Del 421: Det som synes vara

Jag har igen anledning att tacka för en lång rad inlägg som bidrar till min ökade förståelse av världen och vad den här debatten handlar om. Och en utveckling av underlaget till det konstverk som komma skall, det befinner sig ännu i sin linda. Konsten är alltid långsam.

För dem som finner CNN:s filmning av min alltmer berömda flykt till gömstället kan jag säga följande lugnande ord: En sådan situation är precis vad en konstnär önskar sig. Allt är inte vad det synes vara.

Och på det temat kan man spinna vidare. Den osofistikerade direktreaktionen är inte reflekterande. Svårigheten i diskussionen om tryckfriheten finns i vilken kontext och intention som skall tillskrivas något man ser. Den som ser tror sig se något bestämt och entydigt. Men det är bara ett sätt att se på saken. Rondellhunden är en berättelse om hur det som plågar och uppfyller en lång rad människor kommer till uttryck. I sådana lägen är det bekvämt att omedelbart peka ut syndabocken. Därigenom undgår man själv allt ansvar.

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

30 svar på Del 421: Det som synes vara

 1. stefan peterson skriver:

  Hej Lars
  Hur går det med Storyn till Musikalen ?
  Här får du ytterligare två förslag till musik som kanske kan passa,
  om inte så är dom ganska roliga att titta på ändå.

  VILKS TANKAR INFÖR MÖTET MED AMATULLAH
  http://www.youtube.com/watch?v=2p9nq14DBp8&mode=related&search=

  KRÄNKTE MOHAMMED ROCKAR LOSS, UTKLÄDD TILL SVINET ALF
  http://www.youtube.com/watch?v=PgiLBvPGoT4

 2. mellis skriver:

  Nu har jag åter tittat på CNN-inslaget med Lars. Helt underbart! Enda jag saknade var en bild av Nimis i dess fulla prakt.

  När jag såg hur vigt Lars rörde sig när han kollade underredet på sin bil efter bomber tror jag att jag ska invitera honom till mitt replag nästa gång jag åker till Kullaberg för klippklättring. Nimis ska jag definitivt besöka.

 3. TJ skriver:

  Tog mig en titt på CNN-reportaget jag också, om det nu kan kallas för reportage. Och vad ser jag, fredsreligionens amatullah som likt en svart jättelik säck potatis är ute och vandrar i den svenska naturen.

 4. Islamofob skriver:

  Okysste Nick B
  (Trampade jag på en öm punkt, ber jag hemskt mycket om ursäkt)!

  1. ”Islamofob, du gör verkligen skäl för ditt namn”!
  – Det hugnar mig pyramidalt att höra att jag lyckats nå dig med min förkunnelse!

  2. ”Du kan ju nästa gång roa dig med att göra samma trick med kristendomen, eftersom VI delar det inte helt oblodiga Gamla Testamentet med bland annat islam”!
  – Vilka, förutom Du, inbegrips i ”VI”?!
  – Vad har Islamofob med kristendomen och Gamla testamentet att skaffa?! Var har du fått dina griller ifrån?!

  3. ”Testa även vad de fornnordiska skrifterna har att förtälja i saken”!
  – Vilken sak?
  – Och varför just de fornnordiska skrifterna?!

  4. ”Bäste Islamofob, du har ett mycket stort behov av Buddha i ditt liv”!
  – Till skillnad från Nick B behöver Islamofob inget surrogat för sex!

  ”För övrigt anser Islamofob att både Mecka, Jerusalem; Vatikanen, Al-nadjaf, Karbala, Qum och Gujarat bör förstöras!

 5. mellis skriver:

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=704437

  Man kan se det här som att de muslimska ambassadörerna som besökte statsministern till sist fick rätt svar.

 6. Imam Islam skriver:

  Hej nu blir det krav på muslimska friskolor i sverige.
  Läs Dn.se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=704437

  jag har en ny bild med Mohammed på en toalett för övrigt, hittade den och en mohammed LEGO ifrån danmark.
  http://imamislam.blogspot.com

 7. Imam Islam skriver:

  hej såg att det var samma länk innan 🙁

 8. Gote skriver:

  Imam Islam skrev ”Hej nu blir det krav på muslimska friskolor i sverige.”, å fan tänkte jag, måste kommunerna starta muslimska skolor nu?

  Nu var det jag som missförstod, och istället var det en god nyhet som Imam förmedlade. Frågan är bara på vilket sätt en skola kommer att vara konfesionell om man inte får blanda in religionen i undervisningen? Är det morgonbönen? Tror väl knappast att man kommer att nöja sig med en liten morgonbön, när man har en hel skoldag på sig att förmedla religiösa ideologier. Morgonbönen kan ju för övrigt sträckas ut till att bli en predikan där man bla kan tala om att homosexuella skall dö och att jorden är 6000 år gammal. Religionsundervisningen kan ju få en slagsida åt det ena eller det andra hållet och att en skola som drivs av tex livets ord, på ett sakligt sätt skulle berätta om tex organisationen Humanisternas ståndpunkter i religiösa frågor, kanske man inte skall hoppas på.

  Men man skall ju öka bevakningen? Hur då? Skall man klä ut tjänstemän till skolelever (kortväxta personer kan i så fal se fram mot en ny blomstrande arbetsmarknad) och skicka in dem undercover. Man tror väl inte att öppna inspektioner verkligen skulle kunna avslöja vilka värderingar lärarna förmedlar på religiösa friskolor?

