Del 447: Om konst

I nättidskriften Om Konst finns en läsvärd artikel av Dan Jönsson, ”Vid gränslöshetens gräns”. Samtidskonsten kan inte riktigt leverera det vi önskar och Dan Jönsson funderar på varför det ligger till så. Han menar att den kapitalistiska styrningen av konsten är en grundläggande orsak. Och av det skälet, menar han att: ”Ofta har jag en känsla av att det nya, oväntade inom konsten i själva verket äger rum någonstans utanför den.”

Hans exempel är reklammakaren Oliviero Toscani. Naturligtvis kan det nya inte äga rum utanför konsten, då vore det inte konst. I själva verket är det så att konsten ofta hämtar sina nyheter från världen utanför och förvandlar dem till konst. Redan under modernismen sökte konstnärerna nya former genom att ta för sig av t ex barnteckningar och utomeuropeiska formvärldar. Men sedan socialkritiken anlände som dominant inslag under 1990-talet har det blivit en ständig trafik av material utifrån.

Jönsson anser att konsten kommit att söka förnyelse via två vägar. Dels genom att expandera ut i samhället med t ex relationell estetik och dels genom att återanvända det man redan har gjort. Säkert är det riktigt men man kan tillfoga att det finns ytterligare en faktor som nog är den mest betydelsefulla, det socialkritiska innehållet. Det fältet har försett konsten med förnyelse under åtskilliga år: Genusfrågor, identitet, migration, postkolonialism, det ena efter det andra har betats av. Det tacksamma med detta område är att det aldrig kan ta slut eftersom nya samhällsfrågor konstant aktualiseras. Ändå är det otillräckligt enär konsten måste göra något ”särskilt” med dem, alltså att förse dem med oklarheter, utvikningar eller något annat oväntat.

Jönsson för också fram tanken på den stora estetiska enheten:

”Ja, skulle man kunna fråga sig: bör man inte utifrån allmänt demokratiska principer snarare bejaka konstens död? Finns det inte en lockande jämlikhetsappell i tanken på att låta den elitära konsten, tillsammans med design, reklam, mode och inredning uppgå i ett stort gemensamt, estetiskt fält, tillgängligt och begripligt för alla? I så fall varför inte?”

Jag tror inte på det. Konstområdet har en tröghetsfaktor som de andra estetiska fälten saknar. Det går omständligt till, den historiska medvetenheten, de teoretiska textmanövrerna är krångliga och fungerar inte för den kommersiella produktionsapparat som kännetecknar t ex reklam. En figur som Toscani är en relativt vag figur i konsten. Han deltar ibland i konsten och innehar en blygsam placering 6023 på artfacts. Det visar att han huvudsakligen är något annat även mot bakgrunden av att han rönt en hel del intresse från konstinstitutionerna.

Konstens död är nog inte nära förestående och att hävda en sådan som en demokratisk rättighet är knappast möjligt. Konsten är och bör förbli elitär, den är alldeles för krånglig för att vara något annat. Just nu lider dock konsten svårt av högkonjunkturen. En högkonjunktur ger inte konsten någon större glädje. Inom design och reklam är det tvärtom, där blomstras det när det råder goda tider. Min gallerirunda i New York visade entydigt att man försöker sälja allt som kan säljas och att det är huvudmålet. Vilket är lättförståeligt.

Samtidskonsten har fått det svåra problemet att bemästra sin huvudlinje, social kritik. I inledningen av denna epok var det fräscht nog att gå in för angelägna spörsmål och annektera dessa som readymades. Men det handlar oundvikligen också om politiska ställningstaganden och där har det visat sig att konstvärlden har ungefär samma värderingsgrund som den politiska korrekthet som genomsyrar samhällskroppen.

salcedo350shibboleth-07.jpg
Doris Salcedos Shibboleth på Tate Modern (se också del 438) är ett exempel på hur besvärligt det är att genomföra ett socialkritiskt projekt där det skall sägas något väsentligt och på samma gång visas något oväntat. Vad blir resultatet? Framgång i konstvärlden? Se Rikard Ekholms artikel i SvD.

