Del 559: Konstnären och begreppen

Liksom konsten har filosofin inte så lätt att finna ett social berättigande. I DN skriver doktorandfilosofen Dan Munter:

”Ingenjören ger oss bättre bostäder, geologen förbättrar tekniken för tsunami-varningar, folkhälsovetaren effektiviserar sjukdoms- och skadeprevention, psykologen finner allt bättre terapeutiska metoder, nationalekonomen visar på samband mellan incitament och ekonomisk tillväxt, sociologen kan berätta om hur utrotningen av sex miljoner judar var möjlig, historikern kan berätta om kapitalismens drivkrafter. Denna forskning genererar i bästa fall samhälleliga vinster, minskat lidande, en ökad förståelse för historiens mekanismer och människans beteenden.”

Munter har några förslag om filosofins uppryckning:

”Vilka skyldigheter har företagen gentemot sina anställda? Under vilka omständigheter borde Sverige assistera störtandet av en diktator? Är de politiska partiernas idéer om rättvisa, frihet och jämlikhet konsekventa och genomtänkta? Hur etiska är de etiska fonderna? Borde det lagstiftas om cykelhjälm och alkolås? Hur borde vi väga rättvisa mot utfall när politiska beslut tas? Hur skulle ett rättvist skattesystem kunna tänkas se ut? Vilken vikt bör vi tillmäta framtida generationer i klimatfrågan?”

Konsten har svagt rört vid något av detta men det är svårt att tänka sig ett projekt om cykelhjälm och alkolås. Svårigheten ligger naturligtvis i att konsten inte arbetar med begrepp utan med det enskilda fallet. Ständigt måste konstnärerna servera en eller annan utbrytning ur begreppsvärlden.

När den konst konstnären producerar tenderar att bli alltmer varumärke och begrepp får han visa att han också kan annat. Luc Tuymans (137), den belgiske målaren som inte vill vara målare men blir det alltmer, visade att han kan annat när hans utställning ”Wenn der Frühling kommt” i Münchner Haus der Kunst hade vernissage för några veckor sedan (pågår till den 12 maj). Rockbandet Monky Pussy spelade men vernissagepubliken visade inget intresse förrän Tuymans själv äntrade scenen och genomförde en uppläsningsperformance med bandet. Efter förmåga. Man gör så gott man kan och något får man göra ibland för att visa att man inte hamnat bland begreppen. ”I Don’t Get It” hette den låt som bandet skapat utifrån en av hans essayer.

tuymans-munchen-med-monky-pussyxx.jpg
Luc Tuymans i tagen

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, om utställningar m m. Bokmärk permalänken.

43 svar på Del 559: Konstnären och begreppen

 1. P skriver:

  Hej Lars,

  intressant konstprojekt, skulle gärna vilja ha din kommentar:

  http://www.yaledailynews.com/articles/view/24513

 2. Nisse Kålrot, äkta, svensk, sällsynt anti-islamist skriver:

  Kommentar av Lars i del 558
  ”Onekligen har vi några äkta islamofober bland kommentatorerna,
  alltså sådana som hyser den allra största oro för att Europa skall
  övertas av islamisterna.”
  – – – – –
  Uppe i Ladoniens land
  sitter en liten puttefutt
  som av stygga farbröder
  islamister nyligen varit
  hotad till livet
  och som väl fortfarande
  har ett pris på sin hals.
  Denna lilla puttefutt
  har nu rättat in sig i ledet
  och blivit apologet,
  säkrast så om man har
  livet kärt att lägga litet
  sordin på utspelet.
  – – – – –
  (uselt försök att apa efter Brecht!)

 3. Christer Eriksson skriver:

  Nisse Kålrot, äkta, svensk, sällsynt anti-islamist

  Vad har du att jämföra gentemot Lars som har fått utstå mångfaldiga dödshot för sitt mod. Vari ligger ditt eget mod?

 4. Skämt åsido skriver:

  Nisse Kålrot,

  Du gör en feltolkning av Vilks uttalande. Jag tror inte att Vilks lägger något negativt värde i begreppet ”äkta islamofob”.
  Din kommentar (frivers) är sålunda något ohemul.

