2077: Känslighet

Den tid vi lever i är inte sensibilitetens utan känslighetens, de sårades känslighet, bristen på respekt eller att bli förnärmad av otrevligheter. En omfattande vokabulär fångar upp detta, efterhand tämligen tröttsamt: ”obehagligt”, ”stötande”, ”inte OK”, oacceptabelt. På senare tid har epidemin nått universiteten där man nu har börjat förorda ett selektivt urval av texter och bilder (Sydsvenskan). Humoristerna får också akta sig, säkrast är det humorbefriade. Åt detta fenomen är inte mycket att göra, vad som gäller föreskrivs av modet. Konsten har också ställt sig i detta led och styr sina visningar med största försiktighet. Naturligtvis inte när det gäller områden där man rekommenderas att inte vara försiktig men det är numera så välkänt att det inte väcker mycket mer än retoriska utrop.

Lite humor finns dock kvar. Konsten kan kosta på sig det fyndiga och oskyldiga. En av kommentarerna för några dagar sedan uppmärksammade Erwin Wurms parkerade bil i Karlsruhe. Alla är kanske inte medvetna om österrikaren Wurms storhet men han hyser en ranking på 16. Hans parkerade bil fick en parkeringslapp och det var förstås vad den behövde för att lyftas in i den verklighet som konsten ständigt försöker närma sig.

01 Erwin Wurm truck
Erwin Wurm Truck

Bilen är ingen ny produktion utan har redan tio år på nacken. Den intressanta frågan är emellertid om det verkligen är en bil. Den kan inte köras och avviker på en rad punkter från det man brukar mena med bil. Utan tvekan kan man säga att den är huvudsakligen ett konstverk. Jag vet inte riktigt hur det fungerar angående vad man kan sätta parkeringslappar på. Jag skulle tro att andra objekt som är placerade på oriktiga sätt får åtnjuta andra lagrum för avlägsnas och bötfällas. Så i det här fallet torde det vara en fråga om oriktig parkeringsbot och det vidare spörsmålet är om det fanns korrekta tillstånd för placeringen. Men allt detta gynnar givetvis verket som har fått en injektion av världen utanför konstvärlden.

Det här inlägget postades i om utställningar m m. Bokmärk permalänken.

46 svar på 2077: Känslighet

 1. Doktorn skriver:

  Att känna sig kränkt är framför allt den dummes rättighet. På den tiden familjefäderna drack sig redlösa på att läsa Gamla Testamentet och därur utrönte sin rätt i diverse familjeangelägenheter hade de många tillfällen att känna sig kränkta. Idag är samhällsordningen omstuvad, makten fördelad till uppmärksammade grupper och följaktligen uppstår det nya kränkningsbara personer lite varstans. Fädernas gamla auktoritet har strötts för vinden till kreti och pleti.

 2. elina skriver:

  Var inte denna en verklig miljöbil!

 3. minnesdagen skriver:

  Man skulle kunna kalla p-boten en snäll form av yellowism. Snäll för att den är lätt att avlägsna från konstverket.

  Om den är framhjulsdriven kanske det går att fästa ett par stödhjul bakpå och köra den.

  En gammal arbetskamrat fann en gång sin bil upp-pallad på gatan, med sina nya bildäck stulna. Förmodar han riskerade få p-böter om han lät den stå kvar, trots att den inte gick att köra.

 4. Doktorn skriver:

  Konst är egentligen inte så himla märkvärdigt att man tvingas råna en bank eller bygga en omöjlig bil. Dess väsen är själens avtryck på ett föremål, en trädgård, en bild, en sång, ett poem, ett äktenskap, en vänskap – vad som helst – bara betraktarens, auditoriums, läsarens eller partnerns andliga törst eller hunger stillas. Den är varken någon -ism eller har den något pris. Den är vad den är.

 5. Lars Vilks skriver:

  Här må det tilläggas att Doktorn gör sig till tolk för den romantiska konstuppfattningen som skapades och torgfördes i det tidiga 1800-talet. Den kom också att bli den grundläggande uppfattningen ända fram till Duchamp, konceptkonsten och postmodernismen.

 6. Doktorn skriver:

  Bäste Lars!
  Andligheten och själen uppfanns inte på 1800-talet. Dessa har alltid funnits. Men Herr Duchamp är en i många kretsar geniförklarad historisk person från 1900-talet.

 7. mohammad skriver:

  Konst är ingen ”uppfattning” utan andlighet och själ, herr Professor.

