Del 553: Samtal mellan kulturer

Ja, idag har jag en liten sak som kan ha ett visst intresse. Sedan en tid för jag en debatt med en 24-årig muslim från Syrien. Han studerar vid ett universitet och skriver god engelska. Man kan säga att vi står rätt långt ifrån varandra men annat är ju inte att förvänta sig. Jag har fört fram en del rätt vanliga synpunkter bland annat om problemen med sharialagar. Min syriske vän svarar då så här:

”Jag vet vad du skulle säga och tänka om att en del islamska lagar är primitiva eller omänskliga; som avrättning, men det är absolut fel, du kan jämföra brottsnivån i olika länder och se hur låg den är i länder som tillämpar islamska lagar som i Saudiarabien och Pakistan. Och jag är säker på att om någon har dödat din fru och din son skulle du vilja döda honom och inte tala om hans rätt att leva, och om du inte ville döda honom skulle åtminstone andra människor göra det om det var möjligt.”

Ett omöjligt svar, men säkert är de representativt för många muslimer i Mellanöstern. Trots att det framgått att dödsstraff inte leder till mindre antal grova brott.

Jag förde också kvinnornas situation och homosexualitet på tal. Då fick jag det här svaret:

”En sak som man skall veta är att feminism och homosexualitet faktiskt är psykologiska sjukdomar som skall behandlas och det verkar uppenbart att du inte känner till de medicinska och psykologiska problem som finns i sådana handlingar och relationer. Dessa människor skall behandlas av psykologer med mediciner och psykoterapi och naturligtvis finns några fall där det handlar om organiska problem som skall behandlas medicinskt och kirurgiskt.”

Är det överhuvudtaget möjligt att försvara en sådan ståndpunkt ur ett västerländskt upplyst perspektiv? Ytterst sätt handlar det om hur företeelser skall definieras. Först 1996 blev homosexualitet inte längre en sjukdom (enligt världshälsoorganisationen). Antagligen har även feminismen betraktats som en åkomma. Men vi känner ingen väg tillbaka.

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag. Bokmärk permalänken.

109 svar på Del 553: Samtal mellan kulturer

 1. RURIK (ria) skriver:

  Några muslimer nöjer sig inte med 300 år utan vill gå tillbaka 1400 år.
  Kan man inte hitta en kompromiss ?

 2. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Det är intressant när du nämner att Sverige hade samma barbariska kroppsstraff fram till 1734, det var faktiskt på den tiden, under upplysningstiden, som vi valde en annan väg i förhållande till den muslimska världen. Vi antog ett rationellt förnuftstänkande och det återspeglade sig också på vår syn på hur man straffar kriminella. Istället fick kriminalvården genomgå stora förändringar. Fångarna fick ett inrutat liv där man gick upp klockan sex varje dag och sysselsattes fram till kvällen på ett rationellt sätt som låg i tidsandan. Samtidigt försvann dem barbariska kroppsstraffen.

 3. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Går man tillbaka till 1100-talet så var vi säkert mer barbariska än muslimerna. Då först översattes Aristoteles från arabiska till latin och vi fick skolastiken, en kompromiss mellan religiösa trossatser och rationellt tänkande. Han förespråkade just ett rationellt förnuftstänkande som vi har haft sedan dess. Fram till 1100-talet så reformerades koranen med hjälp av hans tänkande innan dem bokstavstroende tog över helt och kastade ut alla reformister. Samtidigt så skedde en omvänd utveckling inom kristendomen som ledde till renässansen och upplysningstiden.

 4. RURIK (ria) skriver:

  Nåja , detta tog sin tid. Många hemskheter fanns kvar ändå in på 1800-talet.
  Men om muslimerna vill införa sharia kunde ju vårt motbud vara 1734 års lag.
  Så kunde vi kanske kompromissa oss fram till nåt ?

 5. RURIK (ria) skriver:

  Lagstiftningen under 1000 – 1100 är inte tillräckligt känd för att bekräfta eller dementera din teori.

 6. RURIK (ria) skriver:

  1734 är inte särskillt liberal den heller.
  Så fick t ex inte varken katoliker , judar eller muslimer uppehålla sig i riket.

 7. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Nej, som du själv skriver så dröjde mycket till början på 1800-talet. Däremot så har kyrkan varit under en ständig utveckling och reformering sedan Thomas av Aquinas som införde skolastiken under 1100-talet och Magna Charta, som var den första lagtexten som reglerade förhållandet mellan kungen och hans undersåtar, kom ungefär samtidigt och den har varit normgivande för framtida lagstiftning.