Det här inlägget postades i Kommentarer nästan varje dag. Bokmärk permalänken.

19 svar på Del 447: Om konst

 1. Rasmus West skriver:

  Salcedos verk känns rätt kalkonartat.. Tyvärr – det hade säkert kunnat göras bättre. Just sättet hon ser sitt verk på förvärrar situationen ytterligare, i mitt tycke. Å andra sidan är det att ställa ut på tate ingen förlust – bra är verket dock inte.

  Möjligen kunde man tänka sig en konstnärlig strategi som går ut på att livnära sig på reklammakande under högkonjunktur för att gå över helt till konst under lågkonjunktur? Kan funka om man har ett bra nätverk och inte har något intresse av att producera säljbara objekt för att klara levebrödet. Mycket av det som visas just nu är inget att hänga i julgranen, fast det är å andra sidan bra att bunkra upp i konstnärligt kapital inför för kommande ekonomisk lågkonjunktur – vilket kan ställa till problem för den i hast förslagna strategin. Svårt att få trovärdighet utan förankring – vilket kräver tid.

  Var det Johan Lundh som skrev in tidigare om samarbete och intressant konst som vänder sig ifrån individualism? Ett direkt samband med en konstens lågkonjunktur – som ett sätt att stärka och utveckla inför bättre tider?

  Vad säger de med erfarenhet?

 2. Gote skriver:

  Nyttan med reklam =
  ”Pengar/Vinstmaximering”

  Nyttan med konst =
  Alt 1. ”Frågan går inte att ställa, det finns ingen nytta med konst.”
  Alt 2. ”Pengar/Vinstmaximering”
  Alt 3. ”Estetiska upplevelser”
  Alt 4. ”Socialkritik”
  Alt 5. ”Propagandaverktyg”
  Alt 6. ”Kulturell grundforskning [ev grunden för alt 4 och 5]”
  Alt 7. ”Underhållning [ev samma som alt 3]”

  Jag vet att det i förstone kan verka naivt att göra en dylik uppställning, men jag vill hävda att idén om och synen på konst som nyttighet lever och frodas i högsta välmåga både inom och utom konstvärlden.
  Konstnärens bevekelsegrunder för att göra konst är väl det närmsta ett giltigt, men inte heltäckande, svar man kan komma?

  Reklam, design, mode, arkitektur etc, behöver aldrig uppleva sig sakna självklar giltighet i en kapitalistisk ekonomi. Antingen går man in i konstproduktionen med samma förhållningssätt, eller så anser man att konstproduktionen kräver en helt annorlunda inställning (hårddraget alltså).

  Man kan även utgå från att konstsytemets blotta existens är ett bevis på dess berättigande, och då har man ”bara” att verka enligt dess logik.

 3. ln skriver:

  Enfalden i gamla SVEDALA bara växer!
  – – – – –
  Ny bojkott av material från SD

  Även *Svensk Direktreklam* har sagt nej till att dela ut Sverigedemokraternas kampanjtidning i Svedala, enligt ett pressmeddelande från Sverigedemokraterna.

  Tidigare har Posten beslutat att inte distribuera senaste numret av SD-kuriren eftersom den innehåller konstnären Lars Vilks teckning av profeten Muhammed som rondellhund. Posten ser det som en säkerhetsrisk att dela ut tidningen.

  *Svensk Direktreklam* har meddelat att man endast delar ut politisk information åt de nuvarande riksdagspartierna, skriver SD i pressmeddelande.

  ”Att både Posten och dess främste konkurrent vägrar att dela ut information från ett viss politiskt parti är ett allvarligt hot mot den fria åsiktsbildningen”, säger SD:s ordförande Jimmie Åkesson i en kommentar.
  TT

 4. Elisabet skriver:

  Konsten är redan död.

