Del 489: Musikalen kommer

Ett kort extrameddelande. Tisdagen den 8 januari kommer den första presentationen av Musikalen Dogs.

Detta sker i lokalteve Skåne kl 18. Vilks och Neurobash och myspace.

En gång var det en rondellhund som kom ur kontext. Och då snurrade det på.

pdvd_001korr.jpg
Vilks när han framför I rondellhundens namn

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

19 svar på Del 489: Musikalen kommer

 1. Fred Torssander skriver:

  Jag flyttar upp ett svar från Christer andersson vilket tog orimligt lång tid för honom att komma fram med:

  __________________

  Torssander frågar: “Vem avgör när statsmakten i ett visst land har övergått till diktatur och det därmed “aldrig (är) fel att störta”? ”

  Svar: Inte vem, utan vad avgör när ett land har övergått till diktatur, nämligen obestridliga fakta såsom, i Saddam’s fall, förekomst av folkmord, uteblivande av fria val och mord på oppositionella!

  “Har folket i landet rätt att motsätta sig utomståendes, till exempel det så kallade världssamfundets beslut att byta ut en diktatur mot en annan även i fall detta skulle krävas genom att försvara sig med väpnad kamp.
  Eller har folkrättens regler upphävts?”
  I så fall av vem?

  Svar: Nej, folkrättens regler har inte upphävts av någon, utan återinförts av USA, då man ersätter diktatur med demokrati

  ___________

  I fall vi nu granskar dessa svar i stället för att försöka upprepa de frågor där Christer blev svarslös uppkommer ändå bara nya frågor. Framför allt vem eller vilka som avgör om och när den nya över internationell rätt stående lagen(?) att länder där ”obestridliga fakta” har avgjort att landet har övergått till diktatur genom ”förekomst av folkmord, uteblivande av fria val och mord på oppositionella” skall anfallas militärt och ockuperas.

  Att folkrättens regler dels inte har upphävts (av någon/några), dels återinförts av USA är givetvis en första klassens logisk groda. Om folkrättens regler fortfarande gäller har USA begått det brott som beskrevs som allvarligast – av USAmerikanska åklagare – vid Nürnbergrättegångarna; Brott mot freden. Folkrätten ger ingen rätt till angreppskrig på grund av aldrig så berättigade åsikter från angriparens sida om ett lands inre förhållanden. Den ger faktiskt inte ens utrymme för ekonomisk blockad annat än i fall landet i fråga skulle utgöra ett militärt hot. Därför har USA gång på gång fått resolution emot sig i FN:s generalförsamling, vilken kräver ett slut på den ekonomiska blockaden mot Kuba.

  ”In favour: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Central African Republic, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia and Montenegro, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Tajikistan, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. (se http://www.un.org/news/Press/docs/2004/ga10288.doc.htm )

  Säkerhetsrådet står icke heller de över folkrätten. Att säkerhetsrådet accepterar en ny-kolonial politik linje och åter delar ut så kallade mandat är ett tecken på att FN liksom dess föregångare NF håller på att saboteras av stormakternas inbördes konkurrens och gemensamma maktsträvanden. Brytpunkten för NF var Italiens krig mot ockupation av och kolonisering i Abessinien – ungefär nuvarande Etiopien samt det så kallade Spanska inbördeskriget, där NF:s blockad enbart drabbade republikanerna, dvs. den demokratiskt valda spanska regeringen. Rebellerna under Franco fick leveranser och trupper från både det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland.

  Det avgörande för en soldat borde vara svaret på frågan: Har folket i det angripna landet rätt att motsätta sig utomståendes, till exempel det så kallade världssamfundets beslut att angripa och ockupera för att byta ut en diktatur – även genom att försvara sig med väpnad kamp?