  Nej, totalförbjud religiösa friskolor och jobba för att integrera friskolorna i ett nära samarbete med de offentliga skolorna på lång sikt. Detta skulle både friskolorna, de offentliga skolorna och samhället tjäna på. Jag tror fortfarande att friskolor är viktiga och kan behövas som specialalternativ, men den nuvarande formen där man kan utnyttja skolan som en bas för politisk och religiös propaganda, verkar inte bra.

 9. Dokument.no skriver:

  ”Krenkelser for fred

  Av Sara Azmeh Rasmussen

  I morges var jeg på et frokostmøte med temaet religionens plass i det offentlige rom. Det ble sagt mye interessant og fornuftig, men da islam ble tatt opp skjedde det som pleier å skje i nærmest enhver norsk debatt om islam. En tilhører stilte det viktige spørsmålet om islam var et problem, ikke bare for det moderne Norge, men først og fremst for muslimske land, og om ikke den konservative tolkningen som i dag hersket i disse landene kunne tjene som en forklaring for vitenskapelig, teknisk og økonomisk stagnasjon.

  Som svar tegnet Lars Gule et glansbilde av islam hvor debatten om skille mellom religion og politikk hadde pågått i muslimske samfunn til alle tider. Han mente at sekulariseringen var et faktum, også i muslimske land, og at til og med Iran gjennomgikk nå en opplysningstid. Trusselen fra fundamentalister og voldelige islamister mot det demokratiske liberale samfunn, både i form av ideologisk kamp og fysiske angrep og selvmordsaksjoner, skulle ifølge Gule imøtegås med argumentasjon og debatt, jeg minner, med fundamentalister og religiøse ekstremister. Kampen mot terror var en feil metode, slo Gule fast.

  Dette er symptomatisk for norsk debatt om islam. Hovedproblemet med debatten er at den er polarisert og ikke-prinsipiell. På den ene siden har vi høyresidens frykt for det nye og fremmede, der iblant er en overdreven frykt for islam og forandringer i eget samfunn som ligger til grunn for hele argumentasjonen.

  På den andre siden har vi venstreintellektuelle kulturrelativister som undervurderer faren ved islamisme og forsvarer retten til å være forskjellig. De forsøker å motarbeide en fordomsfull og rasistisk fremstilling av islam og muslimer, men ender opp med å forsvare inhumane og undertrykkende ideer og praksiser. De står for en overdreven reaksjon på høyresidens frykt.

  Slik blir debatten lite konstruktiv. Den ene sidens standpunkt bekrefter den andres. Utfordringen nå blir å finne et tredje alternativ som kan balansere debatten, benekte høyresidens frykt når den er ubegrunnet, uten å gå til det andre ytterpunktet å forsvare undertrykkelse i kulturens navn.

  Prinsippet er alltid å forsvare det liberale demokratiet mot fiendtlige elementer, enten de er muslimer, kristne eller hører til andre trosretninger eller ideologier.
  Vi liberale og demokratiske muslimer befinner oss i en vanskelig situasjon i dag. I muslimske land er det så godt som umulig å ta opp kritiske spørsmål om islam. Vi blir enten tiet eller sendt i eksil. Her i Vesten møter vi to steile fronter, den postmodernistiske kulturrelativistiske på den ene siden, og tilhengerne av teorien om sivilisasjonens sammenstøt på den andre siden.

  Så i tillegg til den harde kampen mot islamister, fundamentalister, undertrykkende regimer i våre opprinnelsesland og seiglivede anti-humanistiske forestillinger og praksiser i egen kultur, må vi også jobbe mot to fronter her i Vesten. Det er en så vanskelig og tung oppgave at det er all grunn til pessimisme, dessverre.

  Essensialistisk forståelse av islam

  Først må jeg si at jeg reagerer på den utbredte essensialistiske forståelsen av islam som en voldelig og primitiv religion. Islam har i likhet med alle andre religioner ingen fast og vedvarende karakter. Det finnes store motsetninger i både Koranen og tradisjonen etter profeten og igjen mellom disse to grunnleggende kildene. Som andre religioner er islam barn av sin tid og produkt av en historisk sosial og politisk kontekst. De mange fremtredelsesformene for islam opp gjennom historien viser at den er åpen for tolkning.
  Men det er ingen tvil om at dagens form for islam som har flest tilhengere er reaksjonær og radikal. Islam er likevel ikke en totalitær ideologi. Det er derimot islamismen. Vi må skille mellom religionen, som selvsagt må være gjenstand for kritikk, og en politisk fascistisk bevegelse som truer verdens stabilitet og fred og ønsker å avskaffe demokratiet.

  Høyresiden

  Slik jeg tolker virkeligheten så synes jeg den nykonservative høyresidens frykt for og kritikk av islam og muslimer er helt berettiget, men det som svekker deres argumentasjon er forenklingen og tendensen til å redusere mennesker til sosiale roboter uten evne eller vilje til å bevege seg bort fra den opprinnelige etniske og religiøse gruppen eller ha selvstendige meninger. En annen beslektet svakhet er at de nykonservative lukker øyne for mangfoldet som finnes i hver kultur og gir inntrykk av at verden er delt inn i ugjennomtrengelige blokker og at disse er i krig med hverandre. I realiteten finnes det totalitære og reaksjonære krefter i alle disse ”blokkene”. Det gjelder også for de demokratiske og liberale.

