2092: Brahms, det kapitalistiska hotet eller ”Aimez-vous Brahms?”

Aftonbladets kulturredaktion jagar, av lättförståeliga skäl, politiska poänger på kulturarvets bekostnad. Det kan finnas motiv för detta men emellanåt får det nog kallas för lättsinnigt manipulerande med fakta eller att dra till med retoriska svängar. Martin Aagård har gjort sig ett namn i den här genren. Idag är han igång med ett utfall på den klassiska symfonimusiken.
Det kapitalistiska hotet – i Sverige – mot den klassiska symfonin är Johannes Brahms. Enligt vad Aagård påstår:
”Enligt en pinfärsk undersökning upptas den största delen av svenska symfoniorkestrars tid åt att spela verk av just Johannes Brahms (1833-1897). Känd för att vara lutheran, storslagen och ständigt pank. Ludvig van Beethoven och Wolfgang Amadeus Mozart spelas visserligen lite oftare, men eftersom Brahms skrev så himla långa symfonier ägnar svenska orkestermusiker mest tid åt att traggla sig igenom just hans noter.”

Brahms skrev emellertid inga ”himla långa symfonier”. Genomsnittligt är hans symfonier något längre än Beethovens men ingen av de fyra han åstadkom når längdmässigt upp till t ex Beethovens 9:a. Symfonins utveckling leder efter hand till längre symfonier. Brahms samtida Anton Bruckner, kunde skriva verkligt långa symfonier och i den avdelningen blev Mahler en genuin uppföljare. Ett skäl att Brahms symfonier är populära är förmodligen att de har en lämplig längd. Bortsett från just nu i Sverige är dock Brahms inte något absolut toppnamn:
The most-performed classical works of 2014
1. Handel’s Messiah
2. Beethoven’s Symphony No.7
3. Beethoven’s Piano Concerto No.5 (‘Emperor’)
4. Tchaikovsky’s Symphony No.6 (‘Pathétique’)
5. Beethoven’s Symphony No.3 (‘Eroica’)
6. Dvo?ák’s Symphony No.9 (‘From the New World’)
7. Richard Strauss’s Don Juan
8. Schubert’s Symphony No.8 (‘Unfinished’)
9. Beethoven’s Symphony No.5
10. Beethoven’s Piano Concerto No.3

Vad vore en Aagårds litania utan ett utfall mot något vitt herrefolk och ett lämpligt genusperspektiv?:
”symfoniorkestrarna gillar inte ¬bara män, de gillar framför allt tysktalande män. 41 procent av låtarna hade komponerats av tyskar eller österrikare. Näst mest populära (12,9 procent) var de ryska männen. Endast 10,2 procent av musiken var skriven av svenska tonsättare.”

Så kan man skriva om man vill spela dum. Stommen i den klassiska musiken är tysktalande och det är klart att Sverige såsom varande ett obetydligt område för den klassiska musiken inte har mycket att sätta emot. Sedan kan man undra varför Aagård plötsligt gör sig till försvarare av svensk nationell musik. Sista meningen borde lyda: ”Tråkigt nog är hela 10,2 % av musiken skriven av svenska tonsättare. Det beror säkert på extremhögerns nationella stormvindar som sveper in över landet från Europa.” En ännu mer extrem nationell hållning intar Aagård när han vill ha Göteborgsprofiler i Göteborgsmusiken.

Kvinnliga kompositörer är lite mera förekommande än man kan tro. Men det är tämligen självklart att möjligheterna för kvinnor att göra karriär som komponist under 1800-talet var starkt begränsade. Även om det finns exempel på goda kvinnliga kompositörer är det svårt att finna någon som är tillräckligt bra. Ta t ex Louise Farrencs 3:e symfoni, 1847. Lite Mendelssohn, men räcker det?

Så klagar Aagård på att publiken inte får lyssna på samtida musik. Han får veta om detta:
”Det låter som vanlig klassisk musik. Publiken vet inte ens om de vill ha den nya musiken, för de har aldrig fått höra den.”

