1933: Till slut: en kritisk analys

Äntligen har en svensk konstkritiker, Conny Malmqvist (Expressen) ansträngt sig för att ge en bild av Dan Park-affären. Tidigare har ett antal av dem ventilerat sina förutfattade meningar genom att åberopa rykten och vad man tror sig veta. Man har särskilt intresserat sig för påståendet om att Park är nazist och, utan att fördjupa sig någon bevisföring, utifrån detta avvisat honom som vederstygglig. En kritiker kan naturligtvis komma fram till ett negativt omdöme om Park men ingen av dem har varit intresserad av att försöka sig på en analys av hans bilder, långt mindre tänkt sig att göra en intervju med objektet.
Malmqvist gör sig inte till Parks försvarare, han nöjer sig med att påpeka att det finns mer att fördjupa sig i än vad man i hastigt mod har föreställt sig. Jag skulle tycka att domstolens uttalande om kravet på att konst skall leda till en saklig debatt vore nog så intressant för konstvärlden att ta ställning till. Men konstvärlden har visat sig immun på den punkten tydligen så uppfylld av fantasier om rasismens och fascismens orkanvindar i Europa och Sverige att sakligheten blivit en bristvara.

pressvnc
Idag var det pressvisning i Lunds konsthall. Nina Canell ställer ut tillsammans med Eric M Nilsson. Här är konstnärerna och pressuppbådet. Närmast till vänster står ovannämnda artikelförfattare Conny Malmqvist.

Det här inlägget postades i Konstkritik. Bokmärk permalänken.

33 svar på 1933: Till slut: en kritisk analys

 1. Doktorn skriver:

  Jag hänvisar bara till mitt sista inlägg i närmast föregående blogg 1932. Ge fan i ’rasismens och fascismens orkanvindar’ – vilka är tillskapade av hypnotiserande fientliga manipulatörer. Våga vara er själva vare sig ni aspirerar på konstnärskap enligt definitionen konst=provokation eller nöjer er med att följa er egen ödets väg till ’samvetssäkrad’ visdom – vilket senare är att föredra – ity det sällan håller i längden att misslyckas mogna från studentikosa lättsinnigheter – allt har ju sin beskärda tid – och det idag allt överskuggande är ett slags ’arrested development’ PK-styrd debatt tvingar lydiga medborghare till – och – viljen I vara lydiga – eller suveräna?

 2. mohammad skriver:

  Bäste Lars Vilks

  I frågan om de aktuella konstverken kunnat leda till en saklig diskussion har rätten angivit som avgörande de faktiska omständigheter som förelåg när verken ställdes ut.

  Ur tingsrättens dom:

  ”Dan Park och Henrik Rönnqvist har…berättat att de velat föra en debatt.

  Att bilderna har ställts ut på ett galleri där personal eller annan finns närvarande för att
  kunna förklara bildernas motiv och syftet bakom dem, skulle kunna innebära att spridandet av bilderna väckte en sådan debatt som angetts ovan.

  Henrik Rönnqvist har berättat att han bett Dan Park att skriva förklarande texter till varje bild, vilket i vart fall hade bidragit till en debatt av något slag.

  Någon sådan förklarande text eller annan information om bilderna gavs besökarna emellertid inte.”

  ”Han och Henrik Rönnqvist har också sagt att Dan Park skulle vara i galleriet och förklara sina bilder, men det är oklart om han skulle vara där under alla de veckor som utställningen skulle pågå eller bara under vernissagen.

  Eftersom Henrik Rönnqvist påstått att han inte förstår bilderna skulle i vart fall inte han kunna förklara motiven och bidra till debatten.

  Dan Park valde också att under vernissagen uppehålla sig vid demonstranterna utanför galleriet istället för att ta emot besökarna inne i galleriet.”

  ”Någon vägledning om att Dan Park i sina bilder visar två sidor av olika händelser eller vilken ”sida av myntet” han visar har utställningen inte presenterat.

  Bara genom att se bilderna och det sätt som de placerats i galleriet är det inte heller möjligt att dra några sakliga eller ur en samhällsdebatts synpunkt motiverade slutsatser.

  Tingsrätten finner istället att på det sätt som bilderna har visats har Dan Park och Henrik Rönnqvist på ett omotiverat sätt kränkt svarta och romer.”

  Varken Park, Rönnquist eller du själv, som försvarets sakkunnige, har för rätten kunnat presentera en godtagbar förklaring till verken som ville ställa saken i annat sken.

  Den metadiskussion som nu förs på diverse kultursidor och på din egen sida har således i sak inget med målet att göra.

  Att generalisera konstens yttrandefrihetsförutsättningar utifrån ett enskilt rättsfall är enbart dumdristigt.

  Det framstår som uppenbart att Dan Parks ombuds brustit genom att inte tillvarata Parks rättsliga intressen.

