1937: Det hände sig

Det går inte att skriva något idag utan att kommentera Händelsen. Statsministerns nederlag gav dock många fördelar. Främst blev det äntligen lite braskande politiska nyheter, en verklig aktivitet satte igång och utan vidare kan man säga att det uppstod betydande politiska upplevelser. Jag antyder här en viss strukturlikhet med konsten. Och på samma sätt som konstens livsluft är provokationen kan man även se en sådan aktiveras i Händelsen. Såsom det skall vara med en fungerande provokation skall den vara kontroversiell: Några jublar, andra är förnöjda och åter andra är ytterst misslynta. Händelsen kommer att hålla igång nyhetsflödet under avsevärd tid framöver. Efter hand kommer nyheterna att gå över i valstrategier. Här blir det intressant eftersom Händelsen ställer oväntade krav på politikernas kreativitet (eller brist på sådan). Utöver en rad relationella operationer kommer naturligtvis inget väsentligt att inträffa. Politikerna har makt över ordet men endast i obetydlig utsträckning över dess verkställighet. Med en lätt travesti från en passage av Søren Kierkegaard: ”Skillnaden mellan teatern och politiken är väsentligen den att teatern ärligt och redligt tillstår vad den är. Politiken däremot är en teater som på alla sätt, oredligt försöker dölja vad den är.”

Vad som kommer att spela en fortsatt stor roll i den politiska debatten är utropen och utpekandet av rasism & främlingsfientlighet. Kreativiteten i den branschen är inte imponerande. Men i värsta fall kan man vända sig till konsten och de optimistiska röster som understundom kan höras från dess aktivistiska sektor. Så här skriver t ex Fredrik Svensk i en recension av Schlingensiefutställningen i Malmö konsthall (däri ingår också ett stort program med mångfaldskonstprojekt):

”…visst är det angeläget att undersöka relationen mellan den yttre och inre främlingsfientligheten i denna del av världen. För om orsaken till rasismens allt större popularitet i Europas parlament på något vis går att finna på en strukturell omedveten nivå sprungen ur kolonial modernitet, så förfaller det helt rimligt att utnyttja konsten för att få syn på, hantera och förändra denna omedvetna struktur.”

Alternativt skulle man kunna omformulera den sista meningen genom att lägga till ett ”o”: ”så förefaller det helt orimligt att utnyttja konsten” etc. Ty det är svårt för att inte säga omöjligt att utnyttja konsten till någon som helst nyttighet. Konsten kan endast sträva mot Det Absoluta vilket dessutom är ett stycke omöjlig tysk idealism. Men i sin begreppsexpansion kan den leverera en kaskad på gott och ont.

Det här inlägget postades i debatt, konstteori. Bokmärk permalänken.

53 svar på 1937: Det hände sig

 1. Doktorn skriver:

  ”…visst är det angeläget att undersöka relationen mellan den yttre och inre främlingsfientligheten i denna del av världen. För om orsaken till rasismens allt större popularitet i Europas parlament på något vis går att finna på en strukturell omedveten nivå sprungen ur kolonial modernitet, så förfaller det helt rimligt att utnyttja konsten för att få syn på, hantera och förändra denna omedvetna struktur.”

  Detta är kvalificerat skitsnack endast ’intellektuella nördar’ torde köpa. Saken är så enkel att eliten har fått tredje världen genom diverse terror ta till flykten för att se hur välordnade riken reagerar på att hysa analfabeter och hederskulturtänkare mm. dylikt, försörja dem samt förlora sin egen homogenitet.

  Bakgrunden är en lika okomplicerad planerad fientlig handling mot både den tredje världen samt suveräna stater och syftar till bankers överstatliga kontroll – utan nationella regeringars skydd – och just som om kontrollen inte redan vore stor nog.

  Hur fåraktiga kan kritiker tillåtas bli?

  Inte för inte kan konstateras att ’intellektualism’ vanligen innebär dårskap.

 2. Heidegger skriver:

  Karin olsson skriver redan i expressen om den bruna faran och om SD som nazister fårapäls..

 3. Från Graven skriver:

  He he!