Det blir inte riktigt bra. Tänk bara om man erbjöd den seriösa publiken målningar i Monets och Renoirs stil. Lika intagande och med ljuvliga färger. Denna lilla men avgörande skillnad. Originalet har varit kontroversiellt innan det blev klassiskt konventionellt. Att gå direkt till klassiskt konventionellt är en annan historia.

Det här inlägget postades i debatt. Bokmärk permalänken.

96 svar på 2092: Brahms, det kapitalistiska hotet eller ”Aimez-vous Brahms?”

 1. Adam skriver:

  Från Graven: det verkar som ECCC inte alls gjort en korrekt tolkning av Genevekonventionens förklaring om folkmord:

  Article 2

  In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
  (a) Killing members of the group;
  (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
  (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
  (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
  (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

  (http://www.hrweb.org/legal/genocide.html)

  Som du ser talar Genevekonventionen om folkgrupp.

  Vad jag vet finns ingen grupp kambodjaner som avsiktiligt förföljdes av Pol Pot- regimen för att de var kambodjaner. Däremot för att de var dissidenter, men dissidenter är ingen folkgrupp.

  Så det är inte jag som är en folkmordsförnekare, utan du som är en folkmordsrelativist…

 2. Från Graven skriver:

  Adam,

  FN klassar folkmordet i Kambodja som ett regelrätt folkmord. Jag har gett dig folkmordsdomstols-avtalet mellan Kambodjanska staten och FN som källa.

  Du håller inte med. Hänvisar till samma definition som FN använder sig av (!) men du klarar inte av att förstå den!!!

  Oavsett vilket så kommer man inte runt att du avfärdar FN’s folkmordsklassificeringen i fallet Kambodja.

 3. Ateisten skriver:

  Pol Pots ideologi innebar bl.a. att städer och pengar avskaffades. I praktiken att stadsbor och intellektuella (utom polpotare) blev paria och ”fritt villebråd”.

  De som definierade ”folkmord” kunde nog inte föreställa sig att dödandet av intellektuella och stadsbor borde ingå i definitionen, men nu har ECCC bestämt att det är folkmord och det tycker jag också att det är.

  Adam, vad är det för fel på det och har du ett bättre namn?

 4. Från Graven skriver:

  Ateisten

  Det Adam verkar missa är ”nations”-kriteriet.

  Därefter misstänker jag att Adam möjligtvis är lite oklar på distinktionen mellan ras- och etnicitetsbegreppen.

  Adam verkar endast vilja erkänna ras/etnicitets- och religions-kriterierna för folkgrupp.

  Hel självsvåldigt omtolkar han definitionen enligt den internationella lagstiftningen och missar/struntar i de delar som inte passar hans agenda.

  Han är heller inte villig att erkänna misstag och lära sig därav, men låser fast sig i sin position.

  Till syvende och sist så är det här inte en meningsskillnad mellan Adam och mig; men en meningsskillnad mellan Adam och FN.

 5. Adam skriver:

  Graven: vår diskussion börjar mer och mer likna pennfäktning i ett torn av ebenholts.

  Genevekonventionen artikel 2:

  genocide means […] to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group

  Jag kan inte se att Pol Pot- regimen avsiktligt planerade utrota någon nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp.

  Ateisten: Stadsbor/ intellektuella är ingen folkgrupp. Därför tycker jag det är fel att tala om folkmord. Jag har inget bättre namn. Tvivelsutan bedrev Stalin, Mao och Pol Pot fruktansvärda regimer. Vad man ska kalla de brott dessa tre diktatorer bedrev mot sin egen befolkning vet jag inte, men det är inte folkmord. Jag tror både du och Från Graven förstår vad jag menar när jag skriver det.

 6. Från Graven skriver:

  Adam

  Pol Pot-regimen utropade en ny stat ”Kampuchea” samt utropade ”År noll” för att börja en ny tideräkning.

  Metoden med ”År noll” har använts förut, efter andra revolutioner, och syftet är för det mesta att – explicit – utradera tidigare statsskick, sedvänjor och kultur till förmån för det nya.

  ”Kambodja”, med den kultur som dittills rått, skulle utraderas. Städer tömdes och folket skickades till arbetsläger.

  Redan här är folkmordsbegreppet tillämpligt.

