2467: Konståret

Konståret går mot sitt slut och vad som kan konstateras är att samtidskonsten (”contemporary”) har blivit mainstream och att den har blivit strängt politisk. Man kan tycka att konstens oförmåga att utöva något inflytande i det politiska livet skulle ha avmattat intresset. Men man får nog tala om att konstvärlden är intresserad och då är det fullt tillräckligt att producera för just den. Det blir lite tröttsamt och repriserna på postkoloniala projekt har sett sina bästa dagar. Ett antal gånger har man gett sig på den nordiska postkolonialismen. Ett sådant projekt går t ex igång på Konsthögskolan i Stockholm i december:
”Konferensen kommer lyfta ett flertal frågeställningar som rör samtida koloniala strukturer, inter-nordisk kolonisering av samer och inuiter, reflektioner kring terminologi som används i samband med att man talar om avkolonisering, vit övermakt.
Samtalen kommer fokusera på frågor kring avkolonisering och dess särskilda betydelse för boende i norra Europa idag.”

Skillnaden mellan politiken och politiken i konsten är att i konsten finns inget ansvar. Man kan lägga fram vad man önskar (givetvis enligt gällande värdenormer) och det är inte nödvändigt att förhålla sig till en kritisk omvärld. Motröster är oönskade och förekommer bara internt, dvs. man för en diskussion utifrån de diskursalternativ som finns tillgängliga. Vill man se det i ett större perspektiv är det naturligtvis fråga om en maktkamp. Det gäller att ta sig fram, bygga upp sina nätverk och göra karriär. Så går det också till i den större världen men det här handlar om att producera framgångsrik konst och att vinna definitionsrätten. Konstvärlden sliter förstås med vithetsnormen och de vita vet om det och kontrar med stora mängder postkolonialism, marginaliserade grupper, skuldbeläggning samtidigt som man viftar med kapitalismens och högervridningens faror. Jag får säga att det går rätt bra inte minst mot bakgrunden av att vitheten dominerar konstvärldens hierarki.

Det här inlägget postades i om utställningar m m, politik. Bokmärk permalänken.

44 svar på 2467: Konståret

 1. Från Graven skriver:

  ”Vit övermakt”?

  Samer och inuiter är alltså inte vita?

  Om raser inte finns, vilket jag hävdar med gott stöd, vad är då ”vita”?

  ”Vita” verkar vara de nya judarna, med hänvisning till hur det alltid tycks finnas någon etnicitet som skall förintas.

 2. Ateisten skriver:

  ”Vit övermakt” är en dubbel tautologi eftersom makt alltid är ett resultat av att någon är över och någon annan är under samt att ”vit” i sig alltid är över.

  Samer, inuiter, indianer m.fl. är bruna. Japaner och vissa kineser är vita.

  Nobelpristagare och oscarsvinnare är vita. Övriga priskategorier kan vända sig till Kongl Vithetsakademien för ansökan om vihetsstatus.

 3. sl skriver:

  De förkastliga vita uppträder helt enkelt som sossarna på första maj, demonstrerar mot sig själva och sitter vid köttgrytorna samtidigt. Den svenska nationalsporten politiskt hyckleri är välutvecklad.

 4. Per skriver:

  Även om vi kan ironisera över, skämta om, ”vänsterns” dumhet och inverterade rasism osv. så stör det mig att de fortfarande tycks ha problemformuleringsprivilegiet, att man bryr sig om vad de för fram för tokigheter. Men det blir väl så när de har tagit makten över mainstreamedia, universitet, kulturinstitutioner osv. De hörs över allt. Inte pga att de lösningar på samhällsproblem utan för att de har trängt undan alla andra röster. Ungefär så.

 5. Per skriver:

  Inte pga att de HAR lösningar … skulle det stå förstås.
  Av resonemanget följer då att Alternativmedia etc på Internet är oerhört viktiga för att en verklig demokratisk samhällsdebatt ska kunna föras/höras. Och dessa alternativ försöker vänsterns åsiktspoliser nu/snart stoppa på olika sätt. Vänstern blir alltmer auktoritär och odemokratisk!