  Venstresiden

  Høyresidens linje står i sterk kontrast til venstresidens søte uforstyrrede søvn. Venstreintellektuelle undervurderer faren ved islamismen slik deres forgjengere undervurderte faren ved nazismen og kommunismen. Det finnes mange som den dag i dag ikke har tatt et oppgjør med sine politiske sympatier overfor morderiske diktaturer, og de fortsetter i samme linje. De forsvarer illiberale bevegelser mot det liberale demokratiet ved bruk av argumenter som tilsynelatende bunner i omsorg for mennesker og forsvar for frihet. Men hvilke mennesker forsvarer de og hvilken frihet? De forsvarer islamister, fundamentalister og patriarker mot enkeltindivider. De forsvarer kollektivers rett til å undertrykke individer og innskrenke deres valgmuligheter, særlig kvinner og barn. De forsvarer frihet til å motarbeide det frie samfunn. Og de tror at de jobber for fred og demokrati.

  Ideologisk kamp

  I dag er vi vitne til en konfrontasjon med store dimensjoner. Det er en innbitt kamp mellom religiøse fundamentalister, hovedsakelig islamister, som forsøker å opprettholde et ”hellig” totalitært samfunnssystem på den ene siden, og krefter som forsvarer det liberale demokratiet på den andre siden.

  Denne ideologiske striden manifesterer seg stadig vekk. Nå er ytringsfriheten i fokus igjen. En svensk kunstner ville teste det kunstneriske uttrykkets vilkår og tegnet Muhammad som en hund. Reaksjonene lot ikke vente på seg og var på ingen måte forskjellige fra tidligere konfrontasjoner, etter Salman Rushdie, Theo Van Gogh, Vedbjørn Selbekk, for å nevne noen. Det var ikke et spor av endring i posisjonene etter en mangeårig pågående debatt.

  Lars Vilks

  Nestleder i Islamsk Råd klarte i redaksjonEn enda en gang å vise forakt for alt det demokratiske samfunn er grunnet på. Igjen hørte vi om sårede religiøse følelser, om at provokasjonen var unødvendig og om at ytringsfriheten burde begrenses. Vi fikk en deprimerende reprise hvor man likestilte en ytring med voldshandlinger og drapstrusler av den mest primitive arten.

  Fundamentalister nøyer seg ikke med å kue muslimer i muslimske land og kreve lydighet av dem. De krever i tillegg at ikke-muslimer som er borgere i ikke-muslimske land bøyer seg og følger deres religiøse regler. Det er å gå altfor langt! Og det sjokkerer meg at mange ikke ser alvoret i dette og hva som står på spill!

  Det er riktig at det på kort sikt aldri er klokt å provosere. Men provokasjon er et viktig og nødvendig virkemiddel som utfordrer det gamle og konvensjonelle, og stimulerer til nytenkning og forandring. Hvis ikke Vilks og andre frie sjeler demonstrerer sitt forsvar for demokratiet og står på sitt, kan det beste sosiale og politiske systemet verden har kjent bli historie. Så alvorlig er det!

  Passiv aksept

  Jeg ble veldig opprørt da jeg fikk nyheten om drapstruslene og tenkte at noe måtte gjøres. Så jeg tok en telefonrunde og prøvde å mobilisere moderate muslimer til en støtteaksjon for ytringsfriheten. Jeg sendte E-post til generalsekretær i Islamsk Råd som han har unngått å svare på. Nå må jeg dessverre si at det ikke blir noen støtteaksjon hvor muslimer, som har flyktet fra sine krigsherjede og fattige land, og som er blitt tatt imot med åpne armer i vestlige demokratier, står sammen med demokrater og markerer et krystallklart ståsted.

  Det er bare å innrømme at skillet mellom islamister og muslimer begynner å bli meningsløst fordi flertallet av muslimer enten støtter islamistene, med forskjellige begrunnelser, eller stilltiende aksepterer islamistenes herjinger og økende innflytelse. Passivitet i en verden som er truet av en totalitær og voldelig bevegelse er uforsvarlig. Derfor mener jeg at vi muslimer kollektivt bærer en stor del av ansvaret for den økende skepsisen mot oss, og for ustabiliteten i verden.

  Muhammed

  Så lenge muslimske religiøse dogmer er hevet over enhver kritikk, kommer krenkelser mot enkeltindivider i muslimske land til å fortsette. De religiøse og kulturelle elementene som har ført til sosial, intellektuell, vitenskapelig, teknisk og økonomisk stagnasjon kommer til å bli styrket for hver gang de liberale taper et slag.

  Nå vil jeg gjøre min plikt overfor muslimer, og samtidig min plikt overfor demokratiet og vise min uforbeholdne støtte til Lars Vilks. Ved min fulle fem, og med vitende og vilje, vil jeg si at Muhammad var en krigsforbryter og en voldtektsmann, og det må jeg bli sitert på i media. Dette er det minste jeg kan gjøre hvis jeg fortsatt vil kalle meg humanist og demokrat.

  Sara Azmeh Rasmussen”

 10. Freud skriver:

  Nick B

  Du är alldeles för spänd!
  Du tar dig själv och din mission på blodigt allvar!
  Slappna AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAV!
  Andas in Pusta ut
  Just RelaxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!

  Det är ingen ko på isen!

 11. Islamofob skriver:

  Fredrikzon

  Tack för den vänliga tonen senast (2007/10/15)!

  Hoppas vi även i fortsättningen kan hålla oss till ett avspänt, sansat och värdigt språkbruk, åtminstone vi två, vad gäller våra andra polare Abbas och Nick B kommer det nog att dröja ett tag till gissar jag, de är alldeles för spända för tillfället!

  1. “De mest elementära debattreglerna” talar du om!

  Jag ska passa på att redogöra för några av ”de mest elementära debattregler” som jag tycker är viktiga att följa för att en vettig debatt ska vara möjlig:

  Regel numro ETT:
  Att man alltid börjar med att oförblommerat deklarera sin agenda!
  (Det finns säkert en hel del som man kan kritisera Islamofob för, men man kan svårligen anklaga honom för att ha någon dold agenda!)

