Del 462: Till alla: Mer intelligens i debatten

Ett nytt diskussionsobjekt har dykt upp genom Högsta Domstolens friande dom. I en kommentar på en nätsida har någon skrivit att homosexuella bör spetsas offentligt på pålar. HD menar inte att den som är ansvarig för sidan kan fällas för att kommentaren inte tagits bort. Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har kommenterat saken genom att låta sex homosexuella riksdagsmän agera spetsade offer på pålar. Bilden skall ingå i serien In Hate We Trust. Allt enligt Kulturnyheterna.

Uttalandet är särdeles grovt men frågan är om det skall belasta den som ansvarar för sidan. Och det menar alltså inte HD.

Man får nog säga att fallet i praktiken är oproblematiskt. Uttalandet gynnar knappast dem som är emot homosexualitet. Det faller närmast under rubriken galenskaparna.

Ohlson Wallin säger i intervjun att det i den pågående debatten om yttrandefriheten ”krävs en mycket intelligentare diskussion”.

Avgörande för hur man skall se på den domstolsbehandlade kommentaren är vilka intentioner man kan förknippa med ett sådant utbrott. När Ohlson Wallin producerar sin bild sker det naturligtvis i ett sådant sammanhang att man där förstår att hon är mot och inte med. Och det sker självfallet med konstvärldens fulla stöd. En rent konstnärlig svaghet inser man redan innan bilden visats. Det lär bli en otvetydig illustration. I fallet med kommentaren på sidan kan man diskutera vilka intentioner som finns med sidan och hur den ansvarige ser på kommentarerna.

Debatt om yttrandefriheten är det ikväll i Uppsala. Se UNT. Vi får bara hoppas att denna debatt kan leva upp till Ohlson Wallins krav på intellektuell nivå.

En ytterligare nyhet är att årets Turner Prize Winner är korad. Det blev som väntat Marc Wallinger. Han fick priset för sin installation State Britain, en rekonstruktion av en protest mot Irakkriget. Uppenbarligen är Irakkriget ett gynnsamt prospekt för att åstadkomma konstnärligt kvalitet. Se min tidigare presentation av de nominerade och mitt träffsäkra tips här.

Signaturen ”Jan” beklagar sig över att den här bloggen inte längre har tillräckligt med nyheter om samtidskonsten. Emellertid tycker jag att det jag nu skrivit ner handlar om den. Dessutom är det så att när konsten gav sig in i socialkritiken kan den inte komma undan att socialkritiken handlar om något. Vad är viktigt? Jag bedriver precis som alltid spaning i konstvärlden för att se om något nytt visar sig. Men det rör sig fortfarande mest om nya rekord på auktionerna. Och inga biennaler är just nu i sikte.

hirst-the-incomplete-truth.jpg
Utställd just nu: Damien Hirst: The Incomplete Truth, Goss Michael Foundation i Texas

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag, om utställningar m m, Samtidskonst. Bokmärk permalänken.

32 svar på Del 462: Till alla: Mer intelligens i debatten

 1. Gote skriver:

  Jag har aldrig hyst några högre tankar om Elisabeth Ohlson Wallins konstnärsskap, men kan nog tycka att det finnas en poäng med hennes naivt pedagogiska tilltag att visa ur det ser när man spetsar folk på pålar. Det kan lätt bli bara ord annars (gjorde inte Lars Nilsson en utställning med sig själv som slaktad vaxdocka med just titeln ”Bara ord” på 90-talet? Vad handlade den om?)

  Att den ansvarige för sidan med kommentaren inte fälls, är en stor lättnad! Om det hade blivit fällande dom, hade det inneburet ett rejält bakslag för det internetbaserade informationsutbytet. Få skulle våga ha öppna forum på sinda bloggar och siter, och man skulle vrida på sina egna ord i evighet innan man vågade publicera dem.