 2. Christer Eriksson skriver:

  Kamrat Torssander skrev: ”Jag flyttar upp ett svar från Christer andersson vilket tog orimligt lång tid för honom att komma fram med:”

  Om du menar Eriksson så har han under tre dagar varit i Madrid, ätit Tapas och druckit Sangria. Det är viktigt att hämta intryck och erfarenhet från verkligheten, och då kan man inte sitta fastklistrad vid en dator!
  Om du istället åker ner till Irak så kanske du ser ett folk som i allmänhet hyllar USA som befriare, och Saddam som tyrann, ett folk som längtar efter demokrati och självstyre.
  Folkrätten upphävs i stater som bedriver folkmord:

  ”Folkrättens rättskällor utgörs av internationell sedvänja och av internationella avtal. Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpligt internationellt avtal eller erkänner viss internationell sedvänja. Dessa rättsregler kallas ius cogens och omfattar bland annat förbudet mot folkmord. Det innebär att även stater som inte undertecknat 1948 års folkmordskonvention, eller ens är med i FN där de gemensamt tvingande stadgarna omfattar förbud mot folkmord, av majoriteten av världens stater anses bundna av förbudet mot folkmord i all fall. Detta trots att stater normalt sett anses vara suveräna. Regeln om staters suveränitet upphävs alltså vid de grova brott mot mänskligheten som anses omfattas av jus cogens-reglerna.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%A4tt

  För övrigt finns en intressant rapport att läsa i SvD idag om kopplingen mellan religiositet och genetiska anlag: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/artikel_748293.svd

 3. Fred Torssander skriver:

  Att unyttja påstådda eller verkliga brister i fiendelandets behandling av innevånarna ingår i den koloniala krigspropagandan. Att framställa sin kolonisering som att rädda vildarna från sig själva och sprida civilisationen till dem har dock inte varit på modet på omkring ett halvsekel, då det framstått som otvetydigt att kolonisering skapar barbari – ras och religionshets bland annat – i både det koloniserade landet och hemma. Alltså inte civilisation.

  Folkrätten är under omtydning från nykolonialisternas sida. Det talas om humanitär intervention, men någon sådan har av allt att döma inte ännu förekommit. Dvs. i fall man menar att läget efter interventionen skulle vara bättre eller i alla fall inte sämre än före.

  För Sveriges del föreligger ingen skyldighet att bidra med trupp till NATO:s operationer i Afghanistan. Och svensk lagstiftning förbjuder uttryckligen försäljningen av krigsmateriel till krigförande. Trots att USA uttryckligen är i krig – kriget mot terrorismen – har de nu fått gå upp till förstaplatsen bland mottagarna av svensk vapenexport.

  EU som enligt vad som lovades svenska folket vid omröstningen om medlemskap inte skulle bli någon miltärmakt har nu skaffat sig en snabbinsatsstyrka som inte bara ska användas till försvar utan kunna sättas in upp till 600 mil från Bryssel och utan FN-mandat.

  Sammantaget leder detta till att den som fortfarande ingår i den svenska krigsmakten i någon befattning snarast bör göra klart att man icke är beredd att delta i uppdrag utanför Sveriges gränser.
  I fall man inte är beredd att ställa upp på fel sida i kolonialkrigen.

 4. . f d Kurdisk Flykting . skriver:

  1. Fred Torssander
  lägger fram en lista på världens länder och som vanligt glömmer han bort KURDISTAN!

  2. Fred Torssander tramsar om ”Folkrätten”!
  Vänsterslöddret började svamla om ”Folkrätten” först när deras älskade Saddam blev hotad met störtning!
  Varför var det ingen bland vänsterslöddret som talade om ”Folkrätten”
  När Saddam attackerade kurderna med massförstörelsevapen, eller
  När han anföll och ockuperade delar av grannlandet Iran i åtta år?
  När han anföll Israel med ryska Scudmissiler?
  När han annekterade Kuwait?!

  3. Vi kurder vill inte att Fred Torssander och resten av vänsterpacket lägger sig i Kurdistans angelägenheter!
  Ni är det kurdiska folkets fiender och vi har genomskådat er!