  Regel numro TVÅ:
  Att man konsekvent håller sig till debattämnet och besvarar de frågor som ställs och inte försöker slingra sig genom att byta ämne!

  Regel numro TRE:
  Att man bemöter argument med argument, inte med skällsord (som rasist, främlingsfientlig, islamofob osv!) och obetingat inte med våld eller hot om våld!

  Vad tycker du?!

  2. “Du tycks även försöka sätta rekord i verbal extremism och skrytsamhet. Det är visserligen underhållande, men…”!

  – om du läser noga mellan raderna på vad andra skriver så kommer du snart inse att Islamofob inte är speciellt värre än någon annan vare sig det gäller extremism eller skrytsamhet!
  Skillnaden är att Islamofob föredrar att basunera ut vad han tycker, känner och tänker rakt, tydligt och utan krusiduller och han försöker inte veckla in sina meningar i sofistikerade emballage!

  3. Jag har fått kritik från flera håll; bl a signaturerna Freud och NEUTRAL, för min “råa retorik”. Jag tar gärna intryck av konstruktiv kritik och gör mitt bästa för att bättra mig! Jag är inte för “stolt” för det, som många andra är! Jag är heller inte för nackstyv för att ändra min ståndpunkt om jag blir överbevisad!

  4. Beträffande din fråga om “förhållandet” mellan Islamofob och Freud!
  vill jag poängtera några saker:
  – Vilka roller olika skribenter väljer ikläda sig, kan naturligtvis inte jag råda över!
  – Inom språket är det som bekant allemansrätten som gäller! Jag har ingen ensamrätt på mina “specialtecken”!
  – Jag vill dock betona att det, enligt min mening, finns en grundläggande skillnad mellan Islamofob och Freud!
  Freud tar som bekant alltid spjärn mot människans näst starkaste sentiment; sexualiteten, och han har hela tiden försökt med sina inlägg tillföra Rondellhunden en erotisk dimension; dock utan större framgång!
  Islamofob har däremot sin utgångspunkt i det starkaste sentiment som härskar i människan liv; Rädslan (fobier av alla de slag; däribland sk islamofobi, islamofobofobi, islamofobobobfobo…….fobi osv)!

  Vänliga Hälsningar!

  ”För övrigt anser Islamofob att både Mecka, Jerusalem; Vatikanen, Al-nadjaf, Karbala, Qum och Gujarat bör förstöras!

 12. CNN-inslaget:

  Lars Vilks: Al Qaeda won’t stop me
  http://www.youtube.com/watch?v=eeIgpZdM4As

 13. Freud skriver:

  Fredrikzon

  undrar om signaturen “Freud” finns eller om det bara är ett påhitt av Islamofob?!
  Det får mig att undra om signaturen “Fredrikzon” finns eller om det “också” är ett påhitt av Islamofob?!
  Och om även alla andra signaturer endast är fejkade skapelser av Islamofob?!
  Är hela den här tråden ett hopkok av Islamofob; en enda utdragen islamofobisk “monolog”?!
  Fredrikzon
  Hoppas att du inte har blivit så pass skadad av att läsa Islamofobs texter att du börjar se Islamofober överallt!

  Islamofob

  Att sexualiteten är blott människans “näst” starkaste sentiment kan jag svårligen hålla med om!
  Man kan förledas tro det ibland! På stan ser man vanligtvis fler jäktade stressade människor på grund av “rädsla” för att missa tåget eller bussen än brunstiga människor som kopulerar med varandra!
  Man kanske kan avskräcka människor, med våld eller hot om våld, från att öppet idka sexuella aktiviteter, som i den arabisk-muslimska hederskulturen! Men den sexuella elden pyr ständigt under ytan och den söker hela tiden olika medel att besegra rädslan!

  Frågan är ju outtömlig och tål att diskuteras vidare!

 14. Cecilia skriver:

  Det var mycket intressant att läsa artikeln av Sara Azmeh Rasmussen.

  Jag känner flera muslimer som är fina, kloka, toleranta och filosofiska människor. Ja, deras livshållning kan kallas pragmatisk…
  Kanske en modern variant av Underkastelse… hamnar just där? I acceptansen av de långsiktiga skeendena… men som jag skrivit tidigare – ibland kanske man måste bli en Aktiv pragmatiker. Tyvärr så ser det ut som de flesta moderna muslimer inte vågar sig på detta – all eloge till Sara.

  Precis som alla religioner har följt samhällets utveckling och är ”uppdaterade”, även om inte hos alla ”utövare” förstås. Och där spelar säkert den ekonomiska utvecklingen en oerhört stor roll, som alltid.
  js var det väl… som skrev om att alla religiösa skrifter var förlegade?

  Min personliga åsikt är att religionerna var de första ”organiserade” samhällssystemen. Innan det t ex fanns skola och kommunikation, så var myten det effektivaste sättet att sprida ett budskap.
  Enkla saker av så blandad dignitet som hygien, sjukdomar, allmännytta, moral – ramlade in under samma tak. Och taket var de kunskaper man hade när myterna skapades.
  Därför var t ex hygien lika livsnödvändigt, eller kanske mer, än t ex moral. Innan antibiotikan, så dog man ju av enkla infektioner som vi ”skiter i” idag.

