1567: I väntan på Fortinbras

Jag postade för en tid sedan en bild av Tommy Robinson (som är en pseudonym) hos Pamela Geller. På bilden visar han sitt pass för Spencer. Passet var falskt men han hade lyckats komma in i USA. Det var tämligen givet att en sådan fint inte går utan vidare och nu sitter han arresterad i England. Arresteringen var en av ett flertal när polisen slog till mot English Defence League (EDL). Organisationen uppger att de demonstrerar fredligt och möjligen kan man säga att de inte offensivt är ute efter våld. Däremot tycks demonstrationerna gå ut på att vara starkt provocerande och tycks alltid sluta på samma sätt – med allmänt slagsmål.

 

Geert Wilders besökte Malmö och Tryckfrihetssällskapet igår. Receptet för att det slags kontroversiella arrangemang skapar medialt intresse är risken för bråk. Men det är också en fråga om hur medierna skall bemöta Wilders. Demonstrationerna var den här gången av mindre omfattning och det är möjligt att det rör sig om ett strategiskt val. Våldsamma demonstrationer gynnar Wilders och hans åsikter. SD:s framgångar i de senaste opinionsundersökningarna har säkert också påverkat journalistiken. Det är ingen lätt uppgift och om man ser t ex på hur Per Svensson (SDS) bedömer saken är det ingen imponerande kritik: ”En kvalificerad gissning är att han kommer att slå fast att islam är en farlig företeelse. Om han med ”islam” avser terrorister och fanatiker är det ett trivialt påstående. Om han med ”islam” verkligen menar islam, en världsreligion med oräkneliga schatteringar är det ett meningslöst påstående.”

 

Med andra ord är Islam inget som helst hot beroende på att den inte är enhetlig. Lite mer än så vill nog till. Trots allt ställs det en rad officiella krav. Om man tar ett exempel som OIC (Organisation of Islamic Cooperation) som består av 57 länder, och vill vara en samlad muslimsk röst, är denna varken terroristisk eller fanatisk. Men där finns långtgående krav på särskilda bestämmelser och lagförslag som inte är förenliga med demokratiska principer. Är OIC ett hot? Man kan i varje fall inte bortse från deras aktiviteter. Att blanda politik och religion är här, liksom i många andra sammanhang, självklart.

 

Imamen Ayoub Chibli är socialdemokrat och nämndeman i Malmö. Man får väl ändå säga att han är mer representativ än fanatisk. Utan tvekan är han kontroversiell genom kombinationen av religiositet och offentliga uppdrag. När han intervjuades av författaren och journalisten Mikael Jalving (i hans bok Absolut Sverige som snart kommer ut på svenska) menade han att Sverige ännu inte var moget för Sharialagar, först när så är fallet är det dags. Det tar sin tid, kräver en majoritet av befolkningen som dessutom skall följa muslimska värden och muslimsk kultur. Chiblis tanke om Sharia i Sverige är vag men han avvisar den inte även om den går stick i stäv gentemot det parti han politiskt representerar.

 

Personligen tror jag inte att Islam är något hot mot västvärlden och mot moderniteten. Islam som alltjämt framstår som en ideologi (eftersom religiösa dogmer äger ett direkt inflytande på politiken och att dess helighet skall respekteras långtgående) kommer med all säkerhet att påverkas av samma mekanismer som drabbat Kristendomen, historiska tolkningsmetoder, sekulära intressen. Islam är visserligen än mer dogmatisk än Kristendomen eftersom muslimerna generellt betraktar Koranen som Guds direkta ord förmedlade av profeten. Kristendomens uppfattning om sina heliga texter är att skribenterna är inspirerade av Gud. Den teologiska differensen till trots går det nog samma väg. Men jag tror inte att passivitet och undfallenhet är den lämpliga vägen framåt.

Ett nykter inlägg i rasistraseriet av Lotta Gröning.

 

Det här inlägget postades i debatt, yttrandefrihet. Bokmärk permalänken.

