Del 444: Konsten i New York

Nej, det finns inga avsevärda nyheter i konstens New York. Informationsförmedlingen är så effektiv att allt det jag redan visste visade sig hålla streck. Tanya Bonakdar Gallery hade en samlingsutställning Took My Hands Off Your Eyes Too Soon. Inget särdeles märkligt men det är nog det vi får se mera av under de kommande månaderna. Lite konceptuellt, mycket objekt, ser ut som konst.

Vernissagerna drar mycket folk och nöjet är att gå på några (idag hann vi med fyra stycken) och se på konstvärldens representanter. Inte de mest intressanta, de ger sig inte ut på vad som helst.

Det som imponerar i New York är mängden och storleken.

Verkligen hög tid att utarbeta musikalversionen av rondellhundsprojektet.

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag. Bokmärk permalänken.

16 svar på Del 444: Konsten i New York

 1. Gote skriver:

  Lars låter lite blasé över konsten där borta i NY. Jag vet inte hur mycket politikerna och det allmänna anser sig ha att göra med konstlivet i USA (förutom då det gäller censur för att skydda sexualmoralen), men antar att man inte i samma omfattning som i Sverige vill vara delaktiga (på gott och ont).

  Ett livstecken från den officiella svenska kulturpolitiken kom idag via en artikel på Sydsvenskans kultursidor ( http://sydsvenskan.se/kultur/article278605.ece ). Citat:

  ”Kultur har både ett egenvärde och är nyttig. Det ena utesluter inte det andra. Det skriver Eva Swart och Keith Wijkander, två företrädare för regeringens kulturpolitiska utredning som just nu arbetar med det betänkande som ska vara färdigt om ett drygt år.”

  Artikeln innehåller i övrigt inte något nytt utan är mest ett upprepande av sådant som brukar sägas då man diskuterar kulturpolitik. Lite intressant tycker jag dock avslutningen är:

  ”Vi vet att marknaden ensam inte kan ge oss ett rikt kulturliv. Men ett levande kulturliv i landet bör inte heller vara enbart statens ansvar. I dag bärs kulturlivet upp av ideellt engagemang, professionell och kommersiell verksamhet och erhåller offentligt stöd. Vilken är statens kulturpolitiska uppgift? Staten bör inte utställa löften den inte kan hålla. Det staten gör bör staten göra bra. Vad är det som just staten är bäst på att göra?”

  Den borgeliga kulturpolitiken verkar alltså inte helt och hållet lita på marknaden då det gäller kulturen.
  Det som är frustrerande är dock att man i artikeln inte försöker göra en verklig analys av begrepet kultur. Lite svepande nämner man fildelning och ABBA, men det finns riktig ingen ansats till analys – Varför jobbar staten överhuvudtaget med denna fråga? Svaret på det finns naturligtvis till stor del i hur staten definierar begreppet kultur.

 2. Gote skriver:

  I Sydsvenskan Opinion under allmänna frågor ( http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article278684.ece ), publicerar man idag en artikel av Ian Buruma. Jag har inte så bra koll på Buruma, men har förstått att han inte ser islamiseringen av Europa som ett hot eller ens ett faktum?

  I artikeln ondgör sig Buruma över effekterna av massinvandringen till Europa. Han fokuserar dock inte på de negativa direkta effekterna av detta (som tex islamiseringen), utan på de indirekta effekterna i forma av en ökad främlingsfientlighet och framgångar för politiska partier på den yttre högerkanten.
  Jag vet inte om han menar att dessa reaktioner är helt utan grund, alltså att inget särskilt håller på att hända och att allt egentligen brde vara buisness as usual, eller om han bara menar att de ökande kulturprotektionistiska strömmningarna är fel sätt att reagera på det kulturella paradigmskifte många områden i Europa tvingas in i idag.
  Artikeln känns tyvärr mest som ytterligare ett försök av en vänsterintellektuell att bunta ihop alla kritiker av islamismen och islamiseringen i Europa, till en brunaktig sörja på den politiskt högra kanten.