  Ja, man tar sig för pannan när man hör & läser att kuren är mer av samma vara.

  Men det är uppfriskande att se smärtan när knopparna brista.

  Funderar på lite Krampus för att hjälpa till med arbetet att släcka elden med bensin. Skall vi ha mångkultur så skall vi!

  Krampar någon av herrskapet?

 4. Heidegger skriver:

  Vissa intellektuella börjar inse att kejsaren är naken -Bard skrev idag att ”Islam is not racial cathegory, its a patriarchal homofobic and highly intolerant set of medieval beliefs”. En fråga är om det inte är ekvivalent med karlstads”rasisten” :s ”Islam is the devil” ?

 5. Från Graven skriver:

  Det finns en nyansering av vad om hände i Karlstad på Flashback. Det verkar som om det var en sinnesförvirrad man och att polisens omhändertagande hade mindre med tröjan att göra än med att folk ringde in och var oroliga. Om det har upprättats en anmälan om hets så är det inte säker att åklagaren går på den linjen i alla fall.

  Det mest uppseendeväckande fallet för stunden är det mot Hess. Vi får se ifall det utvecklar sig till ett renodlat blasfemi-fall.

 6. Heidegger skriver:

  @Från Graven Hess-fallet är verkligen extremt..

 7. Heidegger skriver:

  @Graven

  Vad sägs om det här:

  http://www.dn.se/debatt/det-ar-framlingsfientlighet-som-utmarker-sds-valjare/

  Känns som studien är fel på flera sätt, risken är att man blandar ihop uttryck för religionskritik (om SD:s väljare får antas vara mer upplysta) med främlingsfientlighet? Vad säger ni?

 8. Tallskog skriver:

  @ Heidegger
  Det är väl helt uppenbart att globalisternas betjänter vrålar ut sina herrars propaganda.
  Propagandisternas fantasier om SD-väljarnas djuppsykologi framställs som vetenskap!
  Ha, ha, ha! 🙂

 9. Från Graven skriver:

  Heidegger: Ja, är man inte ens överens om definitionerna så blir ju en studie meningslös.

  Bra talat Tallskog. Om detta är vi helt överens!

 10. Doktorn skriver:

  Heidegger – bra påpekande om DN’s agendasättande dimridåer (4/12, kl. 14:06)

  Herr professorns i analytisk sociologi Peter Hedströms och vapendragrens flosofie doktorns Tim Müllers fina mätningar av olika partiers väljares attityder mot muslimer – torde bränt mycket forskningspengar på att visa graden av politik korrekthet och intet närmare om själva sanningen.

  Ej heller alldeles oväntat toppade miljöpartiet sjävmordskandidatlistan i förevisad tabell.

 11. Heidegger skriver:

  Jag förstår inte varför invandringsfråga skulle vara en så svår nöt att knäcka?

  Man borde väl kunna anlägga ett icke-moralistiskt perspektiv på invandringsfrågan genom att först besvara följande frågor::

  Välj ett av två alternativ:

  1.Fri invandring (med avskaffad välfärdsstat och slopat bistånd som följd-inför nattväktarstat kort och gott -avskaffa Sverige)

  eller

  2.Begränsad invandring (bibehållen (mindre?) välfärdsstat och bistånd

  Om 1 väljs är det bara att tuta och köra! Men en viss argumentation krävs för att övertyga om att detta leder till den högsta lyckan. Det har ju aldrig hittills i världshistorien prövats!

  Om 2 väljs: beräkna optimal avvägning mellan hjälp på plats tillfälliga/permanenta uppehållstillstånd, regel/praxisöversyn på migrationsverket krav på egen- och välfärdsförsörjning vid anhöriginvandring (man gifter sig exempelvis) ålderstestning mm. Kvalifikationskrav vid arbetskraftsinvandring (eftersom lågproduktiva arbeten i allt högre utsträckning bortrationaliseras i och med automatisering)..

