1921: Tro och faror

En gång i tiden var det trosbekännelsen som skulle rabblas upp. Numera är det ramsan ”jag tror på alla människors lika värde”, eventuellt med tillägget ”och möjligheter”. Det är också Åsa Linderborgs definition av politiskt korrekt (Aftonbladet). Linderborg gör det enkelt för sig eftersom ”politiskt korrekt” kan betyda åtminstone två saker. Dels att hysa tämligen självklara uppfattningar men dels också att det är ett sätt att formulera sig förbi uppenbara problem med de vackra formuleringar man kan ge ifrån sig som politiskt korrekt.

Dagens långdans på tiljan frammanar i ständiga repriser de två överväldigande farorna. Å ena sidan berättelsen om den ultranationella fascismens stormvind genom Europa och å den andra en inte alltför olik berättelse Islams fascistiska stormvind genom Europa. Dessa epos har det gemensamt att de frammanar ett tragiskt slut på den västerländska demokratin. Den förra är naturligtvis den politiskt korrekta medan den senare inte är det enär den enligt den förra bryter mot trosbekännelsen om alla människors lika värde. Den senare har egentligen samma uppfattning fast utan pk-garantin.

Man skall inte förtrösta, underhållningen är understundom av högsta klass. Ett toppnamn är den alltmer skönlitteräre författaren Henrik Arnstad, en glänsande satiriker ehuru han inte själv är medveten om det (DN).

Situationen knyter an till samtidskonstens irrande bloss. En gång fanns det tre huvudsakliga objekt för gestaltningen: Landskap, modell och stilleben. Idag kan man inte använda dessa, landskapet blir omedelbart ett problem kring miljöförstöring och ett hållbart samhälle, modellen hamnar i genusfrågorna och stillebenet blir den kapitalistiska överkonsumtionen. Men vi har istället fått ”allas lika värde” som inte betyder något särskilt, ett neutralt objekt lämpat för fri gestaltning.

lead_deskew=0 checksum=bce78875f82bb5dc0b2dd7d08d65817a

Det här inlägget postades i debatt. Bokmärk permalänken.

43 svar på 1921: Tro och faror

 1. olle skriver:

  ”Politisk korrekthet är en doktrin, som utvecklats av en bedräglig, ologisk minoritet och som rabiat stöttas av en skrupelfri huvudfåra hos media, som orerar om påståendet, att det är fullt möjligt att plocka upp en skit i den rena änden”

 2. Cecilia skriver:

  En eftergift – jag ger mig. Inte mycket annat att göra idag. Vilket betyder – kulturlivet lever. Åtminstone är det i fokus.
  Vilket får mig att över vad förledandet har tänkt sig? Antagligen åt samma håll som alltid.

 3. minnesdagen skriver:

  ”allas lika värde” är lite missvisande om man inte förstår den riktiga innebörden. För med alla, menar dom alla i sin egen grupp. Alla de som är utvalda. De som är utanför gruppen ingår inte i ’alla’. (Orwell beskrev detta i sin bok Animal farm, där dom utvalda var grisarna).

  Idag kan man läsa om Berlinmurens fall i tidningarna. Det är nu 25-års jubileum.

  Den tidens politiska extremister, alltså gamla kommunister som Åsa Linderborg och Henrik Arnstad, blev svårt deprimerade över att folk tilläts att fritt resa över gränserna.

  På den tiden försvarade dom dödsskjutningar om någon försökte ta sig över muren utan kommunisternas tillstånd.

  Jag minns när jag gick i skolan i slutet på 70-talet och det kom en ung kvinnlig kommunist som pratade inför klassen. När någon frågade varför folk i öst inte fick resa fritt sa hon detta:

  Att flyktingar som försökte lämna landet utan tillstånd skulle skjutas var ett nödvändigt ont. Ingen skulle slippa vara med och bygga upp kommunistsamhället.

 4. Lars Vilks skriver:

  Det här är ett exempel på hur vissa personer tror på allt de finner på nätet. Och saknar all vilja att verifiera vad man finner. Att plocka material från uttalade konspirationssajter tycker jag att vi skall undvika på den här bloggen.