 5. Gote skriver:

  I dagens Sydsvenska, kulturdelen B4 under tidskriftshyllan, skriver Östen Rosvall om konstens villkor i förhållande till kapitalismen:

  ”Schultze väcker spöken
  När Ingo Schulze tog emot tyska delstaten Thüringens litteraturpris i förra veckan varnade han för privat kultursponsring. Han kritiserade till och med prisets huvudsponsor, det även i Sverige verksamma kraftföretaget Eon. Kunde han inte bara ha tackat nej?.
  ”Bättre att tala än att avböja”, förklarar Schultze i Der Spiegel (nr 46, 2007).
  ”Om en firma sponsrar en kabaré kommer kabarén naturligtvis inte att skämta om just den firman”, säger Shultze – hyllad för sin stora tyska återföreningsroman ”Neue Leben” och nästa höst aktuell på svenska med ”Mobil”.
  Schultze tar upp en viktig diskussion om demokrati och om kulturens oavhängighet – och är dessutom beredd att ge prissumman på 6000 euro till Thüringen, som grundplåt för ett sponsorfritt kulturpris.
  Men delstatens inrikesminister anklagade honom för att vilja återskapa DDR och återinföra kommunismen. Ledsamt att det gamla livlösa kommunistspöket återupplivas för att kompromettera och avfärda viktiga frågor”

  Tänker att Schultzes hållning till sitt konstnärsskap kanske stämmer med alt. 4, 5 och 6 samt kanske även alt. 3 och 7 enligt mitt försök till att lista nyttan med konst i inläggen ovan.

  Undrar vilka nyttor kommunpolitikerna i Eslöv ser med konsten? En oönskad effekt av Eslövsbiennalen lär åtminstone ha blivit att man avslöjade sig som en liten rädhågsen kommun där man nervöst följer upptrampade spår snarare än att försöka bryta ny mark när man ägnar sig åt kulturpolitik.

 6. Boycotting Sverigedemokraterna skriver:

  Gates of Vienna November 14, 2007 Wednesday 7:31 AM EST:

  ”Boycotting Sverigedemokraterna

  Baron Bodissey

  Nov. 14, 2007 — I reported on Monday that the Swedish Post Office refused to deliver the party newspaper of Sverigedemokraterna (the Sweden Democrats) because it contained one of Lars Vilks’ Modoggie
  Now a private delivery service has also refused to deliver the SD newspaper. According to today’s Sydsvenskan:>
  New boycott of materials from
  Swedish Direct Commercial has also said no to distributing a campaign newspaper of the Sweden Democrats in Svedala, according to a press release from the Sweden
  Earlier the Post Office decided not to distribute the latest number of SD-Kuriren since it contains drawings Mohammed by artist Lars Vilks.- – – – – – – – The Post Office sees it as a security risk. Swedish Direct Commercial has stated that they only distribute political information to the parties currently in parliament, says SD in the press release.
  >”That both the Post Office and its number of competitor refuses to hand out information from a specific political party is a serious threat against the democratic right to form an opinion,” says the chairman of SD, Jimmie Åkesson.
  Sweden is not a dictatorship. It does not officially censor Sverigedemokraterna. Yet somehow SD — the only party in the country that criticizes the official Multicultural immigration policies — always seems to be on the receiving end of restrictions, boycotts, official impediments, and even physical
  Funny about
  >Tip and Ted Ekeroth of SD.
  >For previous posts on Lars Vilks and the Roundabout Dogs, see the Modoggie Archives.>”

 7. Associated Press Worldstream skriver:

  Associated Press Worldstream November 14, 2007 Wednesday 6:35 PM GMT:

  ”Swedish nationalists angered by material distribution boycott

  STOCKHOLM Sweden

  Sweden’s nationalist party on Wednesday lashed out at the country’s postal service and one of its competitors for refusing to hand out its campaign material because of safety and policy concerns.

