Del 1340: Om fällandet av träd

Ett betydande medialt intresse har riktat sig mot ett fällt träd. Som jag antar att de flesta läsare har uppmärksammat har jag polisanmälts för att ha nedlagt ett träd på Kullabergs naturreservat. Det kan tyckas vara ett fruktansvärt brott att på skyddad mark angripa en rotfast invånare med en liten fogsvans. Emellertid tror jag knappast att företaget kan rubriceras som skadegörelse. På en sluttning på vägen till Nimis står ett antal granar. De har planterats för skogsbrukets räkning. Tidigare har det funnits en granskog alldeles ovanför. Hela detta parti kalhöggs för några år sedan. Men träden längst ner på sluttningen blev kvar. Förmodligen var materialet för dåligt, den här delen har aldrig gallrats och därför växer det dåligt. Jag har observerat att många av träden dör och brakar ner. Så det har varit ett välbehövligt tillskott till det stora arbetet att hålla Nimis i skick. Vid det här tillfället tog jag hand om ett dött träd innan det hade hunnit falla. Men det alltså bara en tidsfråga. Något större värde lär det inte ha eftersom det var för litet för att duga till skogsbruksnäringen. Dessutom planterar man nu björk för att få bort granarna enligt en ny plan om vilka trädslag som anses passa för reservatet.

 

Ibland kan en performance bli riktigt lik verkligheten. De indignerade röster som nu höjs, liksom rättsväsendets engagemang, är helt autentiska. Vem som står bakom anmälan är ännu oklart men även det lär kunna utvecklas till ett intrikat konstverk.

 

Bör jag liksom Juholt göra en pudel? Och försvara mig med att det inte står något om fällandet av döda träd på Konstnärernas Riksorganisations hemsida? Vad jag har hört är att konstnärer dessutom skall ta risker. Det anses vara föredömligt.

 

Det här inlägget postades i aktuellt i konstvärlden, Kommentarer nästan varje dag, Nimis. Bokmärk permalänken.

55 svar på Del 1340: Om fällandet av träd

 1. Gurun Gudrun skriver:

  (med ånyo blodad tand):
  Ursäkta en knotig pekpinne, men om det rörde sig om ett dött träd inom reservatet är det otvivelaktigt ett lagbrott att fälla det.
  Varje mullebarn vet väl att man inte ens får bryta en kvist i ett naturreservat (speciellt vi orakelbarn fick gå många naturkurser för att komma nära barmen på Moder Jord.)
  Speciellt döda träd fyller en viktig roll i biotopen som värdar för lavar, svamp och insekter – sistnämnda livsviktig föda för fågellivet. Osv.
  Ett träd som faller i skogen gör dock inget större ljud ifrån sig (även under polisuppsikt), men mitt visa råd är som följer:
  Fäll alla träd. Förhoppningsvis följer då en längre fängelsetid för herr Vilks som kommer att gynna alla parter – Kullaberg får tillfälle att byggat en lönsam vindpark att ersätta snart utdömda kärnkraftverk; Polisen får en välbehövlig semester; Vilks får tid att i säkerhet kontemplera; Övervintrande terrorister går i ide och vi andra med sunt bondförnuft får tillfälle att smida om onyttjad yxa och fogsvans till plogbillar.

 2. Lars Vilks skriver:

  Gurun. Jag tror du glömmer bort att det finns kommersiella intressen i detta naturreservat. Här är det inte tal om att inte få bryta bryta kvistar. Tusentals träd fälls när stora skogsmaskiner brakar fram och tar för sig. Det bestånd som jag talade om är planterat som avverkningsskog.

 3. Sniff skriver:

  Kan det bli tal om diskriminering eller något ännu värre, björk kontra gran?

 4. Lars Vilks skriver:

  Sniff. Risken är överhängande. Tidigare önskade länsstyrelsen att ersätta granen med den ariska eken. Under senare år främja den helsvenska björken från den främmande inkräktaren granen.

 5. mohammad skriver:

  Polisanmälan avser skadegörelse på annans egendom.

  Och tydligen har herr Vilks tidigare lagt beslag på markägarens virkesbestånd i form av vindfällen.

  Härtill har detta skett på naturskyddat område.

  Ajajaj…!

 6. mohammad skriver:

  Hur länge har detta pågått…?