  Även er konst är som en öppen själens bok för de med sådana ögon att läsa med, fast ni tror om den något helt annat.

  Här slår Doktorn er med rätta på fingrarna…

 8. CeDe skriver:

  När kreti o pleti tar sig röst och förklarar konstbegreppet.

 9. Lars Vilks skriver:

  Det jag skriver är inte på något sätt kontroversiellt. Men uppenbarligen är herrarna inte särskilt pålästa. Begrepp som ”andlighet” och ”själ” växlar betydelse genom tiderna. Och inte minst när de skall kopplas samman med det konstbegrepp som skapas kring 1800. Om ni läser Kant kan ni se hur hans relation till konsten betingas av (som vi ser det) starka begränsningar. Konsten kan inte förmedla något själsligt. Schiller antyder en svag sådan möjlighet men det är först med Jenafilosoferna som det här utvecklas och konstnären och konsten ges kapaciteten att kommunicera den på en gång både individuella och generella andligheten (specifik för konsten). Etc. Jag har faktiskt fördjupat mig i detta ämne under mer än 30 år…

 10. Doktorn skriver:

  CeDe
  Denna lilla diskussion handlar inte om ’konstbegreppet’, utan om konst rätt och slätt.

 11. Lars Vilks skriver:

  Och hur tänker sig Doktorn ”Konst” utan konstbegreppet. ”Konst” i bredare bemärkelse (det äldre ”konstbegreppet” betyder ”teknik”. Och då handlar det om allt som frambringas med olika tekniker vilket t ex omfattar alla former av hantverk och även sådant som kreatursskötsel.

 12. Doktorn skriver:

  Lars, jag vet, alltsedan åtminstone 1978;

  jag skrev aktuella inlägg just därför att Du inte säger kontroversiella saker
  och säkerligen har filosofin genom tiderna haft växande begreppslig uppfattning om andlighet och själ. Men det betyder föga. Låt oss anta Du har en själ – eller också kanske inte. Därom kan vi vara 100 proc. överens. Men denna själs eventuella färdigheter avgörs varken av Kant eller Jenafilosoferna eller någon annan ännu bättre filosof – utan av Dig själv – och Du sitter inte i något elfenbenstorn med Dina böcker och Din dator – utan i ’Nuet’. Hit är Du lämnad med eller utan egen känd eller okänd själ. Nu har Du två val. Antingen förtröstan i din själ och dess färdigheter, eller skräck att ha lämnats ensam. Här skiljes Varandet och Tanken ut från varandra. Är det ena svagt tar man till det andra. Vilja och Varande är ett och samma samt kommer ur Ditt just nu postulerade väsen i ’Nuets’ hjärta – de utgör Din bland alla andra bröder och systrar oförlikneliga själ – Tanke och boklärdom når aldrig riktigt ända hit in och bildar Din förvärvade personlighet. ’Nuet’ är ett märkligt ting – ty tiden är ständigt förlöpande – ehuru i ’Nuet’ evigt. Själva är vi inte mindre märkliga – ty alltihop är resultatet av vår interaktion med en okänd verklighet.

  Konst kan vara mycket enkel och ren – no big deal – eller oerhört komplicerad med Duchamps krav på ständig förnyelse och andra orimligheter, vilka alla beror på ignorans av ovannämnda.

 13. Doktorn skriver:

  Doktorn ser konst, känner konst, upplever konst, tom. ’skapar’ konst (om denna nåd verkligen kan kallas för ’skapande’) – medan Lars ’tänker sig’ konst. Lars har sin tankeförmåga väldigt mycket att tacka för – kanske mer än nyttigt?

 14. Lars Vilks skriver:

  ”Själ”, ja då kommer vi in på själens idéhistoria. Kristen själ, själavandring, konstnärens själ, den metaforiska själen. Den diskussionen kan man föra länge men frågan blir ändå vad man talar om.
  När Doktorn ”ser konst, känner konst”, jaha det låter som en direkt avskrivning av den romantiska konstuppfattningen. Och nota bene, det är inte något som är förbehållet filosoferna. Den fick en enorm spridning och praxis utanför filosofin. ”Kännandet” har också sin idéhistoria och växlar betydelse precis som andra begrepp.
  Att konsten har ett behov av förnyelse är tämligen enkelt. Den äldre uppfattningen var att antiken representerade den fulländade konsten medan romantiken hävdade konstnärens geniala och fria skapande.

 15. Rurik skriver:

  ”Doktorn” håller sig med en privat och högst personligt konstförståelse som kan förklaras endast av – ”Doktorn”.

