2417: Ej oäven satir

Det korta men kärnfulla stycket om samtidskonsten i Böke har onekligen en del poänger. Rekommenderas, SR.

Det här inlägget postades i om utställningar m m. Bokmärk permalänken.

29 svar på 2417: Ej oäven satir

 1. sl skriver:

  Vissa är centrallyriker, andra är utkantssvenskar… 😉

 2. pöbeln skriver:

  Jag var borta ett tag:

  Angående monument i USA. Allt SL o övriga skrivit är strunt. Om ni är intresserade av denna historia, läs då om ”the cult of lost cause”. Monumenten är revisionistiska. Tror inte ens Vilks vill försvara dess existensberättigande.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Cause_of_the_Confederacy

 3. pöbeln skriver:

  Graven:
  Att SL kallar ett demokratiskt valt parti för ”folkfiende” avslöjar SLs antidemokratiska böjelser.

 4. sl skriver:

  Nej, det gör det inte. Miljöpartiet är ett reaktionärt, framstegsfientligt, totalitärt, manipulativt parti som bara har blod svett och tårar att erbjuda svensk överbeskattad familjeförsörjare. De skräms med statistiska synvillor på manipulerade data. Miljöpartiet är antidemokratiskt, kräver att få styra trots stöd av liten befolkningsbubbla som leker avantgarde, och gör det med de vanliga greppen om övergripande total nödvändighet som kräver individuell underkastelse i ny tappning. Förr var det ”gud”, sen ”nation”, därefter ”klass”, nu är det ”klimatet”. Klimattroende godhetsapostlar anser alltså att de har rätt att kräva individens underkastelse, baserat på sina teorier, precis som Gustav Vasa, Karl XII, Napoleon, Lenin, Hitler, Stalin och Pol Pot. Teorierna är strunt, konfiskationen däremot en realitet.

  Jag är däremot demokrat, demokratens allra första och grundläggande egenskap är att erkänna andras privategendom. Så fort man inte gör det, befinner man sig på vägen mot träldom. Miljöpartiet är poststalinister som orienterat sig mot karriär i staten. På vår bekostnad.

  Tack för den roliga länken till Böke, inte en tråkig sekund. Varje ord på guldvåg, plus dialektstudier.

 5. Jor-El skriver:

  Oj, när började detta hederskodex gälla, att inte kalla demokratiskt valda partier för fula epitet? Känns som Sverigedemokraterna kallats fascister, eller ett fascistiskt parti ett oändligt antal gånger vid detta laget, här och annorstädes. Dvs. samma benämning som Stalins kommunister gärna använde mot sina politiska motståndare.

  Så om nu ”sl’s” kategoriserande av Miljöpartiet är ett bevis på antidemokratiska böjelser, vem är redo att än en gång ta sig an SD’s karaktär med hjälp av f-ordet?

  Jag kastar gärna första stenen när straffet ska utmätas…

 6. pöbeln skriver:

  SL
  Tack för mer detaljerat klargörande.

 7. Ulf skriver:

  Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti och det finns flera mycket goda argument för det påståendet.
  För det första är partiet antijudiskt eftersom företrädare för partiet har lagt fram flera motioner i riksdagen med syfte att göra det olagligt att leva som jude i Sverige. Det var i den antijudiska miljön Anna Hagwall verkade innan hon gick för långt och uteslöts.
  I våras publicerades en krönika på sajten ”Avpixlat” som står partiet nära där judarna anklagades för den förda invandringspolitiken.

  Men det är inte bara judar som irriterar partiet. Genom att riva upp rennäringslagen så vill partiet förstöra den samiska kulturen. Det finns också en djup misstro i partiet mot sexuella minoriteter. Så sent som 2013 röstade partiets representanter emot förslaget att stoppa tvångssterilisering av transsexuella.

  Behandling av SDU illustrerar mycket väl hur tanken på ett demokratiskt samtal och dialog är något närmast obegripligt för partiledningen.

  Det finns mer men just nu kan det räcka.