 2. Fred Torssander skriver:

  Det är givet att Vilks känner en viss lättnad över att Högsta Domstolen gett blogginnehavare fribrev när det gäller innehållet. Annars skulle ju singaturen ”mellis” redogörelse för sina planer på att ”lyfta taket av” moskéer kunna leda till påföljd. Som förberedelse till terrorism. Dvs. i fall ordet terrorism kan användas även när det gäller våldsbrott mot muslimer.
  Gårdagens möte i Uppsla avlöpte utan större sensationre – dvs. utom att undertecknad i ett anförande kopplade ihop Uppsala Nya Tidnings kampanj för Lars Vilks text ”Profeten Muhammed som rondellhund” med tidningens uppenbara oro för att Afghanistan kriget skall drabbas av svårigheter. Som det beklagades i ledaren ”Talibanerna får inte segra i Afghanistan” 2007 11 08, det finns ”en latent folklig opinion mot kriget”. Och denna kunde eventuellt ha neutraliserats genom att man provocerade fram någon typ av angrepp som kunde tillskrivas den muslimska fienden.
  Det fanns för övrigt flera mötesdeltagare som hade synpunkter på Lars Vilks verk och konstnärskap, men eftersom detta antagligen inte intresserar honom annat i den mån han kan profitera på det – utnyttja det till sitt konstprojekt – avstår jag från att referera.
  Uppenbarligen blev mötet en besvikelse även för arrangörerna, för det har inte förekommit den minsta notis om det.

 3. Tapani skriver:

  Vilken yttrandefrihet är det som P4-debatten i Uppland ska handla om? I förra årtusendet kunde jag få in en del debattartiklar i det lokala bladet, trots min konservativa livsinställning. Sedan hände något — jag tror jag stötte mig med någon i Partiet — och det blev tvärstopp. En man i kommunalfullmäktige fick vid samma tid ”skrivförbud”, vet jag, trots en allmänt människovänlig attityd.

  Ingenting lär väl förbättras för att man nämner detta, men nog vore det bra att fler kände till den åsiktscensur som media tillämpar. Gränserna är faktiskt mycket snäva. Det lär vara så att av unga blivande mammor i tonåren kommer fyra av fem att avliva sitt lilla barn. Skulle jag (i ett annat blad än det gamla) kunna få in en liten text om detta, och säga att det inte är bra? Knappast. Alldeles fel grundinställning.

 4. uppsallah skriver:

  Til Carl

  Man må ikke kritisere islam, fordi muslimer er en svag gruppe, og fordi kritikken af islam kan misbruges af grupper, du ikke bryder dig om. Det synes at være Carls argument mod Vilks’ Muhammed-tegninger og andre, der kritiserer islam og aspekter af denne religion.

  Jeg er ikke enig.

  Islam må nødvendigvis kritiseres, når religionen kammer over i totalitarisme. Også selvom kritikken kan (mis)bruges af grupper, man ikke umiddelbart er enig med. At undlade kritik af islams totalitære sider er på sigt ikke alene farligt, men selvdestruktivt, hvis man ønsker at fastholde og udbygge demokrati og frihedsrettigheder, som vi kender dem.

  Desuden er muslimer ikke ubetinget en svag gruppe. Radikale muslimer har stor indflydelse på, hvilken kunst, der kan udstilles og videreformidles i medierne. Se på England (Tate Modern), Danmark (JP’s tegninger), Sverige (Lars Vilks), Holland (bøsse-Muhammed), Tyskland (Die Welt). Så får du svaret.

  Problemet er faktisk, at gruppen af radikale muslimer er alt for stærk og tilsyneladende nyder opbakning i brede kredse. Både blandt muslimer og pragmatiske politikere.

 5. Christer Eriksson skriver:

  Angående intelligenta debatter så har detta forum blivit beskyllt för att hysa främlingsfientliga och rasistiska åsikter.
  Går man tillbaka och läser inläggen från Augusti, när debatten stod som hetast, så ser man i stället en klar övervikt med hotfulla kommentarer och okvädningsord från muslimskt håll, som knappast uttryckte en konstruktiv önskan att debattera dem motiv som Vilks hade med sin teckning.