 5. Pinpoint skriver:

  Christer Eriksson,

  Du undrar om jag är din meningsfrände?!
  Det kanske jag är i vissa frågor men kom ihåg att det inte finns två människor i hela världen som tycker exakt likadant i alla frågor.
  Vad jag invänder mig emot hos dig är ditt sätt att döda en debatt, som påminner om vänsterns och muslimernas.
  Vänstern försöker censurera all kritik av islam och allt ifrågasättande av antalet muslimer i Sverige genom att utdefiniera det som rasism och främlingsfientlighet
  Muslimer kallar alla som kritiserar deras tro för islamofober
  Och DU kallar alla som kritiserar det för dig så heliga Folkpartiet för ytterliggående och Sverigedemokrater!
  Jag menar att du använder dig av samma sorts trick för att döda en för dig obehaglig debatt.

  Där är jag INTE din meningsfrände!

 6. Christer Eriksson skriver:

  Pinpoint

  Det är uppenbart att du inte är min meningsfrände, men bara av två skäl, dels för att du inte stöder min kritik av Sverigedemokraterna som förespråkar ett kristet samhälle, med allsköns diskriminering av oliktänkande, som dessutom förkastar det traditionella sekulära samhället som har gjort oss till det vi är. och sedan för att du inte begriper att den politik som Sverigedemokraterna uppmuntrar till kommer att öka lidandet på ett sätt som vi inte kan identifiera med en civiliserad standard.

 7. Pinpoint skriver:

  Christer Eriksson,

  Precis som du tidigare gjorde med andra kommentatorer här….
  den här gången tillskriver du mig saker som jag aldrig sagt eller ens varit i närheten av.
  Och du kör återigen med samma tröttsamma dravel om Sverigedemokraterna…
  Du är ett hopplöst fall; Christer Eriksson.
  Undrar om du är nykter?!

  Mitt råd till dig:
  Gå och lägg dig nu!
  Och kom ihåg:
  Händerna på täcket!

 8. RURIK skriver:

  Om rädsla och ångest : Rädsla är en sund och naturlig reaktion. Den rädde mobilisera all sin förmåga för att identifiera och defeniera hotet och fatta rätt beslut.
  Ångest är – enkelt uttryckt – rädslan för att bli rädd.
  Den ångestfyllde vill absolut inte veta någonting om sin rädsla utan har som enda mål att undgå paralysering.
  De vanligaste strategierna är förnekande , flykt och angrepp.

 9. Christer Eriksson skriver:

  Pinpoint

  Varför stödjer du mig inte i debatten om du tycker detsamma, kan det möjligen bero på feghet? Och när du snackar om att döda en debatt så är jag intresserad av att veta vilka debattdödande medel jag använder. Själv gillar jag att använda förnuftiga argument och de räcker tydligen till för att ifrågasätta den främlingsfientliga delen av befolkningen.

 10. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Min uppfattning om artikeln om kvantmekaniken är ändå att det var en hjärnornas kamp mellan Einstein och Bohr som inte är definitivt avgjord.

 11. Nisse Kålrot skriver:

  Jag finner förmågan att läsa innantill och hålla sig til det lästa vara bristfällig hos föregående aftons kommentatorer!

  Lars skrev: ”…sådana som hyser den allra största oro för att Europa skall övertas av islamisterna”.

  Mitt intryck är att denna oro inte (numera) delas av Lars – han har blivit apologet!
  Min uppfattning är att denna oro är realistisk och rationell och således synnerligen motiverad.
  Varje person som inte hyser denna oro är enligt min mening antingen en ignorant eller en ansvarslös dumbom, eller t.o.m. en idiot.
  ’Islamfaran’ är inte mindre katastrofal än ’miljöfaran’ – miljöfaran begriper alla, t.o.m. sopsorterande 92-åriga moster Agda; CO2-utsläppen och kossornas rapanden är allmänna samtalsämnen, medan ingen talar om att islam med tillhörande islamism likt ett aggressivt och giftigt mögel à la aflatoxin OBEMÄRKT tillåtes infektera samhället.
  Fortsatt praktisering av politisk korrekthet och snällism leder ofrånkomligen till en i slutet total mental kastrering! Allahu akbar!
  För att lägga tyngd vid vad som ovan utsagts, kommer jag nu att påstå något absolut politiskt inkorrekt, rasistiskt och åtalbart (hallå DO, vakna, nytt skadeståndsärende på gång!) – nu skall många mohammedaner och hela Afrika kränkas:

  NEGERN VARA DUMMARE ÄN VIT MAN, SÄRSKILT SÖDER OM SAHARA.
  BEDUINEN INTE VARA SÄRSKILT KLOK TILL FÖLJD AV ÅRHUNDRADENS INAVEL.
  CHINAMAN VARA KLOKARE ÄN KAUKASISK MAN I EUROPA OCH USA.