  Därefter avrättade man ca 1.7 miljoner som man misstänkte ej skulle komma att anpassa sig.

  Det finns inga tvivel om att folkmordskriterierna är tillämpliga i fallet Pol Pot/Kampuchea – och FN har klassat mass-slakten som det folkmord det enligt alla kriterier är

  Adam – du har fått de dokument i vilka statusen på folkmordet i Kambodja stipulerats; parterna i detta dokument är FN via FN’s generalförsamling och den Kambodjanska staten.

  Att du inte erkänner dessa är illa nog.

  Att du dessutom skyller de som upplyser dig om hur det de facto ligger till för ”förintelserelativisering” antyder att du gjort en sådan prestigeförlust att du inte klarar av att hantera den – alternativt att du är en tvättäkta förintelseförnekare.

  Personligen hoppas jag på det förra, och att du skall klara av att komma till insikt.

 7. Pöbeln skriver:

  Vill inte ge mig in i eran batalj om definitioner, men ”brott mot mänskligheten” är att likställa med ”folkmordsbrott”.

  Sen tycker jag att Adams glidningar mellan USAs och PolPots brott är lite oroväckande. Välj vilken diskussion du vill ta annars är det lätt att glida in i ett relativiserande som leder fel. Myrdal har ju redan drunknat i det träsket.

  Med lite god vilja kan jag dock fatta vad du är ute efter.

 8. Adam skriver:

  Graven: Hur tolkar du nationskriteriet i Genevekonventionen? Att Pol Pot- regimen bedrev folkmord för att dissidenter avrättades? Isf bedrev Pinochet, Franco och Mubarak också folkmord. Det tror jag inte någon skulle gå med på. Det verkar ist som FN klassificerar Pol Pol- regimens våldsamheter som folkmord pga det stora antalet som dog. Okej, men kriteriet för folkmord gällde folkgrupp, inte antalet döda.

  Som du ser är jag varken, som tidigare påpekats, en galen kommunist eller folkmordsförnekare. Det finns ett problem i definitionen av folkmord om den ska gälla den mordiska Pol Pot- regimen. Om folkmord används godtyckligt, tillskrivs diktatorer som mördar omfångsrikt, förlorar begreppet folkmord sin innebörd.

 9. Adam skriver:

  Pöbeln: det är här jag inte håller med. Brott mot mäskligheten sammanfattar väl Pol Pot- regimen. Folkmord sammanfattar väl det Nazityskland gjorde mot judarna. Men både Pol Pot- regimen och Nazityskland var skyldiga till brott mot mänskligheten. Här uppstår ett problem… Ska man likställa kommunistiska folkrättsbrott med systematiskt mördande av judar? Jag tycker inte det. Det är ju inte samma sak. Det verkar alltså som om FN:s definition av folkmord velat klumpa ihop två saker som inte har någonting gemensamt…

 10. CeDe skriver:

  Det räcker nu , Adam. Vi vet att du vet bäst.

 11. Från Graven skriver:

  Adam

  Det verkar som det finns utrymme för en gråzon inom vilken du kan ha delvis rätt, men också delvis fel.

  Som jag förstår det kommer EEEC att åtala för folkmord under detta år; men för Cham och Vietnameser. Khmer är undantagna av just de skäl som du anspelar på; men inte utan att en juridisk/politisk debatt pågår huruvida ”auto-genocide” borde vara ett tillämpbart begrepp.

  Problemet är att detta skulle undanhålla en folkmordsupprättelse Khmer varav de flesta anser att det var fråga om folkmord.

  Det är möjligt att EEEC därför kan komma att blidka Khmer genom att släppa på folkmordsdefinitionen för Cham och Vietnameser – vilket i sin tur skulle medföra andra konsekvensproblem; dvs där du anser att folkmordsbegreppet borde tillämpas – så kanske det inte kommer att så göra.

  Vi talar nu om strikt definition.

  Folkmordsbegreppet är så väl inarbetat internationellt och inom Kambodja för Pol Pot-regimens brott att många har tagits på sängen av denna problemställning vad avser definitionen.

