Del 720: Om själva konsten

Nyligen skrev Sinziana Ravini i Aftonbladet om utställningen med Yto Barrada och Hala Elkoussy i Göteborgs konsthall (jag har skrivit om den tidigare). Hon säger:

”Jag har blivit allergisk mot utställningar som behandlar postkoloniala frågor utifrån den andres position, utställningar som frossar i exotism, etnocentrism, ja alla de ismer som den icke-västerländske nomadkonstnären måste vifta med för att få komma in i de globala konstsalongernas innersta kretsar. Dessa konstnärer klibbar fast vid sin kulturella bakgrund som flugor mot klister. Jag har också svårt för konstnärer som målar världen i svart och vitt för att sen ställa sig på de rättfärdigas sida.”

Till slut tröttnar till och med solida och lojala konstvärldsmedlemmar på socialkritikens tungsinne. Nu tillägger Ravini att hon menar att konstnärerna på Göteborgs konsthall utövar sin postkoloniala pose med humor och distans. Om det verkligen är så finner åtminstone jag det svårt att se i utställningen. Ravini hänvisar bara till en enda ”lustig” sak, en video av Barrada om en magiker som skall få en tupp att somna. Minns jag inte fel var väl poängen att han riskerade att bli bortrationaliserad. Vare detta en humoristisk poäng eller ej, Ravini fortsätter med att skriva att konstnärerna är ”bra på att peka ut problemen, men de är mindre bra på att peka ut lösningar”. Här blir det inte så enkelt. Konsten förbjuder svar på sina ställda frågor. Men det går att ställa andra frågor. Allt handlar till slut om konstens identitet och just detta dök upp häromdagen i en kommentar av signaturen ”b” som önskade att jag skulle skriva om ”själva konsten” och inte om de sociala nätverken i konstvärlden och trenderna.

Så kan man fråga sig vad ”själva konsten” är för något. Det tas för givet i konstvärlden att det finns något sådant. Ett enkelt svar är att essensen i konsten är trenden. Konstvärlden skapar sina trender och ”själva konsten” flyttar då in i den nya trenden. En längre tid har socialkritiken hyst ”själva konsten”. Nu har det blivit flyttningsdags till det som Tate Britains Nick Hackworth beskriver som ”Highly esoteric and highly individual”. För den sakens skull förloras inte kontakten med det sociala eftersom det inte finns något annat alternativ som kan motivera konstens fortsatta existens. Men summan blir ändå att konstvärlden är ”själva konsten” eftersom den inte kan hänvisa till något utanför sig själv.

Som konsten har artat sig under de senaste trettio åren har den en del socialkritik (obligatoriskt även i den esoteriska eller skall vi säga ”lekfulla” eran), en del utgörs av det oväntade eller tillkrånglade (måste också finnas) och sedan skall en del innehålla det som inte kan förklaras. Emellertid är inte ens den oförklarliga delen särskilt besynnerlig. Konstvärlden är inställd på en sådan meny och obegripligheten kan utan alltför stora svårigheter produceras. Förstås skall hela detta konstvärldspaket läsas utifrån den pågående trenden.

Jag säger det igen: Det som är intressant i konsten är konstvärlden.

Får vi se några rökmålningar av Tian Tian Wang på Venedigbiennalen? Han är en av de yngsta deltagarna (men dock 29 år) och kommer från ingenstans. Är det ”själva konsten” som gett honom en plats? Eller att han har varit konststudent i Frankfurt?

wang-t-tsmoke-grossmind.JPG
Tian Tian Wang Smoke-gross

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, konstteori, Tillståndet i konsten 2009, Venedig 09. Bokmärk permalänken.

19 svar på Del 720: Om själva konsten

 1. Allah skriver:

  ???? ????

  Vilken jäkla POSTKOLONIALISM svamlar de om?
  Den muslimska kolonialismen av hela 57 länder motsvarande drygt en tredje del av jordens beboeliga yta som började på 600-talet fortgår än idag och fler länder är på väg att kolonialiseras.

  ???? ????

 2. LN skriver:

  Finns det en juridisk konst eller en domstolarnas konst oxå?
  Eller konsten att lära känne de nya landsmännen — och -kvinnorna.
  Konstig rubrik!
  – – – – –
  Efter att med vett och vilja ha tillåtit mig en tid att glömma bort pedofilprofetens ljuva dotter Mersada Baharic, måste nu nya krafttag tas för att leda kampanjen in i en ny fas. Meningen är att lögnerskan Mersada Beharic och rättsärendet B-4586-08, som hon genom falsk angivelse har initierat, skall gå till historien som ett litet, ynka exempel på hur dhimmifieringsprocessen kunde tillgå i NyaSverige 2008/9. Befintliga hemsidor kommer att ’updateras’ och få nytillskott. Ingen aktivt inblandad skall bli bortglömd. Ny ingress på hemsidan (i passande grön färg):