 7. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Sedan 1981.Markägarens intressen har dock skadats enbart formellt. Det fallna och fällda lämnas åt sitt öde.

 8. Kenneth Karlsson skriver:

  Svenskars förhållande till skog är alltid intressant att belysa. En liten tvåmetersbjörk utanför Umeå kan få magnifik betydelse om miljömuppar väljer att göra så. Man planterar till och med in träd i innegårdar så att de små snabbväxande träden snart kommer att skymma solen för de stackars soltörstande människorna där de sitter och dricker sitt eftermiddagskaffe på balkongerna.

  Samtidigt sträcker sig den magnifika Skogen ut sig, bara en kilometer bort, mil efter mil efter mil.

  Bara som information: jag är uppvuxen i skogen. Och nu snackar jag Skog.

 9. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  Markägarens rätt och intressen är markägarens – inte Herr Vilks – oavsett.

  Systematiskt under 30 års tid – allvarligt – jag undrar om åklagaren verkligen kan underlåta sig att åtala här.

  12 Kap BrB Skadegörelsebrott

  1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse

  2 § Den som i skog eller mark olovligen tager växande träd…eller ock vindfälle…dömes för åverkan

 10. En skogsmulle skriver:

  Hej Lars!
  Vill Du ha lite drivved så säg till. Jag kan komma med några båtlass. Skall det varande med eller utan tryckimpregnering?
  En skogsmulle med rötter i den svenska myllan.

 11. Kenneth Karlsson skriver:

  När jag mötte Lars Vilks i somras, i Kullabergs naturreservat, så sa han: det är ju egentligen ganska dumt att bygga ett konstverk i ett naturreservat.

  Jag skrattade. Det var så befriande självironiskt.

  Tänk om alla gjorde som Lars Vilks, tänker nu Mo SKINKA. Grejen är, att det gör inte alla. Det var ganska dumt att börja bygga i ett naturreservat, men åk nu dit och kolla. En magnet. Ett mästerverk.

  Tänk om alla gjorde så! säger Mo SKINKA. Nej, alla gör inte så. Turligt nog. Men tur ändå att nån har gjort det.

 12. Lars Vilks skriver:

  En skogsmulle. All ved mottages med tacksamhet.

 13. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Vi får hoppas att det blir en ståtlig rättegång. Det här är allvarliga saker ehuru på intet sätt okända eftersom det alltsedan 1982 har varit välkänt. Markägaren har hittills varit helt ointresserad av att försvara sina intressen trots påstötningar. Men nu kan det bli andra bullar av. Och det är på tiden att Nimis får lite uppmärksamhet inom den juridiska sektorn där verksamheten pågick 1982-2002. Efter 10 år av avskildhet skall den kanske åter resa sig som den hägring den är.

 14. Hanne Hansen skriver:

  Paradoksalt at bidrage til levende kunst ved at bortskaffe ikke-liv. Et udgået træ kan med sin bortgang bidrage til den pågående kunst. Det kræver en Vilks…

 15. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  Chockhöjd avgift för olovlig trädfällning.

  Många av miljö- och byggnadsnämndens ärenden handlar om trädfällningar. Det är heller inget ovanligt att grannar anmäler varandra när de misstänker olovlig trädfällning.

  De kraftigt höjda taxorna är en direkt följd av den nya plan- och bygglagen, pbl, som träder i kraft den 2 maj.

  I och med att de nya reglerna börjar gälla tas en straffavgift ut med 10 700 kronor per träd.

  http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/article1444534/Chockhojd-avgift-for-olovlig-tradfallning.html

  Hur många träd har du egentligen fällt sedan 1981 Lars..?

  😉

 16. mohammad skriver:

  ”Enligt Aftonbladet är det Vilks egna vakter från polisen som ska ha anmält konstnären efter att han sågat ned ett träd i naturreservatet Kullaberg i Skåne.

  Enligt uppgifter till tidningen har polisen tröttnat på att se Vilks såga ned träd utan tillstånd som han använder till sitt stora bygge Nimis.”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vilks-polisanmald-av-sina-livvakter_6555625.svd

  Det är tydligen så att polismännen vid ett flertal tillfällen åsett Vilks utföra olovliga trädfällningar.