  Ur det perspektivet är det kanske inte så märkligt att det blev en motreaktion av samma dignitet där åsikterna till SD fick en given roll, eftersom deras hjärtefråga är invandring och svensk kultur.

  Den kraftigaste kritiken mot denna högerextrema deltagelse kommer naturligt nog från ett vänsterextremt håll. Frågan blir då vad det finns för substans i vänsterretoriken som envist hävdar att Vilks på en och samma gång är både rasist,krigshetsare, kulturimperialist och västimperialist och där mycket av deras argumentation görs med utgångspunkt från USA’s utrikespolitik, i stället för att hålla sig till sakfrågan?

  Att byta ut debattdeltagare från extremhögern till extremvänstern förefaller därför inte vara någon god ide om man vill tillföra mer intelligens i debatten

 6. Fred Torssander skriver:

  Forumet kan givetvis inte hysa några åsikter. Däremot har deltagare på detta forum som tex. signaturen mellis fått stå oemotsagda – utom av undertecknad – när han eller hon hävdat att det kunde vara ett konstnärligt acceptabelt projekt att ”lyfta taket av moskéer på två sekunder”.
  I fall det enbart är sådana som undertecknad dvs. ”extremvänstern” (Christer Eriksson verkar skygga för ordet kommunist) som i dagsläget säger emot dem som uttalar sig för rasistisk och religiös terrorism mot muslimer i Sverige, är det nog övriga forumdeltagares intelligens och historiska bildning som borde ifrågasättas.

 7. Europa er ikke et muslimsk hus skriver:

  Kristeligt Dagblad 05. dec 2007:

  ”Europa er ikke et muslimsk hus

  INTERVIEW: Man kan ikke vokse op i Europa med værdier, der hører til i Saudi-Arabien, lyder det fra den hollandske islam-kritiker Ayaan Hirsi Ali, der efterlyser et opgør med det, hun betegner som islamisk indoktrinering blandt muslimer i Europa

  Morten Rasmussen

  – Ingen har tvunget muslimerne til at komme til Europa. Det er deres eget valg. Derfor kan de ikke kræve alle velfærdssamfundets rettigheder og så samtidig sige, at de vil have friheden til at isolere deres børn fra resten af samfundet.

  Kritikken lyder velkendt. Som noget, man kunne høre i en dansk folketingsdebat om eksempelvis muslimske friskoler og integration. Men denne gang er afsenderen ikke en vellønnet dansk politiker, som trods alt må siges at have et lettere teoretisk forhold til fænomener som omskæring, koranskoler og islamistiske dødstrusler.

  Nej, her kommer ordene fra en spinkel, afrikanskfødt kvinde, der har prøvet det hele på sin egen krop og som i dag lever med selv at have truffet et valg, der på samme tid har givet og kostet hende friheden.

  Kvinden er den hollandske islam-kritiker Ayaan Hirsi Ali, som i dag bor i USA under konstant beskyttelse.

  Dødstruslerne fra de yderligtgående islamister, som tidligere har dræbt hendes samarbejdspartner filminstruktøren Theo Van Gogh, har dog ikke fået hende til at lukke munden. Det vil kun være en accept af det liv og den tankegang, hun har gjort op med, lyder det fra 38-årige somaliskfødte kvinde, der som 22-årig kom til Holland.

  – Som kvinde har jeg haft særligt gavn af den frihed, der kendetegner de europæiske samfund. Jeg kom fra en baggrund, hvor kvinder har meget få eller ingen rettigheder, og nu står jeg i dag i en situation, hvor jeg er lukket helt ind i samfundet og har alle rettigheder.

  – Jeg får gratis uddannelse, jeg får gratis lægehjælp og jeg har fået et pas, der gør det muligt for mig at rejse verden rundt. Til gengæld for friheden og mine individuelle rettigheder har jeg så også pligt til at opdrage mine børn til at vise respekt og tage ansvar for de selvsamme rettigheder og værdier. Og det er netop på det punkt, at vi i Europa har misforstået de muslimske indvandrere, siger Ayaan Hirsi Ali.