  Efter den 7 januari 2007 då dom B-4586-08 avkunnades i det här ärendet, kommer allegorien om ’den lilla till Sverige invandrade gumman’ efterhand att förvandlas till klartext. Den mordhotade musliman är ingen annan än den i Sverige verksamma kulturberikaren och pedofilprofeten Mahounds trogna dotter
  MERSADA BEHARIC
  enligt domen boende i Lund på Magistratsvägen 31 B,
  .
  Denna kriminella dame – kriminell därför att hon genom falsk angivelse har försökt och slutligen lyckats tillskansa sig pengar i form av skadestånd, inte 50.000, som hon ursprungligen begärde, inte 10.000, som polisen motvilligt tvingades reducera beloppet till, utan 5.000, som tingsrätten snålt nog fann rimligt, som ersättning för att hon ljugit ihop några kongeniala påståenden, som hon lögnaktigt sedan har påstått att hon blivit tilltalad med.
  Hon har i sitt uppsåt konstigt nog varit hjälpsamt assisterad av en svensk polis, den eminente konstapeln Malcolm Göthe, också i Lund, som i egenskap av engagerad part i målet dessutom med vett och vilja avstått från att fullfölja brottmålsförundersökningen 1200-K146188-08 av nämnda Mersada Berharic för falsk angivelse enligt Brottsbalken kap. 15, § 7. Nog är detta konstoft?
  .
  När Mersada Beharic framträdde inför den godtroget välmenande tingsrätten i Lund, som tyckte att hon gjorde ett sansat och trovärdigt intryck, kunde hon vältaligt (antagande!- den tilltalade var inte där) och oemotsagt beskriva hur den tilltalade/pensionären inte bara hade hotat ’att döda henne’ — oaktat att denna anklagelse för ’olaga hot’ jämte dito för ’ofredande’ (förföljelse) ej mera ägde giltighet och ej omfattades av stämningen, som tingsrätten hade att ta ställning till, vilken avsåg ’förolämpning’ — utan också hade ansett att hon ’såg äcklig ut’ samt hade kallat henne ’psykopat’ och ’djävla hora från Mellan Östern’ — emellertid skall pensionären förvånandsvärt nog inte också ha kallat henne ’muslimfitta’. Ej BINGO således!

  Självfallet fann tingsrätten, som ej behövde ta ställning till befintliga men inte av kammaråklagaren Maja Källén framlagda fakta, som talade till pensionärens fördel, att Mersada Beharics berättelse var rimlig. Det hade tingsrätten också gjort om Mersada Beharic hade dristat sig till att påstå att jorden är platt – detta påståendet hade givetvis understötts av kammaråklagaren Maja Källén, ty så står det ju i Koranen, och Lunds tingsrätt hade dömt därefter. Så om jorden är platt i Lund, är detta inget konstigt, det är den i Mecca oxå. Allt enligt Allahs vilja. Allahu akbar!

  Skämmas måtte fru Justitias alla undermåliga hantlangare!
  – – – – –
  besök
  http://mordhotadmuslima.blogspot.com/

  PS Upprop till landets alla sk rättshaverister – låtom oss förenas och gemensamt ta upp kampen mot den legala lögnen och dess utövare. Någon måste göra det — vanligt, anständigt och respekterat folk, som kanske i än högre grad än vi, är och blir offer för ljugandet, bryr sig inte, eller har råd att ta konsekvenserna därav. Skulle vi inte kunna vara generösa och verka litet i Jesu anda?

 3. Allah skriver:

  ???? ????

  Christer Eriksson: ”“Jag tycker bara att man ska vara försiktig med hur man uttrycker sig så man inte i onödan skadar andra. Märk väl att jag skrev: “…i onödan skadar andra.”

  – Har du tänkt på vad konsekvenserna skulle bli om man införde din sats som lagparagraf i Svea rikes lag; hur mycket skadestånd skattebatalarna då skulle tvingas betala för alla som skulle känna sig ha blivit skadade I ONÖDAN?!

  ???? ????

 4. Allah skriver:

  ???? ????

  Christer Eriksson: ““Jag tycker bara att man ska vara försiktig med hur man uttrycker sig så man inte i onödan skadar andra. Märk väl att jag skrev: “…i onödan skadar andra.”

  – Har du tänkt på hur många människor som skulle hamna i brottsregistret bara för att de råkat uttrycka sina känslor och tankar om man införde din sats i Svea rikes lag?!

  ???? ????

 5. Allah skriver:

  ???? ????

  Christer Eriksson: ““Jag tycker bara att man ska vara försiktig med hur man uttrycker sig så man inte i onödan skadar andra.

  – Du har sjungit om FRIHET på den här bloggen ett bra tag nu. Vad är det för slags FRIHET du besjunger om man ens inte får ge uttryck för sina känslor och tankar, ”i ditt parti”?!

  ???? ????

 6. Christer Eriksson skriver:

  Allah

  Eftersom ingen härinne är intresserad av dina logiska och retoriska kullerbuttor så ska du få ett svar under del 719.

 7. Allah skriver:

  ???? ????

  SARKASMER är en underskattad uppfostringsmetod

  ???? ????

 8. Allah skriver:

  ???? ????

  Christer Eriksson: ”Frågan är vilken frihet du själv besjunger”.

  – Allah besjunger människans anborna rätt att fritt få uttrycka sina tankar och känslor i ord, liksom med konst, musik etc.