  4. Vad består Vänsterslöddret av?!
  Vänsterslöddret består av en massa losers; ”White trash”!
  De är fula, fult klädda och låter fult!
  De går omkring i sina fula halshuggarsjalar (Palestinasjalar) och de luktar illa!
  De lider av en svårartad mindervärdeskomlex som gör att de blir fientligt inställda till sin omgivning. De flesta av dem utvecklar olika typer av antisocialt beteende! Risken för kriminalitet och självmordsbenägenhet är påtagligt stor i denna personkrets!

  5. Slutligen
  Fred Torssander
  Politik är inte din grej!
  Åsikter har du gott om!
  Men du saknar väsentliga kunskaper om de frågor du diskuterar här!
  Och din analys- och omdömesförmåga är under all kritik!
  Du är helt enkelt PINSAM!

  Fred Torssander
  Du gör bara bort dig när du här ägnar åt något du inte behärskar!
  Vad du ännu inte har förstått, verkar som, är att de flesta debattörer här är äldre än din pappa och de har för länge sedan genomgått den fas av sin sin utveckling som du befinner dig i idag!

  Mitt råd till dig:
  Ta det lugnt!
  Slappna AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV!
  Håll dina åsikter för dig själv tills vidare!
  Under tiden läs på ordentligt och försök att skaffa dig ordentliga kunskaper om dina intresseområden (t ex Kurdistan)!
  Det politiska intresset kan du ha som hobby, men se till att du utbildar dig eller lär dig ett yrke som du kan försörja dig med och kanske kan du göra lite samhällsnytta!

 5. Christer Eriksson skriver:

  Torssander förnekar sig aldrig, inte ens när bevittnade människor som kurdiska flyktingar avger vittnesmål. Torssander driver som vanligt en tes utan att argumenten har hållbarhet eller är relevanta i sammanhanget, och saknar därför all beviskraft

 6. Fred Torssander skriver:

  Kurdistan ingick inte bland de länder som röstade i FN:s generalförsamling. Jag får dock medge att jag kanske inte borde ha utelämnat de länder som röstade mot kravet att USA:s skulle upphäva blockaden av Kuba, respektive var frånvarande:
  Against: Israel, Marshall Islands, Palau, United States.
  Abstain: Federated States of Micronesia.
  Absent: El Salvador, Iraq, Morocco, Nicaragua, Uzbekistan, Vanuatu.

  Möjligen kanske det är en tröst för ”f d Kurdisk Flykting” att Irak inte fick närvara. Av allt att döma kan vi vänta oss att det blir till ett fd. Irak snart. I fall inte motståndsrörelsen lyckas kasta ut USA och Britterna.

  Christer Eriksson kan av allt att döma inte ställa sig bakom något krav som skulle innebära en begränsning av när svensk trupp får sättas in. Ett sådant ställningstagande kunde komma att bli besvärande, då de tidigare mycket bestämda gränserna för svenska insatser – att det skulle vara FN uppdrag (dvs. inte bara ”mandat”) i snabb takt upphävs genom realpolitikernas opportunistiska agerande. ”Mer krasst uttryckt handlar det om att Sverige genom att bidra till operationer i fjärran länder tillsammans i Nato/EU-regi betalar en försäkringspremie för ett skydd från stormakterna, främst USA, som vi tror oss kunna behöva. Som bonus får vi en hygglig ställning i världssamfundet och en möjlighet att upprätthålla vår vapenindustri.” http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=721743

 7. Putin som keglespisende slange skriver:

  DN’s Magnus Bard har tegnet Vladimir Putin, der nærmest har guddommelig status i Rusland, som en slange.

  http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/clickImageRender.jsp?minor=493243&major=1&imageNo=0

 8. Politisk korrekt skriver:

  Vilks

  ”En gång var det en rondellhund som kom ur kontext.”