  Det er et faktum, at man i alle europæiske lande i dag kæmper med rodløse unge, der føler et stort had mod det omgivende samfund.

  Det er samtidig et faktum, at de mest ekstreme reaktioner ofte opstår blandt unge med muslimsk baggrund. Forklaringen er europæernes misforståede hensyn, mener Ayaan Hirsi Ali.

  – I Europa har vi i alt for mange år behandlet indvandrere som gæster, og som vært opfører man sig jo altid bedst muligt. Man vil være generøs og imødekommende. Men nu skal det være slut. Indvandrere er borgere med grundlæggende rettigheder og pligter. Og Europa er ikke et muslimsk hus, men et europæisk hus og derfor gælder også de europæiske værdier, siger Ayaan Hirsi Ali, der ikke mener, at unge muslimers frustration kan forklares med dårlig integration.

  – Da jeg flyttede til Holland, oplevede jeg, at der blev stillet meget hårdere krav til indfødte hollændere end til indvandrere. De blev faktisk behandlet meget kontant. Siden er vi blevet mindre bange for at stille de samme krav til indvandrere som til alle andre, men faktum er, at truslen om terror ikke kommer fra marginaliserede borgere med rent dansk eller hollandsk baggrund. Den kommer stort set kun fra borgere med muslimsk baggrund, siger Ayaan Hirsi Ali og uddyber:

  – Mange muslimer er gennem hele deres barndom blevet opdraget til at være mere solidariske med Koranen end med det land, de vokser op i. Det er klart, at det går galt, hvis man som borger i Danmark føler større ansvar og solidaritet overfor de værdier, der gælder i Saudi-Arabien, siger Ayaan Hirsi Ali.

  Selv er Ayaan Hirsi Ali ikke i tvivl om, hvor hendes solidaritet ligger. Hun har fraskrevet sig sin muslimske tro og betragter i dag sig selv som fuldblodsateist – en beslutning, der har kostet hende den sidste smule kontakt med familien.

  Hun understreger, at hun ikke forventer den samme konsekvente beslutning hos alle andre, men efterlyser et samlet opgør med det, hun betegner som ”religiøs indoktrinering”.

  – Der er en generation af unge, som for altid vil udgøre et problem, fordi vi ikke turde tage opgøret i tide. Men derfor skal vi gribe ind nu, så vi ikke skaber flere generationer uden solidaritet med de europæiske værdier. En begyndelse vil være et forbud mod de muslimske friskoler, siger Ayaan Hirsi Ali, som dermed rammer lige ned i en aktuel dansk debat.

  – Skolerne er uden tvivl et af de vigtigste socialiserende fællesskaber for fremtidens borgere. Ingen af os er født med en forkærlighed for hverken demokrati eller sharia, men får vores værdier plantet i os gennem vores opvækst. I dag ser vi stiltiende til, mens børn i muslimske friskoler får fyldt hovederne med et værdisæt, der hverken er godt for dem selv eller for det land, de skal være borgere i, siger Ayaan Hirsi Ali, som mener, at man sagtens kan forbyde muslimske friskoler og samtidig tillade kristne og jødiske friskoler, uden at der af den grund vil være tale om diskrimination.

  – Diskrimination betyder, at man behandler folk forskelligt under de samme omstændigheder. Her er omstændighederne ikke de samme. Danmark er rundet af en jødisk-kristen kultur, og børn fra jødiske og kristne skoler har fuld social mobilitet i samfundet. Ud over at muslimske børn ofte kommer fra en økonomisk og uddannelsesmæssig dårligere baggrund, vil de i de muslimske friskoler blive opdraget med værdier, der ikke passer til Danmark. At ignorere dette vil faktisk være at forhindre deres fulde adgang til samfundet, og det er den egentlige diskrimination, siger Ayaan Hirsi Ali.”