45 svar på 1567: I väntan på Fortinbras

 1. Ja, Lars i kväll är jag blivit angripet av mina kritrikare, och tro mig, jag har många. Du vet att jag har många differentierade kamper. Jag vet inte vad jag skall tycke – nu har jag försvarat dig som neutral och plötsligt säger dem, att nu har du tatt ställning!

  Får jag ringa dig i morgon mellan 12 och 14?

  Goda varma hälsningar Geert Wilders vännen

  Hans Erling

 2. JohannadArk skriver:

  Helt rätt, islam är inte det största hotet mot västvärlden, utan det är västvärldens undfallenhet mot islam som utgör det största hotet. Jag vet inte om du har läst Ayaan Hirsi Ali, Lars Vilks? Hon skriver en hel del om denna undfallenhet i sina böcker, och både hon och du lever ju numera under ungefär samma omständigheter med ett islamistiskt damoklessvärd hängande över er. Det gör vi förvisso alla i västvärlden, men tråden som bär upp våra svärd är än så länge aningen tjockare än er tråd.
  Lotta Grönings inlägg var bra, och hon är ju faktiskt en av få journalister i Sverige som även tidigare vågat nämna det ”onämnbara”.

 3. Per skriver:

  En viktig fråga som inte debatteras knappt någonting är den indoktrinering och hjärntvätt av barn som pågår i masskala i islamdominerade länder, delar av länder. Den politiska islam skapar alltså barnsoldater i praktiken, även om de flesta av dessa barn när de växer upp bara blir en passiv stödgrupp till islamisternas framflyttande av sina politiska och maktmässiga positioner. Med denna hypotes om hur det ligger till i islamska länder, indoktrinering/hjärntvätt, så tycker jag Lars Vilks underskattar hotet från islam som politisk ideologi och massrörelse, vilken alltmer är att betrakta som fascistisk.

 4. Cavatus skriver:

  Du gör bra ifrån dig i Hufvudstadsbladets intervju, eller snarare är det journalisten som klarar av att hålla huvudet kallt och producera ett konsekvensneutralt journalitiskt alster:

  http://hbl.fi/nyheter/2012-10-28/lars-vilks-moderna-samhallet-star-emot-islam

  Dina uttalanden om svenska journalister är också veritabla femettor. Du får närapå hundraprocentigt stöd i kommentarsfältet. Du är en folkets man, din professorstitel till trots.

 5. Anna skriver:

  Islam är redan nu ett hot mot västvärlden och moderniteten. Vi gör eftergifter varje dag. Även om vi lyckas hålla krav på särbehandling stången (vilket vi inte har hittills) så kommer blotta närvaron av stora muslimska grupper att göra att våra samhällen fungerar sämre – ekonomiskt och socialt. Vi ser det ju redan nu. Varför skulle det bli bättre? Den muslimska gruppen ökar ju. Vi såg ju hur det gick i Jugoslavien. Flera hundra år lyckades inte utplåna motsättningarna.

 6. CeDe skriver:

  PK-iterna testar en abnorm invandringspolitik som när det sen visar sig gå skepprätt…skyller svenskarna för att vara rasister.

 7. Vadi Al-Sindar skriver:

  Osökt dyker minnet av det klassiska Ad hoc resonemanget upp igen;
  Under en resa i bortre asien språkar jag med en god vän, Toshi, om det beryktat hedonistiska landet långt borta i norr:
  Toshi: Alla svenska kvinnor solar ju topless.
  Vadi: Jag har nog sett dem som inte gör det…
  Toshi: Då är det inte riktigt svensk kvinna!

  Tankebyggen snickras på samma sätt över hela världen.

 8. CeDe skriver:

  Tar mig friheten att kopiera delar av en kommentar till Lars Vilks syn på islams chans att ta över västvärlden – utlagd på Avpixlat:

  ”Nej, någon modernisering eller reformering av islam är enligt de muslimska skrifterna inte möjlig.

