2419: Debatteknik

Ett pedagogiskt exempel på modern snabbdebatt är Studio Ett som diskuterar Tino Sanandajis bok Massutmaning.

Jag har själv varit med rätt många gånger i debatter och man lär sig en del. För det första skall man ha erfarenhet av snabbdebatter. Ingen tid att tänka, endast snabba och koncisa svar. För det andra skall man känna till motståndarnas invändningar och kunna svara direkt. Det är naturligtvis särskilt viktigt att vara faktaspäckad och tveklös när det rör sig om ämnen där avvikelser från normen lätt kan rubriceras som ”obehagligt”.

Sanandaji är en mästare i den här genren. Han har övat sig väl genom många deltaganden men också genom sin dagliga träning på FB där han lärt sig bemöta allt som kan vara av värde.

Vill man komma åt Sanandaji får man använda sig av hans frånvaro. I Studio Ett dyker Lotta Gröning och Stefan Jonsson upp. Ingen av dem håller måttet. Särskilt förundras jag över Stefan Jonsson. Han är visserligen ingen ekonom men någon form av elementär kunskap borde han ändå ha kunnat tillägna sig. Han tillåts att svänga sig med allmänna och bedagade fraser. Integration och arbetstillfällen för invandrare beror på strukturell rasism. Och han understryker att BNP ökar hela tiden, sagt som en kritik av Sanandajis påstående om invandringens kostnader. Det här argumentet var gångbart för några år sedan innan det blev allmänt känt att det inte är BNP:s ökning som avgör något utan BNP:s ökning per capita.

Det här inlägget postades i debatt, politik. Bokmärk permalänken.

33 svar på 2419: Debatteknik

 1. sl skriver:

  5% av befolkningen fattar ”per capita” begreppet, miljöpartisterna hoppas på minskad BNP/per capita och tror dels att det är nödvändigt, givetvis kan man bör släppa in 100.000 muslimer årligen, det är bara att dela på bostäderna. Och öka bidragen.

 2. Från Graven skriver:

  Fy fan, för SR och SVT.

 3. Från Graven skriver:

  Så Lotta Gröning diskuterar i riksradio Sanandaji i hans frånvaro?

 4. Ludvig K skriver:

  Ja, det var pinsamt av Studio Ett. De föll totalt på eget grepp. Hela inslaget kändes som en mycket illustrerande mikrobild av hela vår tid. Men ändå positivt att han bjöds utrymme överhuvudtaget. Det utlovades dessutom en recension av boken i samma program nästa vecka… av ingen mindre än Jerzy Sarnecki.

 5. Ludvig K skriver:

  Är det nån här som har hunnit läsa Tinos bok? Det enda jag har sett är att han har stavat Jerry Seinfelds namn fel i kapitel 5 eller 6.

 6. mohammad skriver:

  Sanandajis hemmasnickeri skall givetvis ta med en stor näve salt…

 7. Från Graven skriver:

  Hemmasnickeri?

  Sagt av en som på fullt allvar tror att 9/11 var ett insiderjobb!?

  LOL!!!!!!!!!

 8. sl skriver:

  Sanandajis arbete med invandringens konsekvenser för Sverige är nog det enda seriösa arbete som setts till. Arbetsgivarna vill förstås ha ökat utbud av arbetskraft och därmed sjunkande lönekostnader. Från LO, karriäristerna på arbetarklassens rygg, kommer förslag om särskilda låglönejobb, femtio efter efter att den svenska konsumtionsvaruindustrin krossades eftersom den inte betalade tillräckligt höga löner.

  Utexaminerad från Handels har Sanandaji inte haft någon chans att inte lära sig kostnad/intäkts-analys, med Master och Doktorsexamen från University of Chicago befinner han sig på en nivå där den svenska medelmåttan blir rosenrasande över att någon förhäver sig, och inte förstå vad de andra talar om.

