Del 363: Konstvärlden visar sitt ansikte samt Barometern

Idag har konstvärlden hört av sig genom Ulrika Stahre i Aftonbladet. Hon skriver bland annat:

”Exakt vad Vilks vill, vad han karikerar och kommenterar – fenomenet rondellhund, det danska Muhammeddebaclet efter Jyllands-Postens publiceringar – är inte helt lätt att förstå. Man tänker sig naivt att det måste finnas någon annan tanke än ett test av yttrandefriheten. Men i Vilks fall är det knappast så. Hans konstnärskap har gått ut på att frilägga demokratiska brister, ofta genom att ställa sig över konstruktioner som kvalitet och angelägenhet.”

Som bekant är det ofta svårt att veta vad en konstnär menar. Detta beror på att, per definition, konsten alltid är något annat och mer än vad som tydligt kan framkomma. I varje fall vill jag hålla med Stahre om att jag suveränt sätter mig över sådant som ”kvalitet och angelägenhet”, alltså i konsten. För här ligger det till på följande sätt. Det som är kvalitet i konsten är det som konstvärlden anser vara kvalitet just nu. Efter någon tid kommer man att inse att det inte var på det sättet utan istället hade vi exempel på den stora massan av medelmåttighet som av helt naturliga skäl måste vara den konstnärliga normen. Banbrytande nyheter kan inte komma varje dag eller ens varje månad. Konstvärlden sysselsätter sig också med ”ställa angelägna frågor” som det brukar skrivas i pressreleaser. Om dessa kan man kort säga att angelägenhetsgraden är något som knyts till konstvärldens normbildning. Sådana frågor upplyser konstvärlden om att konsten är politiskt korrekt enligt de uppfattningar som gäller i konstvärlden. De når praktiskt taget aldrig längre.

Eftersom jag har ett alldeles särskilt intresse av att kartlägga konstvärldens uppfattningar och gränsdragningar ser jag något intressant i den här meningen:

”Karikatyrer är den maktlöses verktyg: liksom skrattet, karnevalen, burleskeriet fyller de en funktion dels som en ansats till uppror – dels som kittet som gör ojämlikheten uthärdlig. Vilks karikatyrer har knappast tillkommit i ett underläge.”

Kritik skall, för att vara korrekt i konstvärldens mening, komma från ett underläge. Det bekräftar det jag hela tiden sagt. Konstvärlden har en vänsterfunktion som enligt gamla normer innebär att man aldrig skall angripa den som definieras som svag. Svag är den som inte innehar den kapitalistiska makten och som antingen företräder ett motstånd mot kapitalismen eller är kapitalismens fiende. Att man i en sådan synpunkt får in fundamentala krafter kan inte hjälpas. Därav får även fundamentalismen en viss grad av förståelse. Alltså: Fiendens fiende är att föredra framför fienden.

Stahre citerar sin kollega Arndtzén på Expressen:

”Som Mårten Arndtzén skrev i Expressen när det begav sig tidigare i somras: ’På vilket sätt säger hans karikatyrer något nytt och annorlunda än Jyllands-Postens? På inget sätt alls, så vitt jag kan se. Och vad är det då för mening med yttrandefriheten? Istället för att försvaras och fördjupas, trivialiseras den i en tom provokation vars djupaste syfte nog är att sätta strålkastarljuset på Vilks själv.’ ”

Båda vill gärna bli av med den här saken utifrån motivet att det är ingenting nytt. Men det är nytt eftersom Jyllands-Posten-dramat aldrig drabbade Sverige. Elegant gled man med tystnad ur problemet och lät danskarna klara sig bäst de kunde. Nu har vi situationen i Sverige men i ett mycket mildare format eftersom de stora bataljerna redan är avklarade. Hur skall det vara med yttrandefrihet och publicering av religiösa karikatyrer? Skall det göras undantag?

Ett fängslande svar som förts fram under rubriceringen ”onödigt” innebär att man inte bör ta upp frågan. Om man undviker att pröva den blir alla passivt nöjda. Yttrandefriheten finns då som självklar men utnyttjas inte och därmed respekteras också den känsliga frågan om den särskilda omsorgen av islam.

Idag kan vi konstatera att Barometern vågade publicera en av teckningarna. Skall dess redaktion stormas inatt?