 8. RURIK (ria) skriver:

  Alla de grekiska filosoferna lästes i det Östromerska riket utan översättelser i en oavbruten tradition sedan hellenistisk tid.
  Det var från denna tradition som araberna fick sina översättningar. ( Från grekiska )

 9. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Ja..men i kristendomens Europa så var både Platon och Aristoteles glömda under många hundra år fram till 1100-talet och endast tack vare arabiska översättningar så fick vi deras skrifter tillbaka. Däremot så grundade sig det kristna tänkande i hög grad på nyplatonismen som var en av de dominerande filosofiska lärorna under senantiken.

 10. RURIK (ria) skriver:

  Eftersom vi inte varit civiliserade så länge kan vi nog återgå till ett primitivt och barbariskt uppträdande om det skulle bli nödvändigt.
  I gamla persiska skrifter från 800- 900 finns det beskrivningar av hur våra förfäder härjade Kaspiska Havets kuster. Och det är inga vackra ord som skrivs.
  Men fruktade var vi tydligen i alla fall.

 11. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Ja..titta bara på våra egna vikingar! Själv tror jag att civilisationen började med det minoiska riket på Kreta för 3000 år sedan, och möjligen ännu tidigare, men vi har gått in i mörkerperioder med jämna mellanrum. Frågan är när nästa kommer?

 12. RURIK (ria) skriver:

  Det Östromerska riket med huvudstaden Konstantinopel var det kristna rike som drabbades hårdast av den muslimska misioneringen med svärdet som profeten själv startade.
  I Östsrom var man Grekiskt-ortodoxt kristna.
  Korsriddarna hämtade med sig filosoferna till västeuropa.
  Det där med araberna är ett sidospår som kulturantropologerna älskar av politiska skäl.

 13. RURIK (ria) skriver:

  Det Östromerska riket var kulturellt väl så högstående som det yppersta den arabiska kulturen någonsin kunde prestera.
  När araberna kom ut från öknen med sin nya ,aggresiva ideologi erövrade man områden med en mångtusenårig kultur.
  Genom att assimilera sig kulturellt men inte ideologiskt lyckades man på småningom utveckla en egen. Men efter mongolernas härjningar på 1200-talet gick utvecklingen tillbaka.
  ( Ligger en tidigare kommentar i spamfiltret )

 14. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag har själv läst ’Filsofin genom tiderna’ av Konrad Marc Wogau som igår i filosofiundervisningen vid universiteten. Så här skriver också en idehistoriker som Johan Norberg som ligger i linje med vad jag själv har lärt mig.

  ”Det var genom denne Muhammad Ibn Ruschd som europeiska tänkare kom i kontakt med antikens filosofi och framför allt med Artistoteles, denna murbräcka mot ortodoxin. Den kristne kyrkofadern Thomas av Aquino (1225-1274) lärde sig Aristoteles av Avicenna (Abu-l-Hasan Ibn Sina), av Maimonides och Averroës – som han beundrande kallade ”Kommentatorn”, med syftning på hans omfattande diskussioner av antikens gigant. Dessa inspirerade Thomas till det stora försöket att integrera den kristna världsbilden med det aristoteliska systemet. Kristendomen skulle underbyggas med logik och bevis. Här öppnades en unik möjlighet för hågade vetenskapsmän.”

  http://www.johannorberg.net/?page=articles&articleid=5

 15. Islamofob och sexist skriver:

  http://ca.news.yahoo.com/s/afp/080402/world/egypt_germany_media_islam

  Egypten förbjuder Der spiegel
  “För att försvara islamiska värden och motverka försök att skada profeten, den muslimska religionen och religion i allmänhet”; enligt Informationsminister Al-Fiki!

  Ännu ett bevis på att islam är en ”demokratisk” lära och muslimer är ”toleranta”!!!

 16. RURIK (ria) skriver:

  Allt som rör kyrkan är väl dokumenterat i skrift.
  Den den historiska forskningen har emellertid fått en enorm bredd efter andra världskriget.
  Många historiker har ägnat sig åt specialområden som Bysans , Korstågen och hur dessa kontakter lade grunden för renässansen. Via dessa kontakter återimporterades hela den klassiska romerskgrekiska kulturen inkl. filosoferna i översättning från grekiskan.
  Det Norberg skriver är självfallet riktigt men dess betydelse har tonats ned av senare tids forskning.

