack.”

  Begrepp tenderar vidare få en dubbel betydelse. Dels en akademisk, dels en folklig; med större variation än den akademiska. Och islam är inget undantag. Skulle tom vilja gå så långt, som att påstå begreppet islam används lika slarvigt i svenskt vardagsspråk, som psykiatriska diagnoser, typ schizofreni, psykopati, adhd osv., används av vanligt folk.

  Har svårt att se att islamsk kutur i Europa inte anpassar sig som andra världsreligioner gjort. Sker det, ser jag det som lönlöst att då inte kalla det för islam – ”riktig islam”. Det är fundamentalisternas eget argument…

  Se t ex följande Informationsblad om buddhism som ges ut i Sverige, där det står att läsa:

  ”Inom Buddhismen och Buddhas lära finns det ingen skillnad mellan man och kvinna. Där är de helt lika när de lever det sociala livet.”
  (http://www.buddhisminfo.se/Buddhismens%20syn%20på%20kvinnor.pdf)

  Vilket är helt fel.

  Finns ingen historisk läsning av buddhismen som säger, som entydligt visar att ”ingen skillnad mellan man och kvinna” förekommer.

  Här finns ingen anknytning till den långa tradition av kvinnoförtryck, som funnits och finns inom buddhism. Det har ifrågasatts om kvinnor kan nå det för buddhister efterstävansvärda tillståndet, att bli en ”upplyst” människa. Och det finns fler exempel. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Women_in_Buddhism)

  Lägg därtill att buddhismen härstammar från länder där kvinnor kulturellt sett, i jämförelse med Europa, har en mer traditionell könsroll, historiskt som idag.

  Varför jag visar texten ovan, är för att påvisa att buddhismen anpassat sig. I en västvärld som lever i efterdyningarna av Mary Wollstonecraft och Harriet Taylor, suffragetter osv., finns mindre utrymme för dessa idéer.

  Nu gäller det islam i Europa. Varken du eller någon annan vet hur framtiden kommer att bli. Men misogyna idéer inom världsreligioner har åsidosatts förrut. Samtidigt lever de vidare inom världsreligioner i Europa, som inte kritiseras lika kraftigt som islam. Katolikernas förbud mot kvinnliga präster, för att bara nämna ett exempel. Så på det stora hela framstår det för mig inte som en kamp mellan olika religioner. Utan mellan religionerna, och upplysningsideal Frankrike lyckligtvis såg till att sprida över Europa.

 20. CeDe skriver:

  Du glömmer en betydelsefull skillnad Adam. Religioner skapade av människor utvecklas. Guds ord däremot kan ingen människa ändra på. Så din jämförelse mellan islam och andra religioner är som att likställa en banan med en korg äpplen.

 21. Adam skriver:

  sl

  Gällande Platons influens under medeltidens Europa, hade Aristoteles mer betydande inflytande över hur stora religiösa experter tänkte och skrev. För att bara nämna en: Thomas av Aquino var influerad av Aristoteles. Aquinos världsåskådning var en förening av Aristoteles filosofi och kristen tro. Så du bör det atenska arvet som en helhet. I sina beståndsdelar har det såklart haft större under mindre inflytande under olika historiska tidevarv.

  Platon lever dock vidare med mer betydande influens hos araber och perser. Flera av Platons dialoger översattes från grekiska till latin för första gången under renässansen. Då hade de redan varit översatta från grekiska till arabiska sedan ett par hundra år.

 22. Adam skriver:

  CeDe

  ”Guds ord däremot kan ingen människa ändra på.”

  Vill man på djupet undersöka bokstavstrogen fundamentalism i sig. gör man antagligen bäst genom att undersöka människan i sig. Man kan också göra det sociologiskt, men då blir det rysligt svårt. En sociolog studerar specifika interaktioner som förekommer inom en avgränsad grupp x. Minst sagt ett ofantligt stort område att observera. T ex skulle en riktig sociologisk undersökning av islam (påstås att sådana har gjorts men så är det inte) omfatta alla specifika interaktioner som pågår mellan 1.6 miljarder människor. Det går inte att observera. Man notera särskilda uttryck i karaktäristiska, se om de gäller för hela gruppen. Men då slutar det alltid med samma svar: det varierar.

