1937: Det hände sig

Det går inte att skriva något idag utan att kommentera Händelsen. Statsministerns nederlag gav dock många fördelar. Främst blev det äntligen lite braskande politiska nyheter, en verklig aktivitet satte igång och utan vidare kan man säga att det uppstod betydande politiska upplevelser. Jag antyder här en viss strukturlikhet med konsten. Och på samma sätt som konstens livsluft är provokationen kan man även se en sådan aktiveras i Händelsen. Såsom det skall vara med en fungerande provokation skall den vara kontroversiell: Några jublar, andra är förnöjda och åter andra är ytterst misslynta. Händelsen kommer att hålla igång nyhetsflödet under avsevärd tid framöver. Efter hand kommer nyheterna att gå över i valstrategier. Här blir det intressant eftersom Händelsen ställer oväntade krav på politikernas kreativitet (eller brist på sådan). Utöver en rad relationella operationer kommer naturligtvis inget väsentligt att inträffa. Politikerna har makt över ordet men endast i obetydlig utsträckning över dess verkställighet. Med en lätt travesti från en passage av Søren Kierkegaard: ”Skillnaden mellan teatern och politiken är väsentligen den att teatern ärligt och redligt tillstår vad den är. Politiken däremot är en teater som på alla sätt, oredligt försöker dölja vad den är.”

Vad som kommer att spela en fortsatt stor roll i den politiska debatten är utropen och utpekandet av rasism & främlingsfientlighet. Kreativiteten i den branschen är inte imponerande. Men i värsta fall kan man vända sig till konsten och de optimistiska röster som understundom kan höras från dess aktivistiska sektor. Så här skriver t ex Fredrik Svensk i en recension av Schlingensiefutställningen i Malmö konsthall (däri ingår också ett stort program med mångfaldskonstprojekt):

”…visst är det angeläget att undersöka relationen mellan den yttre och inre främlingsfientligheten i denna del av världen. För om orsaken till rasismens allt större popularitet i Europas parlament på något vis går att finna på en strukturell omedveten nivå sprungen ur kolonial modernitet, så förfaller det helt rimligt att utnyttja konsten för att få syn på, hantera och förändra denna omedvetna struktur.”

Alternativt skulle man kunna omformulera den sista meningen genom att lägga till ett ”o”: ”så förefaller det helt orimligt att utnyttja konsten” etc. Ty det är svårt för att inte säga omöjligt att utnyttja konsten till någon som helst nyttighet. Konsten kan endast sträva mot Det Absoluta vilket dessutom är ett stycke omöjlig tysk idealism. Men i sin begreppsexpansion kan den leverera en kaskad på gott och ont.

Det här inlägget postades i debatt, konstteori. Bokmärk permalänken.

53 svar på 1937: Det hände sig

 1. mohammad skriver:

  von Graven

  Som jag påtalat för dig tidigare, du borde läsa på innan du postar, så slipper du göra bort dig.

  Gömda flyktingars och papperslösas rätt till hälso- och sjukvård är redan lagstadgad.

  Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  5 § Denna lag omfattar utlänningar som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

  6 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som inte har fyllt 18 år vård i samma omfattning som erbjuds dem som är bosatta inom landstinget.

  7 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 5 § och som har fyllt 18 år
  1. vård som inte kan anstå,
  2. mödrahälsovård,
  3. vård vid abort, och
  4. preventivmedelsrådgivning.

  8 § Ett landsting får erbjuda utlänningar som har fyllt 18 år och som omfattas av denna lag vård utöver vad som följer av 7 §.

  9 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag de läkemedel som förskrivs i samband med vård som ges med stöd av lagen.

  10 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som omfattas av denna lag en hälsoundersökning, om det inte är uppenbart obehövligt.

  Jan du inte sprida din främlingsfientlighet någon annanstans än just på Vilks sida?

  Snälla…

 2. mohammad skriver:

  Minnesdagen

  Citaten gavs rent allmänt för att belysa att Vänsterpartiet inte är för fri invandring.

  Du har rätt i sak vad gäller Sveriges frikostighet med uppehållstillstånd och medborgarskap.

  Det är ju inte helt självklart att få asyl i Sverige.

  De konventionsstyrda och mänskliga rättigheterna reglerar främst rätten till att kunna söka asyl.

  Varje EU-land har egen beslutanderätt i frågan att bevilja asyl.

  Förslaget att Israel skall ta emot Syriska flyktingar faller väl på uppenbara säkerhetsaspekter.

  Utmärkt förslag annars…

 3. mohammad skriver:

  Heidegger

  De hundratals miljarder som du fantiserar ihop är inte alls ineffektiva, tvärtom är de mycket effektiva.

  Om man kan sin Economic For Dummies vill säga…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.