 8. Från Graven skriver:

  När Stefan Löfven gick med i Socialdemokratiska partiet så upprätthöll partiet en lagstiftning om tvångssterilisering av zigenare.

  Vad skall vi kalla Stefan Löfven? Fascist?

  Fast jag håller med dig om alla bekymmersamma punkter i SD’s policy (förutom djurskyddsfrågan).

 9. Ulf skriver:

  Naturligtvis går det att problematisera både Löfven men framför allt Socialdemokratins människosyn.
  Tage Erlander var statsminister under en period när våldtäkt inom äktenskapet fortfarande inte var kriminaliserat. Ändå är det få skulle påstå att Tage Erlander av just den orsaken skulle vara någon slags pervers anhängare av sexuellt våld mot kvinnor.

 10. Egon skriver:

  ”Tage Erlander var statsminister under en period när våldtäkt inom äktenskapet fortfarande inte var kriminaliserat. Ändå är det få skulle påstå att Tage Erlander av just den orsaken skulle vara någon slags pervers anhängare av sexuellt våld mot kvinnor.!

  Makalöst….
  Precis så här fungerar Marxistisk historierevisionism.
  Ett praktexempel.

 11. Per skriver:

  Ulf

  Du och många andra relativiserar begreppet fascism. De punkter du nämner om SD räcker/uppfyller inte för en samhällsvetenskaplig definition på fascism.
  Är/var inte fascismen värre än så? Om man tror det så underskattar man hotet som den verkliga fascismen utgör. Samhällsvetenskapliga begrepp skall användas med större precision. Det mest överhängande fascistiska hotet idag kommer från islam. Det Muslimska Brödraskapet är det mest framträdande exemplet. Socialdemokratin har nära relationer med denna rörelse och med AKP/Erdogan i Turkiet och därför är SAP ett reellt hot mot den Västeuropeiska demokratin. I SIN PRAKTISKA POLITIK.

 12. Ulf skriver:

  Berätta närmare Per vilka de definitionerna är och varför inte SD uppfyller dem. Jag är genuint nyfiken.

 13. Lars Vilks skriver:

  Jag kan svara på det med den enkla hänvisningen till Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fascism Vad man kan lära sig av det är att man inte bör missbruka ”fascism” som ett glåpord. Då blir det liksom ingenting kvar när man kommer till verkligt extrema yttringar.

 14. Jor-El skriver:

  Ulf avslöjar sina antidemokratiska böjelser med stalinisternas språkbruk.
  (Lex pöbeln).

  Fascism, en gång en tydlig auktoritär politisk ideologi med elitstyre och individen underställd statens behov, styrd av paramilitär milis och med motstånd mot oberoende fackföreningar och fri företagsamhet.
  Idag ett löjligt uttryck som devalverats till att betyda i princip ingenting på grund av kraftig överanvändning av människor som tex. Ulf.

 15. sl skriver:

  SD är inte ett fascistiskt parti.

  Ett fascistiskt parti är en massrörelse i konflikt med socialistisk massrörelse, där bägge försöker krossa den andre, installera egen diktator, eliminera parlamentarismen och i varierande grad det privata ägandet och rätten att organisera sig fackligt. Bolsjevism och fascism uppträdde som siamesiska tvillingar, och en hel del knäppgökar hoppade friskt mellan extrem vänster och extrem höger på 30-talet, och påvisade därmed hur kort det steget är. Nationalsocialismen var den tyska fascismen, falangen den spanska och Mussolinis spöknippen den italienska, från de sistnämnde kommer namnet. ”Fasces”. Spö-knippen. De kom först. Den tyska varianten var långt mer effektiv, destruktiv och mordisk, men sovjetunionen föredrog beteckningen ”fascism” även för Hitlers parti, antagligen eftersom ”socialism” ingår i ”nationalsocialism”. Nazism som spegelbild av rysk bolsjevism var inte populärt förstås.

  Numera används fascism som skällsord på precis vem som helst, det är symptomatiskt att Ulf inte känner till begreppet och dess värde. Så har det använts i hela västvärlden sen 60-talet, därmed är begreppet utan annat innehåll än allmänt avståndstagande.