  – Hur många träd (x 10 700 riksdaler) har polismännen sett Lars Vilks såga ner?

  😉

 17. Kenneth Karlsson skriver:

  Mo SKINKA vädrar björksaft och kåda och livas upp från sin somnolenta tillvaro på bönemattan. Intressant att se vart det här barkar.

 18. Humanist skriver:

  Lyckas man inte knäcka Lars Vilks med dödshot, överfall, mordbrand, arbetsförbud, utstötning och isolering så kan man ju alltid anmäla honom för att ivarata döda träd:-)

 19. Maggie skriver:

  Kenneth Karlsson,

  Den magnifika skogen är inte så magnifik längre. Bara som information:
  http://skogsnätverket.se/2011/09/svensk-naturhansyn-nast-samst-i-varlden/

 20. mohammad skriver:

  Hej Humanisten

  Polismännen har handlat enligt 9 § Polislagen om polismans anmälningsskyldighet.

  Skadegörelsebrotten innefattar inte heller någon värdes/förmögenhetöverföring utan avser (mark)ägarens rätt till det som skadats.

  ha en bra dag…

 21. Humanist skriver:

  mohammad: Hej HumanistenPolismännen har handlat enligt 9 § Polislagen om polismans anmälningsskyldighet.Skadegörelsebrotten innefattar inte heller någon värdes/förmögenhetöverföring utan avser (mark)ägarens rätt till det som skadats.ha en bra dag…

  Hur är det möjligt att skada något som är dött?!

 22. Lars Vilks skriver:

  Men mest av allt gläds jag åt att Mohammad har blivit trädkramare med förkärlek för murknande granar.

 23. mohammad skriver:

  God kväll Humanisten

  Var nu inte obstinat utan passa på att lära dig – för enkelhetens skull citerar jag wikipedia:

  ”Brottsbalkens 12 kapitel, beskriver skadegörelsebrotten, vilka består i ett fysiskt angrepp på en främmande maktsfär.

  Skadegörelsebrotten kränker både äganderätten och besittningsrätten.

  Vid brott enligt 8-11 kapitlen är det ofta fråga om att någon person vinner och någon person förlorar, även om det inte alltid är nödvändigt.

  Skadegörelsebrotten handlar om sakskador, där endast den skadelidande person alltid förlorar.

  Det är inte nödvändigt att det är någon annan person som äger saken, för att man skall kunna straffas.

  Även om man förstör någon sak som tillhör en själv, så kan det i vissa undantagsfall vara fråga om straffbar skadegörelse.”

  hoppas du haft en bra dag…

 24. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  Tack Lars – men jag kommenterar bara ditt tilltag – inget personligt således kompis.

  Visst är du innerst inne också en trädkramare.

  😉

 25. Humanist skriver:

  mohammad,

  Du skriver mycket utan att svara på frågan. Men i naturen finns det ingen plats för döda granar som endast lämpar sig som virke eller ved.

 26. Humanist skriver:

  mohammad,

  Först är du djurvän i samband med den berömda tejpade katten och idag framstår du som en lika stor naturvän. Du går från klarhet till klarhet. Men varför tycks du endast engagera dig när Lars Vilks misstänks för att vara inblandad i dessa negativa sammanhang?

 27. Lars Vilks skriver:

  Nja, Mohammad. Du verkar lite väl förtjust för att endast vara vänligt upplysande. Men strunt samma, jag är helgjuten trädkramare men även träkramare och i den döda granen ser jag virket.

 28. mohammad skriver:

  Humanist,

  Jag kommenterade Lars artikel – jag har således varken initierat debatten eller vinklat mina inlägg utifrån något ”negativt sammanhang”.

  Lagen är glasklar…

 29. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  En lätt förtjusning kan jag väl inte förneka – precis som du – men du måste ju i sammanhanget lära dig att skilja mellan ”mitt och ditt”.

  Du borde givetvis tillsett ett tillstånd från markägaren innan du gav dig på de ”döda träden”.