 12. Tallskog skriver:

  Lekstugan är trist efter 8 års ålder.
  Flyg iväg till trädets topp där du har örnkoll;
  http://w.w.w2.idehist.uu.se/distans/ilmh/Ren/flor25.htm

 13. Tallskog skriver:

  Redan Machiavelli insåg att om man vill nå framgång på sikt ska man inte gå i främsta ledet därför att då blir man ständigt ”beskjuten” och riskerar att skadas.
  Makten utövas bäst bakom kulissen skrev han –
  och så har det varit sedan dess.

  I riksdagens ”lekstuga” uppträder företrädarna för makten bakom kulissen…

 14. Heidegger skriver:

  @Tallskog

  Frågan är vad vänstern (förutom kortsiktigt röstfiske) har att vinna på fri invandring-möjligen att vid något tillfälle -säg när vi har 40 miljoner invånare- stänga gränserna?

 15. Heidegger skriver:

  ..och införa kommunistisk diktatur?

 16. Heidegger skriver:

  ..på det ena eller andra sättet (kalifat, sovjetstat eller ultraliberalt) skulle det nog leda till diktatur i slutändan och vad skulle då vara vunnet?

 17. Rune skriver:

  Svar till Heidegger:
  Jo ditt alternativ 1 har ju provats även om det var längesen.
  Romarna släppte ju in Goterna på Balkan (På fyrahundratalet har jag för mig). Vilket ju så småningom resulterade i att Goterna tog över det Västromerska riket i Italien och Spanien.

 18. Doktorn skriver:

  Vad vinner vänstern på att bejaka fri invandring?

  En stjärna i skrivboken av fröken Eliten!

  Det är allt – men för det notoriskt antingen självföraktande eller narcissistiskt feberyrande vänsterfolket väldigt mycket!

 19. Heidegger skriver:

  @Doktorn -men de måste väl inse vad de håller på med? Så trögtänkta kan de väl ändå inte vara?

 20. mohammad skriver:

  Heidegger

  Att vänstern understödjer fri invandring är fria fantasier.

  Snacka om foliehatt och politisk efterblivenhet eller läs på…

 21. minnesdagen skriver:

  Självbevarelsedrift blandas för det mesta ihop med ordet främlingsfientlighet.

  Självbevarelsedrift är grunden för liv. När man försöker ta död på självbevarelsedriften för ett folk, är det nära på samma sak som försök till folkmord.

  Jag vet inte om dom som dillar om främlingsfientlighet bara är korkade. Men jag förmodar att det är så.

 22. Tallskog skriver:

  @ Heidegger
  Vi lever fortfarande i feodalsystemet.
  De högsta är förmodligen ledningen för Trilaterala Komissionen, Bilderberggruppens inre kärna, Påven, Mayor of City of London och FEDklanen. Endast de har full insyn om avsikterna bakom politiken. Alla andra är ”små nissar som går runt och pratar strunt” och försöker klättra så högt de kan i maktpyramiden.
  Jag gitter inte se på nyhetsprogram; vilka tråkiga pjäser de spelar där!
  En bättre värld kan det endast bli om många fler människor ser verkligheten som den är. ”Att bli ett medvetet subjekt” som Jean Paul Sartre skrev.

 23. Doktorn skriver:

  Tyvärr Heidegger (om 20:46 inlägget) –

  – skulle jag tro att just så är fallet – efter att ha bläddrat tillräckligt mycket Aftonbladet och bekantat mig med vänsterns sagovärld.

  Dessa människor är ännu pinsamt vuxna barn och vill att någon annan skall försörja dem.

 24. Doktorn skriver:

  Tallskog!

  Nu talar Du allvar – Bilderberger & Trilaterala!

  Lyssnen på honom.

 25. Från Graven skriver:

  mohammad

  Varför inte backa upp ditt påstående att vänstern inte vill ha fri invandring med att referera till något av V, Fi, eller Mp’s policydokument?

  Din åsikt är ju glasklar, men om den skall kunna tillskrivas någon relevans måste du backa upp den med något som går att verifiera.

  T.ex. såsom jag backade upp mitt påstående att islam är en misogyn, ojämlik religion/ideologi genom att referera till islams främsta urkund – koranen – (4:34 – Sura an Nisa) i vilken det står att om kvinnan inte lyder mannen så skall han slå henne.