  Andra föredrar allmänna , mer generella begrepp när konsten ska diskuteras och definieras.

  På vetenskaplig nivå handlar diskussionen ofta om detaljer och nyanser på en många gånger subtil nivå.
  För detta ändamål krävs en begreppsapparat med motsvarande kapacitet.

  Det sistnämda är just vad man förväntar sig att finna hos en professor i konstvetenskap.

  Lars Vilks förklarar hur samtidskonsten fungerar institutionellt och hur dess företrädare tänker och utrycker sig , skriftligt och verbalt.

  Tack för det , Lars !

 16. Molly skriver:

  Man hittar Själ-debatter överallt. För mig, den olärde inom konstskrået, har jag debatterat själen inom psykologi, religionen, kulturskillnader m.m. Där tar man fram andra bevis för själens existens eller inte. Definitionen på människa löd under en tid att vi var den enda art som använde verktyg, åkerbruk och boskapsskötsel och hade en själ! Då skrev jag en uppsats där jag konstaterade att en bladskärarmyra är människa! De har alla bevis för att de är människor, har svampodling, boskap som de mjölkar (bladlöss) osv. Djuren har ju ansetts ”själlösa” genom att de saknat moral, och att Fadern inte blåst sin ande i djurens mun. Jag ska inte skriva en avhandling om tecken på djurs moral, men den omoral som människor kan uppvisa lever de flesta djur inte upp till. Därför är mitt stridsrop: Djur har en själ! Tveksamhet i den frågan har resulterat en sång till HAN som bestämmer: Får man ta hunden med sig in i himlen?

 17. Doktorn skriver:

  Det är bra Lars – Du är den lärde professorn vilken talar ur sin personlighets väldiga lador och förråd – men allt detta är historia – vad som en gång varit och hur man då sett eller nu ser på det. Till och med olika sorters själsbegrepp tar Du upp som vore de bara ett slags påhitt en professor sedan länge genomskådat. Jag tror inte jag har fel att påstå Du är en tankens man – dess allting dömande krafts edsvurne apostel.

  Men si där blir ett litet misstag begånget. Tanken är bara själens, viljans och varandets redskap. I begynnelsen var Ordet – dvs. viljan och varandet. Därigenom blev allting till, som är till. Gör ett parapsykologiskt experiment, får Du se. Jag gjorde tusentals tärningskast för att ådagalägga min vilja och visade hur minnet hos Innanvärld och Omvärld bladades ihop! Detta var min största vetenskapliga bedrift och ledde mig till uppskattning av Nuet, varifrån allt kommer till oss, naturligt eller övernaturligt, värden liksom trivia – detta märkliga fokus för viljan och varandet – tillika exempelvis porten för shamaneras resor till Pojhola eller Päivla.

 18. CeDe skriver:

  mohammad,

  Andlighet och själ är inget som existerar utanför oss själva utan är lika beroende av vår kemi och fysik som våra övriga funktioner. Helt enligt vår berömde nu avlidne hjärnspecialist David Ingvar.

 19. CeDe skriver:

  Doktorn, det finns inget övernaturligt allt är naturligt men vi begriper ännu inte allt.

 20. CeDe skriver:

  Jag tycker trucken har formen av en brunstig trollslända.

 21. Krister skriver:

  Jag förundrades för en tid sen över hur Doktorn kunde kombinera sin vackra världsbild med sin avskyvärda antisemitism och efter många fler avskyvärda inlägg från Doktorn i sitt favoritämne kommer idag 24 juni intressanta inlägg om UPPLEVELSEN av konst som jag kan sympatisera med till 100 %.
  Man slutar väl aldrig att förvånas av komplicerade personligheter.

 22. sl skriver:

  ”I begynnelsen var ordet”. Doktorn citerar bitar ur kristendomen som har judiskt ursprung. Doktorn är religiös. I begynnelsen var en enorm explosion där all materia skapades, miljarder år senare började aminosyror spontanutveckla sig mot högre livformer, efter ytteligare miljarder år kom människan. Sen kom ordet.

  Kristendomens sorgliga judehistoria förtjänar inget annat än sotdöden, men det verkar hela tiden komma nya tomtar om vill hålla den vid liv. Varför inte välja numerologi eller astrologi istället?

  Att Lars Vilks inte vill ha sin konstvetenskapliga artikelserie blamerad av denna i grunden avslöjade fantasisammansvärjningen är rätt naturligt. Judehateriet sänker all seriös diskussion till ovetenskaplig konspirationsteori.