 5. Heidegger skriver:

  @minnesdagen. Grupper som i dagens Sverige inte ingår är förutom vita heterosexuella män bla narkomaner och sexarbetare. Att den sista gruppen stigmatiserats ytterligare av sexköpslagen sågs som en kvalitet med lagen av då ansvariga politiker.

 6. mohammad skriver:

  Minnesdagen och Tallskog är dagens troll, fabulösa i sin framtoning nödgar Lars Vilks dra dem i örat.

  Bra…!

  Arnstad och Lindeborg, födda 1967 resp 1968, kan knappast göras ansvariga för försvaret av DDR under 1970-talet.

  Det var nog barnprogrammen på PK televisionen som ådrog sig det intellektuella intresset.

  Lars Hedegaard dock, deras nutida hjälte, som extremkommunist och medlem av Socialistisk Arbejderparti under den tiden, var snarare en av de värsta medlöparna till de marxist-leninistiska bödlarna.

  Men flyktingar som flyktingar resonerar väl ärthjärnorna.

  Jag måste få kosta på mig ett (LOL) här…

 7. Från Graven skriver:

  Vänstern har ju uppenbart fastnat i en de facto ohelig allians med islam. Jag misstänker att detta beror på att båda ideologierna bygger på individens underkastelse kollektivet. Intuitivt känns sådana tankesystem ”rätt” för vänsterentusiaster.

  Det är onekligen besynnerligt, särskilt med tanke på att det islamska tankesystemet inte alls tror på ”alla lika värde”. Men så är det.

  Vänstern kommer med sannolikhet att nyktra till med en ordentlig baksmälla; jag har med egna ögon sett hur islam behandlar vänsterrörelser i olika hörn av världen.

  Varför de svenska liberalerna har strukit flagg inför islam är däremot ett fullkomligt mysterium.

 8. Heidegger skriver:

  @ från graven. Det hela rör sig om en kompromiss. Vänstern har förlorat mot kapitalismen. Men nåt måste de ju sysselsätta sig med så de hittar på genusteori sedmera intersektionalitetsteori. Högern är glad att vänstern leker i sandlådan och kan själva ostört syssla med verkligheten. Högern kommer inse sitt misstag först när det börjar kosta, dvs då det är försent .

 9. minnesdagen skriver:

  Arnstad och Lindeborg, var säkert kommunistsympatisörer redan på 1980-talet, då DDR fortfarande sköt ihjäl människor som ville fly till väst.

  Hursomhelst är dom kommunistsympatisörer idag.

  Lars Hedegaard vet jag inte mycket om.

 10. minnesdagen skriver:

  Varför de svenska liberalerna har strukit flagg inför islam kan nog bero på att viljan att vara politiskt korrekt är mycket starkare än viljan att vara liberal.

  ’Liberalerna’ i Folkpartiet är dessutom dom falsk humbug.

  Dom är liberala bara när det passar deras husbonde. I övrigt är dom fascister eller kommunister eller vad som helst. Det låter fint att vara liberal, det är väl mest därför dom kallar sig liberaler.

 11. Johan skriver:

  ”jag tror på alla människors lika värde”, eventuellt med tillägget ”och möjligheter”.
  Det är ett sådant hyckleri och likt överklass att vilja ”hjälpa” svaga, men då endast vissa utvalda svaga till att omfamnas av den rikes nyckfullhet och plötsliga infall. Det äcklar mig hela tanken om ”jag tror på alla människors lika värde” Naturligtvis är det inte på det sättet. Det är bara hittepå. Jag läser om det hela tiden, hur skribenter tror de skriver kloka ord. Egentligen helt meningslösa floskler.

 12. mohammad skriver:

  Personligen har jag inga problem att omfatta den politisk korrekta påståendesatsen ”alla människors lika värde och möjligheter”.

  Satsen uttrycker en demokratisk och humanistisk omvärldssyn, även om det kategoriserade subjektet inte omfattar just en demokratisk och humanistisk omvärldssyn.

  Att vara politisk korrekt är således att tillerkänna även den politiskt inkorrektes lika värde och möjligheter.