  Fundamentet för en religion utgörs av det som finns skrivet i de religiösa Skrifterna, dvs inte vad människor till varje tid anser eftersom det hela tiden varierar med tidsandan. I andra hand utgörs det av tolkningar av skrifterna.

  Koranen är en urusel skrift som till vissa delar baserar sig på Gammaltestamentliga skrifter som har omformulerats. Denna omskrivning och fabulering har pågått under tidigt 600-tal. Boken består till mer än 3/4-delar av skrivningar om hur muslimer med hot, våld och död, skall konvertera alla otrogna till ”fredens” religion och den innehåller också en mängd antisemitiska verser. I denna bok finns absolut ingenting om förlåtelse, vilket ju är huvudtemat i Bibelns NT. Vidare innehåller koranen och sunna en mängd levnadsregler och lagar(sharia) som en rättrogen muslim måste följa för att få en plats i paradiset. Till skillnad fån läran i NT -vad människan själv gör för sin frälsning.

  Det är därför mycket enkelt att förklara varför situationen är som den är där islam råder – dvs att så noggrant som möjligt följa en bok som är fylld av hat och egenrättfärdighet och där förlåtelsen inte har något som helst utrymme.”

 9. Emmy skriver:

  Anna,

  Vad jag har hört från dem som levde där är att det gamla Jugoslavien fungerade under Titos styre, hela gruppen jugoslaver hölls i schack under hans vilja, sedan har vi egentligen inte hört hur det ena ledde till det andra, bara att ett krig plötsligen? blossade upp mellan de olika folkgrupperna, vad skilde dem åt kan man fråga sig.

 10. Kenneth Karlsson skriver:

  Vilka startar slagsmålen när EDL demonstrerar?

 11. mohammad skriver:

  Lars Vilks uppfattas numera av anti-fasciströrelsen att tillhöra kretsen av pålitliga EDL hang arounds.

  Att ha minglat med Tommy Robinsson på SION:s efterfest hemma hos Pamela Geller är givetvis en svårslagen merit i dessa antimuslimska och islamofoba sammanhang.

  Obeaktat hur Vilks själv motiverar sitt deltagande.

  Så länge counter-jihad rörelsen tar avstånd från våld så är den enligt Vilks legitim.

  Detta var också skälet till hans deltagande i SION-konferensen.

  Om EDL säger Vilks bla:

  – Organisationen uppger att de demonstrerar fredligt och möjligen kan man säga att de inte offensivt är ute efter våld.

  I den Engelska pressen kunde vi dock, när det begav sig, läsa följande:

  ”On 7 December 2011, EDL activist Simon Beech was one of two men jailed for 10 years for an arson attack on a mosque.

  Sentencing the men, Judge Mark Eades stated:

  – It seems to me your purpose was not to get at extremists, but to get at Muslims in general and your purpose can only have been to destabilise community relationships.”

  Vilks tar således inte klart avstånd från en organisation vars medlemmar inte drar sig för att sätta i stånd en mordbrand riktat mot muslimer.

  En brottstyp som Vilks själv utsatts för!

  Med anledning av Vilks förkärlek till att mörka, flytta fokus och som visats, nu också tala med kluven tunga, vill jag ställa frågan till er okritiska beundrare.

  – Kan ni verkligen fortfarande lita på Lars Vilks uttalade ”goda uppsåt”…?

 12. Per skriver:

  Till Mohammad: det fascistiska våldet utförs idag och sedan ett par decennier tillbaka till helt övervägande del av islamister. Ett exempel nyligen var bilbomsattentatet i en katolsk kyrka i Nigeria. Detta våld summerar väl ihop sig till flera hundra döda varje vecka nuförtiden. Hela norra halvan av den afrikanska kontinenten är i dagsläget hotat av ett islamistiskt maktövertagande tycks det om man läser nyheterna från Mali osv. Den rädsla för den reellt existerande islam som sprider sig i dessa länder är inte fobisk utan baserad på högst verklighetsgrundade erfarenheter. Eller vad är din egen bedömning Mohammad?