 23. Lars Vilks skriver:

  Att jag talar om historien handlar naturligtvis om att begreppen rör sig i betydelser. Om Doktorn vill fixera ett begrepp i det han kallar för nutid torde han kunna inse att det inte är så enkelt att en gång för alla slå fast en betydelse. Doktorns inlägg handlar om personlig tro.
  Angående känslan gentemot förnuft framgår det genom Doktorns inlägg att det hela tiden måste resoneras om känslan. Man måste sålunda berätta vad den är och vad den handlar om. Upplevelse är beroende av begreppsapparaten. Det finns ingen oberoende ”konstupplevelse”, den betingas av sin kontext. Detta sker naturligtvis inte genom att man resonerar sig fram till en upplevelse utan om en praktik.

 24. Adam skriver:

  L Vilks: Vad säger du om Roger Scrutons definition av konst som beauty, form and redemption? Scruton verkar resonera som så, att de mesta inom konsten, fr.o.m. tiden kring första världskriget, fram till idag, är en slags antikonst, som medvetet velat vara oestetisk. Scruton nämner bl a Koons och Hirst och kallar dem kitchkonstnärer. Han säger något i stil med ”en haj i formalin är inte estetiskt tilltalande”.

  Scruton betonar dock inte en subjektiv upplevelse, utan objektiv. Vi ska inte läsa in oss i konstverket, utan bländas av dess objektiva skönhet. Konstverket ska vara större än oss.

 25. Lars Vilks skriver:

  Scruton är de konservativas språkrör i konstfrågor. Han har varit med länge men är ingen originell estetiker utan håller fast vid äldre teorier. Det starkast namnet i förespråkarna för skönheten är Monroe C. Beardsley (1915-85). Det finns två sätt att förhålla sig till detta. Det ena är att tycka om ”skönhetskonst” utan att man avvisar att konsten har sökt sig andra vägar. Det andra är att hävda att det man då tycker om är ”riktig” konst (som skapar skönhet). Frågan om skönhet är förstås komplicerad eftersom den också skall matcha expressionism och dessutom hantera skönhetens komplexitet: tragedi, komedi, det sublima, det groteska etc. Och i grunden finns frågan vad det är för skönhet som saken handlar om. Det slutar alltid med att konstens skönhet är speciell (inte allmän och dekorativ), ibland men inte ofta kan den likställas med det natursköna. Summa summarum, Scruton är en av dessa ”Det var bättre förr”.

 26. Doktorn skriver:

  sl,
  Du behöver lite enklare texter vilka tillåter Dig ihop det.

  Krister,
  Ditt dilemma tycks bero på andras projiceringar av eget material på mig, eftersom jag tycks vara en dem till jämförelse fri ande.
  Det vore väl bra om förintelsen vore överdriven? Ingen var då så till den grad hatad och ingen behöver sedan skämmas livet ur sig.

  Och Lars,
  den visshet Du kallar personlig tro är allt vi riktigt kan vara förvissade om – det utgår från ’jag är’ – och detta inbegriper nuet och nuet är tidlöst. Till skillnad från Descartes dualistiska världsbild har jag funnit ett gemensamt minne hos innanvärld och omvärld – vilket ställer allt över ända. Den rationella tankens värld omintetgörs av viljan och varandet. Sålunda kommer viljan och varandet, dvs. ordet först och allting annat sedan.

 27. sl skriver:

  Doktorn, du tillverkar just så enkla texter att de lätt kan avvisas som de degraderande konspirationsteorier om judar som de verkligen är.

  Förintelsen är inte överdriven i efterhand, men större delen av de 6 miljoner mördade judarna leddes inte in i gaskammare, utan sköts ihjäl framför gravar de själva grävt, alternativt avled av tyfus och svält efter att ha hållits inspärrade under såna förhållanden att man avlider av tyfus och svält. Wannsee-konferensens plan och effektuering är offentlig, nazisterna skämdes inte alls, utan lämnade allt till eftervärlden att begrunda.