  Ian Buruma avslutar artikeln med:

  ”Det är sant att holländarna, på samma sätt som schweizarna, ofta betraktat omvärlden med ett drag av självbelåtenhet. För detta straffas de nu. Det är, också, den naturliga följden av att vara ett litet lyckligt land i Västeuropa. ”

  Samma skulle man kunna säga om den grupp vänsterintellektuella Buruma tillhör – Deras självbelåtna sätt att se ner på alla som kritiserar den multikulturella kanon de representerar, kommer att slå tillbaka på det som verkligen är värdefullt i det de säger sig stå för.

  Dock skall man kanske inte lita för mycket på artikelns exakthet. Jag vill inte dra svenska media över en kam, men tendenser att slipa kanterna på det man publicerar förekommer allt som oftast, särskilt då det gäller känsliga ämnen som ovannämnda.
  Dick Erixon visar ett skandalöst exempel på hur detta kan gå till, då han upmärksammar en artikel av Buruma som SvD publicerade i våras.

  Erixons blogginlägg:
  http://www.erixon.com/2/blogg070429.htm#9

 3. Muhammedanismofob skriver:

  Palestinasjal-Fredrikzon!

  Jag ställde en fråga till dig under förra avsnittet, men jag har ännu inte fått svar! Om du mot förmodan har missat den (svårt att tro!) så kommer den här en gång till:

  Det skulle vara ytterst intressant att veta vad du tycker om idén att kriminalisera den barbariska läran Muhammedanismen. som i klara ordalag oförblommerat hotar att utplåna alla “kuffar= otrogna” och grilla dem i helvetets eld; (bland mycket annat ohyggligt barbariskt som denna lära uppmanar till)?!

 4. Steen skriver:

  Hej , set denna ? (Magazinet Neo)

  Lars Vilks avslöjade alla

  http://www.magasinetneo.se/aktuellt-nummer/nr-6-2007/78-79.pdf

 5. Fredrikzon skriver:

  Muhammedanismofob

  Har tydligen missat din fråga denna gången. Men vad gör det? Det är ju verkligen inte första gången du ställer den.

  Nejnejnej, man ska inte kriminalisera en religion. Hur skulle det se ut och hur skulle man kunna upprätthålla det? Man kan möjligen fundera på att förbjuda koranen och bibeln om det visar sig att de strider mot inskränkningarna i yttrandefriheten. Men tveksamt om det skulle göra saken bättre.

 6. Muhammedanismofob skriver:

  Ack och ändå- Varför är den goda dum- Varför den kloka ond- Varför är allt en trasa?!; Carl Jonas Love Almquist.

  Fredrikzon

  Tack för svaret!

  ”Man kan möjligen fundera på att förbjuda koranen och bibeln om det visar sig att de strider mot inskränkningarna i yttrandefriheten”.

  – Det är just vad jag menar! Förbjud Koranen (och helst även Bibeln)!
  Koranen strider mot inskränkningarna i yttrandefrihetslagen. Den saken är klar.
  Hur ett förbud ska formuleras i lagen och hur det skulle fungera rent praktiskt är nästa femma!

  Frågan om ”det kan göra saken bättre”?!
  – Det tror jag absolut! Det finns flera poäng med ett förbud, både pedagogiska och säkerhetsmässiga!
  De flesta som bekänner sig till Muhammedanismen har aldrig läst Koranen! Ett förbud skulle få många av dem att börja reflektera över sin tro och förhoppningsvis inse att innehållet i Muhammedanismen inte är så bra som man gärna ville tro!En annan viktig aspekt är att ett förbud skulle underlätta för polisen och myndigheterna att stoppa ”martyrutbildningen” på Koranskolor, och därmed förebygga terrorismen i tidigt skede!

  Vi har en lag som förbjuder sexköp! Man kan undra om den lagen ”gör saken bättre”!
  Man kan även undra om sexköpare är farligare för sin omgivning än Muhammedanister?!
  Fler än 3000 oskyldiga människor dödades den 11 sep 2001 pga Muhammedanismen; för att ta ett enda exempel! Hur många har dödats pga sexköp?!

 7. Gote skriver:

  Kollade in Magasinet Neos sida efter att jag läst PDF:n som Steen hänvisar till ovan (inlägg III).