  The material destined for a small municipality in southern Sweden contained a controversial drawing of the Prophet Muhammad with a dog’s body, made by Swedish artist Lars Vilks.

  Sweden Democratic Party Chairman Jimmie Akesson said the move was ”a serious threat to the freedom of opinion,” and raised the question of ”whether Sweden is worthy to be called a democracy.”

  Sweden’s postal service, Posten, declined Monday to distribute the latest issue of the party’s campaign newspaper because of safety concerns for its employees.

  ”The picture has upset a lot of people,” Posten spokesman Per Ljungberg said, citing reactions after the drawing was published Aug. 19 in local newspaper Nerikes Allehanda.

  ”It’s a safety risk for our employees,” he said.

  Vilks and the chief editor of Nerikes Allehanda both received death threats after the cartoon was printed alongside an editorial defending freedom of expression.

  The cartoon was also condemned by Swedish Muslim groups and by governments in Islamic countries such as Iran and Pakistan, because it offended Muslim beliefs.

  Dogs are considered unclean by conservative Muslims, and Islamic law generally opposes any depiction of the prophet, even favorable, for fear it could lead to idolatry.

  On Tuesday, a direct marketing company also refused to handle the nationalist party’s campaign material. Svensk Direktreklam spokesman Magnus Holm said the material went against company policy.

  ”We only distribute opinion-making advertisement material for parliamentary parties,” Holm said.

  The Sweden Democrats, rooted in an extreme-right movement in the 1980s, oppose immigration, saying ethnic diversity is harmful for Sweden, but claim they are not racists.”

 8. Emma skriver:

  Lars, nu måste du se upp, du tappar ju alla dina anhängare om du ska hålla på och skriva om konst.
  SD:arna blir ju helt förvirrade, tror att det är något konstprojekt, ju…

 9. Muhammedanismofob skriver:

  Muhammedanister diskrimineras och behandlas inhumant!

  Muhammedanister nekas, till skillnad mot andra brottslingar, rätten till rättspsykiatrisk undersökning som ska ligga till grund för vilken påföljd man ska dömas till!
  Makthavare och beslutsfattare i dagens värld saknar insikt om att Muhammedanismen är ett tecken på en allvarlig sinnesrubbning! Ingen vuxen människa som är frisk i huvudet skulle bekänna sig till en barbarisk lära från 500-talets arabiska öken!

  De makabra dåden den 11 sep 2001 resta många frågor! Hur kan människor, som till synes är “normala” och kanske t o m begåvade (en pilot kan väl inte vara dum i huvudet?!) begå sådana osannolikt idiotiska gärningar?!
  En grupp hjärnforskare i USA, som kallar sig Neuroteologer, har specialiserat sig på att studera religiösa dårar! Man har kommit fram till att dessa människor lider av rubbningar i TINNINGLOBERNA!
  För att bevisa detta har man bl a konstruerat en slags hjälm som alstrar elektromagnetiska vågor som stör tinninglobernas funktion! När hjälmen testades på icke.religiösa försökspersoner började dessa personer känna religiösa känslor och uppleva religiösa uppenbarelser och drömsyner mm!

  Idag är det militärens och polisens uppgift att tampas med muhammedanisterna! De jagas ut ur sina gömställen i grottor och källare, med vapen, dödas eller grips och sedan skickas till Guantanamo! De kallas terrorister!
  Att kalla sjuka människor för terrorister och låta polisen och militären ta hand om dem istället för vården, är inte humant!
  Muhammedanister bör, istället för Guantanamo, skickas till Beckomberga!

 10. mellis skriver:

  Emma,
  Hehe, som blivande SD:are har jag funnit att jag älskar konst. Vill ju betala upp till tio tkr för en rondellhund som är tecknad av Lars. Fast jag gör mig inga förhoppningar; tror att Lars har möjlighet vara nogräknad vid sitt kundval …

 11. Eros skriver:

  Emma!

  Hej du Lilla Oskulden!