 8. Christer Eriksson skriver:

  Torssander

  ”I fall det enbart är sådana som undertecknad dvs. “extremvänstern” (Christer Eriksson verkar skygga för ordet kommunist) som i dagsläget säger emot dem som uttalar sig för rasistisk och religiös terrorism mot muslimer i Sverige, är det nog övriga forumdeltagares intelligens och historiska bildning som borde ifrågasättas.”

  Jag kommer att tänka på ett inlägg som gjordes här för ett tag sedan som löd ungefär så här:

  ”En konstnär ritar en teckning.
  Konstnären blir mordhotad.

  Konsekvens: Konstnären kritiseras och åläggs arbetsförbud.”

  Jag är säker på att du delar den hållningen, Torssander, för det kallas för omvänd logik.

 9. Fred Torssander skriver:

  Att Christer Eriksson – utan att kunna förete något som helst exempel på saken – påstår sig vara säker på att undertecknad tillämpar omvänd logik är givetvis just sådan. Erikssons ”slutsats” får ersätta både exempel och analys.
  När det gäller konstnären Lars Vilks däremot uppgav denne fö. själv i en tidningsintervju:
  http://helsingborg.expressen.se/nyheter/1.844723/vilks-hoppas-tjana-pengar-pa-dodshoten
  —–
  ”På sikt hoppas Vilks att mordhoten ska ge honom fler föreläsningar.
  – Att få se den mordhotade konstnären innebär ju något extra. Sverige kan ha fått en Rushdie i miniformat, säger konstnären.
  —–
  – Det är klart att det var en provokation och kränkning av muslimerna.
  —–
  – Alla konstnärer är ute efter uppmärksamhet och det finns en avundsjuka i branschen på dem som blir uppmärksammade.

  Möjligen kan det tänkas att Vilks spekulerade fel när han skrev texten ”Profeten Muhammed som rondellhund” ovanför sin namnteckning på verket i fråga. Men undertecknad kan knappast sägas vara ansvarig för hur Vilks konstspekulationer slår ut. Ansvaret har i stället den konstvärld som Vilks tänkte utnyttja.
  Det framgår av http://www.kvp.se/nyheter/1.907213/nya-dodshot-farre-jobb

 10. Bua Jamudih skriver:

  En kvinde forlader kristendommen.

  Intet sker.

  En kvinde forlader jødedommen.

  Intet sker.

  En kvinde forlader islam.

  Hun trues på livet og må leve under jorden.

 11. Bua Jamudih skriver:

  Billedkunstneren Christian Lemmerz, der ikke havde lavet en skulptur af Muhammed, men af paven, er aktuel med en udstilling på Horsens Kunstmuseum i Danmark.

  http://www.horsenskunstmuseum.dk/sw207.asp

  Christian Lemmerz’ udstilling hedder ”City of God” (3. november – 6. januar 2008) og beskrives således på Horsens Kunstmuseums hjemmeside:

  Horsens Kunstmuseum har netop erhvervet sig ”City of God” af Christian Lemmerz. Værket udgøres af en kartonmodel af et sønderbombet København, samt tilhørende filmværk. Den hvide karton kendes fra arkitekturmodeller, der normalt bruges til at visualisere fremtidens projekter. Her visualiseres byen efter et terrorangreb. I princippet kunne det være hvilken som helst by, og vi ved heller ikke, om det er fortid eller fremtid.

 12. Bua Jamudih skriver:

  Christian Lemmerz kredser altså ikke bare om religiøse emner (især kristedommen), men også om terror (især islam?).

  http://www.horsenskunstmuseum.dk/sw3976.asp

 13. Bua Jamudih skriver:

  Christian Lemmerz fortæller om installationen ”City of God” i dette interview med det danske internettidsskrift kopenhagen

  http://www.kopenhagen.dk/interviews/interviews/interview_christian_lemmerz/

  Han siger nogle fornuftige ting, men også noget frygteligt vrøvl. For eksempel følgende:

  ”Jeg vil gerne redefinere kunstrummet som et moralsk og ideologisk frirum. Efter min mening er kunsten kulturens sidste frie offentlige rum, som ikke er kontrolleret af moralske eller magtpolitiske interesser.”
  _

  Hvis der er noget, Vilks’ projekt (igen) har påvist, så er det, at kunstrummet ikke på nogen måde er fri af moralske eller magtpolitiske interesser. Og mon ikke Christian Lemmerz også anerkender dette faktum, da han bevæger sig på listefødder rundt om islam, mens han anderledes aktivt angriber kristendommen. Christian Lemmerz underlægger sig altså ret tydeligt en magtpolitisk interesse. For det er næppe af moralske årsager, at Chistian Lemmerz er mildere stemt overfor islam.

 14. Christer Eriksson skriver:

  Att Torssander saknar ett humanistisk synsätt blir tämligen klart när han brinner av att kritisera mellis för hans indirekta uttalande om egendomsförstörelse, men inte ser någon anledning att kritisera dödshoten mot Vilks, och att fösvara densamma.

  Med hans värdeskala så blir följdaktligen hot mot människorliv underordnat hot mot egendom!

 15. teologi 6 (sex) skriver:

  Google resultater

  ”gay messiah”: 50.300 hits

  ”gay mohammed”: 837 hits

 16. teologi 7 (sex) skriver:

  Google resultater

  ”gay god”: 275.000 hits

  ”gay allah”: 679 hits

 17. mellis skriver:

  En tröttsam konstellation av marxist-leninist och rättshaverist hänger på Lars Vilks blogg men väljer att använda Expressen som källa när det gäller dennes person. Nog sagt om det.

  Undrar vad Expressen skulle kunnat göra av en intervju med Torssander? Denne hävdar att det ”inte presenterats några hållbara bevis för att det förekom sådana mera omfattande massakrer där och då” – nämligen på 8000 muslimer vid Srebrenica. Muslimer har tydligen ingen vän i Fred Torssander. http://www.tusenpennor.se/Fred_Torssander/TexterFT3/Holland.htm

  Har Torssander noterat att det saknas hållbara bevis för att bilderna från Abu Ghraib inte var planterade? DIA-operation (Defense Intelligence Agency) för att locka militanta islamister och potentiella terrorister till Irak? Samt avhålla vanliga pöbeln från dumheter.

 18. I had anal sex inside the Kabba skriver:

  Ahmed5

  Vancouver, WA

  1 Oct 19, 2007

  I kissed the holy black stone in Mecca, then another muslim man gently caressed my nipple and tugged at my chest hair. He then kissed me. I could see his swollen errection growing towards me under his robe. We made love inside the Kaaba while shouting our praise for Muhammed and his nuturing homosexual teachings. It was greatest day of my life!!!

 19. MoHOMOhamed skriver:

  MoHOMOhamed: 8 hits

  JeHOMOsus: 0 hits

 20. Christer Eriksson skriver:

  Torssander väljer att hämta lösryckta citat från Expressens intervju där han citerar Vilks:

  ”– Det är klart att det var en provokation och kränkning av muslimerna.”

  Men han väljer att utesluta resten av texten som förklarar uttalandet i sitt sammanhang:

  ”– Det är klart att det var en provokation och kränkning av muslimerna. Men det var en tom provokation, jag driver inte någon idé som att muslimerna ska ut ur Sverige.”

  Det är alltid intressant att se hur en oärlig propagandist som Torssander jobbar!