 17. RURIK (ria) skriver:

  Som en personlig kommentar vill jag tillfoga att Norberg väljer att generalisera på ett för islam mycket fördelaktig sätt.
  Det vore fullt möjligt att i stället peka på islams skadliga påverkan på den urgamla kultur man erövrade.Myntet har som bekant två sidor. Dessutom har han helt fel när det gäller turkarna ,men det är en annan historia.

 18. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Det är säkert riktigt att korsriddarna fick influenser från gamla Östrom men det fanns inga förutsättningar i Europa för att ifrågasätta några ”sanningar” när hela samhällsstrukturen gick ut på att lära sig bibeln utantill. Reflektion av bibeln var förbjudet enligt gällande normer, som enbart bestod av tro och uppenbarelse. Det är påfallande när man läser filosofi vilken brist på tänkare som fanns i Europa mellan 500-1300-talet.

  Dem som omtalas i filosofikompendium är endast Anselm av Canterbury som levde på 1000-talet och som enbart presterade ett gudsbevis, känt som ’Anselms gudsbevis’. Sedan fick vi Thomas av Aquino under 1200-talet som införde skolastiken vilket förändrade kyrkan för alltid och under 1300-talet William av Ockham som var Aristotelisk logiker och känd för ’Ockhams rakkniv’ som innebar att man skulle skala bort allt oväsentligt i ett logiskt bevis. Det var alltså en europeisk mörkerperiod.

  Däremot fanns det en rad framstående tänkare i arabvärlden under motsvarande period!

 19. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Johan Norberg är liberal och ateist och har jobbat för den nyliberala tankesmedjan Timbro.
  Så här skriver han i Svd om religionskritik av Islam.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_300224.svd

 20. RURIK (ria) skriver:

  Idéhistorien gör nedslag i de skriftliga källor som bevarats. När det gäller tidsperioden 600-1300 var skrivkunnigheten begränsad utanför kyrkan , även i samhällets toppskikt.
  Läskunnigheten var långt mera utbredd.
  De översättningar jag refererar till har lästs av adeln redan innan Thomas var född. Intresset för antiken växte fram succesivt hos samhällets mäktiga.
  Thomas av Aquino hade ingen större påverkan på sin egen samtid.
  Men när renässansen kom kunde man bygga vidare på hans tankesystem.

 21. Mo skriver:

  Tänkte i det kunde vara på sin plats med ett inlägg från Algeriet, från ett annat forum.

  ——————–
  I have read through all this thread but I didn’t have enough time to join in. I realised that very few among those who participated know what the word ‘Muslim’ means in the real world.

  There are no references in mainstream discussions in the West to “Buddhist countries”, “Christian countries”, ‘Atheist countries”, ‘Pagan countries”, etc, but nobody seems to be bothered by such vague, almost meaningless and certainly discriminatory expressions as “Muslim countries”, “Muslim world” or “ the world of Islam”. When someone in the West says there are 1.2 billion Muslims in the world, more often than not, s/he does not simply refer to the inhabitants of the so-called Muslim countries, but to 1.2 billion people who chose by their own will to become Muslims after being presented with all the other alternatives in regards to religious matters, who read and understood the Qu’ran and apply its teachings to the letter on a daily basis. After the 9-11 attacks, the Qu’ran became a bestseller in the US and Western Europe. People bought the book because they wanted to understand how Muslims live!! Imagine if someone in Asia or Africa went to a bookshop and bought the Bible in order to understand how the British live, simply because she was told of their Christianity! It’s like “Muslim countries” are inhabited by religious animals who have no culture whatsoever.

  I spent the first 30 years of my life in Algeria, one of the so-called Muslim countries, and I know almost nothing about the Qu’ran compared to many mainstream Australians, despite the fact that my parents are Muslims and Islamic education was a compulsory subject for us in primary school. These Australians I am talking about think that if a Muslim scratches his bottom, that’s because the Qu’ran urges him to do so; if he doesn’t scratch his bottom that’s because the Qu’ran forbids him to do so. They can’t admit to themselves that a Muslim might scratch his bottom because it’s itchy and refrain from scratching it when it doesn’t bother him. They would tell me Muslims are this or that, they do this or do that, they believe this or believe that, they like this or dislike that and when I ask them where the hell they got such ideas, they would recite me a verse from the Qu’ran or a Hadith.