  Jag tycker det är stort.

  Härtill kan tilläggas, för den (särskilt ungdom) som är på väg att gå bort sig i de inkorrekta irrlärorna, att påverkansmöjligheten, att göra en skillnad i livet, är avhängigt den politiska korrektheten.

  Den politiskt inkorrekte kommer alltid att vara en marginaliserad, maktlös och åsidosatt existens, oavsett kontexten.

  Därför är jag politiskt korrekt…

 13. Från graven skriver:

  Nej, du är ett troll.

 14. Krister skriver:

  Om man menar att man ska sträva efter att alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter men anser att det finns skillnader mellan etniska grupper utöver de fysiska skillnaderna, utan att lägga någon värdering i dessa skillnader – är man då politisk korrekt?

 15. Lars Vilks skriver:

  Du behöver inte vara orolig Krister. Synnerligen politiskt korrekt eftersom olika etniska grupper har sina kulturer som alla är lika bra som den västerländska demokratin.

 16. Lars Vilks skriver:

  Lite väl snabb där. Det var t ex politiskt korrekt i USA på 50-talet att hålla sig till McCarthys uppfattningar gentemot alla som kunde misstänkas att på något sätt vara kommunister. Men de marginaliserade fick ordning på överdrifterna.

 17. Från graven skriver:

  Ooooooohh, trollet! Apply ice to the burn!

 18. Krister skriver:

  Om man anser att alla kulturer har samma värde, berättigande, rättigheter och skyldigheter men befinner sig i olika faser i evolutionen vad gäller moral och etik, kognitiv förmåga, medvetandets omfattning osv. – är man då politiskt korrekt?

  Var går gränsen mellan korrekt och inkorrekt?

 19. Lars Vilks skriver:

  Den politiskt korrekta enheten har definitionsmakten och det kan vara så att din beskrivning skapar misstanke om att du har en dold agenda.

 20. Kulturvetare skriver:

  Är det PK att sträcka ut tungan med gapande mun då man möter en svensk kung? Är det PK att sörpla soppan på Nobelmiddagen och rapa ljudligt efter avslutad måltid? Ja, om man är Tibetan i första fallet och Indier i det andra. Är det PK att klä sig i burka som kvinna på en ev. skidutflykt? Ja, för en rättroende muslim ska man bära burka då man är utom hemmet. Demokrati och yttrandefrihet är för viktiga för struntdiskussioner. För oss gäller om vi står för vår svenska värdegrund. Ska den utraderas till förmån för islams kvinnosyn? Som exempel? Har vi enligt PK rätt till vår egen tusenåriga tradition? Får vi enligt PK ha en egen åsikt?

 21. Från Graven skriver:

  All kultur är inte god.

  Alla påstående om motsatsen är rent nonsens och avslöjar stora kunskapsbrister om kulturbegreppet.

 22. Tallskog skriver:

  Kultur betyder odling.
  Människor odlar olika växter beroende på egen målsättning och vad som är möjligt att odla där man bor.
  Folkrätten som gäller över hela jordklotet innebär att det folk som bott inom ett landområde under många generationer äger rätten till det området.

 23. minnesdagen skriver:

  PK = Överdriven noggrannhet att följa rådande politiska värderingar, och argumentation som innebär att man försöker sudda ut negativa associationer.

  Används som härskarteknik och propaganda. Värst är påståendet ’att sparka nedåt’.

  Bolsjevikerna utnyttjade politisk korrekthet maximalt.
  – Arbetarna, de förtryckta hade tagit makten, ljög Lenin och Stalin.
  Att det var arbetare stämde förstås inte. Men påståendet om arbetare var väldigt viktigt, för därmed kunde de påstå att kritik var ’att sparka nedåt’.

  Lenin, Stalin och deras kumpaner var egentligen bara simpla kriminella som aldrig utfört något hederligt arbete. Minst av allt kroppsarbete.

  PK har ett föraktets skimmer över sig för alla vet att det är ljug.