  Människor som kritiserar islam irriterar inte mig, men människor som sociologiskt kritiserar islam irriterar mig. Jag ogillar sociologins påstådda sanningsutsagor om verkligheten. Har därför svårt för de flesta av vänsterns modefilosofer, typ Foucault.

 23. Adam skriver:

  CeDe

  Samtidens strid mellan högern och vänstern framstår för mig som vem av dom två som ska vinna kampen om vilken sociologisk förklaring av världen som ska gälla. Jag tycker dock inte sociologi bör tas på det stora allvar, som det görs inom högern och vänstern.

 24. Adam skriver:

  CeDe

  Men jag har ju märkt att religionssociologi är en ofantligt populär vetenskap här på bloggen;) Så blir också inläggen därefter…

 25. CeDe skriver:

  Vad fan snackar du om?

 26. Adam skriver:

  CeDe

  Om sånt folk borde känna till, innan de uttalar sig om religion.

 27. Adam skriver:

  CeDe

  Fast samtidigt tror jag folk som uttalar sig om religion här, mer är intresserade av gräl och förolämpningar, än av religion.

 28. CeDe skriver:

  Besvara mitt påstående i stället för att komma med en hel doktorsavhandling!

 29. Adam skriver:

  CeDe

  Besvara ditt påstående? Du är ju inte intresserad av vad jag tycker. Du är intresserad av att bråka.

 30. Lars Vilks skriver:

  Du har helt rätt angående religionssociologin. Men diskussionen här är inte ute efter att få fram några intressanta tankegångar om vad som faktiskt gäller. Det brukar sluta med att framföra åsikter för och emot en uppfattning som verkar orubblig.

 31. Från Graven skriver:

  DN i fritt fall. Jösses. Jag hoppas ni även frekventerar andra forum. Och Morgan Johansson! Gosse! Tack o lov för det fria ordet!!! Dom sliter honom i stycken med offentlig statistik – ute på nätet just nu!!!

 32. Från Graven skriver:

  KEJSAREN ÄR NAKEN!!!

 33. CeDe skriver:

  Katerina Janouch och Anders Lindberg i möte om Sverigebilden på Opinionlive 22:00.

 34. Ulf skriver:

  ”Från Graven” verkar föra någon slags monolog med sig själv, varför inte besvara min fråga istället!

  Du ”Från Graven” skrev ju så här ”Lös integrationen först, då; innan gränserna öppnas på ”allt åt alla”-manér. Nog med naiva sociala experiment som i bästa fall slutar i långvariga utanförskap och i sämsta fall bränder, gängkrig och tafsande på småflickor på de kommunala badhusen”

  Är Tino Sanandaji den typ av invandrare som lever i utanförskap eller är han en sådan som tafsar på småflickor!!!

 35. CeDe skriver:

  Katarina Janouch är min tvillingsyster. Men jag stänger av nu orkar inte med Belinda och Anders Lindberg.

 36. Adam skriver:

  Lars Vilks

  Tror mer det handlar om att det är på modet att vara okunnig, och uttrycka sin okunskap. En trend som förhoppningsvis snart går över.

 37. Lars Vilks skriver:

  Jag tror ju mer på kommunikationsformerna som har kortats och koncentrerats genom twitter och FB. Och på FB kan man se hur grupperingarna hejar på olika åsikter. Det är lätt att hänga på och hålla med. Dessutom är många frågor lämpliga för ett enkelt ja eller nej. Du vet ju hur det är: De i allmänhet vill inte ha någon lösning på problemen, de vill ha enkla lösningar.