  So many people in the West wonder why Islam is the fastest growing religion in the world. The answer is obvious to anyone who knows what a Muslim is. You are a Muslim if you pronounce this formula: “There is no god other than Allah and Mohammed is His messenger.” That’s it. After saying these words, you will be considered a Muslim even if you spend the rest of your life without praying once, without fasting one single day, without ever touching, let alone reading, the Qu’ran – which doesn’t mean that you are guaranteed a place in Heaven. My parents are Muslims but they are illiterate and they don’t understand a word of Arabic. Far from being exceptions, they are part of the rule among Muslims. For these people, Islam is about believing in God and being a good person: kind, compassionate, honest, etc.

  The Qu’ran is written in academic Arabic. Nobody speaks that language today in the Arab-speaking countries, a bit like Latin in Europe. “Arab countries” or “Arab nation” is another myth. If Arab refers to ethnicity, there is no much of a relation between a Saudi and a Moroccan. If Arab refers to language, there is no similarity between Egyptian Arabic and Algerian Arabic, that is, the languages spoken by Egyptians and Algerians in their everyday lives. Educated Egyptians and Algerians do understand though, but don’t speak, academic Arabic. I am fluent in academic Arabic but I can hardly understand what the Qu’ran says because it’s poetry and an esoteric one at that albeit an incredibly beautiful one.

  A word about homosexuality. I already said on this same board that homosexuality is widespread and tolerated in many “Muslim countries” regardless of what the Qu’ran and / or the Prophet said on the subject and regardless of whether the laws of those countries forbid the practice or not. Homosexuals have no legal rights there and that’s no surprise: fifty percent of the population – that is, women – are considered second-class citizens in many of them, how would you expect the rights of gays and lesbians to be respected! Like everywhere else, women rights and minority rights have little to do with religion and a lot to do with politics, economics, education, history, culture, etc. Prophets and governments don’t grant these rights; people have to fight very hard for them and many Muslims do though nobody they don’t get any publicity.

  Posted by Daniel Mazir
  ————————–

 22. RURIK (ria) skriver:

  Glömde att säga att utan att känna detta i detalj så menar jag att tänkandet i Bysans stod på en mycket hög nivå under hela denna tidsperiod.
  Vi glömmer lätt att kristenheten och den romerska kulturen överlevde i öst under den ”mörka medeltiden”.

 23. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Ja, där är jag helt enig med dig. Vi har mycket att tacka Bysans för, och ändå mer att tacka Aristoteles för. Är själv intresserad av logik och har läst modern sats- och predikatlogik. Samtidigt har jag läst de svenska översättningar som finns av Aristoteles, också hans logiska skrifter, organum(=verktyg), och de står sig väl vid en jämförelse med dagens logikkompendium.

 24. RURIK (ria) skriver:

  Norbergs kulturhistoriska exposé över islam publicerades 2001 och kan mycket väl vara skriven tidigare.
  Sedan dess har mycket hänt.
  Norbergs angrepp på EU-katolikernas undfallenhet mot muslimska censurkrav handlar väl egentligen om yttrandefrihet och inte religionskritik som vetenskaplig disiplin. Den är också skriven 2006 i ett något annorlunda klimat. (Minns någon egentligen tiden före 11/09?)
  Annars tycker jag han formulerar en kritik som jag utan vidare kan ansluta mig till.

 25. RURIK (ria) skriver:

  Mo :
  Du får gärna sända en hälsning till Daniel Mazir och tacka för att han tar sig besväret med att skriva och berätta om sig själv.
  Han visar att vi gör rätt i att skilja på människor och ideologi. Han visar också på att det mänskliga är viktigast om det får chansen att göra sig gällande.
  Ett tack också till dig som vidaresände så hans berättelse.

 26. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Egentligen är det mer intressant var den muslimska världen befinner sig idag och inte om de var överlägsna oss för 1000 år sedan. Men som en anekdot kan jag berätta att när Karl den store under 700-talet fick en klocka i present av kungen i Babylon, i nuvarande Irak, så visste han inte vad det var. Dem hade också mer framstående matematiker och gav oss sifferspråket.

 27. Christer Eriksson (ria) skriver:

  OM

  Anser du att det är en acceptabel hållning till feminister och homosexuella som denne manliga student från Syrien ger uttryck för?

 28. RURIK (ria) skriver:

  Det finns en historisk tendens när det gäller islam som inte uppmärksammats tillräckligt. Jag tänker på den oavbrutna aggressivitet muslimer uppvisat när de inte varit helt underkuvade av en militärt totalt överlägsen makt. Så fort styrkeförhållandena utjämnats startar kampen på nytt.
  Det kan inte att uteslutas att ett destruktivt tankesystem format en tillvaro som är predestinerad för våld och aggression.
  Ett slags systemfel är det i alla händelser och mycket oroande för framtiden.

