1449: Torrgranen

Angående rättegången har det diskuterats en del i kommentarerna. Mohammad menar att det i stämningsansökan talas om ett tjugotal avverkade träd. Emellertid handlar åtalet enbart om ett träd, åklagaren nämnde inte heller något annat utan gick helt in för detta träds förhållande till företagsboten. Mohammad menar tydligen också att ”det hade räckt med en enkel förfrågan till den som äger marken och träden”. Markägaren skulle naturligtvis ha avvisat varje förfrågan. Min hantering av virkesproblematiken har i det stora hela varit framgångsrik. Markägaren vet att jag förser mig med deras hyggesrester och stormfällen. Men då detta saknar ekonomiskt värde är det ingen idé att starta en process i ärendet. Detta har pågått i 30 års tid och under ca 20 år har process bedrivits dock utan att materialfrågan någon gång har berörts.

 

När det till slut blev en sådan fråga som dök upp under extraordinära omständigheter passar det väl in i processverkets performativa mångfald. Mohammad är besviken på att det inte hölls någon show med Buttericksmask och med att jag förde min egen talan. Det är inte min estetik, jag är fullständigt nöjd med situationens understatement. Tingsrätten samlas för att med största allvar behandla en fallfärdig torrgran och juridiken utvecklas i sin exegetik och skänker därför ett nytt lager mening åt händelseförloppet. Operationen är kostsam vilket enklast hade kunnat undvikas genom att avskriva hela saken. Möjligen kan kostnaderna motiveras genom skapandet av ett performanceverk med hög verkshöjd. I sådana här fall brukar det kunna tillkomma en del oväntade detaljer. Särskilt finns det anledning att framhålla signaturen Hemkärs kontextuella orienteringar i flera kommentarer.

 

Det här inlägget postades i Nimis, Projekt. Bokmärk permalänken.

28 svar på 1449: Torrgranen

 1. CeDe skriver:

  Den här genetiska sammansättningen vid namn Endel Roger
  Lars Vilks kommer aldrig någon någonsin att kunna bemästra.

 2. mohammad skriver:

  CeDe,

  Javisstja CeDe,

  Hur gick det med förstapriset, blev det något konstverk ur konstnärens produktionen eller blev det kanske hela konstnären? 😉

 3. Rolle skriver:

  Lars! Skulle samma cirkus dras igång om du tog dig för att plantera en levande gran där torrgranen stod? Ta med dig en granruska och en spade och ett antal journalister! Lycka till!

 4. mohammad skriver:

  Lars,

  Åklagaren kunde ta till åtal enbart den ”ruttna granen” men uppgift om de tjugotals träden finns vad jag förstått noterad i stämningsansökan att kunna vägas in i bedömningen.

  Du talar om material och ekonomiskt värde men det är inte frågan här, åtalet grundar sig på brott enligt Miljöbalken för förseelse mot områdesskydd.

  Naturreservat biologisk mångfald och ruttna granar rotvältor har ett finns samband när det kommer till vad som är skyddsvärt enligt lagrumsrekvisiten.

  Visst kan man spåna lite käckt Hemkärt men det går inte att godtyckligt relativisera saken inom ramen för den juridiska diskursen, tänk Yttrandefrihetsgrundlagen här Lars.

  Jag missbedömnde mig vad gäller din Perfomance i domstolen men jag förväntade mig egentligen ingen rättshaveristisk Butterick i rättssalen, ett Roos utspel för Show hade dock inte varit hel fel, men han har ju de kommande uppdragen att tänka på.

  Åklagaren la ribban högst, Roos försökte minimera skadorna, ett rutinärende för domstolen.

  Synd, nu är det bara att vänta på dom.

 5. Lars Vilks skriver:

  Det är bara att konstatera att de övriga granarna inte är föremål för åklagarens intresse. Något får man dock beakta föreliggande värde med tanke på de kostnader som processen har dragit med sig. Det du åberopar, den biologiska sidan av torrgranen är inte intressant för reservatets mångfald eftersom den ingår i den kommersiella delen. Granen är inplanterad just av kommersiella skäl och är ett främmande inslag i landskapsbilden. Granskogen skall enligt länsstyrelsens idéer bort och just nu är det björk som intresserar dem mest.
  Reservatet motiveras i första hand som lämpligt för friluftslivet och som ett estetiskt objekt vilket främst avser klippkusten. Växandet och tillgång på sådan är ett allvarligt hot mot den estetiken. Kullaberg växer ihop i rasande takt. Här skulle behövas ett batteri av motorsågar.