  Sprang på en intressant konferens som som jag inte kände till och som Neo hade arrangerat den 11 maj (2007?):

  http://www.magasinetneo.se/islamism-in-europe/

  Där finns ett videoinlägg med Irshad Manji som är sevärt. Hon är själv muslim och definierar sig som reformvänlig muslim, och är en av de vettigaste muslimska rösterna jag hittills hört.

  Hon skiljer på reformvänliga och moderata muslimer, och menar att de moderata muslimernas stora misstag är att, trots att de tar avstånd mot våld i islams namn, erkänner de inte att islam har något med våldet att göra.

  Hon avslutar med frågan (någorlunda korrekt översatt av mig) som hon menar är 2000-talets stora liberala dilemma:

  ”Hur kan öppna samhällen, frambringa pluralister, människor som uppskattar multipla perspektiv och sanningar, utan att de för den delen frambringar relativister och mäniskor som faller för vad som helst eftersom de inte står för någonting”

  Denna fråga har varit uppe till debatt här på Vilks blogg för ett par veckor sen, och är, och här håller jag med Irshad Manji, helt avgörande för vår civilisations framtid. Vägen framåt går på en smal och vinglig bro, där man å ena sidan riskerar att falla ned i en fortsatt relativisering av allt och så småningom alla, och å andra sidan i en återgång till fasta moralsystem av det slag som religionerna, inte minst islam, och de politiska ideologierna erbjuder, och som aldrig kan göra annat än stympa det mänskliga intellektets möjligheter och potential.

  Jag tycker som sagt att Irshad Manji säger många vettiga saker på videon, men kan ändå ifrågasätta hennes grundinställning. Hon är troende och verkar inte ta steget fullt ut och ifrågasätta detta. Det är frustrerande att hon trots sin klarsynthet och vassa retorik, inte pekar på det mest uppenbara – nämligen att alla de problem hon diskuterar och försöker hantera på bästa sätt, är en följd av att det överhuvudtaget finns religioner. Kanske är det så det måste få vara, Rom byggdes inte på en dag.

 8. js skriver:

  Religionen i Sverige

  Ämnet historia är på förslag att bli ett kärnämne i skolan. Behovet av kunskap om vår historia är stort. I denna situation, religionen kontra yttrandefriheten, där kultursfären anser att Lars Vilks provokation var onödig och kränkande är det på sin plats att friska upp minnet om hur stor makt religionen hade i Sverige för några hundra år sedan, för att förstå vilka värderingar som finns idag.

  Ett exempel på detta finns i Svenska Turistföreningens kombinerade årsbok och tidning 6/2007.
  Bokens titel är ”Brott och trakt. En kriminell resa genom Sverige”. Där finns ett avsnitt som heter ”Skräckens skådeplats”. Sidan 65.

  ” I barnens läroböcker om den svenska historien nämns bara lite kortfattat att ’häxor brändes levande för hundratals år sedan’. Något annat skrivs inte om den tid i Sverige då vi dömde efter mosaisk lag och i många hundra år avrättade flera människor i månaden. Dödsspektaklen samlade mängder av åskådare, inte så mycket av sensationslystnad utan för att de var beordrade dit av kyrkan och för att höra prästens förmaningstal från schavotten där han stod bredvid det nyss halshuggna liket och talade om Guds förbannelse och Guds straff.

  Under 1600- och 1700-talen dömde vi i Sverige alltså efter mosaisk lag, kristenhetens sharia (enligt islam den gudomliga lagen, det vill säga den vägledning som Gud ger människorna).
  Den första lagboken som samlar landslagar och stadslagar på ett ställe utkom 1734 och den är fullt jämförbar med de sharialagar vissa länder, som vi upplever som särskilt brutala, dömer efter idag i det tjugoförsta århundradet. I den lagboken listas sextiotre olika brott som ger dödsstraff.
  Tre gånger så många fler män avrättades för tidelag än antalet kvinnor för häxeri. Lika många kvinnor avrättades för barnamord. Sex före äktenskapet och otrohet i äktenskapet kallades för hor och straffades med döden. Brott som idag förbigås med en axelryckning ledde då till en obenhörlig död på galgbacken.”