  ???? ????

 9. b skriver:

  ”Ett enkelt svar är att essensen i konsten är trenden.”

  Du kunde lika gärna påstå att essensen i konsten är pengarna. De hastigt växlande trenderna är en funktion hos kapitalismen för att ständigt förnya lockelsen i en vara, för att skapa illusionen av rörelse.

 10. Lars skriver:

  B. Så enkelt är det däremot inte. När det finns gott om pengar blir måleri och andra traditionella objektproducerande konstverksamheter intressantare. Men trots ekonomiskt stöd slår det inte genom som trender. De mindre lönsamma verksamheter klarar sig trendmässigt bättre. Kapitalet i sig ger ju ingen som helst identitet. Konstvärlden är essensen men den producerar ett innehåll som inte är beroende av pengar. Större förändringar i konstvärlden sker ofta när det är lågkonjunktur.

 11. Christer Eriksson skriver:

  Undrar just om inte konsten utvecklas bäst av ekonomiskt oberoende konstnärer, eftersom statsbidrag kan styra konstens utveckling genom politisk styrning, lika mycket som de ekonomiska incitament som de fria marknadskrafterna erbjuder?

 12. Christer Eriksson skriver:

  Lars. Läste precis din nyktra debattartikel i Expressen ”Andreas Malm är en farlig vän”
  och frågan kvarstår: Var finns mittenfåran?

 13. Lars skriver:

  Christer. Mittfåran märks inte och har inga direkta talesmän. Men det är som säger att de flesta människor har ett begränsat intresse av att engagera sig. Det var naturligtvis många muslimer som gjorde sig hörda angående min rondellhund. Men ändå bara en bråkdel. Denna stora kategori i lojhetens namn är inte intressant men lätt att glömma bort.

 14. Lars skriver:

  Christer. Ekonomiskt oberoende konstnärer, jo, det kan man drömma om i en så olönsam bransch. Det går naturligtvis inte. Det behövs grundresurser, bidrag och möjligheter för konstnärer att få gästateljéer.

  Den här debatten som du haft med Allah. Lätt att glömma bort att det knappast finns någon som menar att man skall fritt uttrycka tankar och känslor. Man säger inte vad man kanske tycker även om det inte skulle vara förtal eller brottsligt. Allt umgänge skulle bli omöjligt om någon fick för sig att vara fullständigt ärlig.

 15. Christer Eriksson skriver:

  Lars. Jag ser bara inte nyttan av generaliseringar i offentliga sammanhang, såsom på din egen blogg, eftersom jag tror att det blir kontraproduktivt om man har för avsikt att engagera de moderata krafterna, som bevisligen finns därute, men som kanske skräms till tystnad av de ytterliggående krafterna som av någon outgrundlig anledning ständigt ges förtur i svensk media.

 16. Lars skriver:

  Min poäng var frågan om islamofobin, alltså rädslan för att muslimerna som helhet skulle innebära en stor risk för det demokratiska samhället. Jag tror inte att den risken finns eftersom den moderata gruppen är den dominerande. Men den loja gruppen märks inte och uppfattningen om muslimen skapas genom de fundamentala eller halvfundamentala krafterna.

  Genom att debatten är så ytterligt polariserad finns det inte något alternativ annat än för eller emot. Där står det och hackar.

 17. Christer Eriksson skriver:

  Lars. Där är vi eniga. Men det svenska samhället har också ett ansvar för att låta alla komma till tals. Och där menar jag att både det officiella Sverige och svensk media har svikit invandrarna genom att exempelvis låta imaner och muslimer företräda alla araber, eftersom invandrarverket lätt kan hävda att många araber faktiskt har flytt ifrån ett religiöst förtryck.

  Om svenska myndigheter bara hade varit mer öppna med sådana fakta så hade människor som Andreas Malm också förlorat en stor del av sin auktoritet

 18. Allah skriver:

  ???? ????

  Lars: ”Min poäng var frågan om islamofobin, alltså rädslan för att muslimerna som helhet skulle innebära en stor risk för det demokratiska samhället. Jag tror inte att den risken finns eftersom den moderata gruppen är den dominerande. Men den loja gruppen märks inte och uppfattningen om muslimen skapas genom de fundamentala eller halvfundamentala krafterna”.

  – Om ”den loja (moderata) gruppen inte märks”, hur vet du att den är ”dominerande”?!

  ???? ????

 19. Lars skriver:

  Allah. Enklast genom subtraktion. De som kommer till tals som t ex dyker upp i demonstrationståg eller på annat visar sig är inte särskilt många. Vi vet att det finns fler. Tag alltså de aktiva och subtrahera från den totala mängden.

  Christer. Vi är också eniga i att den officiella hållningen till känsliga frågor just är känslig men framför allt sentimental. Myndigheterna tror att de skall få personlig kontakt genom vänlighet och förståelse. Men så säljer man inte en vara.

  Medierna är det inte mycket att säga om. Jag skrev ju det i artikeln. Den härliga rekvisitan. En kontroversiell nyhet är bättre än en tråkig. Så det är inte bara medierna utan minst lika mycket mottagaren som vill ha dramatik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.