  De ”vetenskapliga” diskussionerna om förintelsen initierade av Faurisson mfl tillgår så att historierevisionisten lägger påståenden om 6 miljoner judar i gaskammare i en tilltänkt ”judevänlig” motståndarnes mun, trots att ingen påstått det. Allt syftar till att diskreditera judarna, brottet ”utrotning” (utfört av nationalsocialister) transmuterar sen till ”lögn” (utfört av judar). I slutändan blir sen judeutrotningen judarnas eget fel, och den judehatande lögnaren (doktorn) har etablerat sin egen fantasi som verklighet. Men; vad som verkligen hände är alltför känt för att den fula manövern ska lyckas. Det finns för många bilder på vad som verligen skedde. Doktorns kampanj för en genomfalsk verklighetsuppfattning faller endast i god jord hos muslimer som övats i judehat av sin egen statstelevision sen barnsben.

  Än en gång; man förstår att Lars Vilks inte vill ha sin konstvetenskapliga hemsida besudlad med nationalsocialistiska konspirationsteorier. Såna undermierar varje seriös ansats.

 28. Lars Vilks skriver:

  Det du skriver här får väl sägas vara en rationell tanke – som sålunda omintetgörs av viljan och varandet?

 29. Doktorn skriver:

  Än se’n Lars – min tanke föregicks av min vilja. Om tanken förintas av viljan, kan den också skapas av viljan. Det sade jag av utrymmesskäl inte. Men nu måste jag ändå säga det. Vi tänker och planerar. Men jag underlät inte det viktigaste – att viljan kommer först och därefter allting annat. Tanken är viljans tjänare. Ensam är den intet – om än hämtad ur någon filosofisk avhandling. Det betyder också att världen plötsligt är vidöppen för nya teorier. Det gamla urverksdramat med arternas slumpmässiga uppkomst kommer aldrig tillbaka.

 30. Lars Vilks skriver:

  Men vad man vinner på det? Sanningshalten i ett påstående kvarstår. Om viljan är vidöppen för nya teorier kan den t ex frammana att ”Enhörningar är vanligt förekommande djur i de skånska skogarna”.

 31. Doktorn & Semestersabotören skriver:

  Det verkar som om Du spelar avsiktligt dum, Lars.

 32. Lars Vilks skriver:

  Inte alls. Jag har ju sett vad viljan kan frambringa inom ämnet ”nya teorier”.

 33. Kin skriver:

  Lars, du skriver at vi ikke lever i ”sensibilitetens utan känslighetens tid”.
  Ordet sensibilitet finnes også på norsk, og ”känslighet” kan oversettes med følsomhet. I Kunnskapsforlagets synonymordbok blir ”sensibel” assosiert med: bløt, følsom, mottakelig og ømfintlig, mens det å være følsom kan stå for: bløt, bløthjertet, fintfølende, fintmerkende, følelsesfull, hudløs og hårsår. Slik jeg tolker deg, bruker du ”sensibel” i betydningen av mottakelig, mens du med ”følsom” peker mot det hårsåre.
  Du skriver at begrepene ”obehagligt”, ”stötande”, ”inte OK” og ”oacceptabelt” fanger opp den følsomme tendensen som du synes å registrere. Jeg er enig med deg at de tre siste passer best inn i det ”hårsåre”. Derimot tenker jeg at det å reagere med ubehag, like gjerne kan være et uttrykk for sensibilitet.
  Poenget mitt med dette er at de tre begrepene jeg ser som uttrykk for en hårsårhet, ytrer en form for moralsk dom, mens begrepet ubehag, like gjerne kan være beskrivelsen av en opplevelse uten at det nødvendigvis felles en slik dom.

 34. Krister skriver:

  Doktorns idéer verkar handplockade ur den västerländska idéhistorien, från Plotinos med sitt Ena till Augustius med nuet och minnet, från Descartes tvivlet till Spinozas monism och till Schopenhauers och Nietsches viljor.
  Flera av dessa har mystika drag och flera av dessa har jag själv intresse i.
  Jag hör gärna mer om arternas uppkomst bl.a.

 35. Doktorn skriver:

  Och sl,
  förintelsen tycks ha tagit Dig i pant – fast ämnet på tapeten var ’konst’. Nu ändrar Du din historia och påstår att istället 6 miljoner sköts när de säkra bevisen fordom handlade om 6 miljoner gasningar. Alldeles oavsett detta, ingen har krävt Dig ändra din åsikt, eller ens visa skelett efter 6 miljoner lik. Du får gärna torgföra den och vi kommer att invända givetvis – med denna rätt har Du och den torde även gälla Dina utsedda motståndare.

 36. Lars Vilks skriver:

  Det är inte begreppen som sådana jag menar utan ordanvändningen. Dessa uttryck är modeord som ständigt återkommer som ett stående uttryck för att vara politiskt korrekt.

 37. Adam skriver:

  Lars: Tack för svar om Scruton!

