2682: Migrationsavtalet

FN:s förslag till migrationsavtal skall snart skrivas under av hågade länder. Sverige, den humanitära stormakten, torde tillhöra intressenterna, medan ett antal redan har dragit sig ur. Det är oklart vad man skriver under beroende på vaga formuleringar något som uppmärksammas av ledaren i Kristianstadsbladet. Någon debatt i saken tycks inte förekomma i de vanliga medierna.

”FN:s generalsekreterare António Guterres har sedan tidigare understrukit migranters betydelse för ett välfungerande arbetsmarknad och har uppmanat FN:s medlemsländer att börja betrakta migration som ett ’positivt globalt fenomen’” (Migrationsinfo). Guterres tycks inte vara medveten om att problemet är att finna arbeten åt migranterna. Som vi har konstaterat tidigare krävts det kostsamma arbetsmarknadsåtgärder för att få ner de höga arbetslöshetssiffror som råder för invandrare.

Det kan naturligtvis vara så att det rör sig om en politisk gest, några vackra formuleringar för att visa vilken värdegrund som kännetecknar FN. Om sedan några länder vill agera ytterligare så är det förstås tillåtet.

Det här inlägget postades i Projekt. Bokmärk permalänken.

20 svar på 2682: Migrationsavtalet

 1. PM skriver:

  Den ständigt ljugande ”antifascisten” Daniel Swedin hade ett inlägg om nödvändigheten av fri anhöriginvandring härom veckan, men ville inte väcka björnen som sover. Undrar om det inte finns möjlighet till massdemonstration mot invandring, lite som protesten mot löntagarfonder. Den största demonstrationen under efterkrigstiden…

 2. CeDe skriver:

  Kvinnor ska inte behöva beslöja sig för att vissa män inte kan behärska sina lustar.
  Det är upp till männen att ta eget ansvar. Det är inte kvinnans sak.
  Precis som att det inte är Lars Vilks ansvar för hur muslimer reagerat på hans teckning.

  Var och en får väl stå för sitt handlande, hur fan skulle det annars se ut.

 3. Per skriver:

  Mellan 2006 och 2012 låg utsattheten för sexualbrott bland kvinnor på en relativt stabil nivå. 2013 fördubblades den dock och, med undantag för 2014, ökade sedan kraftigt för varje år. Från 2,5 procent 2006 till 10,7 procent 2017.
  I åldersgruppen 16-24 låg andelen på hela 34,4 procent för 2017.
  (Avser ett brett spektrum av brott från sexuella trakasserier till gruppvåldtäkt)
  (Källa Brå, ref. av Samhällsnytt)
  Det här har ju diskuterats på Vilks Net tidigare.
  Mörkertalets storlek (och andelen som upplever oro för att bli utsatt för dessa brott) kan man ju undra över. Brå är ju inte världsmästare på att se under ytan, eller ens mäta det som befinner sig uppe i ljuset, när det gäller brottslighet som till stor del är relaterade till masdinvandringen från Menaländer.

 4. Ulf skriver:

  António Guterres uttalande om hur viktig inflödet av arbetskraft är för mottagarländernas ekonomier är knappast ett kontroversiellt uttalande. Tvärtom så är det så som nationalekonomer och demografer bedömer invandringens inverkan på åtminstone EU-ländernas ekonomier.

  De låga födelsetalen inom EU-området gör att det i kanske krävs en invandring på runt 100 miljoner immigranter till år 2050 för att hålla de europeiska staternas ekonomier i gång när gruppen infödda européer stadigt minskar.
  Det tycks alltså inte råda någon brist på arbetstillfällen för våra nya EU-medborgare!

 5. Per skriver:

  Ett lands ekonomiska utveckling i en allt hårdare global högteknologisk konkurrens bestäms av sysselsättningsgraden, hur stor andel som jobbar, och dessutom ska en stor/växande andel jobba i konkurrenskraftig högteknologisk sektor. Så befolkningen måste alltså ha en hög genomsnittlig utbildningsnivå, så att BNP-tillväxten per capita kan utvecklas positivt. Europa behöver fler ingenjörer och datorprogrammerare. Om befolkningstillväxten till större delen består av lågutbildade, så försämras landets ekonomi. Ungefär så har jag fattat det, men jag är ju inte ekonom. Har du ekonomisk utbildning Ulf?