 21. Fred Torssander skriver:

  Bravo. Christer Eriksson har kollat källan. Att jag inte tog med den andra meningen ”Men det var en tom provokation, jag driver inte någon idé som att muslimerna ska ut ur Sverige.” var verkligen mycket slarvigt. Den meningen visar tydligt Lars Vilks opportunism. Att hans provokation – ”det konstnärliga projektet” – kan utnyttjas i propagandasyfte av dem som driver idén att muslimerna skall ut ur Sverige verkar ha överaskat honom. Samtidigt vill han uppenbarligen inte riskera att stöta sig med dessa grupper och därmed minska projektets spridning. Han uttalar sig inte ens här på debattsidan mot att hans konstuppfattning dras till sin spets av mellis vilken har kallat terrorbombning av moskeer ”Performance konst”.
  Det framstår dock allt mer som om Lars Vilks spekulerade fel. Hans eftermäle i till exempel UNT:s ledare idag, är inte vare sig hjältens eller martyrens. ”Lars Vilks rondellhund hade knappast något annat syfte än att ge Vilks publicitet.” http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=25-AV_ID=699517,00.html?from=sectionlinks25

 22. mellis skriver:

  Torssander, primitiva människor styrs av sitt behov av makt och pengar. Genier som Lars Vilks står över sådant. Ditt ständiga prat om motiv och felslagen spekulation är patetiskt. Visar endast att du misslyckats förstå honom, precis som vanliga pöbeln.

  Bara för att du misslyckats förstå behöver du inte förolämpa Vilks. Som t ex genom att koppla samman hans konst med vad du kallar min “performance konst”.

 23. mellis skriver:

  Torssander, det finns ingen poäng med att deklarera att man är emot sprängning av moskéer, vare sig som ”konst” eller ej. Det är förresten jag också emot, åtminstone under normala omständigheter. Men vad hjälper det?

 24. Fred Torssander skriver:

  Ett eventuellt framsteg?
  Det framstår som mellis – i fall det nu är samma ”mellis” vilken skrev om att lyfta taket av moskéer som ”performance konst” – numera i stället är emot sprängning av mopskéer. ”Dvs. under normala omständigheter.” vilka dessa nu kan tänkas vara. Att uttala terrorhot – hur inlidade de än må vara – är ett jäkla sätt. Från svenskar lika väl som från påhittade Al Quaidamedlemmar.
  Och att signaturen mellis hotelser och övriga uttalanden slagit tillbaka på Lars Vilks är givetvis ett problem både för honom och Lars Vilks. Ett problem som Vilks dock enkelt kunde ha undgått genom att ta avstånd från alla typer av terrorhot. Dvs. även sådana som inte enbart drabbade honom själv. En sådan vidgad omtanke torde dock gå utöver vad Vilks uppfattar som sin och konstens uppgift.

 25. mellis skriver:

  Varför klagar en del människor – som själva saknar omtanke om andra människor – på andras eventuella brist på omtanke? För att citera Torssander ”Men jag hade absolut inte för avsikt att skada honom fysiskt, däremot verbalt”.
  http://uppsala.expressen.se/nyheter/1.932735/fred-ville-skada-vilks-verbalt

 26. Fred Torssander skriver:

  Mellis vill inte kännas vid någon skillnad mellan verbalt och att spränga moskéer. Något som dock egentligen inte gör hotet från signaturens sida mindre allvarligt, eftersom denna brist på urskillningsförmåga publiceras först ”after the fact”.
  Om det sagts ut i samband med texterna om att lyfta taket på moskéer och att sådant skulle kunna vara ”peroformance konst” hade givetvis de flesta – inklusive undertecknad – förstått att det var en idiot som skrev och lämnat hoten utan avseende.

 27. mellis skriver:

  Alla utom Torssander har synbarligen förstått att det var en ”idiot” som skrev. Så då fanns här kanske en till? Lustigt att Torssander inte trodde på missförståndens betydelse för att konflikter ska eskalera till krig.

  Lögnen om att jag skulle ha uttalat något hot förblir en lögn oberoende av hur många gånger Torssander upprepar den. ”If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it”. En sentens som förresten felaktigt tillskrivits Joseph Goebbels. http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Lie

 28. Fred Torssander skriver:

  Naturligtvis kan man med Lars Vilks typ av relativism – konsten uppstår i betraktrens öga – hävda att mellis inte uttalat något hot. I så fall har icke heller Lars Vilks blivit utsatt för något, så det kan ju jämna ut sig.
  Mellis har även i övrigt uttryckt saker som är värda att ta upp

  ”Vad finns förresten för anledning att ge en enda irakier permanent uppehållstillstånd i Europa? Att det värsta slöddret i Irak kommit en bra bit på väg att förstöra sitt eget land är väl inget tillräckligt skäl? Bygg i stället flyktingläger inne i Irak bevakade av lagom civiliserade utlänningar tills invånarna utanför lägren blivit alltför utmattade för att orka fortsätta döda varandra.”