 6. CeDe skriver:

  Lars, ditt svartbygge får nog ändå betraktas som miljövänligt. Om ditt virke hade fått stanna kvar på
  naturlig plats så hade det ju till slut förmultnat, och
  det är ju bra. Men risk kunde ju också varit att man,
  för röjnings skull, tillvaratagit materialet till flistillverkning och uppeldning, vilket då skulle ha
  frigjort kolet i veden med direkt negativ påverkan av ozonlagret.

 7. CeDe skriver:

  Javisstja mohammad,

  Kanske dags för en ny tävlan?

 8. CeDe skriver:

  ….och vad gäller konstnären så har han ju blivit gammal och tandlös nu.

 9. Kenneth Karlsson skriver:

  CeDe,

  Har någon kapat ditt konto, eller har det slagit runt, eller har du plötsligt blivit bitter?

 10. Kenneth Karlsson skriver:

  CeDe,

  Har någon kapat ditt konto, eller har det slagit runt, eller har du plötsligt blivit bitter?

 11. Cecilia skriver:

  mohammad,

  mohammad skrev:
  Synd, nu är det bara att vänta på dom.

  Tror att mohammad, faktiskt är en av Lars allra seriösaste supportrar.

  Andra lite mer tidsenligt opportuna, likt käre Kenneth, upprepar sig ju mest – på ett eller annat sätt …………………………………………………. (kul är det dock ändå, på sitt sätt)

 12. Cecilia skriver:

  Det var ett tag här mycket diktande. Då jag själv bara bidrog med ett barnboksrim, så vill jag gärna ge något mer – en dikt av Rabbe Enckell, som tycks passande:

  Mina små tändsticksdikter
  ler ni åt.
  Deras ofarligheter har blivit en visa.
  Men det är bättre att ha en låda av dem i fickan
  än att sova med tio brandsprutor i huset.
  De har nöjt sig med
  att vid tändning häftigt belysa mitt ansikte
  – och slockna.

 13. CeDe skriver:

  Kenneth Karlsson,
  Jag kontrade bara moham med lite nonsens. Tack för din omtanke i alla fall. Allt är under kontroll.

 14. Cecilia skriver:

  CeDe:
  Kenneth Karlsson,
  Jag kontrade bara moham med lite nonsens. Tack för din omtanke i alla fall. Allt är under kontroll.

  Så bra då! Ta hand om dig CeDe, och akta huve’t… (glad)

 15. mohammad skriver:

  Lars Vilks,

  Vad gäller de övriga tjugo granarna så finns enligt uppgift i media bilder på dessa i stämningsansökan, att de inte kom med i åtalet är uteslutande en bevisfråga.

  Granen, som ett främmande/icke-spontant inslag i biotopen, ingår förvisso inte i Länstyrelsens bevarandeplan men är ändå en del av den biologiska mångfalden, särskilt just som döda träd eller rotfällor.

  Nu har jag inte läst stämningsansökan eller satt med vid rättegången, så jag kan inte uttala mig om vilken vikt domstolen (ev bisittande expertis) lägger vid detta förhållande, annars är det helt riktigt att vid sidan om det biologiska skyddsvärdet kommer områdets ”lämplighet för friluftslivet”.

  En kuriositet i sammanhanget är Old Ijikko(googla), en 9500 år! gammal gran(trädklon) som får tanken att svindla.

  Vilken tur Lars, att du inte håller till på Fulufjället ((blink)).