 13. CeDe skriver:

  mohammad: Kan ni verkligen fortfarande lita på Lars Vilks uttalade ”goda uppsåt”…?

  Från en kritisk beundrare; Ja, absolut, men knappast inte till den våldsamma anti-fasciströrelsens uppfattningar.

 14. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Du måste återigen ha hamnat i en av dina depressiva perioder. ”Så länge counter-jihad rörelsen tar avstånd från våld så är den enligt Vilks legitim.” Jag har aldrig gjort ett sådant uttalande. En legitim proteströrelse är väl generellt en sådan som följer lagar och förordningar.
  Angående de tidigare EDL-medlemmarna var deras aktion nog inte en del av EDL:s officiella aktiviteter. Menar du t ex att eftersom de två herrarna som försökte elda upp mitt hus var muslimer bör du ta avstånd från Islam?
  Jag skulle tro att Robinsons strategi inte behöver några direkta våldsutspel. Hans protestmarscher är alltid tillräckligt provocerande för att motdemonstranterna skall infinna sig och borga för att det slutar med upplopp.

 15. Humanisten Stefan skriver:

  mohammad: Geller är givetvis en svårslagen merit i dessa antimuslimska och islamofoba sammanhang.

  Mohammad, vad menar du exakt med ”islamofoba”?

 16. Vadi Al-Sindar skriver:

  Lars Vilks:
  Jag skulle tro att Robinsons strategi inte behöver några direkta våldsutspel. Hans protestmarscher är alltid tillräckligt provocerande för att motdemonstranterna skall infinna sig och borga för att det slutar med upplopp.

  Vilks rondellhund var dock en plötslig rak höger i solar plexus; Det togs tacksamt emot av tokdopade terrorister väntande på sparring.

  Senare strategi har mest inneburit jabbning och luftboxning, vilket väl mest provocerat matchkommentatorerna.
  Erkänns att det är starkt att inte kasta in handduken, men det kanske är läge att tänka på nästa duell?

  välj schack, plockepinn (dina starka grenar) – eller varför inte boule?
  (Det finns många fina grusplaner i arabien att mötas på)

  Er ödmjuke tjänare

 17. *.morr skriver:

  Själv hoppas man väl i vanlig ordning på att Jihad-rörelsen tar avstånd från alla former av våld.

 18. Cecilia skriver:

  Vadi Al-Sindar,

  Jacob Bronowski reflekterade 1973 om samhällsutvecklingen:
  http://www.youtube.com/watch?v=dYq4p3z_WXA&feature=player_detailpage

  Kan man hoppas på, att det finns lika både långsiktigt framsynta som intelligenta människor idag månne?
  Förr har det ju alltid varit så, men sådant kommer ju aldrig av ”sig själv” utan kräver en insats. Och det är nog där skon klämmer – inte många är så speciellt intresserade av det med att göra en insats.
  Den otidsenliga då, alltså. Kallad PK nuförtiden. Där o-PK, är en egen falang av samma anda…

 19. Cecilia skriver:

  Vadi Al-Sindar:

  Jacob Bronowski reflekterade 1973 om samhällsutvecklingen:
  http://www.youtube.com/watch?v=dYq4p3z_WXA&feature=player_detailpage

  Kan man hoppas på, att det finns lika både långsiktigt framsynta som intelligenta människor idag månne?
  Förr har det ju alltid varit så, men sådant kommer ju aldrig av ”sig själv” utan kräver en insats. Och det är nog där skon klämmer – inte många är så speciellt intresserade av det med att göra en insats.
  Den otidsenliga då, alltså. Kallad PK nuförtiden. Där o-PK, är en egen falang av samma anda…

 20. Krister skriver:

  Jag tycker mig skönja att konstnären så smått börjar ta ställning.