 29. Hawler skriver:

  A bright future in the other Iraq

  The Kurdistan Region of Iraq has made significant progress since the liberation of 2003. Through determination and hard work our Region really has become “the other Iraq.” Our future has not always looked so bright. During the previous regimes our people suffered through attempted genocide. We were militarily attacked, and politically and economically sidelined.

  http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=23588

 30. Wilders er en helt skriver:

  Snaphanen refererer til en tysk artikel, hvor forfatteren Ibn Warraq (med muslimsk baggrund) giver udtryk for, at han anser Geert Wilders for at være en helt:

  ”Ibn Warraq: »Geert Wilders ist ein Held unserer Zeit«

  Jeg ser ikke umiddelbart at den foreligger på engelsk, det kommer nok. Så dette indtil videre kun til de heldige tysklæsende, der gik i skole inden Ritt Bjerregaard blev undervisningsminister”

  http://snaphanen.dk/2008/04/03/2615/#comment-3591

 31. Hawler skriver:

  Adnan, the Iraqi country manager for a British oil company in Erbil, was an elderly Iraqi man who earned my instant respect. He didn’t want me to lose a single syllable of his answer: “Liberators! That’s who you are. That’s what you’ve done. That’s how we will always think of you, and don’t let anyone tell you anything different.”

  I protested, “But many Americans believe that our efforts were inspired by oil profits and political gain.”

  Adnan hesitated, then added, “I only ask for half of America to live what we have lived, to experience the everyday fear of torture, family separation and harassment. I will say this as plainly as I can — George Bush is a hero. He is our hero! The sons and daughters of America who died to make it so we can be free are heroes and indeed liberators! We now enjoy freedom and liberty almost as the Americans do.”

  ….

  From Regional President Barzani to the regional prime minister and all the peoples of the region, one truth was for certain: These are indeed gratefully liberated people. The word “liberation” — as in “since the liberation,” or “following the ’03 liberation” — seasoned every conversation.

  …..

  “Allow me to put it this way,” he said. “Now I can go where I want to, see who I want to, speak openly about who or what I want to. I can even speak in a public place about the distaste I have for the government, and?…” he paused and looked directly into my eyes, wanting to emphasise his concluding point: “I no longer have to worry about whether I, or any members of my family, will be murdered by my president.We are freed from the weight of Saddam Hussein and his ghoulish henchmen, yes! I am free; free from Saddam telling me how to live?…” pausing again “…?and free from him telling me how I am to die.”

  http://www.krg.org/articles/detail.asp?smap=02010200&lngnr=12&anr=23494&rnr=73

 32. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria):
  Varför inte pröva ett nytt grepp? Skriv till lilla Rawia , t ex under signaturen ”Beria” ock kräv mera kraftfulla åtgärder mot de judeälskande svenska klassförrädarna och deras förräderi mot ”proletärerna” d v s ”de fredliga socialistiska muslimerna” o s v .
  Kräv upprättande av en hemlig polis som ska finna dom och inrättandet av speciella ”arbetsläger” för”korrektion” av ”klassförrädisk islamofobi” etc

 33. Cecilia skriver:

  Rurik:
  Är du inte lite barnslig nu?

 34. Cecilia skriver:

  Christer är mindre barnslig…:
  — Egentligen är det mer intressant var den muslimska världen befinner sig idag och inte om de var överlägsna oss för 1000 år sedan. —

  I och för sig så skrev Rurik:
  — Det finns en historisk tendens när det gäller islam som inte uppmärksammats tillräckligt. Jag tänker på den oavbrutna aggressivitet muslimer uppvisat när de inte varit helt underkuvade av en militärt totalt överlägsen makt. Så fort styrkeförhållandena utjämnats startar kampen på nytt. —

  ”Historia” rör sig ju väldigt omedvetet och därmed långsamt, för det mesta. Som jag ser det.

  Och ibland glöms det bort att vi alla är olika.
  Själv har jag mörkbrunt hår och blå ögon. Samt är lång och smal.
  Som yngre var jag en rätt ordentligt passionerad människa, med svenska mått mätt. Vilket ställde till det i mitt liv en hel del. Ja, man kan väl säga att det har format hela mitt liv. Fast jag inte hade en aning om det. För jag tänkte ju. Också. 🙂
  Nu har jag förunnats att nå tantåldern, och kan pusta ut lite… Inte dumt alls, det heller!