  Finns det sakliga skäl för dessa påståenden?
  Uppenbarligen, intresserade samt DO hänvisas till:
  http://www.rlynn.co.uk/default.asp
  http://www.neoeugenics.com/

  Vem skall brännas nu?
  Att hävda heliocentricitet föranledde ju bränning på bål.

 12. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Det är naturligtvis riktigt.
  Men kontroversen om alternativen i Bells teorem skall vara löst till mångvärldarteorins fördel.
  Bevisen för detta är emellertid mycket svårbegripliga för en lekman och här hade jag önskat en förklaring från denna utmärkta skribent.

 13. Christer Eriksson skriver:

  Nisse Kålrot

  Kanske är det så att någon har rubbat din egen världsbild?

 14. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Kanske måste man återvända till filosofin för att förstå, själv är jag ingen övertygad anhängare av fenomenologin men tänker ändå använda den till ett försök att förklara.

  Fenomenen är alltså inte objekt i sig själva; de är objekt som är tolkade av någon. Fenomenologen koncentrerar sig på dessa fenomen, och sätter parentes om det materiella objektet. Det betyder att fenomenologen inte tar närmare ställning till frågan om objekten har en objektiv existens eller hur objekten skulle te sig utan tolkning. Att fenomenen är någonting annat än objekt är en viktig kunskapsteoretisk insikt som kanske lättare kan förstås om man tänker sig ett exempel där en människa uttrycker sig kärleksfullt, hånfullt, vänskapligt eller fördömande om en annan människa.

  Uttrycksättet säger förmodligen lika mycket om den som talar (subjektet) som om den som det talas om (objektet). Uttrycker jag exempelvis beundran och sympati eller avsky och förakt för Hitler säger det minst lika mycket för om mina politiska och etiska värderingar som om det ”objekt” som jag talar om, det vill säga Hitler. Fenomenologer utgår alltså från från att empirister och positivister haft fel då de antagit att det är möjligt för människor att göra objektiva och neutrala observationer av det som Kant kallar ’tingen i sig’. Samtidigt vill fenomenologen inte abdikera inför denna slutsats. Även om människor inte kan beskriva ’tinget i sig’ objektivt, så kan och bör de i vetenskapliga sammanhang göra sitt ytersta för at göra så objektiva av de upplevda fenomenen som möjligt. Fenomenologerna menar att man på det viset skulle anstränga sig för att finna och uttrycka fenomenens väsen. Fenomenologin kan betraktas som en metodlära för hur vetenskapsmannen går tillväga för att lyckas i denna strävan. Detta kan visserligen sägas vara också positivistens och empiristens strategi, men sklllnaden mellan dessa riktningar och fenomenologin är att den sistnämnda i betydligt högre utsträckning än de andra två erkänner problemen med att ge en objektiv beskrivning av objekten. Samtidigt är fenomenologins mål att formulera en kunskapsteori som räddar vetenskaplga fakta undan både relativism och och den subjektivism som finns inom exempelvis hermeuetiken.

 15. Forsvar for rationaliteten skriver:

  Snaphanen om filosoffen Kai Sørlander:

  ”Filosoffen Kai Sørlander kræver rationaliteten genindført i den hjemlige religionsdebat. Det er i første omgang et filosofisk krav, men det er også et politisk krav.

  Igennem de seneste århundreder har den vestlige verden kæmpet sig til en reel adskillelse mellem politik og religion. Denne adskillelse har stået som det herskende ideal. Men tiderne er skiftet, og situationen er ændret med de seneste generationers indvandring og etablering af islam og islamiske trossamfund i Vesten, herunder også i Danmark. Der er skabt en tilstand, som gør det nødvendigt at gennemtænke forholdet mellem religion og politik på ny. For med islam har vi at gøre med en religion, som udfordrer vor traditionelle vestlige opfattelse af, at religion og politik bør holdes adskilt og at religiøse argumenter bør holdes ude af den politiske diskussion. Men bør vi stadig holde fast ved den opfattelse? Hvorledes er det fornuftigt at forholde sig? Hvad kræver fornuften af os, ganske uafhængigt af vor religiøse tro? Hvad er det rationelle svar?”

  http://snaphanen.dk/2008/04/17/video-kai-s%c3%b8rlander-%c2%bbet-forsvar-for-rationaliteten%c2%ab/

 16. porfavor skriver:

  ”Luc Tuymans (137), den belgiske målaren som inte vill vara målare men blir det alltmer”
  Jag förstår inte denna mening, vad har han annars varit?