  Tänk om alla ville agera utifrån ett sådant godtycke…

 30. Humanist skriver:

  mohammad, ”Tänk om alla ville agera utifrån ett sådant godtycke…”

  Hur har Lars handlat godtyckligt? En död gran är en död gran. Genom att gallra ut döda stammar har han snarare tillfört ett mervärde för markägaren. http://www.sveaskog.se/Documents/Produkter%20och%20tj%C3%A4nster/K%C3%B6pa%20skogliga%20tj%C3%A4nster/Gallring.pdf

 31. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Ja, där kom den, ”tänk om alla”. Ja, tänk om alla skulle bygga Nimis på naturreservaten. Hur skulle det då sluta?

  Antagligen menar du också att innan jag började med Nimis borde jag ha inhämtat tillstånd från länsstyrelsen och markägaren.

 32. Lars Vilks skriver:

  Vi kan nog vara överens om att ingreppen inte är någon förlust för markägaren. Men självklart är det inte tillåtet. Å andra sidan har markägaren känt till saken men har inte brytt sig. Om man funderar lite på saken har det länge varit de facto att Nimis är en stor attraktion och därför av allmänt intresse. Men väsentligast i detta sammanhang är att den måste underhållas av säkerhetsskäl vilket länsstyrelsen gett sin tillåtelse till. Och hur skall det ske på bästa sätt? Att använda övergivet material har varit en lösning som ingen av parterna har gjort några offentliga invändningar emot. Under de senaste tio åren har inga anmärkningar riktats mot verket och verksamheten. När man nu börjar peta i den upprättade praktiken är det inte till fördel för någon. Utom möjligen för Mohammad och en del andra som tycker det är rätt åt Vilks att bli åter bli föremål för polisiärt intresse.

 33. Miranda skriver:

  hoppas du går till fängelset..

 34. mohammad skriver:

  …utan att passera GÅ.

 35. ryggrad skriver:

  Frågan är om inte polisanmälan är ett fall för polisen. Falsk tillvitelse är straffbart och här kan man fråga sig vad syftet med anmälan mot Vilks är. Kanske anmälan ingår i ett konstprojekt signerat PEN.

 36. mohammad skriver:

  ryggrad,

  Falsk tillvitelse? Knappast – Lars Vilks har ju erkänt brottet.

  En person som säger sig värna medborgarnas yttrandefrihet borde ju även kunna värna om medborgarnas ägande och besittningsrätt.

  Lars Vilks rättsuppfattning omfattar dock inte denna grundläggande demokratiska princip.

 37. mohammad skriver:

  Humanist,

  Goddag yxskaft.

  Obildad – okunning – omöjlig – Humanisten i ett nötskal.

 38. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Konstnärerna ägnar sig åt att pröva gränser och att som sagt överskrida. En gång i tiden var blasfemi ett brott. Det hindrade inte konsten att begå detta. Ej heller har konstnärerna i allmänhet någon större respekt för kapitalism och neoliberalism. Äganderätten är på intet sätt skyddad för överskridande. Någonstans kan man naturligtvis tala om vad som är rimligt. I det här fallet rör det sig om struntsaker vilket säkert Mohammad är medveten om även om han älskar att förstora det till en principsak.

 39. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  Jag har tidigare gett uttryck för att den konstnärliga friheten är en av demokratins grundstenar.

  Att du lyckats etablera Nimis på plats är dock resultatet av att – likt målvaktsmodellen – låta verket strategiskt byta ägare ett flertal gånger och därigenom förhindra vidare rättslig prövning.

  Paradoxalt nog är det således den absoluta ägande och besittningsrätten som grundar att Nimis står kvar – inte den konstnärliga friheten.

 40. Lars Vilks skriver:

  Den konstnärliga friheten står inte över lagen. Den kan däremot som intention ge ett lägre straff. Se tex fallet Anna Odell. I vilkne mån den konstnärliga friheten påverkat utgången av Nimis är svårt att säga men man kan vara övertygad om att den har haft betydelse.

 41. Cecilia skriver:

  mohammad:
  Lars Vilks,

  Jag har tidigare gett uttryck för att den konstnärliga friheten är en av demokratins grundstenar.

  Att du lyckats etablera Nimis på plats är dock resultatet av att – likt målvaktsmodellen – låta verket strategiskt byta ägare ett flertal gånger och därigenom förhindra vidare rättslig prövning.

  Paradoxalt nog är det således den absoluta ägande och besittningsrätten som grundar att Nimis står kvar – inte den konstnärliga friheten.

