2435: Med luvan som tröst

Så var det det här med de lustiga mössorna som har blivit enormt populära å sistone. Jag inser att jag i den frågan bör ligga mycket lågt men inom den direkt berörda kretsen råder inte full enighet. Marianne Lindberg De Geer vill inte dra på sig en sådan luva (Expressen). Nina Lekander (Expressen) tillrättavisar henne och talar också för ett grövre språk. Kanske är drängkammaren en förebild. Vi får vänta med den slutgiltiga domen tills Magdalena Ribbing har uttalat sig.

Det här inlägget postades i politik. Bokmärk permalänken.

92 svar på 2435: Med luvan som tröst

 1. sl skriver:

  Islam är Europas fiende. Förbjudandet av islam är bara erkännande av inbördeskrig som redan pågår. Däremot tror jag att förbjudandet av islam innebär svårigheter.

  I frågan om samvariation mellan två faktorer där en heter frihet, lider det postmoderna Europa av förvirring. Machiavellis tes kan ses från tre håll;

  1) Frihet och rikets långvarighet samvarierar orsakslöst eller av tredje ej nämnd orsak.
  2) Frihet leder till rikets långvarighet.
  3) Rikets långvarighet utvecklar så småningom frihet.

  Jag skulle gissa på (3).

  Vad menas med ”frihetstvång”? Tvång till frihet eller ofrihet? Är det folket eller fursten som ska uppfostras? Jag gissar att den upplyste furstens uppgift är att uppfostra folket, men meningen är flertydig. Fursten är sprungen ur folket, om folket är frihetsfientligt så är fursten det också. Jag ser Machiavelli som en feodal ideolog. Jag läste ”fursten” för länge sen, den innehöll feodala regeringstips, vill jag minnas.

  Islam är renodlat tvång. Fiendens tvång. Machiavelli ligger utanför islams cirklar. Det finns ingenting att diskutera med islam. Islams reglemente är lagstridigt, kriminellt, civilisationsfientligt, det är en främmande ockupationsmakts reglemente, och har alltid varit det. Islam förstör samhället.

 2. CeDe skriver:

  Går man ut på en is som brister så är det självförvållat även om man trodde att isen skulle hålla.

 3. sl skriver:

  Mycket talar för att den som gått ut på isen inte förstått vare sig att den gått eller att den gått på is.

  Mona har redan från början gett intryck av att ha förstått mycket litet. Hon har helt enkelt trott att hon var ”god” när hon spenderade andras pengar.

 4. CeDe skriver:

  Vi är med andra ord offer för den gemensamma dumheten.

 5. CeDe skriver:

  Tror inte Mona varit så ovetande snarare ville hon fördela utifrån uppfattningen allas lika värde.

 6. CeDe skriver:

  Nu har liberalerna i Skåne/Malmö kommit på den lysande idén till uppsamlingsplats för misshandlande män. Det är inte längre de misshandlade kvinnorna som ska behöva fly hemmen.

 7. Ulf skriver:

  ”sl” verkar ha missat att även alla borgerliga regeringar i modern tid har tillåtit muslimer att invandra till Sverige och att samma borgerliga regeringar givit olika muslimska organisationer bidrag från det allmänna.

  Konstigt att detta faktum gått dig förbi ”sl”.

 8. CeDe skriver:

  Ett rätt till Ulf. En moderatpolitiker i min kommun fick efter 26års aktivt medlemskap
  respass för att ha kritiserat Reinfeldts öppna plånböckers filosofi.

 9. sl skriver:

  Det enda jag finner märkligt är Ulfs förmåga att bara läsa delar av inlägg. Det är som att hela koncentrationsförmågan går åt till bara en del av inlägget, som att den inte räcker till att ta in helheten.

  Som ingen kan ha undgått att märka har bara en regering förmått sig att att sätta ut nånting som alls liknar ett importhinder, och det är den miljösocialistiska minoritetsregeringen. Moderaterna betalar just priset för att vara notoriskt opålitliga.

