2400: Mer om ”yttrandefrihet, men”

Jag har nu läst genom en betydande del av Jacob Mchangamas och Frederik Stjernfelts bok MEN ytringsfrihedens historie i Danmark. Stora delar av boken är väl främst förbehållen ett danskt intresse men den senare delen är mycket givande med tanke på dagens debatt. Den delen inleds med ”racismeparagraf og hate speech” (alltså motsvarigheterna till ”hets mot folkgrupp”. Författarna berättar om hur dessa paragrafer fick internationellt genomslag och att de framför allt drevs på av Sovjetunionen som såg möjligheten att agera mot nationellt riktat hat. Kritik mot Sovjet och östblocket kunde göras till domstolssaker vilket också skedde. Men den delen blev snart inaktuell och idag har vi ett annat läge som bygger på en helt annan utveckling. I boken inleds den eran med Rushdiefallet och fortsätter sedan med en ingående skildring av den danska karikatyrstriden.

Rushdiefallet var – och är – den första genuina sammandrabbningen mellan Islam och västliga världen inom ramen för yttrandefriheten. Satansverserna utkom alltså 1988 och den 14 februari 1989 kom fatwan från ayatollah Khomeini. Rushdie fick ett starkt stöd från många håll men den historiska omvändningen av synen på yttrandefriheten blev också allt mer synlig. Författare som Roald Dahl, John Berger, John le Carré gav Rushdie skulden. Men den danska uppslutningen var helgjuten och inte minst från redaktören Tøger Seidenfaden på Weekendavisen. Nästa kapitel i den danska yttrandefrihetshistorien, alltså karikatyrstriden, skulle han helt förändra sin position som redaktör på Politiken. Och han var inte ensam om det. När Danmark blev en internationell begivenhet genom Jyllands-postens publiceringar kom det till en djup oenighet. Man kan anta att det inte är många som är insatta i hela historiens förvecklingar och dess olika konsekvenser men det får man alltså för sig i boken. Jyllands-postens kulturredaktör Flemming Rose tog initiativet till att publicera karikatyrerna (2005). Bakgrunden var författaren Kåre Bluitgens problem med att finna illustratörer till en barnbok om Muhammed (Bluitgen i Expressen). Rose har fått utstå långvariga angrepp och åtskilliga av hans kritiker står på sig som t ex Suzanne Brøgger (Berlingske).

En återkommande anklagelse i detta och otaliga andra liknande sammanhang har handlat om att man måste beskydda svaga grupper. Författarna ifrågasätter detta resonemang. I den danska striden visade det sig att den ”svaga gruppen” hade åtskilliga resurser. Den egyptiska ambassadören ingrep och så även Erdogan från Turkiet som menade ”Yttrandefriheten är viktig men det som är viktigare är vad som är heligt för mig.” Den svaga gruppen visade sig enligt många källor bestå av 1,4 miljarder kränkta muslimer. När de danska ambassaderna brann i februari 2006 kunde OIC (som representerar muslimska länder) tillsammans med EU och FN enas kring yttrandefriheten: ”Vi stödjer fullt och fast yttrandefriheten. /…/ Vi menar att pressens frihet medför ansvar och go ton samt att den borde respektera tro och dogmer hos alla religioner.” UNESCO var inte sämre utan kunde tillfoga en uppfordring till ”ömsesidig respekt för kulturell olikhet, religiös tro och religiösa symboler”.

Åtskilliga danska journalister tog för sig med tillropet ”det har ingenting med yttrandefrihet att göra”. Ett exempel är Karen Thisted (Extrabladet) när hon visar sitt förakt för Kurt Westergaard efter det att han hade blivit utsatt för ett attentat av en man beväpnad med yxa.

Det är en komplex historia som det finns all anledning att fördjupa sig i. Hur kunde det bli så att det uppstod ett massivt försvar för begränsningar av yttrandefriheten? Författarna konkluderar: ”En del av flykting- och invandrarvännerna tycks ha dragit slutsatsen att man inte enbart skulle försvara dessa människors rätt att vara i landet utan även försvara deras åsikter och uppfattningar”.