  Och.. jag trodde vi var överens om att hålla oss sakliga och undvika name calling (såsom ”foliehatt” och ”efterbliven”).

  Du tappar ju bara trovärdighet med den typen av debatteknik.

 26. mohammad skriver:

  Bäste von Graven

  Att strunta i källkritik utmärker en sann foliehatt, du efterlyser dock inte Heideggers källa?

  Att i den aktuella kontexten hitta på eller blint köpa påståenden tyder ostridigt på politisk efterblivenhet.

  Du verkar ha saknat mig…?

 27. Från Graven skriver:

  mohammad

  Hanna Thomé, Kommunalråd Malmö, Vänsterpartiet (ETC, Malmö, 2014-07-06): ”Först och främst vill vi riva upp Reva.”
  ”Gör Malmö till en fristad för papperslösa”

 28. Från Graven skriver:

  mohammad

  Nu är det tredje gången jag smäller dig i ansiktet med en handske medelst påståendet att islam är en misogyn, ojämlik religion/ideologi genom att referera till islams främsta urkund – koranen – (4:34 – Sura an Nisa) i vilken det står att om kvinnan inte lyder mannen så skall han slå henne.

  Du väljer tydligen att ta smällarna.

  Din ”profet” gifte sig med en sexåring och hade sex med henne när hon var nio, enligt islams egna urkunder. Jag börjar sakta förstå varför du är så förbannad på Vilks för att han avbildar ”profeten” mohammad som hund.

  Kom inte hit igen och skyll folk för att sakna kunskaper om islamsk teologi innan du har rett ut begreppen runt Sura an Nisa

 29. Från Graven skriver:

  Av 38 islamska stater undersökta i ”The World’s Muslims: Religion, Politics and Society” (2013) så finns det i 25 stater en majoritet av muslimer som förespråkar Sharia, emedan i 13 stater var en minoritet av muslimerna för Sharia.

  I fem av dessa stater (Afghanistan, Egypten, Jordanien och Kirgizistan) ansåg Shariaförespråkarna att Sharia bör gälla även ickemuslimer.

  Library of Congress kartlägger i rapporten ”Laws Criminalizing Apostasy in Selected Jurisdictions” (Maj 2014) 23 islamska stater där konvertering från islam är kriminaliserat. I många av dessa stater är konvertering från islam belagt med dödsstraff.

 30. Från Graven skriver:

  Källan till första påståendet är rapporten från Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, som följer här:

  http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-muslims-religion-politics-society-full-report.pdf

  Jag rekommenderar att ni läser den. Det är en rapport som med vederhäftiga metoder undersöker opinioner och attityder i en rad islamska stater.

 31. Heidegger skriver:

  @mohammad

  Om man är ointresserad av att diskutera migrationsverkets tillkortakommanden, asylfusk och kostnader för anhöriginvandring mm så är man väl i realiteten för fri invandring?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-star-bakom-iden-om-fri-invandring_7869720.svd

  https://docs.google.com/file/d/0BzwTouG1uUchLWQ5OFhEU3NmTGM/edit?pli=1

 32. mohammad skriver:

  von Graven

  Ditt intresse för fundamental Islam gränsar till sjuklig besatthet, jag förstår dock inte hur detta har något med sakfrågan att göra.

  Aspirerar du möjligtvis på ett ISIS medlemskap…?

 33. Från Graven skriver:

  mohammad

  Tycker bara det är besynnerligt att du känner dig så provocerad av hur Vilks porträtterar profeten mohammad

  – men samtidigt inte har några synpunkter på vad profeten mohammad förmedlar för människosyn på kvinnor.

 34. mohammad skriver:

  Heidegger

  Vad har centern och miljöpartiet med vänstern att göra, varför inte skaffa den nödvändiga politiska bildningen och medge ditt tillkortakommanden i saken.