  Huruvida folkmord (enligt strikt definition) kommer att bekräftas som en del av det Kambodjanska ”folkmordet” ligger alltså i ett framtidsperspektiv.

  Med friskrivning för att jag inte hunnit kontrollera tidslinjen & alla juridiska detaljer än.

 12. Adam skriver:

  Graven: min summering av allt som sagts mellan oss är att vi haft en relevant och intressant diskussion om innebörden av folkmord. Jag respekterar din åsikt, men håller inte med dig. Att folk som CeDe inte uppskattar ordentliga diskussioner får stå för honom.

 13. Från Graven skriver:

  Adam

  Nja, nu är det ju inte riktigt dags att sjunga Kumbaya tillsammans än.

  Är du intellektuellt hederlig så har du redan räknat ut att för att få rätt i påståendet att inget folkmord enligt strikt definition förekommit under Pol Pot så måste just två sådana folkmord som uppfyller den strikta definitionen förnekas (Cham och Vietnames).

  En föga avundsvärd situation du sitter i för att potentiellt få ”rätt” under en relativt nära framtid.

  Och knappast en som går att respektera.

  Du står i en besynnerlig sorts moment 22-situation med ena foten i ett folkmordsförnekarläger oavsett hur du vrider och vänder på det.

  Men jag förväntar mig inte att du vare sig skall inse eller medge detta.

 14. Adam skriver:

  Graven: en diskussion bör och ska inte sluta som en amerikansk romantisk komedi, med ett sockersött lyckligt slut. Antar det var det du menade med kumbaya. Varken du eller jag är ju happy go lucky.

  Som du säkert vet finns det en akademisk diskussion om innebörden av folkmord, och den diskussionen rymmer problem vi behandlat då vi talat om saken. R.J. Rummel var en amerikansk forskare som vill byta ut ordet genocide mot democide, där democide åsyftar folkmord, massmord och mord mot personer pga deras politiska ställningstaganden. Som du har förstått är jag kritisk till inkluderande definitioner av folkmord, dvs sådana som vill få in så mycket som möjligt i begreppet folkmord. Det riskerar, så som jag ser det, att urvattna begreppet folkmord på sin riktiga innebörd. Innebörden bör vara att en folkgrupp mördas pga ras, etnicitet, kultur.

  Förstår inte vad du menar med att jag är fast i ett moment 22. Vad gäller dina anklagelser mot mig som folkmordsförnekare, ser jag dem som det innehållslösa inslaget av retorisk stilistik du tyvärr ibland ägnat dig åt mot mig, i dina inlägg i den här kommentarstråden. På det stora hela har dina inlägg haft innehåll, men ibland har det blivit innehållslös affekt (retorik).

 15. Från Graven skriver:

  Adam

  Cham och Vietnames är folkgrupper som utsattes för Pol Pots massmordskampanjer.

 16. Adam skriver:

  Graven: är det de bägge folkgrupperna du hela tiden menat utsattes för folkmord av Pol Pot- regimen?

 17. Ludvig K skriver:

  Jag brukar ta Adams parti, men i denna tråd får jag nog säga 1-0 till en ovanligt skarp och relevant Von Graven. Simma lugnt!

 18. Från Graven skriver:

  Tack, kompis

 19. Från Graven skriver:

  Adam,

  nej, i ärlighetens namn var det Khmer-majoriteten jag avsåg.

  Och den definitionen är ju helt klart debatterbar, såsom du påpekar.

 20. Adam skriver:

  Graven: Mördades Cham och Vietnames av Pol Pot- regimen för att de var Cham och Vietnames, har Pol Pot- regimen begått folkmord. Dog de av svält och slavarbete, arkebuseringar pga. oliktänkande; och deras villkor var likadana som kambodjanernas, är det bättre att tala om brott mot mänskligheten.

 21. Adam skriver:

  Lukvig K: Har aldrig hållit mig själv högt som debattör;)

 22. Från Graven skriver:

  Adam

  Du förnekar dig inte.

  Argumentet för att mass-slakten på Khmer inte är folkmord är baserat på invändningen att det är samma folkslag som utför dödandet.

  Nu vill du använda denna teknikalitet som utgångspunkt för att möjligtvis likställa situationen för Cham.