Författarna behandlar också mediernas och myndigheternas filtrering. Alltså att i görligaste mån hålla undan namn och etnicitet eftersom man fruktar en ökad främlingsfientlighet. Författarna menar att en sådan attityd i längden får motsatt effekt.

Man skall inte tro att författarna är ensidiga. De hävdar t ex islamisternas yttrandefrihet, något som den danska regeringen försöker begränsa.

00frstj
Frederik Stjernfelt

Det här inlägget postades i yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

78 svar på 2400: Mer om ”yttrandefrihet, men”

 1. Från Graven skriver:

  Varför jag förordar yttrandefrihet enligt den amerikanska skolan.

  Men men… det svänger till yttrandefrihetens fördel här i Europa efter några mörka år. Titta t.ex på denna satirsketch från BBC (BBC som i Storbritannien ofta skylls vara vänster): https://www.youtube.com/watch?v=JHGgv6p7uVI

  Något otänkbart tills nu.

 2. Ludvig K skriver:

  Tack gode Gud för att vi har Danmark.

 3. Ludvig K skriver:

  Fräls oss ifrån Trump och Putin, som sitter i samma båt.

 4. CeDe skriver:

  Äntligen har jag förstått innebörden i muslimernas deklarerande att islam är fredens religion. Efter en tids stökande på nätett har jag fått förklaringarna genom imamers uttalanden.
  Islams mål enligt Allahs utsagor är att förmå hela världen att underkasta sig islam. Om detta inte går genom övertygelse så ska människor genom tvång även med våld tvingas till underkastelse. De som vägrar lyda ska dödas eller i bästa fall betala nån form av straffskatt samt få ett lägre människovärde. Men detta våld är helt acceptabelt och inskränker inte på påståendet att islam skulle vara en fredlig religion för efter att man gjort sig av med allt motstånd så är ju islam fredligt.
  Logiskt, eller hur!

 5. CeDe skriver:

  Leve Donald J Trump!

 6. CeDe skriver:

  Så – islams undanröjande av icketroende ses inte som något ofredligt utan bara som den nödvändiga vägen till fred.

 7. Från Graven skriver:

  Om två år kommer det att vara acceptabelt, och till och med hippt, att problematisera islam i mainstreammedia. Journalister kommer att tävla om att uppfattas som ”först ut på plan”. Bland annat kommer koranen att citeras mer konkret.

 8. CeDe skriver:

  Om två år, om inte innan, så kommer även svenskars uppfattning om Trump att ha reviderats. Det går ju lite trögt i Sverige.

 9. Från Graven skriver:

  Bland annat kommer den av islam stipulerade kvinnomisshandeln som familjerättslig konfliktlösningsmetod samt de av islam sanktionerade våldtäkterna som följd av militär konflikt att problematiseras.

  IS har visat hur islamsk doktrin tillämpas i dessa avseenden. ”Inte islam” kommer att få ge vika för faktisk doktrin-analys. Sådant som idag renderar ett åtal kommer att skrivas om först på GP, sedan i andra tidningar, och kommer till slut att hitta in på public service.

 10. Från Graven skriver:

  Diskussionerna här på vilks.net kommer att röra olika politiska utspel på hur den halvsjunkna skutan skall pumpas läns på islam.

  mulfhammad kommer mest att syssla med damage limitation och försöka hålla liv i en döende opinion för förhalning av de politiska förslagen om återsändanden, indragna bidrag till terrorfinansierande organisationer och straffskärpningar för hedersvåld.

 11. Från Graven skriver:

  För övrigt har det aldrig varit tydligare att mulfhammad är islamister. De använder antisemitanklagelser för att försöka misstänkliggöra och tysta. Men målet är att kritisera väst och förespråka sharia, vilket det finns gott om exempel på.