  Som vi alla vet så har religionens makt sakta men säkert marginaliserats för att sedan upphöra. Utvecklingen i Sverige har gått mot demokrati och yttrandefrihet. Det religiösa har förpassats till privatlivet.
  Någon lag som säger att du inte får häda finns inte längre. Det är inte straffbart att skämta eller göra satir av en religion, lika lite som du får skämta om Kungen, stadsministern eller regeringen. Du får att ha vilken tro du vill.

  Det är denna utveckling som ”kultureliten och tok vänstern” har glömt och som gör att de plötsligt viker ner sig för en religion och inte vågar kritisera. Plötsligt får konstnären inte testa gränser! Vissa gränser.

  Det kan vara på sin plats att i detta sammanhang påtala detta för de invandrare som finns här och som kommer hit. Det är Sveriges historia och utveckling som har format våra värderingar och vårt samhälle av i dag.
  Om nu det finns människor i Sverige som vill ändra på detta så måste de bereda sig på att få argumentera och debattera för sin sak under demokratiska former.

  Trevlig helg!

 9. Gote skriver:

  Det sign js skriver under inlägg V. är vettigt och tänkvärt. Inget nytt, men en bra sammanfattning.

  Reagerar dock på följande citat, men antar att det bara är en enkel felformulering från js sidan när han skriver

  ”Det är inte straffbart att skämta eller göra satir av en religion, lika lite som du får skämta om Kungen, stadsministern eller regeringen.”.

  Antar att han menar

  ”Det är inte straffbart att skämta eller göra satir av en religion, lika lite som det är det när man skämtar om Kungen, stadsministern eller regeringen.”

  Fast å andra sidan! Högmålsbrott finns väl fortfarande?! Kollade snabbt på nätet och hittatde en motion från i år om avskaffandet om denna ålderdomliga lag:

  http://www.samhallsguiden.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Ju296&rm=2007/08&bet=Ju296

  Om det är så är det anmärkningsvärt. I så fall innebär det att vissa personer är mer jämlika än andra. Å andra sidan har vi ju redan hetslagarna som ju gör vissa befolkningsgrupper mera jämlika än andra. Lika illa det.

 10. Cecilia skriver:

  Tack js för att du preciserat. Föredömligt enkelt!

  Information är nyckeln tror jag. Precis som du skriver.

 11. js skriver:

  Tack Gote för rättelsen!

  Men det var ju intressant att min felformulring gav upphov till sökandet efter högmålsbrott.

 12. js skriver:

  Angående motion till riksdagen ang avskaffandet av högmålsbrott.

  I motiveringen till att avskaffa denna lag står det bl a:

  ”Med tanke på att statschefen numera har en representativ, symbolisk och ceremoniell funktion är denna åtskillnad ologisk. Både talmannen och statsministern har en reell maktställning baserad på demokratiska val. Det bör därmed anses som ett allvarligare angrepp mot statens bestånd att ge sig på talmannen, statsministern eller regeringen.
  Lagen var logisk på medeltiden när den stiftades. Då var kungen närmast allsmäktig och folkets företrädare hade begränsad makt och företrädde bara den välbärgade manliga delen av folket. Samhället var på den tiden mycket hierarkiskt och kungen ansågs utsedd av Gud. Det var då naturligt att samma brott fick högre straffsats om det riktades mot kungen än mot någon annan.”

  Återigen kommer här fram att Gud (=religion) inte har någon makt längre.
  Detta är en värdering i Sverige som gäller här. Så fort du sätter foten på svensk mark så är det Sveriges lagar och värderingar som gäller. Självklart och logiskt, kan man tycka.

 13. Cecilia skriver:

  js skrev:
  —Ämnet historia är på förslag att bli ett kärnämne i skolan. Behovet av kunskap om vår historia är stort. —

  Inte bara stort – avgörande för samhällsutvecklingen. Såväl som för den personliga dito, förstås.
  För vem vill göra om samma misstag in extendum?
  Att lära av historien, sade man förr.

  Kunskapssamlande driver ju inte bara forskning av allehanda slag framåt. Det är väl den primära framåtdrivande funktionen inom alla områden – även de mindre faktamässigt avhängiga. De lite flummigare… sociala ditona.