  Doktorn: Innan du ställer andra till svars bör du svara på alla de frågor du fått kring dina egna bisarra påståenden. Jag frågade dig, efter du skrivit att vi ska frånta judarna den makt du menar de har idag, för att på så vis få en värld utan elände och krig, ja t.o.m. utan problem. Förklara! Jag tror nämligen du har helt fel och bara är en paranoid antisemit. Motbevisa mig gärna om du kan!

 38. Doktorn skriver:

  Adam,
  Du kan ju börja med
  http://www.amazon.com/The-Creature-Jekyll-Island-Federal/dp/0912986395/ref=pd_sim_sbs_14_3?ie=UTF8&refRID=01V5VZTPMXV5EXQTQ819
  och sedan kan Du fortsätta med
  http://www.amazon.com/History-Central-Banking-Enslavement-Mankind/dp/0992736536/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1435190655&sr=1-1&keywords=central+banking+history
  därefter torde Du ha tillräckligt många citat och referenser att fortsätta på egen hand – såsom jag har gjort. Jag har inte väntat på att stekta sparvar skall flyga rätt in i munnen.

 39. Adam skriver:

  Doktorn: Om du skulle fråga mig vad evolutionsteorin innebär skulle jag inte svara dig:

  https://www.adlibris.com/se/bok/om-arternas-uppkomst-genom-naturligt-urval-eller-de-bast-utrustade-rasernas-bestand-i-kampen-for-tillvaron-9789127118966

  Jag skulle presenterat en kortfattad sammanfattning av evolutionsteorin. Det är vad jag ber dig göra, dela med dig av din påstådda kunskap om hur vi får en bättre värld…

  Absurt att länka till böcker man ska köpa istället för att svara på frågor.

 40. Doktorn skriver:

  Nåväl Adam,
  men undanber jag mig i förväg omdömet antsemitisk: Bank of England 1694 upprättades till privat centralbank efter Oliver Cromwells revolution, regicid och judarnas återkomst till England. Detta var det första fästet. Seklet därpå var Rothschield en framgångsrik bankir och önskade med sin fem söner utplacerade i Europas huvudstäder bli dominerande politisk maktfaktor. Han upprättade även illuminati bland frimurueiet (1 maj 1776) och iscensatte den franska revolutionen. Rothschieldagenten Napoleon var framgångsrik så länge han tjänade sin herre, sedan hamnade han på St Helena. Amerika motsatte sig Rothschielbank och därför Amerikanska Inbördeskriget. Alexander den II backade upp Lincoln och denna finansierade kriget med statskontrollerade ’greenbacks’. Därför blev han mördad. Även Alexander II mördades, Ryssland motsatte sig privat centralbank ända tills hela Ryssland mördades efter 1917. Därför VK 1 – vilken möjliggjordes av mötet på Jekyll Island 1912 och Federal Reserve 1913 – när USA blev de hemliga sällskapens lydrike. Alla krig och revolutioner sedan 1700-talet har handlat om en judisk kahals (numera ledd av Rothschield) oppurtunt tillskansade rätt att trycka pengar till lån ur tomma luften och kräva dem tillbaka mot ränta (observera – inte alla judars – iallafall inte R.’s mindre bröders). Alla som vågat motsätta sig kahalen har undanröjts – t.ex. JFK.
  Härtill är den väl organiserad med världsomfattande hemliga sällskap – med kontroll av media – och det universiteten får forska på och så vidare – eftersom de redan kontrollerar penningen. Det hela har blivit ett självspelande piano med alla politiska aktörer bakbundna och skendemokrati för det aningslösa folket. Också kommunismen är en skapelse av denna föga uppmärksammade underström. Det är fråga om en klassisk kamp om makt – men i global skala. Därför görs allt för att bryta allt tänkbart motstånd. Ingen skall tänka själv och alla gamla ’naturliga’ seder förföljs … Det har blivit 1984.

