2710: Bäst före samt uppfostran genom konsten

Ideologiskt betingade verk brukar inte ha alltför lång hållbarhet. Numera brukar det också gå snabbare än tidigare. Vi har gamle Edward Said och hans vittberömda ”orientalism”. Hans inflytande blev betydande och inte oviktigt. Det handlade om autenticitet och representation som på den tiden var tämligen okänt. Dessutom fanns föreställningen om den romantiska orienten med haremsdamer och annat säreget folk. Emellertid har vi passerat det mesta av detta. Den romantiska orientalen är idag en souvenir som är eftertraktad, inte minst av orientalerna själva som trissat upp priserna på t ex målningar från 1800-talets orientinspirerade salonger.

Said är, inte helt oväntat, en helig man i ideologiskt rättänkande kretsar och om någon anför kritiska synpunkter (som länge har varit välkända) kan proselyterna störta till affektladdad undsättning. Johan Lundberg skriver (Timbro) om en sådan episod där aktivisten/forskaren Stefan Jonsson visar sin ideologiska harm. Ingen kan, i detta avseende, vara mer korrekt än Jonsson. Man kan t ex läsa hans färska utläggning om konsten och demokratin. Den texten visar hans syn på konsten som politisk korrekt uppfostrare och är något man bör betrakta med den största skepsis. Lägg märke till att han tillhör ”en-skrivarna”… (DN)

Ingalunda är Jonsson ensam om konsten som uppfostrare av folket. Tilläggas må att hela tanken är föga bärkraftig eftersom konsten har sin publik i den bildade medelklassen som knappast behöver någon vägledning i sin redan företagna opinionsbildning. Men se blott vad en museidirektör säger om konstens roll i dess kamp mot den mest fruktansvärda av mänsklighetens alla lurande faror: nationalismen. Dystert nog upprepar han det som alltid repeteras: Kulturer är aldrig unika utan är influerade av varandra. Som säkert är välkänt har denna regel en del undantag för riktigt genuina och av västvärlden förtryckta nationer.(The Art Newspaper)

Det här inlägget postades i konstteori, politik. Bokmärk permalänken.

9 svar på 2710: Bäst före samt uppfostran genom konsten

 1. Neuman skriver:

  Inbillningskraften stod under 20-30-talen på socialismens och fascismens sida, och västerlandets demokratier hukade utan självförtroende. Mussolini och Hitler var modernister, de satsade på sin tids framtidsvision, uniformer och sportbilar. Storbritannien, Frankrike och USA var defaitister. Vår tids uppfattning om nationalsocialismen, bolsjevismens kusin, är färgad av socialistiska propagandister som ihärdigt låtsas vara demokrater. Idag berättar de nya sagor där de gamla tagit slut. Om klimat, genus och migration. Reflektionsrummet i dagens konst är stängt för de flesta. Herr Jonssons konsttolkning är meningslös. Om han gjort lite klassanalys hade han upptäckt att de samhällsskikt som på fascismens tid ”gjorde motstånd” idag röstar på SD, medan de som röstade fram fascismen idag vurmar för mångkultur, idisslar om koldioxid och låtsas att kön är en social konstruktion.

  Att meningarna är delade är tidlöst, det som nyss var ovanligt med västvärlden var att det var tillåtet att ha avvikande uppfattning. Öppna dagens tidning, en enda vision existerar, de som inte delar kallas förnekare. Klimatet i kris, migrationen oundviklig och positiv, det är den inbillning som distribueras varje dag. I verkligheten varierar klimatet som vanligt och migration kan kontrolleras och styras om man vill. Vissa vill inte.

  Aischylos berättelse handlar om 50 flickor som flyr undan våldtäkt, Jonsson låtsas att den har bäring på vår import av våldtäktsmän, som dessutom beskrivs som oskyldiga barn. Vissa har skägg och reciterar koranen. Vårt bidragssystem förser dem med inkomster de inte kan jobba ihop i hemlandet. De flyr islams inbördeskrig, men bär det med sig som pesten.

  Att demokratin gör halt där folk börjar rösta om andras egendom är oundvikligt, inget fungerande system existerar där man röstar om andras egendom. Demokratin är konflikthantering och kompromisser mellan olika delar av folket, en slags konsensushantering. Demokratin är intimt förbunden med folket, nationen, etniciteten, språket och religionen, när mångkulturen malt ner de gemensamma nämnarna och ersatt gemenskap med splittring erhålles syrisk demokrati och flyktingströmmar.

  Dagens fascism av 30talets modell har stöd av åttahundra gossemän som inte läst historia ordentligt. Den nya fascismen är precis som den gamla en medelklassrörelse, men nu är det klimat, genus och migration som är anledning till att andra ska tystas. Avvikande åsikter anses samhällsfarliga, men är bara farliga för den medelklass som gör karriär på berättelserna. Improduktiva pratkvarnar, experter på manipulativt språk och långa välbetalda sittningar i offentliga församlingar, klättrar de i skattefinansierade lekstugor medan svenska pensionärer blir uteliggare. De kallar det ”ansvarstagande”.

 2. Från Graven skriver:

  Väl skrivet, med enda undantaget att koldioxidhaltens ökning är mätbar och att dess korrelation med temperaturökningen är stark där inga andra faktorer uppvisar någon nämnvärd korrelation.