  Att hindra islam kräver antiliberala åtgärder, vilket beror på att islam är ett antiliberalt projekt. Inte oväntat är svenska antiliberala partier bättre på antiliberalism än de liberala.

 10. Från Graven skriver:

  Ha ha ha!!!

  Som om det var Ulfs enda quirk! Inte endast saknar han förmågan att läsa till punkt – han klipper bort text som inte passar honom! Regelrätt klipper och klistrar i texter för att skapa sina underlag!

  Vet du hur många gånger vi har kommit på honom med det när vi gått till källorna!?

 11. Ulf skriver:

  Tack för det klargörandet ”sl”.

 12. Adam skriver:

  sl

  ”Att hindra islam kräver antiliberala åtgärder, vilket beror på att islam är ett antiliberalt projekt.”

  Jag tror inte det. André Glucksmann skrev om det här. Han var under 1960-talet maoist (som många franska intellektuella på den tiden). Men efter att ha tagit del av Aleksandr Solzjenitsyns avslöjanden om sovjetiska fångläger övergav Glucksmann kommunismen. Han skäl varför är intressanta.

  Glucksmanns menade att kommunismen la fram en väldigt grovkornig skiss av ett framtida samhälle – en skiss ingen riktigt begrep. Skissen föreställde i alla fall ett samhälle, bättre än det nuvarande. Så mycket bättre, att alla lagar, all god moral, medmänsklighet osv., var värd att upphäva, i syfte att nå det nya, bättre samhället.

  Problemet Glucksmann såg var att det utopiska samhälle man med kommunismen sa sig efterstäva, ett fredligt och rättvist samhälle, helt skiljde sig från den metod, man ville använda för att uppnå detta samhälle. Glucksmann frågade sig då, hur ett rättvist och fredligt samhälle, kan uppnås med en metod, som inte är rättvist och fredligt. Hur kan en orättvis metod skapa ett rättvist samhälle? Det går inte ihop, menade Glucksmann. Hans slutsats blev att en utopi inte ska bedömas utifrån dess mål, utan den metod som används för att uppnå utopin.

  Samma sak med islam. Vill du bemöta islam med antiliberalism, så är antiliberalism din metod, din vision, det samhälle du vill skapa. Och om Europa blir antiliberalt, han man då egentligen inte gått islamisterna till mötes?

  —- —- —-

  Ang Machiavelli förrut. Maxhiavelli menade att (2) frihet leder till ett långvarigt samhälle, inte (3) ett långvarigt samhälle leder till frihet.

 13. CeDe skriver:

  Det går inte att blanda in islam i de här diskussionerna. Islam är permanent och påverkas varken av liberalism eller antiliberalism. Vill man bli av med islam så måste de utestängas.

 14. Adam skriver:

  Ska 400 000 svenskar utestängas från samhället för att de bekänner sig till islam? Och ska du konkretisera för muslimer på vilka grunder du finner deras religion dålig kommer du förr eller senare inse att andra religioner också gör samma sak. Väljer du då att bara fördöma islam så sysslar du med dubbelmoral.

 15. Adam skriver:

  Går att hitta enskildheter, värda att kritisera, och driva kampanj för att stoppa. Men har svårt att se hur en hel världsreligion kan dömas ut.

 16. sl skriver:

  Adam

  När vi släppt in islam, förstör vi vår ytterst begränsade liberalism. Den åker ut oavsett om vi bugar för islam eller bekämpar islam. De är islam som är problemet, inte vårt svar, därför att vårt svar bara har att förhålla sig till islam. Vi kan inte mäta oss efter islams räknesticka, på den tecknas bara främmande och irrelevanta mätvariabler. Islam tvingar oss till antiliberalism.

  Vi kan inte mumla i skägget, låtsas att islam har någon slags rättigheter vi inte ger oss själva, spela med i muslimernas show att de är förtryckta och offer för rasism, när det är vi som inte står ut med islams förtryck eller muslimsk rasism. Islam är krigförande fiende, inte en avvikande kristen sekt.