  ”Sverige var för 50 år sedan ett fredligt etniskt homogent land men med lite kryddor i form av samer, zigenare och judar. Allt nu bortspelat av makthavare som inbillat sig ha framfostrat ett moraliskt överlägset folk.”

  ”Den amerikanska militärinsatsen mot Irak och Afghanistan har genomförts mästerligt trots allt gnäll i media.”
  ”Cecilia, jag proteströstar på SD i väntan på en stor europeisk Ledare.”

  Och så givetvis det vilket enligt mellis numera inte skall uppfattas som ett hot eftersom det är skrivet av en ”idiot”.

  ”Kalla mig fantasibefriad? Idag har jag ju kommit på ytterligare en teknik för att sekundsnabbt lyfta av taket på en moské. När imanen får elräkning kanske polisen börjar förstå hur det utfördes. Performance konst.

  De som ger byggnadslov för moskéer i Europa bör se till att det inte ligger bostadhus i närheten. Med tanke på hur framtiden kan komma att se ut. Muslimer behöver dock inte ta illa upp. Att de invaderande främmande människorna är muslimer är inte huvudsak utan endast försvårande omständighet. Om ni frågar mig.”

  Alltihop är onekligen idiotiskt men det har hänt förr att idioter varit terrorister och till och med blivit Führer på idiotierna.

 29. mellis skriver:

  Torssander, bra att du i stället intresserar dig för saker jag sagt och som du anser ”värda att ta upp”. För då kan landets konstnärer få en liten lugn stund.

  Ett problem med internet är att obetydliga personer sådana som jag, Torssander och amatullah kan skaffa sig orimligt stort utrymme. Internet är väl även av andra skäl näppeligen ett fredsprojekt? Tycker att Kina gör rätt som håller borta den värsta smörjan.

  Är lite nyfiken på Torssanders hat mot USA. Förstår han inte att Bush bara är en kristen idealist som misstog sig på mentaliteten och det inre folkhatet i Irak? Att Sverige har trupp i Afghanistan på ett FN-mandat http://www.regeringen.se/sb/d/5619/a/45002 är väl inte mycket att säga om. Eller ska Sverige kanske gå ur FN?

 30. Fred Torssander skriver:

  FN-mandat är något helt annat än FN-uppdrag. Den som inte klarar av det juridiska och historiska – till exempel att kolonier vilka egentligen enligt stadgarna hade rätt till självständighet kallades just – mandat – kan titta på hjälmar och uniformer. Eller för enkelhetens skull på NATO:s sidor om saken.

 31. mellis skriver:

  Oberoende av mandatet är det väl bra att svensk militär får tillfälle öva sig i försvar mot muslimer. Inför det oåterkalleligen kommande Stora Kriget. Ett krig som kommer helt oavhängigt det offentliga samtalet här i landet. Eller hur?

  http://www.signandsight.com/features/1565.html
  http://www.signandsight.com/features/1605.html

 32. JIMMY skriver:

  Det roliga i kråksången Vilks!! Är ju att det Elisabeth nu själv gör sig skyldig till påminner om en Dokumentär som jag såg på (S) (v) T någon gång på 80talet, om en massmördare i USA som väntade på att bli avrättad och där han säger til reportern att enda sättet för han att uppleva orgasm var att han måste tänka på alla kvinnor han tidigare plågat och dödat,,,, Här är nu poängen vad är det för en skillnad på Elisabeth som hatar sann BIBLISK Kristen förkunnelse och en massmördares udda läggning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.