  Du börjar bli pinsam nu…

 35. Molly skriver:

  Nej jag känner varken skuld eller skam och inte heller tänker jag kasta några stenar. Däremot är jag vetgirig om flyktingars erfarenheter. Intervjuade en kvinna i dag. Hon är så TACKSAM mot Sverige. Hon sa att det första hon gjorde här i landet var att träna svenska, sedan började hon en utbildning, nu försörjer hon sig själv, med en universitetsutbildning från Lunds U, Stödet till självhjälp var hennes önskan för nya flyktingar. Glimten från hennes hemland oroade mig. Där fanns bara en åsikt som gällde. Diktatur. De som tyckte annorlunda fängslades. Min tanke flög: Är vi på väg dit?

 36. Från Graven skriver:

  Men du kanske inte blir provocerad av att koranen stipulerar att man skall spöa upp kvinnor som inte lyder?

 37. mohammad skriver:

  Imam von Graven

  Känner mig inte alls provocerad av RH, för övrigt är det väl inte mohammeds* kvinnosyn som kommer till uttryck i Koran…

 38. Från Graven skriver:

  Du skriver ju att Vilks provocerar?

  Du verkar också ganska besatt av Vilks?

 39. Från Graven skriver:

  Nej, profeten mohammads kvinnosyn kom till uttryck genom att han hade flera hustrur samt gifte sig med en sexåring och hade sex med henne när hon var nio år gammal.

 40. Heidegger skriver:

  @Mohammad Tror du missuppfattat mig. Menar bara att högern har alla skäl i världen att tillåta fri invandring eftersom man därigenom kan avskaffa välfärdsstaten. Men samma incitament finns inte på vänstersidan (annat än röstfiske). Det finns globalt idag 50 miljoner flyktingar i världen. Antingen bestämmer man sig för en gräns för hur många man tar in eller så bör man väl åka och hämta alla- att bara ge asyl till dem som betalt flyktingsmugglare 100 000kr känns godtyckligt. Inget parti förutom SD har tagit något principiellt beslut i frågan.

 41. mohammad skriver:

  Heidegger

  Svart på vitt är svårt att missuppfatta, men för husfridens skull skall jag då erkänna din ironiska genialitet.

  Vänstern som i vänsterpartiet, utan att då på en skala förfalla till vilseledande politiska referenser, har varit övertydligt vad gäller ”invandringspolitiken”.

  FLYKTING OCH INTEGRATIONSPOLITIK

  ”Vänsterpartiet kämpar för en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter.

  Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

  Därför kan vi inte villkora eller anpassa flyktingmottagandet efter hur till exempel den svenska konjunkturen eller vårt behov av arbetskraft ser ut.”

  ARBETSKRAFTSINVANDRING

  ”VI tycker att arbetskraftsinvandring är bra och viktigt men att alldeles för många som arbetskraftsinvandrar till vårt land utnyttjas av sin arbetsgivare. För att motverka det vill vi att arbetsgivaren ska vara skyldig att bifoga ett bindande anställningsavtal till en ansökan om arbetstillstånd.

  Då slipper vi situationer där människor luras hit under falska förutsättningar och tvingas arbeta med dåliga löner och oacceptabla villkor.

  Arbetsgivare som utnyttjar papperslösa ska göras skadeståndsskyldiga. De nuvarande sanktionerna står inte alls i proportion till de vinster som arbetsgivare kan göra genom att systematiskt utnyttja papperslös arbetskraft.”

  FLYKTINGSMUGGLARE

  ”Vänsterpartiet är djupt kritiska till byggandet av Fästning Europa. Militariseringen av EU:s yttre gränser, transportörsansvar, visumtvång och Dublinbestämmelser hindrar människor i behov av skydd undan krig och förföljelse att söka asyl inom EU och tvingar i stället människor i händerna på flyktingsmugglare.

  Vi vänder oss mot ökad överstatlighet inom asyl- och invandrings­politiken och menar att detta kommer att leda till en ännu mer restriktiv politik och till en ökad militarisering vid EU:s yttre gränser och en urholkning av asylrätten. Det som måste göras är att skapa lagliga vägar att söka asyl i EU.”

  /Vänsterpartiet

 42. Från Graven skriver:

  He he…

  copied and pasted rakt ur det jag själv hittade idag.

  mohammad – tror du att vi läste det där samtidigt – du och jag? Som tvillingsjälar?