  Folkmordsbegreppets kärna är att det är identitetsbaserat.

  Det är i denna funktion som mass-slakten på Kambodjaner ses som folkmord. Det gamla skulle raderas ut.

  Att det pågår en debatt om folkmordsbegreppet i situationen Khmer-Khmer är möjligtvis begreppsjuridiskt relevant.

  Att ta detta som intäkt för att jämka bort folkmorden på Cham och Vietnames är inget annat än den relativisering du vill skylla andra för(!)

  Den teknikalitet som skulle förhindra den juridiska definitionen av folkmord på Khmer existerar inte för Cham och Vietnames.

  Ditt föreslagna likställande är därför baserat på andra kriterier.

  Och är därmed lika ogenomtänkt som det är osmakligt.

 23. Adam skriver:

  Graven: såg ditt i lägg först nu. Som jag ser det delar du R.J. Rummels idé om att inkludera alla begrepp under samma paraply, som han gör med begreppet democide. Fast du vill hålla dig kvar vid namnet folkmord. Okej, men det var ganska länge sen vi konstaterade att du tycker på det viset.

  Jag jämkar inte bort någon om jag kallar Pol Pot- regimens agerande för brott mot mänskligheten. När det gäller att relativisera tycker jag inte jag gör det. Däremot tycker jag man relativiserar om man vill kalla alla de brott kommunistregimer begick för folkmord. Ingen kommunistregim har någonsin haft som mål att mörda sin egen befolkning för att de är ryssar, kineser eller kambodjaner. Då skulle de haft som mål att tömma sitt land helt på människor. En absurd tanke.

  När det däremot gäller folkmord är det målet att mörda så många som möjligt ur en folkgrupp. Förstår du?

 24. Från Graven skriver:

  Adam

  Det hade varit lättare om du hade läst åklagarsidans bevismaterial i fall 002/2.

  Åtalspunkten är folkmord.

  Pol Pot-regimens explicita mål om en befolkningsmässigt homogen stat.

  En explicit distinktion mellan fiender till revolutionen och folkgrupper som inte uppfyller kraven på en homogen stat.

  Identifieringen av sådana folkgrupper såsom Buddhister, Cham och Vietnames.

  Explicit rasindelning i selektionen av de som skall avrättas, samt…

  Storskaliga explicita avrättningskampanjer av dessa: Buddhister, Cham, Vietnames av inga andra skäl än att de är just Buddhister, Cham och Vietnames.

  För dessa brott är åtalspunkten inte brott mot mänskligheten men folkmord för vilket FN har givit domstolen mandat att pröva.

  Adam, du har exponerat dig som folkmordsförnekare. Du är och förblir en.

 25. Tallskog skriver:

  Adam upprepar gång på gång lögnen att det är bara judar som utsatts för folkmord och det är bara judar som har patent på att vara dylika offer.
  Se klippet ovan 25 juli kl 00:14

  Judarna Marx, Engels var de först kända förespråkarna för att mörda vissa folkgrupper för att de livnärde sig på traditionellt jordbruk och räknades därmed som efterblivna så de kunde inte övertalas att bli judarnas fotsoldater för att störta den europeiska aristokratin så att handelsjudarna skulle kunna inta tronerna.

  De revolutionära judarna Lenin, Trotskij och Stalin omsatte judarna Marx och Engels idéer i handling.

 26. Adam skriver:

  Graven: Är inte stringent att i ena inlägget kallar mig folkmordsförnekare och i nästa mena att min definition helt klart är debatterbar. I ditt senaste inlägg om buddhister, cham och vietnames, visar du att de utsattes för folkmord. Ovan har jag skrivit att det är folkmord om de mördades för att de var cham, vietnames osv. Alltså delar vi åsikt. Min invändning hela tiden, som jag du begripit, och kommenterat, gäller kambodjanerna. De mörd Pol Pot- regimen utförde på dem är INTE folkmord, och det har du kallat debatterbart.

  Alltså faller dina anklagelser platt mot mig som folkmordsförnekare.

