2412: Extremt

Den politiska terminologin erbjuder vissa svårigheter. Begreppet ”högerextrem” har blivit extremt besvärligt att hantera eftersom det onekligen finns en klar gradering på den skalan. Och vem skall få vara med? Nya Tider-debatten fortsätter envist och Aftonbladet har gjort en liten enkät i saken. Det är svårt att entydigt bedöma Nya Tider och man får nöja sig med insinuationer och associationer. Under alla omständigheter har Nya Tider skaffat sig en god position. Den tveksamma bojkotten skapar ett konstant medieintresse och vare sig äventyret slutar med uteslutning eller inkludering är det till deras fördel. En helt annan historia är Nordiska Motståndsrörelsen, en liten grupp bufflar vars framträdande effektivt skapar negativ publicitet som gör dem ännu mer marginella. Men intresset för ”högerextremt” är extremt stort och utgör väl en del av identitetspolitiken.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

90 svar på 2412: Extremt

 1. CeDe skriver:

  När får vi se SVT nyansera Lundins ideologiska bas?

 2. Jor-El skriver:

  Angående asylsökandes attityder. Här är ett bra förslag på en brutalärlig introduktion till Sverige som borde förevisas alla med ambitioner på uppehållstillstånd och medborgarskap:

  https://www.dagenssamhalle.se/kronika/introduktion-av-brutalaerligt-snitt-29447

 3. Per skriver:

  Ateisten
  Vi bör väl fundera på vilka (preliminära) slutsatser man kan dra av denna undersöknings resultat? För Sveriges sociala och politiska utveckling de närmste 5-10 åren osv. framåt? Om invandringen av muslimer t.ex. fortsätter i samma takt som den nuvarande. Hur blir läget i Malmö om 5 år och hur blir läget i landet som helhet om 10 år? Hur utvecklas relationen mellan etniska svenskar och tidigare perioders assimilerade invandrare och den snabbt växande muslimska befolkningen? Själv tror jag på en ännu skarpare segregering mellan dessa två grupper.Att vi kommer att få hela sammanhängande stasdelar och sedan hela kommuner/städer som i stort sett enbart kommer att bebos av muslimer och att etniska svenskar/assimilerade invandrares barn i andra stadsdelar/kommuner/städer. I ett sådant scenario koncentreras antagligen också de högteknologiska företagen till de svenska områdena i landet. Osv.

 4. Ateisten skriver:

  Jor-El, jag hade för några månader sedan en nästan identisk idé: Alla invandrare från s.k. menaländer får underteckna ett dokument skrivet på det egna språket där alla avvikelser mellan svensk lag och vederbörandes eventuella uppfattningar finns nedskrivna inklusive straffsatser. Om personen bryter mot någon av dessa lagar inom de närmaste 5 åren blir hen omedelbart utvisad.
  Man kan även införa en årlig svenskspråklig tentamen på dokumentet. Upprepat underkännande leder till utvisning.
  Analfabeter får givetvis regelverket uppläst, men måste senast ett år efter ankomsten kunna tala och läsa svenska, annars……
  Efter 5 år utan anmärkningar får man rätt att ansöka om svenskt medborgarskap.

 5. Ateisten skriver:

  Det var som fan, trodde jag skulle bli stoppad i slussen.

 6. Jor-El skriver:

  Ann Heberlein har bra tankar om ändrade förhållningsregler vid anländande till Sverige.

  https://youtu.be/iEBf3E7UtxY?t=2030

 7. CeDe skriver:

  Ateiste,

  Varför trodde du det?

 8. Per skriver:

  Ateisten
  Du skriver bl.a.:
  ”Om personen bryter mot någon av dessa lagar inom de närmaste 5 åren blir hen omedelbart utvisad.”
  Hur tycker du utvisningarna fungerar idag? Är vi lite naiva kanske?