  I väst har vi ersatt myt med utbildning så gott vi kunnat :-). Det har varit en lång process. Ekonomi och ökad levnadsstandard har varit förutsättningen. ”Priset”… (just nu) är utbrändhet och förvirring för att inputen är för stor och komplicerad. Man ser inte skogen för bara träd längre… nu när dessutom över halva jordens befolkning bor i städer. För mig är ungdomar uppväxta i t ex Bronx, marsianer. De har aldrig varit i en skog – jag kan inte föreställa mig hur det är.
  För det som man varit med om, kan man inte göra ogjort; och just detta är väl bland det viktigaste i kommunikation, förståelse, respekt. För kommunikation handlar ju inte om att ”vinna”. Utan om dialog. Även om man måste utsätta sig ibland, för det man tycker är rätt.
  Just som Lars gör.
  Och Sara med.
  Och munkarna i Burma försökte… men inte orkade hela vägen.

  Ens eget liv är skört – där har islamisterna ett övertag och en styrka. De skiter i det egna sköra livet.
  Vilket får mig att tänka på Göran E:s skildring. Om att ”utsända hade blivit korrumperade på vägen” – ungefär. Och då är vi tillbaka till levnadsstadard och ekonomi…

  Kuriosa – även i vår upplysta tid, så bugar man sig för myten.
  Jag har hört att en strategi i slutförvaring av kärnkraftsvfall, har varit just mytbildande. Typ – ”Här ligger det”.
  Att förlita sig på som backup, om något skulle gå fel. För myten är så stark – så grundläggande – och överlever det mesta.

  För övrigt… läste ni om att regimen i Kina börjat förespråka taoismen? Visst är det härligt? (Inte ironi, alltså)

 15. ln skriver:

  Som motgift till Sara Azmeh Rasmussen ovan framförda ’gullesnack’ (konvertiterna är alltid de värsta) kan man lämpligen klicka över till
  http://www.reason.com/news/show/122457.html
  och läsa Rogier van Bakela intervju med Ayaan Hirsi Ali: ’The Trouble Is the West’. Här följer ett kort utdrag.
  . . .
  Only if Islam is defeated…..

  Hirsi Ali: Because right now, the political side of Islam, the power-hungry expansionist side of Islam, has become superior to the Sufis and the Ismailis and the peace-seeking Muslims.

  Reason: Don’t you mean defeating radical Islam?

  Hirsi Ali: No. Islam, period. Once it’s defeated, it can mutate into something peaceful. It’s very difficult to even talk about peace now. They’re not interested in peace.

  Reason: We have to crush the world’s 1.5 billion Muslims under our boot? In concrete terms, what does that mean, “defeat Islam”?

  Hirsi Ali: I think that we are at war with Islam. And there’s no middle ground in wars. Islam can be defeated in many ways. For starters, you stop the spread of the ideology itself; at present, there are native Westerners converting to Islam, and they’re the most fanatical sometimes. There is infiltration of Islam in the schools and universities of the West. You stop that. You stop the symbol burning and the effigy burning, and you look them in the eye and flex your muscles and you say, “This is a warning. We won’t accept this anymore.” There comes a moment when you crush your enemy.

  Reason: Militarily?

  Hirsi Ali: In all forms, and if you don’t do that, then you have to live with the consequence of being crushed.

  Reason: Are we really heading toward anything so ominous?

  Hirsi Ali: I think that’s where we’re heading. We’re heading there because the West has been in denial for a long time. It did not respond to the signals that were smaller and easier to take care of. Now we have some choices to make. This is a dilemma: Western civilization is a celebration of life—everybody’s life, even your enemy’s life. So how can you be true to that morality and at the same time defend yourself against a very powerful enemy that seeks to destroy you?
  – – – – –

 16. Cecilia skriver:

  Hirsi är bra, viktig! Men bara en del av det sammansatta förloppet. Som vi alla är. Eller hur.

  Som att spela shack. Vem bryr sig om bönderna – de är till för att offras? Men utan bönderna står sig övriga pjäser slätt. Och vem vill vara ”bonde” längre?

  Teamwork är väl ordet. Skit i polemiken – just nu är den väl inte en höjdare :-)… det räcker liksom inte…

  Att bara tänka… ja, då förlorar man kanske livet självt?

  … Och huspriserna går bara upp. Aj, den ekologiska mjölken är slut. För att inte tala om tomaterna.
  Fan ta dem som hindrar mig från att leva som jag lär….
  Ja, sen mår jag ändå skit… om jag ska vara ärlig. Men jag är ju schysst. Och det är viktigast, för det har jag lärt mig.
  Försvara de normer jag lärt mig. Tja, så länge jag får vara ”bonde” och andra fixar det jobbiga så är allt OK.
  Sade någon ”Hoppa”. Visst, inga problem.
  Bara jag får säga vad jag tycker. Eller?
  Jaså, jag får inte det. Ja, OK. Something for something – så är det ju.

  Jaså, jag får inte se fotboll på lördag. Nä nu jävlar!!!

 17. Mushrik skriver:

  Sara Azmeh Rasmussen: ”Ved min fulle fem, og med vitende og vilje, vil jeg si at Muhammad var en krigsforbryter og en voldtektsmann, og det må jeg bli sitert på i media.”

  Hirsi Ali: ”Once it’s defeated, it can mutate into something peaceful.”

  Båda befinner sig uppenbarligen på rätt sida i kampen mot islam. Att den ena kallar sig kulturell muslim och den andra etnisk muslim har ingen betydelse. Ord och beteckningar har mycket mindre betydelse än vilja och handling.

 18. Fredrikzon skriver:

  Ack ja, balanserade synpunkter göre sig icke besvär.