 24. Heidegger skriver:

  Kulturrelativismen (PK:s ontologi) hade väl sina poänger till en början, en samhällskritik formad av den inte helt orimliga föreställningen att en neutral position i strikt mening är omöjlig. Med tiden har dock kritiken förvandlats till dogm och teorins förespråkare har gjort sådana just universialistiska anspråk -som dess teoretiker från början ville kritisera (..som Tino Sanandaji sa all ondska är relativ utom den vita västerländska mannens…)

 25. Kulturvetare skriver:

  Vad jag ville säga är att kulturen är PK i den egna kulturen. Kommer en ”främling” till vårt land, spottar på golvet på matlokuset, klår upp sin kvinna och våldtar svenska småtjejer eller till och med katter, då har vi rätt att reagera. Sådan kultur är inte god i våra ögon. Det är inte kriminellt att bära burka eller räcka ut tungan till folk, vilket betyder att hedra en person man lipar åt.(I Tibet) En sådan grimas i Sverige skulle med stor säkerhet tolkas som ”missaktning”. Som de svarta i vårt land som kränks av vårt N-ord.

 26. Heidegger skriver:

  …och även om vi i strikt mening inte kan ha rätt kultur(värdenihilismen skulle vara sann), så har vi ju trots allt åkt till månen; vi kan på samma sätt sträva mot en värld med högre lycka och mindre lidande (till exempel genom att inte följa råd av en gubbe för 1500 år sen som menade att det var en god idé att stena medmänniskor om de bröt mot de regler han hallucinerat fram)även om vi inte objektivt kan säga att vår strävan är ”rätt”.

 27. minnesdagen skriver:

  Apropå N-ordet. Tjejen som går i sexan och har börjat läsa spanska. Hon hade lärt sig färgerna, och svart heter ju … Hon kommenterade att det var ett rasistiskt ord.

  Skall spanskan byta ut sitt ord för svart ? Eller är det ok att säga n-ordet om man bara menar färgen ?

 28. Tallskog skriver:

  Vem har bestämt vilka ord som är förbjudna att använda?

 29. Gurun Gudrun skriver:

  Nej, men, vilket underbart litet collage det blev av det här kommentarsfältet; Vilks öppnar strax upp med en egen helt politisk korrekt kommentar – hytter med pekfingret mot konspirationsspökena – för att sedan slå sig helt lös med klippet och klistret; förTROLLande små klipp ur den myltande kulturmyllan, fram till en egen stairisk inpastoklick som balanserar det hela så fint – ”Den Politiskt Korrekta Enheten” (man riktigt ser de avdankade Stasiuniformerna hängande nonchalant över stolarna i riksdagshuset)
  Åh, det är bara så Vilks!
  Man ser så smått fram emot hans kommande period som kulturminister i nästa SD-regering; det blir sublima dagar då solen av blygsel går i moln, då Han stiger ur morgontaxin på Helgeandsholmen.

  Ps. Mohammad – In da House!

 30. mohammad skriver:

  Men Lasse då…!

  Smått sensationellt av dig, att påstå att McCarthyism var politiskt korrekt i US på femtiotalet.

  Efter McCarthys fyraåriga ”storhetstid” av hallucinatoriska vanföreställningar (i ständig etyldimma) slutade hen sina dagar som en just marginaliserad, maktlös och åsidosatt existens.

  Hör jag inte Åsa Lindeborg lolla här…?

 31. mohammad skriver:

  Syftningsfelen i kommentarerna är slående, alla människors lika värde avser givetvis alla människors lika människovärde.

  Sug på den pungråttor…

 32. Från graven skriver:

  Ser man på.

  En smula ljus och vänstertrollen spricker på löpande band.

  Har din musa övergivit dig Guran? Jag såg ju fram emot ett nytt ”Fjäriln flaxar över nejden”-epos från dig.

 33. Från Graven skriver:

  Den ideologiskt förvirrade Susanna Birgersson på DN har tänkt till igen. Denna gång om Dan Park.

  http://www.dn.se/ledare/signerat/nar-lagens-langa-arm-ar-for-lang/

  Tror inte det har någon betydelse, för det finns inte en enda linje den stackars Birgersson lyckats hålla innan hon plötsligt levererar något som motsäger det hon skrev dagen innan.