  Emedan Rönnquist okommenterat fegar ur och skyller den uppkomna situationen på Parks.

  ”…det var Dan Park som ställde ut bilderna i hans galleri; han bara upplät sitt konstnärliga rum.”

  Åklagaren presenterar dock en sådan mängd stödbevisning att Rönnquist trovärdighet sänks till botten.

  Dan Park dömdes onödigtvis till ansvar på grund av ombudets tafflighet…

  /m

 3. Heidegger skriver:

  @Mohammad Frågan är om du inte bör fundera lite på begreppsparet de dicto / de re…

 4. danpark skriver:

  ”Dan Park valde också att under vernissagen uppehålla sig vid demonstranterna utanför galleriet istället för att ta emot besökarna inne i galleriet.”
  Jag stod med ”demonstranterna” i tre minuter och visade min Entartete kunst skylt, inte fan stod jag och hängde med den skrikande ”antirasistiska” pöbeln.
  Förklaring av verken gjordes mycket tydligt under rättegången men rätten valde att inte förstå.

 5. Doktorn skriver:

  PR – politisk korrekthet – tycks definiera konstens ramar.

  Låtom oss taga tvenne exempel: Dan Park och Pussy Riot – vore totalt ointressanta figurer om inte PK-gift utblandats i ’diskursen’. Båda tjänar att accelerera giftets verkan. Parken visar vad gemene man, icke-konstnären icke får göra och Pussy Riot är leddledda feminister à la ’Vi-saa pattar-naa!’ slaget – vilket de flesta av oss skanderat i tonårsdagar och ibland – liksom sedan är i New Orleans vid Mardi Gras – även fått beviljat. De är uppbackade av hela propagandasystemets globala logistisk och syftet är angrepp på kristenheten för att istället uppställa dogmerna om det Judiska folkets lidande – vilka som bekant enligt lag (även oskriven) icke får ifrågasättas.

  Konstnärerna tycks degenererade till hovnarrar.

 6. Lars Vilks skriver:

  Man kan väl lugnt säga att tingsrätten ställer komplexa krav på en utställning. Hur skall kontexten administreras? Och hur skall man kontrollera att den fungerar. Vad jag vet fanns det ingen möjlighet att dra några slutsatser eftersom utställningen avbröts innan publiken hade fått möjlighet att informera sig om verken. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell säger: ”Att kunna ifrågasätta gängse världsbilder och föreställningar är en av konstens uppgifter, att utmana våra invanda tankar, att våga prova och tänka nytt.” Dock återstår att meddela hur detta skall administreras eftersom man tydligen bör beakta alla former av missförstånd och subjektiva tolkningar.

 7. minnesdagen skriver:

  mohammad, enligt ditt resonemang borde Moderna museet betraktas som brottslingar.
  För drygt fem år sedan fick man ta bort tavlor från museets väggar för att man inte kunde förklara varför det var hakkors på dom. Detta bara för att det var några ’viktiga’ människor som skulle besöka museet. Alltså inte den vanliga pöbeln, typ du och jag och våra barn.

  2009-09-08 • När EU:s utrikesministrar hade möte på Moderna Museet i förra veckan så togs två tavlor av konstnären Dick Bengtsson ner på begäran av EU-kansliet. Anledningen är att det förekommer hakkors på de båda verken. Museet ombads ta ner tavlorna ”Edvard Hopper: Eary Sunday Morning” och ”Hatt & Mössfabrik”.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11987072.ab

  ”Enligt Mårten Grunditz, chef för sekretariatet för EU-möten i Sverige, hade man inte ”pedagogiska resurser” att förklara verken.”

  Om inte Moderna museet har pedagogiska resurser att förklara de tavlor man hängt upp på väggarna, hur kan du begära att Dan Park skall kunna förklara för alla tomtenissar vad hans konstverk har för innebörd ?

  Tilläggas kan att jag var på Moderna museet i Stockholm för några år sedan med mina barn och det var inte någon upplyftande upplevelse. Jag blev minst sagt irriterad på all skit. Var det inte hakkorstavlor så var det porr eller annat sunk. I ett rum hade dom TV-skärmar som visade sex, och på en vägg fanns en uppblåst barbara. Skall vi prata om det numera förbjudna N-ordet så fanns det en tavla där det stod N-ordet med stora bokstäver, signerad Joanna Rytel.

 8. Heidegger skriver:

  Frågan är vad som är möjligt att kritisera med nuvarande lagstiftning/rättstillämpning. Om man som i Karlstad kan arresteras för att bära en tröja med trycket ”Islam is the devil” så verkar det inte vara särskilt mycket man kan uttrycka utan risk för arrestering/åtal..

 9. Från Graven skriver:

  Besökarna gavs ingen chans att fråga Dan Park eller debattera med honom eftersom att polisen tog honom inom 10 minuter.

