Del 1066: Sett från Norge samt domen

Sålunda var jag några dagar i Norge och talade då om konst och yttrandefrihet. En sammanfattning finns här. Jag har haft en del att ta hand om. I går öppnade utställningen från Helsingborgs museums samlingar på Dunkers Kulturhus. Min uppgift har varit att skriva texter och dessutom att medverka i det lite speciella invigningstalet (mer om detta senare). Idag samtalade Bengt Adlers (som är curator för utställningen) och jag kring utställning tillsammans med en talrik publik. Se där orsaken till att skrivandet har kommit på efterkälken.

Intresset i Norge för det svenska valet och den åtföljande paniken är stort. Det saknas naturligtvis inte skadeglädje över svenskarnas försök att befria sig från stämpeln att vara en främlingsfientlig och populistisk nation, en kritik som svenskarna tidigare kunnat leverera mot sina grannländer. Och någon moteld har den svenska renhetsivern inte lyckats med. Skall man t ex kalla SD för främlingsfientligt borde man specificera vilka länder det handlar om. Att det finns gott om invandrare i SD leden är välkänt men det är invandrare med fel inställning. Å andra sidan skulle en specifikation bli rasistisk…

Inte heller har det oöverblickbara antalet debattörer och kulturpersonligheter lyckats med några nedsablingar. Förmodligen beror detta på att affekten tycks vara tillstädes i skribenternas sinnelag och när detta kombineras med en vilja att så snabbt som möjligt köra över den obehaglige uppdykaren blir det inget övertygande resultat. Min erfarenhet är att när man skall ta itu med sådana angrepp skall man i första hand tänka estetiskt och kompositoriskt. Men det tycks inte gå den här gången enär artikelförfattarna till varje pris vill lufta sin egen renhet och visa sin avsky.

För konstens del har Jessica Kempe tagit sig an de för konsten fruktansvärda konsekvensernas av SD:s kulturpolitik: ”tundran kommer”. Vi vet redan att några större ändringar inte är aktuella eller ens möjliga. Inte ens från de etablerade partierna kommer det några realistiska försök, projektet ”verklighetens folk” har t ex inte kommit någonstans trots avsevärd hjälp från upphetsade konstkritiker. Under decennier har samma oro luftats i Norge angående det betydligt större och väletablerade Fremskrittspartiet. Men det skall mycket till för att rubba konsten.

För några dagar sedan kommenterade Hanne Kjöller i DN domen mot mordbrännarna. Hon kostar på sig raden raden ”i Sverige finns unga muslimska män som utifrån en enkel rondellhund är beredda att döda”. Bland kommentarerna dyker det, som man kan förvänta sig, invändningar mot ett så främlingsfientligt uttalande:

”Jag blir innerligt illa berörd av raden ’i Sverige finns unga muslimska män som utifrån en enkel rondellhund är beredda att döda’. Hur kan dra den generaliseringen? Varför är det viktigt att på detta sätt måla ut unga, muslimska män, just den grupp som redan idag blir bemött av fientlighet just för att de är muslimer.”

Och en annan är mera fantasifull:

”Hur kan Hanne veta att männen är ’muslimska’ och varför är det relevant? Att det var rondellhundsmannens hus som tändes på kan ju vara en slump. Förresten har inte männen erkänt. Om det nu var de som tände på så är anledningen endast att de är just män, helt enligt Hannes förra text.”

Jodå, allting kan vara slumpens skördar men det är inte alltid lika troligt. Snarare har vi här ett exempel på olikhet. Dessa herrar är mycket olika vad vi är vana vid – även med generösa mått i ett globalt perspektiv – men man får nog räkna med att alla inte gillar denna differens. Jag vill ändå påstå att de båda är kulturberikande i ett kreativt perspektiv. Vad de har skapat, helt omedvetet förstås, är ett underbart filmmanus eller varför inte en musikal? ”När vi skulle bränna Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum…”

Då hackaren avlägsnade storebror brännare publicerar jag den igen, lätt retuscherad.

Det här inlägget postades i Föreläsningar, Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

4 svar på Del 1066: Sett från Norge samt domen

 1. Mycket bra text – egetligen borda jag avhålla mig från att kommentera – men jag gör det som ett sympatitillkännagivande!

 2. Walther Metzler skriver:

  Bra skrivet Lars!
  Felet med den offentliga makten i Sverige ”Politiker,tjänstemän och media”är och har länge varit
  den att man blundar för alltför många känsliga frågor.
  Tyvärr försvinner inte dessa utan blir ofta större problem och till slut kan ingen blunda för dem eller deras konsekvenser.
  Integrationsfrågan är bara en i raden av dessa.
  Man kan ju bara undra vad som var meningen med att byta namn på Invandrarverket till Migrationsveket ?!
  På 70 talet var en stor ”ickefråga”(Bara en i raden) Socialdemokraternas och LO’s åsiktspolis och försök att blockera andra partiers inflytande på arbetsplatser och inom fackföreningsvärlden.