  Rondellhunden kom ud af kontekst, men det åbnede netop op for en diskussion, der er langt mere interessant og meget mere vigtig end en diskussion, der er begrænset til kunstverdenen og dens forholdsvis få aktører.

 9. General Bussig skriver:

  Ribers tilldelades Grand Prix och första pris av World Press Cartoon för sin bild av Putin:

  http://www.riber.net/caricatures/putinbear.jpg

 10. Christer Eriksson skriver:

  Torssander skrev:”Christer Eriksson kan av allt att döma inte ställa sig bakom något krav som skulle innebära en begränsning av när svensk trupp får sättas in.”

  Sverige och övriga västländer har en värdegemenskap som vilar på samma grund. Om dessa värden hotas av andra länder och grupperingar, vare sig det nu är i USA, Storbritannien eller Norge, så är det också ett hot mot oss. Våran deltagelse i Afghanistan är i första hand humanitärt och fredsbevarande men också ett bevis på vår solidaritet med andra västländer. Att vara solidarisk med andra västländer är att vara solidarisk med oss själva.

  En dag kanske vi behöver deras stöd tillbaka, och i synnerhet nu när tsar Putin upprustar och rasslar med sablarna!

 11. Politisk korrekt skriver:

  Hvad mener Torssander om Bøsse-Muhammed?

 12. Fred Torssander skriver:

  Den ”värdegemenskap” som Sverige har med de coallierade i ockupationen av Afghanistan är uppenbarligen byggd på opium. Liksom många tidigare koloniala företag. Opiumkriget mot Kina torde vara välbekant?

  Sverige har dock till skillnad från övriga inget aktuellt kolonialt förflutet. Det som kunde ha blivit ett kolonialkrig – unionsupplösningen med Norge – avstyrdes genom att arbetarrörelsen gjorde klart att då bleve det revolution.

  För övrigt. Att vara ”solidarisk” med kolonialmakter leder med naturnödvändighet till just det som alliansfriheten var avsedd att förhindra. Att Sverige dras in i krig mellan stormakterna. Till exempel just mot Ryssland. Fast en svensk militär kanske i stället för den fredliga unionsupplösningen vill tillbaka till Esaias Tegners stormaktsdrömmerier.
  Ultima Thule har visst spelat in den också.

  ”Hur svenska stålet biter,
  Kom, låt oss pröva på!
  Ur vägen, moskoviter!
  Friskt mod, I gossar blå!”

  För det svenska folket slutade dock ”Kung karl den unge hjältes” regeringstid med ytterlig misär. Då var unionupplösningen i stället att betrakta som en verklig framgång.

 13. Kurdisk Flykting från Qanaquin skriver:

  Bäste Fred Torssander

  Jag är inte så förtjust i “fd Kurdisk flyktings” fräna debattstil, men jag kan förstå hans/ hennes vrede över dina pro-saddamiska åsikter. Jag antar att dina åsikter väcker ohyggliga minnen hos honom/henne från diktaturtiden i Irak. Jag kan också hålla med “fd Kurdisk flykting” om att du behöver skaffa dig kunskaper om vad som försiggick i Irak före våren 2003, då ditt engagemang i Irakfrågan hade sin början!

  Den lilla charmiga oljestaden Qanaquin som ligger i Kurdistans sydligaste spets vid den mytomspunna Wand-floden kallades på 60-t Lilla Moskva! Det var hippt att vara Kommunist på den tiden! Jag var ung , opåläst och naiv då och jag drogs med i trenden! Jag hade massor med åsikter men saknade verklig kunskap. Jag trodde som alla andra att Paradiset låg i den dåvarande Soviet!
  Men så kom Saddams Baathparti till makten mot slutet av 60-t. Bland det första som den nya regimen gjorde var att alliera sig med det Irakiska Kommunistpartiet. Syftet var att slå ner det kurdiska motståndet! Det gick ganska fort att uppnå det målet. Kurderna var isolerade och ingen i hela världen brydde sig eller var villig att hjälpa dem!
  När regimen var färdig med kurderna bröt den alliansen med kommunisterna och en blodig jakt sattes igång mot de före detta bundsförvanterna. På kort tid var Kommunistpartiet helt utrotat!