  Sekulära muslimer får höra att något sådant som en sekulär muslim per definition inte kan finnas. Och när Sara Azmeh Rasmussen (hur vet In att hon är konvertit, förresten?) kraftfullt tar avstånd från islamismen och helhjärtat stödjer Vilks så är det ’gullesnack’. Varpå In framhåller en krigshetsande Ayaan Hirsi Ali som ett uppbyggligt exempel.

  Jag förstår Rasmussens pessimism.

 19. Christer Eriksson skriver:

  Imam Islam

  Menar du att det ska bli samma krav på kvinnliga Imamer eller homosexuella Imamer så har du helt rätt. Det svenska samhället tänker inte lägga skattepengar på att bygga moskeer om inte Ni reformerar Er på samma sätt som kristendomen

 20. Nick B skriver:

  Käre Islamofob!

  Inte skall du behöva hållas i villfarelsen att du trampat på en ond tå, då jag inte alls hyser någon agg mot dig. Men din ursäkt godtages godmodigt ändå! Jag menar bara att, om du ämnar att håna mig, håna mig då för det jag faktiskt har framfört. Så lovar också jag att hålla mig till denna gyllene hövitsregel.

  1. Det gläder mig att få hjälpa till med att bekräfta en annan människas självbild något alldeles kolossalt !

  2. Eftersom hela den västerländska kulturen starkt har påverkats av kristendomens filosofi, så trodde jag att även du skulle kunna relatera till Bibelns berättelser. Insåg i min enfald inte att du kanske är invandrad till Europa och alltså inte alls har någon relation till kristendomen. Min tur att be om ursäkt i förekommande fall!

  3. I den händelse att du inte skulle fördraga den kristna idétraditionen, kanske en referens till den ännu blodigare fornnordiska mytologin skulle få dig att lystra? Givetvis refererar ordet ”sak” till eventuella analogier till ditt favoritcitat ur Koranen, som man kanske kan finna i t.ex. Njals saga m.fl. Får jag här en känsla av att det varit min tur att förnärma dig angående val av skapelseberättelse? Ber återigen tusen gånger om ursäkt i sådant fall! Skall lägga på minnet att göra en referens till Kalevala istället, nästa gång det blir aktuellt.

  4. Måste starkt dementera (och avråda från) bruk av surrogatsex. Buddha handlar inte om sex, utan om frid i sinnet och om djupast möjliga förståelse av världsalltet. Bättre än sex, faktiskt!

  Vänligen,

  Nick B

 21. Cecilia skriver:

  Vem här har levt med nödvändigheten/utsattheten av att behöva sig se om över axeln?
  Undrar jag lite nyfiket…

 22. jazz skriver:

  Om Sara Azmeh Rasmussen kan man läsa på NRK:
  http://www.nrk.no/kanal/nrk_p2/1.2564210

  CITAT från NRK: ”Sara Azmeh Rasmussen har gått ein risikofylt veg frå islam til kristendom til ateisme. Det var ei krise som førde henne til gud, og det var kunnskap som førde henne ut av det religiøse rommet. ”

  Mvh Jazz

 23. mellis skriver:

  Cecilia,
  Vi kommer kanske alla att få leva med utsattheten av att behöva se oss om över axeln. För min analys av läget säger att sannolikheten för fredlig samlevnad i Sverige mellan svenskar och muslimer är mindre än den var mellan serber och muslimer i det forna Jugoslavien.

  Blir precis som förra gången: de styrande drog fel lärdomar av första världskriget och skapade därigenom förutsättningar för det andra. Den här gången har man dragit fel lärdomar av det andra världskriget.

 24. ln skriver:

  Idag har det ärevördiga ekonomipriset till Alfreds minne utdelats.
  – – – – –

  Till alla er här närvarande som olikt Åke Gren och Amatullah et al vacklar omlring i en gudsfrånvarande verklighet, det finns en lösning!

  Alla religioner – inte minst de abrahamitiska – har som bekant skapat en irrationalitetens marknad, där likasinnade handlar uppenbart ’dåliga skäl’ för att utan risk för kritik kunna underhålla sin religiösa tro. Också du kan deltaga i denna ekonomi för okunskap och självbedrägeri. Följande tillvägagångssätt har fungerat för miljoner och åter miljoner och kommer att fungera också för dig.

  Hur man kommer till tro på gud eller allah (eller Ron Hubbard som gud) — i sex enkla steg.

  1. Först och främst måste man hysa en önskan om att tro på gud.
  2. Insikten om att tron på gud är berömvärd – trots frånvaron av alla bevis på ’hans’ existens (eller gudomlighet) – den har man redan.
  3. Sedan måste man inse att människans förmåga att tro på gud trots frånvaron av alla bevis på ’hans’ existens i sig anses utgöra bevis på hans existens.
  4. Sedan skall man betrakta såväl sina egna som andras behov av bevis på guds existens
  som former av frestelse, som är såväl andligen ohälsosamma som korrumperande för intellektet.
  5. Därefter återvänder man till punkterna 2-4 och betrakta dessa som bevis på ’tro’.
  6. Slutligen återvänder man till punkt 2 gång på gång utan att någonsin upphöra.

  Som klart framgår rör det sig här om ett slags perpetuum mobile för önsketänkande – som med nödvändighet förorsakar nedsatt självmedvetande och reducerad kontakt med verkligheten. Men det påstås också att många fördelar är förknippade med detta önsketänkande när processen väl har kommit igång och löper friktionsfritt. Man kommer bland annat att alltid befinna sig i gott sällskap och aldrig mera synes man behöva vara ensam.
  Mycket nöja!
  – – – – –
  (fritt efter Harris)

  PS Ord och beteckningar har mycket mindre betydelse än vilja och handling!. Allahu Akbar.