  Jag gissade att Machiavelli menade att frihet leder till långvarigt rike, men tror själv på betydligt komplexare samband, i motsatt riktning. När ett samhälle baserat på att någon bestämmer över någon annan blivit lite äldre, uppstår fickor där de förtryckta kan andas, de använder de fickorna att leva i, och försöker utvidga dem. Jag tror att när samhället mognat mildras förtrycket, därför att det är ansträngande att upprätthålla. Sovjetunionen är ett i tiden närliggande exempel; värst i början, mildare mot slutet.

  Utopiska samhällen är bara intressanta för utopister. Samhällen formas inte av värdegrund, utan av handlingar, värdegrunden är en effekt av handlingar. Gluckman observerade tydligen det. Utopisternas teorier är en slags top-down föreställning. Socialister kräver alltid att få jämföra den fungerande icke-perfekta verkligheten med sin icke fungerande utopi. De jämför två ojämförbarheter. I praktiken råder fattigdom, som människan bekämpar med uppfinningar, verkligheten byggs underifrån och upp, mänskliga föreställningar stjälper eller hjälper. Protestantiska arv hjälpte framstegen via arbetsmoral, de är ett kvitto på religionens samhällsnytta, trots att religionen är en verklighetsuppfattning som bor i hjärnan. Islams moral och samhällsnytta beskrivs effektivt av dagens muslimska samhällen.

  Vår nuvarande ”värdegrund” illustrerar undfallenhet inför islam. Därför hånas den, bla av islam. Islamister uppfattar den korrekt som feghet och reträtt, som ett tecken till att de ska avancera. De som flytt undan islam är förtvivlade, vi gör om det redan gjorda misstaget på vår egen mark.

 17. CeDe skriver:

  Förutom tokvänstern som tror sig uppnå fördelar genom att alliera sig med islam.
  Det blir tyvärr bara en tillfällig vinst.

 18. CeDe skriver:

  Är man verkligen svensk om man på många vis avskärmar sig från det svenska samhället
  och avstår att integreras förutom med de ekonomiska fördelarna.

 19. Adam skriver:

  Skulle du kalla en svensk osvensk om hen sitter hemma med en sjukskrivning med bidrag; frånskild, avskärmad från släkt och familj?

 20. Adam skriver:

  Är det inte dessa svenskar som ser sig som mer svensk än någon annan? Men jag vet inte om jag tycker att de är det… De verkar nära ett desperat behov efter sammanhang. Röstar på SD i tron att SD kommer lösa deras socialpsykologiska livskris. I USA finns likadana människor, som röstar på Trump.

 21. CeDe skriver:

  Nej men fullt friska sitter hemma och tittar på arabtv via paraboler utan något intresse av att delta eller bidra i det svenska samhället. Man vill helt enkelt inte vara svensk annat än på pappret.

 22. CeDe skriver:

  Det finns ett fåtal men de allra flesta infinner sig i moskéerna i djup vördnad och lydnad inför Allahs koran med profet.

 23. Adam skriver:

  Och i USA stör man sig på att de ser på mexikanska teveprogram. Problemet här verkar inte vara företeelsen i sig. Det är helt ok att ta emot bidrag och glo på teve, står utanför samhället, så länge man är ljushyad och född i landet.

 24. CeDe skriver:

  Så länge du inte kan se skillnaden är diskussionen utsiktslös.

 25. sl skriver:

  400.000 invandrare med ättlingar kommer från muslimska länder. Jag är inte säker på att så många av dem är religiösa? En del av dem har kommit hit för att slippa islam. Ett minimum av svensk försiktighet hade varit hindrandet av moskébyggande i Sverige. En moské är ett saudiarabiskt brohuvud, från vilken man kan bedriva offensiva operationer. Länge hindrade svensk kommunal byråkrati etablerandet av fientliga brohuvuden i Sverige, men ryggradslösa mångkulturella klimatdårar med ”värdegrund” underminerar svenskt självförsvar sedan något decennium.