 3. Agneta skriver:

  Mycket bra text. Uppskattar också språket (”enär” är man inte bortskämd med).

  Etablissemangets puritaner har många likheter med religiösa fanatiker. Puritanernas hat mot oliktänkande har nått oanade höjder och omdömet lyser totalt med sin frånvaro. Det är inte utan de smutstar ner sina rena händer med sin intolerans, mobbing och hets som leder till politiskt våld.

 4. Karl skriver:

  Mycket bra Lars. Hittade en sida som VÄCKER EFTERTANKE genom att beskriva aktuella problem med den muslimska synen på mänskliga rättigheter – Som dessutom bara gäller männens rätt, där kvinnan bara är en ägodel. Borde läsas av ALLA muslimer och deras stöttespelare. Läs mer på INNOVATIONSPARTIET.

  Muslimer – Sopa rent utanför egen dörr innan ni klagar på andra!

  Några muslimer gör stort väsen av några enkla teckningar av en ”profet”, (man kan naturligtvis även undra om inte en ”profet” borde haft något viktigare att pyssla med än att granska teckningar av sig själv), samtidigt som muslimer mördar oskyldiga med
  fjärrutlösta bomber och självmordsbombare utan att samma personer höjer ett finger. Det handlar tydligen om att prioritera på det man anser viktigt…

  De muslimer som protesterar mot vår yttrandefrihet är de sista som har rätt att klaga på diskriminering, när de själva inte tar avstånd till att många muslimer behandlar småflickor och kvinnor som slavar utan rättigheten att bestämma över sitt eget liv.

  I flera muslimska länder nekas kvinnor rätten till avlönat arbete och är helt utlämnade till mannens godtycke – Protester?

  När en av de muslimska grupperingarnas företrädare för något år sedan anklagade alla Skandinaviska kvinnor för att vara horor, var det någon av sagda muslimer som protesterade offentligt?

  Kvinnor saknar rösträtt i flertalet muslimska länder – Är det diskriminerande för en muslim? En man kan gifta sig med fyra kvinnor utan att kvinnorna har något att säga till om, tydligen helt OK för sagda muslimer.

  En kvinna anses av vissa muslimer bara ha halva intelligensen till en man – Protester? En kvinna har bara halvt bevisvärde vid rättegång – Diskriminerande? Kvinnor får inte köra bil i flera muslimska länder – Diskriminerande? Tydligen inte för sagda muslimer.

  Muslimska fanatiker tog i en planerad aktion en hel klass med små skolbarn som gisslan och avrättade dem sedan i sina klassrum – Muslimska protester?

  Klagade sagda muslimer lika ihärdigt när en muslim i Sverige mördade sin egen dotter för
  att hon blev förälskad i en icke-muslim?

  Flertalet muslimska kvinnor får inte vistas bland folk utan att huvudet är insvept i en slags gardin av tyg som kallas burka. Det handlar tydligen om att prioritera…

  Protesterar sagda muslimer över att den som är ”född” muslim inte tillåts byta religion eller avsäga sig ”smörjan”? (Inte konstigt att muslimerna själva påstår att det finns 1,5 miljarder muslimer när alla med viss bakgrund tvingas till att vara muslimer).

  Blir de muslimer som bränner våra flaggor straffade?
  Blir de muslimer som hotar våra liv med terroristattacker straffade?

  Blir den som tvångsgifter sig med en 8-10 årig flicka straffad? Tydligen helt ok för sagda personer.

  Blir de som bränner ned våra ambassader straffade?

  Blir de som vanärar det ”heligaste” VI har – vår demokrati straffade?

  Blir de straffade som ritar nidbilder av våra demokratiskt valda ledare och sedan skjuter på dem med automatvapen?

  Enligt uppgift så har närmare 10 % av de muslimska grupperingarna bilder av profeten Muhammed – Protester från muslimer över DESSA bilder?

  Ju mer väsen från bråkstakarna i dom muslimska leden desto större kommer förståelsen och sympatien för Israel att bli. Samtidigt så kommer många människor över hela världen att inse religionens destruktiva kraft på ett modernt samhälle.

  Diktaturens företrädare i mellanöstern, exempelvis Iran och Palestina försöker tvinga västerländska demokratier till underkastelse och därmed ge avkall på demokratins grundprinciper, vilket aldrig kommer att lyckas. Majoriteten av befolkningen i civiliserade
  länder önskar naturligtvis inte införa odemokratiska lagar från stenåldern.