  SD planerar inte att installera diktator, konfiskera massmedia, avskaffa parlamentarismen, utrota sina motståndare. Det finns ett sånt parti i Sverige, det heter NMR, Nordiska motståndsrörelsen, på deras lätthittade hemsida finner man äkta fascism. Riktig fascism har väldigt få anhängare i Sverige, men många i Turkiet, skulle jag tro.

  SD är ett invandringskritiskt parti, de är grundat av dedikerade rasister, men de har en signifikant väljarandel bakom sig, helt normala svenska demokrater som undrar varför vi ska skattefiniansiera import av nettobidragstagare, varför rättsstaten inte fungerar, varför det finns hatmoskéer i ett före detta superstabilt protestantiskt laglydigt monokulturellt rike, låt vara med minimala judiska, samiska och zigenska minoriteter. SD är konsekvensen av fullständigt oansvarig immigrationspolitik, inte av fascism. Ansvaret för SD´s tillväxt faller helt på övriga partier.

  Ulf spelar med i spelet som syftar till att göra invandringskritik omöjlig, försöker få invandringskritik till fascism. Det är två helt olika saker, och förvandlar i en handvändning en miljon svenskar till fascister. Så är det ju inte. Däremot kan förstås invandringskritik så småningom leda till allt extremare positioner, om inte minoritetsregeringen utan vare sig väljarunderlag eller moralisk rätt anpassar sig. Det gjorde den, försent, med gränskontroller för något år sen. Det är helt normalt att ett land har gränskontroller, de bör permanentas, dvs återställas.

  Däremot har vi en salongsbolsjeviks-parnass som kastar glåpord och har försökt styra nyhetsförmedling och debatt till positioner som i längden inte kan hållas, eftersom de står i konflikt med verkligheten.

 16. sl skriver:

  Vilken är då anledningen till att Turkiet har en massrörelse fientlig mot demokrati, alltså inte ett SD, utan ett parti med en ”stark” ledare som angriper rättsstaten, militär, utbildning och massmedia? Erdogans rörelse är inte som AfD eller Le Pens parti.

  Turkiet är inte en nation utan minst två, inom Turkiets gränser bor ett annat folk, ett underordnat folk, ett andra klassens folkslag. Kurderna. Mycket lika turkarna för oss, men inte för turkarna, de talar olika språk. Kurderna bor också i Iran, Irak och Syrien. Kurderna är så många, inte som våra samer, att de inte kan assimileras, de kräver ett eget liv.

  I Turkiet sammanfaller på ett obehagligt sätt islams krav på överhöghet med turkarnas krav på överhöghet visavis omvärlden, men framför allt mot kurderna. Även om islam är omodernt, medan Turkiet försöker vara modernt, fungerar religionen utmärkt som förtrycksmedel. Islam är inte bara arabisk, utan även turkisk imperialism. Eftersom demokrati bygger på att man ser och accepterar den andre, men turkarna vägrar se och acceptera kurderna, precis som de låtsas som att de aldrig försökt utrota assyrierna, finns i Turkiet en massrörelse som inte vill ha demokrati på andra villkor än att kurderna förtrycks. Och därmed kan det inte bli någon demokrati, därför att kurderna är så många. Demokrati kallas även konsensus-styrning, en kompromiss där alla tar och ger. Bolsjevism och fascism är inte konsensus-styrning. SD är konsekvensen av att övriga partiers politiker överträtt sina befogenheter, de har struntat i konsensus. Sannolikt pga den vitt spridda inkompetensen, goddagspiltarnas ryggdunkarkultur.

  När vi importerade islam, importerade vi en otrolig gröt av sinsemellan ömsesidigt hat grundat på oförätter begångna under mer än ett millenium. Inte bara våldgästandet i öst och väst, strider mellan sunni och shia, utan också mellan sunniturkar och sunniaraber. Våra svenska godhetsapostlar trodde först att de lämnat sina traditioner hemma, nu vill de inkorporera traditionerna i den svenska ”mångkulturen”. Härav identitetspolitiken.