  Påminner lite om när man gav afroamerikaner ”rösträtt” i södern där valsedlarna bestod av vaxat papper och pennorna slöa blyertspennor.

  Man kan ondgöra sig så mycket man vill över Rönnquists & Parks tillkortakommande över organisationen – men de fick god ”hjälp” av både polis och rättsväsende i det avgörande tillkortakommandet – den sakliga debatten.

  Arrestera Park omedelbart opch ”vägra förstå” vad han säger i rätten.

  Så börjar man vanligtvis bygget på – om inte en totalitär, så i alla fall, – en rättsosäker stat.

 10. Heidegger skriver:

  …innebär inte en sådan rättspraxis att man rör sig mot/ anpassar sig till sharialagstiftning även om stegen är små och modesta?

 11. Ateisten skriver:

  Vi får markera Conny Malmqvists artikel som en milstolpe i arbetet att ge DP upprättelse. Den enda positiva händelse tidigare är att Aagards starkt DP-negativa artikel i AB för drygt en månad sedan hade med kommentarsfält, vilket till 95 % (?) fylldes med DP-positiva omdömen.

  Lars, du kan väl skicka din utmärkta föreläsning om den tradition som DP verkar i till HD samt skriftliga tolkningar av berörda konstverk.

 12. Vilks mamma skriver:

  Vilks, din mammas håriga fitta. Hoppas du inte går in där.

 13. Lars Vilks skriver:

  När DP:s advokat kontaktade mig försökte jag förklara för honom hur man brukar agera vid konsträttegångar. Men han är tydligen inte intresserad.

 14. Tallskog skriver:

  @ Lars Vilks
  Fick inte Dan Park själv välja försvarsadvokat?

 15. Lars Vilks skriver:

  Jag tror att han accepterade den han fick sig tilldelad.

 16. Krister skriver:

  Vad jag har förstått så går nu processen vidare till HD och frågan är om inte fällande dommar och överklaganden så långt det går är det mest gynsamma för det här konstprojektet för att få uppmärksamhet, vilket det får alltmer, ju längre det går.
  Det gäller att vara strategisk, uthållig och taktisk som konstnär och projektledare.

 17. Heidegger skriver:

  Dan Park-fallet har sannerligen varit upplysande om tillståndet för svensk rättstillämpning: politiskt färgade domar, obildad/antiintellektuell/inkompetent juridisk personal och allmän rättsröta…

 18. Från Graven skriver:

  Gosse. Om du bara visste.

 19. Heidegger skriver:

  ..avsaknaden av förfining elegans är frapperande, som okunnig lekman tycker man ju att det borde finnas en drös av personer att åtala för tjänstefel… men straffen är nog blygsamma för sådant (?) -diffusering av ansvar och att ”man vill ju så väl” räcker nog långt i vår konsensusdemokratur…

 20. mohammad skriver:

  Kulturvetare

  Jag vet inte vad du far efter med din förvirrande kommentar, snacka om nattmössa mannen.

  Det framgår av utredningen i målet att Henrik Rönnquist, genom Dan Parks ombud(!), ensam tagit initiativet till utställningen och därefter aktivt verkat och medverkat för dess iståndsättande.

  Det framgår vidare, som ställt utom allt rimligt tvivel, att Rönnquist varit medveten om att Dan Park tidigare dömts i domstol för hets mot folkgrupp för vissa av de verk som skulle ställas ut på galleriet.

  Därtill har Rönnquist förespeglat Dan Park, att det var i sin rättsliga ordning att ställa ut verken på galleriet då Rönnquist enligt egen vittnesutsaga var i uppfattningen att galleriet var grundlagsskyddat.

  För övrigt, angående den 15-åriga assistentens medverkan som du observerade, varför påkallade du då inte Rönnquists ombuds eller rättens uppmärksamhet och vittnade till Rönnquist fördel när saken var aktuell, istället för att som nu i efterhand leverera detta påstående i kommentarsfältet.

  Vad gäller Lars Vilks tidsnöd i rättegången är det upp till försvaret att grundat på parternas rätt till likställdhet i rättegången begära nödvändigt utrymme för sakkunnig att kunna yttra sig.

  Nej, det var ingen maktdemonstration du såg i rätten utan ett ombudens klåperi, lämna in en ansökan om att få byta försvarare är mitt råd till Dan Park…

 21. mohammad skriver:

  Tjänare Danne, när hamnar åklagaren på elskåpen, eller står kungen matt… 😉

 22. Tallskog skriver:

  NWO-diktaturen är tydligen redan genomförd i det svenska ”rättsväsendet”!