 6. Lars Vilks skriver:

  Vi har kört den här förut och hela idén bygger på att invandrarna kommer i arbete vilket de alltså inte gör. Det hjälper inte att det kommer folk om de inte kan matcha arbetsmarknaden och betala skatt.

 7. Ulf skriver:

  Nationalekonomerna håller inte med dig Per. Europa behöver naturligtvis välutbildade invandrare men också immigranter med mycket lite utbildning. Någon måste städa och sköta enkla servicearbeten när de infödda européerna helt enkelt inte räcker till.
  Eller brutalt uttryckt dör ut.

 8. Ulf skriver:

  Nä Lars. Det du skriver om invandrarnas svårigheter på arbetsmarknaden är kraftigt överdrivet. Om det verkligen var så att invandrarna var ett sänke för Sveriges ekonomi så borde de Sverige ha katastrofala arbetslöshetssiffror jämfört med det övriga EU. Inget land i unionen har ju tagit in så många asylsökande immigranter om vi räknar i procent av befolkningen..
  Men turligt nog så ligger Sverige på ungefär en medelnivå när det gäller arbetslösheten om vi jämför med övriga EU.

  Invandrarna kommer alltså i arbete men inte i riktigt samma utsträckning som den infödda delen av befolkningen. Något ekonomiskt avbräck för samhällsekonomin på grund av detta får inte att urskilja.

 9. Jor-El skriver:

  Avanti Annie Lööf, avanti!

  ”-Vi går fram med en politik som ger fler och större utmaningar. Vi står upp för att spräcka the glass roof en gång för alla. Ni säger att ni fått nog av utmaningar, vi i Centerpartiet säger – I don’t agree!
  Orange man bad, but orange woman statsminister!
  Jag har varit på Bilderberg-möte, det brukar löna sig.
  Jag sätter gärna första kråkan på migrationsavtalet i Marocko!”

  När hänger SVT in en svenskproducerad version av detta barnprogrammet? Ligger rätt i tiden och kan vara bra när man ska skola in barnen i det nya Sverige.
  https://www.youtube.com/watch?v=aI3voZCASp0
  Vår samtid producerar satir över sig själv helt i realtid, utan tidsfördröjning.
  Roligt, på ett skrämmande vis.

 10. Från Graven skriver:

  I vanlig ordning talar inte Ulf om vilka nationalekonomer han avser.

  Sanningen är emellertid den att efter 8 år är fortfarande hälften av asylinvandrarna ej i arbete och utgör en nettokostnad för statsfinanserna. Detta är nationalekonomerna däremot helt överens om.

  För att göra saken värre går trenden åt fel håll. Proportionellt färre kommer i arbete efter hand som tiden går.

 11. Ludvig K skriver:

  Dessutom är det nu tämligen klarlagt att de anställningar som många har är subventionerade av staten, och alltså snarare kan ses som ett slags betalda praktikplatser.
  https://www.expressen.se/debatt/miljardnota-sa-gommer-s-de-nyanlanda-i-latsasjobb/

 12. Jor-El skriver:

  Vilken arbetslöshetsstatistik det arbetsmarknadspolitiska komplexet lyckas trolla fram genom konstgjord andning är fullkomligt ointressant.
  Det absolut enda intressanta i sammanhanget är den icke bidragsfinansierade självförsörjningsgraden i producerandet av varor och tjänster som andra är beredda att betala för med reda pengar.
  Resten är bara rök och speglar.
  Sverige har kört sitt peak vansinne under en historiskt lång högkonjunktur. Vid dess slut, om inte förr, lär ’marknaden’ syna den hand vi valt att spela med, och det lär göra ont.