 17. Ulf skriver:

  ”Jor-Els” svar visar på att skribenten inte känner till hur forskare i dag definierar fascism. Ingen av de kriterier tar upp behövs att vara uppfyllda för att definiera ett parti som fascistiskt.
  I en artikel publicerad i Forskning och framsteg under rubriken ”Fascister eller inte vad säger forskarna” hävdar Göran Dahl, professor emeritus i sociologi i Lund och författare till bland annat boken ”Radikalare än Hitler” att fascism är en relevant beskrivning av Sverigedemokraternas ideologi .

  Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker vid Södertörns högskola är mer osäker men menar att, citat: ” I det avseendet, när det alltså handlar om ultranationalism, är SD en blåkopia av fascism och nazism.”

  Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet gör följande analys av partiet, citat: ”SD är enligt min uppfattning en ideologisk blandform av en rad olika strömningar som tillsammans skapade SD. En del är fascister, via Nysvenska rörelsen, en del är högerradikala via Sveriges Nationella Förbund. Så vi har en ärkereaktionär strömning, samt populister i form av alla de lokala och regionala populistpartier som de åt upp under 1990-talet”.
  Lööw vill inte kalla partiet för fascistiskt men använder termen när hon beskriver delar av partiet.

  Andra forskare som historikern Dick Harrison menar att Sverigedemokraterna inte alls kan betecknas som fascistiskt.

  När jag betecknar partiet som fascistiskt har den beskrivning alltså uppenbarligen stöd i den akademiska världen. Det räcker för mig

 18. Från Graven skriver:

  Nja, den akademiska världen är ju tydligen inte odelad i sin syn på ifall SD är fascister eller inte (enligt dig själv).

 19. Jor-El skriver:

  Så bra då, Ulf, att du och en del forskare har kommit överens om att vidga begreppets betydelse så att det kan appliceras på fler företeelser. Dock får ni då även leva med att mycket av den ursprungliga skrämseleffekten vid användning går förlorad.

 20. Ulf skriver:

  Det är nog snarare så att du ”Jor-El” inte är riktigt insatt i begreppet fascism och därför blir lite förbryllad över de forskaråsikter jag presenterade här ovan.

  Med tanke på hur häftigt många debattörer reagerar på påståendet om att Sverigedemokraterna är ett fascistparti så tror jag faktiskt att skrämseleffekten fortfarande är mycket stark och närvarande.
  Utan den skrämseleffekten så hade Sverigedemokraterna i dag antagligen deltagit i någon form av regeringssamarbete med en borgerlig regering precis som Dansk Folkeparti eller Fremskrittspartiet.

 21. sl skriver:

  Södertörns Högskola som ideologiskt näste är välbekant. Begreppet fascism har emellertid en historisk betydelse, det är en företeelse, wikipedia-artikeln Lars hänvisade till är korrekt. SD är en annan företeelse, oavsett vad ideologiproducenterna vid Södertörns Högskola påstår. Tricket att akademisera ideologiproduktion, teorier om genus och klimat som erhåller professorstitlar är ett karriärsutveckling, ett sätt att försörja sig.

  Men Ulf missar själva poängen, det är inte ovanligt. Tricket att fascistbelägga SD går ut på att förbjuda invandringskritik genom att göra den i sig till fascism. Men invändningarna mot invandring är ytterst folklig, det är vanligt folk som inte vill se skatten försnillad och främmande våldreligion in på knuten.

  Här spänns alltså vagnen före hästen. Det är skattefinanserad invandring som drar ekipaget, fascism kallas det som dras runt i manegen. Vi kan lika gärna kalla det ”berättigad oro” eller ”oberättigad oro”. Fascism är en annan företeelse i en annan värld, som förlorade 1945. I väst.