 23. Kulturvetare skriver:

  Orkar inte debattera med mohammad. Han strör visdomsord. .. lämna in en ansökan om att få byta försvarare är mitt råd till Dan Park .. Han blev fråntagen den advokat han själv skaffat och tvingades på en som rätten ville ha!! Lägg ner Mohammad. Skulle jag tjafsa med dig fick jag ingenting vettigt gjort. Dina spekulationer och goda råd kommer jag inte längre att bemöta. Endast Vilks tilläts vittna, Jag hade erbjudit mig, men blev aldrig kallad!

 24. Från Graven skriver:

  Mohammad har helt rätt i sin analys från 03:40.

 25. Heidegger skriver:

  Avskaffa HMF-lagen och inför amerikansk yttrandefrihet så slipper vi sånt här trams… Sen kan vi avkriminalisera narkotikaanvändning, avskaffa 50% av alla statliga och kommunala jobb, sänka skatten och införa ovillkorlig medborgarlön i kombination med rena marknadslöner.. Då blir vi fria och lyckliga. Punkt.

 26. Från Graven skriver:

  Det tragiska är att galleristens försvarare verkar ha gått på linjen – som en del av försvaret – att galleristen inget visste.

  Denna linje gör STOR SKADA i det att 1) stödbevisningen pekar på motsatsen och svaranden därmed tappar trovärdighet 2) det inte är ett legitimt argument(!) – om galleristen inte kände till konstverkens motiv så BORDE han känt till det (detta är inte en subjektiv åsikt men en juridisk konstruktion); kampen om vad galleristen kände till eller ej blir därmed – i bästa fall – en Pyrrhusseger för galleristen i det att han kanske räddar ansiktet men fortfarande inte frikänns från ansvar, 3) det säljer ut Dan Park, 4) det fokuserar försvaret från DET VERKLIGA FÖRSVARET, nämligen vad Europadomstolen säger om ”license to offend”.

  Eftersom att målet rör sig om MISSAKTNINGSREKVISITET i hetslagstiftningen så är det för mig en GÅTA – ett MYSTERIUM – varför galleristen försvarare beter sig som hon gör.

  Upplägget gagnar INTE galleristen, gagnar INTE Dan Park, och gagnar INTE yttrandefrihetens avgränsningar, såsom de håller på att ritas om för stunden!

  Mohammad skriver ”klåpare” och har HELT rätt!!!

 27. Från Graven skriver:

  Jag fördrar också yttrandefrihet av den amerikanska modellen. Men lägg märke till att även den har hetslagstiftning.

  Tyvärr får vi göra det bästa vi har av den svenska modellen.

  Och det gör inte de två försvararna!!!

 28. Från Graven skriver:

  Det som hade varit det enda raka var följande linje:

  Galleristen: ”Javisst kände jag till motiven – i stort – det var ju jag som förespråkade en utställning av Park på mitt galleri! Hets mot folkgrupp? Självklart INTE! Besök utställningen och lyssna noga på konstnären, för varje konstverk har flera bottnar som måste beaktas. Missaktning? Självklart INTE! Vi vill föra en saklig och vederhäftig debatt om konsten och yttrandefriheten, satir och missaktning. Därför är det viktigt att lyssna på vad DAN Park avser med sina verk. Jag bestrider brott med hänvisning till det jag ovan sagt och med hänvisning till den rättspraxis som råder med anledning av vad Europadomstolen uttalat om ”license to offend” – nämligen att inte all kränkningar är hets eller missaktning samt att kränkningar är en viktig del av ett pluralistiskt samhälle Välkommen till mitt galleri!!!”

 29. Heidegger skriver:

  @Från graven väl sagt -jag kan acceptera amerikansk hetslagstiftning

 30. Heidegger skriver:

  Tycker också advokaterna agerat svajigt och inkonsekvent…

 31. Per L. skriver:

  Förs av allt, gillar verkligen dina nya verk Lars. Antirasisten till häst får mig att associera till Jan Håfströms Mr. Walker. Hoppas verkligen att ryttaren dyker upp i nya situationer. Tycker att signaturerna i kommentatorsfältet tar ut svängarna väl mycket när det gäller DP-målet. Jag var liksom Kulturvetaren där. Ingrid Carlqvists utmärkta referat rekommenderas. Bägge advokaterna gjorde mos av åklagaren ”bevisning” och presterade lysande slutpläderingar. Det finns helt enkelt inget lagrum att döma Rönnquist och Park, och än mindre att hålla Park häktad. ( brottet: att klippa ur bilder ur tidningar och sätta ihop dem i collage). Jag är helt övertygad, påpekat detta tidigare att P&R blir helt frikända i HD och att Park får ett miljonskadestånd.

 32. Heidegger skriver:

  @Per L.

  Även om Park-domen är uppenbart rättsvidrig, så bör man väl betrakta domen i en kontext där människor arresteras för islamkritiska tröjor, för klagomål över böneutrop eller för att en 15-årig pojke ritat ett hakkors i varm choklad…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.