  Pöbeln har varit relativt tyst under den senaste fasen och det skönjs en potentiell skiljelinje mellan Pöbelns förhoppningar om ett ”islam med ett mänskligt ansikte” och mulfhammads shariadrömmar.

  Gott Nytt Yttrandefrihets-År!!!

 12. Per skriver:

  Enligt ovan så komner poletten att trilla ned inom ett par år vad gäller islams sanna karaktär. Jaha det låter ju bra, men varför har det tagit så lång tid borde vi väl fråga oss? För mig är det en GÅTA. Kan man anta att halva befolkningen, inklusive mainstreamjournaliter och politiker har en skruv lös? Att en sådana som Ulf och Pöbeln t.ex. är ointelligenta på något sätt. JAG TYCKER INTE ATT DENNA FRÅGA HAR STÄLLTS, FAKTISKT!
  Personligen så gillar jag att lyfta fram förbisedda frågeställningar, och dettaför en sådan.

 13. Från Graven skriver:

  Per skriver (2017 7 januari kl. 15:28): ”Enligt ovan så komner poletten att trilla ned inom ett par år vad gäller islams sanna karaktär. Jaha det låter ju bra, men varför har det tagit så lång tid borde vi väl fråga oss? För mig är det en GÅTA.

  Det är ingen gåta, Per. Det här kan låta lite tjatigt, men jag har varit väldigt tydlig med islamo-vänsterns metod: anklagelser, anklagelser, anklagelser. Rasismanklagelser, fascismanklagelser, antisemitanklagelser. Det fungerade under MacCarthyismen, Kulturrevolutionen, i Sovjet, I Kampuchea. Folk blir genuint rädda och ansluter sig hellre till de som anklagar än de som anklagas. Det är en rädslans konsensusdiktatur.

  Titta på hur mulfhammad nöter på: antisemit, antisemit, antisemit,tyst, tyst, tyst!

  Vädjanden till Lars Vilks att få tyst på mig. Hur många gånger har inte mulfhammad bett Lars att ”ta mig i örat”!?

  Vi skall vara rädda för rasismanklagelsen och vara tysta.

  Sedan kommer det: väst är inte bra, väst har gett oss Holocaust, väst har gett oss folkmord, slavhandel, kolonialismen. Sharia är OK om folkviljan vill ha det så (citat mulfhammad), de mänskliga rättigheterna kan göras mer ”inkluderande” (hur? jo inkludera religion som skyddssubjekt), osv osv.

  Kolla nu Expressens senaste utspel: http://www.expressen.se/kultur/islamister-kan-vara-demokratins-hopp/

  Det är exakt hit mulfhammad vill komma!

  Och jag tackar GUDARNA, antiteist som jag är, att t.ex Ludvig K har tappat skygglapparna, och jag bönar och ber att Pöbeln skall göra detsamma!

 14. CeDe skriver:

  Två sidor Fr Graven, men samma mynt!

 15. pöbeln skriver:

  Graven
  Jag har inga skygglappar!

  Jag har senast uttryckt mitt stöd för Adonis positioner. En intellektuell kraft inuti Islam. Han kan mycket mer än Vilks om dessa frågor, därför låter jag mig gladeligen gudas av hans positioner.

  Min matris är dock utformad på ett annat sätt än Gravens. Jag ser tex med oro på hur argumentet för barbari byggs upp genom tex Pers eller CeDes argumentation. Jag är på kort sikt mer orolig för Liberalismens fall genom den anti-liberala rörelsens frammarsch i SD med gelikars fotspår än genom ”Eurabia” tesen vilken är en ren fiktion.

  CeDe
  Du utropar D J T såsom självmordsbombare åkallar sin gud.

 16. pöbeln skriver:

  guidas inte gudas ska det vara, haha…

 17. Från Graven skriver:

  Pöbeln

  Gott så.

  Jag vet också att du värnar om HBTQ och håller ett öga på utvecklingen i Turkiet.