 21. CeDe skriver:

  Lars Vilks är att likna vid de ryska babuschka-dockorna. Ni försöker klä av honom det ena plagget efter det andra men alltid finner ni honom igen med kläderna på. Ni vet, ni anar, ni tycker och skönjar hans avklädda jag, en ständig jakt efter avslöjandets tillfredsställelse. Känn er blåsta.
  Lars Vilks har tecknat en hund – nöj er med det.

 22. Cecilia skriver:

  Krister:
  Jag tycker mig skönja att konstnären så smått börjar ta ställning.

  Tror att konstnären alltid tagit ställning.
  Men om vad och hur, är antagligen en helt annan sak än nutida gängse debatt-version av begreppet.

  Fast det vet du ju också, inbillar jag mig.

 23. Cecilia skriver:

  CeDe:
  Lars Vilks är att likna vid de ryska babuschka-dockorna. Ni försöker klä av honom det ena plagget efter det andra men alltid finner ni honom igen med kläderna på. Ni vet, ni anar, ni tycker och skönjar hans avklädda jag, en ständig jakt efter avslöjandets tillfredsställelse. Känn er blåsta.
  Lars Vilks har tecknat en hund – nöj er med det.

  Intressant inlägg. (blinkar flera gånger…)

 24. Lars Vilks skriver:

  Krister,

  Krister. Som sagt, betraktaren ser vad han tycker sig se. I själva verket är detta ”ställningstagande” bara en upprepning av vad jag har sagt många gånger. När jag gjorde ett liknande uttalande i P1 i augusti renderade det mig en storm av protester land och rike runt och än den skvalpar i spalterna.

 25. Lars Vilks skriver:

  Vadi Al-Sindar,

  Men dock upprörde och upprör den allra mest de svenska debattörerna. Där den ännu en rak höger vilket må synas i det som föranledde denna kommentar.

 26. Vadi Al-Sindar skriver:

  Lars Vilks:

  Men dock upprörde och upprör den allra mest de svenska debattörerna. Där den ännu en rak höger vilket må synas i det som föranledde denna kommentar.

  I så fall lyckönskar jag dig!

  Vem som är eller har varit mest upprörd känner nog varken jag eller du till, men själv, tillhörande (den kanske stundom högljudda) åskådarskaran, tycker jag nog ändå att agitationen, ”upprördheten”, hos de svenska debattörerna bara borde ses av dig som ett positivt utfall av din strategi; Syftet var väl ändå från början att få liv i debatten om yttrandefrihetens Modus Operandi – inte att kränka 23% av jordens befolkning?

  Må fridens liljor kanta din vindlande väg.
  (Jag letar, på eget bevåg, tills vidare efter lämpliga boulebanor; I kravlistan ingår: Lagom finkorning sand (ej för ljus och bländande), väl skuggat under blommande akacior, omgärdat av nätta trädgårdsmöbler där kryddigt kaffe kan intagas under hjärtligt kallprat; diskussionerna i pausen.)

 27. Lars Vilks skriver:

  Vadi Al-Sindar,

  Varje gång det talas om konstnärligt syfte är man på en svajig väg. Visst kan konstnärerna haspla ur sig något och man kan tro på det eller ej, men syftet skapas också beroende på om det blir aktuellt att intressera sig för något sådant.
  Lyckas man kränka 23% av världens befolkning med en rondellhund må det ses som en stortartad bedrift. Jag tänker då närmast på den kommunikativa spridningen som visserligen i våra dagar är teoretiskt möjlig men knappast i praktiken. Hur många av dessa 23% har en aning om att de skulle kunna vara kränkta?

 28. CeDe skriver:

  Vad i Al-Sin dar, menar mannen? Det är väl rimligen så att bara dem som tillåter sig kränkas blir kränkta. Det syns mig vara ett självpåtaget val om man vill känna sig kränkt.

 29. Kenneth Karlsson skriver:

  Vadi Al-Sindar,

  Tanken svindlar. Tänk hur många gånger man blivit kränkt utan att man själv vet om det; den yttersta kränkningen, att inte veta att man blivit kränkt?