 25. Cecilia skriver:

  Mellis – min undran var: Har någon rent praktisk egen erfarenhet?
  Inte att vi alla kanske en dag får det… 😉

 26. Fredrikzon skriver:

  jazz,

  ”Vi liberale og demokratiske muslimer befinner oss i en vanskelig situasjon i dag”.

  Det uppfattar jag som att Rasmussen ser sig som muslim. Vet inte om Norsk RiksKringkastning är en mer trovärdig källa?

  Oavsett om hon är konvertit eller inte tycker jag det är fel att bedöma och avfärda innehållet i hennes inlägg utifrån hennes religiösa status.

 27. ln skriver:

  Vi multikulturalister tackar våra invandrare (och fru Sahlin) för införandet av ’kebaben’ i vår traditionsfattiga svennetillvao – den var länge saknad.
  – – – – –
  Thursday, October 11, 2007 AP

  CONVICTED Bali nightclub bombers have feasted on kebabs with Indonesia’s anti-terrorism chief at an evening party held at his house. The party, which brought together more than 20 Muslim hardliners and former terrorists who have shown ”regret” for their actions, was the latest ”soft” strategy in Indonesia’s anti-terror campaign to try and turn former militants into informers, or advocates of religious moderation. ”We approach the terrorists with a pure heart,” Brigadier General Surya Dharma, the head of Indonesia’s anti-terror unit and host of the party, told Associated Press. ”We are all Muslims. We make them our brothers, not our enemy.” Mubarok, who is serving a life sentence for planning and carrying out the Bali bombings, was temporarily released from prison to attend the party, which was free of armed guards. He led the prayers at the celebration, timed to coincide with the breaking of the fast during the holy month of Ramadan.
  Those key individuals involved in the Bali bombings, Islamic terrorists associated with Jemaah Islamiyah, have repeatedly seen their already short incarcerations reduced despite the fact that they were involved in a terrorist group that murdered 202 people and wounded another 267. Now, we see that the people responsible for going after terrorists in Indonesia are wining and dining with the people who have no problem murdering tourists and engaging in mass casualty attacks.
  Kunde nästan ha vait i Sverige?

 28. Göran E skriver:

  GOTE: ANGÅENDE ÅKE GREEN:

  Tack för kommentar. Tar mig för enkelhetens friheten att korta av relativt hänsynslöst, den som vill se Gotes fulla kommentar får titta under gårdagens avsnitt. Rätta mig om avkortningen ger helt fel syftningar.

  Gote, frågan är inte bara intressant för inblandade parter utan även principiellt intressant, eftersom den handlar om såväl religionsfriheten, yttrandefriheten, friheten att välja sitt levnadssätt och leva ut sin sexualitet som individens rätt att slippa hets och förföljelse.

  ”Ang Green…avskräckande kristet exempel…synd att han inte åkte dit och fick skaka galler ett tag, …personligt agg mot Åke Green….Mycket tyder dock på att homosexualitet är medfött och jag kan inte komma till samma slutsats som Green i frågan. Green predikar:
  “Bibelns svar på frågan: Är homosexualitet en medfödd drift? Det är det inte.
  Bibelns svar på frågan: Är det onda makters spel med människor? Ja det är det och det ska vi förstå att det är på det sättet.
  Amen. ”

  …Detta gör det hela mera komplicerat (för mig men inte för Green), jag är nämligen inte lika benägen att racka ned på personer som är födda på ett visst sätt eftersom det är de deras öde. Däremot kan jag kunna kalla Green en “kristen idiot” …

  …Mongoloida tex skulle vara skadliga om de utgjorde majoriteten av samhällsmedborgarna. Detta problem verkar vi trots allt klara av att hantera på ett hyfsat bra och klokt sätt, utan att förolämpa de mongoloida…

  …Är då homosexuella ett hot mot samhället? Jag kan tänka mig att Green anser det av moraliska skäl….

  …Jag anser dock att Åke skall få uttrycka sina åsikter så långt som möjligt, eftersom det ger mig argument för att jag skall få uttrycka vad jag anser om hans reigion. Om han får säga att homosexualitet är en cansersvulst på samhällskroppen, borde jag få säga att religion är det (om jag nu anser det). Eller får jag det? Är det så att Europakonventionen skyddar religioner men inte yttrandefriheten, eller…?

  …Hetslagen är dysfunktionell, hämmande och färdig för skrotning, och när man ändå är i farten kan man avskaffa lagen om religionsfrihet också….”

  VARFÖR väcker gamle pastor Green så mycket agg? Är det konstigt att olika människor bär på olika sexualmoral?

  Samboende, homo- och bisexualitet, könsbyte, skilsmässa, multipla partners samtidigt, lösa förbindelser, eller det senaste: polyamorös kärlek är O.K.

  Men att köpa sexuella tjänster: Ajja baja! Det är fult att betala för sig i detta fall. Det är också kriminellt. Jag skall inte spåra ur diskussionen med att räkna upp vilka andra typer av sexualitet som inte är rumsrena.

  Var finns logiken?

  Min poäng är att alla människor bär på sin egen sexualmoral och att många gärna delar med sig av den till andra. Att en frikyrkopastor ser det som en styggelse med homosexualitet eller föräktenskapliga sexuella förbindelser torde väl inte vara så häpnadsväckande. Eller?

  Den spelade paniken blir ett effektivt sätt att flytta fram de egna preferenserna och den egna moralen.

  Alla vet ju att Åke Green älskar Guds skapelse och anser att Jesus älskar alla människor – homo- som heterosexuella.

  Men han förespråkar kärnfamiljen.