  Härmed vill jag ta mig friheten och å Vilks vägnar varmt välkomna dig i ”konstprojektet”, eller vad du nu vill kalla det, spelar ingen teater! (Det har saknats lite småflickor här)!
  Nu är du med i projektet och du behöver inte längre vara sur eller ledsen!
  Sudda Sudda Sudda bort din sura min…Här ska vi vara glada!

  Ps Är du en gammal medlem (tant) så är du också välkommen. Alla, som på sitt sätt bidrar till att berika detta projekt, är välkomna!

  WELCOME!

 12. Fredrikzon skriver:

  Naturligtvis är det idiostiskt att posten inte delar ut SD-reklam. Sverigedemokraterna är inte dummare än att de utnyttjar det. Ge inte SD gratispoäng!

  Vill härmed ge mitt oförbehållna stöd till alla som tycker posten är dum.

 13. Christer Eriksson skriver:

  Muhammedanismofob

  Var inte orolig, om några år har forskarna isolerat den religiösa genen som skapar så mycket krig och helvete för alla, och då kommer framtida generationer att leva ifred med varandra..utifrån västerländska värderingar med förnuft och naturrättigheter som bas!

 14. Postmand Per skriver:

  Sverige har brug for Postmand Per (Postman Pat in English). Pers motto er: Posten skal ud!
  Det motto kunne det svenske postvæsen lære noget af.

 15. Cecilia skriver:

  Jag har skrivit i ”nya delen”, och blivit stoppad av filtret. Från första inlägg.

  Hur kan Lars – som säger/skyller” allt på filtet, vara så hukad under ”teknikens” vara. Undrar jag.

  Undrar därmed också om allas liv. Om förmågan(? )till närvaro. Lever ni?

 16. Muhammedanismofob skriver:

  Christer Eriksson

  Tack för dina hoppingivande ord!
  Vi håller tummarna för den vetenskapliga forskningen!
  Under tiden får vi i bästa möjliga mån försöka hålla den religiösa dårskapen i schack!

 17. Elisabet skriver:

  Konsten är död – länge leve.

  Vill Konsten vara väggdekoration? Eller vill den ingripa i de aktuella politiska skeendena?

  Vad säger de konstnärer som så uppenbart sålt sig? Till Telia-kataloger och catwalk-PR.

  Förr kanske det räckte med att fysiskt framställa något på ett sätt som konstköparna ej tänkt sig. Därav delayen på 100 år tills dess verken fick sitt egentliga värde.

  Men – nu?

  Tyvärr hade jag inte sparat mitt inlägg, men jag vill protestera mot en samtida konstvärld som gynnar perversiteter för att uppfylla behov hos makthavare (och deras stålar), medan den avstår från att protestera mot effekterna av marknadsfascismen.

  KRO – konstnärernsa riksförbund – vägrar att protestera mot att mördade djur deformerade av ”konstnären” monterade på diverse föremål fotograferas på ett kitschigt PR-anpassat sätt med små plisserade kragar och annat. Det gäller enligt ”konstnären” att fotografera dem inom ett par minuter – annars försvinner det hon vill fånga: döendet. Vad säger katten med skallen trädd på vasen om det?

  Allt presenterat av galleri Wetterling i en tilltagande grad av perversion. Vet ni hur mycket ”konstälskare” var beredda att betala för dessa fotografier?

  Inget stöd för ungar som gillar sina djur. Annat än den person från djurens vänner i UK som protesterade utanför utställningslokalen. Och – hör och häpna – nynazisterna!

  Vad i helvete är det som pågår?

  Spamfiltret?

 18. Muhammedanismofob skriver:

  Fredrikzon!

  “…posten är dum”.

  – Posten är inte dum!
  Posten är RÄDD! Det vill säga ISLAMOFOB!

 19. Elisabet skriver:

  En parallell:

  OM nu nynazisterna ställer upp för att rädda djuren.
  Innebär det att man är nynazist om man är djurvän?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.