  Men som en del av den vindkantring som möjligtvis kan börja skönjas i Sverige, så är den kanske värd en begränsad notering.

  Kanske t.o.m vänsterliberalerna tycker det gått väl långt nu när det börjar diskuteras repatrieringsstöd (till Sverige, tyvärr) till militanta islamister. Men jag tvivlar.

 34. Heidegger skriver:

  Ser man på… Vissa uppvaknanden… Birgersson skrev för övrigt en högst osaklig artikel om svensk narkotikapolitik häromdagen…

 35. Heidegger skriver:

  …helt klart kan man inte längre lita på traditionella medier längre, så nedan följer länkar till några nätdiskussioner om ämnen som, i likhet fallet Park och yttrandefriheten, inte sakligt diskuteras i gammelmedia:

  1. Metoder att avskaffa överflödig statlig byråkrati (inlägget är inte skrivet av ett vänstertroll!):

  http://cornucopia.cornubot.se/2012/11/medborgarlon-en-alternativ.html

  2. Om invandringens kostnader och medias och politikers mörkläggning (upplysande artiklar av den kurdiske nationalekonomen Tino Sanandaji):

  http://www.tino.us/

  3. Om sveriges inhumana och kontraproduktiva narkotikapolitik:

  http://christianengstrom.wordpress.com/2014/11/06/missbruksdoden-om-sverige-lar-av-nederlanderna-kan-vi-radda-manniskors-liv/

 36. minnesdagen skriver:

  ”alla människors lika värde avser givetvis alla människors lika människovärde.”

  Ja, men det är ändå diffust, vad innebär människovärde egentligen, förutom att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad, i den mån man orkar. Alla människor har ju faktiskt fel och brister och en begränsad ork.

  Kan du förklara vad det innebär att ‘att sparka nedåt’ när alla människor har lika människovärde ?

 37. Doktorn skriver:

  Tron på alla själars lika värde fanns hos Kristus. Han korsfästes på inrådan av en än idag mäktig och ogudaktig lobbyorganisation. Nämnda budskap förvandlades under franska revolutionen till organisationens fromma i slagorden frihet-jämlikhet-&-broderskap för lockbete åt pöbeln med diverse löften så organisationen med pöbelns uppskruvade passioner själv kunde nå makten. Detta företags sataniskt materialistiska konsekvens formulerades av Trotsky på 20-talet till ’politisk korrekthet’ – dvs. icke korrekta fick en kula i nacken. För att göra en lång historia kort: De flesta av ”konstbvärlden” idag omhuldde s.k.”konstnärer” är vänsterfolk. Graden av hjärnvaskning är skrämmande hög.

 38. Krister skriver:

  ”alla människors lika människovärde”

  Vad består människovärdet av?

  Jag kan bara ställa frågor

 39. mohammad skriver:

  Mycket bra…

  ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”

  Den kristna doktrinen, eller det humanistiska axiomet om man så vill, ger en utmärkt ingång till frågan om människovärdet.

  De flesta av oss förstår intuitivt vad som ligger i begreppet, utan närmare begreppsliggörande eller kunskap om hur detta definieras eller kommer till uttryck i diverse lagstadganden och konventioner.

  Vi känner med omedelbarhet vårt eget människovärde, svårigheten är att i empati även kunna omfatta andras människovärde, som en civilisationens grundbult.

  Att sparka nedåt borde därför vara att sparka på sig själv…eller?

  /m

 40. Från graven skriver:

  Jesus sade: ”Låt dem komma till Sverige”

  ”Ty enligt denna universella rätt definieras ”allas lika värde”. Och de som sätta sig däremot skall kallas rasister”

 41. Från graven skriver:

  ”Allas lika värde” har naturligtvis blivit en gummidefinition i vilken man kan lägga vad som helst: t.ex ”rätten” att komma till Sverige.

  Man kan sedan säga om någon eller några säga att ”de inte står upp för alla människors lika värde” om man uppfattar att de inte delar ens egna definition för stunden.

  Enkelt och effektivt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.