  Du får lära dig hålla isär begreppen. Ett par gånger har din definition av folkmord varit samma R.J. Rummel använder för democide. Men i den definitionen väger Rummel själv in folkmord som en av kategorierna, och påtalar att det finns fler kategorier som ingår i begreppet democide.

 27. Adam skriver:

  Tallskog: Flera folkgrupper har utsatts för folkmord. Jag har tagit judarna som exempel, men det finns fler.

  Jag har redan sett ditt klipp ovan och ger inte mycket för det. Det är egentligen inte dina åsikter om judar som är det stora problemet, utan oförmågan till kritiskt tänkande. Drar vi igång ännu en debatt om den påstådda judiska världsdominansen kommer minst vartannat inlägg handla om att dina kreativa och fantasirika spekulationer, som saknar förankring i verkligheten. Var en intressant artikel i nästsenaste nr. av Axess, där antisemitism i Frankrike runt andra världskriget togs upp. Merparten av de franska antisemiterna var mycket duktiga stilister, kunde tänka kreativt. De saknade inte heller fantasi, och däri låg problemet.

 28. Tallskog skriver:

  Adam bara vräker ur sig nedsättande epitet mot alla som inte sympatiserar med hans Judiska Supremacism.

  Inte ett enda giltigt argument, inte ett enda objektivt faktum.

 29. Från Graven skriver:

  Adam

  Den gemensamma nämnaren för folkmordsbegreppets olika kriterier vad avser folkmordets målgrupp är identitet: etnicitet, ras, religion, nationalitet.

  Vare sig etnicitet, nationalitet eller religion sitter i generna.

  Det nu utrangerade begreppet ”ras” är det närmsta man kommer medfödda egenskaper.

  Det du flera gånger har försökt hävda är att inget folkmord skett i Kambodja, och du har varit explicit.

  Det närmsta du har kommit att ha rätt i är att det pågår en debatt om huruvida folkmord kan sägas vara fallet där förövarna tillhör samma etnicitet som offren.

  Min åsikt är att så länge motivet är identitetsrelaterat så spelar det ingen roll – folkmord är folkmord.

  Den debatt som pågår om folkmordsbegreppets tillämpbarhet vid autogenocide blir fråga om en teknikalitet – inte en fråga om mål, syfte, medel och resultat.

  Det du har ägnat dig åt – och som jag finner osmakligt – är försöken att hävda att det inte förekommit något folkmord i Kambodja (!) därför att autogenocide inte är möjligt och att om Cham utraderades på samma grunder som de traditionella khmererna så har de heller inte utsatts för folkmord (!!!).

  En logisk kullerbytta som är direkt ohederlig och med vilken du har sökt avfärda erkännandet av folkmord på Cham.

  Från att försöka hävda att amerikanernas bombningar ligger bakom delar av statistiken för de stora – väldokumenterade – avrättningskampanjerna, till att Cham och Vietnames borde sortera under samma undantag för vilket en teknikalitet gör det debatterbart ifall folkmord kan förekomma inom samma etnicitet, så håller du en konsekvent linje i att ifrågasätta det enorma folkmordet på nationen Kambodja, traditionella kambodjaner (Khmerer), Cham, Vietnames och Buddhister.

  Jag kan inte se att sysslar med någonting annat än folkmordsförnekelse och folkmordsrelativisering.

 30. Adam skriver:

  Tallskog: Allt du skriver om judar är fantasirikt men utan verklighetsförankring. Inget av dina youtubeklipp bevisar din sak.

  Graven: Du får ta och fatta nån gång. Stor felaktighet i ditt inlägg:

  ”…du [Adam] har sökt avfärda erkännandet av folkmord på Cham.”

  Nej, men däremot erkännandet av folkmordet på kambodjaner. Du får gärna kalla mig förintelseförnekare på den punkten, för jag förnekar att totalitära kommunistiska regimers maktutövande – inkl arkebuseringar – kan likställas med folkmord. Etnocide och genocide, lär dig skillnaden…:(

 31. Från Graven skriver:

  Och där är vi framme vid pudelns kärna: ” …för jag förnekar att totalitära kommunistiska regimers maktutövande – inkl arkebuseringar – kan likställas med folkmord

 32. CeDe skriver:

  Äntligen!