  Mona Sahlin och Birgitta Ohlson förespråkar insemination, homoäktenskap och fler pappamånader.

  Om en ”drift” är medfödd eller inte spelar väl ingen roll för om det är rätt eller fel att leva ut den? Otaliga såväl bra som dåliga drifter är ju medfödda. Eller vad tycker du att Åke Green bör tycka?

  Angående vad Åke säger att Bibeln säger eller inte säger: spelar det någon roll att han säger att det är Bibeln som säger det? Gote säger att det Gote kommit fram till är det Gote tycker och Åke Green säger att det Åke Green kommit fram till är det Jesus tycker.

  Vem bryr sig om det är Gote eller Jesus som är upphovsmannen? Har Gote högre status än Jesus? Knappast i Åke Greens församlingsmedlemmars ögon. Är det något att förundras över?

  ”Kristen idiot” är inget argument, endast ett invektiv.

  Downs syndrom eller Trisomi 21 är ett resultat av en kromosomavvikelse från det normala. Vi kan väl vara eniga om att det varit ganska svårt för den som bär på denna kromosomuppsättning att styra den kroppsliga manifestationen av avvikelsen? Har väl knappast något med utlevelsen av sin sexualitet att göra. Eller?

  Downs syndrom kan väl knappast rucka på Åke Greens föreställning om kärnfamiljen.

  Jag tror inte att Åke Green tycker att homosexuella är ett hot mot samhället. Däremot stör själva utlevandet av homosexualiteten, liksom föräktenskapliga förbindelser, liksom polyamorös kärlek, liksom otrohet, hans kristna bild av man och kvinna förenade i ett heligt förbund.

  Får han säga det till sin församling? I kraftfulla ordalag?

  Kärnfamiljen är död. Har Åke Green rätt att försöka återuppliva den? Eller är det bara Mona Sahlin och Birgitta Ohlsson som skall få uttrycka sig om vad som går an och vad som bör fördömas?

  Gote, Pastor Green vill dra upp frågan om vad som är kärnan i vårt samhälle. Om hur vi organiserar våra gemenskaper. Är den frågan redan avslutad? Har vi redan kommit fram till hur familjer kan alternativt bör organiseras? Eller går allting an? Live and let live, barnen klarar sig! Så länge man inte slår barnen? Eller går till en prostituerad?

  Du oroar dig för religiösa friskolor. Är detta det enda som kan förstöra ett barns uppväxt, eller kan andra bitar vara väl så viktiga?

  Hur skulle ett barn må av att gå på en skola driven av Förbundet Humanisterna? Eller Unga Örnar? Eller Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Hur ser din ”neutrala” skola ut, den skola där barnen slipper religiös eller politisk påverkan?

  Slutligen gräver du upp en gammal sunkig artikel av Svante Nycander, mannen som vill värna Trosfriden för övrigt (i vart fall när det gäller Islam). Detta gör ett lite förvirrat intryck.

  Menar du att man de facto skall få lov att hetsa, förfölja och uppvigla mot människor och folkgrupper? Eller menar du att lagstiftningen omfattar för många grupperingar?

  Tycker du att lagen om religionsfrihet bör avskaffas?

  Vill du seriöst ta ifrån människan religionen? Vad tror du att man kan ersätta den med? ”Naturupplevelser”? ”Vetenskap”? ”Förbundet Humanisterna”? ”Socialism”? ”Liberalism”?

  Jag tror att ditt projekt blir svårt att genomföra. Andra har misslyckats förut.

  OBS OBS OBS! För att inte bli massakrerad av PK-mobben: JAG har inget problem med att olika människor har olika sexuella preferenser och väljer att organisera sina liv på olika sätt.

  Jag menar bara att /den spelade/ panikslagenheten över vad en gammal pastor Åke Green säger till sin frikyrkoförsamling knappast gör den samhälleliga debatten mer produktiv. Och hans predikan skadar definitivt ingen vild fjortonåring eller ”never married man” på Stockholms gator. Möjligen kan de få en ÖVERTYGELSESKADA. Och bli sårade över att någon gammal pastor ifrågasätter deras sexualvanor.

  Men Socialdemokrati eller De Nya Moderaterna Anno 2007 är inte den slutgiltiga sanningen.

 29. Freud skriver:

  Till parlören:

  ”Buddha är bättre än sex”!
  Nick B.´s inlägg 2007/10/15

  Rondellhunden har gått vilse ute i den stora världen,
  Byrackan är ute och cyklar i Buddha´s villospår på jakt efter sin drömtik!

 30. Linda Magnusson skriver:

  Hej,

  I en diskussion som har blandat in åsikter av storheter från alla världens hörn, kan min röst verka liten och det kanske den är. Det betyder dock inte den inte är värd något och jag hoppas i denna stora rad av kommentar, att du Lars, faktiskt kommer läsa det här!

  Jag studerar journalistik och är helt och hållet hängiven åt journalistikens moral och uttryck. Hela detta fenomenet med rondellhunden har hos mig skapat ett intresse för att undersöka gränser och av vem dessa sätts, detta genom att skriva en vetenskaplig rapport om det hela. Jag förstår att du är en upptagen man och bara det faktum att du inte har en mejl att hänvisa till (då denna förmodligen skulle bombaderas med mejl) understrycker detta. Trots det, och trots att jag skriver detta öppet för allmän beskådan, undrar jag om det finns en möjlighet för mig att via melj eller liknande få göra en intervju.
  Att detta kanske verkar lite ovanligt må så vara, men har man inte vågat något kan man aldrig vinna.

  Ha det så bra hursomhelst!
  Vänliga hälsningar Linda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.