  Sanandaji tillhör den promille av invandrarnas barn som höjer svenskens medelintelligens, just därför blir han sågad. Lotta Gröning är en utmärkt exponent på den svenska medelmåttan, hon låter exakt som backstugusittarnas barnbarnsbarn, fullständigt oförstående inför vad som lyft dem från svält och kyla. Det var nya uppfinningar och med dem nya jobb, eller amerikautvandring, som räddade svensken. Inte socialdemokraterna, och borde väl framgå av nutida nyspråk?

  Räddningen ligger alltid i att höja skatten på andras arbete, konsumtion och ägande. Räddningen ligger i att det går sämre för andra. När man inte förstår vem som betalar skatt, kan import av mer kostnader och lägre löner verka bra. Av någon anledning.

  De som tror sig vara solidariska är det ofta på annans bekostnad, och undviker själva att betala.

 9. sl skriver:

  Skatt betalas alltid av fattiga. Rika klipper kvitton.

 10. Ludvig K skriver:

  Om det är som Sanandaji säger, att Sverige har betalat 65 miljarder för invandringen (hur nu detta räknas ut?) i Sverige, är det riktigt illa. Med tanke på att FN/UNHCR:s totala budget för att hantera samtliga av världens 60 miljoner människor på flykt lär vara endast hälften, 30 miljarder.

  Stämmer detta så förtjänar Sanandaji all uppmärksamhet. Det är rätt svårsmälta siffror.

  Tror emellertid att mohammad har en poäng, men tiden är förbi för den typen av kvicka avfärdanden. Har Sanandajis bok rätt till 5% så är det illa nog. De flesta bör förresten tas med en nypa salt. Till och med Hans Rosling. Men inte ens han kunde smälta detta med Sverige och FN (UNHCR). Kanske därför det var så tyst om honom nu under hans sista år. Fram tills nyligen var han ju med i media nästan varje dag. Må han vila i frid.

 11. CeDe skriver:

  Sanandaji, Vilks, Trump är tre goda exempel på när människor inte kan förstå det som ligger över deras egen tankeförmåga.

 12. sl skriver:

  Jag ser ingen som helst likhet mellan Sanandaji, Vilks och Trump, till innehåll, metod, konfliktbenägenhet, abstraktionsförmåga eller någonting.

  Jag vill minnas att de 160.000 som kom innan Löfvén lyckades ta sig samman hade en driftskostnad på 35 miljarder, som lånades upp. De poängterades att bristerna i svensk årlig försvarsbudget och lån till invandring var ekvivalenta siffror.

  För den som inte märker det; genom svensk offentlig administration går en slaktvåg, allt möjligt läggs ner eller flyttas, det är samma visa överallt. Politikerlydiga chefer utan kunskaper i ämnet gör som de blir tillsagda, sakkunnig personalen ruttnar och bär munkavle. Vi har fått en ny slags odugliga mellanchefer, de rekryteras på sina bristande meriter och motsvarande stora lydighet.

 13. CeDe skriver:

  Ludvig K, vet inte om det framkommer i boken hur stor del av dessa 65 miljarder som är finansierat med lånade pengar men det är sannolikt inte försumbart. Så den ökande BNP:n är till stor del att tacka långivarna för. Pengar som delats ut och konsumerats av migranter. Det ökar knappast välfärden och vem ska betala tillbaka kalaset.

 14. CeDe skriver:

  Precis vad jag sa: man måste nå upp för att förstå!

 15. CeDe skriver:

  Finns det någon mer missförstådd grupp än genier?

 16. Ulf skriver:

  Till ”Krister”.

  BNP per capita ökar i Sverige: http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP-per-capita/

  Till ”sl”
  Även lågavlönade tjänar på invandringen enligt denna danska rapport: http://www.sns.se/aktuellt/sns-analys-nr-39-invandring-och-arbetsmarknaden-for-infodda-erfarenheter-fran-danmark/

 17. Per skriver:

  Vad kan man tro att Tinos bok får för effekter på debatten i Sverige?
  Eftersom media kontrolleras av vänstern i bred bemärkelse så är väl
  fortsatt underrapportering/underdebattering/mörkläggning ett troligt scenario.