 6. Egon skriver:

  Har vi någonsin haft inuiter i Sverige?
  Vän av ordning ställer sig tveksam…..
  Bor inte inuiterna på Grönland?

 7. SSAB skriver:

  Vi kan redan börja se vad som kommer efter vänsterakademikernas naiva idealistiska ideologi. En tokhöger med nationalism, skönandar och intellekturell kretinism.

 8. Krister skriver:

  Lite samtidskonst kring värdegrunden:

  https://vimeo.com/243274141

 9. Per skriver:

  SSAB
  Det är nog ingen som vet vad du menar med begreppet nationalism.
  Men jag tror inte att du förstår att värnande om nationalstaten är nödvändigt för att kunna behålla en något så när demokratisk beslutsprocess, och en stat som har folklig legitimitet med allt vad det skulle innebära om vi inte har det.
  Vidare är nationalstaten en nödvändig förutsättning för att kunna bekämpa/motverka en påbörjad islamiseringsprocess av Västeuropa. Osv.
  Tillhör du kanske tokliberalerna SSAB?

 10. Från Graven skriver:

  EU var ju ett projekt som skulle möjliggöra en fredlig samexistens mellan Europas nationalstater.

  Nu är EU det största hotet mot nationalstaternas fortlevnad.

 11. Från Graven skriver:

  Britterna har alltid varit tidiga på att upptäcka reella hot, och de kan hålla två tankar i huvudet samtidigt.

 12. Ulf skriver:

  Globaliseringen sätter nationalstaterna under en ännu större press än EU. I en värld där varor, kapital och människor rör sig fritt över nationsgränserna så blir nationalstaten närmast obehövlig.

  Vad det gäller islamiseringen av Europa så lär den fortsätta i accelererande hastighet i takt med att de infödda européerna uppnår pensionsåldern och måste ersättas med invandrare från MENA.

  Nationalisterna kan tyckas ha flyttat fram sina positioner i flera europeiska länder men i längden är deras vurm för nationalstaternas Europa med en homogen kristen befolkning dödsdömd.
  Globaliseringen och behovet av importerad arbetskraft och konsumenter är helt enkelt starkare än nationalismen.

 13. CeDe skriver:

  Har sign Ulf något annat organ än hjärnan som han tänker med?

 14. Jor-El skriver:

  Vad synd att våra invandrare från MENA deltar så lite på den svenska arbetsmarknaden då.
  Många av dom ”enkla jobb” som man skulle kunna matchas mot är bortrationaliserade sedan decennier tillbaka, eller så görs dom numera på annat håll i världen.
  Så istället för att täcka upp för en åldrande befolkning blir man istället, tillsammans med dom som pensioneras, några som måste tas om hand och försörjas.
  Och till slut går även en invandrare i pension…

 15. Från Graven skriver:

  Eh… du ligger steget efter Ulf.

  Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag räknat ut migrationens effekter på pensionskostnaderna på grundskyddsnivå. Enligt Pensionsmyndigheten kommer migrationen, enligt de prognoser som råder, att fördubbla statens pensionskostnader.

  https://www.di.se/nyheter/migrationen-kan-fordubbla-statens-kostnader-for-pensionarer/

  https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/pensionsmyndigheten-svarar-pa-regeringsuppdrag-om-migration

 16. Från Graven skriver:

  Eh… du ligger steget efter Ulf.

  Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag räknat ut migrationens effekter på pensionskostnaderna på grundskyddsnivå. Enligt Pensionsmyndigheten kommer migrationen, enligt de prognoser som råder, att fördubbla statens pensionskostnader.

 17. Från Graven skriver:

  Statens fördubblade pensionskostnaderna på grund av migrationen var ganska stora nyheter när de härförleden kom ut, Ulf.