 17. Lars skriver:

  porfavor. Tuymans slutade med måleriet och ägnade sig åt film. Sedan började han igen men menar att han inte är målare på traditionellt sätt. Han har skrivit mycket om saken.

 18. Lars skriver:

  Nisse Kålrot. Jag har aldrig sagt att jag skulle tro att Europa kommer att övertas av islamismen. Däremot finns det all anledning att uppmärksamma vissa dumheter som kommer från det hållet liksom misslyckad integration och politisk korrekthet.

  Den fara du ser är en lång resa och mycket svår att förutsäga.

 19. General Bussig skriver:

  Luften börjar klarna lite lätt här. Gôtt!

  Jag är också nyfiken på din reaktion på Aliza Shvarts projekt. Samlar både abortmotståndare och förfäktare mot sig, lite som praktpuckot och polismördaren Jackie Arklöv en gång enade sveriges rasister och antirasister – mot sig. Det lär ju bli en jävla mediacirkus det här, men hur hanterar den moderna samtidskonstnären uppföljningsprojekt när hon/han slagit igenom med någon slags skandalsuccé? Som den viktiga Andra skivan för ett rockband?

 20. Lars skriver:

  General Bussig. Aliza Shvarts projekt var helt och hållet fiktivt. Det finns inga riktiga foster eller missfall (enligt New York Sun). Därmed går väl hela luften ur projektet.

  Att slå genom med en skandal är för övrigt ingen säker väg i konsten. Det räcker inte med uppmärksamhet utan det måste finna ett biträde från de rätta sektionerna i konstvärlden.

 21. ln skriver:

  Sagt av bloggens orakel:

  ”Den fara du ser är en lång resa och mycket svår att förutsäga.”
  – – – –
  30 September, 1938
  ”Peace for our time” — ”The Germans rejoiced with us that peace was preserved, and with us they look forward to further efforts to consolidate what has been done.

  18 april, 2008
  ”No dhimmitude for our time”. ”The Muslims rejoice with us that peace will be preserved, and with us they look forward to the launching of the Barcelonaprocess in 2009 when all that has been done will be consolidated.
  – – – –
  På denna blogg mötas minsann både realister och naivister.

 22. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Bells teorem handlade om huruvida superdeterminsmen eller mångvärldarteorin kunde förklara kvantfysikens mätresultat.
  Kan inte se att fenomenologin förklarar något här. ( Annars är det ju en intressant förklaringsmodell ur idéhistoriskt perspektiv)

 23. RURIK skriver:

  Den fråga vi måste ställa oss är huruvida de planer på islamisering av Europa som bevisligen existerar utgör en fara för yttrandefriheten, demokratin och det öppna , sekulära samhället.
  Om svaret är ja
  måste vi ta ställning till om vi kan acceptera eller medverka till en sådan utveckling.
  Om svaret är nej måste vi överväga vad som skall göras.
  För att komma till klarhet med dessa spörsmål krävs en öppen debatt där alla meningar får en chans att höras.

 24. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Nej, det förklarar inte Bells teorem men många tror att kvantmekaniken har ett svar som ligger inom filosofin.

 25. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Vad kom först- hönan eller ägget ?
  Skämt åsido ( jag menar alltså inte skribenten) -mångvärldarteorin måste först defenieras vetenskapligt för att kunna utgöra grundlaget för ett filosofiskt tänkande.
  Här ser jag ett paradigmskifte i värdande . . .

 26. RURIK skriver:

  ”Här ser jag ett paradigmskifte i vardande . . . ”

 27. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  När du nämner signaturen ’Skämt åsido’ så har han uppträtt här vid tre olika tillfällen under de sista dagarna och alltid tillsammans med signaturen ’Nisse Kålrot’. Det måste vara mer än tillfälligheter. Förmodligen är dem en och samma person eller teamspelare. Medan den ene öppet deklarerar sitt medlemsskap i Sverigedemokraterna så låtsas den andra om som om han inte ens känner till dem.

 28. Christer Eriksson skriver:

  Lars, kan du se om ’Nisse kålrot’ och ’Skämt åsido’ har samma IP-adress?