  Det är fullt möjligt att döma ut en hel religion som uppträder som erövrare och fiende. Så gör många muslimska länder. Mot kristendomen, ett offer i sammanhanget. Att vår egen avlagda religion använts i femtonhundra år av maktkamp gör den inte jämförbar med islam. Islam är fientliga erövrares religion, dementors-tugg med maktanspråk. Profetens ord är fiendens ord, profetens ord spiller vårt blod. Islam är något man måste försvara sig emot.

  Vad det kokar ner till är om vi är pliktiga att öppna gränsen, betala och anpassa oss. Svaret på alla frågorna är nej. Från sju politiska partier är svaret ja. Olyckligtvis är det enda parti som svarar nej bildat av misantroper, thugs och rashatare. Som erhåller en massa röster när övriga partier svarar fel på frågan om gränsskydd, öppnade plånböcker och anpassning. I förskingringen av offentliga medel på politikens altare ingår nu finansiering av Jimmies alla kompisar. Inte en spänn till gränsförsvaret, men politiken kräver sitt. Osthyveln regerar, utom inom politiken. Där kostar allt ständigt mer.

 26. CeDe skriver:

  Dessa 400 tusen är nog också bara toppen av isberget. Därtill ska läggas en illegal skara samt tillkommande anhöriga i flera led. Samt kommande kvotflyktingar.
  A never ending story!

 27. sl skriver:

  Här måste man invända mot flera saker;

  ”det är helt ok att titta på tv och ta emot bidrag om man är ljushylt och född i landet”
  Dels är det inte alls ok, eller lätt, dels finns inga jobb med lön som räcker, dels omfördelas inbetald skatt till importerade med ej efterfrågade människor.

  ”toppen på isberget”
  Senaste muslim jag stötte på var flykting undan islams levnadsregler. Jag passerar ibland grupper av barn till invandrare. Inga hucklen, utan jeans och mascara.

  Vi är illa förberedda för ”utmaningen”. Den onda religionen islam måste bekämpas, inte de som flyr från den. När vi kallas ”rasister” när vi korrekt återger islams innebörd visar det att vi gjort rätt, men att hacka på islams offer känns inte rätt. Den korrekta svenska hållningen bör vara anti-islamistisk. Vi ska internera återvändande jihadister. Svensk skola ska avprogrammera islam, inte ursäkta. Profeten ska inte respekteras, utan avslöjas.

 28. sl skriver:

  islam är ena halvan av problemet, den andra halvan är mer på egen bakgård
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/Jdqe6/stenhard-kritik-mot-minister-bah-kuhnke

 29. mohammad skriver:

  Sl Wilders

  2030 beräknas antalet muslimer i Sverige till ca 10 % av befolkningen.

  Shit…!

 30. CeDe skriver:

  Något bra måste det väl ändå vara med muslimer. Vad tycker du mohammad är det mest framträdande som islam har att tillföra Sverige eller Europa.

 31. CeDe skriver:

  Nähä!

 32. sl skriver:

  Med 10% muslimer avses inte 10% troende demagoger, utan 10% med ursprung i länder förstörda av islam. Det betyder inte exakt att de kommer att förstöra vårt samhälle, de kan också vara på flykt från islam.

 33. CeDe skriver:

  Eldfesten i Kungsträdgården just nu på 2:an är underhållande.

 34. Från Graven skriver:

  No go-zoner!

  Har ni tänkt på hur många som det faktiskt finns i Sverige!?

 35. Adam skriver:

  sl

  ”Det är fullt möjligt att döma ut en hel religion som uppträder som erövrare och fiende. Så gör många muslimska länder. Mot kristendomen, ett offer i sammanhanget. ”

  Var ett dåligt argument. Man ska agera utefter den man är själv, inte försöka imitera sin meningsmotståndare. Jag tycker du gör samma misstag som pk-vänstern gör när den betitlar alla svenskar för ”rasister,” fast omvänt; du kallar alla muslimer för islamister.

 36. CeDe skriver:

  Fast lite entonig musik i Orienten! Egentligen inget för en Adolf Fredrikare men kul ändå.