  Muslimernas uppmärksamhet på ämnet är ett faktum och myndigheterna har nu en gyllene chans att rikta information om demokratins principer till berörda grupper. De flesta invånarna i dessa problemländer har mycket dålig utbildning, som till mycket stor del består av studier av koranen.

  Tv och radio är, i den mån det är tillåtet, helt styrt av religiöst innehåll. (Internet kan de helt glömma enligt ”mullornas” censur). Det är därför förståligt att kunskapen i exempelvis naturvetenskap är närmast obefintlig och man därför helt litar på sin ”Gud”.

  Människorna är naturligtvis kunskapshungriga och här finns därför en möjlighet till ett informationsflöde förbi diktaturernas vanliga censur.

  De protestaktioner som startades av islamister bosatta i Danmark kan därmed få en helt motsatt effekt än vad de avsåg. För det bör nu vara helt uppenbart för alla vilken typ av samhälle de militanta islamisterna vill införa – och att de inte drar sig för att använda våld
  för att införa smörjan i hela världen.

  Danmarks statsminister har den sista tiden skött sig mycket bra när han förmedlat information direkt till de muslimska tv-kanalerna som verkar i aktuella länder. Detta skedde efter att det visat sig att några företrädare för islamisterna varit svekfulla lögnare
  och talade med kluven tunga. Där de uppviglade till bråk i sina hemländer samtidigt som de gjorde sken av att vara ”fredsduvor” i Danmark.

  Vad händer med muslimska företrädare som ljuger? Om DET är acceptabelt så säger det vad den religionen de står för, i verkligheten går för…

  Det viktigaste är att fakta-informationen kommer fram till den stora massan av vanliga hederliga medborgare i dessa länder, maskerade bråkstakar som springer runt på gatorna med automatvapen är egentligen helt ointressant och patetiskt då det endast utgör den bild diktaturen och de själva vill förmedla.

  Den stora massans åsikter kommer inte till tals. Det ligger i sakens natur att ingen vågar framföra en avvikande åsikt i en diktatur.

  Alla religiösa diktaturer hindrar utveckling av läkevetenskapen, och överlåter allt till moln-nissar och andra sagofigurer som naturligtvis aldrig existerat. Tänk efter själv – Vad har religiöst fanatiska länder och andra diktaturer gjort till mänsklighetens bästa i modern tid?

  Vad har exempelvis över en miljard Kineser och 300 miljoner Sovjet medborgare och hela den religiösa Arabvärlden åstadkommit? Inte ett smack! Till och med lilla Norge har gjort mer än dessa länder sammantaget…!

  Diktaturer och deras företrädare fördömer och spottar på USA vid alla anledningar, men vad vill dessa socialister och religiösa fanatiker säga till alla de barn som blir botade med Amerikanska läkemedel?

  Handen på hjärtat – skulle Du verkligen önska att USA varit en religiös diktatur eller en socialistisk stat och därmed inte bidragit med mer än den ”odemokratiska delen av mellanöstern” eller sagda socialistiska stater med planekonomi?

  Skulle DU verkligen önska livet ur alla de miljoner av människor som räddats med Amerikansk teknik, utrustning och läkemedel?

  Hur skulle förresten Din tillvaro vara utan tv, radio och andra Amerikanska uppfinningar? USA är ett land där majoriteten av befolkningen är sentida invandrare, och där marknadsekonomin möjliggjort en blomstring av kreativiteten hos befolkningen. Vi står alla i stor tacksamhetsskuld till USA!

  Kommunister och andra diktaturers företrädare hänvisar kontinuerligt till Kuba som ett föredöme, vilket naturligtvis är absurt. Faktum är lätt att bevisa – men tydligen svår att se för den ”blinda”. Från vilka länder kommer de mediciner som botar sjukdomar och lindrar våra smärtor?

  Från vilket land kommer de uppfinningar som ligger bakom det mesta av sjukvårdsmaterial? Från vilket land kommer de flesta av de tekniker som används vid
  sjukvård – exempelvis operationsteknik, behandlingsteknik etc ?

  Från vilket land kommer dagens datateknologi som möjliggör avancerad sjukvård och behandling? Vilket land började förresten först använda elektricitet? (El är naturligtvis en förutsättning för avancerad sjukvård). Svaret är att USA och andra marknadsekonomier är de enda som för utvecklingen framåt och exempelvis främjar avancerad sjukvård.

  INNOVATIONSPARTIET anser att vi naturligtvis måste hindra utbredningen av religiös idioti som odemokratiska krafter försöker införa, och de gör det
  med god hjälp från etablerade institutioner i våra egna länder. SAGODYRKARE hör inte hemma i ett modernt land.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.