 41. Kin skriver:

  OK, da forstår jeg hva du mener, Lars, og samtidig tenker jeg at det blir problematisk om man ikke kan snakke om ubehag i forbindelse med et verk uten at begrepet ”politisk korrekt” blir en del av diskursen. ”Politisk korrekt” er sånn sett også blitt et moteord.
  Selv har jeg brukt uttrykket ubehag i forbindelse med RH-tegningen. Jeg har lurt på hvorfor den vekker en slik reaksjon i meg. Pussig nok, ubehaget kommer kun når jeg tenker på den, ikke når jeg ser på den.
  Da jeg hørte om tegningen første gang, gikk ryktet foran den, så og si. Vi hørte om den på nyhetene, uten at den ble vist, samtidig viste man bilder av sinte mennesker. Det var folk som jeg etter hvert forstod, kunne finne på det utroligste. Disse bildene og ubehaget som dette skapte har i ettertid blitt vanskelig å skille fra selve tegningen. Det er mulig at jeg er ”känslig”, men det kan også hende at dette er et uttrykk for sensibilitet. Jeg vet ikke, men en dose eksponering av RH-tegningen i terapeutisk øyemed kommer i alle fall godt med. Fem minutter hver dag har så langt gjort susen.

 42. Adam skriver:

  Doktorn: Bra! Nu har du förklarat teorin. Det tog sin tid. Nästa steg är att bevisa den. Vilka källor har du för att illuminati haft ihjäl Napoleon I, Abraham Lincoln, Alexander II, JFK; samt startat alla krig sedan 1700- talet, och ryska revolutionen (menar du februarirevolutionen eller oktoberrevolutionen – eller bägge)?

  Kan du inte belägga din teori med fakta är du en paranoid antisemit.

 43. Doktorn skriver:

  Då får den gode Adam gå tillbaka till anvisade källor 25.6 kl. 01.08.

  Önskar han sedan kalla mig paranoid och antisemit – vilket han mest av allt annat tycks åstunda – må han begrunda att hela signaturen Adams heder & trovärdighet i så fall – enligt kravet om lika bedömningsgrund för alla parter – kommer att hänga på att bevis mer än teorier grundade på hörsägen till hans tidigare torgförda berättelse om förintelse av 6 miljoner judar, de flesta genom arkebusering, också kommer att behövas. Varsågod Adam – lägg fram dina bästa bevis – och kom ihåg – tekniska skall det vara – gravfält med 6 miljoner skelett osv. – eller om sådant visar sig omöjligt – förklaring varför – utan vändningar liknande ’vem som helst inser’ och utan att bygga allihop på Wannseemötet – ty därifrån har ett enda autentiskt dokument överlevt – där det talas om deportation och slutlig lösning men ingenstans om fysisk likvidering – vilket man tolkat in efteråt.

  Vari består till sist så det orimliga? Fordom regerade kejsaren i Rom. Han var också gudomlig. Sedan kom kristendomen och efterhand kamp mellan kejsare och påve. Fram till 1500-talet ansågs ocker vara synd. Efter den Nyare Tidens inmarsch härskar Mammon medelst oskälig ränta och han råkar vara jude. Kejsarna är döda. Förr var vi beroende av kejsarens välvilja – nu av bankirens. Demokrati fanns bara i gamla Grekland. Se historien i detta ljus och allt faller på plats.

 44. Inge skriver:

  En interessant teori er dualistisk interaksjon mellom sjel og kropp: https://www.youtube.com/watch?v=Sd95H_f0mGo Her pekes det på forskjellen mellom ”brain-states” og ”mental-states” og hvorfor de to ikke kan være identiske. Sjelen bruker hjernen, samtidig som den er avhengig av hjernen for å uttrykke seg.

  Problemet omtales også her: http://www.reasonablefaith.org/questions-about-body-soul-interaction

 45. Adam skriver:

  Doktorn skrev kl 12:56 den 25 juni 2015: (mina kommentararer i versaler)

  Då får den gode Adam gå tillbaka till anvisade källor 25.6 kl. 01.08.

  JAG TÄNKER INTE LÄSA IGENOM HELA BÖCKER DU LÄNKAR TILL. SÄRSKILT INTE SOM JAG REDAN EN GÅNG GETT MIG PÅ EN AV DINA KÄLLOR (URSULA H) OCH GAV UPP EFTER FEM SIDORS REN RETORIK – DU KOMMER ALDRIG BLI NÅGON JAG VÄLVILLGT HÄMTAR BOKTIPS IFRÅN;) MEN ÅTER TILL SAKEN.
  ÄN EN GÅNG, MAN PRESENTERAR SIG TEORI, HÄNVISAR TILL KÄLLOR, OCH, I ETT FALL SOM DETTA, SIDANVISNINGAR. BER DU MIG GE EXEMPEL PÅ DET MODERNA GENOMBROTTET I NORDISK LITTERATUR LÄNKAR INTE JAG TILL INTERNETSIDOR MED KOMPLETTA VERSIONER AV, SÄG, RÖDA RUMMET OCH ETT DOCKHEM. JAG VÄLJER IST UT PASSAGER I STRIDBERGS OCH IBSENS VERK, AVSEENDE ATT DESSA KAN REPRESENTERA MOTIV, UTTRYCKSSÄTT OSV., TYPISKA FÖR DEN GENREN.
  ÄN EN GÅNG, VAD ÄR DIN KÄLLA FÖR ATT ILLUMINATI HAFT IHJÄL NAPOLEN I, ABRAHAM LINCOLN, ALEXANDER II, JFK; SAMT STARTAT ALLA KRIG SEDAN 1700- TALET, OCH DEN RYSKA REVOLUTIONEN?