YTTERLIGARE NYTT: I dag sände jag följande brev till Moderna Museet:

Förmodligen känner ni något till mina tre teckningar av profeten Muhammed som hund. Teckningarna har alltså avvisat på två utställningsplatser, först i juli i konstföreningen i Tällerud i Värmland och sedan i augusti på Gerlesborgsskolan i Bohuslän. I båda fallen var skälet att man inte kunde garantera säkerheten, att hotbilden var överhängande. Yttrandefriheten har fått vika för rädsla för våldskonsekvenser.

Frågan är således om det är möjligt att visa dessa teckningar på någon institution i Sverige. Saken bör vara av principiellt intresse, i vilken mån kan man försvara yttrandefriheten på konstens institutioner? Är det rimligt att som skäl för att inte genomföra en utställning åberopa att vårt demokratiska samhälle inte kan bemästra en möjlig hotbild?

Teckningarna kan inordnas i den tradition som sedan länge finns i det västliga debattklimatet; ifrågasättandet av religiösa symboler och föreställningar om okränkbar helighet.

Alldenstund Moderna Museet må sägas representera landets högsta ordning för samtidskonsten och hur denna kan och skall försvaras ber jag museet att genomföra en utställning av teckningarna.

Jag är införstådd med att Moderna Museet har ett strikt utställningsprogram och att ett sådant inte kan brytas. Därför har jag följande förslag till utställning: De tre teckningarna kan hängas upp var som helst i museet. Upphängningen behöver bara genomföras och dokumenteras, därefter kan de tas ned igen. Som jag ser det är den väsentliga gesten att museet kan visa dem och stå emot eventuella hot mot säkerheten, att man inte böjer sig för utomparlamentariska krafter. Med denna handling avlastar man den isolering som jag kommit att hamna i. Eftersom ingen vågar ställa ut dem och ytterst få tidningar publicerar bilder har jag kommit att axla praktiskt taget hela situationen. Den hotbild som trots allt finns har därigenom kommit att uppmuntras och problemet har ur denna synpunkt reducerats till den enskilde konstnärens ansvar.

Denna form för utställning, alltså arbeten som ställs ut för att nästan omedelbart tas ned igen, har skett förr. Exempelvis blev ett antal Picassomålningar upphängda i Louvren 1947. Under museidirektören Georges Salles ledning fick Picasso se sina dukar placerade bredvid kända mästerverk.

De tre teckningar som är aktuella är följande:

Profeten Muhammed som rondellhund
Profeten Muhammed som hund
Profeten Muhammed som mullahund

Hälsningar

Lars Vilks

Svaret har medierna redan fått: Moderna Museet avvisar förslaget med motiveringen att det inte är deras uppgift att visa provocerande verk (jag har inte den exakta formuleringen). Tre gånger har konstnären avvisats under sin vandring genom den svenska konstens hierarki.

vilksonittve.jpg
Nej, sa Nittve till Vilks

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, Muhammedsaken. Bokmärk permalänken.

33 svar på Del 363: Konstvärlden visar sitt ansikte samt Barometern

 1. humanist skriver:

  Stackars lilla ponke, får du inte provocera…? Deppigt i sandlådan kan jag tänka.

 2. Lars skriver:

  Käre humanist. Om du tänker efter är provokationen precis det som sker – igen.

 3. Mikael skriver:

  Lars,
  Tack för att du gör en god insats för yttrandefriheten. Vi är många som hejar på dig och som skulle vilja köpa grafiska blad med ditt nuvarande mo-tema.

  Jag hittade en engelsk artikel om dig, se webbplatsen, den är från en annan religiös och icke-tolerant grupp som inte gillar mo.

 4. Mikael skriver:

  … religion är organiserat vansinne, konsten kan peka på att de inte har några kläder. 😉

 5. TJ skriver:

  Angående Mårten Arndtzéns fråga.

  Kan inte se att det nämns i Vilks senaste post men muhammedteckningarna är väl nya också på så sätt att de är placerade i en annorlunda kontext än Jyllandspostens karikatyrer, nämligen i konstvärldens. Att saker och ting får en annan skepnad placerade i nya sammanhang kom ju Duchamp på och är det någon nutida konstsanning som aldrig ifrågasätts så torde det vara den.