 18. Per skriver:

  Från Graven

  Jag är inte riktigt nöjd med svaret.
  Jag tycker du glider förbi den specifika frågan om islam,
  och framför allt islams spridning till Europa.
  Varför är man inte rädd för islam/islamiseringen?
  Varför ser man inte islam som ett (avgörande) hot, mot oss, mot vårt samhälle?
  Uppenbarligen gör man en annan analys av islam. Eller så har man inte satt sig in i ämnet. Men varför? Det är som vi lever på skilda planeter, delvis.
  Är kulturrelativismen etc. ett så dominant paradigm i deras huvuden?

 19. Ulf skriver:

  Stackars ”Från Graven” är sååå missnöjd för att jag avslöjat signaturens antisemitiska lögner om Israel, vojne, vojne!

 20. pöbeln skriver:

  Ulf, med all respekt, lägg ner kriget med graven. Det leder ingen vart. Äter upp den lilla tid vi har att lägga på denna blogg. Jag tror att din poäng har nått graven, även om han inte håller med.

 21. Ulf skriver:

  Jag har stor respekt för dig ”pöbeln” men nu måste jag erkänna att jag inte håller med dig.
  ”Från Graven” nämnde mig specifikt i ett inlägg här ovan. ”Från Graven” är både ett troll och en nätmobbare som vräkt oförskämdheter över mig sedan jag började skriva på denna blogg och han kommer inte att sluta trakassera mig förrän jag slutar skriva här på Vilks.net. Om han ger sig på mig så ger jag tillbaka.

  ”Från Graven” påstår sig stödja HBTQ frågor men sympatiserar med ett parti som vill tvångssterilisera transpersoner. ”Från Graven” vill både ha kakan och äta den men kan inte tåla att jag avslöjar det dubbelspelet.

  Jag ber uppriktigt dig ”pöbeln” om ursäkt för detta bråk, det är inte värdigt men det är nödvändigt.

 22. CeDe skriver:

  Ett leve eller hurrarop är något man utropar vid bröllop eller födelsedagar eller till andra personer som man vill ära. Vad jag har hört så ropar självmordsbombare Allahu Akbar (gud är störst) innan de tar livet av folk. För mig är det en viss skillnad, för pöbeln är det samma sak.

 23. Ulf skriver:

  Uppriktigt ”Per”.
  Du borde kanske läsa vad som skrivs av de som gör en annan analys av islams inflytande i Europa än du gör. Sedan kan du närmare skilja ut islamofilernas ståndpunkter för att sedan göra en närmare analys och falsifiera eller bekräfta deras påståenden .
  Först då får du svar på vad som driver dessa personer och om deras argumentation går att ta på allvar.

  Just nu verkar du mest vara förvirrad varför inte alla tycker som du. Det är ingen konstruktiv utgångspunkt.

 24. Adam skriver:

  FG

  ”Om två år kommer det att vara acceptabelt, och till och med hippt, att problematisera islam i mainstreammedia.”

  Vi säger det blir så. Det är fortfarande samma obegåvade journalistkår som gett oss identitetspolitik, som kommer kritisera islam. Hur blir då deras kritik av islam? Antagligen lika usel som deras propaganda för identitetspolitik. Och har vi då vunnit någonting? Jag tycker inte det. Propaganda är propaganda, är propaganda…

 25. Från Graven skriver:

  Adam

  Kan jag inte annat än att hålla med om. Det är en dynamik som styrs av flock- och drevmentalitet snarare än rationellt tänkande.

 26. Från Graven skriver:

  Sedan ett klargörande: jag är vare sig SD eller socialkonservativ. Jag räknar mig som liberal, men är inte tillräckligt påläst för att kunna säga exakt vilket fack. Jag håller Demokrati, Mänskliga Rättigheter och rule of law som mina ledstjärnor samt tror på en stark fördelningspolitik. Jag har fuskläst lite Locke men kan inte påstå att jag kan uttala mig med någon auktoritet. Det enda jag vet är att folk for illa under den klassiska liberalismen och att de fortsätter att fara illa under oreglerade marknader. Och jag har inga problem att erkänna de reformer som vänstern historiskt kämpat för som stora landvinningar för ett drägligt liv för vanliga människor.