 9. Ulf skriver:

  Jag måste erkänna Per att din dystra framtidsprofetior inte gör mig särskilt orolig.
  I mer än trettio år har jag hört samma sak från de som tycker att Sverige tar in för många invandrare. Budskapet har alltid varit detsamma sedan 1980-talet och går i korthet ut på att om invandringen inte stoppas nu så kommer Sverige att gå under eller fullständigt förändras under de närmaste åren. De profetiorna har alltid kommit på skam.

  En sak som förvånar mig lite är varför Per är så säker på att de högteknologiska företagen skulle ligga i de områden som domineras av svenskar. I en globaliserad kapitalistisk värld är billig arbetskraft alltid en dragkraft.
  De muslimska områdena kunde alltså locka med billig lokal arbetskraft. Forskning och styrningen av dessa företag kan sedan skötas av välutbildade svenskar som inte är rädda att bo med muslimer.
  Kanske skulle sådana låglönezoner centralt belägna i Nordeuropa även locka till sig företag från Kina och det muslimska Ostasien.

 10. Inge skriver:

  Ulf, blir du ikke urolig av at barnetoget i Oslo måtte beskyttes av skarpskyttere i år?

 11. Från Graven skriver:

  Det brann inte bilar dagarna i ända för trettio år sedan.
  Det kastades inte sten på ambulanser för trettio år sedan.
  Polisen kunde röra sig obehindrat i förorterna för trettio år sedan.

  Nu gör det det.

 12. Från Graven skriver:

  18 anmälningar om sexofredanden på Malmöfestivalen hittills. Många offer så unga som 13 år.

 13. CeDe skriver:

  Signaturen Ulf har svårt att förhålla sig till den idag och fortsättningsvisa islamiseringen av Sverige och vill heller inte förstå konsekvenserna av det.
  Antagligen beroende på att han är helt nöjd med den utvecklingen.

 14. Ulf skriver:

  Det mördades ungefär lika många människor år 2016 som 1990 men under den tiden så har Sveriges befolkning ökat rejält, särskilt då gruppen invandrare från muslimska länder.
  Det brann kanske inte så många bilar för trettio år sedan men däremot var bilstölderna ett stort problem. Polisen har aldrig kunnat röra sig fritt i utsatta områden.

  Sammanfattningsvis så har alltså stenkastning mot utryckningsfordon ökat medan det dödliga våldet legat stilla eller minskat något. Bilbränder har ökat medan bilstölder minskat radikalt. Bank och postrån skedde dagligen i åttiotalets Sverige men har nu av förståeliga skäl närmast upphört. 🙂
  Enligt en rapport från BRÅ med titeln ”Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2015” så minskade den andel av svenskar som utsatts för brott något under perioden.

  Forskare verkar vara lite oense om ökningen brottsligheten bara stagnerat i Sverige det senaste decennierna eller om den kanske minskat något.
  En sak är dock klar och det är att det inte finns någon enorm ökning av brottsligheten sedan början av nittiotalet.

 15. CeDe skriver:

  Vänsterextrema Dinamarca drar sitt strå till stacken för att liva upp de utvisningshotade ensamkommande Afghanerna.

  http://www.expressen.se/nyheter/rosanna-dinamarca-polisanmaler-Janoch-efter-tweeten/

 16. Ulf skriver:

  Med tanke på Breiviks härjningar så förstår jag det extra säkerhetspådraget i Oslo.
  Det är tråkigt Inge men antagligen nödvändigt.

 17. Inge skriver:

  Ulf, du er ikke redelig.

 18. Jor-El skriver:

  Bra där Ulf, kognitiv dissonans, Bagdad Bob och Orwellian newspeak i skön förening.
  Att var tionde mord förra året var ”hedersrelaterat” är säkert heller inget som oroar. Ignorance is bliss!

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/var-tionde-mord-hedersrelaterat

 19. Ulf skriver:

  Så vad vill du visa med ditt inlägg Jor-El, är de uppgifter som jag redovisar i mitt inlägg felaktiga?
  Jag antar att du inte känner till att det dödliga våldet mot kvinnor där förövaren är offrets make/sambo minskat sedan sjuttiotalet. Vad säger det om våldet i Sverige innan massinvandringen från MENA!!