  Och? Kanske snubblar du lite nu… som gör det ”absoluta ägandet” till en …absolut… norm? 🙂

 42. Cecilia skriver:

  PS.
  ”Paradoxalt nog är det således den absoluta ägande och besittningsrätten som grundar att Nimis står kvar – inte den konstnärliga friheten.”

  Kanske inte paradoxalt. Kanske följdriktigt. Kanske slumpartat. Kanske envishet. Kanske utan logik. Kanske av logik. Kanske en normal samhällelig utveckling. Kanske bara ren tur…?

 43. ryggrad skriver:

  mohammad:
  ryggrad,

  Falsk tillvitelse? Knappast – Lars Vilks har ju erkänt brottet.

  En person som säger sig värna medborgarnas yttrandefrihet borde ju även kunna värna om medborgarnas ägande och besittningsrätt.

  Lars Vilks rättsuppfattning omfattar dock inte denna grundläggande demokratiska princip.

  Min fråga gäller anmälan, inte handlingen: att fälla ett döende träd är inte alltid ett brott men en handling. Att inte fälla ett döende träd kan vara ett brott och här stiger straffskalan med tiden. Om TV-eken i Stockholm inte fälls kommer trädet att fälla sig själv. Om Vilks agerande leder till värdeökningar för fastigheten är det bara att gratulera ägaren till det döende trädet.

 44. Humanist skriver:

  mohammad: Humanist,Goddag yxskaft. Obildad – okunning – omöjlig – Humanisten i ett nötskal.

  Nej, det är snarare du som i vanlig ordning tillämpar dubbla värdeskalor med din brist på konsekvens. Föga förvånande är du mycket snabb med att döma ut Vilks. Men när Miranda tydligt och klart hotade Vilks till livet under del 1210 försökte du att bortförklara brottet och snarare kriminalisera Vilks och mig när vi kallade henne för en återfallsförbrytare efter hennes eget erkännande.

  Och när Amatullah för andra gången mordhotade honom öppet på den här bloggen under del 1156 skrev du följande:

  ”Det är dock inte i överenstämmelse med gällande rätt att dömma någon på förhand, så länge den åtalade inte dömts till ansvar är denne oskyldig.

  Det är således felaktigt att kalla A för återfallsförbrytare, vilket du och andra härinne har argumenterat utifrån.

  Annars har du rätt i att omständighet av återfallsförbrytelse ligger den åtalade i fatet i fråga om var rätten lägger sig på straffskalan, men förmildrande omständigheter kan ju ändå fortfarande åberopas av den åtalade.”

  Det är talande att lagvrängaren och rättshaveristen mohammad försvarar rättssäkerheten till uppenbara mordhotare som Miranda och Amatullah men förnekar densamma för Vilks, samtidigt som han anför förmildrande omnständigheter vid kristallklara dödshot men inte vid utgallring av döda träd:-)

 45. Kenneth Karlsson skriver:

  Humanist,

  Tack för att du gräver i arkiven. Mo SKINKA är precis som du härmed bevisar en Vilkshatare mer än en rättskaffens person. Vilket vi som följt bloggen mer än väl vet.

 46. mohammad skriver:

  Lars Vilks: Äganderätten är på intet sätt skyddad för överskridande.

  Du pratar i nattmössan…

 47. mohammad skriver:

  Cecilia,

  Ja – ägande och besittningsrätten är i sin juridiska kontext absolut – eller om du vill – en rättslig norm.

  Annars..? 😉

 48. mohammad skriver:

  ryggrad: Min fråga gäller anmälan, inte handlingen: att fälla ett döende träd är inte alltid ett brott men en handling.

  Låt mig då påpeka att utan någon handling att referera tar inte polis eller åklagarmyndighet upp anmälan.

  Vidare – det är alltid ett brott att fälla träd på annans egendom utan dennes medgivande – även döda sådana.

  Nu har ju Lars Vilks erkänt brottet och starkare bevisning än i det aktuella fallet kan domstolen knappast efterfråga.

  Enligt uppgift i media har ju den lokala polisen bevittnat trädfällningen.

 49. mohammad skriver:

  Humanist,

  Ännu en gång – att fälla träd eller gallra på annans egendom utan någon form av medgivande är inte tillåtet – att det skall var så svårt att förstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.