 13. Lars Vilks skriver:

  Du skall inte bortse ifrån att Sverige har haft den bästa statistiken i EU angående arbetslöshet. Detta beroende främst på olika insatser man alltid har gjort. Nu har situationen försämrats. Invandrarna kommer inte i arbete, åtminstone inte hittills eftersom man länge har stått på samma nivå.

 14. Ulf skriver:

  Det var länge sedan Sverige hade den bästa arbetslöshetsstatistiken i EU. De senaste åren har Danmark , Storbritannien, Tyskland och Tjeckien oftast haft lägre arbetslöshet än Sverige, åtminstone sedan millenieskiftet.
  För flyktinginvandrarna så gäller att de i Sverige är bättre integrerade på arbetsmarknaden än i de flesta europeiska länder . (Joakim Ruists blogg 28 aug).

  Svenskarna har haft ständigt höjda reallöner och sjunkande statsskuld under två decennier och den vanlige svensken kände knappt av finanskrisen 2008. Att sedan våra arbetslöshetssiffror är så relativt hyfsade och vår sysselsättning är så hög jämfört med de övriga Europa beror naturligtvis inte på ”insatser” utan på att Sveriges ekonomi utvecklats mycket bra det senaste kvartsseklet.

  Invandrarna kommer alltså fortfarande i arbete och den svenska ekonomin tuffar på. Förr eller senare kommer en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet men sedan kommer inte oväntat en ny högkonjunktur och då återkommer efterfrågan på arbetskraft.
  Då behövs de där 100 miljonerna nya européer.

 15. Från Graven skriver:

  Problemet är endast att flyktinginvandrarnas ”integration” på arbetsmarknaden är skattesubventionerad.

  Eftersom att det tar 8+ år för mindre än hälften av flyktinginvandrarna att komma i arbete, att trenden går åt fel håll, det vill säga det tar proportionellt sett längre och längre för denna andel att komma i arbeta, samt det faktum att när de väl kommer i arbete så är det i låglönejobb, så utgör de flyktinginvandrarna som är i arbete en mycket låg skattebas för svenska staten.

  Flyktinginvandrarna utgör därmed – som helhet – en nettoförlust för svenska staten

  Källa: Joakim Ruist; Aktuellt 2018-05-31, Ruists ESO-rapport (2018:3): Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering

  https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2018/05/ESO-2018_3-Tid-for-integration.pdf

 16. Per skriver:

  Om Ulfs framtidsscenerio, och -dröm?, blir verklighet är nog Väst-Europa om något/några decennier en del av Erdogans m.fl. KALIFAT! Om muslimerna vinner det sannolika ”inbördes”kriget, förstås. Blåögd och naiv är bara förnamnet.

 17. Ulf skriver:

  Det går inte att avgöra om flyktinginvandringarna innebär en nettoförlust för den svenska staten på grundval av den rapport som Ruist presenterat. Han har nämligen inte räknat på det i rapporten.

  P.S
  Ruist använder inte begreppet ”staten” utan termen ”offentliga sektorn” Inte ens det blev rätt i ”Från Gravens” inlägg.

 18. Från Graven skriver:

  Från Ruists ESO-rapports sida 7:
  Inledningsvis visas att flyktingars sysselsättningsutveckling blivit gradvis sämre över de drygt tre decennier som studeras.

  … och sammanfattningens sida 10:
  Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på både kort och lång sikt.

 19. Ulf skriver:

  Ruist har inte räknat på vilken kostnad det innebär för den offentliga sektorn att finansiera de första 20 åren av en infödd svensk uppväxt och utbildning för att sedan jämföra vad det innebär att ta emot en flykting vars uppväxt och utbildning upp till 20 år inte kostat Sverige ett öre.
  Därför går det inte att av Ruists rapport att avgöra om flyktinginvandringen innebär en förlust den offentliga sektorn.

 20. Från Graven skriver:

  Från Ruists ESO-rapports sammanfattning sida 10:
  Resultaten visar att flyktinginvandringen är en offentligfinansiell kostnad för Sverige, på både kort och lång sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.