  Hur tror du, Fred Torssander, att Soviet reagerade på det som hände de irakiska kommunisterna?!
  Jag tror inte att du vet eller ens kan gissa rätt!
  – Tro det eller ej; Fred Torssander:
  I samma veva som Baathregimen höll på att slakta de inhemska kommunisterna tecknade Soviet ett 25-årigt olja-mot-vapenavtal med regimen i Bagdad!
  Och detta var inledningen till Saddams nästa stora projekt: Det åttaåriga kriget mot Iran; ett av de värsta och blodigaste i världen sedan andra världskriget där Soviet var den främsta vapenleverantören till Saddamregimen (mer än 95% av vapnen kom från Soviet)!

  Tror du; Fred Torssander, att det idag mot denna bakgrund finns några kloka människor i Qanaquin som med stolthet kallar sig Kommunister?!

 14. Kurdisk Flykting från Qanaquin skriver:

  Fred Torssander

  Irak är ingen naturlag!
  Irak är en kvävande tvångströja för alla människor och folkslag som befinner sig inom dess gränser!
  Det elände som vi idag bevittnar i landet är resultatet av gamla felaktiga gränsdragningar och en lång rad mänskliga misstag och dumheter. (Pga tids och utrymmesskäl är det tyvärr inte görligt att här gå igenom dem alltihopa)!
  Irak är en explosiv krutdurk och utsikterna för långvarig fred och försoning tycks, trots det tillfälligt förbättrade läget, inte vara särskilt stora!
  Frågan är: Vad är lösningen?!
  Lösningen är inte att Koalitionen lämnar landet och Saddam återtar makten och återinför diktatur, som fred Torssander och vänstern föreslår! Detta är varken en bra eller möjlig lösning; inte minst pga Saddam är DÖD (och troligtvis maskuppäten vid det här laget)!
  Lösningen är att befolkningen i varje region/ provins/ del av Irak får, genom fri demokratisk omröstning, välja om de vill tillhöra federationen eller bryta sig ur och bilda egen stat!
  Störtandet av Saddam var ett viktigt steg mot demokrati och fred! Men det räcker inte! Makthavare i hela världen, främst i Vita huset, bör inse att endast en grym diktator (Saddam) eller en supermakt (USA) kan hålla ihop Irak! Irak kan omöjligt fungera som en samanhållen fredlig demokrati av egen kraft!
  Kartan måste ritas om och det ska folket på fredlig demokratisk väg få göra! För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt att genomföra och för att fred och stabilitet ska råda därefter krävs stora militära insatser av koalitionsstyrkorna under lång tid framöver, eftersom de fientliga krafterna som vill återinföra diktatur i Irak är många och starka och de stöds av flera diktaturstater med mycket olja, pengar och makt!

 15. Kurdisk Flykting från Qanaquin skriver:

  Fred Torssander

  Din debatteknik går ut på att slingra sig och undvika ge raka svar på de frågor som ställs; det har vi genomskådat. Men jag tänkte ändå ställa några frågor till dig och hoppas få svar den här gången:

  Du är en person med många åsikter och du tycker om att uttrycka dina åsikter offentligt!
  Har det någonsin slagit dig att den frihet att uttrycka sina åsikter som du har, här i väst, är ett PRIVILEGIUM, som majoriteten av jordens befolkning inte har!
  Har du någonsin känt glädje och tacksamhet över detta privilegium?!
  Har du någonsin känt vrede och indignation över att dina medmänniskor i stora delar av världen saknar friheten/ rätten att göra som du; dvs uttrycka sin mening utan att få tungan utskuren?!