 6. Per-Anders skriver:

  Hej Lars, Jag intresserad av att köpa en av dina teckningar. Är de till salu?
  mvh,
  per-anders

 7. Gote skriver:

  Uppfattar Vilks teckningar bl.a som en katalytisk stafettpinne, som med förfrågan om att få ställas ut, kan vandra runt till alla ansedda och anspråksfulla samtidskonstinstitutioner i Sverige (ja i hela världen) och på ställe efter ställe avslöja om resp institution verkligen håller vad de lovar då de talar om sig själva som ”angelägna”, ”samtidsorienterade”, ”kritiska” etc -Bra och angeläget!

  Självklart är det inte en slump att det är just Islamismen intolerans som utmanas. Vilks skulle inte kunna göra samma sak om han utmanade t.ex nazismen, eftersom angrepp på den är godkända. Det kanske är det denna poäng som en del (ganska många) kulturskribenter inte vill/kan se.

  Uttalanden om att det är ett meningslöst eller onödigt provokativt konstverk, eller att teckningarna är fula, visar bara att man inte förstått hur verket fungerar. Ser detta som ett politiskt samtidskonstverk som verkligen påverkar utanför konstkontexten (i ”verkligheten”) och fortfarande behåller sin status som konstverk. Det är inte så vanligt.

 8. magnus skriver:

  Men än en gång Lars fixa en egen utställning,hyr ett galleri själv.
  Det brukar konstnärer få göra som inte kan producera bra konst.

 9. Magnus skriver:

  Än en gång Lars, hyr ett galleri på egen hand.
  Det får konstnärer ofta göra som vill visa kass konst.

 10. Brian skriver:

  Fegt av den så kallade konsteliten i Sverige att inte ställa ut dina verk Lars.Jag och många med mig skulle gärna se dem. Stå på dig och fortsätt provocera!

 11. Jiddrare skriver:

  Magnus , enligt breven är det ju inte kvaliten som felar , utan skyddet för yttrandefriheten som är fär svagt.
  Men det vill du kanske inte veta.

 12. Brian skriver:

  Varför vågar den så kallade konsteliten i Sverige inte ställa ut dina verk Lars? Jag och många med mig skulle gärna se dem. Stå på dig och fortsätt provocera!

 13. Brian skriver:

  Märkligt att ingen vågar åta sig att ställa ut dina bilder Lars. jag och många med mig vill gärna se dem.
  Keep it up….

 14. Gote skriver:

  Magnus och magnus

  Om Vilks hyr ett galleri själva går han till stor del miste om den effekt jag skriver om under inlägg VII. Det skulle vara synd.

  Mvh Gote

 15. Lasse skriver:

  Lars Vilks,

  tack för din insats för den svenska yttrandefriheten, och tack för att du dragit ner brallorna på kulturelitisterna. I en demokrati måste grundläggande fri- och rättigheter ständigt prövas och försvaras. Tack för att du gör detta.

 16. Charlotta skriver:

  Vad är poängen med att ställa ut dem en kort stund på moderna där eventuell publik skulle inskränka sig till några hundra besökare, när du ändå kan publicera dessa bilder på internet där hela världen kan se dem?

  Sluta skriva om dessa tråkiga teckningar nu, inte för att det är provocerande utan för att du riskerar att tappa alla de konstintresserade läsarna som en gång i tiden följde bloggen för att få en aktuell rapportering om konst.

 17. Lars skriver:

  Charlotta. Tänk nu efter. Publiceringen på Internet är en sak. Den är relativt oproblematisk även om de flesta medier alltjämt inte vill göra någon publicering. Men saken handlar om huruvida de kan ställas ut eller ej. Skall konstinstitutionerna böja sig för hot eller markera motsatsen? Det var tanken bakom MM, alltså att den institutionen som får sägas vara vägledande i detta land skulle framhäva att de genomförde den korta utställningen för att understryka vad som gäller. Självfallet skulle denna utställning bevakas och dokumenteras av medierna vilket är betydligt viktigare än hur många som faktiskt skulle kunna se den.

  Den aktuella rapporteringen om konsten har fått stå tillbaka. Men det ändrar sig säkert inom kort. Det har varit naturligt att bloggen tillhandahåller mina kommentarer om allt som rört sig i teckningssaken. Hur tråkiga du än tycker att teckningarna är, rör det sig om verkligt centrala frågor om yttrandefrihet, religionskritik och hur projektet Cultural Studies skall bedrivas.

 18. Göran skriver:

  Stå på dig Lars! Du ingår nu i den allt större skaran av yttrandefrihetens fanbärare!