  Oktober 2017

  Hur har du missat dem!?

 18. Ulf skriver:

  Den rapporten från Pensionsmyndigheten har redan fått mycket kritik:
  https://www.svd.se/ekonom-skracksiffra-om-invandring-stammer-inte

  Förutom den kritiken mot rapporten så borde vi svenskar fundera på vilka som skall sköta kollektivtrafiken, servicesektorn, städning och sjukvård om vi plötsligt skulle sluta ta emot invandrare.

 19. Ulf skriver:

  Nej Jor-El. Sverige är fyllt med enkla jobb inom restaurang och städsektorn där invandrare kan börja direkt utan att kunna svenska.

  Efter ett par års studier kan de flesta invandrare börja arbeta inom vårdsektorn eller verkstadsindustrin.

 20. CeDe skriver:

  Gå till en akutmottagning Ulf, så kan du se vilka som är i stört behov av vård. Alltså vi måste importera vårdpersonal för att täcka invandrares vårdbehov. Det tycks ju bara vara en ensidig rundgång.

 21. Ulf skriver:

  Min lokala vårdcentral utmärks av två saker. För det första att patienterna till större delen består av infödda äldre svenskar och för det andra att vårdpersonalen till största delen har sina rötter i utlandet.

 22. Från Graven skriver:

  Ulf

  CeDe sade gå till en akutmottagning och du svarar med att ge dina observationer på din närmsta vårdcentral !

  Ulf, ärligt, så här har vi hållit på i snart flera år. Du duckar för de observationer vi framlägger och du famlar efter halmstrån a’la Sandvikenrapporten: den huvudsakliga kritiken mot Pensionsmyndighetens rapport rör osäkerhet i prognoserna; men de är trots allt de rådande prognoserna; dessuton har SVD’s Gudmundsson redan redovisat siffror för hur migrationsverkets siffror – utan undantag – underskattat migrationssiffrorna.

  Integrationen har inte förbättrats på många år.

  För att Pensionsmyndigheten skall ha fel så skall m.a.o. två remarkabla trendbrott ske. Dessa trendbrott lyser med sin frånvaro.

 23. Från Graven skriver:

  akutmottagningen i min stad råder kaos!

  Låsta dörrar!
  Våld!
  Väktare!
  Personlarm!
  Slagsmål!

  Sedan kan vi börja diskutera biblioteken, skolorna, nattryggheten i städerna.

  Ulf, gosse, du lever i la-la-land!

 24. CeDe skriver:

  Dröm vidare Ulf och lycka till när dina gränser står vidöppna för alla människor och alla varor att fritt transporteras och etableras var som efter vars och ens smak och tycke.

 25. Ulf skriver:

  För det första så har våldet snarast minskat än ökat i vårt samhälle under det sista kvartsseklet. Att det dödliga våldet minskat är belagt av kriminologer.
  Ökad invandring har alltså inte medfört någon våg av våld som ”Från Graven” verkar tro.

  Men nu är det inte kriminaliteten utan Europas demografiska kris som jag diskuterade i mitt inlägg här ovan. Europa behöver helt enkelt importera folk för att få de dagliga rutinerna i våra länder att fungera. Därför kommer också invandringen till Europa att fortsätta.

 26. CeDe skriver:

  Vi behöver inte invandringen det är invandrarna som behöver oss.
  Stat och kommuner knäar under bördan – inte minst ekonomiskt.

 27. Per skriver:

  Ulf
  Fungerar inte Finland, Ungern, Japan osv.?
  De kanske rentav fungerar bättre än Sverige, socialt sett, som samhällen!
  Och den högteknologiska verkstadsindustrin, den datorteknologiska sektorn i Sverige drivs knappast av invandrare från Menaländer. Har inget behov av dessa.
  Behovet som finns är ingenjörer, datorprogrammerare osv. Men dessa har vi svårt att rekrytera pga den allt värre bostadsbristen, bl.a bristen på studentbostäder. Och denna bostadsbrist förvärras av massinvandringen från Mena.