  Önskar han sedan kalla mig paranoid och antisemit – vilket han mest av allt annat tycks åstunda

  NÄR JAG SKRIVER ATT DU ÄR EN PARANOID ANTISEMIT ÄR DET INGET INVEKTIV FRÅN MIN SIDA. ISTÄLLET ÄR DET EN FULLT KORREKT BESKRIVNING AV NÅGON SOM DIG, SOM SKRIVIT ATT JUDARNA HAR MAKTEN, ATT VI SKA STÖRTA DEM, OCH DÅ FÅ EN VÄRLD UTAN KRIG, ELÄNDE OCH PROLEM.

  – må han begrunda att hela signaturen Adams heder & trovärdighet i så fall – enligt kravet om lika bedömningsgrund för alla parter – kommer att hänga på att bevis mer än teorier grundade på hörsägen till hans tidigare torgförda berättelse om förintelse av 6 miljoner judar, de flesta genom arkebusering, också kommer att behövas. Varsågod Adam – lägg fram dina bästa bevis –

  NJA. OM GÄNGSE HISTORIESKRIVNING GÖR EN UPPSKATTNING PÅ ATT OMKRING 6 MILJONER JUDAR MÖRDATS AV NAZITYSKLAND – VAD HAR JAG DÅ ATT BEVISA? DET ÄR VÄL DU, SOM IFRÅGASÄTTER ALLTIHOPA, SOM SKA BEVISA ATT GÄNGSE HISTORIESKRIVNING HAR FEL?

  och kom ihåg – tekniska skall det vara – gravfält med 6 miljoner skelett osv. – eller om sådant visar sig omöjligt – förklaring varför – utan vändningar liknande ‘vem som helst inser’ och utan att bygga allihop på Wannseemötet – ty därifrån har ett enda autentiskt dokument överlevt – där det talas om deportation och slutlig lösning men ingenstans om fysisk likvidering – vilket man tolkat in efteråt.

  ÄN EN GÅNG, THE BURDEN OF PROOF LIES UPON YOU…

  Vari består till sist så det orimliga? Fordom regerade kejsaren i Rom. Han var också gudomlig. Sedan kom kristendomen och efterhand kamp mellan kejsare och påve. Fram till 1500-talet ansågs ocker vara synd.

  SNABBARE HISTORIESKRVNING (DU GÅR FRÅN ROMARIKET TILL 1500- TALET PÅ LITE DRYGT TVÅ RADER) HAR JAG ALDRIG VARIT MED OM.

  Efter den Nyare Tidens inmarsch härskar Mammon medelst oskälig ränta och han råkar vara jude.

  JASÅ, NU RÅKAR DET VARA JUDEN SOM STYR. NU HAR DU ÄNDRAR HELA DIN TEORI. TIDIGARE SKREV DU ATT DET VAR JUDEN SOM MEDVETET – GENOM ILLUMINATI – STYRDE VÄRLDEN. NU RÅKAR BARA JUDEN STYRA. DU ÄR INTE SÄRSKILT STINGENT…

  Kejsarna är döda. Förr var vi beroende av kejsarens välvilja – nu av bankirens. Demokrati fanns bara i gamla Grekland.

  I GAMLA GREKLAND FICK VARKEN KVINNOR ELLER SLAVAR RÖSTA.

  Se historien i detta ljus och allt faller på plats.

  VAD SOMM FALLER PÅ PLATS ÄR ATT DU TALAR STÖRRE ÄN VAD DU HAR INNEHÅLL ATT FYLLA ORDEN MED. VILKET JAG PÅPEKAT I INLÄGG EFTER INLÄGG.

 46. Adam skriver:

  Blir alltid fel med tid och datum! Min kommentar ovan avser Doktorns inlägg 26 juni kl 08:59, 2015, inte, som där står, kl 12:56 den 25 juni 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.