 27. Från Graven skriver:

  Fast i slussen

 28. Per skriver:

  Ulf

  Var finns idag det uttryckliga FÖRSVARET AV ISLAM IDAG SOM SAMHÄLLSPOLITISKT ALTERNATIV, bortsett från islamisternas propaganda?
  Min fråga gäller varför Europas etablissemang inte ser det som (ger uttryck för) motsatsen, dvs som ett allvarligt hot. Per Wirtén och Mattias Gardell är väl exempel på den första kategorin, men vilka fler i Sverige?
  Det behövs en radikal offensiv anti-islampolitik för Europa! Deportera imamer! Stäng moskéer. Nej till könsseparering i skolor och på badhus, osv. Osv. Islam är inkompatibelt med Europeisk kultur! Om du Ulf tycker att islam passar bra in här så är du enligt mig antingen politiskt korkad eller så har du reaktionära/antimodernistiska/antidemokratiska värderingar. Så enkelt är det.

 29. pöbeln skriver:

  Ulf
  Som du säkert anar gillar jag vad du skriver på bloggen. Jag menar bara att ditt och gravens debacle har gått alldeles tydligt fram till alla oss som läser. Men ni verkar ha kört fast i meningsutbytena och grävt ner er i detaljer som svårligen kan lösas i blogg-format. Graven outar ju tydligt sin grundinställning kommentaren 20:37, och han är inte en sverigedemokrat. Ni får helt enkelt lösa detta över en ”single malt”…

 30. Adam skriver:

  Per

  ”Deportera imamer! Stäng moskéer. […] Islam är inkompatibelt med Europeisk kultur!”

  Är det bara jag som tycker sådana här skrivelser är intelligensbefriade och rasistiska?

 31. asiktenmin skriver:

  Tankar om Islam, islamism och muslimska brödraskapet.
  https://detgodasamhallet.com/2017/01/08/valkomna-inte-islamismen/#more-6056

 32. CeDe skriver:

  Per,

  Ännu så länge kan man komma undan med en kriminell uppfordrande politisk ideologi
  om den maskeras till religion.
  Men det kommer att bli ändring på det ju fler som vaknar upp och inser parodin.

 33. Ludvig K skriver:

  Det finns många som anser att västvärldens moderna samhällen är en parodi på livet också.

 34. CeDe skriver:

  Absolut Ludvig K – hela tillvaron är ju bara en illusion. Men vi får ändå försöka att minimera skadorna.

 35. CeDe skriver:

  Islam är inte lösningen men kan kanske bidra till uppvaknandet.

 36. Per skriver:

  Adam

  Vad är rasistiskt i mitt förslag?
  Att bekämpa islam anser du vara rasistiskt?
  Vem är intelligensbefriad? Som så ofta – den som sa det han var det!

 37. Adam skriver:

  Per

  Jag tänker inte förklara det. Så länge du är en outbildad gaphals utan kunskapstörst är det lönlöst. Ni inom althögern vill ju inte ha någon debatt. Ni vill vi ska kasta skit på varann. Så då gör vi väl det.

 38. Per skriver:

  Adam

  Vem är det som kastar skit på person? Jo det är du.
  Och jag vet att du inte kan förklara på vilket sätt bekämpandet av islam är rasism.

 39. Ulf skriver:

  Till ”Per”
  Att generellt bekämpa katolicism, judendom eller för den delen islam är kanske inte rasistiskt men definitivt intolerant. Efter 1945 har vi européer försökt undvika den typen av religionsförföljelser och resultatet har blivit en period av fred och välstånd som inte har någon motsvarighet i Europas historia.
  Tolerans är helt enkelt lönsamt!