 38. CeDe skriver:

  Katarina Janouch lever i och utgår från verkligheten. Anders Lindberg fabricerar en verklighet med tillhörande lösningar.

 39. Från Graven skriver:

  Varför skulle jag besvara fake.ulfs fråga!? Den har ju lika begränsade svarsalternativ som den sinnesslöe p o e b e l n s.

  Saken med fake.ulf och p o e b e l n s frågor är att de är formulerade att endast kunna ge de svar som fake.ulf och p o e b e l n vill ha.

  Men, OK, för sakens skull!

  Fråga: Tafsar Sanandaji på småflickor?
  Svar: Hmmm…. ingen aning.

  Fråga: Lever Sanandaji i utanförskap?
  Svar: Absolut! Mainstream media och etablissemanget HATAR honom! HATAR!!!

  Nöjd nu, fake.ulf?

 40. CeDe skriver:

  Generaliseringar skenar på bloggen. Jag äger inget konto på FB.

 41. Adam skriver:

  Lars Vilks

  Jag tror på den märkliga idén att konstarter lever upp under vissa epoker, sen faller i dvala. Enligt den idén hade kanske teatern sin höjdpunkt från perioden då Shakespeare skrev sina första pjäser i slutet av 1500-talet, fram till Molieres död 1673. Musiken var nog aldrig bättre än från början av 1700-talet, då Bach skrev sina första verk, vidare över Mozart, fram till Beethoven komponerade sin sista kvartett 1826. Konsten då? Ja, kanske perioden från Caspar David Friedrichs första verk, fram till van Goghs sista?

  Vilken är den konstart under vilkens höjdpunkt vi nu lever under? Skulle gissa det är retorikens. Från, grovt räknat, Vladimir Lenins och Woodrow Wilsons tal, över Hitler, Mussolini, Kennedy, de Gaulle, Castro osv., fram till våra dagars Chavez, Obama och Trump. Alla bländande skickliga retoriker, men närmast samtliga vidriga människor (Wilson, de Gaulle och Obama får väl ändå betraktas som ganska trevliga personer).

 42. Lars Vilks skriver:

  Intressant men en vinglig resa. Skall du hänga av sådana som Munch, Matisse, Picasso eller Duchamp för den delen? Sedan har vi problemet med konst eftersom man hur som helst måste tänka sig musik, bild, text som inte förhåller sig till det moderna konstbegreppet. Måleriets höjdpunkt torde vara 1600-talet men då hade man inget modernt konstbegrepp.

 43. Adam skriver:

  Lars Vilks

  När det gäller förslaget om bildkonstens golden age från Friedrich till van Gogh, var jag väldigt osäker när jag skrev det. Borde nog tagit ett annat exempel. Kanske måleriet i Holland perioden 1568–1648?

  Min poäng var inte att just mina exempel på olika konstnärliga guldåldrar var de korrekta, utan att sådana guldåldrar existerar. Att konstarter inte ständigt producerar konst i absolut världsklass. Tvärtom går de ibland i ide.

  Om du skulle säga två tre konstbärliga epoker, du finner man, på objektiva grunder, kan kalla de främsta, vilka skulle dessa vara?

 44. johan skriver:

  adam

  ”Adam skriver:
  2017 23 februari kl. 22:44

  Lars Vilks

  Tror mer det handlar om att det är på modet att vara okunnig, och uttrycka sin okunskap. En trend som förhoppningsvis snart går över. ”

  Kan det vara denna trend du pratar om:

  https://medium.com/@DaleBeran/4chan-the-skeleton-key-to-the-rise-of-trump-624e7cb798cb#.ljssm98ty

 45. CeDe skriver:

  Obamas, ganska trevliga? Tämligen tjuvaktiga:

  https://www.youtube.com/watch?v=56AoWO4jBHY

  ps Trump jobbar under sina Florida tripper och tar ut 1dollar i lön/månad.

 46. Från Graven skriver:

  johan

  Ha ha!!!

  Lysande! Har du mer sånt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.