 30. mohammad skriver:

  CeDe,

  Jasså, jaha, det är tydligen dagsformen som är avgörande här.

  Härförleden klagades det alldeles förtvivlat över hur undertecknad kränker Lars Vilks.

  Självpåtaget val från honoms eller din sida..?

  /m

 31. CeDe skriver:

  mohammad: Självpåtaget val från honoms eller din sida..?

  /m

  (Från hans sida, låter språkligt bättre) men som sagt det var bara en parentes. Kränka får man, men anklaga kränkaren för att man känner sig kränkt.
  Det är en annan femma.

 32. CeDe skriver:

  PS. Dagsform har vi nog alla. Du sa inte mycket när LV försökte kränga stubbsnutten på sin blogg. Men nu när den kanske kan få ett större erkännande då börjar hornen växa på dig igen, och rättvisa måste skipas. DS

 33. Vadi Al-Sindar skriver:

  CeDe:
  Vad i Al-Sin dar, menar mannen?

  Det verkar som oförstående och mottagande av kritik (även mild), utlöser allergiska/ fobiska reaktioner hos svenskar;
  Er ödmjuke tjänare försöker bara uppmuntra Vilks, eftersom motkritiken till hans verk väl bekräftar implementeringen av dito som ett aktuellt samtida. Mer kritik – mer konst.
  Yttrandefriheten är i Sverige ett lagstiftat och efterföljt faktum i förhållande mellan stat och medborgare, i juridiska frågor, men i förhållandet mellan människorna i detta demokratiska samhälle är frågan upp till bedömning dessa i mellan, som en moralisk, kritisk, diskussion.
  t.ex.: Skall vi ha en negativ frihetssyn där allt är tillåtet om det inte är förbjudet? osv. etc.

  Just därför påstår jag inte att Vilks, även som konstnär, vill idiotförklara 23% eller ens 2.3% av jordens befolkning.
  Om så vore fallet, skulle jag aldrig förlåta honom; Övermänniskor får inte vara med och spela boule.

 34. CeDe skriver:

  Vadi Al-Sindar: Övermänniskor får inte vara med och spela boule.

  Boule shit!

 35. Cecilia skriver:

  Vadi Al-Sindar,

  Väl skrivet!

 36. Cecilia skriver:

  CeDe: Boule shit!

  De får nog bara spela boule med varandra, och inte i den förannonserade ökendito – är kanske vad Alsi menade?

  Eftersom du var inne på det med språket och skrev om mohammads skojiga honoms:
  ”…bara dem som tillåter…” skrev du; de som tillåter, eller dom som tillåter, vore bättre. Är man osäker, så kan man alltid helt skippa det numera så otroligt populära dem.
  Själv tror jag att ”dem” blivit så populärt, för att det tros rendera intellektualitet? (lite glad här emellan nu…)
  Märkligt fenomen är det ändå, som jag undrar varifrån det kommer. Ett försök till ”genväg” antagligen – för ”dem” låter ju väldigt proffsigt i sin gammeldagshet, och signalerar därmed en ställningstagande (…kanske…?)
  Är det nymodiga användandet av dem titt som tätt, istället ett tecken på en vilja till att lära sig ett språkbruk ”från förr” – och se till att språket inte bara förändras, utan istället utökas? Hurra, hurra – får man väl då säga!

 37. Cecilia skriver:

  För de påpassliga:
  Åsså glömde jag själv Eller. ”Eller är det nymodiga…”
  Ska man vara petig, så skulle det ju förstås också ha varit ökendito-spelet eller något liknande. Aha – ökenboulen förstås! (riktigt glad).
  Språket är en härlig uppfinning……….

 38. CeDe skriver:

  Cecilia. Du kanske hade rätt i min skrift, men din användningsbeskrivning är felaktig.

  Fakta: DE är subjektsform, DEM är objektsform.
  DEM är alltså inte någon intellektuell snobbism utan har sin giltighet i rätt sammanhang.
  DOM är tabu i skrivform, används i talspråk eller vid enkla meddelanden.