 37. Per skriver:

  Adam
  Var har sl benämnt alla muslimer islamister?

  Däremot ligger det väl som en latent möjlighet att bli islamist om man är troende muslim?

 38. Adam skriver:

  Per

  Det står ingenstans. Jag tog mig friheten att gör den tolkningen, baserat på följande inlägg:

  ”Islam är Europas fiende. Förbjudandet av islam är bara erkännande av inbördeskrig som redan pågår. Däremot tror jag att förbjudandet av islam innebär svårigheter.”

 39. Per skriver:

  Adam

  Av ovanstående citat följer inte logiskt att alla muslimer bör betraktas som jihadister.
  Jag har märkt det förut att du har problem med logiken ibland och du ofta gör felaktiga/snedvridna tolkningar av andras inlägg.

 40. sl skriver:

  Adam, jag ser att du 19.44 gjort ett inlägg som uppenbarligen inte läst mitt från 19.10. Jag har skrivit exakt i strid med det du påstår. Det är alltid ett problem med meningsbyggande att man inte kan försäkra sig mot alla tolkningar samtidigt.

  Min position är enkel. Islam är arabisk imperialism, den är riktad mot Europa, Indien, Afrika, som alla i olka grad har problem med islams krav på tolkningsföreträde. Att man kommer från länder förstörda av islam innebär inte att man måste vara ond. Många är på flykt undan islam.

  Den svenska politiken gentemot den fientliga religionen bör utgå från offentligt förkastande av dess krav på överordnande, och stängda eller åtminstone patrullerade fientliga brohuvuden. Det är ingen hejd på hur svenska politiker fegt desauverat vår egen med tiden tandlösa och ofarliga religion, samtidigt som de gärna sitter i dess styrelser, men fegt faller undan från den våldsbenägna fientliga ockupationsreligionen. Dessutom har svenska politiker lyckats med konststycket att låta de värsta islamisterna ikläda sig rollen som tolk för alla muslimer. Svensk politik borde skilja islamisterna från folket, via internering eller export. Gamla kfml(r):are som bytt skuta till (s) driver nu motsatsen till en svensk islampolitik. Ränderna går inte ur, heter det.

  Ryktesvis har nått mig uppgifter om Putins svar till Saudiarabien vid propå om islamiskt brohuvud i Moskva; ”gärna, om vi får bygga kyrka i Riyadh”. Det blev inget. Kanske bara en historia, men den pekar på sammanhangen.

  CeDe; det är en illusion att musik från MÖ är entonig. Den är helt olika. Ingen expert på området, men jag tror att druserna har 24-tons-musik, alltså en skala byggd på kvartstoner, dubbelt så mpnga som vår. Vi tenderar att inte höra kvartstonerna, eftersom vi inte använder dem, bortsett från det lillla blues-gnället, som numera sorterats bort ur popen.

 41. Adam skriver:

  Per

  Därför jag skrev det var en tolkning. Men du har rätt när du skriver det inte går att logiskt härleda något sådant ur den citerade texten. Du har även helt rätt i att jag har problem med logiken, och gör felaktiga tolkningar. Tror det är väldigt, väldigt svårt att få ihop logik med en konversation, då konverserande språkbruk alltid är mindre precist än de regler logiken följer. Ludvig Wittgenstein försökte skapa ett exakt logiskt språk, men övergav senare den idén, och menade istället att det mänskliga språket i sin helhet, liknar en mångfald olika spel, med sinsemellan olika regler. Tänk dig du går in i en affär som säljer sällskapsspel; Monopol, Trivial Pursuit osv. Olika spel, olika regler. Så tänkte sig Wittgenstein att det mänskliga språket var. Det finns ett medicinskt, juridiskt, ett poetiskt språk osv. Alla följer de olika regler.

  Ibland måste dock logiken (avser Karl Poppers vetenskapliga logik) fram för att ifrågasätta vissa påståenden folk gör i kommentarsfältet. Särskilt när förintelseförnekarna härjar här, med sina dåliga källor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.