 33. Adam skriver:

  Graven: Lär dig skillnaden mellan etnocide och genocide.

 34. Från Graven skriver:

  Adam

  Läs på åtalspunkterna i pågående folkmordsrättegång.

 35. Adam skriver:

  Graven: förlåt. Democide och genocide. Det är vad hela diskussionen handlar om. Du vill att democide ska vara samma sak som genocide. Finns en rik debatt i ämnet du borde kolla upp.

 36. Adam skriver:

  Graven: just kommunismens härjningar är föremål för diskussion när man ska klassificera något som folkmord eller inte. Frågan har dessutom en politisk aspekt, där folk ifrån högern gärna likställer det med folkmord, baserat på en ideologisk antpati.

 37. Adam skriver:

  Du har ju redan gett mig delvis rätt.

  Du skrev:
  Cham och Vietnames är folkgrupper som utsattes för Pol Pots massmordskampanjer.

  Jag svarade:
  Graven: är det de bägge folkgrupperna du hela tiden menat utsattes för folkmord av Pol Pot- regimen?

  Du svarade:
  nej, i ärlighetens namn var det Khmer-majoriteten jag avsåg.

  Och den definitionen är ju helt klart debatterbar, såsom du påpekar.

 38. Från Graven skriver:

  Adam

  Oavsett hur du vrider och vänder på det så är det inte längre ras som som är huvudsaken avseende folkmord, men identitet:

  ras – samt nationalitet, etnicitet, religion.

  Oavsett om det är Cham i bemärkelsen av deras samhällsstruktur, etnicitet, genotyp eller religionstillhörighet så skulle de bort från Kampuchea.

  De lastades på båtar och dränktes fastkedjade i varandra 30 i taget. Mördandet pågick hela dagar.

 39. Adam skriver:

  Graven: jag skrev om det ovan:

  Mördades Cham och Vietnames av Pol Pot- regimen för att de var Cham och Vietnames, har Pol Pot- regimen begått folkmord. Dog de av svält och slavarbete, arkebuseringar; pga. oliktänkande, och deras villkor var likadana som kambodjanernas, är det bättre att tala om brott mot mänskligheten.

 40. Från Graven skriver:

  Adam

  ”…och deras villkor var likadana som kambodjanernas…”

  Häri ligger knuten

  Röda Khmererna gjorde explicit åtskillnad mellan ”fiender till revolutionen” och de som skulle utrotas av andra skäl (läs folkmord; t.ex Cham).

  Ur den senare kategorin mördades Cham, men också alla Khmerer som inte passade in i indelningen ”arbetare” och ”lantbrukare” (enligt deras egna policy-dokument).

  I och med att detta uppfyller nations- och etnicitetskriterierna så är folkmordskriterierna tillämpliga.

  Det är en teknikalitet som ligger bakom frågeställningen ifall folkmordet på Khmererna skall kunna klassas som folkmord.

  Att hänvisa till denna teknikalitet och sedan hänvisa till ”lika villkor” för att nedgradera folkmordet på Cham är folkmordsrelativisering.

  Det finns större moraliska skäl att uppgradera de traditionella ”Kambodjanska” Khmerernas folkmord till just denna definition snarare än att söka – som du gör – nedgradera ett antal folkmord i en logisk kullerbytta som hänvisar till en teknikalitet.

  Du har stretat emot ända sedan du hänvisade till Myrdals regelrätta folkmordsförnekande (”det var amerikanarna”; ”det har aldrig gjorts en oberoende utredning”).

  Eh… jo det har det.

  … och den utredningen har lett till åtalspunkten ”folkmord” i en internationellt sanktionerad domstol med FN-mandat att pröva folkmordsbrott.

 41. mohammad skriver:

  Adam

  Har du inte gjort bort dig tillräckligt nu…?

 42. Adam skriver:

  Graven: först vill jag gratulera dig till att ha skrivit ett helt retorikfritt inlägg (något däremot Mohammed misslyckades med att göra). Ska läsa ditt inlägg noga och återkomma med svar.

 43. Rurik skriver:

  Vi är flera som väntar på ditt svar !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.