 29. RURIK skriver:

  Christer Eriksson: Har läst kommentarerna. Mitt tips är att det rör sig om två olika personer.
  Nu finns ju alla slags åsikter om invandring ,integrering , muslimer och islam o s v .
  Det är viktigt att alla kan ta till orda för sin åsikt.
  I det tysta sker det som inte tål dagens ljus !

 30. Christer Eriksson skriver:

  RURIK

  Ja, det är mycket viktigt att alla kan ta till orda för sin åsikt men vissa går över till propaganda och det är inte alltid så enkelt att avgöra hur seriös någon är på en anonym chatt.

 31. Lars skriver:

  Hej Christer. De har olika e-postadresser.

 32. Christer Eriksson skriver:

  Lars, tack för att du kollade.

 33. RURIK skriver:

  Christer Eriksson:
  Vad som är opinionsbildning resp. propaganda kan vara svårt att avgöra när man är personligt engagerad för en bestämd uppfattning.
  Vi får nog acceptera bägge delar och försöka att sakligt bemöta det vi menar är oriktigt.

 34. RURIK skriver:

  Har nu äntligen läst Dan Munters artikel i DN.
  Måste erkänna att den gör mig nedstämd.
  Om nästa generation filosofer ger upp redan före disputation är nog hoppet för filosofin ute.
  Det verkar som Munter önskar att överta uppgifter som under det förra seklet åvilade sockenprästen.
  Moralens domare med vetenskaplig sanktion ?
  Det kan endast innebära slutet för filosofin som vetenskap.
  Om inte Munter klarar att vara ensam med sina tankar bör han välja en annan karriär. För filosofins skull.

 35. Cecilia skriver:

  Pinpoint:
  Så som man känner sig själv, känner man andra. Eller hur?

  Sverigedemokraterna är väl människor som har rätt i intuition, och ack ack ack ack ack, så fel i sak. Och definitivt en brist i insikt av vad de protesterar mot 🙂

  Rurik skrev:
  Om rädsla och ångest : Rädsla är en sund och naturlig reaktion. Den rädde mobilisera all sin förmåga för att identifiera och defeniera hotet och fatta rätt beslut.?Ångest är – enkelt uttryckt – rädslan för att bli rädd.?Den ångestfyllde vill absolut inte veta någonting om sin rädsla utan har som enda mål att undgå paralysering.?De vanligaste strategierna är förnekande , flykt och angrepp.

  Så rätt så… 😉

  Christer skrev:
  — Min uppfattning om artikeln om kvantmekaniken är ändå att det var en hjärnornas kamp mellan Einstein och Bohr som inte är definitivt avgjord. —

  Einstein och Bohr… kvantmekaniken överlever bägge. Och trådarna är ännu intrssanatre.
  Eller hur, Pinpoint, Skämt åsido, Nisse K m fl? 🙂 Eller pratar vi om olika saker?
  Vad tror ni?

  Jovisst borde jag ha läst alla inlägg, men när jag läst början, så tyckte jag att jag läst alla. Dumma jag!

 36. Cecilia skriver:

  Christer:
  Jag ögnade lite genom artikeln. Ska läsa hela när/om jag hittar tid och motivation, lata jag…

  Tänker: Det är väl som med Newton. Hans teorier stämmer ju till 100 än.
  Dvs – det finns många parallellt existerande sanningar.
  Vonneguts ”Slakthus 5” t ex, försökte väl förmedla det. Såväl som Buddism…

  Sen finns de ilska dogmatiska människor. Som är precis lika viktiga. Än så länge 🙂

 37. Cecilia skriver:

  Hur gammal är du, Rurik?

  Så. Filosofin har nog inkorporerats med livet nuförtiden. Hurra!

 38. RURIK skriver:

  Roligt att Munter gör dig glad , Cecilia ! Dan är räddad !

 39. Cecilia skriver:

  Rurik:
  Intressant ”strategi”.
  Jag skulle vilja ha argument och delar av din filosofi i ord. Inte bara klatschiga kommentarer.
  Men jag har väl mig själv att skylla. Som man frågar, får man svar… Eller?

 40. RURIK skriver:

  Cecilia :
  Jag menar precis vad jag säger ,oavsett hur du nu tolkar det ! (Och möjligheterna är många)
  Det klatschiga är bara en ytlig finess.

 41. Cecilia skriver:

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.