  Two minds one thought?

  Spooky!

 43. Heidegger skriver:

  @mohammed Med 50 000 000 nya svenskar är det väl att betrakta som att vi har fri invandring? Vi kan ju inte bara bevilja asyl till de som har råd att ta sig hit (verkar djupt orättvist om man är fixerad vid sådana begrepp) men framför allt -varför skulle högst lycka härmed uppstå?

 44. Heidegger skriver:

  …men visst SD är ju lite väl snåla de vill använda 1/25 av kostnadsbesparingar i närområdet -rimligare hade väl varit 33%- dessutom Investerar de de besparade resurserna aningen improduktivt.. Jag har ingen lösning på alla dessa problem, men eftersom problemen i likhet med ”klimatförändringarna” är globala problem bör lösningarna lösas på denna nivå.. Diskussionen för att lösas bör vara saklig och ickemoralistisk.

 45. mohammad skriver:

  Heidegger

  Kära nån! 50 miljoner ”nya svenskar” klarar ju inte ens språkrådets granskning.

  Som EU vän anser jag att en överstatlig och rättvisare fördelning av antalet asylflyktingar, och initiala kostnader, är att föredra.

  Dock ser jag ingen anledning att skicka resurser utomlands och därmed dränera statskassan på möjligt arbetande kapital…

 46. Heidegger skriver:

  @Mohammad Jag är helt överens om att kvoter bör fastställas och fördelas av EU i det fall vi ska invandring.. Insatser på plats med temporära flyktingläger och liknande kunde dessutom ske på denna nivå.. Att Sverige ensamt lägger hundratals miljarder årligen på att hjälpa någon promille av världens flyktingar till vår ekonomiska standard verkar ineffektivt.

 47. Tallskog skriver:

  Eftersom denna blogg handlar om bildkonst, borde väl eventuella politiska diskussioner ske visuellt?
  T.ex;
  http://www.youtube.com/watch?v=81vQje8bWmo

 48. minnesdagen skriver:

  Mohammad:
  ” Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. ”

  – Att ta emot flyktingar, utreda deras skyddsbehov, och ge dom en tillfällig fristad, är inte samma sak som fri invandring med fulla medborgerliga rättigheter.

  Kan du nämna vilka länder, som är bättre än Sverige, på att följa dessa internationella konventioner ?

  Varför inte bereda plats åt alla syriska flyktingar i Israel ? Det ligger ju alldeles intill, och dessutom skulle landet bli mer pluralistiskt med några miljoner syrier som nya israeliska medborgare. Med fri invandring för syrier skulle dessutom det spända läget Israel-Syrien försvinna, och fred kanske uppstå. Med följden att människor inte längre behövde fly.

 49. Från Graven skriver:

  ” Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat. ”

  Var i de mänskliga rättigheterna står det det att det är en mänsklig rättighet att få komma till Sverige?

  FN fastställer kvoten flyktingar som länder bör åtaga sig att taga emot.

  Det t.ex. Vänsterpartiet ägnar sig åt med stor entusiasm är att se till att våra flykting-resurser binds upp av icke-flyktingar.

  De som fått avslag på sina asylansökningar – av olika skäl – skall nu beredas ”fristad” i Malmö (enligt Hanna Thomé, Vänsterpartiet) och de skall ha GRATIS tandvård, sjukvård, bibliotekskort, osv osv.

  De få vet är att under tiden dessa galenskaper pågår så har vi kvotflyktingar i FN’s kvotflyktinganläggningar som (ibland sjuka, eller skadade) väntar under stort lidande på att en svensk kommun skall bereda dem plats.

  Lång ifrån alla ”papperslösa” är naturligtvis rötägg, men det ligger i sakens natur att har du fått avslag på din asylansökan så har du inte i Sverige att göra -särskilt inte om du är kriminell och framförallt inte på kvotflyktingars bekostnad.

  Men så är nu Vänstern skapt – att kvotflyktingar de icke ha framför ögonen får vika för ”papperslösa” (vissa kriminella) väl och ve finansierat av svensk välfärd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.