  Utan historia blir livet svårare. Det är också skälet till att det andra diktaturer gör, är att ”stänga ner” historiefunktionen. (Den första är förstås att strypa nutidsinformationen).
  Utan info från nutid och dåtid, så blir livet lätt ett gungfly, där det är svårt att se klart. Livet krymper ner till just bara här-och-nu.

  Så är det ju ofta i stort även i de fria samhällena (här-och-nu, alltså). PK är väl ett bra exempel på det. Men PK förändras ju ständigt – just för att det alltid finns människor som utmanar det etablerade. Det är en intressant och livsviktig växelverkan.
  Den heter bl a dialog, tror jag.

  Åter till historia. Att historia är vad som gett oss vår omvärldsuppfattning, är väl odiskutabelt?
  Jag min västerländska. Och kvinnan i sjal utanför IKEA, hennes.Ett facsierande möte.
  Jag min med långt släktträd. Och den 100% svenska grannen med kort… eller är det kanske inte kort?
  Värderingar man har ”odlat” under hundratals år, ”sitter där” kanske. För alla. Oavsett personligt släktträd :-)?

  Jag läste om en intressant doktorsavhandling för en del år sedan- en kvinna i Lund hade skrivit den.
  Den handlade om annektering. Hon skrev att Skåne var unikt i det hänseendet (kan ha fel, om SDS skrev illa).
  Hon menade att Skåne var outstanding i integration när det gällde annekterade landområden. Att Skåne på ”bara” 350 år hade blivit till 50% svenskt (rekord) – och att antagligen det tidiga svenska skolsystemet bidragit till det.

  Så tänker jag på alla människor…. som är så ”hooked” på sin ”egen” identitet. Vad säger man då… inget, kanske.
  Vad ska man säga? Inget. Bara att ”göra” – för ”göra-människor”

 14. Cecilia skriver:

  Ooops, ”Lyckades” skicka innan jag var klar. Och nu har jag glömt slutet jag ville skriva.
  Var nog meningen!

 15. Fredrikzon skriver:

  Muhammedanismofob

  Tack för ditt reflekterande inlägg och den fina aforismen.

  Allra först: ”Hur många har dödats pga sexköp?!” Det vill nog varken du eller jag veta. Hört talas om trafficking?

  Sedan, när det gäller att förbjuda koranen och bibeln, så ska vi vara på det klara med att vi nu är inne på ett helt annat spår än t.ex Peterssons som tror på total yttrandefrihet. Nu vill vi begränsa yttrandefriheten för religiösa skrifter på samma sätt som de muslimska ambassadörerna ville begränsa yttrandefriheten för konst.

  Du konstaterar att ”De flesta som bekänner sig till Muhammedanismen har aldrig läst Koranen!”.

  Precis, just min poäng! Därför tycker jag det är fel att ställa alla muslimer till svars för något som står i boken, på samma sätt som vi inte ställer kristna till svars för bibelns barbariska uppmaningar.

  Jag tror inte på förtryck av religion och religiösa och censur av ”heliga” skrifter. Jag vill inte se polisen rota igenom folks hem på jakt efter förbjudna böcker. Resultatet blir det rakt motsatta.

  Fram i ljuset med eländet i stället! Visst kan man bekänna sig till en tro utan att ta skriften bokstavligt!

  ”En annan viktig aspekt är att ett förbud skulle underlätta för polisen och myndigheterna att stoppa “martyrutbildningen” på Koranskolor, och därmed förebygga terrorismen i tidigt skede!”

  Nähädu, eleverna skulle få lära sig koranen utantill istället!

 16. Muhammedanismofob skriver:

  Sätt yxan till roten: Kriminalisera Muhammedanismen!

  Fredrikzon

  Du har här länge propagerat för inskränkningar i yttrandefriheten, men så fort det börjar handla om att inskränka Muhammedanismens yttrandefrihet så blir det helt plötsligt annat ljud i skällan!

  Du är inkonsekvent, motsägelsefull och skum!

  Ps Att dra parallell mellan Vilks harmlösa teckningar och Koranens barbariska texter är helt GALET!
  GALET också att blanda ihop sexköp och Trafficking!

  ”För övrigt anser jag att både Mecka, Jerusalem och Vatikanen bör förstöras”!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.