 20. Per skriver:

  Ulf
  Högteknologiska företags efterfrågan på lågutbildad arbetskraft är starkt begränsad. I den mån de producerar hårdvara så sker tillverkningen/sammansättning av komponenter i allt högre utsträckning genom robotisering/automatisering. Och de få verkstadsarbetare som behövs har hög teknisk kunskap/kompetens m.m.

 21. Lendon skriver:

  I Sverige finns det fler miljardärer än någonsin. Rent statistiskt har VI som bor i Sverige blivit rikare.
  Den som köper ovanstående går förmodligen också på statistik som säger att brottsligheten minskat.
  Statistisk analfabetism är mumma för politikerklassen, dess myndigheter samt officiella (SVT/SR, TV4) samt halvofficiella (DN,SVD + övriga presstödstidskrifter) mediekanaler.

 22. CeDe skriver:

  Det hänger naturligtvis samman med att kvinnovåldet bland svenskar nästan upphört men att våldet från MENA är stort.
  MENA-våldet sanktioneras av islamsk doktrin och får så stor inverkan på statistiken att våldet till synas bara har minskat sedan sjuttiotalet.

 23. Ulf skriver:

  Jag skulle vilja påstå att Kina är ett ganska bra exempel på hur högteknologiska företag verkar i ett land med lågutbildad arbetskraft men med kadrer av välutbildade experter som sköter vissa nyckelfunktioner.

 24. Per skriver:

  Ulf
  Jag tror inte företag som Huawei, vilket nu håller på att pressa tillbaka Ericssons marknadsandelar på mobiltelefonsystem etc., har en massa lågutbildade anställda. Dom plockar nog merparten av sina anställda från universiteten och folk med höga betyg från en gymnasieutbildning. Gissar jag.

 25. Per skriver:

  Och svenska företag kommer aldrig att kunna konkurrera på världsmarknaden med en stor andel lågutbildad lågavlönad personal. Svenska företag konkurrerar med innovativa spetskompetensprodukter och en hög utbildningsnivå och innovativ kretivitet genomsyrar hela företagen. Med platta ickehierarkiska organisationer där alla har hög kompetens. Lågutbildade personer från menaländer behövs inte i de företag som vår samhällsekonomi är helt beroende av.

 26. Per skriver:

  Det kanske dessutom är så att massinvandringen av lågutbildade personer från menaländer försvårar rekryteringen av högutbildad personal i våra svenska avancerade företag pga den tilltagande bostadsbristen. Man kan inte rekrytera denna personal om det inte finbs bostäder till dem. Nu ska det dessutom byggas hundratusentals bostäder till människor som inte själva kan betala hyran!

 27. Ulf skriver:

  Det kinesiska skolsystemet är behäftat med många problem och faktum är att Kina har en större andel analfabeter än Jordanien och Libanon (De flesta länder i Mellanöstern har dock en större andel analfabeter än Kina).
  I det tänkta framtidsscenariot så har Sverige andra konkurrensfördelar än nu med en ung och lågavlönad arbetsstyrka som kan sköta ungefär samma arbetsuppgifter som den kinesiska motsvarigheten.

 28. Per skriver:

  Ulf
  Du fattar inte. Högteknologiska företag har ingen amvändning för lågutbildad arbetskraft! Kinas analfabeter jobbar nog inte inom high-tech-företagen.

 29. Jor-El skriver:

  Man får anta att den stora arbetskraftsbristen redovisad här beror på rasistiska HR-avdelningar som inte vill anställa från det ymniga kompetensregnet som flödat över Sverige på senare år…

  http://www.dn.se/sthlm/arbetskraftsbristen-i-stockholm-hogre-an-nagonsin-tidigare/

 30. Ulf skriver:

  Naturligtvis Per har även högteknologiska företag god nytta av lågutbildad arbetskraft. Lokalvårdare, folk som arbetar i köket på personalmatsalen kan vara analfabeter medan väktare. chafförer och lagerarbetare måste vara åtminstone lågutbildade.