 40. Adam skriver:

  Per

  Vad försöker du nu med, din tönt? Diskutera..? Lägg av, vi ska tycka illa om varandra, inte diskutera. Har du inte fattat någonting?

 41. Adam skriver:

  CeDe

  Kan inte du skriva något om renässansen? Det gick så bra sist du gjorde det…;)

 42. Ulf skriver:

  Till ”asiktenmin”

  Helena Berglunds text på ”Det goda samhället” i dag den 8 januari är onekligen mycket intressant eftersom hon försöker skriva om historien på ett minst sagt oblygt sätt. Att som Helena gör påstå att den lutherska kyrkan är, citat ”en luthersk kyrka som sedan 1500-talet betonat betydelsen av att separera kyrka och stat”.
  Det som utmärker de lutherska kyrkorna är just deras koppling eller snarare symbios med staten. Nu försöker Helena skriva om den historien och hoppas uppenbarligen att ingen minns att vi i Sverige hade en statskyrka fram till millenieskiftet.

 43. Per skriver:

  Ulf

  Tolerans är inget självändamål.
  Det väsentliga är VAD vi är toleranta respektive icke toleranta mot!
  Jag hävdar med bestämdhet att vi INTE skall vara toleranta mot fascism,
  i dess olika skepnader.

  Det är ungefär som med andra begrepp på modet:
  Gränsöverskridande, öppenhet osv.
  Vissa gränser bör inte överskridas. Frågan är vad gränsen syftar till, vad den utestänger, eller åtskiljer osv.
  Och vi bör inte visa öppenhet inför vad som helst.

  Är du med i tankegången Ulf?

 44. pöbeln skriver:

  Per
  Om vi utgår från hur FN beskriver rasism så är ”kulturell rasism” medtaget som underkategori till ”rasism”.

  Har du någon annan auktoritet du kan länka till som beskriver ordet?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturell_rasism

 45. Ulf skriver:

  Till ”Per”.

  Historien har mycket tydligt visat att tolerans bör vara ett självändamål. För mig är det självklart att tolerera nazister, fascister och stalinister så länge de inte gör något olagligt.

 46. Från Graven skriver:

  lol

 47. CeDe skriver:

  Ja, graven – vi ska tolerera mördare så länge de inte gör något olagligt – :))

 48. Per skriver:

  Pöbeln
  Begreppet kulturrasism kan man anse vara en skvader.
  En konstruktion som skapats under efterkrigstiden för att befästa en kulturrelativistisk ståndpunkt. Samhällskritik mot underutvecklade kulturer
  stigmatiseras som kulturrasism.

  Att hävda att bekämpandet av islam som SAMHÄLLSPOLITISK IDEOLOGI OCH PRAKTIK skulle vara kulturrasism (ett begrepp som jag alltså inte erkänner) är väl egentligen ologiskt. Att försvara islam med motiveringen att det är och implicit antas måste fortsätta att vara ett uttryck för t.ex. arabisk kultur är väl det istället ett uttryck för (kultur)rasim, då kan därmed tillskriver detta folkslag ett genuint behov av att vara muslimer, att det måste vara så eller är helt okej, oavsett islams fascistiska etc. karaktär. Att inte få bekämpa en folkgrupps dominerande ideologi (vilkens innehåll inte accepteras hos oss) innebär i praktiken att man inte betraktar araber som jämställda oss vad gäller möjligheten att ta mot vår kritik och förändra sin kultur på avgörande sätt.
  Jag hävdar alltså att de som tillämpar begreppet kulturrasism (omedvetet) ligger nära en rent rasbiologisk stånpunkt.

 49. pöbeln skriver:

  Per
  Din hjärna är ett råttbo. Du sitter ensam på din kammare och snickrar ihop omvärlden. Ta och läs en bok vet ja’. Om du inte godkänner FN:s definition av rasism är du ute på mycket hal is. Det tror jag de flesta här på bloggen håller med om, utom kanske CeDe…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.