 16. CeDe skriver:

  Ja tanken svindlar mohammed. Skulle dessa övriga granar,
  fällda vad man förstår under lång tidsperiod vara
  dokumenterade av någon/vem som sedan vid rätt tillfälle
  skulle presentera dessa för en åklagare? Någon ghost då
  som svävar över Lars och fotar allt han gör. Men du har
  rätt, där blir det knepigt med bevisfrågan.
  Moham, tro inte på alt du läser i media.
  Vill man se granarna får man nog gå till Nimis och
  försöka urskilja dem ur mängden.

 17. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Det blir väl ändå lite egendomligt med att försvara den biologiska mångfalden i den kommersiella skogsnäringen. Här rullar skogsmaskinerna in och drar omkull tusentals träd utan att du eller någon annan tycker att det är oförenligt med naturreservatet.

 18. Humanist skriver:

  mohammad,

  Hur känns det egentligen när Vilks är på väg att vinna ytterligare en gång mot samhället?

 19. Cecilia skriver:

  mohammad,

  Inte mycket humor här… (blink, blink)

 20. CeDe skriver:

  Cecilia: Inte mycket humor här

  Nej, och när kom du själv med något skrattrynksbefrämjande, Cecilia?

 21. Cecilia skriver:

  CeDe,

  Tänkte mer på hur var och en läser – inte om man själv skrivit något skojigt…
  Ledsen för att jag var otydlig. (dubbelblink)

 22. mohammad skriver:

  CeDe: Ja tanken svindlar mohammed

  Ja, ibland undrar jag hur du får till det CeDe, tänker du?

  Ett tjugotal avsågade träd har enligt uppgift i media dokumenterats av åklagaren under förundersökningen.

  Har du andra uppgifter?

 23. Lars Vilks skriver:

  Mohammad. Förundersökningen har uppgiften om ett 20-tal avsågade träd. Däremot anges inte vem som skulle ha sågat ner dessa träd och åklagaren har inte heller intresserat sig för frågan.

 24. CeDe skriver:

  mohammad: Vad gäller de övriga tjugo granarna så finns enligt uppgift i media bilder på dessa i stämningsansökan, att

  Det kan man undra mohammad, men i det här fallet läste
  jag bara innantill där du själv skrivit att enligt media finns det BILDER på dessa övriga granar.

 25. CeDe skriver:

  Moham, kanske är mångfalden så berikad på Kullaberg att
  det även finns bävrar där som gnager omkring.

 26. Hemkär skriver:

  Allt har sin tid.
  För en tid sedan, på Tycho Brahes tid, var hela Kullaberg närmast såsom ett kalhygge. Allt brännbart gick åt till fyrverksamheten ute på udden.
  Nu härjar inte längre danska feodalherrar i de skånska markerna. Svenska dito, har tagit över. Gods och herresäten drivs ofta med maximal profit som ledstjärna. Hur Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen ser på saken kan man undra. Enligt inspektorn, Mikael Olofsson, som är ansvarig för stiftelsens skogsbruk, är det i en 25 år gammal skogsplantering av Norrlandsgran, som Lars Vilks härjat i.
  Alltså man bara skakar på huvudet. Vad har en Norrlandsgran i Skåne att göra över huvud taget? Länstyrelsen vill inte ha granskog i detta naturreservat. Öppna ytor och lövskog är vad som är naturligt för denna del av Sverige.
  Åklagaren har i stämningsansökan, B 865-12, särskilt poängterat att Lars Vilks har överträtt reservatföreskrifter enligt en särskild paragraf. I denna står det bland annat att det är förbud att;
  – bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  Där står också att det är förbjudet att;
  – utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål.

  Reglerna är givna. Att bryta mot dessa kräver ju Länstyrelsens tillstånd. Vilks har ännu inte detta och är därmed en förbrytare i denna granplantering. Rundgång i byråkratien även år 2012 med andra ord.
  Måtte lagmannen i Helsingborg vara rådig och hellre fria än fälla i detta spektakel, allrahelst som det visat sig att ingen skada skett.

 27. mohammad skriver:

  CeDe: enligt media finns det BILDER på dessa övriga granar.

  Ja, bilder på stubbarna.

 28. Cecilia skriver:

  mohammad,

  Inte heller logiken tycks stå så högt i kurs, även om det vid en snabb anblick kan synas så… (”vad nytt”, etc)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.