  I Stockholm talar ofta städarna nästan ingen svenska alls och är i praktiken analfabeter när det gäller det svenska språket. Att kunna uttrycka sig i skrift på svenska är redan i dagens Sverige uppenbarligen ett överkomligt problem när det gäller vissa yrken.

 31. CeDe skriver:

  Köken i personalmatsalarna måst ha välutbildade kökschefer, utbildade svensktalande kokerskor, även köksbiträdena måste kunna det svenska språket.

  Din okunskap är rent skrämmande, Ulf!

  Min son är kökschef och där finns inget utrymme för outbildad personal eller för dem som inte kan det svenska språket. Alla måste kunna följa menyangivelserna och ha full kompetens i restauranghygien.

 32. Per skriver:

  Ulf, du är nog i dina visioner ute på ett sluttande plan ner mot en mer primitiv samhällstyp. Som hela det svenska samhället faktiskt utvecklas för närvarande.

 33. Från Graven skriver:

  Barn ända ned i femårsåldern kastar sten på en 80-årig man som skadas svårt:

  http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/barn-kastade-sten-mot-80-aring/

 34. Ulf skriver:

  Det blir nog svårt att argumentera för att Sverige utvecklas mot en mer primitiv samhällstyp om vi jämför situationen i dagens Sverige med hur vårt land såg ut för ett par decennier sedan.
  Toleransen mot sexuella minoriteter har blivit en självklarhet som nog ingen riktigt kunde ha föreställt sig för ett par decennier sedan.
  Kvinnornas möjligheter till självförverkligande har aldrig varit större än i dag.

  Vi kan ju jämföra dagens toleranta öppna Sverige med det tidig sextiotalets. Den jämförelsen utfaller knappast till sextiotalets fördel. Då var homosexualitet betraktad som en sjukdom medan våldtäkt inom äktenskapet däremot ännu inte var kriminaliserat. Kvinnor hade få karriärmöjligheter och diskriminerades på alla sätt, ofta helt öppet. Barnaga var naturligtvis fortfarande tillåten.

  Den tiden samhälle var verkligen primitivt jämfört med dagens Sverige!

 35. Från Graven skriver:

  Dödsskjutningar ökar. Sverige sticker ut i norden:

  https://www.svd.se/dodsskjutningar-okar–sverige-sticker-ut-i-norden

 36. Ulf skriver:

  Nu är det kriminella som i ökad grad dödar varandra genom att använda handeldvapen. För tjugo år sedan var det kvinnor och barn som i större utsträckning föll offer för dödligt våld.

  Jag har faktiskt svårt att se det faktum att det dödliga våldet i dag i allt större utsträckning drabbar kriminella istället för oskyldiga barn och kvinnor som en allvarlig försämring.

 37. Från Graven skriver:

  Stefan Löfven: ”vi har organiserad brottslighet som tar över vissa bostadsområden eller delar av städer”:

  https://www.svd.se/s-satsar-pa-trygghet-accepterar-inte-brottslighet

 38. Från Graven skriver:

  40-tal slog sönder inredning i storbråk på Karolinska sjukhuset (idag):

  http://www.aftonbladet.se/a/1L17K

 39. Per skriver:

  Ulf

  Du har rätt i att vårt samhälle fortfarande går framåt i en proggressiv riktning på vissa områden. Synen på sexuella minoriteter går i rätt riktning. (Möjligen på bekostnad av synen på den sexuella majoriteten, som av vissa bara ses som uttryck för en tråkig förtryckande norm osv, men detta var mer skämtsamt sagt.)
  Jämställdheten mellan män och kvinnor stärks inom den svenska majoritetskulturen. Men parallellt med dessa fortsatta framsteg pågår en annan utveckling, som leder i fel riktning. Flera motsatta processer pågår samtidigt. Och de förstnämnda fortsatta framstegen hotas alltmer av den negativa utvecklingen i stora och växande grupper. Kvinnoförtrycket i de muslimska och menarelaterade grupperna påverkar alltmer (utifrån) kvinnorna i majoritetskulturen t.ex.

 40. Ulf skriver:

  Tack för en bra sammanfattning av våra åsikter om Sverige Per.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.