 19. Jan Eriksson skriver:

  Är det ingen som funderar på om teckningarna är *bra* konst. Bara en provokation kan vem som helst slänga ur sig. Muhammed på teckningarna är märkligt uttryckslös. Kan man inte utveckla konceptet lite där man tar hänsyn till Muhammeds ställning som profet och ger honom predikantens eller sektledarens demoniska blick och drag samtidigt som man låter hundkaraktären sätta sig i profetansiktet och på något sätt gör hunddelen profetiskt relevant. Vilks sägs vara en av Sveriges bästa samtida konstskapare. Han borde kunna göra det. I olja skulle jag föreslå.

 20. TJ skriver:

  Problemet är väl att konstvärlden när det kommer till praktiken inte har ett ansikte, ett abstrakt begrrepp som det är. Istället måste någon individ från denna värld göra sig loss, ta initiativet att bli den förste att ställa ut rondellmuhammed – och därmed visa upp ett konkret ansikte och riskera allt från kollegors avståndstagande till konkreta hot.

  Samtidigt om vi återgår till konstvärlden som abstrakt begrepp så tror jag att denna konstvärld utifrån sina vänsterperspektiv betraktar Vilks mödor som ett ickeproblem. Eftersom inläggen från Vilks konstnärskollegor är få så tar jag Lars Cuzners inlägg VIII, Del 362, som ett karaktäristiskt uttryck för den synen.

 21. Charlotta skriver:

  Lars,

  Det finns otroligt många konstnärer som inte visas på moderna museet men nog skulle vilja det väldigt mycket. Jag förstår inte riktigt varför du anser att den enda anledningen till att dina teckningar inte hamnar på moderna är för att de skulle vara för provocerande. Har tanken inte slagit dig att det kanske inte är självklart att du annars skulle ha en självskriven plats där? Finns det ens någon konstnär som kan höra av sig till Moderna och direkt få deras verk placerade på ett hörn? Du formulerar det lite som att det annars skulle vara din självklara rättighet.

  Ang. dina teckningar så tycker jag du missar din egen utgångspunkt. Du är en vit, västerländsk medelålders man, del av det som vissa kallar ”kulturelit”, du har Sveriges mest lästa blogg, och även om du inte själv tycker du det så har du ett rättsystem som skyddar dina rättigheter att ha vilka åsikter du vill om islam, och ändå så känner du dig nedtystad? Det verkar som att du är lite blind för din egen makt och position.

 22. Hans-Christian Karlsborn skriver:

  Charlotta: Bara det faktum att det blåst upp en liten storm kring Lars Vilks bilder borde stämma till eftertanke.
  Förresten: Har du hört om Theo van Gogh? Han gjorde en film 2004 utifrån manus av Ayan Hirsi Ali som av någon upplevdes som djupt provocerande, faktiskt så till den milda grad att han mördades. Ayan Hirsi Ali lever under konstant dödshot (har livvakter). Salman Rushdie har en dödsfatwa på sig igen.
  Om detta må vi tala. Det är detta det handlar om, inte ”vita medelålders män”.

 23. Lars skriver:

  Charlotta. Man skall nog hålla isär lite saker. Jag har inte sagt att MM har avvisat mina teckningar för att de var provocerande. Det har MM sagt i sitt uttalande. Att de skulle avvisas var jag övertygad om men det var av intresse att genomföra den principiella framstöten. Om konstinsitutionerna skall falla undan för våld och hot bör den högsta instansen MM kunna ha en åsikt. Men det gick tyvärr inte att få fram den.

  Jag är inte nedtystad, det vore helt orimligt att påstå något sådant. Men jag har stora svårigheter att få någon institution att ställa ut mina teckningar. Och orsaken är hittills den påstådda hotbilden.

 24. Fredrik skriver:

  Vad vi än tycka månde om det Lars Eriksson kallar *bra* konst är väl helt likgiltigt. Kontexten avgör. Om den sk konsteliten inte accepterar teckningarna kan de väl rimligtvis heller anses platsa i DIS? Det här borde också lägga ribban för en korrekt kvalitativ bedömning. Är detta en korrekt slutsats Lars?

  ƒ

 25. Stephan skriver:

  Detta är helt underbart. Bara ett bevis på hur rädda västervärlden är för islam. Jag håller på dig Lars, fortsätta att provocera så att världen vaknar upp och förstår att, som Mikael skivit tidigare, religion är organiserat vansinne.