 35. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag tror det är viktigt att man inte missbrukar bloggar när det är så lätt att vara ohederlig i anonymitetens namn.

 36. stefan peterson skriver:

  Endel ”lättstörda” behöver gratis Öronproppar trots allt, f..n trot.

  http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=1673&sidnamn=ALINGSÅS

  Själv tror jag mera på att det är Pål och Bo som själva ligger bakom Polis anmälningarna
  uteblivna reaktioner är ju förödande för den ”provokativa konsten”.
  Så NÅGOT måste man ju göra för att det överhuvud taget skall skrivas om ”konsteverket”
  så värst många besökare har man väl inte haft vare sig dagtid eller nattetid.

 37. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Cecilia: ”Som yngre var jag en rätt ordentligt passionerad människa, med svenska mått mätt.”

  Det förstår jag när du säger att din mamma är finska. Man brukar ju säga att finnar gör allt till 110 %, vare sig dem jobbar, älskar eller slåss! 🙂

 38. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Cecilia

  Det var intressant när du skrev att din mamma var krigsbarn från Karelen, var du också född då?

 39. RURIK (ria) skriver:

  Christer Eriksson (ria) :
  Vad jag var ute efter var ett taktiskt grepp d v s att angripa henne från vänster för att få veta vad hon egentligen anser. Samtidigt ville jag inte vara alltför tydlig ifall du verkligen ville pröva idén.

 40. Christer Eriksson (ria) skriver:

  RURIK (ria)

  Jag är ändå redan spärrad där med mitt IP-nummer….

 41. Cecilia skriver:

  Christer:
  Nej, mamma var inte från Karelen… men hon jobbade där ett tag. Och talade om Karelen med lyrisk stämma… men det gjorde kanske alla i Finland?? …och var lotta under kriget, bl a i Petsamo. Och hade karelska underhyresgäster i Helsingfors, då det begav sig. 🙂

  Rurik: Heja. Förklara mer.

 42. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Cecilia
  Då förstår jag att hon har upplevt krigets fasor på nära håll..Sverige tog emot väldigt många krigsbarn just därifrån.

 43. Cecilia skriver:

  Christer:
  Skojar du? 😀
  I Petsamo var det en var en tysk flygflottilj stationerad, som bombade Murmansk…
  Märkligt är det väl, att aldrig någon har klagat på Finlands ”liason” med Tyskland. Varför?

 44. RURIK (ria) skriver:

  Cecilia :
  Genom att t ex angripa henne för att vara alltför mjäkig mot islamofober/ borgare och föreslå tuffare tag mot racister / kapitalister (USA / Israel)
  hamnar hon lätt i ett dilemma.
  Hoppades att mina ”aprilskämt” skulle få eventuella Rawia-sympatisörer att missa min lilla vink till Christer. ( Vet att han aldrig skulle kunna använda ett sånt språk som jag föreslog och därför skulle kunna lista sig in.)

 45. Cecilia skriver:

  PS. Thomas av Aquino är en av mina favoriter. Kul att han var på tapeten!

 46. RURIK (ria) skriver:

  Cecilia:
  Min berättelse ligger i spamfiltret .

 47. RURIK (ria) skriver:

  Cecilia:
  Min berättelse ligger i spamfiltret.

 48. Christer Eriksson (ria) skriver:

  Cecilia
  Nej, känner inte till Petsamo, menade att det var många finska krigsbarn som kom till Sverige. Det var ju också många svenska frivilliga som slogs för finland och samtidigt för Tyskland så det är kanske en alldeles för känslig sak för våra konflikträdda politiker.

 49. Cecilia skriver:

  Chriter:
  Nja, inte bara våra – antar du menar svensk – politiker. Ingen. I hela världen. Vad jag vet.
  Har alltid undrat över det.

  Wikipedia har inte så mycket om Petsamo. Ungefär lika lite som jag – fast annan info 🙂
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Petsamo

 50. RURIK (ria) skriver:

  Cecilia :
  Efter den 13:e Mars 1940 var den ryska pressen på Finland mycket stor. På hösten hade man inte mycket att välja på om man ville bevara självständigheten.Tyskt stöd var enda chansen.
  Varken Sverige eller västmakterna önskade att Finland skulle bli ryskt territorium efter kriget.
  Den ryska pressen var nu ånyo mycket stark.
  Du vet säkert att så länge Sovjetunionen bestod var Finlands förhållande till Moskva alltid ett ömtåligt ämne som behandlades med sekretess och försiktighet i Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.