  Fred Torssander
  Jag ska berätta ett par saker för dig som jag har gått igenom under Saddams terrorvälde i Irak. De är långt ifrån det värsta som hänt mig och miljoner andra människor under fyra decennier av krig, terror och diktatur! Jag hoppas att dessa småberättelser kan hjälpa dig att vakna till insikt om skillnaden mellan demokrati och diktatur; något du inte verkar förstå!

  1. På 80-t ville jag köpa en Gitarr! Det fanns bara en butik i hela Bagdad som sålde gitarrer och de var inlåsta i skåp! För att köpa musikintrument på den tiden var man först, tro det eller ej, tvungen att ansöka om tillstånd hos den Irakiska säkerhetspolisen! Jag sökte men blev nekad tillstånd eftersom jag inte var medlem i Saddams Baathparti!
  Fred Torssander: Har du någonsin funderat på att rätten att köpa och spela musikinstrument faktiskt inte är en självklarhet för alla människor på jorden?!

  2. Jag blev utsatt för husrannsakan av Saddams säkerhetspolis när jag var 16 år! Upphovet var rykten och angiverier om att jag hade/ läste “farliga” förbjudna böcker! Det var inte så lätt att få tag på böcker på Saddams tid, Det mesta var förbjudet och jag hade inte många! En bok kunde säkerhetspolisen i alla fall hitta hemma hos mig, som de beslagtog och jag fördes med förbundna ögon till en hemlig underjordisk tortyrkällare där jag blev misshandlad i fem dagar innan jag blev släppt mot att jag skrev på ett papper att aldrig mer läsa annat än skolböcker! Polischefen sade till mig innan jag skickades hem att om jag inte hade varit så pass ung så hade jag aldrig fått gå levande därifrån!
  (Jo, vad var det för bok som de beslagtog hemma hos mig?! Jag tror inte du kan gissa rätt på det; Fred Torssander!
  – “Fursten” av Machiavelli!)
  Fred Torssander: men en suck
  Har du någonsin tänkt tanken att det kan vara livsfarligt att bli ertappad med Machiavellis bok?! Kan du förstå det?!

  Fred Torssander
  Du har en lång och mödosam väg att vandra för att komma till de rätta insikterna!
  Det “Åsiktspaket” som du har tillägnat dig är alldeles för lättköpt!

 16. stefan peterson skriver:

  Rasmus West
  ”Nått för Vilks från sportens värld:””
  http://www.sportal.se/sport/fotboll/seriea/inter/64807
  Stackars Turkar, kränkta av Zlatan och Inter (0-3 i baken då bara MÅSTE det bero på tröjorna)

  hur Kränkta skall dom inte då bli av denne Temperiddare
  han gör inte bara Mål på dom, han bokstavligen Halshugger dom gäms med fotknölarna.

  http://www.sf.se/filmer/film?filmid=16002535

  Hur kan vi få lov att ha sådana ”filmhjältar” i Sverige utan att Islamisterna gör uppror ??

 17. Fred Torssander skriver:

  Nånånå. Jag har en god vän från Irak som gått igenom betydligt värre saker under Saddam än till och med misshandel av säkrehetspolisen. Trots detta är han patriot – inte separatist.

  Mina kunskaper om Irak är givetvis inte på något vis fullständiga, vare sig genom människor jag träffat eller genom det jag läst, men att anta att jag skulle vara okunnig om den kommunistiska rörelsens öden och äventyr i Irak är ganska magstarkt. Liksom att jag av någon anledning skulle vara eller ha varit anhängare av Saddam Hussein. Sånt är bara USA-imperialistisk propagandaspridning.

  En kort historisk genomgång av det moderna Irak finns på http://www.tusenpennor.se/Henrik_Skrak/TexterHS/NuriAS.htm Den bygger på Hanna Batatus 1300-sidiga verk The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq (Princeton 1978).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.