  Så var det med det Cecilia, men försöka duger.

 39. Cecilia skriver:

  CeDe:
  Cecilia. Du kanske hade rätt i min skrift, men din användningsbeskrivning är felaktig.

  Fakta: DE är subjektsform, DEM är objektsform.
  DEM är alltså inte någon intellektuell snobbism utan har sin giltighet i rätt sammanhang.
  DOM är tabu i skrivform, används i talspråk eller vid enkla meddelanden.

  Så var det med det Cecilia, men försöka duger.

  Inte riktigt så enkelt, tror jag?
  Dom är helt OK enligt SAOL, senast jag tittade. I och för sig, var det ett tag sedan… men jag tror att förändringar där, är mest ”på andra hållet” – inte att förkasta det ”som var”…?
  De och dem – är inte heller riktigt så enkelt att använda korrekt. Men kanske jag är född i fel tidsålder? Jag minns långa drapor i Journalisten på 70-talet, där man försökte reda ut detta med de och dem.
  Din förklaring tycks därför mig lite ”enkel” – men som sagt, språket utvecklas och hur – ja, det bestämmer vi ju själv. På gott och ont. På gott, vore väl då att skippa ”dem” helt, i mitt tycke………
  Saknar även den otroligt varierade tempusanvändningen från ”förr”. Pluskvamperfekt t ex, tycks som om det spelat ut sin roll i människor sinnen. Och kommer antagligen att försvinna snart.
  Undrar hur det kommer att gå med franskans ”passé composé”? De använder ju inte imperfekt så mycket, kanske det försvinner när upplevelsen som uttryckes av detta, försvinner?
  Ja, det är en intressant diskussion, tycker jag. Har du nog inte missat… och inte de andra dem heller.

 40. Cecilia skriver:

  PS till CeDe:
  Jag skrev ”tros”. Inte SAOL.

 41. Cecilia skriver:

  PPS
  ”Fakta: DE är subjektsform, DEM är objektsform.”
  Ack om de två följde dessa regler, de obstinanta rackarna.

 42. Cecilia skriver:

  PPPS
  I väntan på filtret:
  ”intellektuell snobbism” menade jag absolut inte. Snarare lite tvärtom-tvärtom-tvärtom… (glad)

 43. CeDe skriver:

  Religionsfrihet tycker jag är tämligen förlegat, trots att vissa religioner fortfarande är aktiva. Religionsfriheten borde ligga under yttrandefriheten.
  Du får yppa vad du vill inom din religion, men yttringar som rasism och förtryck, könsapartheid och dylikt som strider mot demokratins regler ska dömas på liknande sätt som i den profana världen. Ingen särbehandling, lika för alla medborgare. Mao, tro vad du vill, säg vad du vill men yttringar som begränsar andra människors livsrum ska lagfaras vare sig du är religiös eller inte.

 44. JohannadArk skriver:

  CeDe,

  Religionsfrihet är dessutom extremt överskattat när det tillåts påverka samhället. Och denna hyllade religionsfrihet (som mest innebär ett tvång för många kvinnor och barn) har nu lett oss fram mycket nära randen av ett inbördeskrig i Europa.
  Jag är själv varmt troende, men jag har ett eget hjärta och jag behöver inte ta omvägen runt människors tusenåriga litterära påhitt för att finna Gud.

 45. CeDe skriver:

  JohannadArk,

  Tack för kommentar. Själv klarar jag mig gott på den falske Gurun Kumares visdomsord: ”Var och en har sin egen Guru inombords”.

  Vad jag vänder mig emot är att en stat inte bara viker sig för lagvidrigheter praktiserade av utövande religionsmedlemmar med åberopande om religionsfrihet utan dessutom premierar dem samma med bidrag från både stat och kommuner.

  Bort med religionsfrihet och andra friheter som går stick i stäv med ett lands stadgar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.