  Man måste ha rudiment av vetenskaplig skolning för att förstå innebörde av det jag skrev ovan, och det har inte du, sl. Du är kreationist och löpte iväg med svansen mellan benen när det uppdagades. Jag är less på att du här försöker nasa din tro paketerad som sanning.

 3. Per skriver:

  Från Graven
  Från senaste istiden har vi långa vågor av temperatur stegringar och minskningar. Det har varit varmare på jorden tidigare efter istiden. Att den nuvarande ökningen av CO2 korrelerar med den senaste temperaturstegringen är väl en på två, 50%,? Så en korrelation/samvariation är väl i princip inget bevis om kausalsamband? Men. Problemet med den senaste temperaturökningen är att den är så snabb/brant jämfört med de tidigare perioderna av temperaturökning sedan istiden. Det är väl detta som talar för CO2 som orsak?

 4. Per skriver:

  Tillägg till det röriga resonemanget ovan av mig:
  Det som möjligen är osäkert är mättekniska problem för perioder långt tillbaka i tiden. Är man säker på att denna temperaturkurva inte missar tidigare branta stegringar, dvs kan den vara en förenklad kurva pga osäkerhet i källmaterialet och hur detta ska tolkas/mätas?
  (Allt ovan skriven av den rejält okunniga person som jag är i detta ämne)

 5. Från Graven skriver:

  Per

  Sådär gå det till när man ifrågasätter en förklaringsmodell på ett kompetent sätt.

  Samvariation är förvisso inget bevis på kausalitet. Ofta ligger en annan – kausal – faktor i bakgrunden och orsakar en samvariation även mellan en emellan icke-kausal faktor och resultatet. Ett målande exempel: en viss kirurg på ett stort undervisningssjukhus (tänk Uppsala akademiska, eller Lunds lasarett) har mycket dålig överlevnadsstatistik på sina patienter. Att opereras av denna kirurg är i det närmaste en dödsdom. Sjukhusets ledning ser statistiken. Vad gör de? Sparkar kirurgen? Inte om de får veta att det är sjukhusets skickligaste mest erfarna kirurg som därför får de allra svåraste fallen.

  Svaret på din fråga av 22:12 hänger på hur korrelationen ser ut. Är den 0,5 (50%)? Låt mig få återkomma.

 6. Ludvig K skriver:

  Bra genomgång av den vandring som sker i offentligheten, med exemplet AH:

  https://argblattetalar.blogspot.com/2019/01/ann-heberlein-hyllar-annu-afa.html

  Dock lite orättvist att säga att AH hyllar AFA, men i övrigt intressant lektyr.

 7. Ludvig K skriver:

  Neuman, vilken entré!

 8. Per skriver:

  Från Graven
  Jag tror du missförstod mig pga av min otydlighet (och grumliga tanke?)
  Jag menade att det väl är en CHANS på två att det blir en korrelation mellan CO2utsläpp och temperaturstegring eftersom temperaturföränring ständigt pågår upp eller ned, historiskt, i mer eller mindre långa vågor. Om tendensen är uppåtgående för temperaturförändringen på jorden (oavsett ökade CO2utsläpp) så blir det ju en tydlig korrelation mellan dessa variabler, och det även om det inte skulle finnas ett orsakssamband. Men nu tror även jag att det finns ett sådant, frågan är bara hur starkt detta kausala samband är.

  För övrigt hade P1-programmet Efter Tre ett inslag om befolknings”explosionen” och klimatförändringen. En statlig (?) utredning skall nu startas om detta, vilken skall ledas av en ekolog. Denne ansåg det mycket märkligt att denna fråga, om familjeplanering, inte varit uppe till debatt sedan 80-90talet. Ordet familjeplanering el.dyl. fanns inte ens att hitta på SIDAS hemsida!

  Finns det en eller flera politiska hundar begravda här, frågar jag mig.
  Jag tänker bl.a. på den rådande kulturrelativismen inom etablissemanget.

 9. Från Graven skriver:

  Nja, den naturliga variationen sänker ju korrelationen (därför att samvariationen mellan koldioxid och temperatur därmed fluktuerar), men korrelationen är fortfarande tydlig och – och detta är viktigt – den korrelation som finns har stark signifikans (95% konfidensintervall).

  Dessutom beskriver både koldioxid och temperatur en trend (vilket vidare stärker korrelationen).

  Man kan alltså inte tala om – om jag förstår dig rätt – ”en chans på två” att det finns en korrelation. Korrelation brukar beskrivas från 0 till 1 där 0 är frånvaron av korrelation och 1 en helt överensstämmande korrelation. På grund av andra faktorer och naturlig variation så kan man helt enkelt inte förvänta sig en korrelation på 1. Exakt var den ligger håller jag på att läsa in mig på; men, och det är detta ”men” som är viktigt att förstå: den korrelation som beräknats har hög signifikans – det vill säga beror inte på slumpmässiga tillfälliga samvariationer på grund av andra faktorer.

  Dessutom har kausaliteten beräknats och rapporterats enligt flera oberoende metoder, varav åtminstone en beräkning (publicerad i tidskriften Nature [mycket hård granskning för att få någonting publicerat i denna tidskrift]) dessutom analyserar och utesluter omvänd kausalitet vilket ofta förs fram av förnekarna (det vill säga att uppvärmningen orsakar högre koldioxidhalt istället för tvärtom).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.