 26. Janerheim skriver:

  När ska du ge upp, varför provicera ett folkslag. Du är inte frisk i huvet. Och hur kul tycker du det känns att bygga en dödsfälla ute på vårt fina kullaberg. spikar som sticker ut överallt och så luras en massa folk dit ner för de branta stigarna. Bränn nimis och alla andra såkallade konstverk som du skapar.

 27. P skriver:

  Lösning hittad!!!!!

  Alla ni journalister som försvarar Vilks rätt att ställa ut. Gör något istället. Låt Vilks ställa ut hos er tidnings kulturredaktion. Det finns gott om tidningar som har samlingslokaler eller rum där han kan hänga ut. Om ni inte vill detta, så är ni lika fega som Värmland och Gerlesborg, och då ljuger ni när ni vill försvara Vilks rätt att ställa ut. Ställ upp eller sluta ljuga!

 28. Hans-Christian Karlsborn skriver:

  Janerheim: Vilket folkslag avser du?

 29. jazz skriver:

  Till Janerheim.

  Konstnären Lars Vilks avbildar Mohammed som rondellhund. Mohammed är profet och grundare av en religion vilket inte har någonting som helst med ”folkslag” att göra. Religion bygger på ”uppenbarad” kunskap/sanning som inte kan prövas på samma sätt som naturvetenskaplig kunskap. Att människor vill tro på detta skall respekteras, men när man gör anspråk på att föremålet för tron skall vara universellt onkränkbar på grund av sin helighet kan detta inte accepteras i ett sekulariserat demokratiskt samhälle där en fri debatt måste kunna föras även kring religiösa föreställningar. Detta är viktigt eftersom de religiösa organisationerna även har ett politiskt inflytande, och på vissa håll besitter hela den politiska makten. Konsten har här en viktig roll att spela för att testa gränserna.
  Med vänlig hälsning /Jazz

 30. Fredrik skriver:

  Låt Janerheim vara. Han känner sig ”provicerad”.

 31. Lise Blomqvist skriver:

  Yttrandefrihet
  Lars Wilks, du vill kämpa för yttrandefriheten. Bra! Men jag förstår inte Muhammedbilderna i sammanhanget. Är dina bilder en åsikt? Eller vad vill du ha sagt? Hur är frågan kopplad till yttrandefrihet.
  En annan aspekt; har en känd konstnär större yttrandefrihet än andra medborgare? Har han företräde i den offentliga debatten? Varför så förorättad när just du inte får som du vill?
  Yttrandefrihet finns bara för den som har pengar eller känt namn. Säkerligen har just du råd att skapa ett eget medium (ex vis utställning) och där säga vad du vill. Men inte ens det behövs, du har fått visa upp dig i alla tänkbara medier.
  Vad du vill ha sagt med just dessa bilder förstår väl ingen. Mer än att du anser det vara dags för lite mer personlig pr.

 32. anders a skriver:

  hej lars_ tycker det är fuckin pinsamt…vad du har gett dig in i…..du vet att hela mellanösterproblematiken grundar sig i usa`s desperation ;olja ,israel..osv. varför förolämpar du en religion..som i sitt sammanhang bör reda ut sina interna problem..yttrandefriheten är inte till för att missbrukas.den bör få uppmärksamhet och respekteras i rätt sammanhang….
  du kan väl leka med något som rör din vår västerländska tillvaro…..ämnena är outtömliga..
  jag behöver alltid pengar o gillar mycket pengar……men jag står över den här alltför lättförtjänta prissumman
  george w. hälsar

 33. Hempa skriver:

  Lars Vilks kostnärsskap är ju av det udda och ynkliga slaget, anser jag. En misslyckad konstnär som nu tycks göra desperata försök att få uppmärksamhet med suspekta metoder. Självklart har vi tryckfrihet och yttrandefrihet som en grundlag som är lika helig för oss svenskar och övriga västmedborgare som Muhahammed är för muslimer kanske. Tror jag.

  Just nu tycks Lars Vilks ha retat upp en stor del av den obildade eller okunninga eller fundamentalistiska islamiska världen så att Svenska företag o personal riskerar att utsättas för hämndbrott. Tror jag.
  OM någon människa dör pga av detta anser jag att dessa muslimer och vi svenskar skall få se Lars Vilks huvud på ett fat. Tycker jag.
  Lars Vilks har som kreativ dumbom inte insett riskerna med sitt agerande.
  Jag vill se Lars Vilks som en viss rondellhund utan huvud.
  Tycker jag
  MVH Hempa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.