 22. Per skriver:

  Ulf, du silar mygg och sväljer/mörkar islamfascismens kameler.
  Därmed blir du medskyldig till de sistnämndas allt starkare ställning i Västeuropa. Socialdemokratiska och liberala partier samverkar med, och bäddar för den muslimska fascismens tillväxt här. De har ett snabbt växande latent våldskapital. En påtaglig hotbild växer fram mot våra demokratiska stater och människor i allmänhet som vill vägra att underkasta sig shariaimplementeringen. Delvis sker också en överlappning mellan politisk islam och gäng- och klankriminalitet. De som vägrar att peka ut och arbeta emot denna islamiseringsprocess och t.o.m. medvetet mörkar den och främjar den genom att verka för en fortsatt muslimsk massinvandring, är alla medskyldiga. I Sverige främst SAP/SSU, V och Mp.Fascismens nyttiga politiska idioter.

 23. Ulf skriver:

  Wikipediartiklar är bra ”sl” men de bygger på forskning som produceras av de källor jag presenterade i mitt tidigare inlägg.
  Det är alltså du”sl” som spänner vagnen före hästen när du tillmäter artikeln i wikipedia större vikt än forskarnas analyser.

 24. Lars Vilks skriver:

  Artikeln i Wikipedia är den konventionella uppfattningen om fascismen och det är naturligtvis inte något exklusivt svenskt fenomen. De röster som du hänvisar till är också restriktiva med att använda etiketten fascism. Det är väl bara Göran Dahl som har en alldeles egen definition som går den vägen.

 25. Ulf skriver:

  Vi har nog olika åsikter om vad som är den ”konventionella uppfattningen om fascismen” Lars.
  Jag skulle dock vilja påstå att det inte är någon slump att begreppet fascism används när forskare försöker beskriva Sverigedemokraterna. 🙂

  Det är också intressant att Nationalencyklopedin har en mer öppen tolkning av vad som utmärker fascistiska rörelser än Wikipedia artikeln som verkar vara mer historiskt inriktad.
  Där har vi ytterligare ett exempel på att det råder en viss osäkerhet om vad den konventionella uppfattningen om fascismen egentligen är.

 26. sl skriver:

  Som tydligt framgår av mitt inlägg, ser jag ”forskare” vid Södertörns Högskola som postmoderna ideologiproducenter. Sen ser jag därutöver att poletten trillar inte ner. Det är invandringen som är hästen och protesterna som är vagnen, inte tvärtom. Fascism-kortet är ett försök att förbjuda protester mot invandringen, men det går inte, det beror på att invandringen är grundproblemet.

  Själva idén med att försöka förvandla protester mot invandringen till fascism, är att dränka protesterna i skam, det är tänkt att de oppositionella ska tystna av sig själva. Därför är också diskussionen om fascismen och dess karaktär ett sidospår, det är ett sätt att blanda bort korten. Då kan också oönskade kort dyka upp, tex att vissa börjar betrakta fascism som ofarligt, kanske rent av intressant.

  Någon gammal skäggig originalrevolutionär sa en gång för länge sen att politiska olyckor inträffar två gånger; först som tragedi, sen som komedi. Tragedin var sjuttio år sen. Dagens minimala fasciströrelser, som NMR eller SKP, är skämt i originalets skugga. Fascism är ingen framtidsfråga. Det är däremot invandringen.

  Protester mot alltför omfattande invandring är inte fascism. Det är en legitim uppfattning, man har som svensk rätt att ha en åsikt. Fascism-kortet är ett försök att ta den rätten ifrån en.

 27. Krister skriver:

  Godwins lag

 28. sl skriver:

  Karl Marx hävdade att historien upprepade sig först som tragedi, sedan som fars, men jag hittar inte exakt i vilken bok. Det bör ha varit runt etthundrafemtio år sen. Karl Marx skrev en hel del, och allt är inte nödvändigtvis sant 😉

 29. Per skriver:

  ”sl” gör som så ofta, vänder på pusselbitarna så att de hamnar rätt:

  ”Protester mot alltför omfattande invandring är inte fascism. Det är en legitim uppfattning, man har som svensk rätt att ha en åsikt. Fascism-kortet är ett försök att ta den rätten ifrån en.”

  Här påvisas också hur SAP och stora delar av etablissemanget är de verkliga antidemokraterna. De är inte främmande för att undergräva yttrandefriheten. Och de samarbetar med fascister som Erdogan och muslimska diktaturstater.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.