  Sedan finns det väl en stor mängd kostnadsposter i den samhällsekonomiska kalkylen som saknas. Sådana som är svåra att kvantifiera i kronor. Minskad tillit mellan människor vad kostar det? Rättsapparatens driftskostnader vad kostar det? Kvinnors ökade otrygghet och minskade rörelsefrihet, har också ett pris. Osv.

  Sedan har vi en faktor som inte är med i dessa/Tinos beräkningar ö.h.t., islamiseringen av Sverige. Hur ska den samhälleliga kulturella tillbakagången och hotet från islam värderas?

  Och hur skall mainstreammedias journalistiska degenerering värderas?
  Illamåendet som skapas av att läsa och höra alla dessa usla förespråkare av det ”multikulturella” samhället, dvs islams expansion i vårt samhälle, måste ju också anses utgöra en mental minuspost i en mer omfattande samhällsekonomisk kalkyl. Ungefär som i Magnus Ugglas låt ”jag mår illa när …”

 18. Lars Vilks skriver:

  Du vill gärna komma med glädjerapporter. Det torde dock ligga till så här istället
  https://www.svensktnaringsliv.se/Bilder_och_dokument/svag-utveckling-av-bnp-per-capita_bakgrundpdf_632869.html/BINARY/Svag%20utveckling%20av%20BNP%20per%20capita_bakgrund.pdf

  Rapporten om invandringen är lite väl gammal för att vara relevant.

 19. Från Graven skriver:

  I rapporten nedan från University of Oxford Migration Observatory dras följande två slutsatser: 1) i Storbritannien förlorar de lägst avlönade på lågavlönad invandring, samt 2) immigration av invandrare fån icke EU-länder har under lågkonjunkturer en negativ effekt på arbetslöshetsstatistik för brittiskt infödda arbetare.

  http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/the-labour-market-effects-of-immigration/

 20. sl skriver:

  Någon påstår att invandrad lågutbildad arbetskraft ”stimulerar” den inhemska lågutbildade arbetskraften till stordåd.

  Det kan vara sant, och trots att det faktiskt kan vara sant, kan effekten av ”stimulansen” vara att man röstar på sd. Därför att man blivit ”stimulerad” på ett oönskat sätt.

  Upplevelsen är ökad prispress i eget segment.

 21. Krister skriver:

  Ulf, BNP per invånare utvecklas klart under det historiska genomsnittet – och då är inte ens alla invånare medräknade, dvs. det stora antalet asylsökande och papperslösa.

 22. Per skriver:

  Hur stor del av BNP är en biprodukt av en för samhället skadlig aktivitet?
  T.ex. handläggares arbetstid på försäkringsbolag som avser ärenden med uppeldade bilar, detta arbete ingår ju också i BNP, men är inte välfärdshöjande arbete/produktion. Hela bevaknings- och säkerhetsbranschens tillväxt höjer BNP men vad är det för ekonomi?

 23. Per skriver:

  En allt större del av BNP är produktion som inte gör samhället/oss rikare, höjer vår välfärd/levnadsstandard, utan är mer som en på stället marsch-produktion, som kan liknas vid försvarsutgifter, ett inre försvar, lika välfärdhöjande som militärindustrin/militärutgifter. Lås och säkerhetssystem, pepparsprej som köps av kvinnor etc., som inte behövdes tidigare, innan massinvandringen från menländer, bidrar idag till en ökning av BNP, förbättrar ”Magdalenas siffror”.

 24. Ulf skriver:

  Den danska rapporten är från 2017 och får väl sägas vara ytterst relevant. Att den sedan handlar om perioden 1995-2003 gör den knappast inaktuell. Så mycket har inte samhället förändrats sedan dess.

  När det gäller utvecklingen av BNP/capita så ligger Sverige relativt bra till, särskilt när vi betänker att Sveriges statsskuld faktiskt minskar. Både räknat i procent av BNP men även i reda pengar.