 28. Ulf skriver:

  En invandringsnivå som ligger på ungefär samma nivå som innan 2015 innebär ingen allvarlig ekonomisk påfrestning för varken staten, landstingen eller kommunerna.
  Det har nationalekonomerna Ruist och Ekberg konstaterat.

 29. Från Graven skriver:

  Aftonbladet (1:a Januari 2017): ”Trendbrottet: Morden i Sverige ökar. Kriminolog: Ett gigantiskt samhällsproblem”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/x2az8/trendbrottet-morden-i-sverige-okar

  Vi har haft en minskning i 25 år men trenden är på väg att brytas mot fler mord, säger Mikael Rying, kriminolog vid Polisens nationella operativa avdelning

  Jeezus! Ulf desinformerar snabbare än man hinner korrigera honom!

 30. Från Graven skriver:

  Har ni tänkt på att Ulf sällan länkar?

  Visst, det kommer någon länk då och då, men långt många fler o-uppbackade påståenden i rasande tempo.

 31. Från Graven skriver:

  ULF!!!

  Du har nu lagt mer tid på påståenden utan backning än vad du lagt på att bemöta antisemiterna i den andra tråden!!!

  En aktivists prioritering – kanske?

  Antisemitanklagelserna är ju egentligen endast metod, Ulf, eller hur?

 32. Ulf skriver:

  Med tanke på att det faktiskt var något färre offer för dödligt våld 2016 än 2015 så verkar den där ”uppgången” ha kommit av sig.
  Du kanske inte skall tro på allt som står i Aftonbladet ”Från Graven” . 🙂

 33. Ulf skriver:

  Nu börjar du skrika ”Från Graven” vilket betyder att dina sakargument har tagit slut, patetiskt.
  Du kan uppenbarligen inte smälta att jag avslöjat dina lögner om Israel och din intolerans gentemot svenska judar.
  Du borde faktiskt skämmas, fy!

 34. Från Graven skriver:

  lol

  aktivist

 35. Ludvig K skriver:

  Vill inte lägga lök på laxen men det här kom jag över nyligen:

  https://timbro.se/smedjan/tyskland-anvander-rattsvasendet-att-censurera-historien/

  Minns att det var gamle dödgrävaren här på bloggen som introducerade denna bild för mig… något som alltså är illegalt i dagens Tyskland.

 36. Från Graven skriver:

  exakt

  Ulf – anklagelserna skall riktas mot dig, inte mot mig.

 37. Ulf skriver:

  Det är väl inte själva bilden som var orsak till straffet utan den bifogade texten av Michael Stürzenberger som domstolen ansåg vara stötande och stridande mot Tysklands lagar.

 38. Ulf skriver:

  Självklart skall anklagelserna riktas mot dig ”Från Graven”. Det är ju du som ljuger om Israel och vill sätta åt de svenskar som bekänner sig till judendomen.

 39. Från Graven skriver:

  Ulf

  Av dig och mig är det jag som anstränger mig mest i debatten med antisemiterna på denna blogg. Du lyser med din frånvaro.

  Endast när du försöker tysta någon drar du fram antisemitkortet. Ulf, du är aktivist.

 40. Ulf skriver:

  Aktivist, det är väl snarast beröm! Ibland är dina inlägg konstigare än vanligt: 🙂

 41. Från Graven skriver:

  Det beror på vad du aktivt försöker förorda: skäktning och sharia.

  Känns det möjligtvis igen, Ulf?

 42. Ludvig K skriver:

  Kan ni inte bara ge er någon gång, gubbar. Vi andra här på bloggen är nog på det klara med vilka ni är vid det här laget. Ert pajkastande gör ingen glad!! Var nu två gentlemän och lägg ned.

 43. Lars Vilks skriver:

  Tack Ludvig, måtte dessa repriser någon gång ta slut.

 44. Från Graven skriver:

  Gärna för mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.