  En rapport från OECD visar att Sveriges ekonomi rullar på även om det naturligtvis finns moln även på en annars klarblå svensk ekonomisk himmel. http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/oecd-svensk-ekonomi-stark-men-klyftorna-okar

  Kanske är det dessa ”glädjerapporter” som gör att Tino nu tonar ner kritiken av den svenska migrationspolitiken ekonomiska konsekvenser och istället riktar in sig på hur den påverkar det svenska samhället socialt.
  Att ständigt vara en Cassandra som förutspår en ekonomisk katastrof som aldrig infinner sig måste bli tjatigt i längden!

 25. Från Graven skriver:

  Att den sedan handlar om perioden 1995-2003 gör den knappast inaktuell

  Jo, det gör det.

 26. Per skriver:

  Ulf

  Det är ju tvärtom just sedan dess, efter 2003, som samhället har förändrats enormt mycket genom massinvandringen från mena! Märkligt ur olika man kan tänka om utvecklingen.

  Dessutom kommunernas ekonomi. Privata skuldsättningen. …

 27. Från Graven skriver:

  Hel grejen med Ulf är att han inte objektivt studerar ett fenomen för att dra slutsatser. Ulf letar efter data som stöder hans redan etablerade övertygelse och ratar data som inte gör det. Vi har t.o.m. ett exempel för något år sedan när Ulf kopierat en paragraf från wikipedia som såg ut att stödja hans tes men klippt bort den paragraf som motsade den.

 28. Från Graven skriver:

  Ulf är som Corbyn.

  Sätter sig på golvet på ett halvtomt tåg för att bevisa att det är fullt. Det besynnerliga är att Corbyn tycktes inte ens en gnutta generad när Branson släppte CCTV bilder på hur Corbyn gick genom vagnar med lediga säten utan istället attackerade Branson.

  Känns beteendet igen?

  Patologiskt!

 29. CeDe skriver:

  Löfven diskuterade mänskliga rättigheter och kvinnors jämlikhet i det ortodoxa Iran.
  Koranen är inte förhandlingsbar, känner inte Löfven till det?

 30. Ulf skriver:

  Till Per

  Till Per.

  På sidan 11 i den till artikeln bifogade ”SNS analys 39″ så står det, citat” Det är dock högst troligt att samma mekanismer är i spel i dagens Danmark och även i Sverige”.
  Uppenbarligen så delar inte rapportens författare din uppfattning om att de svenska hushållens och kommunernas skuldbörda gör det omöjligt att applicera den danska undersökningens resultat på dagens svenska förhållanden.

  Att sedan kanske den mer rigida svenska arbetsmarknaden kanske kan vara ett visst hinder för en riktigt sådan positiv utveckling som i Danmark är enligt författarna troligt men att även svenska låginkomstagare gynnas av flyktinginvandring är enligt rapporten självklart.

 31. oneej skriver:

  Får man samma goda effekt av att låna upp pengar och låta arbetslösa ta in på hotell gratis runt om i landet ?
  Betala pensionärers vård och tandläkarkostnader ?
  I så fall har vi ju lösningen på alla problem.

  Något parti tyckte det var bättre och framförallt billigare att hantera flyktingfrågan i närområdet, kanske det gör skillnaden mellan 65 (här) och 30 (där) miljarder.

 32. /lasse skriver:

  BNP emanerar ur försvarsintresse, militärens behov att veta vilka produktiva resurser som finns tillgängliga och hur dessa kan disponeras i försvaret av landet.
  Det är förstås viktigt vad som produceras. Barnpornografi och smällar kan nog ses som lite mindre viktigt än äldrevård och bostäder.
  Bruttosiffran för BNP/capita tillväxten säger inget om vilka grupper som tillgodogjort sig den. Att som regeringen nu uttrycka sin missbelåtenhet över missnöjda medborgare trots viss BNP tillväxt brutto är trams. Inte alls givet att de som är missnöjda fått del av tillväxten.
  En annan viktig del av BNP är hur den direkta konsumtionen växt. Den visar troligen lite bättre i vilken mån tillväxten kommit folk i gemen tillgodo.
  https://s26.postimg.org/tu6b7c9a1/Konsumtionsokning_50_15_BNP2.png

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.